Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. CÍGLER, Vojtěch, Kamil SOBEK, Přemysl POŘÁDEK a Ludmila DAŇKOVÁ. Studentská geologická konference 2020. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova Univerzita, 2020. 31 s. ISBN 978-80-210-9683-7.
 2. CÍGLER, Vojtěch, Kamil SOBEK, Přemysl POŘÁDEK a Ludmila DAŇKOVÁ. Studentská geologická konference 2020. 1st ed. Brno: Masarykova Univerzita, 2020. 31 s. ISBN 978-80-210-9682-0.
 3. 2019

 4. POŘÁDEK, Přemysl a Marek SLOBODNÍK. Fluidní inkluze z křemenných žil na ložiskách ve vrbenské skupině. In Otevřený kongres České geologické společnosti a Slovenskej geologickej spoločnosti. Beroun. 2019. ISBN 978-80-87487-24-2.
 5. 2018

 6. POŘÁDEK, Přemysl a Marek SLOBODNÍK. Contrasting types of fluids from two gold historical mining sites, Jeseníky Mts. In 11th Geosymposium of Young Researchers Silesia 2018. 2018. ISBN 978-83-951016-0-1.
 7. POŘÁDEK, Přemysl, Ludmila DAŇKOVÁ a Jana STROUPKOVÁ. Studentská geologická konference 2018, Brno, 1.-2. června 2018, Sborník abstraktů. první. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 54 s. ISBN 978-80-210-8960-0.
 8. 2017

 9. POŘÁDEK, Přemysl a Marek SLOBODNÍK. Hydrotermální žíly v okolí Dukovan a jejich význam pro hodnocení subrecentní seizmické aktivity. Zprávy o geologických výzkumech. Česká geologická služba, 2017, roč. 50, October, s. 203-206. ISSN 0514-8057.
 10. 2016

 11. POŘÁDEK, Přemysl, Ludmila DAŇKOVÁ, Jana STROUPKOVÁ a Jakub BŘEZINA. Studentská geologická konference 2016 - Sborník abstraktů. první vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2016. s. 1-47. ISBN 978-80-210-8265-6.
 12. 2015

 13. POŘÁDEK, Přemysl a Marek SLOBODNÍK. Syntektonické hydrotermální systémy v siliciklastikách Nízkého Jeseníku. In Otevřený kongres České geologické společnosti a Slovenskej geologickej spoločnosti. 2015. ISBN 978-80-210-7980-9.
 14. POŘÁDEK, Přemysl a Marek SLOBODNÍK. The variability of chemical composition of the syntectonic fluids, Moravo-Silesian Paleozoic. In Goldschmidt2015. 2015.
 15. 2012

 16. POŘÁDEK, Přemysl, Marek SLOBODNÍK a Jaroslav CÍCHA. Typy fluid v křišťálech z křemenné žíly od Hutí u Bechyně. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku. Brno: Masarykova univerzita, 2012, roč. 19. ročník, č. 1, s. 158-161. ISSN 1212-6209.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 24. 9. 2021 05:20