Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. CIHLÁŘ, Radek, Vladimír ŠRÁMEK, Adriána PAPIEŽ, Miroslav PENKA a Pavel SUK. Pharmacokinetic Comparison of Subcutaneous and Intravenous Nadroparin Administration for Thromboprophylaxis in Critically Ill Patients on Vasopressors. PHARMACOLOGY, BASEL: KARGER, 2020, roč. 105, 1-2, s. 73-78. ISSN 0031-7012. doi:10.1159/000502847.
 2. 2019

 3. PAPIEŽ, Adriána, Klara ODEHNALOVA, Vladimír ŠRÁMEK a Pavel SUK. Comparison of Active Substance Losses and Total Weight Losses of Tablets Administered Via Feeding Tube. PHARMACOLOGY, BASEL: KARGER, 2019, roč. 103, 5-6, s. 246-249. ISSN 0031-7012. doi:10.1159/000496423.
 4. 2018

 5. PAPIEŽ, Adriána. Antibiotická terapie na Anesteziologicko-resuscitační klinice z pohledu klinického farmaceuta. In 22. kongres nemocničních lékárníků. 2018.
 6. PAPIEŽ, Adriána. Prolongované infuze antibiotik - praktické aspekty. In XX. sympozium klinické farmacie René Macha. 2018.
 7. 2017

 8. ENGELMANNOVÁ, Lucie, Vladimír ŠRÁMEK, Adriána PAPIEŽ a Pavel SUK. Parenterální a enterální podávání valproátu u kriticky nemocných. In Anesteziologie a intenzivní medicína. 2017. ISSN 1214-2158.
 9. PAPIEŽ, Adriána. Závažná intoxikace levothyroxinem. In XIX. sympozium klinické farmacie René Macha. 2017.
 10. 2016

 11. RUZSÍKOVÁ, Adriána a Lenka ŤUPOVÁ. Doporučený postup: Podávání léčiv u pacientů s nasogastrickou sondou. : Česká lékárnická komora, 2016.
 12. SOUČKOVÁ, Lenka a Adriána RUZSÍKOVÁ. Nová antibiotika v klinické praxi a výzkumu. Klinická farmakologie a farmacie, Olomouc: Solen, 2016, roč. 30, č. 3, s. 27-32. ISSN 1212-7973.
 13. 2015

 14. RUZSÍKOVÁ, Adriána. Psychotické komplikace u Parkinsonovy nemoci. In 19. kongres nemocničních lékárníků. 2015.
 15. RUZSÍKOVÁ, Adriána, Lenka SOUČKOVÁ, Pavel SUK, Radka OPATŘILOVÁ, Martina KEJDUŠOVÁ a Vladimír ŠRÁMEK. Quantitative analysis of drug losses administered via nasogastric tube - In vitro study. International Journal of Pharmaceutics, Amsterdam: Elsevier Science BV, 2015, roč. 478, č. 1, s. 368-371. ISSN 0378-5173. doi:10.1016/j.ijpharm.2014.11.065.
 16. 2014

 17. RUZSÍKOVÁ, Adriána, Aleš TOMEK, Marta ZVAROVÁ a Robert MIKULÍK. Monitorování účinku nových orálních antikoagulancií. Neurologie pro praxi, Olomouc: Solen, 2014, roč. 15, č. 3, s. 131-135. ISSN 1213-1814.
 18. 2013

 19. RUZSÍKOVÁ, Adriána. Úskalí při podávání léčiv nasogastrickou sondou. In 17. kongres nemocničních lékárníků. 2013.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 6. 6. 2020 03:36