Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

  1. BALÁŽOVÁ, Zuzana, Radek MAREČEK, Ľubomíra NOVÁKOVÁ, Nela NĚMCOVÁ ELFMARKOVÁ, Sylvie KROPÁČOVÁ, Luboš BRABENEC, Roman GRMELA, Pavlína VACULÍKOVÁ, Lenka SVOBODOVÁ a Irena REKTOROVÁ. Dance Intervention Impact on Brain Plasticity: A Randomized 6-Month fMRI Study in Non-expert Older Adults. frontiers in aging neuroscience. LAUSANNE: FRONTIERS MEDIA SA, roč. 13, OCT, s. 724064-724071. ISSN 1663-4365. doi:10.3389/fnagi.2021.724064. 2021.

  2020

  1. ŠEJNOHA MINSTEROVÁ, Alžběta, Patrícia KLOBUŠIAKOVÁ, Adrián PIEŠ, Zoltan GALAZ, Jiri MEKYSKA, Ľubomíra NOVÁKOVÁ, Nela NĚMCOVÁ ELFMARKOVÁ a Irena REKTOROVÁ. Patterns of diffusion kurtosis changes in Parkinson's disease subtypes. PARKINSONISM & RELATED DISORDERS. OXFORD: ELSEVIER SCI LTD, roč. 81, DEC 2020, s. 96-102. ISSN 1353-8020. doi:10.1016/j.parkreldis.2020.10.032. 2020.

  2019

  1. KROPÁČOVÁ, Sylvie, Kristína MITTEROVÁ, Patrícia KLOBUŠIAKOVÁ, Luboš BRABENEC, Ľubomíra ANDERKOVÁ, Nela NĚMCOVÁ ELFMARKOVÁ, Zuzana BALÁŽOVÁ, Ivan REKTOR, Roman GRMELA, Lenka SVOBODOVÁ, Pavlína VACULÍKOVÁ a Irena REKTOROVÁ. Cognitive effects of dance-movement intervention in a mixed group of seniors are not dependent on hippocampal atrophy. Journal of Neural Transmission. WIEN: SPRINGER WIEN, roč. 126, č. 11, s. 1455-1463. ISSN 0300-9564. doi:10.1007/s00702-019-02068-y. 2019.
  2. HOPE, Tuva R., Per SELNES, Irena REKTOROVÁ, Ľubomíra ANDERKOVÁ, Nela NĚMCOVÁ ELFMARKOVÁ, Zuzana BALÁŽOVÁ, Anders DALE, Atle BJORNERUD a Tormod FLADBY. Diffusion tensor and restriction spectrum imaging reflect different aspects of neurodegeneration in Parkinson's disease. Plos one. San Francisco: Public Library of Science, roč. 14, č. 5, s. 1-13. ISSN 1932-6203. doi:10.1371/journal.pone.0217922. 2019.
  3. KUNST, Jonáš, Radek MAREČEK, Patrícia KLOBUŠIAKOVÁ, Zuzana BALÁŽOVÁ, Ľubomíra ANDERKOVÁ, Nela NĚMCOVÁ ELFMARKOVÁ a Irena REKTOROVÁ. Patterns of Grey Matter Atrophy at Different Stages of Parkinson's and Alzheimer's Diseases and Relation to Cognition. BRAIN TOPOGRAPHY. DORDRECHT: SPRINGER, roč. 32, č. 1, s. 142-160. ISSN 0896-0267. doi:10.1007/s10548-018-0675-2. 2019.

  2017

  1. KRAJČOVIČOVÁ, Lenka, Marek BARTOŇ, Nela NĚMCOVÁ ELFMARKOVÁ, Michal MIKL, Radek MAREČEK a Irena REKTOROVÁ. Changes in connectivity of the posterior default network node during visual processing in mild cognitive impairment: staged decline between normal aging and Alzheimer’s disease. Journal of Neural Transmission. Wien: Springer, roč. 124, č. 12, s. 1607-1619. ISSN 0300-9564. doi:10.1007/s00702-017-1789-5. 2017.
  2. NĚMCOVÁ ELFMARKOVÁ, Nela, Martin GAJDOŠ, Irena REKTOROVÁ, Radek MAREČEK a Steven Z. RAPCSAK. Neural evidence for defective top-down control of visual processing in Parkinson's and Alzheimer's disease. Neuropsychologia. Oxford: Pergamon-Elsevier Science LTD, roč. 106, Nov 2017, s. 236-244. ISSN 0028-3932. doi:10.1016/j.neuropsychologia.2017.09.034. 2017.
  3. JARKOVSKÝ, Jiří, Kateřina SKŘIVANOVÁ, Klára BENEŠOVÁ, Lenka ŠNAJDROVÁ, Jakub GREGOR, Hana PETERKOVÁ, Marcela BENDOVÁ, Dagmar BRANČÍKOVÁ, Nela NĚMCOVÁ ELFMARKOVÁ, Tomáš SVĚRÁK, Ľubomíra ANDERKOVÁ, Luboš MINÁŘ, Markéta PROTIVÁNKOVÁ, Jan NEDVĚD, Ladislav DUŠEK a Lydia THEMOSHOK. Predictors of quality of life in Czech female breast cancer survivors following treatment with special interest to coping strategies. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, roč. 63, č. 6, s. 389-396. ISSN 0042-773X. 2017.
  4. BRUSTMANNOVÁ, Sylvie, Ľubomíra ANDERKOVÁ, Irena REKTOROVÁ, Zuzana BALÁŽOVÁ, Luboš BRABENEC a Nela NĚMCOVÁ ELFMARKOVÁ. Token test - validační studie české verze u osob vyššího věku a pacientů s neurodegenerativním onemocněním mozku. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Brno: Ambit Media a.s., roč. 80, č. 3, s. 300-306. ISSN 1210-7859. doi:10.14735/amcsnn2017300. 2017.

  2016

  1. ANDERKOVÁ, Ľubomíra, Nela ELFMARKOVÁ, Tomáš SVĚRÁK, Hana PETERKOVÁ, D. BRANCIKOVA, M. BENDOVA, M. PROTIVANKOVA, Klára BENEŠOVÁ, Ladislav DUŠEK, Jiří JARKOVSKÝ, L. MINAR a Kateřina SKŘIVANOVÁ. Change in Quality of Life Measured over Time in Czech Women with Breast Cancer. Klinická onkologie. Praha: Ambit Media, roč. 29, č. 2, s. 113-121. ISSN 0862-495X. doi:10.14735/ramko2016113. 2016.
  2. ELFMARKOVÁ, Nela, Martin GAJDOŠ, Martina MRAČKOVÁ, Jiří MEKYSKA, Michal MIKL a Irena REKTOROVÁ. Impact of Parkinson's disease and levodopa on resting state functional connectivity related to speech prosody control. PARKINSONISM & RELATED DISORDERS. OXFORD: ELSEVIER SCI LTD, roč. 22, Supplement 1, s. "S52"-"S55", 4 s. ISSN 1353-8020. doi:10.1016/j.parkreldis.2015.09.006. 2016.
  3. SKŘIVANOVÁ, Kateřina, Ľubomíra ANDERKOVÁ, Dagmar BRANČÍKOVÁ, Jiří JARKOVSKÝ, Klára BENEŠOVÁ, Nela ELFMARKOVÁ, Tomáš SVĚRÁK, M. BENDOVA, Hana PETERKOVÁ, J. NEDVED, Markéta PROTIVÁNKOVÁ, Luboš MINÁŘ, Eva HOLOUBKOVÁ a Ladislav DUŠEK. Predicting Vitality Change in Older Breast Cancer Survivors after Primary Treatment – an Approach Based on Using Time-related Difference of Pro-inflammatory Marker C-reactive Protein. Klinická onkologie. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, roč. 29, č. 1, s. 52-58. ISSN 0862-495X. 2016.
  4. SVĚRÁK, Tomáš, Kateřina SKŘIVANOVÁ, Ľubomíra ANDERKOVÁ, M. BENDOVA, Dagmar BRANČÍKOVÁ, Nela ELFMARKOVÁ, Hana PETERKOVÁ, Jiří JARKOVSKÝ, Klára BENEŠOVÁ, Luboš MINÁŘ, Ladislav DUŠEK, Jan NEDVĚD a Markéta PROTIVÁNKOVÁ. Screening of Psychological Distress 4.5 Years after Diagnosis in Breast Cancer Patients Compared to Healthy Population. Klinická onkologie. Praha: Ambit Media, roč. 29, č. 3, s. 210-215. ISSN 0862-495X. doi:10.14735/amko2016210. 2016.
  5. SKŘIVANOVÁ, Kateřina, Jiří JARKOVSKÝ, Klára BENEŠOVÁ, Jan NEDVĚD, Dagmar BRANČÍKOVÁ, Hana PETERKOVÁ, Tomáš SVĚRÁK, Ľubomíra ANDERKOVÁ, Nela NĚMCOVÁ ELFMARKOVÁ, Luboš MINÁŘ, Markéta PROTIVÁNKOVÁ a Ladislav DUŠEK. Selected psychometric properties of the Czech Version of the FACT-B Scale (Version 4) for Measuring Quality of Life in Breast Cancer Patients. Praktická gynekologie. Brno: Facta Medica, roč. 20, 3-4, s. 156-161. ISSN 1211-6645. 2016.
  6. BRUSTMANNOVÁ, Sylvie, Ľubomíra ANDERKOVÁ, Zuzana BALÁŽOVÁ, Luboš BRABENEC, Nela NĚMCOVÁ ELFMARKOVÁ a Irena REKTOROVÁ. Token Test – česká normativní studie pro seniory a pacienty s neurodegenerativním onemocněním mozku. In 30. Český a slovenský neurologický sjezd, 23.-26.11.2016, Praha. 2016.
  7. JARKOVSKÝ, Jiří, Kateřina SKŘIVANOVÁ, Klára BENEŠOVÁ, Jan NEDVĚD, Dagmar BRANČÍKOVÁ, Hana PETERKOVÁ, Tomáš SVĚRÁK, Ľubomíra ANDERKOVÁ, Nela ELFMARKOVÁ a Ladislav DUŠEK. Validation of the Czech version of the FACT-B scale for measuring quality of life in breast cancer patients. In XL. brněnské onkologické dny. 2016.

  2015

  1. SKŘIVANOVÁ, Kateřina, Marcela BENDOVÁ, Dagmar BRANČÍKOVÁ, Luboš MINÁŘ, Nela ELFMARKOVÁ, Ľubomíra ANDERKOVÁ, Tomáš SVĚRÁK, Hana PETERKOVÁ, Ladislav DUŠEK, Jiří JARKOVSKÝ, Klára BENEŠOVÁ a Markéta PROTIVÁNKOVÁ. Kvalita života pacientek s karcinomem mammy: pilotní prospektivní analýza. In Sborník abstrakt XXXIX. brněnských onkologických dnů a XXIX. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. Klin Onkol 2015, 28 (Suppl 1). 2015.
  2. SKŘIVANOVÁ, Kateřina, Tomáš SVĚRÁK, Dagmar BRANČÍKOVÁ, Jiří JARKOVSKÝ, Klára BENEŠOVÁ, Ľubomíra ANDERKOVÁ, Nela ELFMARKOVÁ, Hana PETERKOVÁ, Marcela BENDOVÁ, Luboš MINÁŘ, Eva HOLOUBKOVÁ, Jan NEDVĚD, Markéta PROTIVÁNKOVÁ a Ladislav DUŠEK. Predicting psychological distress after primary oncological treatment in elderly breast cancer survivors: Retrospective study. Praktická gynekologie. Brno: Facta Medica, roč. 19, č. 4, s. 210-218. ISSN 1211-6645. 2015.
  3. SKŘIVANOVÁ, Kateřina, Hana PETERKOVÁ, Tomáš SVĚRÁK, Dagmar BRANČÍKOVÁ, Ľubomíra ANDERKOVÁ, Nela ELFMARKOVÁ, Marcela BENDOVÁ, Jiří JARKOVSKÝ, Klára BENEŠOVÁ, Nedvěd JAN, Markéta PROTIVÁNKOVÁ, Luboš MINÁŘ a Ladislav DUŠEK. Predikce míry a intenzity psychologického distresu po onkologické léčbě u pacientek s karcinomem mammy pomocí psychologických a biologických proměnných. In 19. mammologické sympozium. 2015.
  4. SKŘIVANOVÁ, Kateřina, Ľubomíra ANDERKOVÁ, Dagmar BRANČÍKOVÁ, Marcela BENDOVÁ, Nela ELFMARKOVÁ, Tomáš SVĚRÁK, Hana PETERKOVÁ, Jiří JARKOVSKÝ, Klára BENEŠOVÁ, Luboš MINÁŘ a Ladislav DUŠEK. Vztah kvality života a typu léčby u žen s karcinomem prsu: pilotní studie. Praktická gynekologie. Brno: Facta Medica, roč. 19, č. 1, s. 25-37. ISSN 1211-6645. 2015.
  5. SKŘIVANOVÁ, Kateřina, Dagmar BRANČÍKOVÁ, Tomáš SVĚRÁK, Ľubomíra ANDERKOVÁ, Nela ELFMARKOVÁ, Marcela BENDOVÁ, Hana PETERKOVÁ, Eva HOLOUBKOVÁ, Jiří JARKOVSKÝ, Klára BENEŠOVÁ, Markéta PROTIVÁNKOVÁ, Luboš MINÁŘ a Ladislav DUŠEK. Vztah socioekonomických determinant, sociální opory a průběhu onkologické léčby u českých starších žen s karcinomem prsu: pilotní studie. Praktická gynekologie. Brno: Facta Medica, roč. 19, č. 3, s. 172-181. ISSN 1211-6645. 2015.
  6. PETERKOVÁ, Hana, Kateřina SKŘIVANOVÁ, Hana ZAMASTILOVÁ, Tomáš SVĚRÁK, Dagmar BRANČÍKOVÁ, Nela ELFMARKOVÁ, Ľubomíra ANDERKOVÁ, Marcela BENDOVÁ, Jiří JARKOVSKÝ, Klára BENEŠOVÁ, Luboš MINÁŘ, Jan NEDVĚD, Eva HOLOUBKOVÁ, Markéta PROTIVÁNKOVÁ a Ladislav DUŠEK. Zvládání psychické zátěže při diagnóze karcinomu prsu a jeho léčbě. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita. 59 s. ISBN 978-80-210-8042-3. 2015.
  7. PETERKOVÁ, Hana, Kateřina SKŘIVANOVÁ, Hana ZAMASTILOVÁ, Tomáš SVĚRÁK, Dagmar BRANČÍKOVÁ, Nela ELFMARKOVÁ, Ľubomíra ANDERKOVÁ, Marcela BENDOVÁ, Jiří JARKOVSKÝ, Klára BENEŠOVÁ, Luboš MINÁŘ, Jan NEDVĚD, Eva HOLOUBKOVÁ, Markéta PROTIVÁNKOVÁ a Ladislav DUŠEK. Zvládání psychické zátěže při diagnóze karcinomu prsu a jeho léčbě. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita. 59 s. ISBN 978-80-210-8042-3. 2015.

  2014

  1. ELFMARKOVÁ, Nela, Radek MAREČEK, Steven RAPCSAK a Irena REKTOROVÁ. A novel cognitive fMRI task to assess brain mechanisms underlying visual processing and attention. In 61. společný sjezd české a slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii. 2014.
  2. SKŘIVANOVÁ, Kateřina, Jakub GREGOR, Marcela BENDOVÁ, Dagmar BRANČÍKOVÁ, Nela ELFMARKOVÁ, Tomáš SVĚRÁK, Hana PETERKOVÁ a Ladislav DUŠEK. Aplikace poznatků psychoneuroimunologie v kontextu komplexní onkologické léčby karcinomu prsu. Klinická onkologie. Ambit Media a.s., roč. 27, č. 2, s. 103-107. ISSN 0862-495X. 2014.
  3. PETERKOVÁ, Hana, Kateřina SKŘIVANOVÁ, Dagmar BRANČÍKOVÁ, Jiří JARKOVSKÝ, Marcela BENDOVÁ, Tomáš SVĚRÁK, Nela ELFMARKOVÁ, Ľubomíra ANDERKOVÁ, Lucie ADOLFOVÁ, Ladislav DUŠEK, Luboš MINÁŘ a Pavel VENTRUBA. Copingové strategie u pacientek s karcinomem mammy. ISBN 978-80-7492-155-1. 2014.
  4. ELFMARKOVÁ, Nela, Martin GAJDOŠ, Martina MRAČKOVÁ, Michal MIKL a Irena REKTOROVÁ. Effect of L-Dopa on Functional Magnetic Resonance Imaging Connectivity in Parkinson's Disease. In 20th Annual Meeting of the Organization for Human Brain Mapping (OHBM). 2014.
  5. SKŘIVANOVÁ, Kateřina, Dagmar BRANČÍKOVÁ, Marcela BENDOVÁ, Tomáš SVĚRÁK, Nela ELFMARKOVÁ, Ľubomíra ANDERKOVÁ, Hana PETERKOVÁ, Lucie ADOLFOVÁ, Ladislav DUŠEK, Jiří JARKOVSKÝ, Jakub GREGOR, Jan NEDVĚD, Luboš MINÁŘ, Pavel VENTRUBA, Jiří MAYER a Lydia TEMOSHOK. Evaluating Disease and Patient Characteristics which Predict (Retrospectively) Changes in Quality of Life after Breast Cancer Diagnosis and Treatment. In 16th World Congress of Psycho-Oncology and Psychosocial Academy. ISSN 1099-1611. doi:10.1111/j.1099-1611.2014.3697. 2014.
  6. BUJNOŠKOVÁ, Eva, Jan FOUSEK, Nela ELFMARKOVÁ, Martin GAJDOŠ, Martina MRAČKOVÁ a Irena REKTOROVÁ. Influence of levodopa on brain network: graph theory study based on expert knowledge and AAL atlas. In In 20th Annual Meeting of the Organization for Human Brain Mapping (OHBM), 2014. 2014.
  7. SKŘIVANOVÁ, Kateřina, Marcela BENDOVÁ, Dagmar BRANČÍKOVÁ, Nela ELFMARKOVÁ, Ľubomíra ANDERKOVÁ, Tomáš SVĚRÁK, Hana PETERKOVÁ, Lucie ADOLFOVÁ, Luboš MINÁŘ, Ladislav DUŠEK, Jiří JARKOVSKÝ, Jakub GREGOR a Pavel VENTRUBA. Projekt osobnosti pacienta jako spoludeterminanta úspěšnosti onkologické léčby: kvalita života pacientek s karcinomem mammy - pilotní retrospektivní analýza. ISBN 978-80-86793-32-0. 2014.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 15. 4. 2024 14:49