Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

    2019

  1. MARKS, Leszek, Fabian WELC, Barbara WORONKO, Jarmilla KRZYMIŃSKA, Jerzy NITYCHORUK, Marcin SZYMANEK, Alaa SALEM a Jakub HOLUŠA. Development of the north-central Nile Delta in the Holocene, based on examination of the barrier Blorus Lake sediments, Egypt. In INQUA 2019. 2019.
  2. HOLUŠA, Jakub, Martin HANÁČEK a Daniel NÝVLT. Micromorphology of colluvio aeolian sediments from Kolnovice site, Czechia. In XXVI Stratygrafia Plejstocenu Polski: Plejstocen i paleolit przedpola Sudetów. 2019. ISBN 978-83-62673-68-1.
  3. HOLUŠA, Jakub, Martin HANÁČEK a Daniel NÝVLT. Periglacial environment and related processes at the foothill of Eastern Sudetes Mts. In XXVI Stratygrafia Plejstocenu Polski: Plejstocen i paleolit przedpola Sudetów. 2019. ISBN 978-83-62673-68-1.
  4. HANÁČEK, Martin a Jakub HOLUŠA. Zaniklý odkryv kvarterních sedimentů u Bukové na severním okraji Žulovské pahorkatiny. Acta Musei Moraviae, Scientiae Geologicae. Moravské zemské muzeum, 2019, roč. 104, č. 2, s. 241-253. ISSN 1211-8796.
  5. 2017

  6. HOLUŠA, Jakub, Martin HANÁČEK a Daniel NÝVLT. Vývoj sedimentačního prostředí u Kolnovic po uložení glacifluviální akumulace. In 23. Kvartér. 2017. ISBN 978-80-210-8824-5.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 21. 6. 2021 08:46