Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2024

  1. ŽIDEK, Dominik. COFOLA 2024 - odborný garant v sekci "Technologický rozvoj v kontextu právní regulace životních podmínek člověka". 2024.
  2. ŽIDEK, Dominik. Jak se zorientovat ve změnách stavebního práva I. In Praktický webinář pro odbornou veřejnost (Wolters Kluwer). 2024.
  3. ŽIDEK, Dominik. Jak se zorientovat ve změnách stavebního práva II. In Praktický webinář pro odbornou veřejnost (Wolters Kluwer). 2024.

  2023

  1. ŽIDEK, Dominik. Česká společnost pro právo životního prostředí - člen revizní komise. Czech Environmental Law Society, 2023 - 2025.
  2. ŽIDEK, Dominik. Stavební zákon č. 283/2021 Sb. Stavební zákon č. 183/2006 Sb. Srovnávací texty. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2023, 340 s. ISBN 978-80-7676-756-0.
  3. ŽIDEK, Dominik. Ústavněprávní východiska vynuceného vstupu do obydlí za účelem ochrany environmentálních zájmů. In Ombudsman: Aktuální poznatky a otazníky v oblasti ochrany zvířat proti týrání. 2023.
  4. ŽIDEK, Dominik. Vyvlastňování pozemků v obci. In Školení úředníků obcí. 2023.

  2022

  1. ŽIDEK, Dominik. Classification of Environmental Administrative Acts in the Czech Legislation. Online. In V. Bevanda (Ed.). ERAZ Conference – Knowlegde Based Sustainable Development: Vol 8. Conference Proceedings. Belgrade: Association of Economists and Managers of the Balkans, 2022, s. 299-306. ISBN 978-86-80194-60-8. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.31410/ERAZ.2022.299.
  2. VODIČKA, Jiří, Dominik ŽIDEK a Michal JANOVEC. COFOLA 2022 – část 1. Sborník příspěvků mladých právníků, doktorandů a právních vědců. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022. ISBN 978-80-280-0157-5.
  3. VODIČKA, Jiří a Dominik ŽIDEK. COFOLA 2022 - Sekce Lidská práva a ochrana životního prostředí. 2022.
  4. ŽIDEK, Dominik. Joštova, Moravák a ochrana životního prostředí – IMHO! In COFOLA 2022. 2022.
  5. ŽIDEK, Dominik. Oprávnění stavět a stavby na cizích pozemcích. In Školení zaměstnanců Státního pozemkového úřadu. 2022.
  6. ŽIDEK, Dominik. Oprávnění stavět a stavby na cizích pozemcích. In Školení zaměstnanců Státního pozemkového úřadu. 2022.
  7. ŽIDEK, Dominik. Oprávnění stavět a stavby na cizích pozemcích. In Školení zaměstnanců Státního pozemkového úřadu. 2022.
  8. ŽIDEK, Dominik. Řízení o vyvlastnění včetně problematiky omezení vlastnických práv. In Školení zaměstnanců Ministerstva obrany. 2022.
  9. ŽIDEK, Dominik. Ústavní základy vlastnictví. In Školení zaměstnanců Státního pozemkového úřadu. 2022.
  10. ŽIDEK, Dominik. Ústavnost liniového zákona - analýza nálezu pléna Ústavního soudu ze dne 22. 3. 2022 sp. zn. Pl. ÚS 39/18 (114/2022 Sb.). České právo životního prostředí : časopis České společnosti pro právo životního prostředí. Praha: Česká společnost pro právo životního prostředí, 2022, roč. 22, č. 2, s. 83-99. ISSN 1213-5542.
  11. ŽIDEK, Dominik. Územní plánování jako nástroj změn využití pozemků. In Školení zaměstnanců Státního pozemkového úřadu. 2022.
  12. ŽIDEK, Dominik. Územní plánování jako nástroj změn využití pozemků. In Školení zaměstnanců Státního pozemkového úřadu. 2022.
  13. ŽIDEK, Dominik. Veřejné stavební právo – územní plánování (novelizace, souvislosti a současná praxe). In Školení zaměstnanců Ministerstva obrany. 2022.
  14. HANÁK, Jakub, Dominik ŽIDEK a Robert ČERNOCKÝ. Zákon o vyvlastnění. Praktický komentář. 2., přepracované a rozšířené vydání. 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2022, 236 s. Praktické komentáře. ISBN 978-80-7676-511-5.

  2021

  1. VODIČKA, Jiří a Dominik ŽIDEK. COFOLA 2021 - Sekce Zelená dohoda pro Evropu – šance pro zezelenání právní úpravy? 2021.
  2. ŽIDEK, Dominik. Environmental protection in the Constitution of the Czech Republic. Journal of Agricultural and Environmental Law. Miskolc-Egyetemváros: CEDR Hungarian Association of Agricultural Law, 2021, roč. 16, č. 31, s. 145-160. ISSN 1788-6171. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.21029/JAEL.2021.31.145.
  3. ŽIDEK, Dominik. Oprávnění stavět a stavby na cizích pozemcích. In Školení zaměstnanců Státního pozemkového úřadu. 2021.
  4. ŽIDEK, Dominik. Oprávnění stavět a stavby na cizích pozemcích. In Školení zaměstnanců Státního pozemkového úřadu. 2021.
  5. ŽIDEK, Dominik. Posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí (SEA). In Školení zaměstnanců Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. 2021.
  6. ŽIDEK, Dominik. Posuzování vlivů záměrů na životní prostředí (EIA) a stavební zákon. In Školení zaměstnanců Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. 2021.
  7. ŽIDEK, Dominik. Regenerace krajiny a rekultivace, geologie - vztah k jednotlivým zákonům na úseku životního prostředí. In Školení zaměstnanců Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. 2021.
  8. ŽIDEK, Dominik. Rozhodnutí o pozemkových úpravách a jejich přezkum v České republice. In Pavlovič, Maroš. Analýzy a trendy v pozemkových úpravách. Bratislava: Wolters Kluwer s. r. o., 2021, s. 127-139. ISBN 978-80-571-0454-4.
  9. ŽIDEK, Dominik. Seznámení s novelami stavebního zákona (a souvisejících předpisů) - Podle novely č. 326/2017 Sb., novely č. 225/2017 Sb., novely č. 169/2018 Sb. a novely č. 403/2020 Sb. In Školení zaměstnanců Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. 2021.
  10. ŽIDEK, Dominik. Seznámení s novelami stavebního zákona (a souvisejících předpisů) - Podle novely č. 326/2017 Sb., novely č. 225/2017 Sb., novely č. 169/2018 Sb. a novely č. 403/2020 Sb. In Školení zaměstnanců Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. 2021.
  11. ŽIDEK, Dominik. The legal regulation of reclamation activities in Czech legislation. In Radecka, Ewa; Nawrot, Filip. Green deal or green disorder? Selected issues. Toruń: TNOiK „Dom Organizatora”, 2021, s. 375-389. ISBN 978-83-67153-09-6.

  2020

  1. ŽIDEK, Dominik. § 184b. In PRŮCHA, Petr, Jana GREGOROVÁ, Ján BAHÝĽ, Eva HAMRLOVÁ, Stanislava NEUBAUEROVÁ, Pavel PŮČEK, Martin STUDNIČKA, Jana VAŠÍKOVÁ a Dominik ŽIDEK. Stavební zákon. Praktický komentář. 2. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2020, s. 1033-1037. Komentátor. ISBN 978-80-7502-400-8.
  2. ŽIDEK, Dominik. § 55a - § 55c. In PRŮCHA, Petr, Jana GREGOROVÁ, Ján BAHÝĽ, Eva HAMRLOVÁ, Stanislava NEUBAUEROVÁ, Pavel PŮČEK, Martin STUDNIČKA, Jana VAŠÍKOVÁ a Dominik ŽIDEK. Stavební zákon. Praktický komentář. 2. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2020, s. 295-302. Komentátor. ISBN 978-80-7502-400-8.
  3. ŽIDEK, Dominik. § 72 - § 75. In PRŮCHA, Petr, Jana GREGOROVÁ, Ján BAHÝĽ, Eva HAMRLOVÁ, Stanislava NEUBAUEROVÁ, Pavel PŮČEK, Martin STUDNIČKA, Jana VAŠÍKOVÁ a Dominik ŽIDEK. Stavební zákon. Praktický komentář. 2. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2020, s. 347-352. Komentátor. ISBN 978-80-7502-400-8.
  4. ŽIDEK, Dominik a Jana GREGOROVÁ. § 85. In PRŮCHA, Petr, Jana GREGOROVÁ, Ján BAHÝĽ, Eva HAMRLOVÁ, Stanislava NEUBAUEROVÁ, Pavel PŮČEK, Martin STUDNIČKA, Jana VAŠÍKOVÁ a Dominik ŽIDEK. Stavební zákon. Praktický komentář. 2. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2020, s. 392-405. Komentátor. ISBN 978-80-7502-400-8.
  5. ŽIDEK, Dominik a Jana GREGOROVÁ. § 94a - § 94i. In PRŮCHA, Petr, Jana GREGOROVÁ, Ján BAHÝĽ, Eva HAMRLOVÁ, Stanislava NEUBAUEROVÁ, Pavel PŮČEK, Martin STUDNIČKA, Jana VAŠÍKOVÁ a Dominik ŽIDEK. Stavební zákon. Praktický komentář. 2. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2020, s. 458-500. Komentátor. ISBN 978-80-7502-400-8.
  6. ŽIDEK, Dominik a Jana GREGOROVÁ. § 94q - § 94z. In PRŮCHA, Petr, Jana GREGOROVÁ, Ján BAHÝĽ, Eva HAMRLOVÁ, Stanislava NEUBAUEROVÁ, Pavel PŮČEK, Martin STUDNIČKA, Jana VAŠÍKOVÁ a Dominik ŽIDEK. Stavební zákon. Praktický komentář. 2. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2020, s. 531-573. Komentátor. ISBN 978-80-7502-400-8.
  7. ŽIDEK, Dominik. Člen panelu soudců: Moot Court z práva EU 2020. Česká společnost pro evropské a srovnávací právo, 2020 - 2020.
  8. ŽIDEK, Dominik. Legislativa životního prostředí v kostce. In Školení zaměstnanců Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. 2020.
  9. ŽIDEK, Dominik. Odnímání půdy z chráněných režimů z důvodu plánované výstavby. In Tkáčiková Jana; Vomáčka, Vojtěch; Žídek, Dominik a kol. Půda v právních vztazích - aktuální otázky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020, s. 168-181. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, řada teoretická, Edice Scientia, sv. č. 690. ISBN 978-80-210-9695-0.
  10. ŽIDEK, Dominik. Oprávnění stavět a stavby na cizích pozemcích. In Školení zaměstnanců Státního pozemkového úřadu. 2020.
  11. TKÁČIKOVÁ, Jana, Vojtěch VOMÁČKA a Dominik ŽIDEK. Půda v právních vztazích - aktuální otázky. Brno: Masarykova univerzita, 2020, 472 s. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, řada teoretická, Edice Scientia, sv. č. 690. ISBN 978-80-210-9695-0.
  12. TKÁČIKOVÁ, Jana, Vojtěch VOMÁČKA, Dominik ŽIDEK, Ján BAHÝĽ, Lucia ČERŇANOVÁ, Helena DOLEŽALOVÁ, Lenka GREŠOVÁ, Jan HAK, Karel HUNEŠ, Alena CHALOUPKOVÁ, Jaroslav CHYBA, Štěpán JAKL, Kateřina KOMÁROVÁ, Barbora KŘÍŽOVÁ, Ľudovít MÁČAJ, Matúš MICHALOVIČ, Nikola MRKÝVKOVÁ, Hana MÜLLEROVÁ, Maroš PAVLOVIČ, Marek PERINGER, Gabriela PROCHÁZKOVÁ, Ivana PRŮCHOVÁ, Gulnur, K. RASHEVA, Hana SEDLÁČKOVÁ, Tereza SNOPKOVÁ, Ondřej VÍCHA a Martina WEISSOVÁ. Půda v právních vztazích: aktuální otázky. Brno: Masarykova univerzita, 2020, 472 s. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, řada teoretická, Edice Scientia, sv. č. 690. ISBN 978-80-210-9695-0.
  13. ŽIDEK, Dominik. Recenze - Petr Vnenk: Základy stavebního práva. 2020.
  14. PRŮCHA, Petr, Jana GREGOROVÁ, Ján BAHÝĽ, Eva HAMRLOVÁ, Stanislava NEUBAUEROVÁ, Pavel PŮČEK, Martin STUDNIČKA, Jana VAŠÍKOVÁ a Dominik ŽIDEK. Stavební zákon. Praktický komentář. 2. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2020, 1073 s. Komentátor. ISBN 978-80-7502-400-8.
  15. HANÁK, Jakub, Dominik ŽIDEK a Robert ČERNOCKÝ. Zákon o vyvlastnění. Praktický komentář. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2020, 190 s. Praktické komentáře. ISBN 978-80-7598-634-4.

  2019

  1. JANČÁŘOVÁ, Ilona, Jakub HANÁK, Štěpánka BIBROVÁ, Nikola CHÁBOVÁ, Alena CHALOUPKOVÁ, Štěpán JAKL, Kateřina KOMÁROVÁ, Tomáš MAŇAS, Helena MÜLLEROVÁ, Alžbeta NEMEŠKALOVÁ ROSINOVÁ, Jana TKÁČIKOVÁ, Jiří VODIČKA, Vojtěch VOMÁČKA a Dominik ŽIDEK. Auta, auta, auta… a životní prostředí. Online. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019, 292 s. Spisy Právnické fakulty MU, řada teoretická, Edice Scientia, svazek č. 663. ISBN 978-80-210-9409-3.
  2. JANČÁŘOVÁ, Ilona, Jakub HANÁK, Štěpánka BIBROVÁ, Nikola CHÁBOVÁ, Alena CHALOUPKOVÁ, Štěpán JAKL, Kateřina KOMÁROVÁ, Tomáš MAŇAS, Helena MÜLLEROVÁ, Alžbeta NEMEŠKALOVÁ ROSINOVÁ, Jana TKÁČIKOVÁ, Jiří VODIČKA, Vojtěch VOMÁČKA a Dominik ŽIDEK. Auta, auta, auta… a životní prostředí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019, 292 s. Spisy Právnické fakulty MU, řada teoretická, Edice Scientia, svazek č. 663. ISBN 978-80-210-9408-6.
  3. ŽIDEK, Dominik. Člen komise H "Správní právo, finanční právo, právo životního prostředí a právo sociálního zabezpečení". Komise celostátního kola soutěže SVOČ 2019 (Studentská vědecká odborná činnost), 2019.
  4. TKÁČIKOVÁ, Jana a Dominik ŽIDEK. Dny práva - Sekce Půda v právních vztazích. 2019.
  5. ŽIDEK, Dominik. Novely stavebního zákona na úseku územního rozhodování a stavebního řádu - první zkušenosti z aplikační praxe. In Školení zaměstnanců společnosti EGEM s.r.o. 2019.
  6. ŽIDEK, Dominik. Ochrana kulturních památek při výstavbě pozemních komunikací. In Jančářová, Ilona; Hanák, Jakub a kol. Auta, auta, auta... a životní prostředí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2019, s. 180-199. Spisy Právnické fakulty MU, řada teoretická, Edice Scientia, svazek č. 663. ISBN 978-80-210-9408-6.
  7. ŽIDEK, Dominik. Ochrana životního prostředí v procesech veřejného stavebního práva. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019, 220 s. Právní monografie. ISBN 978-80-7598-353-4.
  8. JANČÁŘOVÁ, Ilona, Jana DUDOVÁ, Jakub HANÁK, Milan PEKÁREK, Ivana PRŮCHOVÁ, Vojtěch VOMÁČKA a Dominik ŽIDEK. Právo životního prostředí: obecná část. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019, 716 s. Učebnice Právnické fakulty MU, č. 531. ISBN 978-80-210-8366-0.
  9. ŽIDEK, Dominik. Role dotčených orgánů v oblasti mírového využívání jaderné energie a ionizujícího záření. Online. In Hanák, Jakub; Kliková, Alena; Průchová, Ivana; Janivec, Michal (eds.). Cofola 2019 - Část VII. Dotčené orgány a formy jejich činnosti při výkonu veřejné správy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta. Řada teoretická, svazek č. 665., 2019, s. 142-157. ISBN 978-80-210-9421-5.
  10. ŽIDEK, Dominik. Role dotčených orgánů v oblasti mírového využívání jaderné energie a ionizujícího záření. In COFOLA 2019. 2019.
  11. ŽIDEK, Dominik. Stavební právo - stavební zákon a prováděcí předpisy. In Školení zaměstnanců Ministerstva obrany. 2019.
  12. ŽIDEK, Dominik. Stavební zákon. In Školení zaměstnanců Ministerstva obrany. 2019.
  13. ŽIDEK, Dominik. Význam odkladného účinku žaloby při ochraně environmentálních zájmů - pohled z České republiky. In Bratislavské právnické fórum 2019. 2019.

  2018

  1. ŽIDEK, Dominik. Česká společnost pro stavební právo - člen. Czech Construction Law Society, 2018 - 2099.
  2. ŽIDEK, Dominik. Seznamy světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO a proces zápisu jednotlivých statků. Online. In PRŮCHOVÁ, Ivana; DŘEVĚNÝ, Radek; JANOVEC, Michal (eds.). COFOLA 2018 - Část VII. Památková péče v právních vztazích. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta. Řada teoretická, svazek č. 628., 2018, s. 148-167. ISBN 978-80-210-9088-0.
  3. ŽIDEK, Dominik. Seznamy světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO a proces zápisu jednotlivých statků. In COFOLA 2018. 2018.
  4. ŽIDEK, Dominik. Stavební zákon a ochrana životního prostředí – novinky po 1. lednu 2018. Stavební právo : bulletin. Česká společnost pro stavební právo, 2018, roč. 2018, č. 1, s. 31-40. ISSN 1211-6386.

  2017

  1. ŽIDEK, Dominik. Adaptace na klimatické změny z pohledu odpovědnosti státu za jeho závazky. Je současný stav udržitelný? In Půda, voda a krajina - adaptace na klimatické změny z pohledu práva. 2017.
  2. ŽIDEK, Dominik. Adaptace na klimatické změny z pohledu odpovědnosti státu za jeho závazky. Je současný stav udržitelný? In DAMOHORSKÝ, Milan; FRANKOVÁ, Martina; SOBOTKA Michal (eds.). Půda, voda a krajina - adaptace na klimatické změny z pohledu práva. 1. vyd. Beroun: Eva Roztoková, 2017, s. 127-135, 158 s. ISBN 978-80-87488-27-0.
  3. ŽIDEK, Dominik. Česká společnost pro právo životního prostředí - člen. Czech Environmental Law Society, 2017 - 2099.
  4. PRŮCHOVÁ, Ivana a Dominik ŽIDEK. Natural Parks – Possibilities and Limits in the System of Instruments for the Protection of Nature and Landscapes from the Perspective of the Law. In Jančářová, Ilona, Dudová, Jana et al. Sustainable development and conflicts of interests in nature protection in Czechia, Poland and Slovakia. 1. vyd. Brno: Masaryk University, Právnická fakulta, 2017, s. 85-115. Publications of Masaryk University, theoretical series, edition Scientia, File No. 600. ISBN 978-80-210-8815-3.
  5. ŽIDEK, Dominik. Novely stavebního zákona, zákona EIA a souvisejících právních předpisů od 1. ledna 2018 s důsledky pro řešení střetů zájmů v území. In Krajský soud v Brně: školení soudců a asistentů správního úseku. 2017.
  6. VOMÁČKA, Vojtěch a Dominik ŽIDEK. Omezení účastenství ekologických spolků: Pyrrhovo vítězství stavební lobby. České právo životního prostředí. Česká společnost pro právo životního prostředí, 2017, roč. 2017, č. 45, s. 36-54. ISSN 1213-5542.
  7. ŽIDEK, Dominik. Posuzování vlivů záměrů na životní prostředí (EIA): aktuální změny v právní úpravě. In Právnická fakulta Masarykovy univerzity. 2017.
  8. ŽIDEK, Dominik. Právo životního prostředí. In Schelle, Karel - Tauchen, Jaromír (eds.). Encyklopedie českých právních dějin, VII. svazek Právo pra – Prob. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2017, s. 761-770. ISBN 978-80-7380-648-4.
  9. ŽIDEK, Dominik a Ivana PRŮCHOVÁ. Přírodní parky – možnosti a meze v systému nástrojů k ochraně přírody a krajiny z pohledu práva. In 18. ročník česko-polsko-slovenské konference práva životního prostředí. 2017.
  10. ŽIDEK, Dominik a Zuzana JEŽKOVÁ. Správněprávní odpovědnost na úseku ochrany lesa na pomezí rekodifikace správního trestání. Online. In KYSELOVSKÁ, Tereza; SPRINGINSFELDOVÁ, Nelly; KŘÁPKOVÁ, Alica; KADLUBIEC, Vojtěch; CHORVÁT, Michal; DRLIČKOVÁ, Klára (eds.). COFOLA 2017 - sborník z konference. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta. Řada teoretická, Ed. Scientia, č. 611., 2017, s. 1310-1331, 1814 s. ISBN 978-80-210-8928-0.
  11. ŽIDEK, Dominik a Zuzana JEŽKOVÁ. Správněprávní odpovědnost pohledem lesa. In COFOLA 2017. 2017.
  12. ŽIDEK, Dominik. Stavební dozor jako prostředek ochrany životního prostředí. In Hanák, Jakub, Průchová, Ivana a kol. Kontrolní mechanismy při prosazování ochrany životního prostředí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2017, s. 142-155. Spisy Právnické fakulty MU, řada teoretická, Edice Scientia, svazek č. 595. ISBN 978-80-210-8597-8.
  13. ŽIDEK, Dominik. Stavební zákon od 1. ledna 2018 - Vybrané otázky ve vztahu k ochraně environmentálních zájmů ve světle novely č. 225/2017 Sb. In Česká inspekce životního prostředí: školení inspektorů oddělení ochrany přírody. 2017.
  14. JANČÁŘOVÁ, Ilona, Jana DUDOVÁ, Zbygniew BUKOWSKI, Jana TKÁČIKOVÁ, Ondřej VÍCHA, Vojtěch VOMÁČKA, Jiří ZICHA, Dominik ŽIDEK, Martin DUFALA, Tomasz BOJAR-FIAŁKOWSKI, Karolina KARPUS, Monika KRÓL, Michal MASLEN, Ivana PRŮCHOVÁ, Gabriel RADECKI, Jakub STROUHAL, Jana ŠMELKOVÁ a Kateřina ŠVARCOVÁ. Sustainable Development and Conflicts of Interests in Nature Protection in Czechia, Poland and Slovakia. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017, 314 s. Spisy Právnické fakulty MU (řada teoretická), Edice Scientia, sv. 600. ISBN 978-80-210-8815-3.

  2016

  1. JANČÁŘOVÁ, Ilona a Dominik ŽIDEK. AVOSETTA Riga meeting 2016: Permit procedures for industrial installations and infrastructure projects: Assessing integration and speeding up. 1. vyd. Riga: Avosetta, 2016, 14 s.
  2. ŽIDEK, Dominik. Člen komise H "Správní právo, finanční právo, právo životního prostředí a právo sociálního zabezpečení". Komise celostátního kola soutěže SVOČ 2016 (Studentská vědecká odborná činnost), 2016.
  3. ŽIDEK, Dominik a Zuzana JEŽKOVÁ. (Ne)ekologické daně jako ekonomický nástroj při ochraně životního prostředí? In COFOLA 2016. 2016.
  4. ŽIDEK, Dominik a Zuzana JEŽKOVÁ. (Ne)ekologické daně jako ekonomický nástroj při ochraně životního prostředí?. Online. In KYSELOVSKÁ, Tereza; CHORVÁT, Michal; KADLUBIEC, Vojtěch; SPRINGINSFELDOVÁ, Nelly; VIRDZEKOVÁ, Alica; DRLIČKOVÁ, Klára (eds.). Cofola 2016: sborník z konference. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta. Řada teoretická, Ed. Scientia, č. 564., 2016, s. 63-77, 1710 s. ISBN 978-80-210-8363-9.
  5. ŽIDEK, Dominik. Posuzování vlivů na životní prostředí a navazující řízení. In Justiční akademie: Ochrana životního prostředí (aktuální judikatura a další informace). 2016.
  6. ŽIDEK, Dominik. Posuzování vlivů na životní prostředí po novele č. 39/2015 Sb. – základní přehled. In Vomáčka, Vojtěch. Židek, Dominik a kol. Posuzování vlivů záměrů a koncepcí na životní prostředí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016, s. 20-46. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, řada teoretická, Edice Scientia, svazek č. 561. ISBN 978-80-210-8343-1.
  7. VOMÁČKA, Vojtěch a Dominik ŽIDEK. Posuzování vlivů záměrů a koncepcí na životní prostředí. Brno: Masarykova univerzita, 2016, 336 s. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, řada teoretická, Edice Scientia, sv. č. 561. ISBN 978-80-210-8343-1.
  8. VOMÁČKA, Vojtěch a Dominik ŽIDEK. Posuzování vlivů záměrů a koncepcí na životní prostředí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016, 336 s. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, řada teoretická, Edice Scientia, svazek č. 561. ISBN 978-80-210-8343-1.
  9. VOMÁČKA, Vojtěch a Dominik ŽIDEK. Posuzování vlivů záměrů a koncepcí na životní prostředí. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2016, 336 s. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, řada teoretická, Edice Scientia, svazek č. 561. ISBN 978-80-210-8343-1.
  10. JANČÁŘOVÁ, Ilona, Jana DUDOVÁ, Jakub HANÁK, Milan PEKÁREK, Ivana PRŮCHOVÁ, Vojtěch VOMÁČKA a Dominik ŽIDEK. Právo životního prostředí: obecná část. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016, 716 s. Učebnice Právnické fakulty MU, č. 531. ISBN 978-80-210-8366-0.
  11. JANČÁŘOVÁ, Ilona, Jana DUDOVÁ, Jakub HANÁK, Milan PEKÁREK, Ivana PRŮCHOVÁ, Vojtěch VOMÁČKA a Dominik ŽIDEK. Právo životního prostředí: Obecná část. 1.vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2016, 716 s. učebnice č.531. ISBN 978-80-210-8366-0.
  12. ŽIDEK, Dominik. Výjimky jako specifický nástroj při ochraně životního prostředí. České právo životního prostředí : časopis České společnosti pro právo životního prostředí. Praha: Česká společnost pro právo životního prostředí, 2016, roč. 16, č. 3, s. 11-29. ISSN 1213-5542.

  2015

  1. ŽIDEK, Dominik. Co nám vzal a dal 1. duben 2015 aneb komparace právní úpravy posuzování vlivů na životní prostředí před a po novele č. 39/2015 Sb. In Dny práva 2015. 2015.
  2. ŽIDEK, Dominik. Činnost obce během a po soudním přezkumu územního plánu. In DAMOHORSKÝ, Milan; SNOPKOVÁ, Tereza a kol. Role obcí v ochraně životního prostředí z pohledu práva. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2015, s. 52-72. ISBN 978-80-87975-31-2.
  3. ŽIDEK, Dominik. Činnost obce během a po soudním přezkumu územního plánu. In Role obcí v ochraně životního prostředí z pohledu práva. 2015.
  4. ŽIDEK, Dominik. Dítě jako poplatník poplatku za komunální odpad - aktuální vývoj. Právní prostor. ATLAS consulting, spol. s r.o., 2015. ISSN 2336-4114.
  5. ŽIDEK, Dominik. Postavení zemědělského podnikatele v soudním přezkumu územních plánů. In Jančářová, Ilona; Hanák, Jakub; Průchová, Ivana a kolektiv. Vlastník a podnikatel při ochraně životního prostředí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015, s. 394-406. Edice Scientia sv. 519. ISBN 978-80-210-7951-9.
  6. ŽIDEK, Dominik. Prameny právní úpravy ekonomických nástrojů ve veřejném právu. Právní prostor. ATLAS consulting, spol. s r.o., 2015. ISSN 2336-4114.
  7. ŽIDEK, Dominik. Přístup k soudům v otázkách ochrany životního prostředí na úrovni Evropské unie – je současný stav udržitelný? České právo životního prostředí : časopis České společnosti pro právo životního prostředí. Praha: Česká společnost pro právo životního prostředí, 2015, roč. 15, č. 2, s. 58-68. ISSN 1213-5542.
  8. ŽIDEK, Dominik. Stát jako subjekt zodpovědný za znečištění ovzduší - aktuální vývoj judikatury. In COFOLA 2015. 2015.
  9. ŽIDEK, Dominik. Stát jako subjekt zodpovědný za znečištění ovzduší - aktuální vývoj judikatury. Online. In KYSELOVSKÁ, Tereza; KADLUBIEC, Vojtěch; PROVAZNÍK, Jan; SPRINGINSFELDOVÁ, Nelly; VIRDZEKOVÁ, Alica (eds.). Cofola 2015: sborník z konference. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta. Řada teoretická, Ed. Scientia, č. 532., 2015, s. 1006-1015, 1081 s. ISBN 978-80-210-7976-2.
  10. ŽIDEK, Dominik, Ivana PRŮCHOVÁ, Michaela KONEČNÁ a Zuzana JEŽKOVÁ. Životní prostředí v procesech územního rozhodování a stavebního řádu - analýza judikatury II. 2015.

  2014

  1. ŽIDEK, Dominik. Aarhuská úmluva ve světle judikatury SDEU, českých a slovenských soudů. In COFOLA 2014. 2014.
  2. ŽIDEK, Dominik. Aarhuská úmluva ve světle judikatury SDEU, českých a slovenských soudů. Online. In KYSELOVSKÁ, Tereza (ed.). Cofola International 2014 Conference Proceedings. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, s. 1022-1033, 13 s. ISBN 978-80-210-7211-4.
  3. ŽIDEK, Dominik. Postavení zemědělského podnikatele v soudním přezkumu územních plánů. In Dny práva 2014. 2014.
  4. ŽIDEK, Dominik. Recenze - Ludwig Krämer: EU Environmental Law. České právo životního prostředí : časopis České společnosti pro právo životního prostředí. Praha: Česká společnost pro právo životního prostředí, 2014, roč. 2/2014;XIV, č. 36, s. 160-162. ISSN 1213-5542.
  5. ŽIDEK, Dominik. Voda v procesech veřejného stavebního práva. In PRŮCHOVÁ, Ivana a Jakub HANÁK. Voda v právních vztazích. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, s. 21-34. ACTA UNIVERZITATIS BRUNENSIS, IURIDICA, No 481. ISBN 978-80-210-7155-1.
  6. ŽIDEK, Dominik. Zápis pachtu do katastru nemovitostí – stává se z obligačního vztahu vztah věcně-právní? Právní prostor. ATLAS consulting, spol. s r.o., 2014. ISSN 2336-4114.
  7. ŽIDEK, Dominik, Ivana PRŮCHOVÁ, Hana ADAMOVÁ a Michaela KONEČNÁ. Životní prostředí v procesech územního plánování - analýza judikatury I. 2014.

  2013

  1. ŽIDEK, Dominik. Návrat pachtu do českého právního řádu a jeho důsledky pro katastr nemovitostí. Online. In ŽATECKÁ, Eva (ed.). Cofola 2013: The Conference Proceedings. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013, s. 123-136. ISBN 978-80-210-6625-0.
  2. ŽIDEK, Dominik. Návrat pachtu do českého právního řádu a jeho důsledky pro katastr nemovitostí. In Cofola 2013. 2013.
  3. ŽIDEK, Dominik. Voda v procesech veřejného stavebního práva. In Dny práva 2013. 2013.

  2011

  1. ŽIDEK, Dominik. Asociace pro mezinárodní otázky - člen. Association for International Affairs, 2011 - 2099.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 22. 7. 2024 10:13