Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2019

 1. KORBIČKOVÁ, Michaela a Martin HLOŽEK. Kolekce nálezů z blízkého okolí hradu Pyšolce. Časopis Společnosti přátel starožitností 127. Praha, 2019, s. 166-185. ISSN 1803-1382.
 2. 2018

 3. ENDLICHEROVÁ-KORBIČKOVÁ, Michaela, Miroslav KORBIČKA a Přemysl BOBEK. Milířiště při vápenické peci u hradu Pyšolce. Archeologia technica 28. Brno, 2018, s. 18-27. ISSN 1805-7241.
 4. 2016

 5. ENDLICHEROVÁ, Michaela. Nálezy z předpolí hradu Levnova (okr. Brno-venkov). Castellologica bohemica 13. Praha, 2016, s. 335–339.
 6. 2014

 7. ENDLICHEROVÁ, Michaela, Miroslav KORBIČKA a Dalibor VŠIANSKÝ. Hliník při vápenické peci u hradu Pyšolce. Archeologia Technica 25. Brno, 2014, s. 61-69. ISSN 1805-7241.
 8. 2012

 9. CISÁR, Vladimír, Jaroslav ČÁP, Petr DVOŘÁČEK, Michaela ENDLICHEROVÁ, Miroslav KORBIČKA, Tomáš KYNCL, Jiří MIKULKA, Jan PULKRÁBEK, Martina PULKRÁBKOVÁ a Jaroslav SADÍLEK. Vlastivědný sborník Bystřicka I. Muzeum Bystřice nad Pernštejnem, 2012.
 10. 2011

 11. KOVÁŘ, Josef Jan, Lenka MACHÁŇOVÁ a Michaela ENDLICHEROVÁ. Analýza archeologických nálezů z nelegálního výkopu cisterny na hradě Vildenberk u Pozořic (okr. Brno-venkov). Časopis Moravského muzea. Acta Musei Moraviae, Scientiae sociales. Brno: Moravské zemské muzeum, 2011, roč. XCVI, č. 2, s. 61-76. ISSN 0323-0570.
 12. ENDLICHEROVÁ, Michaela a Miroslav KORBIČKA. Středověká vápenická pec u hradu Pyšolce. Archeologia technica 22. Brno, 2011, s. 121–130.
 13. 2010

 14. ENDLICHEROVÁ, Michaela. Rec.: Eva Svensson: The Medieval Household: Daily Life in Castles and Farmsteads. Archeologické rozhledy LXII. Archeologický ústav AV ČR Praha, 2010, s. 204-205.
 15. ENDLICHEROVÁ, Michaela a Miroslav KORBIČKA. Visací svorníkový pružinový zámek z hradu Aueršperk (okr. Žďár nad Sázavou). Archeologia technica 21. Brno, 2010, s. 63-68.
 16. 2009

 17. MALINA, Jaroslav, Dalibor ANTALÍK, František BAHENSKÝ, Luboš BĚLKA, Petra BERAN-CIMBŮRKOVÁ, Kateřina BOBEROVÁ, Pavel BRAVENÝ, Ivo BUDIL, František ČAPKA, Eva ČERMÁKOVÁ, Roman ČIHÁK, Martin ČUTA, Marie DOHNALOVÁ, Gabriela DRESLEROVÁ, Petr DUBOVÝ, Josef DUDA, Petra DUCHEČKOVÁ, Hana ELIÁŠOVÁ, Michaela ENDLICHEROVÁ, Eva FERRAROVÁ, Dana FIALOVÁ, Jan FILIPSKÝ, Eduard FUCHS, Jiří GAISLER, Martin GOLEC, Andrea GRÍGELOVÁ, Petr HLAVÁČEK, Martin HLOŽEK, Martin HOLUB, Helena HONCOOPOVÁ, Ladislava HORÁČKOVÁ, Drahomír HORKÝ, Břetislav HORYNA, Cyril HÖSCHEL, Blahoslav HRUŠKA, Ondřej HUBÁČEK, Petr CHARVÁT, Jan HUTÁK, Alena JAKLOVÁ, Mikoláš JURDA, Zdeněk JUSTOŇ, Jan KELLER, Helena KLEMPEREROVÁ, Josef KOLMAŠ, Stanislav KOMENDA, Kateřina KONÁŠOVÁ, Jaromír KOVÁRNÍK, Miroslav KRÁLÍK, Michaela KRÁLÍKOVÁ, Soňa KRÁSNÁ, Michaela KŘIVANOVÁ, Tereza KULDOVÁ, Monika LAŠTOVIČKOVÁ, Věra LINHARTOVÁ, Pavel LÍZAL, Miriam LÖWENSTEINOVÁ, Klára MACÚCHOVÁ, Tatiana MACHALOVÁ, Miloš MACHOLÁN, Giuseppe MAIELLO, Tereza MIKEŠOVÁ, Zuzana MORAVČÍKOVÁ, Vojtěch MORNSTEIN, Lucie MORNSTEINOVÁ, Tomáš MOŘKOVSKÝ, Rudolf MUSIL, Milan NAKONEČNÝ, Bedřich NOSEK, Marie NOVÁKOVÁ, Nea NOVÁKOVÁ, Vladimír NOVOTNÝ, Jaroslav OLIVERIUS, Lucie OLIVOVÁ, Libor PÁČ, Dalibor PAPOUŠEK, Marie PARDYOVÁ, Josef PAVLÍK, Jana PEČÍRKOVÁ, Lukáš PECHA, Markéta PECHNÍKOVÁ, Robin PĚNIČKA, Jana PETRÁSKOVÁ, Miloslav PETRUSEK, Mariana PFLEGEROVÁ, Jana PLESKALOVÁ, Ivo POSPÍŠIL, Miroslav PROKOPEC, Jiří PROSECKÝ, Martin PRUDKÝ, Vladimír PŘÍVRATSKÝ, Barbora PÚTOVÁ, Michaela RAČANSKÁ, Jiřina RELICHOVÁ, Markéta RENDLOVÁ, Olga REZÁKOVÁ, Martin RYCHLÍK, Alena ŘIHÁKOVÁ, Sandra SÁZELOVÁ, František SEHNAL, Vladimír SKLENÁŘ, Jaroslav SKUPNIK, Miloslav SLABINA, Irena SMETÁČKOVÁ, Ludmila SOCHOROVÁ, Tereza SOJKOVÁ, Vladimír SOUČEK, Martin SOUKUP, Václav SOUKUP, Eva STEINBACHOVÁ, Jiří SVOBODA, Leoš ŠATAVA, Jiřina ŠEDINOVÁ, Lukáš ŠÍN, Miloš ŠTĚDROŇ, Helena ŠULOVÁ, Lenka ŠULOVÁ, Richard THÉR, Michal TOŠNER, Zdeněk TVRDÝ, Zdeněk UHEREK, Josef UNGER, Petra URBANOVÁ, Břetislav VACHALA, Václav VANČATA, Marina VANČATOVÁ, Michaela VAŇHAROVÁ, Lenka VARGOVÁ, Jiří VORLÍČEK, František VRHEL, Martina WAGENKNECHTOVÁ, Renata WEINEROVÁ, Jiří WINKLER, Michaela RAŠKOVÁ ZELINKOVÁ, Marcela ZOUFALÁ, Jaroslav ZVĚŘINA, Milan BENEŠ, Zuzana BLÁHOVÁ-SKLENÁŘOVÁ, Vladimír BLAŽEK, Vít BUBENÍK, Lenka BUDILOVÁ, Petr BUREŠ, Miroslav ČERNÝ, Pavel DUFEK, Jan HELLER, Tomáš HIRT, Jiří HLUŠIČKA, Karel HNILICA, Jan HOLČÍK, Michal HORSÁK, Marek JAKOUBEK, Josef KANDERT, Oldřich KAŠPAR, Zuzana KORECKÁ, Stanislav KOMÁREK, Miloslav LAPKA, Tomáš MACHALÍK, Martin MATĚJŮ, Dagmar MUCHNOVÁ, Lucie NEČASOVÁ, Vlastimil NOVÁK, Jan NOVOTNÝ, Jiří PAVELKA, Petr PAVLÍK, Vladimír SADEK, Karel SKLENÁŘ, Věra SOKOLOVÁ, Jana SOUČKOVÁ, Jan SÝKORA, Irena ŠTĚPÁNOVÁ, Jana VÁLKOVÁ, Daniel VANĚK, Jiří WOITSCH, Jan ZÁHOŘÍK a Markéta ZACHOVÁ. ANTROPOLOGICKÝ SLOVNÍK (s přihlédnutím k dějinám literatury a umění) aneb co by mohl o člověku vědět každý člověk. 1. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM v Brně, 2009. 4738 s. ISBN 978-80-7204-560-0.
 18. ENDLICHEROVÁ, Michaela. Odkaz Jaroslava Pospíšila a kastellologie. Časopis Společnosti přátel starožitností 117. Praha, 2009.
 19. ENDLICHEROVÁ, Michaela, Josef Jan KOVÁŘ a Lenka MACHÁŇOVÁ. Pozořice (okr. Brno-venkov). Přehled výzkumů. Brno: Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i., 2009, roč. 50, s. 426-426. ISSN 1211-7250.
 20. ENDLICHEROVÁ, Michaela a Miroslav KORBIČKA. Základní suroviny užité při výstavbě některých částí hradu Skály (okr. Žďár n. Sázavou) a způsoby jejich získávání. Archeologia technica 20. Brno, 2009.
 21. 2006

 22. ENDLICHEROVÁ, Michaela a Ludvík BELCREDI. Nálezy z kuchyně hradu Skály (okr. Žďár n. Sázavou). Pravěk NŘ 16. Brno, 2006.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 9. 2. 2023 13:50