Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

 1. DOSEDĚL, Tomáš, Marcela PETROVÁ KAFKOVÁ a Lucie VIDOVIĆOVÁ. Age and Gender Difference in ICT Literacy and Biometrics Knowledge. Sociální studia. Brno: Masarykova univerzita, 2023, neuveden, neuveden, s. 1-18. ISSN 1214-813X. doi:10.5817/SOC2022-21291.
 2. 2022

 3. KANICH, Ondřej, Alžběta KRAUSOVÁ, Marcela PETROVÁ KAFKOVÁ, Martin DRAHANSKÝ, Tomáš DOSEDĚL a Ján MATEJKA. Metodika bezpečnosti biometrických systémů pro státní správu. Brno: Vysoké učení technické, 2022. 67 s.
 4. KINGSDORF, Sheri Leigh, Karel PANČOCHA, Helena VAĎUROVÁ a Tomáš DOSEDĚL. Piloting an E-Learning Applied Behavior Analysis Course for Caregivers of Children with Autism in the Czech Republic. Journal of behavioral education. New York: SPRINGER, 2022, 32 s. ISSN 1053-0819. doi:10.1007/s10864-022-09493-2.
 5. DOSEDĚL, Tomáš. Poorly paid jobs or study fields? Gender pay gap of tertiary-educated employees in contemporary European labour markets. Population Review. Wilmington: Sociological Demography Press, 2022, roč. 61, č. 2, s. 55-71. ISSN 0032-471X. doi:10.1353/prv.2022.0008.
 6. KANICH, Ondřej, Ján MATEJKA, Eva FIALOVÁ, Marcela PETROVÁ KAFKOVÁ, Tomáš DOSEDĚL a Martin DRAHANSKÝ. Technological, legal, and sociological summary of biometric technology usage. ScienceOpen Research. ScienceOpen, 2022, neuveden, neuveden, s. 1-7. ISSN 2199-1006. doi:10.14293/S2199-1006.1.SOR.2022.0002.v1.
 7. 2021

 8. KANICH, Ondřej, Alžběta KRAUSOVÁ, Marcela PETROVÁ KAFKOVÁ, Martin DRAHANSKÝ, Tomáš DOSEDĚL a Ján MATEJKA. Brožura pro obyvatele - biometrické systémy. Brno: Vysoké učení technické, 2021. 29 s.
 9. DOSEDĚL, Tomáš a Barbora HUBATKOVÁ. Co znamená "dobré zaměstnání"? In Proměna role vzdělání v době čtvrté průmyslové revoluce. 2021. ISBN 978-80-7364-127-6.
 10. PETROVÁ KAFKOVÁ, Marcela, Lucie VIDOVIĆOVÁ a Tomáš DOSEDĚL. Ict Usage In Covid-19 Times & Specifics of The Biometrics By Age and Gender Lenses. In ALL ABOUT PEOPLE 2021, 12-19 March 2021, Maribor, on-line. 2021.
 11. DOSEDĚL, Tomáš. Is the Precariat a self-contained social class in contemporary Europe? In ESA Conference 2021, Barcelona. 2021.
 12. PETROVÁ KAFKOVÁ, Marcela a Tomáš DOSEDĚL. Jak na zabezpečení mobilu. Brno: Masarykova Univerzita, 2021.
 13. VIDOVIĆOVÁ, Lucie, Klára REIMEROVÁ, Petr FUČÍK, Tomáš DOSEDĚL a Marcela PETROVÁ KAFKOVÁ. Preference informačních zdrojů u různých skupin seniorů a seniorek : souhrnná zpráva o výsledcích anketního šetření. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 96 s.
 14. DOSEDĚL, Tomáš. Proměna role vzdělání v době čtvrté průmyslové revoluce. Brno: Barrister & Principal, 2021. 151 s. ISBN 978-80-7364-127-6. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9932-2021.
 15. DOSEDĚL, Tomáš, Barbora HUBATKOVÁ a Tomáš KATRŇÁK. Proměna role vzdělání v době čtvrté průmyslové revoluce. 1. vyd. Brno: Koedice Barrister & Principal / Masarykova univerzita, 2021. 151 s. ISBN 978-80-210-9931-9. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9932-2021.
 16. DOSEDĚL, Tomáš. Proměna role vzdělání v době čtvrté průmyslové revoluce. 1., elektronické vydání. Brno: Masarykova univerzita, Barrister & Principal, 2021. 151 s. ISBN 978-80-210-9932-6. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9932-2021.
 17. PETROVÁ KAFKOVÁ, Marcela, Tomáš DOSEDĚL a Klára REIMEROVÁ. Průzkum a edukace občanů České republiky v oblasti biometrie. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 65 s. Výzkumná zpráva.
 18. PETROVÁ KAFKOVÁ, Marcela, Tomáš DOSEDĚL a Lucie VIDOVIĆOVÁ. Using of Biometrics in Old and Young Age. In 2021 (eng)aging! Virtual Conference,. 2021.
 19. DOSEDĚL, Tomáš a Tomáš KATRŇÁK. Vyplatí se studovat jednoduché obory? In Proměna role vzdělání v době čtvrté průmyslové revoluce. 2021. ISBN 978-80-7364-127-6.
 20. BATISTA, Lucie Galčanová, Petr FUČÍK, Barbora HUBATKOVÁ, Alena MILTOVÁ, Marcela PETROVÁ KAFKOVÁ, Pavel POSPĚCH, Iva ŠMÍDOVÁ, Eva ŠLESINGEROVÁ, Jiří NAVRÁTIL, Alica RÉTIOVÁ, Lenka HADAROVÁ, Terezie LOKŠOVÁ, Tomáš DOSEDĚL a Alena MILTOVÁ. Výroční konference České sociologické asociace "sociologické reflexe | sociological reflections". 2021.
 21. REIMEROVÁ, Klára, Marcela PETROVÁ KAFKOVÁ a Tomáš DOSEDĚL. Znalost biometrie v ČR. Brno: Masarykova Univerzita, 2021. 2 s.
 22. 2020

 23. DOSEDĚL, Tomáš. Biometrie není jen otisk prstu. Dávejte pozor, komu své údaje poskytnete. Praha: SocialBooster, 2020. ISSN 2570-8627.
 24. DOSEDĚL, Tomáš, Tereza MENŠÍKOVÁ a Lucie VIDOVIĆOVÁ. Scaling Down the PGCM Scale to Assess Views on Ageing More Efficiently : Finding a New Alternative. International Journal of Environmental Research and Public Health. Basel: MDPI, 2020, roč. 17, č. 24, s. 1-12. ISSN 1660-4601. doi:10.3390/ijerph17249414.
 25. HUBATKOVÁ, Barbora a Tomáš DOSEDĚL. The Expansion of Higher Education and Post-Materialistic Attitudes to Work in Europe : Evidence from the European Values Study. Sociologický časopis. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2020, roč. 56, č. 6, s. 767-789. ISSN 0038-0288. doi:10.13060/csr.2020.050.
 26. 2019

 27. DOSEDĚL, Tomáš. Gender Pay Gap: Proč přetrvává i v době expanze terciárního vzdělání. In Statistika zaměstnanosti, příjmů a mezd. 2019.
 28. DOSEDĚL, Tomáš. How does the share of women in study field and occupation affect income? In RC28 Spring Meeting. 2019.
 29. KATRŇÁK, Tomáš a Tomáš DOSEDĚL. Is Education Becoming a Weaker Determinant of Occupation? Educational Expansion and Occupational Returns to Education in 30 European Countries. Sociologický časopis. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2019, roč. 55, č. 6, s. 821-851. ISSN 0038-0288. doi:10.13060/00380288.2020.55.6.493.
 30. FISCHER, Jakub, Tomáš DOSEDĚL a Kristýna VLTAVSKÁ. Sociální stratifikace v České republice a polarizace české společnosti. Praha: VŠE, 2019. 88 s.
 31. DOSEDĚL, Tomáš. Vliv vzdělanostní expanze na pojetí "dobré práce" ve světle pěti vln výzkumu EVS. In Rodinné vztahy (nejen) v sociologické perspektivě. 2019.
 32. DOSEDĚL, Tomáš. 8. olomoucká podzimní sociologická konference „Společnost a moderní technologie“. Sociologicky casopis/Czech Sociological Review. 2019, roč. 55, č. 1, s. 127-128. ISSN 0038-0288.
 33. 2018

 34. DOSEDĚL, Tomáš. Důsledky vzdělanostní expanze na českém trhu práce. In Konference České sociologické společnosti 2018. 2018.
 35. DOSEDĚL, Tomáš. How does the feminization of the field of study influence the future income. In Work, Employment and Inequality. 2018.
 36. DOSEDĚL, Tomáš. Kdo přichází o práci kvůli technologické změně? In Společnost a moderní technologie. 2018.
 37. HAMPLOVÁ, Dana, Tomáš KATRŇÁK, Petra ANÝŽOVÁ, Tomáš DOSEDĚL, Petr FUČÍK, Beatrice Elena CHROMKOVÁ MANEA, Aleš KUDRNÁČ, Lukáš LINEK, Martina MYSÍKOVÁ, Klára PLECITÁ a Jiří ŠAFR. Na vzdělání záleží : Jak vzdělanostní rozdíly ovlivňují osudy lidí v české společnosti. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2018. 227 s. Sociologická řada, sv. č. 17. ISBN 978-80-7325-457-5.
 38. VIDOVIĆOVÁ, Lucie a Tomáš DOSEDĚL. Who Should Interview Older People? The Effect of Interviewer and Interviewee Characteristics in Surveys of Older People and Aging Topics. Sociológia. Bratislava: Sociologický ústav SAV, 2018, roč. 50, č. 6, s. 760-781. ISSN 0049-1225. doi:10.31577/sociologia.2018.50.6.28.
 39. 2017

 40. DOSEDĚL, Tomáš. Dana Hamplová: Proč potřebujeme rodinu, práci a přátele. Štěstí ze sociologické perspektivy. Sociální studia. Masarykova univerzita, 2017, roč. 13, č. 3, s. 165-167. ISSN 1214-813X.
 41. DOSEDĚL, Tomáš. Důsledky oborově nerovnoměrné vzdělanostní expanze pro návratnost vzdělání na trhu práce. In Společnost a sociologie. 2017.
 42. DOSEDĚL, Tomáš a Tomáš KATRŇÁK. Finanční a nefinanční návratnost vzdělání v době vzdělanostní expanze v České republice. Sociologický časopis. Praha: AV ČR, Sociologický ústav, 2017, roč. 53, č. 5, s. 693-718. ISSN 0038-0288. doi:10.13060/00380288.2017.53.5.361.
 43. DOSEDĚL, Tomáš. Jiří Večerník (ed.): Práce, hodnoty, blahobyt. České reálie v evropském kontextu. Sociologický časopis/Czech Sociological Review. Praha: Sociologický ústav, 2017, roč. 53, č. 5, s. 784-786, 4 s. ISSN 0038-0288.
 44. DOSEDĚL, Tomáš. Mizí z Evropy dobrá práce? K proměnám evropských pracovních trhů vlivem vzdělanostní expanze a nástupu Průmyslu 4.0. In Konference České sociologické společnosti 2017. 2017.
 45. DOSEDĚL, Tomáš. Proč ženy vydělávají méně, i když jsou vzdělanější? In Konference České sociologické společnosti 2017. 2017.
 46. DOSEDĚL, Tomáš a Tomáš KATRŇÁK. Sociální determinanty prekarizace práce v evropských zemích. Fórum sociální politiky. Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2017, roč. 11, č. 4, s. 11-15. ISSN 1802-5854.
 47. 2016

 48. LYONS, Pat, Rita KINDLEROVÁ, Tomáš DOSEDĚL, Petr FUČÍK, Barbora HUBATKOVÁ, Tomáš KATRŇÁK, Jana KLÍMOVÁ CHALOUPKOVÁ, Eva KRULICHOVÁ, Michal KUDĚLA, Aleš KUDRNÁČ, Yana LEONTIYEVA, Jaroslava POSPÍŠILOVÁ, Daniel PROKOP, Daniela PROKSCHOVÁ, Michaela RÖSCHOVÁ, Romana TRUSINOVÁ, Pieter VANHUYSSE a Martin VÁVRA. Contemporary Czech Society. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2016. 551 s. ISBN 978-80-7330-299-3.
 49. DOSEDĚL, Tomáš. Genderová mezera v příjmech v době vzdělanostní expanze. In Sociologické rozhledy, rozvahy, rozpravy. 2016.
 50. DOSEDĚL, Tomáš. The gender pay gap in the period of educational expansion in the EU. In Rediscovering Inequalities. 2016.
 51. DOSEDĚL, Tomáš. Thomas A. DiPrete, Claudia Buchmann: The Rise of Women: The Growing Gender Gap in Education and What It Means for American Schools. Sociologický časopis. AV ČR, Sociologický ústav, 2016, roč. 52, č. 2, s. 251-254. ISSN 0038-0288.
 52. 2015

 53. DOSEDĚL, Tomáš. Daniel Oesch: Occupational Change in Europe: How Technology and Education Transform the Job Structure. Sociologicky casopis/Czech Sociological Review. Praha: Sociologický ústav, 2015, roč. 51, č. 1, s. 190-192, 4 s. ISSN 0038-0288.
 54. DOSEDĚL, Tomáš. Economic and non-economic return to higher education in the Czech republic between 2000 and 2013. In Challenges for Higher Education in Central and Eastern Europe. 2015.
 55. DOSEDĚL, Tomáš. Economic and non-economic returns on higher education in the Czech Republic between 2000 and 2013. In Aleksander Surdej, Marcin Kedzierski. Economic Challenges for Higher Education in Central and Eastern Europe. Toruň: Wydawnictwo Adam Marszalek, 2015. s. 64-85. ISBN 978-83-8019-270-6.
 56. DOSEDĚL, Tomáš. Jak se mění podoba dobrého zaměstnání v době vzdělanostní expanze? In Hodnoty a normy v pozdně moderní společnosti. 2015.
 57. DOSEDĚL, Tomáš. Máme v Česku příliš mnoho vysokoškoláků? In Pat Lyons, Rita Kindlerová. 47 odstínů české společnosti. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2015. s. 100-105. ISBN 978-80-7330-280-1.
 58. 2014

 59. DOSEDĚL, Tomáš. Medializace popularizace ve vědě a odborné činnosti. In Škrabal, Milan. Přístupy, postupy, praktické rady pro psaní, hodnocení a prezentaci odborných prací SOČ. Praha: Národní institut pro další vzdělávání, 2014. s. 84-90. ISBN 978-80-87449-70-7.
 60. 2013

 61. DOSEDĚL, Tomáš. Costas Spirou: Urban Tourism and Urban Change: Cities in a Global Economy. Sociologický časopis. Praha: AV ČR, Sociologický ústav, 2013, roč. 49, č. 5, s. 851-853. ISSN 0038-0288.
 62. 2004

 63. DOSEDĚL, Tomáš. Počítačová bezpečnost a ochrana dat. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2004. 190 s. ISBN 978-80-251-0106-3.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 27. 3. 2023 09:16