Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2019

  1. HAVIGEROVÁ, Jana Marie, Jiří HAVIGER, Dalibor KUČERA a Petra HOFFMANNOVÁ. Text-Based Detection of the Risk of Depression. Frontiers in Psychology. Lausanne: Frontiers Media SA, roč. 10, MAR 18 2019, s. 1-11. ISSN 1664-1078. doi:10.3389/fpsyg.2019.00513. 2019.

  2018

  1. KUČERA, Dalibor a Jana Marie HAVIGEROVÁ. Vymezení základních pojmů. In Kučera Dalibor a kol. Výzkum CPACT: Komputační psycholingvistická analýza českého textu. České Budějovice: Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity. s. 11-14. Varia. ISBN 978-80-7394-714-9. 2018.

  2016

  1. KUČERA, Dalibor a Jana Marie HAVIGEROVÁ. Quantitative Psycholinguistic Analysis of Formal Parameters of Czech Text. In SGEM 2016, BK 1: Psychology and Psychiatry, Sociology and Healthcare, Education Conference Proceedings, Vol I. Sofia: STEF92 Technology Ltd. s. 313-320. ISBN 978-619-7105-70-4. doi:10.5593/SGEMSOCIAL2016/B11/S01.041. 2016.

  2013

  1. KUČERA, Dalibor a Jiří HAVIGER. Metody experimentální emoční indukce. In Zimní škola kognitivní psychologie, Malá Skála, 14.-17.2.2013. 2013.
  2. KUČERA, Dalibor. Moderní psychologie: Hlavní obory a témata současné psychologické vědy. Praha: Grada. 216 s. Edice Psyché. ISBN 978-80-247-4621-0. 2013.
  3. KUČERA, Dalibor a Jiří HAVIGER. Možnosti využití metod komputační lingvistiky v psychologii. In Sociální procesy a osobnost 2013. 2013.

  2012

  1. KUČERA, Dalibor. Moderní psychologie: Vývoj psychologické vědy na počátku 21. století. In Dalibor Kučera. Psychology Now! 2012: Sborník výzkumů a referátů ze semináře Moderní psychologie. Praha: Gymnázium Omská. s. 49-62. ISBN 978-80-260-2280-0. 2012.
  2. KUČERA, Dalibor a Jiří HAVIGER. Using Mood Induction Procedures in Psychological Research. Procedia - Social and Behavioral Sciences. Elsevier Ltd., roč. 69, neuveden, s. 31-41. ISSN 1877-0428. doi:10.1016/j.sbspro.2012.11.380. 2012.
  3. KUČERA, Dalibor a Jiří HAVIGER. Using Mood Induction Procedures in Psychological Research. In International Conference on Education and Educational Psychology (ICEEPSY 2012), Istanbul, 10-13 October 2012. 2012.

  2011

  1. KUČERA, Dalibor, Jana Marie HAVIGEROVÁ a Jiří HAVIGER. Grafometrie jako diagnostická metoda. In Bartošová, K., Čeňák, M., Humpolíček, P., Kukaňová, M., Slezáčková, A. Sborník příspěvků 14. ročníku konference na téma Sociální procesy a osobnost: Člověk na cestě životem: Křižovatky a mosty. Brno: Psychologický ústav Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. s. 152-156. ISBN 978-80-263-0029-8. 2011.
  2. KUČERA, Dalibor a Jana Marie HAVIGEROVÁ. Handwriting in diagnostic perspective. E-psychologie [online]. Praha: Českomoravská psychologická společnost, roč. 2011, 5, 2-3, s. 1-8. ISSN 1802-8853. 2011.
  3. KUČERA, Dalibor a Jana Marie HAVIGEROVÁ. Metrický přístup ve studiu psychologie rukopisu. In Kondášův den 2011. 2011.
  4. KUČERA, Dalibor, Jana Marie HAVIGEROVÁ a Jiří HAVIGER. Využití grafometrie v psychologické diagnostice. In Dolejš, M. et al. PhD existence I, Česko-slovenská psychologická konference. 2011. vyd. Olomouc: UPOL v Olomouci. s. 269-275. ISBN 978-80-244-2858-1. 2011.

  2010

  1. KUČERA, Dalibor, Jana Marie HAVIGEROVÁ a Iva STUCHLÍKOVÁ. Diagnostický potenciál rukopisného záznamu ve výzkumu PORP. In Sociální procesy a osobnost 2009: Sborník příspěvků. Brno: PsÚ AV ČR, v.v.i. s. 199-205. ISBN 978-80-86174-15-0. 2010.
  2. KUČERA, Dalibor a Jana Marie HAVIGEROVÁ. Metrical Approach in Diagnostics of Handwriting. In 15th European Conference on Personality. 2010.

  2009

  1. KUČERA, Dalibor a Jana HAVIGEROVÁ. Diagnostický potenciál rukopisného záznamu. In Sociální procesy a osobnost 2009. 2009.

  2007

  1. KUČERA, Dalibor. Evropská dimenze ve vzdělávání. In Lidská práva a fenomén migrace, výzvy současnému vzdělávání. České Budějovice: Katedra společenských věd Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity. s. 57-60. ISBN 978-80-7040-950-3. 2007.

  2006

  1. KUČERA, Dalibor. Úvaha o svobodném prostoru. In Demokracie a občanství v Evropě. Rok výchovy k demokratickému občanství 2005. České Budějovice: Katedra společenských věd Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity. s. 214-217. ISBN 80-7040-836-7. 2006.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 12. 4. 2024 13:25