Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

 1. KOČICA, Jan, Jan KOLČAVA, Michaela SLÁDEČKOVÁ, Pavel ŠTOURAČ, Eva VLČKOVÁ, Filip DOSBABA, Jitka KRATOCHVILOVA a Josef BEDNAŘÍK. INTENSIVE CIRCUIT CLASS THERAPY IN PATIENTS WITH RELAPSING-REMITTING MULTIPLE SCLEROSIS. Journal of Rehabilitation Medicine. UPPSALA: FOUNDATION REHABILITATION INFORMATION, 2022, roč. 54, October 2022, s. 1-9. ISSN 1650-1977. doi:10.2340/jrm.v54.2027.
 2. KOLČAVA, Jan, Eva VLČKOVÁ, Ondřej PELÍŠEK, Jan KOČICA, Peter KRKOŠKA a Josef BEDNAŘÍK. Predictive factors of conversion of clinically isolated syndrome to clinically definite multiple sclerosis. In Abstracts of the 8th Congress of the European Academy of Neurology. 29 Suppl 1. Vienna, Austria: Eur J Neurol, 2022. s. 640-640, 918 s. ISSN 1468-1331. doi:10.1111/ene.15461.
 3. KOLČAVA, Jan, Aneta RAJDOVÁ, Eva VLČKOVÁ, Pavel ŠTOURAČ a Josef BEDNAŘÍK. Relapsing MRI-negative myelitis associated with myelin-oligodendrocyte glycoprotein autoantibodies: a case report. BMC Neurology. London: Biomed Central Ltd., 2022, roč. 22, č. 1, s. 1-6. ISSN 1471-2377. doi:10.1186/s12883-022-02837-5.
 4. LASOTOVÁ, Naděžda, Eva VLČKOVÁ, Jan KOLČAVA, Monika SVOBODOVÁ, Jan KOČICA, Adam BETÍK, Marcela DUBOVÁ, Lucienne MICHNÁČOVÁ, Denisa NĚMCOVÁ a Ilona BYTEŠNÍKOVÁ. Screeningové metody dysfagie u pacientů s amyotrofickou laterální sklerózou a roztroušenou sklerózou. In XXIX. konference Asociace klinických logopedů ČR. 21.-22.10. 2022. Sborník. 2022. ISBN 978-80-903312-6-6.
 5. PETRÁŠOVÁ, Martina, Jan KOLČAVA, Jan KOČICA, P. HLOZANKA a Pavel ŠTOURAČ. Vícečetná tumoriformní ložiska mozku jako první projev demyelinizačního onemocnění. Ceska a slovenska neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2022, roč. 85, č. 1, s. 86-88. ISSN 1210-7859. doi:10.48095/cccsnn202286.
 6. 2021

 7. ŠTOURAČ, Pavel, Jan KOLČAVA, Miloš KEŘKOVSKÝ, Tereza KOPŘIVOVÁ, Leoš KŘEN a Josef BEDNAŘÍK. Progressive Tumefactive Demyelination as the Only Result of Extensive Diagnostic Work-Up: A Case Report. Frontiers in Neurology. Lausanne: Frontiers, 2021, roč. 12, July 2021, s. 1-4. ISSN 1664-2295. doi:10.3389/fneur.2021.701663.
 8. SROTOVA, Iva, Jan KOČICA, Jan VOLLERT, Jan KOLČAVA, Monika HULOVÁ, Jiří JARKOVSKÝ, Ladislav DUŠEK, Josef BEDNAŘÍK a Eva VLČKOVÁ. Sensory and pain modulation profiles of ongoing central neuropathic extremity pain in multiple sclerosis. European Journal of Pain. Hoboken: Wiley, 2021, roč. 25, č. 3, s. 573-594. ISSN 1090-3801. doi:10.1002/ejp.1695.
 9. KOLČAVA, Jan, Monika HULOVÁ, Lucie ŘÍHOVÁ, Josef BEDNAŘÍK a Pavel ŠTOURAČ. The impact of lymphocytosis and CD4/CD8 ratio on the anti-JCV antibody index and clinical data in patients treated with natalizumab. NEUROLOGICAL SCIENCES. New York: Springer, 2021, roč. 42, č. 7, s. 2847-2853. ISSN 1590-1874. doi:10.1007/s10072-020-04897-2.
 10. KOLČAVA, Jan, M. SLADECKOVA, Jan KOČICA, Pavel ŠTOURAČ, Eva VLČKOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Validace dotazníku pro poruchy chůze u pacientů s roztroušenou sklerózou - česká verze MSWS-12. Ceska a slovenska neurologie a neurochirurgie. Prague: CZECH MEDICAL SOC, 2021, roč. 84, č. 4, s. 367-373. ISSN 1210-7859. doi:10.48095/cccsnn2021367.
 11. 2020

 12. KOLČAVA, Jan, Jan KOČICA, Michaela MUSILOVÁ, Filip DOSBABA, Dagmar KŘÍŽOVÁ, Pavel ŠTOURAČ a Jitka KRATOCHVILOVÁ. Circuit class therapy in patients with relapsing-remitting multiple sclerosis. In 2020 ACTRIMS-ECTRIMS congress. 2020. doi:10.1177/1352458520974937.
 13. KOLČAVA, Jan, Jan KOČICA, Monika HULOVÁ, Ladislav DUŠEK, Magda HORÁKOVÁ, Miloš KEŘKOVSKÝ, Jakub STULÍK, Marek DOSTÁL, Matyáš KUHN, Eva VLČKOVÁ, Josef BEDNAŘÍK a Yvonne BENEŠOVÁ. Conversion of clinically isolated syndrome to multiple sclerosis: a prospective study. MULTIPLE SCLEROSIS AND RELATED DISORDERS. OXFORD: ELSEVIER SCI LTD, 2020, roč. 44, SEP 2020, s. 1-10. ISSN 2211-0348. doi:10.1016/j.msard.2020.102262.
 14. KOLČAVA, Jan, Jiří LITZMAN, Josef BEDNAŘÍK, Jakub STULÍK a Pavel ŠTOURAČ. Neurological manifestation of immune system dysregulation resulting from CTLA-4 receptor mutation: a case report. MULTIPLE SCLEROSIS AND RELATED DISORDERS. OXFORD: ELSEVIER SCI LTD, 2020, roč. 45, October 2020, s. 1-4. ISSN 2211-0348. doi:10.1016/j.msard.2020.102313.
 15. KOLČAVA, Jan, Jan KOČICA, Pavel ŠTOURAČ a Josef BEDNAŘÍK. The prevalence and characteristics of epilepsy in patients with relapsing-remitting multiple sclerosis treated with disease-modifying therapy. Ceska a slovenska neurologie a neurochirurgie. Prague: CZECH MEDICAL SOC, 2020, roč. 83, č. 4, s. 424-427. ISSN 1210-7859. doi:10.14735/amcsnn2020424.
 16. KOLČAVA, Jan, Naděžda LASOTOVÁ, Pavel ŠTOURAČ, Josef BEDNAŘÍK a Eva VLČKOVÁ. Validace dotazníku pro hodnocení dysfagie u pacientů s roztroušenou sklerózou - česká verze DYMUS. CESKA A SLOVENSKA NEUROLOGIE A NEUROCHIRURGIE. Praha: Ambit Media a.s., 2020, roč. 83, č. 3, s. 285-290. ISSN 1210-7859. doi:10.14735/amcsnn2020285.
 17. 2019

 18. KOLČAVA, Jan a Pavel ŠTOURAČ. Demyelinizace při dysregulaci imunitního systému u mladé pacientky. In 46. ŠERCLOVY DNY A KAZUISTICKÝ SEMINÁŘ MS CENTER. 2019.
 19. KOČICA, Jan, Jan KOLČAVA, Tomáš ROHAN a Josef BEDNAŘÍK. Diferenciální diagnostika nekompresivních míšních lézí. In VIII. Spinální kongres. 2019.
 20. KOČICA, Jan a Jan KOLČAVA. Imunomodulační léčba roztroušené sklerózy v klinické praxi. In 15. olomoucké neuroimunologické sympozium s mezinárodní účastí. 2019.
 21. KOČICA, Jan, Jan KOLČAVA, Tomáš ROHAN a Josef BEDNAŘÍK. MS mimics a diferenciální diagnostika demyelinizačních onemocnění s přihlédnutím k míšnímu postižení. In 33. Český a slovenský neurologický sjezd. 2019. ISSN 1210-7859.
 22. KOLČAVA, Jan, Jan KOČICA, Pavel ŠTOURAČ a Josef BEDNAŘÍK. Prevalence a charakteristika epilepsie u pacientů s RRMS sklerózou léčených DMT. In 33. český a slovenský neurologický sjezd, Praha. 2019. ISSN 1210-7859.
 23. KOLČAVA, Jan, Pavel ŠTOURAČ a Josef BEDNAŘÍK. Real world data comparing responders and non-responders for natalizumab treatment with using NEDA-3 and annual relapse rate (ARR). In 5th Congress of the European Academy of Neurology, Oslo. 2019.
 24. KOLČAVA, Jan, Monika HULOVÁ, Yvonne BENEŠOVÁ, Josef BEDNAŘÍK a Pavel ŠTOURAČ. The value of anti-JCV antibody index assessment in multiple sclerosis patients treated with natalizumab with respect to demographic, clinical and radiological findings. MULTIPLE SCLEROSIS AND RELATED DISORDERS. OXFORD: ELSEVIER SCI LTD, 2019, roč. 30, MAY 2019, s. 187-191. ISSN 2211-0348. doi:10.1016/j.msard.2019.02.019.
 25. 2018

 26. KOLČAVA, Jan, Pavel ŠTOURAČ a Josef BEDNAŘÍK. Hodnota protilátkového JCV-indexu u pacientů léčených natalizumabem v závislosti na demografických, klinických a radiologických datech. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2018. ISSN 1210-7859.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 3. 2. 2023 17:58