Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

  1. CRHA, Bedřich a Petr HALA. Technika klavírního doprovodu lidových písní. Online. 2. dotisk 3. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 115 s. ISBN 978-80-210-7275-6
  2. CRHA, Bedřich a Petr HALA. Technika klavírního doprovodu lidových písní. Online. 2. dotisk 3. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 115 s. ISBN 978-80-210-7275-6

  2017

  1. CRHA, Bedřich a Petr HALA. Technika klavírního doprovodu lidových písní. Online. 1. dotisk 3. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 115 s. ISBN 978-80-210-7275-6

  2016

  1. CRHA, Bedřich, Michal KOŠUT, Marek SEDLÁČEK, Pavel ŠURANSKÝ, Alžběta HRBÁČOVÁ, Ondřej MUSIL, Jaroslava RODIČOVÁ, Markéta SZENDIUCHOVÁ, Radka HLADILOVÁ, Lenka KUČEROVÁ, Terezie ČERTKOVÁ, Kateřina SCHŐNOVÁ, Marek OLBRZYMEK a František OSTRÝ. Postoje vysokoškolských studentů v České republice k artificiální hudbě poslední třetiny 20. století. Online. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 282 s. ISBN 978-80-210-8442-1
  2. CRHA, Bedřich, Michal KOŠUT, Marek SEDLÁČEK, Pavel ŠURANSKÝ, Alžběta HRBÁČOVÁ, Ondřej MUSIL, Jaroslava RODIČOVÁ, Markéta SZENDIUCHOVÁ, Radka HLADILOVÁ, Lenka KUČEROVÁ, Terezie ČERTKOVÁ, Kateřina SCHŐNOVÁ, Marek OLBRZYMEK a František OSTRÝ. Postoje vysokoškolských studentů v České republice k artificiální hudbě poslední třetiny 20. století. Online. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 282 s. ISBN 978-80-210-8442-1

  2015

  1. CRHA, Bedřich, Markéta BÉBAROVÁ, Radka HLADILOVÁ, Taťána JURČÍKOVÁ, Lenka KUČEROVÁ, František OSTRÝ, Markéta SZENDIUCHOVÁ, Kateřina ŠRÁMKOVÁ a Zdislava VOBORNÁ ZÁLESKÁ. Postoje vysokoškolských studentů v České republice k artificiální hudbě prvních dvou třetin 20.století.. Online. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 248 s. ISBN 978-80-210-8089-8
  2. CRHA, Bedřich, Markéta BÉBAROVÁ, Radka HLADILOVÁ, Taťána JURČÍKOVÁ, Lenka KUČEROVÁ, František OSTRÝ, Markéta SZENDIUCHOVÁ, Kateřina ŠRÁMKOVÁ a Zdislava VOBORNÁ ZÁLESKÁ. Postoje vysokoškolských studentů v České republice k artificiální hudbě prvních dvou třetin 20.století.. Online. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 248 s. ISBN 978-80-210-8089-8

  2014

  1. CRHA, Bedřich, Radka BINDEROVÁ, Šárka VAŇKOVÁ a Marek SEDLÁČEK. Research on the Musical Preferences of University Students in Member Countries of the ISME. Online. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 156 s. ISBN 978-80-210-7560-3
  2. CRHA, Bedřich a Petr HALA. Technika klavírního doprovodu lidových písní. Online. 3. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 115 s. ISBN 978-80-210-7275-6
  3. CRHA, Bedřich, Kateřina ŠRÁMKOVÁ, Terezie VESELÁ, Radka BINDEROVÁ, Marek OLBRZYMEK, František OSTRÝ, Radka HLADILOVÁ a Lucie TISOVSKÁ. Výzkum hudebních preferencí vysokoškolské mládeže ve vybraných státech světa, ve státech Evropské unie a v České republice. Online. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 550 s. ISBN 978-80-210-7559-7
  4. CRHA, Bedřich, Kateřina ŠRÁMKOVÁ, Terezie VESELÁ, Radka BINDEROVÁ, Marek OLBRZYMEK, František OSTRÝ, Radka HLADILOVÁ a Lucie TISOVSKÁ. Výzkum hudebních preferencí vysokoškolské mládeže ve vybraných státech světa, ve státech Evropské unie a v České republice. Online. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 550 s. ISBN 978-80-210-7559-7

  2013

  1. CRHA, Bedřich, Markéta PRUDÍKOVÁ a Marek SEDLÁČEK. Music Preferences of Undergraduate Students in the European Union Countries. Online. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 166 s. ISBN 978-80-210-6634-2
  2. CRHA, Bedřich, Šárka VAŇKOVÁ, Radka BINDEROVÁ, Marek OLBRZYMEK, Markéta PRUDÍKOVÁ, Lucie SOCHOROVÁ, Kateřina ŠRÁMKOVÁ a Marek SEDLÁČEK. Výzkum hudebních preferencí vysokoškolské mládeže v Evropě a České republice. Online. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 86 s. ISBN 978-80-210-6633-5

  2012

  1. CRHA, Bedřich. Music Education and Musical-Sociological Research. Online. In Sedláček, Marek (ed.). Topical Issues of Contemporary Music Education. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. s. 30-39. ISBN 978-80-210-6102-6. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P210-6102-2012
  2. CRHA, Bedřich. Výzkum hudebních preferencí vysokoškoláků 2012. Online. In Petr Hala. Sborník Musica viva in schola XXIII. první. Brno: Masarykova univerzita. s. 7 - 24. ISBN 978-80-210-6106-4. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P210-6106-2012
  3. CRHA, Bedřich. Výzkum hudebních preferencí vysokoškoláků 2012. Online. In Musica viva in schola XXVI
  4. CRHA, Bedřich, Marek SEDLÁČEK, Michal KOŠUT, Taťána JURČÍKOVÁ a Markéta PRUDÍKOVÁ. Výzkum hudebních preferencí vysokoškolské mládeže. Online. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 177 s. ISBN 978-80-210-6103-3

  2011

  1. CRHA, Bedřich. Hudební výchova na středních školách z pohledu studentů a učitelů. Online. In "Aktuální problémy hudební výchovy na středních školách v ČR
  2. SEDLÁČEK, Marek, Bedřich CRHA, Taťána JURČÍKOVÁ, Markéta PRUDÍKOVÁ, Petra OBRŠLÍKOVÁ a Michal KOŠUT. Multimediální technologie z hlediska jejich využití v hudební výchově na středních školách ČR. Online. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 80 s. ISBN 978-80-210-5704-3
  3. CRHA, Bedřich a Petr HALA. Technika klavírního doprovodu lidových písní. Online. 1. dotisk 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 115 s. ISBN 978-80-210-4659-7
  4. CRHA, Bedřich, Taťána JURČÍKOVÁ a Markéta PRUDÍKOVÁ. Výzkum využití multimediálních technologií v hudební výchově na středních školách. Online. Teoretické reflexe hudební výchovy. Brno: Masarykova univerzita, roč. 7, č. 1, s. 1-295. ISSN 1803-1331

  2010

  1. CRHA, Bedřich. Aktuální stav všeobecné hudební výchovy v ČR 2010. Online. In Sborník Musica viva in schola XXII. Sborník prací pedagogické fakulty Masarykovy univerzity č.246, řada hudebně výchovná č. 21. Brno: Masarykova univerzita. s. 6 - 29, 25 s. ISBN 978-80-210-5388-5
  2. CRHA, Bedřich. Aktuální stav všeobecné hudební výchovy v ČR 2010. Online. In Musica viva in schola XXV.
  3. CRHA, Bedřich. Music Education 2010. Online. In Sedláček,Marek. The Multimedia Technologies Applications in Music Education. Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity č.247, řada hudebně výchovná č.22. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. s. 7-27. ISBN 978-80-210-5392-2
  4. CRHA, Bedřich, Taťána JURČÍKOVÁ a Markéta PRUDÍKOVÁ. Výzkum využití multimediálních technologií v hudební výchově. Online. Teoretické reflexe hudební výchovy. Brno: Masarykova univerzita, roč. 6, č. 1, s. 1-288. ISSN 1803-1331

  2009

  1. CRHA, Bedřich. Několik glos k výchovnému působení hudby. Online. In Mezinárodní webový sborník hudební výchovy 2009 č.1. http://www.osu.cz/konference/khv/: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity. s. 32 - 38. ISSN 1802-6540
  2. CRHA, Bedřich a Zdeněk MAREK. Poznámky k problému příjmu hudebního díla. Online. In Problémy recepce v jednotlivých druzích umění. Brno: Katedra hudební výchovy Pedagogické fakulty MU. 6 s. ISSN 1803-1331

  2008

  1. CRHA, Bedřich. Historické paralely aktuálních problémů hudební pedagogiky. Online. In Mezinárodní webový sborník hudební výchovy 2008 č. 1. http://www.osu.cz/konference/khv/: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity. s. 61-77. ISSN 1802-6540
  2. CRHA, Bedřich. Hudba v hodnotové hierarchii a stratifikaci. Online. In Slovo - obraz - zvuk II. Univerzita KF Nitra ( Slovensko ): Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. s. 263-273. ISBN 978-80-8094-331-8
  3. CRHA, Bedřich a Petr HALA. Technika klavírního doprovodu lidových písní. Online. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzity. 115 s. ISBN 978-80-210-4659-7

  2007

  1. CRHA, Bedřich a Zdeněk MAREK. Nová východiska hudební výchovy v Rámcových vzdělávacích programech. Online. In Musica viva in schola XX. Sborník prací pedagogické fakulty Masarykovy univerzity č.209, řada hudebně-výchovná č.20. Brno: Masarykova univerzita. s. 23-28. ISBN 978-80-210-4445-6

  2006

  1. CRHA, Bedřich. Místo hudby v hodnotové orientaci mládeže. Online. http://svp.muni.cz
  2. CRHA, Bedřich. Možnosti a meze Rámcových vzdělávacích programů v oblasti Umění a kultura. Online. http://svp.muni.cz
  3. CRHA, Bedřich. Nová dimenze hudebnosti. Online. http://svp.muni.cz

  2005

  1. CRHA, Bedřich. Hudba - preference - hodnoty. Online. Múzy v škole. Banská Bystrica,Slovenská republika, roč.10, 1, 2, 6 s. ISSN 1335-1605
  2. CRHA, Bedřich. Nové cesty hudební výchovy. Online. In Musica viva in schola XIX.Sborník prací pedagogické fakulty Masarykovy univerzity č.180, řada hudebně výchovná č.19. Brno: Masarykova univerzita Brno. s. 91-100. ISBN 80-210-3796-2
  3. CRHA, Bedřich. Všeobecná hudební výchova v České republice - ideál a skutečnost. Online. In ARS SONANS 2005. 1. vyd. Nitra, Slovenská republika: UKF Nitra. s. 37-46. ISBN 80-8050-919-0

  2004

  1. CRHA, Bedřich. Umění a současný masmediální svět- symbióza nebo konfrontace?. Online. In Sborník Musica viva in schola XVIII. Masarykova univerzita v Brně. ISBN 80-210-3418-1

  2003

  1. CRHA, Bedřich a Petr HALA. Technika klavírního doprovodu lidových písní. Online. 1.vydání, 2003. Masarykova univerzita v Brně. 115 s. ISBN 80-210-3094-1

  2001

  1. CRHA, Bedřich. "Vychovává hudba člověka?". Online. In Sborník Musica viva in schola XVII. Brno: Masarykova univerzita. ISBN 80-210-2765-7

  2000

  1. CRHA, Bedřich. Úskalí receptivní výchovy v kontextu současné hudební výchovy. Online. In Musica viva in schola XVI. Brno: Masarykova univerzita v Brně, Pedagogická fakulta. s. 6-9. ISBN 80-210-2427-5

  1999

  1. CRHA, Bedřich. Folklorismus v hudební tvorbě a hudební pedagogice 20. století. Online. In Musica viva in schola XV. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. s. 6-8. ISBN 80-210-2166-7
  2. CRHA, Bedřich a Zdeněk MAREK. Imaginace a výchovný vliv hudby. Online. In Otto Čačka a kolektiv: Psychologie imaginativní výchovy a vzdělávání s příklady aplikace. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. s. 216-220. ISBN 80-7139-034-1

  1998

  1. CRHA, Bedřich a Zdeněk MAREK. Hudebnost jako problém ( ? ). Online. In Musica viva in schola XIV. 1. vyd. Brno: Masarykova Universita. s. 6-9. ISBN 802101918-2
  2. CRHA, Bedřich. Proměny hodnot v hudbě. Online. In Cesty k tvořivé škole. 1. vyd. Brno: Masarykova Univerzita. s. 494-498. ISBN 80-210-1938-7
  3. CRHA, Bedřich a Ladislav FUČÍK. Výběr písní pro řízenou improvizaci klavírního doprovodu. Online. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 66 s. ISBN 80-210-1934-4
  4. CRHA, Bedřich, Zdeněk MAREK a Ladislav FUČÍK. Základy hudební výchovy pro posluchače studia učitelství I.stupně ZŠ. Online. 4. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 184 s. ISBN 80-210-1963-8

  1997

  1. CRHA, Bedřich. Axiologická dimenze vztahu člověk - hudba jako východisko přípravy učitelů hudební výchovy. Online. In Musica viva in schola XIII. 1. vyd. Brno: Pedagogická fakulta MU. s. 94-99. ISBN 80210- 1547- 0

  1995

  1. CRHA, Bedřich. Mládež a hudba na konci 20. století. Online. Brno: Masarykova univerzita v Brně. 187 s
  2. CRHA, Bedřich a Zdeněk MAREK. Problémy hudební výchovy v trendech současné hudební kultury. Online. In Musica viva in schola. Brno: Masarykova univerzita Brno. s. 96-100. ISBN 80-210-1223-4

  1990

  1. CRHA, Bedřich. Hudba a hodnotová orientace mládeže. Online. In Musica viva in schola X. Brno: Masarykova univerzita. s. 21-33. ISBN 80-210-0222-0

  1989

  1. CRHA, Bedřich. Hudba a hodnotová orientace mládeže. Online. OPUS MUSICUM. Brno, XXI, č. 10, s. 26-32
  2. CRHA, Bedřich a Zdeněk MAREK. Problém vztahu artificiální a nonartificiální hudby z hlediska receptivní výchovy dospívající mládeže. Online. In Musica viva in schola IX. Brno: UJEP. s. 210-217

  1988

  1. CRHA, Bedřich. Hudba a hodnotová orientace mládeže. Online. Pedagogická fakulta Karlovy univerzity v Praze. 204 s

  1986

  1. CRHA, Bedřich, Ladislav FUČÍK a Zdeněk MAREK. Základy hudební výchovy : pro posluchače studia učitelství 1. stupně základní školy [Crha, 1986]. Online. 2. přepr. a rozš. vyd. Brno: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Brně. 184 s

  1980

  1. CRHA, Bedřich. Senzomotorické schopnosti jako limitující činitel ve výuce klavírní hry. Online. Brno: UJEP v Brně. 100 s
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 23. 4. 2024 12:37