Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2019

 1. PLEVOVÁ, Karla, Kristýna ZÁVACKÁ, T. RAUSCH, Jakub HYNŠT, Marie JAROŠOVÁ, Petr TAUŠ, Šárka PAVLOVÁ, Michael DOUBEK, Vladimír BENEŠ a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Complex structural variants and de novo fusion gene expression in chronic lymphocytic leukemia. In EMBL Conference: Cancer Genomics, Heidelberg, Německo. 2019.
 2. PLEVOVÁ, K, T. RAUSCH, Jakub HYNŠT, Marie JAROŠOVÁ, Kristýna ZÁVACKÁ, Eva ONDROUŠKOVÁ, Lenka RADOVÁ, Šárka PAVLOVÁ, Jitka MALČÍKOVÁ, Anna PANOVSKÁ, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Vladimír BENEŠ a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Complex structural variants and formation of de novo fusion genes in chronic lymphocytic leukemia. In XXXIII. Olomoucké hematologické dny, Olomouc. 2019.
 3. PLEVOVÁ, Karla, Jakub HYNŠT, Kristýna ZÁVACKÁ, Marie JAROŠOVÁ, T. RAUSCH, Eva ONDROUŠKOVÁ, Lenka RADOVÁ, Šárka PAVLOVÁ, Jitka MALČÍKOVÁ, Anna PANOVSKÁ, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Vladimír BENEŠ a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Complex structural variants lead to gene inactivation rather than expression of de novo fusion genes in chronic lymphocytic leukemia. In 24th Congress of European Hematology Association, Amsterdam, Nizozemsko, in HemaSpehere. 2019.
 4. ONDROUŠKOVÁ, Eva, Michaela BOHÚNOVÁ, B. RICHTEROVÁ, P. ŠMUHAŘOVÁ, Miroslav BOUDNÝ, P. ČECH, Karla PLEVOVÁ, Kristýna ZÁVACKÁ, Jana KOTAŠKOVÁ, Martin TRBUŠEK, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Marie JAROŠOVÁ. Cytogenetická a molekulárně biologická analýza genu a proteinu Myc u pacientů s chronickou lymfocytární leukémií. In Celostátní sjezd Společnosti lékařské genetika a genomiky ČLS JEP a 52. Výroční cytogenetická konference, Plzeň. 2019.
 5. ZÁVACKÁ, Kristýna, Karla PLEVOVÁ, Jakub HYNŠT a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Detekce fúzních genů u pacientů s chronickou lymfocytární leukemií s komplexními chromozomálními přestavbami. In XLIII. Brněnské onkologické dny v Klinická Onkologie, Brno. 2019.
 6. KOTAŠKOVÁ, Jana, Andrea MAREČKOVÁ, Jiří ŠTIKA, Jakub HYNŠT, Šárka PAVLOVÁ, Martina VALIŠOVÁ, Marcela ŽENATOVÁ, Hana SVOZILOVÁ, Kristýna ZÁVACKÁ, Marie JAROŠOVÁ, Libor ČERVINEK, Michael DOUBEK a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Detekce somatických variant u myelodysplastického syndromu: srovnání tří odlišných postupů při přípravě sekvenačních knihoven pro vyšetření panelu genů. In 23. celostátní konference DNA diagnostiky, Brno. 2019.
 7. ZÁVACKÁ, Kristýna, Karla PLEVOVÁ, Marie JAROŠOVÁ a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Chromotripse - rozsáhlé chromozomové přestavby a jejich význam u onkologických onemocnění. Klinická onkologie. Ambit Media a.s., 2019, roč. 32, č. 2, s. 101-108. ISSN 0862-495X. doi:10.14735/amko2019101.
 8. ZÁVACKÁ, Kristýna, Karla PLEVOVÁ, Jakub HYNŠT, Marie JAROŠOVÁ, Eva ONDROUŠKOVÁ, T. RAUSCH, V. BENEŠ a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Studium abnormální genové exprese spojené s chromothripsí u pacientů s chronickou lymfocytární leukémií. In Celostátní sjezd Společnosti lékařské genetiky a genomiky a 52. výroční cytogenetická konference, Plzeň. 2019.
 9. 2018

 10. PLEVOVÁ, Karla, Tobias RAUSCH, Marie JAROŠOVÁ, Jakub HYNŠT, Kristýna ZÁVACKÁ, Šárka PAVLOVÁ, Vojtěch BYSTRÝ, Eva ONDROUŠKOVÁ, Kamila STRÁNSKÁ, Jana KOTAŠKOVÁ, Lenka RADOVÁ, Jitka MALČÍKOVÁ, Yvona BRYCHTOVÁ, Richard ROSENQUIST, Michael DOUBEK, Vladimír BENEŠ a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Analýza rozsáhlých přestaveb genomu u chronické lymfocytární leukémie. In 22. celostátní konference DNA diagnostiky, České Budějovice. 2018.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 23. 4. 2021 18:46