Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

 1. RAKOVSKÁ, Zuzana. Composite Survey Sentiment as a Predictor of Future Market Returns: Evidence for German Equity Indices. International Review of Economics & Finance. 2021, roč. 73, May 2021, s. 473-495. ISSN 1059-0560. doi:10.1016/j.iref.2020.12.022.
 2. 2019

 3. RAKOVSKÁ, Zuzana. Is Professional Sentiment Better When It Comes to Cryptocurrencies? In Reviewed proceedings of the International Masaryk Conference for PhD. Students and Young Researchers 2019. 10. vyd. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2019. s. 432-441. ISBN 978-80-87952-31-3.
 4. HAMPL, Filip, Elena LÁNCOŠOVÁ a Zuzana RAKOVSKÁ. Searchability and Machine-Readability of the Financial Statements of the Czech Business Corporations and Their Influence on the Financial Performance. In Nešleha, Marek, Svoboda, Rakovská. Proceedings of the 16th International Scientific Conference European Financial Systems 2019. Brno, Czech Republic: Masaryk University Press, 2019. s. 155-162. ISBN 978-80-210-9338-6.
 5. RAKOVSKÁ, Zuzana. What Drives the Beliefs in Bitcoin? – Survey Results. In Proceedings of the 3rd International Scientific Conference on Recent Advances in IT, Tourism, Economics, Management and Agriculture – ITEMA 2019. 2019. s. 241-248. ISBN 978-86-80194-23-3.
 6. 2018

 7. RAKOVSKÁ, Zuzana. Beliefs in Cryptocurrency: Exploring the Relationship between Sentiment and Bitcoin. In Josef Nešleha, Filip Hampl, Miroslav Svoboda. Proceedings of the 15th International Scientific Conference European Financial Systems 2018. Brno: ESF MU, 2018. s. 567-574, 864 s. ISBN 978-80-210-8980-8.
 8. 2017

 9. RAKOVSKÁ, Zuzana a Martin SVOBODA. Analysis of Prize Money Gap in Wimbledon 2007 - 2016. In Josef Nešleha, Tomáš Plíhal, Karel Urbanovský. European Financial Systems 2017. Brno: Masarykova univerzita, 2017. s. 216-222. ISBN 978-80-210-8609-8.
 10. SVOBODA, Martin a Zuzana RAKOVSKÁ. How Big Is the Prize Money Gap? - Analysis of Prize Money in 2016 Grand Slam Tournaments. Financial Assets and Investing. Brno: Masarykova univerzita, 2017, roč. 8, č. 1, s. 40-57. ISSN 1804-5081. doi:10.5817/FAI2017-1-4.
 11. RAKOVSKÁ, Zuzana a Věra JANČUROVÁ. The Role of Emotions in Financial Decisions – Behavioral Finance Approach. In Jana Kotlebová. Proceedings of the 9th International Conference of Currency, Banking and International Finance. Bratislava: Ekonóm, University of Economics in Bratislava, 2017. s. 217-224. ISBN 978-80-225-4362-0.
 12. 2016

 13. RAKOVSKÁ, Zuzana a Martin SVOBODA. Practical Application of Sentiment Indicators in Financial Analysis: Behavioral Finance Approach. In Jan Krajíček, Josef Nešleha, Karel Urbanovský. European Financial Systems 2016. Brno: Masarykova univerzita, 2016. s. 630-637. ISBN 978-80-210-8308-0.
 14. JANČUROVÁ, Věra a Zuzana RAKOVSKÁ. The Analyzes of Model of Investment Decision Making. In M. Čulík. Řízení a modelování finančních rizik: sborník z příspěvků 8. ročníku mezinárodní vědecké konference. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská –Technická univerzita Ostrava, 2016. s. 365-370. ISBN 978-80-248-3994-3.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 1. 8. 2021 17:34