Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

  1. MAREK, Ondřej, Jakub TUREK, Anna SEEHOFNEROVÁ, Ladislav PLÁNKA a R. STICHHAUER. Porovnání dvou metod miniinvazivní osteosyntézy u zlomenin hlavičky vřetenní kosti u dětí. Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae čechoslovaca. Praha: Galén, 2022, roč. 89, č. 3, s. 213-219. ISSN 0001-5415.
  2. MAREK, Ondřej, Jiří TŮMA, Jan PAPEŽ, Jakub TUREK, Anna SEEHOFNEROVÁ a Ladislav PLÁNKA. Retrospektivní analýza nekrotizující pneumonie u dětí v letech 2015-2019. Rozhledy v Chirurgii. Praha: Nakladatelske Stredisko CLSJE Purkyne, 2022, roč. 101, č. 2, s. 72-78. ISSN 0035-9351. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.33699/PIS.2022.101.2.72-78.
  3. ŠTICHHAUER, Radek, Jindřich PREIS, Ladislav PLÁNKA, Jakub TUREK, Jiří URBAN, Zbyněk HORÁK, Jaroslav ZEMAN, Martin KONEČNÝ, Ivo KOPÁČEK, Filip HANÁK, Jiří VOJTA a Veronika CHRENKOVÁ. Strategy of pulseless pink supracondylar humerus fracture treatment in children: a comparison of two approaches. European Journal of Trauma and Emergency Surgery. Heidelberg: Springer, 2022, roč. 48, č. 5, s. 3785-3791. ISSN 1863-9933. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/s00068-021-01794-x.
  4. TUREK, Jakub, Nina HOMOLOVÁ, Karel URBÁŠEK, Anna SEEHOFNEROVÁ, Ladislav PLÁNKA a Ondřej MAREK. Temporární hemiepifyzeodéza při korekci osových deformit pro genua valga: retrospektivní zhodnocení a srovnání výsledků při použití osmičkových dlah a Blountových skob. Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae čechoslovaca. Praha: Galén, 2022, roč. 89, č. 3, s. 193-198. ISSN 0001-5415.

  2019

  1. DOUŠEK, Robert, Jiří TŮMA, Jakub TUREK, R MACHACEK, Robert MACHÁČEK, Pavel MAZÁNEK, Marta JEŽOVÁ a Ladislav PLÁNKA. Laparostomy in Management of Patient with Neuroblastoma and Diffuse Liver Metastases. PEDIATRIC BLOOD & CANCER. HOBOKEN: WILEY, 2019, roč. 66, s. S561-S562. ISSN 1545-5009.

  2018

  1. ANTALOVÁ, Natália, Andrea POKORNÁ, Alica HOKYNKOVÁ, L. CETLOVÁ a Jakub TUREK. Factors influencing recurrence of the pressure ulcers after plastic surgery - retrospective analysis. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2018, roč. 81, Suppl. 1, s. 23-28. ISSN 1210-7859. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.14735/amcsnn2018S23.
  2. JOCHYMEK, Jiří, Jakub TUREK a Tereza PETERKOVÁ. Klasifikační systémy hodnocení pes equinovarus congenitus a jejich možné využití v predikci průběhu a výsledku léčby Ponsetiho konceptem. Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae čechoslovaca. Praha: Galén, 2018, roč. 85, č. 5, s. 331-335. ISSN 0001-5415.
  3. ŠTICHHAUER, Radek, Jakub TUREK, J PREIS, Jaroslav ZEMAN, Ondřej MAREK a Ladislav PLÁNKA. Ověření nutnosti otevřené repozice a tahové cerkláže u dislokované zlomeniny okovce u menších dětí. Acta chir. orthop. traum. Praha: Galén, 2018, roč. 85, č. 4, s. 271-275. ISSN 0001-5415.
  4. ZEMAN, J., Ondřej MAREK, Jakub TUREK, Anna SEEHOFNEROVÁ a Ladislav PLÁNKA. Porovnání dvou metod miniinvazivní osteosyntézy u zlomeniny proximálního konce vřetenní kosti v dětském věku. Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae čechoslovaca. Praha: Galén, 2018, roč. 85, č. 4, s. 276-280. ISSN 0001-5415.
  5. JOCHYMEK, Jiří a Jakub TUREK. The ultrasonography evaluation of talar dysplasia as a potential prognostic factor for predicting the course and outcomes of clubfoot deformity treatment using Ponseti technique. ACTA ORTHOPAEDICA ET TRAUMATOLOGICA TURCICA. ISTANBUL: TURKISH ASSOC ORTHOPAEDICS TRAUMATOLOGY, 2018, roč. 52, č. 2, s. 87-91. ISSN 1017-995X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.aott.2017.11.007.

  2016

  1. JOCHYMEK, Jiří, Jakub TUREK, Tereza PETERKOVÁ a Karel URBÁŠEK. EIGHT - FIGURE PLATE SYSTEM FOR CORRECTION OF ANGULAR DEFORMITIES OF LOWER LIMBS IN CHILDREN. INITIAL RESULTS. Pohybové ústrojí. Praha: Ortotika, 2016, roč. 23, č. 1, s. 82-93. ISSN 1212-4575.
  2. MIHL, Casper, Madeleine KOK, Sibel ALTINTAS, Bas L.J.H. KIETSELAER, Jakub TUREK, Joachim E. WILDBERGER a Marco DAS. Evaluation of individually body weight adapted contrast media injection in coronary CT-angiography. European journal of radiology. Ireland: Elsevier Science Ireland Ltd, 2016, roč. 85, č. 4, s. 830-836. ISSN 0720-048X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.ejrad.2015.12.031.
  3. KOK, Madeleine, Jakub TUREK, Casper MIHL, Sebastian D. REINARTZ, Robin F. GOHMANN, Estelle C. NIJSSEN, Suzanne KATS, Vincent G. van OMMEN, Bas L.J.H. KIETSELAER, Joachim E. WILDBERGER a Marco DAS. Low contrast media volume in pre-TAVI CT examinations. European Radiology. New York: Springer, 2016, roč. 26, č. 8, s. 2426-2435. ISSN 0938-7994. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/s00330-015-4080-x.
  4. JOCHYMEK, Jiří a Jakub TUREK. ULTRASOUND EVALUATION OF TALAR DYSPLASIA AS A PROGNOSTIC FACTOR IN TREATMENT OF CLUBFOOT DEFORMITY. Pohybové ústrojí. Praha: Ortotika, 2016, roč. 23, č. 1, s. 94-103. ISSN 1212-4575.

  2015

  1. KOK, Madeleine, Casper MIHL, Anna SEEHOFNEROVÁ, Jakub TUREK, Gregor JOST, Hubertus PIETSCH, Ulrike HABERLAND, Joachim E. WILDBERGER a Marco DAS. Automated Tube Voltage Selection for Radiation Dose Reduction in CT Angiography Using Different Contrast Media Concentrations and a Constant Iodine Delivery Rate. American Journal of Roentgenology. Reston: American Roentgen Ray Society, 2015, roč. 205, č. 6, s. 1332-1338. ISSN 0361-803X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.2214/AJR.14.13957.
  2. MIHL, Casper, Madeleine KOK, Joachim E. WILDBERGER, Jakub TUREK, Georg MUEHLENBRUCH a Marco DAS. Computed Tomography Angiography With High Flow Rates An In Vitro and In Vivo Feasibility Study. Investigative Radiology. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2015, roč. 50, č. 7, s. 464-469. ISSN 0020-9996. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1097/RLI.0000000000000153.
  3. JURENCAK, Tomas, Jakub TUREK, Bastiaan L.J.H. KIETSELAER, Casper MIHL, Madeleine KOK, Vincenc G.V.A. van OMMEN, Leen A.F.M. van GARSSE, Estelle C. NIJSSEN, Joachim E. WILDBERGER a Marco DAS. MDCT evaluation of aortic root and aortic valve prior to TAVI. What is the optimal imaging time point in the cardiac cycle? European Radiology. New York: Springer, 2015, roč. 25, č. 7, s. 1975-1983. ISSN 0938-7994. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/s00330-015-3607-5.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 12. 6. 2024 20:42