Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2019

 1. MERTEL, Adam, Zdeněk STACHOŇ, Tomáš GLOMB, Tomáš HAMPEJS, Vojtěch KAŠE, Aleš CHALUPA a Dalibor PAPOUŠEK. The role of spatial visual analysis in historical religious studies. Geografie - Sborník České geografické společnosti, 2019, roč. 124, č. 3, s. 265-280. ISSN 1212-0014.
 2. 2018

 3. KAŠE, Vojtěch. Meal Practices. In Uro, Risto; Day, Juliette; Roitto, Rikard; DeMaris, Richard E.. Oxford Handbook of Early Christian Ritual. Oxford: Oxford University Press, 2018. s. 409-425, 17 s. Oxford Handbooks. ISBN 978-0-19-874787-1. doi:10.1093/oxfordhb/9780198747871.013.23.
 4. KAŠE, Vojtěch, Tomáš HAMPEJS a Zdeněk POSPÍŠIL. Modeling Cultural Transmission of Rituals in Silico : The Advantages and Pitfalls of Agent-Based vs. System Dynamics Models. Journal of Cognition and Culture, Brill, 2018, roč. 18, č. 5, s. 483-507. ISSN 1567-7095. doi:10.1163/15685373-12340041.
 5. FOUSEK, Jan, Vojtěch KAŠE, Adam MERTEL, Eva VÝTVAROVÁ a Aleš CHALUPA. Spatial constraints on the diffusion of religious innovations : The case of early Christianity in the Roman Empire. PLOS ONE, Public Library of Science, 2018, roč. 13, č. 12, s. 1-14. ISSN 1932-6203. doi:10.1371/journal.pone.0208744.
 6. PAPOUŠEK, Dalibor, Vojtěch KAŠE, Zdeněk POSPÍŠIL, Adam MERTEL, Jan FOUSEK a Eva VÝTVAROVÁ. Šíření křesťanství v antickém Středomoří. In Kognice a umělý život, Brno (30.5. - 1.6. 2018). 2018.
 7. 2017

 8. FOUSEK, Jan, Vojtěch KAŠE, Eva VÝTVAROVÁ a Adam MERTEL. Relating the Spread of Early Christianity to the Transportation Network of Ancient Mediterranean. In Historical Network Research Conference, Turku, Finland. 2017.
 9. KAŠE, Vojtěch, Tomáš GLOMB a Dalibor PAPOUŠEK. The role of texts in the stabilization of pan-Mediterranean religious networks: A case study in geospatial computational modeling of ancient religious history. In Inaugural CES Conference, Max Planck Institute for the Science of Human History, Jena, 12.-15. 9. 2017. 2017.
 10. KAŠE, Vojtěch a Tomáš GLOMB. Uncovering the Secret of Christian Success in Terms of Spatial Network Analysis: Introducing the GEHIR project. In Cultural Evolution of Religion (project REECR workshop), Helsinki, 23-24 May. 2017.
 11. 2016

 12. KAŠE, Vojtěch. Ekklesiologiaa, kristologiaa ja magiaa: Paavalin ehtoollistradition kognitiiven uudelleenarviointi. In Valkama, Kirsi; von Weissenberg, Hanne; Nikki, Nina. Raamattu ja magia. Helsinki: Suomen eksegeettinen seura, 2016. s. 238-264, 27 s. Suomen eksegeettisen seuran julkaisuja 110. ISBN 978-951-9217-65-9.
 13. KAŠE, Vojtěch, Adam MERTEL, Eva VÝTVAROVÁ, Jan FOUSEK, Tomáš HAMPEJS a Aleš CHALUPA. Extending transportation network of the Roman Empire by means of demographic and economic proxies. In Second European Conference on Social Networks, Paris, France, 14.-17.6.2016. 2016.
 14. HAMPEJS, Tomáš a Vojtěch KAŠE. From Communal Meals to Religion: Networking Social and Cognitive in Agent-based Simulation. In EASR Conference 2016 Helsinki,"Relocating Religion", 28 June - 1 July 2016. 2016.
 15. KAŠE, Vojtěch. CHRISTROME: Christianization of the Roman Empire: Historical Background and Sources. In Network Theory and Computer Modeling in the Study of Religion. 2016.
 16. KAŠE, Vojtěch a Tomáš HAMPEJS. Modelling Cultural Transmission of Rituals: An Agent-Based Model Contrasting Social Function and Cognitive Attraction. In 6th biennial meeting of the International Association for the Cognitive Science of Religion. 2016.
 17. KAŠE, Vojtěch. Re-Growing Transportation Network of the Roman Empire and the Spread of Christianity: An Agent-based Model. In The 5th PeClA 2016 International Postgraduate Conference (Perspectives on Classical Archaeology), Prague, 1. December 2016. 2016.
 18. VÝTVAROVÁ, Eva, Jan FOUSEK, Vojtěch KAŠE a Aleš CHALUPA. Trade Network of Ancient Mediterranean and Christianity. In NetSci-X Conference, Wrocław, Poland. 2016.
 19. 2015

 20. KAŠE, Vojtěch, Eva VÝTVAROVÁ a Jan FOUSEK. Christianization of the Roman Empire: Diffusion on a Settlement Network. In Bridging the Gaps: (Ancient) History from the Perspective of Mathematical and Computational Modelling and Network Analysis (GEHIR Workshop, Brno), 2015. 2015.
 21. KAŠE, Vojtěch. Modelling Ritual Dynamics against the Data: Early Christian Meal Practices as a Test Case. In XXI IAHR World Congress 2015 in Erfurt, August 23-29 PANEL: Modeling and Simulating Past Minds and Networks: Dynamics of Religious Beliefs and Practices in the Graeco-Roman World. 2015.
 22. KAŠE, Vojtěch. Quantifying Christianization of the Roman Empire: A Computational Replication and Extension. In Society of Biblical Literature Annual Meeting, Atlanta, 21-25 November, 2015. 2015.
 23. 2014

 24. KAŠE, Vojtěch. Consuming Jesus – Receiving Eternity: Meal Elements of Special Quality in Johannine Communities. 2014.
 25. KAŠE, Vojtěch. Early Christians in the Machine: How does emerge a belief in supernatural efficacy of a ritual? 2014.
 26. KAŠE, Vojtěch. Ecclesiology, Christology, or Magic? A Cognitive Reconsideration of Paul's Lord Supper Discourse. 2014.
 27. KAŠE, Vojtěch. Experimenty dějin: Kognitivní historiografie mezi dějepisectvím a kognitivní vědou. Pantheon : religionistický časopis, Pardubice: Univerzita Pardubice, 2014, roč. 9, č. 1, s. 93-112. ISSN 1803-2443.
 28. KAŠE, Vojtěch. Mluvící Pes ve Skutcích Petrových a Hypotéza O Zapamatovatelnosti Minimálně Kontraintutivních Reprezentací. In Zdenko Vozár. Mezinárodní Religionistická Studentská Vědecká Konference Kutná Hora 2012: Sborník Prací. Praha: Karolinum, 2014. s. 10–33. ISBN 978-80-246-2199-9.
 29. KAŠE, Vojtěch. Ritualization of Early Christian Meal Practices and the Formation of Belief in Supernatural Efficacy of the Meal Elements. In REECR Project Presentation, Sozietät für Neue Testament, Heidelberg. 2014.
 30. KAŠE, Vojtěch. Talmont-Kaminski, K. Religion as Magical Ideology: How the Supernatural Reflects Rationality (Review). Sheffield UK: Equinox Publishing, 2014. doi:10.1558/jcsr.v2i2.26680.
 31. BRICHOVÁ, Lenka, František NOVOTNÝ, Olga ČEJKOVÁ a Vojtěch KAŠE. Why Maternal Matters among Gods? Four Case Studies from Western Religious Traditions. In Religions: fields of research, method and perspectives, 27-29 October. 2014.
 32. 2013

 33. KAŠE, Vojtěch. Did Early Christian Believe in Their Miracle Stories? The case of speaking animals in the apocryphal acts of apostles. In Mind, Society and Religion in the Biblical World (Society of Biblical Literature Annual Meeting, Baltimore, November 23 -26). 2013.
 34. KAŠE, Vojtěch. Didaché 9-10: Problémy a perspektivy současného bádání. Religio : revue pro religionistiku, Brno: Česká společnost pro religionistiku, 2013, roč. 21, č. 1, s. 73-94. ISSN 1210-3640.
 35. KAŠE, Vojtěch. Mysl, společnost a tradice: Zpráva z konference Společnosti pro biblickou literaturu. Brno: Masarykova univerzita, 2013.
 36. KAŠE, Vojtěch. Ritual, Extended Mind, and Overimitation: Towards a Naturalistic Cognitive Theory of Ritual Transmission. In Religion, Migration and Mutation, 2013. 2013.
 37. 2012

 38. LANG, Martin a Vojtěch KAŠE. Proč je potřeba si špinit ruce. Sacra, Brno: Masarykova univerzita, 2012, roč. 10, č. 2, s. 56-68. ISSN 1214-5351.
 39. KAŠE, Vojtěch a Tomáš HAMPEJS. What humanities offer the science? Towards symmetrical approach in the cognitive science of religion. In Towards a Symmetrical Approach : The Study of Religions After Postmodern and Postcolonial Criticism (29 November – 1 December 2012), Brno, Czech Republic. 2012.
 40. KAŠE, Vojtěch. Why is institution narrative "better" than Didache 9-10: On cognitive attraction of authorized eucharist. In Society of Biblical Literature International Meeting. 2012.
 41. 2011

 42. KAŠE, Vojtěch. Kam se poděla ryba? Dějiny jedné (možné) křesťanské reprezentace. Sacra, Brno: Masarykova univerzita, 2011, roč. 8, č. 1, s. 5-21. ISSN 1214-5351.
 43. 2010

 44. KAŠE, Vojtěch. Apologie o sobě samé vědoucí religionistiky aneb kritika vakuované jednotné vědy (polemika s Evou Klocovou). Sacra, Brno: Masarykova univerzita, 2010, roč. 8, č. 2, s. 54-60. ISSN 1214-5351.
 45. KAŠE, Vojtěch. Rukopisy z Nag Hammádí v češtině. Sacra, Brno: Masarykova univerzita, 2010, roč. 8, č. 1, s. 110-113. ISSN 1214-5351.
 46. 2009

 47. KAŠE, Vojtěch. Hazlett, I. (ed.), Rané křesťanství: počátky a vývoj církve do roku 600 (recenze). Sacra, Brno: Masarykova univerzita, 2009, VII, č. 2, s. 103-107. ISSN 1214-5351.
 48. KAŠE, Vojtěch. Loose Ends in the Cognitive Study of Religion and Culture (6.-7. listopadu 2009, Brno) (zpráva). Sacra, Brno: Masarykova univerzita, 2009, VII, č. 2, s. 97-99. ISSN 1214-5351.
 49. KAŠE, Vojtěch. Proč "Pomazaný"? Problém s nemesianistickými konotacemi termínu christos v nejstarší křesťanské literatuře. Sacra, Brno: Masarykova univerzita, 2009, VII, č. 1, s. 25-38. ISSN 1214-5351.
 50. 2008

 51. KAŠE, Vojtěch. Zpráva z 6. platónského symposia na téma "Platónův dialog Alkibiadés I“ (Praha 20. - 21. 11. 2008). Profil (Elektronický časopis pro filozofii), Brno: Katedra filosofie FF MU, 2008, IX, č. 2. ISSN 1212-9097.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 18. 2. 2020 07:35