Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

 1. BRUCKNEROVÁ, Eva a Milana HRUŠÁKOVÁ. Ochranná opatření - český pohled. In Tomáš Gřivna, Jiří Mulák a kol. Symbióza trestního práva a kriminologie. K odkazu prof. Oto Novotného. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2022. s. 155 - 177. Právní monografie. ISBN 978-80-7676-639-6.
 2. 2020

 3. HRUŠÁKOVÁ, Milana. Občanský zákoník II Rodinné právo § 655-975: Komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2020. 2. vyd. Praha: C.H. Beck, 2020. ISBN 978-80-7400-503-9.
 4. 2017

 5. HRUŠÁKOVÁ, Milana. Criminal offence investigation in the Czech Republic: The most frequent problems. Vilnius, XIII Criminalistics. Litva: Lietuvos teismo ekspertizés centras , Lietuvos teisés institutas, 2017. ISBN 978-9986-555-44-5.
 6. FRYŠTÁK, Marek a Milana HRUŠÁKOVÁ. Nové jevy v hospodářské kriminalitě se zaměřením na kriminalitu finanční. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 172 s. ISBN 978-80-210-8675-3.
 7. FRYŠTÁK, Marek a Milana HRUŠÁKOVÁ. Nové jevy v hospodářské kriminalitě se zaměřením na kriminalitu finanční. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Spisy Právnické fakulty MU č. 596 (řada teoretická), 2017. 172 s. ISBN 978-80-210-8675-3.
 8. 2015

 9. KALVODOVÁ, Věra a Milana HRUŠÁKOVÁ. Dokazování v trestním řízení - právní, kriminologické a kriminalistické aspekty. Brno: Masarykova univerzita, 2015. řada teoretická Edice Scientia svazek č. 359. ISBN 978-80-210-8072-0.
 10. KALVODOVÁ, Věra a Milana HRUŠÁKOVÁ. Dokazování v trestním řízení - právní, kriminologické a kriminalistické aspekty. Brno: Masarykova univerzita, 2015. řada teoretická Edice Scientia svazek č. 359. ISBN 978-80-210-8072-0.
 11. KALVODOVÁ, Věra a Milana HRUŠÁKOVÁ. Dokazování v trestním řízení – právní, kriminologické a kriminalistické aspekty. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 506 s. Editio Scientia, vol. 539. ISBN 978-80-210-8072-0.
 12. ŽATECKÁ, Eva a Milana HRUŠÁKOVÁ. Zákon o soudnictví ve věcech mládeže : Komentář. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2015. 293 s. Komentáře Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7478-848-2.
 13. 2014

 14. HRUŠÁKOVÁ, Milana. Dopad nového občanského zákoníku a předpisů souvisejících na řešení činů jinak trestných spáchaných dětmi do 15 let. Trestněprávní revue. Nakladatelství C.H. Beck, 2014, roč. 2014, č. 1, s. 9-11. ISSN 1213-5313.
 15. HRUŠÁKOVÁ, Milana a Pavel JIŘÍČEK. Možnosti a meze obhajoby v trestních věcech mladitsvých se zaměřením na jejich procesní způsobilost. Trestněprávní revue. 2014, roč. 3/2014, s. 70-72, 2 s. ISSN 1213-5313.
 16. HRUŠÁKOVÁ, Milana a Pavel JIŘÍČEK. Možnosti řešení bagatelních trestných činů rozšířením použití institutu trestního stíhání se souhlasem poškozeného. Časopis pro právní vědu a praxi. 2014, roč. 2/2014, s. 115-120, 5 s.
 17. 2013

 18. ŽATECKÁ, Eva a Milana HRUŠÁKOVÁ. Odklony v řízení ve věcech mladistvých. In Dny práva 2012 - sborník příspěvků. Brno: Masarykova universita, 2013. s. 1601- 1610. ISBN 978-80-210-6319-8.
 19. HRUŠÁKOVÁ, Milana. Specifika řízení s dětmi do 15 let, které se dopustily činu jinak trestného a trestně neodpovědnými mladitsvými. In Petr Kuruc. Trestneprávne a kriminologicke aspekty kriminality mládeže. 1. vyd. Žilina: Eurokodex, 2013. s. 225-239. ISBN 978-80-8155-025-6.
 20. 2009

 21. ŽATECKÁ, Eva. Zamyšlení nad trestem domácího vězení v novém trestním zákoníku. In PŘEPECHALOVÁ, Kateřina a Milana HRUŠÁKOVÁ. Milníky práva ve středoevropském prostoru. 2009.
 22. 2007

 23. MACHALOVÁ, Tatiana. Právně filosofická východiska trestní politiky v procesu evropské integrace. K odkazu J. Kallaba. 2007.
 24. 2005

 25. ŽATECKÁ, Eva a Milana HRUŠÁKOVÁ. Hranice trestní odpovědnosti. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 2005, Roč. 13, č. 1, s. 76-87. ISSN 1210-9126.
 26. ŽATECKÁ, Eva a Milana HRUŠÁKOVÁ. První poznatky s aplikací ust. § 215a trestního zákona v brněnské policejní praxi. Acta Iuridica Olomucensis. Olomouc: Univerzita Palackého, 2005, Vol.I,2005, č. 2, s. 66-70. ISSN 1801-0288.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 24. 3. 2023 07:58