Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2010

 1. HYNEK, Nikola a David CHANDLER. Emancipation and Power in Human Security. In Critical Approaches to Human Security: Rethinking Emancipation and Power in International Relations. London a New York: Routledge, 2010. 20 s. PRIO New Security Studies. ISBN 978-0-415-56734-3.
 2. HYNEK, Nikola a Vít STŘÍTECKÝ. Politische Veränderungen in den Raketenabwehr-Projekt. Osteuropa. Berlin: Deutsche Gesellschaft für Osteuropakunde, 2010, roč. 60, č. 6, 20 s. ISSN 0030-6428.
 3. HYNEK, Nikola. Rethinking Human Security: History, Economy, Governmentality. In Critical Approaches to Human Security: Rethinking Emancipation and Power in International Relations. London and New York: Routledge, 2010. 20 s. PRIO New Security Studies. ISBN 978-0-415-56734-3.
 4. 2009

 5. HYNEK, Nikola a David BOSOLD. A History and Genealogy of the Freedom from Fear Doctrine. International Journal. Canada: CIIA, 2009, roč. 64, č. 3, s. 142-160, 18 s. ISSN 0020-7020.
 6. HYNEK, Nikola. Brazilská odpověď na katastrofické scénáře. Global Politics. 2009, roč. 3, č. 3, 8 s. ISSN 1213-7685.
 7. HYNEK, Alois a Nikola HYNEK. Bridging the Theory and Practice of Regional Sustainability: A Politico-Conceptual Analysis. Geografický časopis. 2009, roč. 59, č. 1, s. 49-64. ISSN 1335-1257.
 8. HYNEK, Nikola a David BOSOLD. Conclusion. In Hynek, Nik and Bosold, David (eds.) - Canadian New Foreign and Security Policy - Soft and Hard Strategies of a Middle Power. Oxford: Oxford University Press, 2009. 10 s. mimo edice. ISBN 978-0-19-543169-8.
 9. HYNEK, Nikola. Continuity and Change in the US Foreign and Security Policy with the Accession of President Obama. Central European Journal of International and Security Studies. Praha, 2009, roč. 3, č. 2, 21 s. ISSN 1802-548X.
 10. HYNEK, Nikola. Epistémická společenství a jejich role ve světové politice. Politologický časopis. 2009, roč. 11, č. 2, s. 134-148. ISSN 1211-3247.
 11. HYNEK, Nikola. How Soft Is Canadian Soft Power in the Field of Human Security? In Hynek, Nik and Bosold, David (eds.) Canadian Foreign and Security Policy - Soft and Hard Strategies of a Middle Power. Oxford: Oxford University Press, 2009. 21 s. mimo edici. ISBN 978-0-19-543169-8.
 12. HYNEK, Nikola a Alois HYNEK. Invetigating Hybrids and Coproductions: Epistemologies, (Disciplinary) Politics and Landscapes. Acta Universitatis Carolinae Geographica. 2009, roč. 41, č. 1, s. 3-20. ISSN 0300-5402.
 13. HYNEK, Nikola. Nevládní organizace v oblasti lidské bezpečnosti na pozadí (neo)liberálního řádu. Mezinárodní vztahy. 2009, roč. 44, č. 4, 25 s. ISSN 0323-1844.
 14. HYNEK, Nikola a Jozef BÁTORA. On the IR-Barbaricum in Slovakia. Journal of International Relations and Development. 2009, roč. 12, č. 2, 9 s. ISSN 1408-6980.
 15. HYNEK, Nikola a Vít STŘÍTECKÝ. Regional Heterogeneity and Silent Geopolitics in Negotiations of the Third Site of Ballistic Missile Defense. Communist and Post-Communist Studies. 2009, roč. 43, č. 3, 22 s. ISSN 0967-067X.
 16. HYNEK, Nikola. Sartoriánský polarizovaný pluralismus a jeho explanační potenciál na případě Itálie v letech 1946-1979. Středoevropské politické studie. 2009, roč. 6 (2004), č. 1, 15 s. ISSN 1212-7817.
 17. HYNEK, Nikola a Andrea TETI. Saving Identity from Postmodernism? The Normalisation of Constructivism in IR. Contemporary Political Theory. Velká Británie: Palgrave Macmillan, 2009, roč. 9, č. 1, s. 5-34, 29 s. ISSN 1470-8914.
 18. HYNEK, Nikola. Severokorejský program jaderných zbraní. Global Politics. 2009, roč. 3, 4 (2003), 8 s. ISSN 1213-7685.
 19. HYNEK, Nikola. Specifika kanadské zahraniční a bezpečnostní politiky a členství v NATO. In In Hloušek, V. and Pavlačík, Z. (eds.): Pět let v NATO: Vojenské, politické a společenské aspekty členství České republiky v NATO. 2004. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2009. s. 119-130, 22 s. ISBN 80-210-3428-9.
 20. HYNEK, Nikola a Alois HYNEK. The Security-Environment Nexus Along the Czech-Austrian Border: Theory, Spatiality and Perception. In Energy and Environmental Challenges to Security. Berlin and London: Springer-Verlag, 2009. 20 s. NATO Science for Peace and Security Series C. ISBN 978-1-4020-9451-4.
 21. KOŘAN, Michal, Nikola HYNEK, Vít STŘÍTECKÝ a Handl VLADIMÍR. The US-Russian security 'reset': implications for Central-Eastern Europe and Germany. European Security. 2009, roč. 18, č. 3, s. 263 - 285. ISSN 0966-2839.
 22. HYNEK, Nikola. Thinking Locally, Acting Globally - Governmentalization-Securitization Interplay in Recent Advanced-Liberal Peace Machinery. In de Larrinaga, Miguel and Doucet, Marc (eds): Security and Global Governmentality - Globalization, Governance and the State. New York a London: Routledge, 2009. 23 s. critical security studies. ISBN 978-0-415-56058-0.
 23. HYNEK, Nikola a David BOSOLD. What Is Canadian Foreign and Security Policy? How Should We Study It? Why Does It Matter? In Hynek, Nik and Bosold, David (eds.): Canadian New Foreign and Security Policy - Soft and Hard Strategies of a Middle Power. Oxford: Oxford University Press, 2009. 21 s. mimo edici. ISBN 978-0-19-543169-8.
 24. HYNEK, Nikola a David BOSOLD. What Is Canadian Foreign and Security Policy? How Should We Study It? Why Does It Matter? In Canadian New Foreign and Security Policy - Soft and Hard Strategies of a Middle Power. Oxford: Oxford University Press, 2009. 21 s. ISBN 978-0-19-543169-8.
 25. 2008

 26. HYNEK, Nikola. Conditions of Emergence and Their Effects: Political Rationalities, Governmental Programs and Technologies of Power in the Landmine Case. Journal of International Relations and Development. Palgrave Macmillan, 2008, roč. 11, č. 2, s. 93-120. ISSN 1408-6980.
 27. HYNEK, Alois, Nikola HYNEK a Břetislav SVOZIL. Geo- and bio-political administration of the human life in borderline landscapes: insights from the Klentnice/Drasenhofen transborder region. In Geography in Czechia and Slovakia: Theory and Practice at the Onset of 21st Century. Brno: PdF, Masaryk University, Brno, 2008. s. 308-315. ISBN 978-80-210-4600-9.
 28. HYNEK, Nikola a Alois HYNEK. The Security-Environment Nexus Along the Czech-Austrian Border: Theory, Spatiality and Perception. In Energy and Environmental Challenges to Security. Berlin and London: Springer-Verlag, 2008. 20 s. NATO Science for Peace and Security Series C. ISBN 978-1-4020-9451-4.
 29. 2007

 30. CHYTILEK, Roman. Between the Macro and Micro Duvergerian Agendas. In STRMISKA, Maxmilián, Roman CHYTILEK a Nikola HYNEK. Federalism and Multi-level Polity:The Canadian Case. Brno: Mgr. Anton Pasienka/AP, 2007. s. 33-68. Vol. 3. ISBN 80-902652-9-4.
 31. HYNEK, Alois, Nikola HYNEK, Ondřej DOSTÁL, Lenka MAREŠOVÁ, Tomáš ŘEZNÍK a Břetislav SVOZIL. Brno jako KENO a jeho radiály/tangenty. In Kraft, Stanislav et al. (eds.): Česká geografie v evropském prostoru. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2007. s. 993-1000. ISBN 978-80-7040-986-2.
 32. HYNEK, Alois, Nikola HYNEK, Břetislav SVOZIL a Pavel SEDLÁČEK. Empirický průzkum sociální konstrukce geografie. In Kraft, Stanislav et al (eds.): Česká geografie v evropském prostoru. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2007. s. 87-97, 10 s. ISBN 978-80-7040-986-2.
 33. HYNEK, Alois, Nikola HYNEK, Vladimír HERBER a Christian SCHREFEL. Environmental Security in Borderland Areas: Exploring the Znojmo/Retz Transborder Region. Vienna: 17&4 Organisationsberatung, 2007. ISBN 978-3-9502304-0-6.
 34. HYNEK, Alois a Nikola HYNEK. Environmentální témata: kontext prostorovosti a vládnutí. In Kraft, Stanislav et al (eds.): Česká geografie v evropském prostoru. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2007. s. 352-359. ISBN 978-80-7040-986-2.
 35. STRMISKA, Maxmilián, Roman CHYTILEK a Nikola HYNEK. Federalism and Multi-Level Polity: The Canadian Case. Brno: Anton Pasienka, 2007. 119 s. mimo edici. ISBN 80-902652-9-4.
 36. STRMISKA, Maxmilián. Party Systems in Multi-Level Settings: A Study on Conceptualization and Typology. In STRMISKA, Maxmilián, Roman CHYTILEK a Nikola HYNEK. Federalism and Multi-level Polity: The Canadian Case. 1. vyd. Brno: Mgr. Anton Pasienka - AP, 2007. s. 6-31. Vol. 3. ISBN 80-902652-9-4.
 37. PETŘÍK, Jaroslav a Nikola HYNEK. Re-Thinking Approaches to Small Arms and Light Weapons in the Middle East Region. In MAALOUF, Béatrice. The Middle East and the European Union – Prospect for Peace in the Middle East. Plzeň: Aleš Čeněk, 2007. s. 92-108, 16 s. ISBN 978-80-7380-037-6.
 38. BÁTORA, Jozef, Jana HYNKOVÁ-DVORANOVÁ a Nikola HYNEK. Štát ako aktér v mezinárodnej politike a limity realizmu. IESIR Working Paper. 2007, roč. 1, č. 4, s. 1-32. ISSN 1337-5466.
 39. 2006

 40. HYNEK, Nikola a Šárka WAISOVÁ. Agenda lidské bezpečnosti a koncept střední mocnosti na pozadí kanadské zahraniční politiky. In In Waisová, Šárka (ed.): Chudoba a bohatství v současném světě. 2006. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2006. s. 23-38. ISBN 80-86898-86-5.
 41. HYNEK, Nikola a Alois HYNEK. Environmentální diskurz Strategie rozvoje Jižní Moravy. In Izakovičová, Zita (ed.) Integrovaný manažment krajiny – základní nástroj implementácie trvalo udržateĺného rozvoja. Bratislava: Ústav krajinné ekologie Slovenské akademie věd a Slovenské ministerstvo životního prostředí, 2006. s. 81-88.
 42. HYNEK, Nikola a Šárka WAISOVÁ. Inovační politické činnosti a institucionalizace agendy lidské bezpečnosti: Případová studie vztahu nevládních aktérů s vládami vybraných členských zemí Human Security Network. Politologický časopis. 2006, roč. 13, č. 3, s. 267-284, 17 s. ISSN 1211-3247.
 43. HYNEK, Alois a Nikola HYNEK. Interdisciplinární výzvy pro studium regionů aneb 21 podob regionální geografie. Acta geographica Universitatis Comenianae. 2006, roč. 47, č. 1, s. 67-76. ISSN 0231-715X.
 44. 2005

 45. HYNEK, Nikola. Canada as a middle power : conceptual limits and promises. Klauzúrna práca. 2005.
 46. HYNEK, Alois, Nikola HYNEK, Tomáš ŘEZNÍK a Petra KARVÁNKOVÁ. Středozápadní Morava periferie, nebo semiperiferie? In NOVOTNÁ, Marie. Problémy periferních oblastí. Praha: Univerzita Karlova, 2005. s. 148-160, 184 s. mimo edici. ISBN 80-86561-21-6.
 47. HYNEK, Alois a Nikola HYNEK. Sustainability, Development and Security in Landscape Field Practice. In Donert K., Charzyński P. (eds) Changing Horizont in Geography Education. Toruň: HERODOT Network, 2005. s. 308-313. ISBN 83-7443-012-5.
 48. HYNEK, Alois a Nikola HYNEK. The Scientific and Political Framings of Spatial Sustainability: The Strategy of Regional Sustainability for the NUTS III The Highland, Czech Republic. In Aspects of Equilibrium: Proceedings from the International Conference on Architecture, Urban design, and Planning at the Threshold of UN Decade of Education for Sustainable Development. Wrocław: The Wrocław Polytechnic Institute Press, 2005. s. 363-370. ISBN 83-7085-921-6.
 49. 2004

 50. HYNEK, Nikola. Africké dilema: kontinent rozdělený otázkou genetických modifikací. Global Politics. 2004, roč. 4, č. 1, s. nečíslováno, nečíslován. ISSN 1213-7685.
 51. HYNEK, Alois, Nikola HYNEK, Leona GABRIELOVÁ a Pavel SEDLÁČEK. Environmental Perception-The case study of the Greater Brno Area. In Drbohlav, D., Kalvoda, J. a Voženílek, V. (ed.) Czech Geography at the Dawn of the Millennium. 1. vyd. Olomouc: Palackého univerzita, 2004. s. 309-318. Czech Geography at the Dawn of Millennium. ISBN 80-244-0858-9.
 52. HYNEK, Alois. geografické myšlení - jádro současných geografií. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2004. 9 s. geografie a proměny poznání geografické reality. ISBN 80-742-788-4.
 53. HYNEK, Alois a Nikola HYNEK. Geografické myšlení: jádro současných geografií. In Geografie a proměny poznání geografické reality. 2004. vyd. Ostrava: Ostravská universita, 2004. s. 68-77. ISBN 80-7042-788-4.
 54. CHYTILEK, Roman a Nikola HYNEK. Semiproporční volební systémy. In Chytilek, Roman a Šedo, Jakub (eds.) Volební systémy. Brno: MPÚ MU, 2004. s. 94-103. mimo edici. ISBN 80-210-3548-X.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 29. 9. 2023 18:03