Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2024

  1. KLEINER, Jan. Battling Defense Austerity Cuts With the COVID-19 Crisis Response? The Czech Army's Online Public Perception. Armed Forces & Society. Thousand Oaks: SAGE Publications, 2024, roč. 50, č. 1, s. 202-223. ISSN 0095-327X. doi:10.1177/0095327X221114654.
   URL
   RIV: Článek v odborném periodiku. angličtina. Spojené státy.
   Kleiner, Jan (203 Česká republika, garant, domácí)
   Klíčová slova anglicky: defense budget cuts; public perception; COVID-19; Czech Army; case study; mixed-methods design; social media analysis
   Mezinárodní význam: ano
   Recenzováno: ano

   Změnila: Mgr. Blanka Farkašová, učo 97333. Změněno: 4. 12. 2023 13:01.

  2023

  1. COLLIER, Henry, Morton CHARLOTTE, Dalal ALHARTHI a Jan KLEINER. Cultural Influences on Information Security. In Antonios Andreatos and Christos Douligeris. Proceedings of the 22nd European Conference on Cyber Warfare and Security. Reading: ACI, 2023. s. 143-150. ISBN 978-1-914587-69-6. doi:10.34190/eccws.22.1.1127.
   Odkaz na článek; celý sborník;
   RIV: Stať ve sborníku. angličtina. Velká Británie.
   Collier, Henry (840 Spojené státy, garant) -- Charlotte, Morton (826 Velká Británie) -- Alharthi, Dalal (840 Spojené státy) -- Kleiner, Jan (203 Česká republika, domácí)
   Klíčová slova anglicky: cybersecurity; resilience; susceptibility; culture; social engineering; behaviours
   Druh sborníku: předkonferenční sborník
   Mezinárodní význam: ano
   Recenzováno: ano

   Změnila: Mgr. Blanka Farkašová, učo 97333. Změněno: 7. 2. 2024 14:57.
  2. DOSEDĚL, Tomáš, Otto EIBL, Miloš GREGOR, Jan KLEINER, Petra KUCHYŇKOVÁ a Jiří NAVRÁTIL. Česká republika a Evropská unie: reflexe v českém veřejném mínění, doporučení pro komunikační strategii. Brno: Masarykova univerzita, 2023. 53 s.
   Název anglicky: The Czech Republic and the European Union: reflections in Czech public opinion, recommendations for a communication strategy
   čeština. Česká republika.
   Klíčová slova anglicky: Czech Republic, European Union, public opinion, focus groups, questionnaire survey, communication strategy

   Změnila: Mgr. Petra Kuchyňková, Ph.D., učo 14001. Změněno: 31. 12. 2023 10:01.
  3. DOSEDĚL, Tomáš, Miloš GREGOR, Jan KLEINER, Michal KOŘAN, Petra KUCHYŇKOVÁ a Jiří NAVRÁTIL. Česká zahraniční politika, její orientace, reflexe v českém veřejném mínění a doporučení pro komunikační strategii. Brno: Masarykova univerzita, 2023. 86 s.
   Název anglicky: Czech foreign policy, its orientation, reflection in Czech public opinion and recommendations for the communication strategy
   čeština. Česká republika.
   Klíčová slova anglicky: Czech foreign policy, Russia, China, USA, Israel, Taiwan, human rights, economic interests, public opinion, focus groups, questionnaire survey, communication strategy

   Změnila: Mgr. Petra Kuchyňková, Ph.D., učo 14001. Změněno: 31. 12. 2023 09:42.
  4. GREGOR, Miloš, Jan KLEINER, Michal KOŘAN, Zdeněk KŘÍŽ a Petra KUCHYŇKOVÁ. Tematika bezpečnosti a priority nové Bezpečnostní strategie ČR (2023) v rámci strategické komunikace. Brno: Masarykova univerzita, 2023. 45 s.
   Název anglicky: Security issues and priorities of the new Security Strategy of the Czech Republic (2023) in strategic communication
   čeština. Česká republika.
   Klíčová slova anglicky: Czech Republic, security, Czech Security Strategy, Ukraine, Russia, war, China, hybrid threats, public opinion, focus groups, communication strategy

   Změnila: Mgr. Petra Kuchyňková, Ph.D., učo 14001. Změněno: 31. 12. 2023 10:58.
  5. KLEINER, Jan, Miloš GREGOR a Petra MLEJNKOVÁ. The Night Wolves : Evidence of Russian Sharp Power and Propaganda from the Victory Roads’ Itinerary. Problems of Post-Communism. Abingdon: Routledge Journals, Taylor & Francis, 2023, neuveden, neuveden, s. 1-11. ISSN 1075-8216. doi:10.1080/10758216.2023.2164864.
   article - open access
   RIV: Článek v odborném periodiku. angličtina. Velká Británie.
   Kleiner, Jan (203 Česká republika, domácí) -- Gregor, Miloš (203 Česká republika, domácí) -- Mlejnková, Petra (203 Česká republika, domácí)
   Klíčová slova anglicky: Night Wolves Motorcycle Club; Sharp power; Propaganda; Victory Roads; Google data
   Mezinárodní význam: ano
   Recenzováno: ano

   Změnila: Mgr. Blanka Farkašová, učo 97333. Změněno: 20. 6. 2023 15:22.
  6. DOSEDĚL, Tomáš, Miloš GREGOR, Martin JIRUŠEK, Jan KLEINER, Zdeněk KŘÍŽ, Petra KUCHYŇKOVÁ a Jiří NAVRÁTIL. Válka na Ukrajině, její reflexe v českém veřejném mínění a doporučení pro komunikační strategii. Brno: Masarykova univerzita, 2023. 66 s.
   Název anglicky: The war in Ukraine, its reflection in Czech public opinion and recommendations for communication strategy
   čeština. Česká republika.
   Klíčová slova anglicky: Czech Republic, Ukraine, Russia, war, public opinion, focus groups, questionnaire survey, communication strategy

   Změnila: Mgr. Petra Kuchyňková, Ph.D., učo 14001. Změněno: 31. 12. 2023 09:18.

  2022

  1. KLEINER, Jan, Jakub DRMOLA a Miroslav MAREŠ. How Are Czech Individuals Willing to Protect Themselves: A Comparison of Cyber and Physical Realms. Applied Cybersecurity & Internet Governance. Polsko, 2022, roč. 2022, č. 1. ISSN 2956-3119. doi:10.5604/01.3001.0016.1322.
   Plný text

   Klíčová slova anglicky: cyber-physical comparison, cybersecurity, state-endpoint user relationship, survey
   Recenzováno: ano

   Změnil: Mgr. Jan Kleiner, Ph.D., učo 439760. Změněno: 9. 1. 2023 12:57.
  2. VOSTOUPAL, Jakub, Pavel LOUTOCKÝ, Kamil MALINKA, František KASL, Anna BLECHOVÁ, Andrej KRIŠTOFÍK, Jan KLEINER, Lukáš POHANKA, Juraj SZABÓ, Václav STUPKA, Alena SAYDUEVA KNAPOVÁ, Vladimír ROHEL, Pavel HRABĚ, Petr MIENCIL, Radan BŘEZA a Petr DUŠEK. Metodika programu odpovědného hlášení kyberbezpečnostních zranitelností. 2022. 80 s.
   Název česky: Metodika programu odpovědného hlášení kyberbezpečnostních zranitelností
   Název anglicky: Responsible Cybersecurity Vulnerability Reporting Program Methodology
   RIV/00216224:14330/22:00129590 Účelové publikace. čeština. Česká republika.
   Vostoupal, Jakub (203 Česká republika, domácí) -- Loutocký, Pavel (203 Česká republika, garant, domácí) -- Malinka, Kamil (203 Česká republika, domácí) -- Kasl, František (203 Česká republika, domácí) -- Blechová, Anna (203 Česká republika, domácí) -- Krištofík, Andrej (703 Slovensko, domácí) -- Kleiner, Jan (203 Česká republika, domácí) -- Pohanka, Lukáš (203 Česká republika, domácí) -- Szabó, Juraj (203 Česká republika, domácí) -- Stupka, Václav (203 Česká republika, domácí) -- Saydueva Knapová, Alena (203 Česká republika, domácí)
   Klíčová slova anglicky: RVDP; NIS 2 Directive; Criminal Code; Act on Cybersecurity; responsible vulnerability disclosure process

   Změnil: JUDr. Pavel Loutocký, Ph.D., BA (Hons), učo 210290. Změněno: 16. 3. 2023 10:03.
  3. VOSTOUPAL, Jakub, Pavel LOUTOCKÝ, Kamil MALINKA, František KASL, Anna BLECHOVÁ, Andrej KRIŠTOFÍK, Jan KLEINER, Lukáš POHANKA, Juraj SZABÓ, Václav STUPKA, Alena SAYDUEVA KNAPOVÁ, Vladimír ROHEL, Pavel HRABĚ, Petr MIENCIL, Radan BŘEZA a Petr DUŠEK. Sada metodických, organizačních a právních nástrojů pro realizaci procedur odpovědného hlášení kyberbezpečnostních zranitelností a poskytnutí relevantních vzorových dokumentů (pravidla a podmínky RVDP, poskytnutí detailních vzorových podkladů, dokumentů atp. se zaměřením na soukromou i veřejnou správu vč. popisu relevantních parametrů). 2022. 58 s.
   Název anglicky: A set of methodological, organizational and legal tools for the implementation of procedures for responsible reporting of cybersecurity vulnerabilities and provision of relevant model documents (rules and conditions of the RVDP, provision of detailed mod
   RIV/00216224:14330/22:00129591 Účelové publikace. čeština. Česká republika.
   Vostoupal, Jakub (203 Česká republika, domácí) -- Loutocký, Pavel (203 Česká republika, garant, domácí) -- Malinka, Kamil (203 Česká republika, domácí) -- Kasl, František (203 Česká republika, domácí) -- Blechová, Anna (203 Česká republika, domácí) -- Krištofík, Andrej (703 Slovensko, domácí) -- Kleiner, Jan (203 Česká republika, domácí) -- Pohanka, Lukáš (203 Česká republika, domácí) -- Szabó, Juraj (203 Česká republika, domácí) -- Stupka, Václav (203 Česká republika, domácí) -- Saydueva Knapová, Alena (203 Česká republika, domácí)
   Klíčová slova anglicky: RVDP; NIS 2 Directive; Criminal Code; Act on Cybersecurity; responsible vulnerability disclosure process

   Změnil: JUDr. Pavel Loutocký, Ph.D., BA (Hons), učo 210290. Změněno: 15. 3. 2023 15:05.
  4. KLEINER, Jan. The Search for Cybersecurity Social Contract in Democracy: The Citizen´s Perspective. In 21st European Conference on Cyber Warfare and Security. 2022. ISBN 978-1-914587-41-2.
   Abstract booklet dropbox link Stránky konference - abstract booklet v záložce "Docs"
   Název anglicky: The Search for Cybersecurity Social Contract in Democracy: The Citizen´s Perspective
   angličtina. Velká Británie.
   Klíčová slova anglicky: social contract theory, cybersecurity, citizens´ perspective, exploratory design, amazon mechanical turk
   Mezinárodní význam: ano

   Změnil: Mgr. Jan Kleiner, Ph.D., učo 439760. Změněno: 26. 6. 2022 11:36.

  2021

  1. KLEINER, Jan. Are Endpoint Users Willing to Secure Themselves? A Cyber-Physical Comparison. In 20th European Conference on Cyber Warfare and Security. 2021. ISBN 978-1-912764-43-3.
   Conference webpage
   Název česky: Jsou koncoví uživatelé ochotni se zabezpečit? Komparace kybernetické a fyzické domény

   Klíčová slova anglicky: cybersecurity, state-endpoint user relationship, survey data collection design, cyber-physical comparison, political science study
   Druh účasti: aktivní účast
   Mezinárodní význam: ano

   Změnil: Mgr. Jan Kleiner, Ph.D., učo 439760. Změněno: 24. 6. 2021 15:46.

  2020

  1. MAREŠ, Miroslav, Jakub DRMOLA, Lenka HRBKOVÁ, Roman CHYTILEK, Petra MLEJNKOVÁ, Michal TÓTH, Marek DOLEJŠÍ, Martin JÁNI, Jan KLEINER a Patricie SUŠOVSKÁ. Experimentální design, zkoumající vliv rámování informací o nemoci COVID-19 na pocit osobního a společenského ohrožení nemocí COVID-19, hodnocení rizika COVID-19, emoční prožívání, změnu chování v reakci na epidemii COVID-19. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 64 s.
   Název anglicky: An experiment designed to investigate the effect of framing information about Covid-19 on the feelings of personal and societal threat posed by Covid-19, the evaluation of its risks, the emotional experience and changes in behaviour in response to the Co
   RIV/00216224:14230/20:00114925 Výzkumná zpráva. čeština. Česká republika.
   Mareš, Miroslav (203 Česká republika, garant, domácí) -- Drmola, Jakub (203 Česká republika, domácí) -- Hrbková, Lenka (203 Česká republika, domácí) -- Chytilek, Roman (203 Česká republika, domácí) -- Mlejnková, Petra (203 Česká republika, domácí) -- Tóth, Michal (703 Slovensko, domácí) -- Dolejší, Marek (203 Česká republika, domácí) -- Jáni, Martin (703 Slovensko, domácí) -- Kleiner, Jan (203 Česká republika, domácí) -- Sušovská, Patricie (203 Česká republika, domácí)
   Klíčová slova anglicky: framing information; Covid-19 epidemics; emotions; experimental research

   Změnila: Mgr. Blanka Farkašová, učo 97333. Změněno: 16. 3. 2021 12:12.
  2. KLEINER, Jan a Ondřej ŠUPKA. The Myanmar Conflict : A Role of Cyberspace in Counterinsurgency. International Journal of Cyber Criminology. 2020, roč. 14, č. 1, s. 254-266. ISSN 0974-2891. doi:10.5281/zenodo.3752991.
   Text článku Odkaz na celé číslo časopisu
   Název česky: Konflikt v Myanmaru : Role kyberprostoru v protipovstalectví
   RIV/00216224:14230/20:00115588 Článek v odborném periodiku. angličtina. Indie.
   Kleiner, Jan (203 Česká republika, garant, domácí) -- Šupka, Ondřej (203 Česká republika, domácí)
   Klíčová slova anglicky: Hate Speech; Myanmar Counterinsurgency; Psyops; Propaganda; Cyberspace
   Mezinárodní význam: ano
   Recenzováno: ano

   Změnila: Mgr. Blanka Farkašová, učo 97333. Změněno: 23. 3. 2021 11:30.

  2019

  1. KLEINER, Jan, Natálie ZELINKOVÁ a Matyáš BAJER. Tanky 3. a 4. generace a jejich místo v moderních konfliktech. Vojenské Rozhledy. Praha: Ministerstvo obrany ČR-OKP, 2019, roč. 28, č. 2, s. 50-66. ISSN 1210-3292. doi:10.3849/2336-2995.28.2019.02.050-066.
   článek - open access
   Název anglicky: The Third and Fourth Generation Tanks And Their Role In Modern Warfare
   čeština. Česká republika.
   Klíčová slova anglicky: Third and Fourth Generation Tanks; Modern Anti-Tank Weapons; USA; Russia
   Recenzováno: ano

   Změnila: Mgr. Blanka Farkašová, učo 97333. Změněno: 25. 2. 2021 09:30.

  2017

  1. KLEINER, Jan. Kyberterorismus, nebo pouhé využívání internetu teroristy? Security Outlines, 2017. ISSN 2533-4018.
   URL
   Název česky: Kyberterorismus, nebo pouhé využívání internetu teroristy?
   Název anglicky: Cyberterrorism, or Terrorists Using Internet?

   Klíčová slova anglicky: cyberwar, cyberterrorism, cyberspace, cybersecurity

   Změnil: Mgr. Jan Kleiner, Ph.D., učo 439760. Změněno: 13. 5. 2020 13:40.
Zobrazeno: 27. 2. 2024 12:43