Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

  1. POSPÍŠIL, Tomáš, Jeffrey Alan VANDERZIEL a Martin JIRUŠEK. Americké křižovatky : Rozpojené státy americké. In Expanding American Mainstream. Brno, 2022.
  2. ŠVAŘÍČEK, Roman, Ingrid PROCHÁZKOVÁ, Jeffrey Alan VANDERZIEL a Klára ŠEĎOVÁ. Developing Beginner University Teachers’ Pedagogical Competencies Through a Professional Development Program. Online. In Johnson Neisler, Otherine. The Palgrave Handbook of Academic Professional Development Centers. Cham: Palgrave, 2022, s. 613-627. Palgrave Studies on Leadership and Learning in Teacher Education. ISBN 978-3-030-80967-6. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-80967-6_39.

  2018

  1. ŠVAŘÍČEK, Roman, Jeffrey Alan VANDERZIEL a Petr SUCHÁČEK. Beginning University Teachers and Their Approaches to Teaching and Professional Self-Perception. In Teaching for Learning. University Perspective. Conference in Tartu, Estonia 23 – 25 January, 2018. 2018.
  2. SUCHÁČEK, Petr, Jeffrey Alan VANDERZIEL, Ingrid ČEJKOVÁ a Katarína ROZVADSKÁ. Představení a vyhodnocení vzdělávacího programu CERPEK. In PROFESIONÁLNE VZDELÁVANIE VŠ UČITEĽOV NA SLOVENSKU A V ČESKU. 2018.
  3. VANDERZIEL, Jeffrey Alan, Roman ŠVAŘÍČEK, Ingrid ČEJKOVÁ a Petr SUCHÁČEK. Teaching University Teachers to Teach Better: Program, Prospects and Challenges. In Towards Better University Teaching. 2018.
  4. SUCHÁČEK, Petr, Ingrid ČEJKOVÁ a Jeffrey Alan VANDERZIEL. Vysokoškolský učitel znovu studentem: Kurzy rozvoje pedagogických kompetencí v České a Slovenské republice. 2018.

  2017

  2016

  1. VANDERZIEL, Jeffrey Alan. U.S. Presidential Elections. In Institut pro politiku a společnost, Praha. Praha: Institut pro politiku a společnost, Praha, 2016, s. nestránkováno.

  2015

  1. VANDERZIEL, Jeffrey Alan. Indigenous American Cultures and History. In Guest Lecture, Department of English and American Studies, Philosophical Faculty, Palacký Unvierzity, Olomouc. 2015.

  2014

  1. KAMENICKÁ, Renata a Jeffrey Alan VANDERZIEL. Cohesion and Coherence Issues in Student Translations of Heritage Promotion Texts. In Rázusová, Magdalena. English in Heritage Presentation. Prešov: Vydavateľstvo PU v Prešove, 2014, s. 41-51. ISBN 978-80-555-1099-6.
  2. VANDERZIEL, Jeffrey Alan. Traditional Native American Cultures: Past and Present. In Guest Lecture, Department of British and American Studies, Faculty of Arts, Comenius Univesity, Bratislava, Slovakia. 2014.
  3. VANDERZIEL, Jeffrey Alan. Vanishing into Visibility. Národy, které nezmizely. In Přednáška, Moravská zemská knihovna. 2014.

  2012

  1. VANDERZIEL, Jeffrey Alan, Linda NEPIVODOVÁ, Lidia KYZLINKOVÁ, Jarmila FICTUMOVÁ a Věra VÉMOLOVÁ. Chci studovat angličtinu. 2. vyd. Brno: Barrister & Principal, 2012, 183 s. ISBN 978-80-87474-43-3.

  2010

  1. CHOVANEC, Jan, Jana CHAMONIKOLASOVÁ a Jeffrey Alan VANDERZIEL. Diversification and its Discontents: Dynamics of the Discipline. 9th Brno International Conference of English, American and Canadian Studies. 2010.
  2. VANDERZIEL, Jeffrey Alan. Member. Správní rada Fulbrightovy komise v České republice, 2010.

  2009

  1. KYLOUŠEK, Petr, Jeffrey Alan VANDERZIEL, Kateřina PRAJZNEROVÁ a Petr VURM. Identity through Art, Thougth and the Imaginary in the Canadian Space - Art, pensée et imaginaire identitaire de l'espace canadien. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009, 184 s. FF-33/080-02/58. ISBN 978-80-210-4798-3.

  2005

  1. DRÁBEK, Pavel, Klára KOLINSKÁ a Jeffrey Alan VANDERZIEL. 8th Brno Conference of English, American and Canadian Studies. 2005.

  2003

  1. VANDERZIEL, Jeffrey Alan. Úvod. In Vinnetou tady nebydlí: Antologie současných povídek severoamerických indiánů. 1. vyd. Brno, Česká republika: Větrné mlýny, 2003, 501 s. ISBN 80-86151-81-6.
  2. VANDERZIEL, Jeffrey Alan a Jiří RAMBOUSEK. Vinnetou tady nebydlí: Antologie současných povídek severoamerických indiánů. 1. vyd. Brno, Česká republika: Větrné mlýny, 2003, 501 s. ISBN 80-86151-81-6.

  2002

  1. ADAM, Martin, Jana DETTLAFF, Ludmila URBANOVÁ a Jeffrey Alan VANDERZIEL. 7th Conference of English, American and Canadian Studies. 2002.

  1999

  1. ŠEBELA, Lubomír. The Corded Ware Culture in Moravia and in the Adjacent Part of Silesia (Catalogue). Přeložil/Translated by Jeffrey Vanderziel & Bořivoj Herzlík. Brno: Archeologický Ústav Akademie Věd České Republiky v Brně, 1999, 239 s. Fontes Archaeologiae Moravicae Tomus XXIII. ISBN 80-86023-05-2.

  1992

  1. MCGOWAN, Kevin a Jeffrey Alan VANDERZIEL. Investigations at Five Sites from the Elwood Experimental Field, Will County, Illinois. Urbana, Illinois, USA: Public Service Archaeology Program, 1992, 50 s. PSAP Research Report No. 3.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 23. 6. 2024 22:25