Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. DURNOVÁ, Helena, Jana MALÁ a Pavel ŠIŠMA. Jacob Bernoulli: Umění odhadu (část čtvrtá, pojednávající o aplikaci předchozího učení v záležitostech občanských, mravních a ekonomických) [český překlad a komentáře]. Praha - Brno: Togga - Masarykova univerzita, 2020. 134 s. Fontes scientiae, sv. 4. ISBN 978-80-210-9559-5.
 2. 2007

 3. ŠIŠMA, Pavel a Laurent MAZLIAK. Facing a new international configuration after WW1. In GOLDSTEIN, Catherine a Jeremy GRAY. Mathématiques et Mathématiciens autour de la 1ére guerre mondiale. Paris: Univ. Pierre et Marie Curie, 2007. 21 s.
 4. ŠIŠMA, Pavel. Leonhard Euler. Rozhledy matematicko-fyzikální, Praha: Jednota českých matematiků a fyziků, 2007, roč. 82, č. 4, s. 21-32. ISSN 0035-9343.
 5. ŠIŠMA, Pavel a Laurent MAZLIAK. New Scientific Relations in Europe at the End of World War I: The example of mathematics through Frechet in Strasbourg and Hostinsky in Brno. In KOKOWSKI, Michal. The Global and the Local: The History of Science and the Cultural Integration of Europe. Proceedings of the 2nd International Conference of the European Society for the History of Science. Cracow, Poland, September 6-9, 2006. Cracow: Polish Academy of Sciences, 2007. s. 794-797, 4 s. ISBN 978-83-60183-42-7.
 6. 2006

 7. ŠIŠMA, Pavel. Mathematics at the German Technical University in Brno. Berlin: Franzbecker, 2006. 10 s. ISBN 3-88120-427-x.
 8. ŠIŠMA, Pavel, Štěpánka BILOVÁ a Laurent MAZLIAK. The axiomatic melting pot: teaching probabilities in Prague in 1930s. Journ@l Electronique d'Histoire des Probabilités et de la Statistique, Paris, 2006, roč. 2, č. 2. ISSN 1773-0074.
 9. 2005

 10. ŠIŠMA, Pavel, Veronika HAVLOVÁ a Laurent MAZLIAK. Le début des ralations mathématiques franco-tchécoslovaques vu a travers la correspondance Hostinský-Fréchet. Journ@l Electronique d'Histoire des Probabilités et de la Statistique, Paris, 2005, roč. 1, č. 1. ISSN 1773-0074.
 11. 2004

 12. ŠIŠMA, Pavel. Učitelé na německé technice v Brně 1849-1945. 1. vyd. Praha: Společnost pro dějiny věd a techniky, 2004. 205 s. Práce z dějin techniky a přírodních věd, 2. ISBN 80-239-3279-9.
 13. 2003

 14. ŠIŠMA, Pavel. Počátky technického školství v Brně. Dějiny věd a techniky, Praha: Společnost pro dějiny věd a techniky, 2003, roč. 36, s. 219-238. ISSN 0300-4414.
 15. 2002

 16. ŠIŠMA, Pavel. Georg Hamel and Richard von Mises in Brno. Historia Mathematica, Elsevier, 2002, roč. 29, č. 2, s. 176-195. ISSN 0315-0860.
 17. ŠIŠMA, Pavel. Matematika na německé technice v Brně. Praha: Prometheus, 2002. 320 s. Dějiny matematiky, sv. 21. ISBN 80-7196-25.
 18. ŠIŠMA, Pavel. Viennese Mathematicians at the German Technical University in Brno. In VI. Oesterreichisches Symposion zur Geschichte der Mathematik. Neuhofen an der Ibbs, 28. April bis 4. Mai 2002. Wien: Technische Universitaet Wien, 2002. s. 7-12.
 19. 2001

 20. ŠIŠMA, Pavel. Arabská matematika. In Bečvář, J. ed. Matematika ve středověké Evropě. Praha: Prometheus, 2001. s. 151-183. Dějiny matematiky, sv. 19. ISBN 80-7196-232-5.
 21. ŠIŠMA, Pavel. Historické matematické texty na Internetu. Dějiny věd a techniky, Praha: Společnost pro dějiny věd a techniky, 2001, roč. 34, č. 2, s. 145-146. ISSN 0300-4414.
 22. ŠIŠMA, Pavel. Historické ohlédnutí za výukou matematiky na vysokých školách technických. In 2. konference o matematice a fyzice na vysokých školách technických. Brno: Vojenská akademie v Brně, 2001. s. 111-116. ISBN 80-85960-29-X.
 23. ŠIŠMA, Pavel. Matematici na německé technice v Brně. Dějiny věd a techniky, Praha: Společnost pro dějiny věd a techniky, 2001, roč. 34, č. 2, s. 105-128. ISSN 0300-4414.
 24. 2000

 25. ŠIŠMA, Pavel. Richard von Mises (1883-1953). Informační Bulletin České statistické společnosti, Praha: Česká statistická společnost, 2000, roč. 11, č. 1, s. 1-4. ISSN 1210-8022.
 26. 1999

 27. ŠIŠMA, Pavel. Historie matematiky, Schmochtitz 1999. Pokroky matematiky, fyziky & astronomie, Praha: Jednota českých matematiků a fyziků, 1999, roč. 44, č. 4, s. 350-351. ISSN 0032-2423.
 28. ŠIŠMA, Pavel. Matematika na německé technice v Brně. Události na VUT v Brně, Brno: VUTIUM, 1999, roč. 9, č. 1, s. 20-21. ISSN 1211-4421.
 29. ŠIŠMA, Pavel. Početnice a matematické texty raného novověku. Pokroky matematiky, fyziky & astronomie, Praha: Jednota českých matematiků a fyziků, 1999, roč. 44, č. 4, s. 350. ISSN 0032-2423.
 30. ŠIŠMA, Pavel. Výuka deskriptivní geometrie na německé technice v Brně. Události na VUT v Brně, Brno: VUTIUM, 1999, roč. 9, č. 2, s. 21. ISSN 1211-4421.
 31. 1998

 32. ŠIŠMA, Pavel. Vznik a vývoj teorie grafů. Pokroky matematiky, fyziky & astronomie, Praha: Jednota českých matematiků a fyziků, 1998, roč. 43, č. 2, s. 89-99. ISSN 0032-2423.
 33. 1997

 34. ŠIŠMA, Pavel a Petra ŠARMANOVÁ. Matyáš Lerch. In Osobnosti Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1997. 4 s. Folia Historica 42. ISBN 80-210-1626-4.
 35. ŠIŠMA, Pavel. Problém čtyř barev. In Historie matematiky II. 1. vyd. Praha: Prometheus, 1997. s. 169-180. Dějiny matematiky, sv 7. ISBN 80-7196-046-2.
 36. ŠIŠMA, Pavel. Teorie grafů 1736-1963. 1. vyd. Praha: Prometheus, 1997. 171 s. Dějiny matematiky, sv. 8. ISBN 80-7196-065-9.
 37. 1996

 38. ŠIŠMA, Pavel. Teorie grafů 1736-1963. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1996. 168 s. Disertační práce.
 39. ŠIŠMA, Pavel. Vznik a vývoj teorie grafů. In Člověk-Umění-Matematika. 1. vyd. Praha: Prometheus, 1996. s. 155-165. Dějiny matematiky, sv. 4. ISBN 80-7196-031-4.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 26. 11. 2020 19:51