Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2018

 1. RIGEL, Filip, Ondřej MORAVEC a Dana ONDREJOVÁ. Reklamní právo. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2018. 181 s. Právní praxe. ISBN 978-80-7400-686-9.
 2. 2016

 3. BENÁK, Jaroslav, Martina GROCHOVÁ, Ľubomír MAJERČÍK, Ondřej MORAVEC a Josef ŠÍP. Podáváme ústavní stížnost. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 56 s. ISBN 978-80-210-8444-5.
 4. 2014

 5. RIGEL, Filip, Lenka BAHÝĽOVÁ, Veronika KUDROVÁ, Ondřej MORAVEC a Monika PUŠKINOVÁ. Školský zákon. Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2014. 820 s. Beckova edice komentované zákony. ISBN 978-80-7400-550-3.
 6. 2013

 7. MORAVEC, Ondřej. Mediální právo v informační společnosti. Praha: Leges, s.r.o., 2013. 288 s. Student. ISBN 978-80-87576-52-6.
 8. 2011

 9. KROUPA, Jiří, Kateřina ŠIMÁČKOVÁ, Pavel MOLEK, Ondřej MORAVEC, Ladislav VYHNÁNEK a Klára RUJBROVÁ. Mediální právo. 2. vyd. dotisk. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 248 s. Edice učebnic PrF MU č. 478. ISBN 978-80-210-4884-3.
 10. 2009

 11. KROUPA, Jiří, Kateřina ŠIMÁČKOVÁ, Pavel MOLEK, Ondřej MORAVEC, Ladislav VYHNÁNEK a Klára RUJBROVÁ. Mediální právo. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 248 s. ISBN 978-80-210-4884-3.
 12. 2008

 13. MORAVEC, Ondřej. Právo na odpověď v české aplikační praxi. Časopis pro právní vědu a praxi, Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 2008, roč. 2008, č. 1, s. 55-59. ISSN 1210-9126.
 14. MORAVEC, Ondřej. Právo na odpověď z pohledu ústavního práva. Časopis pro právní vědu a praxi, Brno: Masarykova univerzita, 2008, roč. 2008, č. 4, s. 289-295. ISSN 1210-9126.
 15. 2007

 16. MORAVEC, Ondřej. Veřejnoprávní prostředky ochrany osobnosti před zásahy hromadných sdělovacích prostředků. In Dny veřejného práva. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 130-139, 10 s. ISBN 978-80-210-4430-2.
 17. MORAVEC, Ondřej. Webové stránky nejsou tiskovinou. Správní právo : odborný časopis pro oblast státní správy a správního práva, Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 2007, roč. 2007, č. 3, s. 157-164. ISSN 0139-6005.
 18. 2004

 19. MORAVEC, Ondřej a Filip RIGEL. Zánik mandátu člena zastupitelstva obce. Časopis pro právní vědu a praxi, Brno: Masarykova univerzita, 2004, roč. 12, č. 1, s. 67-72. ISSN 1210-9126.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 24. 9. 2020 14:29