Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

  1. PUCHOVSKÝ, Michal a Ondřej KRAJTL. Eso-kitsch in Czech Folk Metal : A Case Study of the Band Odraedir. Annales Universitatis Paedagogicae: Studia de Cultura. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, 2022, roč. 14, č. 3, s. 122-140. ISSN 2083-7275. doi:10.24917/20837275.14.3.9.
  2. KRAJTL, Ondřej. Klubové komiksy a ideologie volného času. Vyprávění o dobrodružství mládežnických skupin jako návod na šťastný a plnohodnotný život. In VI. kongres světové literárněvědné bohemistiky. 2022.
  3. KRAJTL, Ondřej a Martin FORET. Mizející (příběho)světy stárnoucích bílých mužů: nostalgie jako určující prvek kánonu československého komiksu. In Kánony (v sieti kontextov, interpretácií a referenčných rámcov). 2022.

  2021

  1. KRAJTL, Ondřej. Dobrodružství ve středoevropských uličkách. In Mezi Východem a Západem: Tradice středoevropského prostoru? 2021.
  2. KRAJTL, Ondřej. Krátký život v panelech Anděla strážného. In Studia komiksu: Reflexe a příležitosti. 2021.

  2020

  1. KRAJTL, Ondřej. Klubácký komiks: politika jako každodennost. In Měsíčník Kapitál. Bratislava: KPTL – občianske združenie, 2020. ISSN 2585-7851.
  2. LEE, Lenka a Ondřej KRAJTL. Pojmová periferie: poznámky k dynamice některých estetických kategorií. In Estetika centra a periférie. Centrum a periférie estetiky. Prvé vydanie. Bratislava: Slovenská asociácia pre estetiku, 2020. s. 99-107. ISBN 978-80-972624-3-3.

  2019

  1. KRAJTL, Ondřej. Adventures of Shamrock : Mapping the Narrative Universe. In Philosophy and Cartography, Wroclaw, 4. - 8. 11. 2019. 2019.
  2. LEE, Lenka a Ondřej KRAJTL. Drobné revoluce : streetartové umění v kulisách každodennosti. In Pašteková, Michaela; Brezňan, Peter. Umenie, estetika, politika. Bratislava: Slovenská asociácia pre estetiku, 2019. s. 258-267. ISBN 978-80-972624-2-6.
  3. LEE, Lenka a Ondřej KRAJTL. The Periphery of Concepts : Notes on Dynamics of Some Aesthetic Categories. In Estetika centra a periférie. Centrum a periféria estetiky, 23.10.-25.10. 2019, Bratislava. 2019.

  2018

  1. KRAJTL, Ondřej a Lenka LEE. Drobné revoluce : streetartové umění v kulisách každodennosti. In Umenie, estetika, politika, 24. - 26. 10. 2018, Bratislava. 2018.
  2. KRAJTL, Ondřej a Lenka LEE. Estetika každodennosti : Postoj, distance a mediální gramotnost. In Michaela Paštéková, Marek Debnár. Pragmatické dimenzie umenia a estetiky. Bratislava: Slovenská asociácia pre estetiku, 2018. s. 244-252. ISBN 978-80-972624-1-9.
  3. PUCHOVSKÝ, Michal a Ondřej KRAJTL. Hrajeme si s ezokýčem : O některých aspektech československého pohanského metalu. 2018.

  2017

  1. LEE, Lenka a Ondřej KRAJTL. Animal Monster as a Representation of Contemporary Culture. In The Human-Animal Line Interdisciplinary Approaches, Praha, 7.- 9. 2. 2017. 2017.
  2. LEE, Lenka a Ondřej KRAJTL. Mediální gramotnost jako zdroj estetické zkušenosti. In Pragmatické dimenzie umenia a estetiky, Bratislava, 19. - 21. 9. 2017. 2017.
  3. LEE, Lenka a Ondřej KRAJTL. Modely populární kultury, estetická funkce a Sherlock Holmes. In Pašteková, Michaela; Brezňan, Peter. Umenie a estetično ako sociálne a autonómne fakty : aktuálnosť diela Jana Mukařovského. Bratislava: Slovenská asociácia pre estetiku, 2017. s. 234-243. ISBN 978-80-972624-0-2.

  2016

  1. LEE, Lenka a Ondřej KRAJTL. Andělská cesta : Od alegorie k ezokýči. In Šumění andělských křídel, Muzeum umění Olomouc, 8. 12. 2016, Olomouc. 2016.
  2. KRAJTL, Ondřej. EZOkýč. In Interdisciplinární kolokvium na téma Dětství, dětinskost a kýč, 15. 8. 2016, Pelhřimov. 2016.
  3. KRAJTL, Ondřej. Hry a otázka estetické hodnoty. In Gamer Pie : herní festival, 1. 10. 2016, Kino Art, Brno. 2016.
  4. KRAJTL, Ondřej. Hry jako umění. In Klub herních studií, 25. 4. 2016, Brno. 2016.
  5. KRAJTL, Ondřej. Komiks : rozpravy o metodách. Mediální studia. Praha: FSS UK, 2016, roč. 10, č. 2. ISSN 1801-9978.
  6. LEE, Lenka a Ondřej KRAJTL. Televizní seriál, estetická funkce a modely populární kultury. In Umenie a estetično ako sociálne a autonómne fakty. Aktuálnosť diela Jana Mukařovského, 12.-14. 10. 2016, Bratislava. 2016.
  7. KRAJTL, Ondřej. Zvuková koláž k památce osvobození Brna. Brno: Americký fond, 2016.
  8. KRAJTL, Ondřej. Zvuková koláž k památce 25. února 1948. Brno: Americký fond, 2016.

  2015

  1. KRAJTL, Ondřej. Komiks jako kulturní dějiny. In Mediální studia. Praha: FSS UK, 2015. s. 74-76. ISSN 1801-9978.
  2. SVOBODOVÁ, Lenka, Ondřej KRAJTL a Václav KŘÍŽEK. Nostalgický Vinnetou - O podobách nostalgie a melancholie v tuzemském komiksu. Host : literární měsíčník. Brno: Spolek přátel vydávání časopisu Host, 2015, roč. 31, č. 9, s. 52-57. ISSN 1211-9938.
  3. KRAJTL, Ondřej a Lenka SVOBODOVÁ. Představení Semináře estetiky FF MU a současné směry výzkumu. In Budoucnost české estetiky, Olomouc, 16. září 2015. 2015.
  4. KRAJTL, Ondřej. Rozhlasová talkshow Noční cukrárna 11. 11. 2015. Radio Proglas, s.r.o., 2015.
  5. KRAJTL, Ondřej. Rozhlasová talkshow Noční cukrárna 11. 3. 2015. Radio Proglas, s.r.o., 2015.
  6. KRAJTL, Ondřej. Rozhlasová talkshow Noční cukrárna 19. 8. 2015. Radio Proglas, s.r.o., 2015.
  7. KRAJTL, Ondřej. Rozhlasová talkshow Noční cukrárna 20. 5. 2015. Radio Proglas, s.r.o., 2015.
  8. KRAJTL, Ondřej. Rozhlasová talkshow Noční cukrárna 21. 10. 2015. Radio Proglas, s.r.o., 2015.
  9. KRAJTL, Ondřej. Rozhlasová talkshow Noční cukrárna 22. 4. 2015. Radio Proglas, s.r.o., 2015.
  10. KRAJTL, Ondřej. Rozhlasová talkshow Noční cukrárna 23. 9. 2015. Radio Proglas, s.r.o., 2015.
  11. KRAJTL, Ondřej. Rozhlasová talkshow Noční cukrárna 29. 4. 2015. Radio Proglas, s.r.o., 2015.
  12. KRAJTL, Ondřej. Rozhlasová talkshow Noční cukrárna 3. 6. 2015. Radio Proglas, s.r.o., 2015.
  13. KRAJTL, Ondřej. Rozhlasová talkshow Noční cukrárna 30. 12. 2015. Radio Proglas, s.r.o., 2015.
  14. KRAJTL, Ondřej. Rozhlasová talkshow Noční cukrárna 4. 2. 2015. Radio Proglas, s.r.o., 2015.
  15. KRAJTL, Ondřej. Rozhlasová talkshow Noční cukrárna 5. 8. 2015. Radio Proglas, s.r.o., 2015.
  16. KRAJTL, Ondřej. Rozhlasová talkshow Noční cukrárna 9. 9. 2015. Radio Proglas, s.r.o., 2015.
  17. SVOBODOVÁ, Lenka a Ondřej KRAJTL. Ztělesnění národního stereotypu v evropském komiksu. In Konference Krása, krajina, příroda IX: Tělo, Praha, 12. listopadu 2015. 2015.
  18. KRAJTL, Ondřej. Zvuková koláž k památce 17. listopadu 1989. Brno: Americký fond, 2015.

  2014

  1. KRAJTL, Ondřej. Ideologie, propaganda a hegemonie: poznámky ke studiu československého normalizačního komiksu. In Český komiks (a vizuální kultura) 60.-80. let 20. století. 2014.
  2. KRAJTL, Ondřej. Komiks a nová média. In Foret, Martin; Kořínek, Pavel; Prokůpek, Tomáš; Jareš, Michal. Studia komiksu: možnosti a perspektivy. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014. s. 97-112. Studia komiksu ; sv. 1. ISBN 978-80-244-3327-1.
  3. KRAJTL, Ondřej. Rozhlasová talkshow Noční cukrárna 12. 11. 2014. Radio Proglas, s.r.o., 2014.
  4. KRAJTL, Ondřej. Rozhlasová talkshow Noční cukrárna 13. 8. 2014. Radio Proglas, s.r.o., 2014.
  5. KRAJTL, Ondřej. Rozhlasová talkshow Noční cukrárna 20. 8. 2014. Radio Proglas, s.r.o., 2014.
  6. KRAJTL, Ondřej. Rozhlasová talkshow Noční cukrárna 27. 8. 2014. Radio Proglas, s.r.o., 2014.
  7. KRAJTL, Ondřej. Rozhlasová talkshow Noční cukrárna 29. 10. 2014. Radio Proglas, s.r.o., 2014.
  8. KRAJTL, Ondřej. Rozhlasová talkshow Noční cukrárna 3. 12. 2014. Radio Proglas, s.r.o., 2014.
  9. KRAJTL, Ondřej. Rozhlasová talkshow Noční cukrárna 8. 10. 2014. Radio Proglas, s.r.o., 2014.
  10. KRAJTL, Ondřej. Vášně pro hlášky. Literární klasika jako popkulturní téma. Host : literární měsíčník. Brno: Spolek přátel vydávání časopisu Host, 2014, Neuveden, č. 5, s. 32-34. ISSN 1211-9938.

  2013

  1. KRAJTL, Ondřej. Estetika, její pojmy a zhoubnost úvodů. In Vizuální studia - věda, umění, instituce (NaProti Imaginaci), Brno, 5.-7. prosinec 2013. 2013.
  2. SVOBODOVÁ, Lenka a Ondřej KRAJTL. Město jako organismus v české fantasy literatuře (v díle Miloše Urbana a Pavla Renčína). In Krása - Krajina - Příroda VII: Město a příroda, Praha. 2013.
  3. KRAJTL, Ondřej. Portrét Františka Schildbergera. Radio Proglas, 2013.

  2012

  1. KRAJTL, Ondřej. Komiks, paměť, dějiny: Strážci a Vítězný únor. In Vizuální studia - věda, umění, instituce, Brno. 20.-21.4.2012. 2012.

  2011

  1. KRAJTL, Ondřej. Prostor v komiksu a kořeny nových médií. In Studia komiksu: možnosti a perspektivy, Olomouc, 26.-27. duben 2011. 2011.
  2. KRAJTL, Ondřej. Sebrané spisy nejsou sborník. Mediální studia. Praha: Univerzita Karlova, 2011, roč. 2011, č. 1, s. 73-75. ISSN 1801-9978.
  3. KRAJTL, Ondřej a Lenka SVOBODOVÁ. Těžké býti kozlem aneb Kozel jako oběť, kozel jako bůh. In Krása – krajina – příroda V: Krása a zvíře – Estetika, etika a zoologické zahrady, Praha. 2011.

  2010

  1. KRAJTL, Ondřej a Lenka SVOBODOVÁ. Vampire Consuming and Consumed. In Consumer Culture: between aesthetics, social distinction and ecological activism, Olomouc, 7-9 říjen 2010. 2010.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 4. 12. 2023 17:40