Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2024

  1. KOUTS-KLEMM, Ragne, Lilia RAYCHEVA, Iveta JANSOVÁ, Neli VELINOVA a Mart OTS. Assessing Media Usage Research from the Perspective of Access, Trust and News Consumption. In Epp Lauk, Marín Oller Alonso & Halliki Harro-Loit. Monitoring Mediascapes A Premise of Wisdom-Based EU Media Governance. Tartu: University of Tartu, 2024, s. 135-161, 28 s. Mediadelcom. ISBN 978-9916-27-459-0.
  2. SMEJKAL, Klára a Iveta JANSOVÁ. Conceptualizations and Constructions of Values, Identities, and Roles of Public Service Media Through the Lenses of the Czech PSM Journalists and Managers. In ECREA Journalism 2024. 2024.
  3. WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ, Lenka, Iveta JANSOVÁ a Jan MOTAL. Delayed Reflections : Media and Journalism Data Deserts in the Post-Socialist Czech Republic. Media and Communication. Lisbon: Cogitatio Press, 2024, roč. 12, January, s. 1-14. ISSN 2183-2439. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.17645/mac.7198.
  4. WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ, Lenka, Splendore SERGIO, Oller Alonso MARTÍN, Iveta JANSOVÁ a Jan MOTAL. Journalism: Collaboration is the key to monitoring. In Epp Lauk, Marín Oller Alonso & Halliki Harro-Loit. BERGLEZ, Peter, Lars NORD, Christina KRAKOVSKY a Nadezhda MITEVA. Monitoring Mediascapes A Premise of Wisdom-Based EU Media Governance. Tartu: University of Tartu, 2024, s. 106-134, 30 s. Mediadelcom. ISBN 978-9916-27-459-0.

  2023

  1. JANSOVÁ, Iveta, Alena MACKOVÁ, Charles Michael ELAVSKY a Jakub MACEK. Beyond stealing : The determinants/motivations of Czech audiences to pay for audiovisual content. Critical Studies in Television. London: SAGE Publications, 2023, roč. 18, č. 4, s. 385-404. ISSN 1749-6020. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1177/17496020221116230.
  2. WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ, Lenka, Iveta JANSOVÁ a Jan MOTAL. Czechia. Recommendations for media governance. Tartu: University of Tartu, 2023, 4 s. Mediadelcom, 1.
  3. WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ, Lenka, Iveta JANSOVÁ a Jan MOTAL. Journalistic Competencies and Self-regulation: The European Perspective. In 73rd Annual ICA Conference: Reclaiming Authenticity in Communication. 2023.
  4. JANSOVÁ, Iveta a Jakub JETMAR. Když něco uvidíme v seriálu, získáme pocit, že to může nastat. I proto jsou důležití lobbující fanoušci a fanynky. Universitas, 2023.
  5. JANSOVÁ, Iveta. Media literacy as a last resort. In Gotsur O. I., Ivanitska B.V, Kitsa M.O., Mudra I. M. International Scientific and Practical Conference "Problems of Journalism Education and Practice: Ukrainian and International Experience" (27-28 September 2023). Kiev: Publishing "Caravel", 2023, s. 204-206. ISBN 978-966-8019-06-7.
  6. JANSOVÁ, Iveta. Media literacy as a last resort. In Problems of journalism education and practice: Ukrainian and International experience. 2023.
  7. JANSOVÁ, Iveta. Předmluva. In bell hooks. Feminismus je pro všechny: Politika vášně. 1. vyd. Olomouc: Broken Books, 2023, s. 9-14. ISBN 978-80-906307-3-4.
  8. ZABLOUDILOVÁ, Táňa, Iveta JANSOVÁ a Jana JEDLIČKOVÁ. Realistický serial? Případy 1. Oddělení ukazují svět stárnoucího macho policajta, říkají odbornice. In A2larm. 2023.
  9. WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ, Lenka, Jan MOTAL a Iveta JANSOVÁ. Risks and opportunities for democratic media development in the Czech Republic. In Workshop for international journalists, Prague Civil Society Centre fellows. 2023.
  10. MOTAL, Jan, Lenka WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ, Iveta JANSOVÁ, Peter BERGLEZ, Tobias EBERWEIN, Halliki HARRO-LOIT, Anna KANDYLA, Ragne KÕUTS-KLEMM, Marcus KREUTLER, Epp LAUK, Martín OLLER ALONSO, Mart OTS, Zrinjka PERUŠKO, Evangelia PSYCHOGIOPOULOU, Lilia RAYCHEVA, Anda ROŽUKALNE, Sergio SPLENDORE, Alnis STAKLE, Filip TRBOJEVIĆ a Dina VOZAB. Směrem k informované správě médií : Metoda Mediadelcom. Tartu: Mediadelcom, 2023, 52 s.
  11. JANSOVÁ, Iveta. Subverzivní fanouškovství. In Academia Film Olomouc (AFO): 58. MEZINÁRODNÍ FESTIVAL POPULÁRNĚ-VĚDECKÝCH FILMŮ. 2023.
  12. JANSOVÁ, Iveta a Charles Michael ELAVSKY. The Place of Convergent Audiences in the Small Industry Market. Television & New Media. Thousand Oaks: SAGE Publications, 2023, roč. 24, č. 1, s. 19-36. ISSN 1527-4764. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1177/15274764211061323.

  2022

  1. WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ, Lenka, Iveta JANSOVÁ a Jan MOTAL. Czechia. Risks and Opportunities Related to Media and Journalism Studies (2000–2020). Case Study on the National Research and Monitoring Capabilities. In: Studies on national media research capability as a contextual domain of the sources of ROs. Approaching deliberative communication: Studies on monitoring capability and on critical junctures of media development in 14 EU countries, CS1, D-2.1. Tartu: University of Tartu, 2022, 25 s. Mediadelcom.
  2. WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ, Lenka, Iveta JANSOVÁ a Jan MOTAL. Czechia. Critical junctures in the media transformation process. In: Country case studies on national media research capability as a contextual domain of the sources of ROs. Approaching deliberative communication: Studies on monitoring capability and on critical junctures of media development in 14 EU countries, CS2, D-2.1. Tartu: University of Tartu, 2022, 24 s. Mediadelcom.
  3. JANSOVÁ, Iveta. International lesbian fandom: between transformative and affirmative fan creativity. In 13th ACS International Crossroads in Cultural Studies Conference. 2022.
  4. JANSOVÁ, Iveta, Jan MOTAL a Lenka WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ. Probuzeni ve svobodě: jak transformace po roce 1989 ovlivňuje současný stav české novinářské etiky a profesionalizace. In Médiá a text 8: Variáce mediálneho textu. 2022.
  5. JANSOVÁ, Iveta. Where are the Lesbian Rom-Coms? Building Reparative Narratives Through Fan Creativity. Online. In Silvia Schultermandl, Jana Aresin, Si Sophie Pages Whybrew and Dijana Simic. Affective Worldmaking : Narrative Counterpublics of Gender and Sexuality. 1st. Bielefeld: transcript Verlag, 2022, s. 165-174. Gender Studies. ISBN 978-3-8376-6141-5. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1515/9783839461419-014.

  2021

  1. JANSOVÁ, Iveta, Karolína ZÁLABÁKOVÁ, Adéla HRIVNÁKOVÁ, Jiří FIALA a Sára VALNOHOVÁ. Alenka v říši GIFů. Česká televize, 2021.
  2. JANSOVÁ, Iveta. Global Fandom (Jamboree Conversations Round Four: Iveta Jansová and Hattie Liew). henryjenkins.org: Henry Jenkins, 2021.
  3. JANSOVÁ, Iveta a Andrea PRŮCHOVÁ HRŮZOVÁ. Mimo mustr: emancipace školních (po)řád(k)ů. In Na obzoru: Nové tváře a hlasy ve vizuální kultuře. e-book. Fresh Eye, 2021.
  4. KARGER, Tomáš a Iveta JANSOVÁ. The six faces of ignorance in online piracy : How not knowing shapes the practices of media consumption. Economy and Society. Abingdon: Routledge Journals, Taylor & Francis, 2021, roč. 50, č. 4, s. 666-685. ISSN 0308-5147. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1080/03085147.2021.1911119.
  5. JANSOVÁ, Iveta. Uživatelská kreativita v digitální době: od produserismu k fanouškovské tvorbě. In Iluminace. 3. vyd. Národní filmový archiv, 2021. ISSN 0862-397X.
  6. ELAVSKY, Charles Michael a Iveta JANSOVÁ. When Things Get Real : (Re)Considering the Challenges to Cultural Industries Research. Cultural Studies – Critical Methodologies. Thousand Oaks: SAGE Publications, 2021, roč. 21, č. 3, s. 225-236. ISSN 1532-7086. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1177/1532708621997579.

  2020

  1. JANSOVÁ, Iveta. (Bez)mocní mediální fanoušci: Televizní seriál jako zdroj bojů o význam mezi fanoušky a producenty. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2020, 166 s. ISBN 978-80-244-5680-5.
  2. JANSOVÁ, Iveta. Czech Audiences in the Digital Age: Between Liberation and Surveillance. In Gesellschaft für Soziologie (GSU), Universität Graz, Austria. 2020.
  3. MACEK, Jakub a Iveta JANSOVÁ. Současná česká televizní a post-televizní publika : Kvantitativní studie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020, 16 s. ISBN 978-80-210-9759-9. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.10725.63200.
  4. MACEK, Jakub a Iveta JANSOVÁ. Současná česká televizní a post-televizní publika: Kvantitativní studie. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020, 15 s. ISBN 978-80-210-9759-9.
  5. JANSOVÁ, Iveta a Jana JEDLIČKOVÁ. The Portrayal of Female Criminalists in a Contemporary Czech Crime Series: Non-diversity Clause. In MeCCSA Brighton 2020. 2020.

  2019

  1. JANSOVÁ, Iveta, Jakub MACEK, Alena MACKOVÁ a Štěpán ŽÁDNÍK. Analýza podmínek pohybu českých spotřebitelů mezi zdroji s legálně a nelegálně šířeným audiovizuálním obsahem. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019, 18 s. ISBN 978-80-210-9358-4. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.10007.93600.
  2. JANSOVÁ, Iveta. Czech Audiences Between the "Bad" and "Good" Viewing: A Qualitative Study of current Viewership. In 12th Central and Eastern European Communication and Media Conference (CEECOM 2019). 2019.
  3. JANSOVÁ, Iveta. Divačkami Dallasu: potěšení z tragické struktury pocitu. Mediální studia. Univerzita Karlova, 2019, roč. 13, č. 1, s. 106-110. ISSN 1801-9978.
  4. JANSOVÁ, Iveta. Fan Activism: Between Transformative Fandom and "Ordinary Viewers". In Prague Media Point. 2019.
  5. FORET, Martin a Iveta JANSOVÁ. Populární kultura v kontextu nových médií a jejich užívání. 1. vyd. Olomouc: Palackého Univerzita, 2019, 164 s. ISBN 978-80-244-5688-1.
  6. JANSOVÁ, Iveta a Jana JEDLIČKOVÁ. Ženské hrdinky a jejich zobrazování v českých televizních krimiseriálech. 1. vyd. Olomuc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2019, 182 s. ISBN 978-80-244-5642-3. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5507/ff.19.24456423.

  2018

  1. JANSOVÁ, Iveta a Zdeněk ZÁHORA. Mediální mini teorie. 1. vyd. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 2018. ISBN 978-80-244-5372-9.

  2017

  1. JANSOVÁ, Iveta. Fanouškovský jazyk jako exemplář fanouškovských aktivit s mocenským potenciálem. Mediální studia. Praha: Univerzita Karlova, 2017, roč. 10, č. 2, s. 167-187. ISSN 1801-9978.

  2016

  1. JANSOVÁ, Iveta. Proměnlivost pojmu populární kultura v prostředí britských kulturálních studií i mimo ně. Mediální studia. Univerzita Karlova, 2016, roč. 9, č. 1, s. 50-67. ISSN 1801-9978.

  2015

  1. JANSOVÁ, Iveta, Eva CHLUMSKÁ a Jana JEDLIČKOVÁ. Boření mýtů: K současné neheteronormativní televizní seriálové produkci. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 2015. ISBN 978-80-244-4631-8.
  2. JANSOVÁ, Iveta. Zobrazování ženských hrdinek v současných kriminálních seriálech (Specifické prostředí amerických mainstreamových policejních dramat). Art communication & popculture : časopis pre umeleckú komunikáciu a popkultúru. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2015, roč. 1, č. 1, s. 57-68. ISSN 1339-9284.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 12. 7. 2024 15:07