Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

 1. ŠTAMPACH, Radim, Lukáš HERMAN, Jakub TROJAN, Kateřina TAJOVSKÁ a Tomáš ŘEZNÍK. Humanitarian Mapping as a Contribution to Achieving Sustainable Development Goals: Research into the Motivation of Volunteers and the Ideal Setting of Mapathons. Sustainability. MDPI, 2021, roč. 13, č. 24, s. 13991-14014. ISSN 2071-1050. doi:10.3390/su132413991.
 2. 2020

 3. ŠVIK, Marian, Filip OULEHLE, Pavel KRÁM, Růžena JANOUTOVÁ, Kateřina TAJOVSKÁ a Lucie HOMOLOVÁ. Landsat-Based Indices Reveal Consistent Recovery of Forested Stream Catchments from Acid Deposition. Remote Sensing. Basel, Switzerland: MDPI, 2020, roč. 12, č. 12, s. 1-19. ISSN 2072-4292. doi:10.3390/rs12121944.
 4. 2017

 5. TAJOVSKÁ, Kateřina. Evropská satelitní data programu Copernicus a jejich využití. 2017.
 6. TAJOVSKÁ, Kateřina. Využití navigačních a lokačních mobilních prostředků pro výuku zeměpisu. 2017.
 7. 2014

 8. TAJOVSKÁ, Kateřina, Robert ČÍHAL, Olga NOSKOVÁ, Martin PROCHÁZKA a Radka KOKOJANOVÁ. Využití geoinformačních technologií jako nástroje sběru, harmonizace a správy dat v Informačním přehledu o žel. přejezdech mimo správu SŽDC. zámek Kozel: Tribun EU, 2014. s. 44-45. ISBN 978-80-263-0796-9.
 9. 2013

 10. KUBÍČEK, Petr, Lucie FRIEDMANNOVÁ, Miroslav KOLÁŘ, Milan KONEČNÝ, Jiří KOZEL, Eva MULÍČKOVÁ, Karel STANĚK, Gustav ŠAFR, Čeněk ŠAŠINKA, Radim ŠTAMPACH, Zbyněk ŠTĚRBA, Kateřina TAJOVSKÁ a Václav TALHOFER. Konceptuální a technologické aspekty adaptivní kartografie. In Tomáš Inspektor, Jiří Horák, Jan Růžička. Symposium GIS Ostrava 2013 Geoinformatika pro společnost. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2013. s. 1-7. ISBN 978-80-248-2951-7.
 11. 2011

 12. KONEČNÝ, Milan, Šárka BŘEZINOVÁ, Milan Václav DRÁPELA, Lucie FRIEDMANNOVÁ, Lukáš HERMAN, Zuzana HÜBNEROVÁ, Miroslav KOLÁŘ, Jaromír KOLEJKA, Jiří KOZEL, Petr KUBÍČEK, Jitka KUČEROVÁ, Tomáš LUDÍK, Jaroslav MICHÁLEK, Darina MÍSAŘOVÁ, Eva MULÍČKOVÁ, Jaroslav RÁČEK, Marian RYBANSKÝ, Tomáš ŘEZNÍK, Zdeněk STACHOŇ, Hana SVATOŇOVÁ, Gustav ŠAFR, Čeněk ŠAŠINKA, Radim ŠTAMPACH, Zbyněk ŠTĚRBA, Kateřina TAJOVSKÁ, Václav TALHOFER, Zuzana TRNKOVÁ, Vítězslav VESELÝ a Jiří ZBOŘIL. Dynamická geovizualizace v krizovém managementu. první. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 379 s. ISBN 978-80-210-5858-3.
 13. DRÁPELA, Milan Václav, Šárka BŘEZINOVÁ a Kateřina TAJOVSKÁ. Návrh tvorby mapových znaků pro krizové řízení - scénář povodeň. Kartografické listy - ročenka Kartografickej spoločnosti SR. Bratislava: Kart. spoločnosť SR a Geogr. ústav SAV, 2011, roč. 19/2011, září 2011, s. 38-45. ISSN 1336-5274.
 14. 2010

 15. DRÁPELA, Milan Václav, Zbyšek PODHRÁZSKÝ, Zdeněk STACHOŇ a Kateřina TAJOVSKÁ. Využití elektronických médií k výuce dějin kartografie. Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Praha: Národní technické muzeum, 2010, p. č. 211, jaro 2010, s. 37-40. ISSN 0232-0916.
 16. 2009

 17. DRÁPELA, Milan Václav, Marian RYBANSKÝ, Šárka SALVETOVÁ a Kateřina TAJOVSKÁ. Návrh tvorby znakových sad pro krizové situace. Kartografické listy - ročenka Kartografickej spoločnosti SR. Bratislava: Kart. spoločnosť SR a Geogr. ústav SAV, 2009, roč. 17, č. 1, s. 48-55, 128 s. ISSN 1336-5274.
 18. DRÁPELA, Milan Václav, Marian RYBANSKÝ, Šárka SALVETOVÁ a Kateřina TAJOVSKÁ. Project of Map Symbology Creation for Emergancy Events and Natural Disasters. In CD-ROM. Cartography and Geoinformatics for Early Warning and Emergency Management: Towards Better Solutions. Joint Symposium of ICA Working Group o CEWaCM and Gi4DM 19.-22.1.2009 Praha. Brno: Masaryk University, 2009. s. 150-156, 696 s. ISBN 978-80-210-4796-9.
 19. 2008

 20. TAJOVSKÁ, Kateřina. TESTOVÁNÍ GPS PRO PŘEPRAVU NEBEZPEČNÉHO CHEMICKÉHO NÁKLADU. In Sborník anotací 10.odborné konference doktorského studia Juniorstav 2008. 1. vyd. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2008. 10 s. ISBN 978-80-86433-45-5.
 21. 2007

 22. DRÁPELA, Milan Václav, Lucie FRIEDMANNOVÁ, Alois HOFMANN, Marian RYBANSKÝ a Kateřina TAJOVSKÁ. ANALÝZA ZNAČKOVÝCH KLÍČŮ POUŽÍVANÝCH V KRIZOVÉM MANAGEMENTU. In Súčasné trendy v kartografii - Zborník referátov 17. kartografickej konferencie. 1. vyd. Bratislava: Kartografická spoločnost SR, 2007. s. 51-56. ISBN 978-80-89060-11-5.
 23. TAJOVSKÁ, Kateřina a Ivana HALIŠKOVÁ. MOŽNOSTI PŘENOSU GEOGRAFICKÉ INFORMACE PRO KARTOGRAFICKOU VIZUALIZACI V KRIZOVÉM MANAGMENTU. In Súčasné trendy v kartografii - Zborník referátov 17. kartografickej konferencie. 1.vydání. Bratislava: Kartografická spoločnost SR, 2007. s. 85-91, 6 s. ISBN 978-80-89060-11-5.
 24. TAJOVSKÁ, Kateřina. Tvorba elektronické učebnice dějin kartografie. In Sborník anotací 9.odborné konference doktorského studia Juniorstav 2007. první. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2007. s. 345-348. ISBN 978-80-214-3337-3.
 25. 2006

 26. DRÁPELA, Milan Václav, Zbyšek PODHRÁZSKÝ, Zdeněk STACHOŇ a Kateřina TAJOVSKÁ. Dějiny kartografie - multimedialní on-line učebnice. Brno: Geografický ústav PřF MU Brno, 2006. 50 s. www.geogr.muni.cz/dejiny/ucebnice/.
 27. KONEČNÝ, Milan, Zbyšek PODHRÁZSKÝ, Zdeněk STACHOŇ, Kateřina TAJOVSKÁ a Jiří ZBOŘIL. Multimedia textbook of Cartography and Geoinformatics. In International Symposium GIS Ostrava 2006 Informatics for geoinformatics. Ostrava: VSB-TU Ostrava, 2006. s. 12-17, 205 s. ISSN 1213-239X.
 28. KONEČNÝ, Milan, Zdeněk STACHOŇ, Kateřina TAJOVSKÁ a Zbyšek PODHRÁZSKÝ. Multimedia Textbook of Cartography and Geoinformatics. In First international conference on cartography and GIS. Sofia Bulgaria: University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy - Sofia, Bulgaria, 2006. s. 34-35, 84 s. ISBN 954-724-028-5.
 29. 2005

 30. DRÁPELA, Milan Václav, Zbyšek PODHRÁZSKÝ, Zdeněk STACHOŇ a Kateřina TAJOVSKÁ. Multimediální učebnice dějiny kartografie. In Mapa v informační společnosti. Brno: Univerzita obrany, 2005. s. 72-76. ISBN 80-7231-015-1.
 31. 2004

 32. KLEČKOVÁ, Kateřina. Aplikace mobilních GIS a GPS pro sběr dat a mapování. In JUNIORSTAV 2004 6. Odborná konference doktorského studia. Brno: VUT FAST v Brně, 2004. s. 370-375. ISBN 80-214-2560-1.
 33. 2002

 34. KLEČKOVÁ, Kateřina. Elektronické atlasy. In IV. Odborná konference doktorského studia. první. Brno: Stavební fakulta Vysokého učení technického v Brně, 2002. s. 108. ISBN 80-214-2067-7.
 35. KLEČKOVÁ, Kateřina. Metody sběru dat pomocí mobilních GIS a GPS. In GIS Ostrava 2002. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2002.
 36. 2001

 37. KLEČKOVÁ, Kateřina. Historický vývoj českých školních zeměpisných atlasů. In Úloha kartografie v geoinformační společnosti. Plzeň: Západočeská univerzita, 2001. s. 21. ISBN 80-7082-781-5.
 38. 1999

 39. KLEČKOVÁ, Kateřina. Diplomová práce - Školní zeměpisný atlas. Brno: VUT FAST Brno Ústav geodézie, 1999. 114 s.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 2. 10. 2022 02:34