Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

  1. PRZYBYLSKI, Michal. Toponyma v překladatelské praxi. In Čeština a polština v překladu a mezikulturní komunikaci. 2021.

  2019

  1. PRZYBYLSKI, Michal. Člen výkonné redakční rady. Porta Balkanica z.s., 2019 - 2019. ISSN 1804-2449.
  2. PRZYBYLSKI, Michal. Východokarpatské pomezí kultur v románovém cyklu Na wysokiej połoninie Stanisława Vincenze. Slavica litteraria. Masarykova univerzita, 2019, roč. 22, č. 1, s. 35-44. ISSN 1212-1509. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/SL2019-1-4.

  2018

  1. PRZYBYLSKI, Michal. Slovinská moderna a dílo Ivana Cankara: přednáška pro veřejnost a studenty (Brno, 4.12.2018) v rámci mezinárodní akce Světové dny Ivana Cankara. In World Festival of Ivan Cankar / Svetovni dnevi Ivana Cankarja. 2018.
  2. PRZYBYLSKI, Michal. Třikrát o polské literatuře s Michalem Przybylski. In Duha: Informace o knihách a knihovnách z Moravy. Brno: Moravská zemská knihovna v Brně, 2018, s. 48-48. ISSN 0862-1985.

  2016

  1. PRZYBYLSKI, Michal. České reálie ve výuce jihoslovanských jazyků pro Čechy. Porta Balkanica. Brno: Masarykova univerzita, 2016, roč. 8, č. 2, s. 5-10. ISSN 1804-2449.

  2015

  1. PRZYBYLSKI, Michal a Monika HORNOVÁ. Antologie polské literatury: od 10. do konce 19. století. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2015, 216 s. ISBN 978-80-210-8078-2.
  2. PRZYBYLSKI, Michal a Monika HORNOVÁ. Antologie polské literatury: od 10. do konce 19. století. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2015, 216 s. ISBN 978-80-210-8078-2.
  3. PRZYBYLSKI, Michal. Člen výkonné rady časopisu. Porta Balkanica, 2015 - 2018. ISSN 1804-2449.
  4. ŠAUR, Josef, Michal PRZYBYLSKI, Ivo POSPÍŠIL, Pavel PILCH, Eliška GUNIŠOVÁ, Jaroslava SMEJKALOVÁ, Lenka PAUČOVÁ, Kateřina KOLÁŘOVÁ, Nela MARTINKOVÁ a Anton Nikolajevič SOMOV. Slovanské literatury a jazyky v objetí politiky (20. století). 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2015, 166 s. ISBN 978-80-210-8068-3.
  5. ŠAUR, Josef, Michal PRZYBYLSKI, Ivo POSPÍŠIL, Pavel PILCH, Eliška GUNIŠOVÁ, Jaroslava SMEJKALOVÁ, Lenka PAUČOVÁ, Kateřina KOLÁŘOVÁ, Nela MARTINKOVÁ a Anton Nikolajevič SOMOV. Slovanské literatury a jazyky v objetí politiky (20. století). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015, 166 s. ISBN 978-80-210-8068-3.

  2014

  1. PRZYBYLSKI, Michal. Polsko-běloruské pomezí v nostalgickém proudu poválečné polské prózy: na příkladu vybraných románů M. Kuncewiczové, F. Czarnyszewicze a H. Auderské. In Przybylski, Michal; Šaur, Josef a kolektiv. Mladá slavistika : současné trendy ve výzkumu slovanských literatur, jazyků a kultur. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, s. 101-110. ISBN 978-80-210-7490-3.

  2013

  1. PRZYBYLSKI, Michal. Odraz zániku multikulturního světa podolských a volyňských měst ve formální struktuře románů Leopolda Buczkowského. In Przybylski, Michal; Šaur,Josef. Podoby a proměny města ve slovanských a vybraných neslovanských kulturách, literaturách a jazycích. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013, s. 135-144. ISBN 978-80-210-6569-7.
  2. PRZYBYLSKI, Michal a Josef ŠAUR. Podoby a proměny města ve slovanských a vybraných neslovanských kulturách, literaturách a jazycích. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013, 166 s. ISBN 978-80-210-6569-7.
  3. PRZYBYLSKI, Michal. Teoretická a terminologická východiska pro přípravu česko-slovinského slovníku mezijazykových homonym a paronym. Opera Slavica. Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 23, č. 4, s. 318-325. ISSN 1211-7676.
  4. ZEMAN, Pavel, Elena KREJČOVÁ, Veronika NENIČKOVÁ, Eliška PAPCUNOVÁ, Michal PRZYBYLSKI, Martin SUROVČÁK a Pavel KREJČÍ. Výuka jihoslovanských jazyků a literatur v dnešní Evropě (zpráva z konference). Porta Balkanica. Brno: Porta Balkanica o.s., 2013, roč. 5, č. 1, s. 35-37. ISSN 1804-2449.

  2012

  1. PRZYBYLSKI, Michal. Nositelé Nobelovy ceny : Władysław Stanisław Reymont (vyžádaná přednáška). Brno: Knihovna Jiřího Mahena v Brně, Mahenův památník, 2012. 54. pořad cyklu Laureáti Nobelovy ceny, 22.5.2012.
  2. PRZYBYLSKI, Michal. Polský stát ve vztahu k národnostním a etnickým menšinám v letech 1945–2010. In Ivo Pospíšil, Roman Madecki a kolektiv. Česká polonistika: nové výzvy, nová témata. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012, s. 127-135. ISBN 978-80-210-5906-1.

  2011

  1. PRZYBYLSKI, Michal. Slovinští autoři v českém prostředí : překlady ze slovinské literatury po roce 1989 : stav proměny a neuralgické body. In Vzájemným pohledem : česko-slovinské a slovinsko-české styky ve 20. století = V očeh drugega : češko-slovenski in slovensko-češki stiki v 20. stoletju. 1. vyd. Praha: Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna, 2011, s. 229-239. Publikace Slovanské knihovny ; 68. ISBN 978-80-7050-604-2.
  2. KREJČÍ, Pavel, Elena KREJČOVÁ a Michal PRZYBYLSKI. Výuka jihoslovanských jazyků v dnešní Evropě. 1. vyd. Brno: Porta Balkanica, 2011, 319 s. ISBN 978-80-904846-2-7.

  2010

  1. POSPÍŠIL, Ivo a Michal PRZYBYLSKI. Conservative and Traditionalist Tendencies in Contemporary Slovene, Czech, Slovak, Polish and Russian Literature. In Sodobna slovenska književnost (1980-2010). Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za slovenistiko, Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik, 2010, s. 225-231. Obdobja 29. ISBN 978-961-237-383-2.
  2. PRZYBYLSKI, Michal. Když nad Bosporem kvetly tulipány... : z kulturních dějin Osmanské říše 18. století. Porta Balkanica. Brno: Občanské sdružení Porta Balkanica, 2010, roč. II, č. 2, s. 18–25. ISSN 1804-2449.

  2009

  1. PRZYBYLSKI, Michal. S Mihou Mazzinim během jeho slezské mise. Porta Balkanica. Brno: Občanské sdružení Porta Balkanica, 2009, roč. I, 1–2, s. 56–61. ISSN 1804-2449.

  2007

  1. PRZYBYLSKI, Michal. Chorobopis národní identity Slovanů (Maria Bobrownicka: Patologie tożsamości narodowej w postkomunistycznych krajach słowiańskich). Slavica Litteraria. Brno: Masarykova univerzita, 2007, X 10, s. 175-176. ISSN 1212-1509.

  2006

  1. PRZYBYLSKI, Michal. Dopsaná kronika třetího světa: Ryszard Kapuściński 1932-2007. Navýchod. Praha, 2006, roč. 6, č. 4, s. 29-29. ISSN 1214-2522.
  2. PRZYBYLSKI, Michal. Chvála Miłosze (recenze knihy Marek Bernacki: Wyprowadził mnie z Ziemi Ulro). Slavica Litteraria. Brno: Masarykova univerzita, 2006, X 9, s. 340-341. ISSN 1212-1509.
  3. PRZYBYLSKI, Michal. Óda na šepot (recenze knihy Vǎtjo Rakovski: Chci ti něco říci, světe). Slovanský jih : časopis Společnosti přátel jižních Slovanů v České republice. Brno: Společnost přátel jižních Slovanů v České republice, 2006, roč. 6, č. 2, s. 29-30. ISSN 1213-3612.
  4. PRZYBYLSKI, Michal. Světopolák z Guatemaly (recenze knihy Michał Kopczyk: Arkadia i apokalipsa. Refleksja nad kulturą w pisarstwie Andrzeja Bobkowskiego). Slavica Litteraria. Brno: Masarykova univerzita, 2006, X 9, s. 322-323. ISSN 1212-1509.

  2005

  1. PRZYBYLSKI, Michal. Nepřikrášlená líčení lidské duše (recenze knihy Radosław Romaniuk: Dramat religijny Tołstoja). Slavica Litteraria. Brno: Masarykova univerzita, 2005, X 8, s. 194-194. ISSN 1212-1509.
  2. PRZYBYLSKI, Michal. Sborník Slovenski roman. Slavia. Praha: Slovanský ústav AV ČR, 2005, roč. 74, č. 1, s. 121-123. ISSN 0037-6736.
  3. PRZYBYLSKI, Michal. V meandrech tvorby Andrzeje Kuśniewicze (Mieczysław Dąbrowski: Nierzeczywista rzeczywistość). Slavica Litteraria. Brno: Masarykova univerzita, 2005, X 8, s. 210-210. ISSN 1212-1509.

  2004

  1. PRZYBYLSKI, Michal. Makedonie na sedmadvacet způsobů. Slovanský jih : časopis Společnosti přátel jižních Slovanů v České republice. Brno: Společnost přátel jižních Slovanů v České republice, 2004, roč. 4, č. 3, s. 17-19. ISSN 1213-3612.
  2. PRZYBYLSKI, Michal. Stavím nový dům z jazyka (recenze knihy Josip Osti: Narcis z Krasu). Slovanský jih : časopis Společnosti přátel jižních Slovanů v České republice. Brno: Společnost přátel jižních Slovanů v České republice, 2004, roč. 4, č. 4, s. 28-29. ISSN 1213-3612.

  2003

  1. PRZYBYLSKI, Michal. Balkán na polsko-litevském pomezí. Slovanský jih : časopis Společnosti přátel jižních Slovanů v České republice. Brno: Společnost přátel jižních Slovanů v České republice, 2003, roč. 3, č. 1, s. 28-29. ISSN 1213-3612.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 18. 5. 2024 06:31