Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

    2007

  1. HOŘÍNKOVÁ-KOUŘILOVÁ, Lenka, Petr KŘIVÁNEK, Martina NEDOMOVÁ, Michal PAZDERSKÝ, Silvie PRESOVÁ, Petra ŠEDINOVÁ a Petr ŠKYŘÍK. Kurz práce s informacemi. Elportál. Brno: Masarykova univerzita, 2007. ISSN 1802-128X.
  2. 2005

  3. PRESOVÁ, Silvie. Metoda Konspektu a její vztah k selekčním jazykům. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. 152 s. ISBN 80-210-3685-0.
  4. 2003

  5. ŠKYŘÍK, Petr a Silvie PRESOVÁ. Kritické připomínky studentů k nové knihovně. In Knihovna a architektura 2003 - knihovny bez bariér. vyd. 1. Praha: Státní technická knihovna, 2003. s. 52-54. ISBN 80-86504-1.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 30. 9. 2022 05:38