Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

 1. ŽÁKOVSKÁ, Alena, Ráchel ZÁLEŠÁKOVÁ, Jiří PETRÁŠ, Lucie ŠMÍDOVÁ, Michal DVOŘÁK, Helena NEJEZCHLEBOVÁ, Monika DUŠKOVÁ a Dorota KIEWRA. Bakterie rodu Anaplasma a Rickettsia. In KMINE 2022 – VIII. Kongres klinické mikrobiologie, infekčních nemocí a epidemiologie. 2022.
 2. PETRÁŠ, Jiří, Alena ŽÁKOVSKÁ, Monika DUŠKOVÁ, Helena NEJEZCHLEBOVÁ a Tereza ROZSYPALOVÁ. Detekce chlamydiaceae a chlamydia-like organismů ve všech mobilních stádiích I. ricinus. In 30. Pečenkovy epidemiologické dny. 2022.
 3. ŽÁKOVSKÁ, Alena, Monika DUŠKOVÁ, Helena NEJEZCHLEBOVÁ, Kateřina BECHNÍKOVÁ, Jiří PETRÁŠ, Lucie ŠMÍDOVÁ a Michal DVOŘÁK. Ticks in Brno (Czech Republic): 7 different pathogens proven! In 10th Tick and Tick Borne Pathogen Conference. 2022.
 4. DVOŘÁK, Michal, Lucie ŠMÍDOVÁ, Jiří PETRÁŠ, Kateřina BECHNÍKOVÁ, Alena ŽÁKOVSKÁ, Monika DUŠKOVÁ a Helena NEJEZCHLEBOVÁ. Zoonotic Microorganisms in Ticks in Brno and Uherský Brod. In VI. Labuda´s days. 2022. ISBN 978-80-972111-5-8.
 5. 2021

 6. NEJEZCHLEBOVÁ, Helena, Monika DUŠKOVÁ a Alena ŽÁKOVSKÁ. Klíšťová encefalitida a očkování. Pediatrie pro praxi. Solen s.r.o., 2021, roč. 22, č. 4, s. 257-260. ISSN 1213-0494. doi:10.36290/ped.2021.053.
 7. NEJEZCHLEBOVÁ, Helena, Tereza SVĚCHOTOVÁ, Soňa ŠEVELOVÁ, Monika DUŠKOVÁ a Alena ŽÁKOVSKÁ. Kurkumin - co už víme a co je nadějné. Praktické lékárenství. Olomouc: Solen s.r.o., 2021, roč. 17, č. 3, s. "e44"-"e52", 9 s. ISSN 1803-5329. doi:10.36290/lek.2021.044.
 8. ŽÁKOVSKÁ, Alena, Monika DUŠKOVÁ, Helena NEJEZCHLEBOVÁ, Kateřina BECHNÍKOVÁ, Jiří PETRÁŠ, Lucie ŠMÍDOVÁ a Michal DVOŘÁK. Promořené Brno, 8 různých patogenů v klíšťatech prokázáno! 2021. ISBN 978-80-906981-4-7.
 9. ŽÁKOVSKÁ, Alena, Monika DUŠKOVÁ, Helena NEJEZCHLEBOVÁ, Lucie ŠMÍDOVÁ, Jiří PETRÁŠ a Michal DVOŘÁK. Zoonotické mikroorganismy v Brně a Uherském Brodě. 2021. ISBN 978-80-906981-4-7.
 10. 2020

 11. ŠMÍDOVÁ, Lucie, Alena ŽÁKOVSKÁ a Monika DUŠKOVÁ. Monitoring aktivity a pozitivity klíšťat Ixodes ricinus v lokalitě Brno-Pisárky v roce 2019. 2020.
 12. ŽÁKOVSKÁ, Alena, Monika DUŠKOVÁ, Helena NEJEZCHLEBOVÁ, Kateřina BECHNÍKOVÁ, Michal DVOŘÁK, Jiří PETRÁŠ, Lucie ŠMÍDOVÁ a Jakub VESELÝ. Obsah klíštěte v sobě neskrývá jen DNA borrelií, ale také…toxoplasmy. In 29. Pečenkovy epidemiologické dny 2020. 2020.
 13. NEJEZCHLEBOVÁ, Helena, Soňa ŠEVELOVÁ, Monika DUŠKOVÁ a Alena ŽÁKOVSKÁ. Psychopatologické poruchy v kontextu (chronické) lymeské borreliózy. Medicína pro praxi. Olomouc: Solen, 2020, roč. 17, č. 3, s. 171-173. ISSN 1214-8687. doi:10.36290/med.2020.033.
 14. ŽÁKOVSKÁ, Alena, Pavel SCHÁNILEC, František TREML, Monika DUŠKOVÁ a Ramirez Carlos AGUDELO. Seroprevalence of Antibodies against Borrelia burgdorferi s. l. and Leptospira interrogans s. l. in Cats in district of Brno and its environs, the Czech Republic. Annals of Agricultural and Environmental Medicine. Lublin: Institute of Agricultural Medicine, 2020, roč. 27, č. 3, s. 356-360. ISSN 1232-1966. doi:10.26444/aaem/122804.
 15. ŽÁKOVSKÁ, Alena, Martina BERNACIKOVÁ, Monika DUŠKOVÁ a Jana JUŘÍKOVÁ. Stanovení koncentrace IgA a lysozymu ve slinách jako obraz slizniční imunity u sportující mládeže. In RAPPL. 2020.
 16. ŽÁKOVSKÁ, Alena, Martina BERNACIKOVÁ, Monika DUŠKOVÁ a Jana JUŘÍKOVÁ. Stanovení koncentrace IgA a lysozymu ve slinách jako obraz slizniční imunity u sportující mládeže. In Alergie časopis pro kontinuální vzdělávání v alergologii a klinické imunologii Ročník 22, 2020 číslo 2. Praha: Tigis, 2020. s. 140-141. ISSN 1212-3536.
 17. 2019

 18. NEJEZCHLEBOVÁ, Helena, Alena ŽÁKOVSKÁ, Monika DUŠKOVÁ, Tereza LEFNEROVÁ, Jiří PETRÁŠ, Lucie ŠMÍDOVÁ, Jakub VESELÝ, Renata HORÁKOVÁ, Soňa ŠEVELOVÁ, Petr DYMÁČEK a Michal DVOŘÁK. Klíště - střípky a zajímavosti (sled prezentací). 2019.
 19. NEJEZCHLEBOVÁ, Helena, Jakub VESELÝ, Alena ŽÁKOVSKÁ, Monika DUŠKOVÁ a Iveta HODOVÁ. Public awareness of tick-related risks. In International conference Lyme Borreliosis 2019. 2019.
 20. BECHNÍKOVÁ, Kateřina, Michal DVOŘÁK, Renata HORÁKOVÁ, Tomáš HUMEŇANSKÝ, Jan JANEČEK, Jiří PETRÁŠ, Lucie ŠMÍDOVÁ, Barbora ŠVEJDOVÁ, Sára TUČKOVÁ, Jakub VESELÝ, Monika DUŠKOVÁ, Helena NEJEZCHLEBOVÁ a Alena ŽÁKOVSKÁ. Vymezení nejdůležitějších parametrů aktivity a pozitivity klíšťat na 4 lokalitách v BRNĚ a jeho okolí (porovnání roků 2016 - 2018). In Kongres Klinické mikrobiologie, Infekčních Nemocí a Epidemiologie 2019. 2019.
 21. ŽÁKOVSKÁ, Alena, Helena NEJEZCHLEBOVÁ, Monika DUŠKOVÁ, Kateřina BECHNÍKOVÁ, Michal DVOŘÁK, Lucie ŠMÍDOVÁ, Jakub VESELÝ, K. HORÁKOVÁ, Sára TUČKOVÁ, Jan JANEČEK, Tomáš HUMEŇANSKÝ a Barbora KOLÁŘOVÁ. Vymezení nejdůležitějších parametrů aktivity klíšťat na lokalitách v Brně a jeho okolí (od r. 2016). In Tomáškovy dny 2019. 2019. ISBN 978-80-210-9296-9.
 22. ŽÁKOVSKÁ, Alena, Monika DUŠKOVÁ, Nikola DOLEŽALOVÁ, Martina BERNACIKOVÁ a Jana JUŘÍKOVÁ. Využití ELISA metody ke stanovení koncentrace IgA ve slinách, výsledky šetření. In XXIV. dny RAPPL aneb dny rinologie, alergologie, pneumologie, praktického lékařství. 2019.
 23. 2018

 24. ŽÁKOVSKÁ, Alena, Natálie NÁDENÍČKOVÁ, Monika DUŠKOVÁ a Pavel SCHÁNILEC. Jak je to s toxoplasmou, borreliózou a dalšími infekty u koček? 2018.
 25. ŽÁKOVSKÁ, Alena, Natálie NÁDENÍČKOVÁ, Monika DUŠKOVÁ a Pavel SCHÁNILEC. Jak je to s toxoplasmou, borreliózou a dalšími infekty u koček? In 28. Pečeňkovy epidemiologické dny. Brno: Zdeněk Hajn, 2018. s. 36-127. ISBN 978-80-904667-3-9.
 26. ŽÁKOVSKÁ, Alena, Daniela CHLÍBKOVÁ, Barbora PÍŠŤKOVÁ a Monika DUŠKOVÁ. Vliv nadměrné fyzické zátěže na zdravotní stav sportovců. In Sjezd českých a slovenských alergologů a klinických imunologů. 2018. ISSN 1212-3536.
 27. 2017

 28. ABDEL-MOHSEN, A.M., Josef JANČÁŘ, R.M. ABDEL-RAHMAN, Libor VOJTEK, Pavel HYRŠL, Monika DUŠKOVÁ a Helena NEJEZCHLEBOVÁ. A novel in situ Silver/Hyaluronan Bio-nanocomposite Fabrics for Wound crossMark and Chronic Ulcer Dressing: In Vitro and In Vivo Evaluations. International Journal of Pharmaceutics. Amsterdam: Elsevier Science BV, 2017, roč. 520, 1-2, s. 241-253. ISSN 0378-5173. doi:10.1016/j.ijpharm.2017.02.003.
 29. 2016

 30. ŽÁKOVSKÁ, Alena, Daniela CHLÍBKOVÁ, Alexandra ŠULLOVÁ a Monika DUŠKOVÁ. Terénní studie vybraných biochemických a imunologických parametrů u ultravytrvalostních běžců na mistrovství ČR v běhu na 100 km. 2016.
 31. 2014

 32. POKORNÝ, Zdeněk, Alena ŽÁKOVSKÁ, Monika DUŠKOVÁ a Martin KUNC. Mikrobicidní účinek nanočástic stříbra na G+ a G- mikroorganismy. In Organizační tým Tomáškových dnů. Tomáškovy dny 2014. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 76-77. ISBN 978-80-210-6805-6.
 33. KUNC, Martin, Monika DUŠKOVÁ, Zdeněk POKORNÝ, Alena ŽÁKOVSKÁ a Onofrio PANZARINO. Vliv nanočástic stříbra na vybrané imunitní parametry bezobratlých (Galerie Mellonella). In Tomáškovy dny 2014. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 66-67. ISBN 978-80-210-6805-6.
 34. 2013

 35. PAVLIŇÁK, David, Veronika ŠVACHOVÁ, Milan ALBERTI, Monika DUŠKOVÁ, Pavel HYRŠL, Libor VOJTEK, Pavel DOBEŠ a Helena NEJEZCHLEBOVÁ. Plasmachemical modifications of cellulose for biomedical application. In 5th Central European Symposium on Plasma Chemistry. 2013. ISBN 978-615-5270-04-8.
 36. 2012

 37. MAŠKOVÁ, Darina, Alena ŽÁKOVSKÁ, Monika DUŠKOVÁ, Pavlína OPATOVÁ, Pavel SCHÁNILEC a František TREML. Sledování vybraných parametrů nespecifické imunity koček ve vztahu k určitým zoonózám (leptospiróza, borrelióza). In doc. RNDr. Eva Matalová, Ph.D., prof. MVDr. Jaroslav Doubek, Csc. Konference mladých vědeckých pracovníků. 1. vyd. Brno: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, 2012. s. 115-118. ISBN 978-80-7305-620-9.
 38. 2011

 39. JELÍNKOVÁ, Petra, Monika DUŠKOVÁ, Jana BENEŠOVÁ a Ivo STUDENSKÝ. Computer-assisted reading of haemagglutination: Intensity of the ABH antigens secretion into saliva. Computers in Biology and Medicine. 2011, roč. 41, č. 8, s. 700-706. ISSN 0010-4825.
 40. PAVLIŇÁK, David, Veronika ŠVACHOVÁ, Eva KEDROŇOVÁ, Milan ALBERTI, Pavel HYRŠL, Monika DUŠKOVÁ, Helena NEJEZCHLEBOVÁ a Libor VOJTEK. Nanofibrous scaffolds for tissue engineering. In Vašina, Petr; Brablec, Antonín; Skácelová, Dana; Hnilica, Jaroslav; Souček, Pavel. Potencial and Applications of Surface Nanotreatment of Polymers and Glass. Brno: NANOcontact, Masaryk University, 2011. s. 39-104.
 41. 2010

 42. ŽÁKOVSKÁ, Alena, Monika DUŠKOVÁ, Lenka KAVANOVÁ, Kamila KREJČÍ, Vít HUBINKA a A. PANÁČEK. Sledování vlivu nanočástic stříbra na viabilitu baktérií a funkci fagocytů. 2010.
 43. HUBINKA, Vít, Monika DUŠKOVÁ, Ivana SLÁMOVÁ, Jiří NEPEŘENÝ, Miloš DENDIS, Petra JELÍNKOVÁ a Alena ŽÁKOVSKÁ. Tvorba protilátek proti OspC po imunizaci Borrelia afzelii s CpG jako adjuvans u myší. In XXVII. sjezd českých a slovenských alergologů, a klinických imunologů s mezinárodní účastí. 2010. ISSN 1212-3536.
 44. 2008

 45. HUBINKA, Vít, Monika DUŠKOVÁ a Lukáš PROUZA. Sledování imunostimulačního vlivu CpG DNA in vitro. In XXV. Sjezd českých a slovenských alergologů a klinických imunologů. 10. vyd. Praha: Tigis, spol. s r.o., 2008. s. 89. ISSN 1212-687X.
 46. 2007

 47. HUBINKA, Vít, Monika DUŠKOVÁ, Ivana SLÁMOVÁ a Alena ŽÁKOVSKÁ. Dynamika tvorby protilátek u myší po imunizaci celobuněčným borreliovým antigenem a CpG jako adjuvans. In 22. Pečenkovy epidemiologické dny. 2007.
 48. TOLAROVÁ, Soňa, Pavel HYRŠL a Monika DUŠKOVÁ. Stanovení bakteriolytické aktivity komplemetu u různých druhů obratlovců metodou biolouminiscence. In Zoologické dny Brno 2007. 2007. ISBN 978-80-903329-7-3.
 49. DUŠKOVÁ, Monika, Vít HUBINKA, Ivana SLÁMOVÁ, Alena ŽÁKOVSKÁ a Petra JELÍNKOVÁ. Změny oxidativního vzplanutí fagocytů v průběhu imunizace u myší: vliv CpG oligodeoxynukleotidu jako adjuvans. In 22. Pečenkovy epidemiologické dny. 2007.
 50. 2006

 51. HUBINKA, Vít, Monika DUŠKOVÁ, Sandra POTYŠOVÁ, Tomáš CIBULKA a Alena ŽÁKOVSKÁ. Effects of CpG on selected parameters of immune responce in mice. In Sborník abstraktů, XV. konference mladých mikrobiologů Tomáškovy dny 2006, Brno. 2006. s. 16-17.
 52. JELÍNKOVÁ, Petra, Monika DUŠKOVÁ, Jana BENEŠOVÁ a Pavel HYRŠL. Počítačové hodnocení intenzity sekrece antigenů systému AB0 do slin. In Tomáškovy dny 2006. Brno, 2006. s. 20-20.
 53. HUBINKA, Vít, Monika DUŠKOVÁ, Sandra POTYŠOVÁ a Alena ŽÁKOVSKÁ. Tvorba protilátek po imunizaci celobuněčným antigenem Borrelia afzelii u myší, adjuvantní efekt CpG ODN. In Alergie - abstrakta. 2006.
 54. DUŠKOVÁ, Monika, Vít HUBINKA, Petra JELÍNKOVÁ, Antonín LOJEK, Alena ŽÁKOVSKÁ a Sandra POTYŠOVÁ. Vliv imunizace a CPG oligodeoxynukleotidu jako adjuvans na oxidativní vzplanutí fagocytů u myší. In Alergie - abstrakta. 2006.
 55. 2001

 56. KUBALA, Lukáš, Jan VONDRÁČEK, Hana ČÍŽOVÁ, Jan ČERNÝ, Petr NĚMEC, Petr STUDENÍK, Monika DUŠKOVÁ a Antonín LOJEK. Peri- and post-operative course of cytokines and metabolic activity of neutrophils in humanliver transplantation. Cytokine. 2001, roč. 16, č. 3, s. 97-101. ISSN 1043-4666.
 57. KUBALA, Lukáš, Milan ČÍŽ, Jan VONDRÁČEK, Monika DUŠKOVÁ, J ČERNÝ, P NĚMEC, P STUDENÍK a Antonín LOJEK. Peri- and post-operative course of cytokines and the metabolic activity of neutrophils in human liver transplantation. Cytokine. 2001, roč. 16/2001, č. 3, s. 97-101. ISSN 1043-4666.
 58. 1998

 59. DUŠKOVÁ, Monika, Ladislav DUŠEK, Milan ČÍŽ, Antonín LOJEK a Hana SLAVÍKOVÁ. The influence of some immunosupressive drugs on the metabolic activity of human phagocytes and lymphocytes in vitro. Internatiomal Journal of Immunopatology and Pharmacology. 1998, roč. 11/1998, č. 3, s. 155-162. ISSN 0394-6320.
 60. SLAVÍKOVÁ, Hana, Antonín LOJEK, J HAMAR, Monika DUŠKOVÁ, Lukáš KUBALA, Jan VONDRÁČEK a Milan ČÍŽ. Total antioxidant capacity of serum increased in early but not late period after intestinal ischemia in rats. Free Radical Biology and Medicine. 1998, roč. 25, č. 1, s. 9-18.
 61. 1997

 62. LOJEK, Antonín, Milan ČÍŽ, Hana SLAVÍKOVA, Monika DUŠKOVÁ, Jan VONDRÁČEK, Lukáš KUBALA, I RACZ a J HAMAR. Leucocyte mobilisation, chemiluminescence response, and antioxidative capacity of the blood in intestinal ischemia and reperfusion. 1997. 6 s. Free Rad. Res. 27 (4).
 63. LOJEK, Antonín, Milan ČÍŽ, P MARNILA, Monika DUŠKOVÁ a EM LILIUS. Measurement of whole blood phagocyte chemiluminuscence in the Wistar rat. Journal of Bioluminiscence and Chemiluminiscence. 1997, roč. 12, č. 5, s. 225-231.
 64. 1996

 65. VONDRÁČEK, Jan, Antonín LOJEK, Milan ČÍŽ a Monika DUŠKOVÁ. Effects of some lipoxygenase and cyclooxygenase inhibitors on the luminol-enhanced chemiluminiscence of phagocytes. Intetnational Journal of Immunopatology and Pharmacology. 1996, roč. 9, č. 3, s. 101-107.
 66. 1995

 67. DUŠKOVÁ - FEILHAUEROVÁ, Monika, Milan ČÍŽ a Antonín LOJEK. Oxygen tension effect on the production of reactive oxygen speciesby human phagocytes iv vitro. In Abstracts of the 5th Vienna Shock Forum, Shock. 1995. s. 76.
 68. DUŠKOVÁ - FEILHAUEROVÁ, Monika, Milan ČÍŽ a Antonín LOJEK. The Influence of variation of Oxygen Tension on the Production of Reactive Oxygen Species by Hunam Phagocytes. General Physiology and Biophysics. 1995, roč. 14/1995, s. 241-247. ISSN 0231-5882.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 29. 11. 2022 11:23