Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2007

  1. KŘÍŽ, Pavel. Interactive access to and internet presentation of work made in Maple. In Aplimat 2007 - Part III. 6th International conference. Bratislava: Faculty of Mechanical Engineering, Slovak University of Technology in Bratislava, 2007, s. 373-378. ISBN 978-80-969562-6-5.
  2. KŘÍŽ, Pavel. Maple jako asistent při výuce matematiky. In Sborník příspěvků 3. konference Užití počítačů ve výuce matematiky. 1. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2007, 4 s. ISBN 978-80-7394-048-5.

  2006

  1. KŘÍŽ, Pavel a Karel ŠROT. Integrální počet v R s programem Maple. Učitel matematiky. Praha: Jednota českých matematiků a fyziků, 2006, roč. 15, č. 1, s. 19-25. ISSN 1210-9037.
  2. KŘÍŽ, Pavel. Mocninné řady s programem Maple. Brno: Masarykova univerzita, 2006.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 18. 7. 2024 15:38