Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

  1. RODOVÁ, Veronika a Jiří MIHOLA. Rozhovor s Petrem Čornejem o výchovně-vzdělávací roli historie a důležitosti dobrých učitelů. Komenský. Brno: Masarykova univerzita, 2022, roč. 147, č. 2, s. 3-10. ISSN 0323-0449.

  2021

  1. MIHOLA, Jiří. Pomníky a památníky 20. století v kontextu občanského vzdělávání a historických reminescencí ve společenském vědémí. 2021.
  2. MIHOLA, Jiří. 21. srpen poprvé jako významný den. In Orel. 2021. s. 14-15. ISSN 1210-1184.

  2020

  1. MIHOLA, Jiří. Mariánský sloup na Staroměstském náměstí - šance na smíření. In Orel. 2020. s. 9-10. ISSN 1210-1184.
  2. MIHOLA, Jiří. Mariánský sloup v Praze. TV NOE, Kulatý stůl, 4.9.2020. 2020.
  3. MIHOLA, Jiří. Místa historické paměti jako indikátor odpovědného občanství a historického vědomí. 2020.
  4. MIHOLA, Jiří. Mýty a stereotypy české historie aneb obejdeme se bez nich nebo je potřebujeme? In Antropologický seminář, Ústav antropologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. 2020.
  5. MIHOLA, Jiří. Několik nahlédnutí do vztahu studentů Katedry historie a jejich předmětu na základě dotazníkového výzkumu 2018. Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd. Masarykova univerzita, 2020, roč. 34, č. 1, s. 79-96. ISSN 1211-6068.
  6. MIHOLA, Jiří. Politik, který se uměl dohodnout. In Orel. 2020. s. 6-7. ISSN 1210-1184.
  7. MIHOLA, Jiří. Regionální exkurze po České republice a exkurze do Prahy v pregraduální přípravě učitelů dějepisu na katedře historie Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd. Brno: Masarykova univerzita, 2020, roč. 34, č. 2, s. 139-151. ISSN 1211-6068.
  8. MIHOLA, Jiří. Významní hosté katedry historie Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v roce 100. výročí založení Masarykovy univerzity. Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd. Brno: Masarykova univerzita, 2020, roč. 34, č. 1, s. 99-100. ISSN 1211-6068.
  9. MIHOLA, Jiří. 400 let od bitvy na Bílé hoře. Eurozprávy.cz, 8.11.2020. 2020.

  2019

  1. MIHOLA, Jiří. Celostátní studentská odborná konference 2019. 2019.
  2. MIHOLA, Jiří a Michal PEHR. Lidově, národně, křesťansky. K dějinám Československé strany lidové (KDU-ČSL) 1919-2019. Praha: Filip Tomáš - Akropolis, 2019. 143 s. ISBN 978-80-7470-261-7.
  3. MIHOLA, Jiří. Mariánský atlas Markrabství moravského - zrcadlo živých i zapomenutých poutníků. K baroknímu poutnictví na Moravě v 18. století. Sborník prací PdF MU. Brno: Masarykova univerzita, 2019, roč. 33, 2/2019, s. 39-60. ISSN 1211-6068.
  4. MIHOLA, Jiří. Systém vzdělávání pedagogických pracovníků v České republice. 2019.
  5. MIHOLA, Jiří. 30 let svobody aneb demokracie není samozřejmost. Konference u příležitosti 30. výročí sametové revoluce. 2019.

  2018

  1. MIHOLA, Jiří. Je výuka dějepisu na českých školách neutrální nebo prosovětská? Brno: Masarykova univerzita, 2018. 3 s. Sborník prací PdF MU, řada společenských věd, s. 175-177. ISSN 1211-6068.
  2. MIHOLA, Jiří. Od prvého štátu k nástupu socializmu - 1948. In Konference Osmičkové roky v Česko-slovenskej historii. 2018.
  3. MIHOLA, Jiří. Osudový rok 1618. 400 let 3.pražské defenestrace. In Kulatý stůl, TV NOE, 7.9.2018. 2018.
  4. MIHOLA, Jiří. Poustevníci v městském prostředí? K působení nejmenších bratří sv. Františka z Pauly v Praze a ve Vídni. In Mezinárodní konference MONASTICA HISTORIA - Řád a město, řád a jeho mecenáši. Telč, NPÚ, 24.9.2018. 2018.
  5. MIHOLA, Jiří. Profesor Dušan Uhlíř osmdesátiletý. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 3 s. Sborník prací PdF MU, řada společenských věd, s. 178-180. ISSN 1211-6068.
  6. MIHOLA, Jiří. Vít Burchard, Václav Fortunát Durych, Franciscus Talbert. In Kateřina Bobková - Valentová a Jarmila Kašpárková. Historiam Scribere. Řádová historiografie raného novověku II. Biografický slovník. 1. vyd. Praha, Olomouc: Historický ústav, Univerzita Palackého v Olomouci, 2018. s. 220-221, 160-161, 669, 665, 66, 7 s. Biografický slovník. ISBN 978-80-7286-332-7.
  7. MIHOLA, Jiří. 150 let Akademického spolku ve Vídni. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 2 s. Sborník prací PdF MU, řada společenských věd, s. 173-174. ISSN 1211-6068.

  2017

  1. MIHOLA, Jiří. Vzdělávací činnost církevních řádů a kongregací po josefinských reformách. In Konference Česko-polské dny, téma: Vzdělávací činnost církví a náboženských společností od 18. do 21. století. 2017.

  2016

  1. MIHOLA, Jiří. Astronomie a astrologie. Prolínání vědy a pavědy ve středověku a raném novověku. Přednáška, seminář Pocta dr. jiřímu Grygarovi, Kulturní dům Kyjov, 3.9.2016. 2016.
  2. MIHOLA, Jiří. Pedagogické školy a jejich místo v současném systému vzdělávání. In Boskovice, přednáška na jednání Asociace středních pedagogických škol. 2016.
  3. MIHOLA, Jiří. Pregraduální příprava učitelů pohledem fakult. 2016.

  2015

  1. MIHOLA, Jiří. Ke vzdělávací a kulturní činnosti piaristů na Moravě v 19. století. In Petr Kubeša. Piaristé a jejich odkaz ve stavební architektuře a zahradách - působení piaristů na střední a severní Moravě a ve východních Čechách. Olomouc: Národní památkový ústav, 2015. s. 27-30. ISBN 978-80-86570-29-7.
  2. MIHOLA, Jiří. Křížové výpravy středověku - sv. Ludvík IX. a sv. František z Assisi. In Sekulární františkáni. Dr. František Nosek a král sv. Ludvík IX. Praha, 2015. s. 20-22.
  3. MIHOLA, Jiří. Stanislav Krátký: biskup, buditel, valdický vězeň a jeřábník stavějící Lesnou. Severník. Měsíčník MČ Brno-sever, listopad 2015, s.5. Brno, 2015. 1 s.

  2014

  1. MIHOLA, Jiří a Aleš FILIP. Brno v proměnách staletí: Kapitoly z dějin města pod Špilberkem. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 219 s. ISBN 978-80-210-6154-5.
  2. MIHOLA, Jiří. Izrael v minulosti a dnes. Přednáška, Bořetice, Kulturní dům, 9.9.2014. 2014.
  3. MIHOLA, Jiří. Příčiny úpadku a zániku piaristických kolejí. In Seminář Piaristé a jejich odkaz ve stavební architektuře a zahradách - působení piaristů na střední a severní Moravě a ve východních Čechách. 2014.
  4. MIHOLA, Jiří. Skazani na zanik? W kwestii konsekwencji polityki józefinizmu dla wewnętrznego życia klasztorów mendykanckich (na przykładzie Niemiecko-Czeskiej Prowincji Zakonu Braci Najmniejszych). In Marek Derwich. Kasaty klasztorów na obszarze dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów i na Śląsku na tle procesów sekularyzacyjnych w Europie. Tom 1: Geneza kasaty na ziemiach zaborów austriackiego i rosyjskiego. Wroclaw: Wroclawskie Towarsystwo Milośników Historii, 2014. s. 109-120. ISBN 978-83-87843-21-2.

  2012

  1. MIHOLA, Jiří. Člen odborné poroty. Celostátní kolo SOČ, obor historie, Kutná hora, 16.6.2012., 2012 - 2012.
  2. MIHOLA, Jiří. Hérodotos volyňských Čechů. Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd. Brno, 2012, roč. 26/2012, č. 2, s. 3-38, 35 s. ISSN 1211-6068.
  3. MIHOLA, Jiří. K dopadu josefinismu na řeholní život na Moravě (se zaměřením na dominikánské kláštery). In Tomáš Černušák - Tomáš Sedlák. Dominikáni v Jihlavě v proměnách staletí. Jihlava: Evropský dům Jihlava o. s., 2012. s. 42-59. Kolektivní monografie. ISBN 978-80-260-3314-1.
  4. MIHOLA, Jiří. K nerealizovaným fundacím, proměnám počtu řeholníků, jejich původu a zaměstnání v konventech řádu nejmenších bratří německo-česko-uherské provincie. Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity,. Brno, 2012, roč. 26/2012, č. 2, s. 59-72, 13 s. ISSN 1211-6068.
  5. MIHOLA, Jiří. Kostelíček Panny Marie Pomocné v Líšni v zrcadle barokního pramene. In Pavel Krafl. Moravy nebylo a Líšeň už tu byla. Brno: Statutární město Brno - Městská část Brno - Líšeň, 2012. s. 27-32. Historie a kultura Líšně, svazek 2. ISBN 978-80-260-2618-1.
  6. MIHOLA, Jiří. On the Issue of Further Education of History Teachers at Faculty of Education of Masaryk University and in the Czech Republic. Czech-polisch historical and pedagogical journal. Brno: Masarykova univerzita, 2012, roč. 4/2012, č. 1, s. 16-22. ISSN 1803-6546.
  7. MIHOLA, Jiří. Poustevníci versus reformace. K utváření, životu a zániku předbělohorské německo-české provincie řádu paulánů v 15. a 16. století. Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity,. Brno, 2012, roč. 26/2012, č. 1, s. 21-36. ISSN 1211-6068.
  8. MIHOLA, Jiří. Szkolna edukacja zdrowotna w środowisku miejskim (na przykladzie Brna). In Anna Sladek, Dariusz Bialasa. Zdrowie w ujeciu interdyscyplinarnym. Wybrane aspekty. Wroclaw: Uniwersytet Medyczny we Wroclawiu, 2012. s. 104-119. Wybrane aspekty. ISBN 978-83-7055-541-2.

  2011

  1. MIHOLA, Jiří. Balbín´s Work Diva Wartensis. Contribution to the Marian Pilgrimage Tradition of Silesia. Czech-polish historical and pedagogical journal. 2011, roč. 3/2011, č. 2, s. 75-84. ISSN 1803-6546.
  2. MIHOLA, Jiří. K populárně naučným historickým a historicko-didaktickým časopisům vydávaným v letech 1946-1989 a jejich využití v současném školním dějepisu. Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Brno, 2011, roč. 25/2011, č. 2, s. 109-129. ISSN 1211-6068.
  3. MIHOLA, Jiří. Kilka słów na temat działalności wychowawczo-kształcącej prowadzonej przez żeńskie instytucje zakonne w krajach czeskich w drugiej połowie XIX i w XX wieku (na przykładzie kongregacji w Brnie). In W kregu dorobku edukacyjnego II Rzeczypospolitej. Kraków: Uniwersytet Gdańsk, 2011. s. 335-341. Szkola - Państwo - Spoleczeństwo II. ISBN 978-83-7587-503-4.
  4. SPECHT, Heidemarie, Tomáš ČERNUŠÁK, Thomas AIGNER, Kateřina BOBKOVÁ-VALENTOVÁ, Michael BOHR, Aleš FILIP, Andreas GAMERITH, Petr HLAVÁČEK, Markéta HOLUBOVÁ, Jan KILIÁN, Rudolf MALLI, Jiří MIHOLA, Karel MLATEČEK, Meta NIEDERKORN-BRUCK, Walpurga OPPEKER, Christine OPPITZ, Zdeněk ORLITA, Alkuin SCHACHENMAYER, Christine SCHNEIDER, Thomas STOCKINGER, Marek VAŘEKA, Jan ZDICHYNEC a Jakub ZOUHAR. Leben und Alltag in böhmisch-mährischen und niederösterreichischen Klöstern in Spätmittelalter und Neuzeit. St. Pölten - Brno, 2011. 404 s. ISBN 978-3-901863-35-6.
  5. MIHOLA, Jiří. Předseda odborné poroty. Celostátní kolo SOČ, obor historie, Sezimovo Ústí, 11.6.2011, 2011 - 2011.
  6. MIHOLA, Jiří. Rodzina w epoce nowoźytnej i jej miejsce w nauczaniu oraz podrecznikach historii (w kwestii wykorzystania tematów związanych z życiem codziennym). Wychowanie w rodzinie. 2011, roč. 2/2011, č. 1, s. 167-171. ISSN 2082-9019.
  7. MIHOLA, Jiří. Wycieczki do muzeów na wolnym powietrzu (skansenów) jako przestrzeń poznawania historii regionalnej, kultury i codziennego życia naszych przodków i element kształtowania pozytywnego stosunku do dziedzictwa kulturowo-historycznego. In Muzea skansenowskie we wspólczesnej edukacji historycznej. Lublin: UMCS w Lubline, 2011. s. 85-96. Lublin I. ISBN 978-83-929582-2-2.
  8. MIHOLA, Jiří. Zur Prediger-, Literatur- und Wissenschaftstätigkeit des Paulanerordens in Mitteleuropa im 17. und 18. Jahrhundert. In Leben und Alltag in böhmisch-mährischen udn niederösterreichischen Klöstern in Spätmittelalter und Neuzeit. Brno: Diözesanarchiv St. Pölten, 2011. s. 36-48. Monastica historia I. ISBN 978-3-901863-35-6.

  2010

  1. MIHOLA, Jiří. An End to Myths and Stereotypes? Concerning Problems, new Works and Interpretations in Czech Ecclesiastical History after 1989. Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd. Brno, 2010, roč. 24/2010, č. 2, s. 48-55. ISSN 1211-6068.
  2. MIHOLA, Jiří. Barokní poutnictví na Moravě. In Na cestě do nebeského Jeruzaléma. Poutnictví v českých zemích v evropském kontextu. Brno: Moravské zemské muzeum, 2010. s. 47-80. ISBN 978-80-7028-359-2.
  3. MIHOLA, Jiří. Činnost ženských řeholních kongregací v městském prostředí (na příkladu vybraných kongregací v Brně). In Variety české religiozity v "dlouhém" 19. století (1780-1918). Ústí nad Labem: Albis international, 2010. 20 s. ISBN 978-80-86971-02-5.
  4. MIHOLA, Jiří. Edukacyjna i kulturalna dzialalnosć pijarów na Morawach w XIX wieku. In Szkolnictwo pijarskie w czasach minionych a wspólczesne problemy edukacji historycznej. Kraków - Lublin: ESPE, 2010. s. 223-233. ISBN 978-83-7482-354-8.
  5. MIHOLA, Jiří. Fonti storiche della provincia Tedesco-Ceca dell´Ordine dei Paolotti (XVI-XVIII SECOLO). Bollettino ufficiale dell Ordine dei Minimi. 2010, LVI, č. 4, s. 395-402. ISSN 1122-5653.
  6. MIHOLA, Jiří. Ke kazatelské, literární a vědecké činnosti řeholníků německo-české provincie řádu paulánů v 17. a 18. století. Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd. Brno, 2010, roč. 24/2010, č. 1, s. 19-30. ISSN 1211-6068.
  7. MIHOLA, Jiří. Na cestě do nebeského Jeruzaléma. In Na cestě do nebeského Jeruzaléma. Poutnictví v českých zemích v evropském kontextu. Brno: Moravské zemské muzeum., 2010. s. 5.8, 4 s. ISBN 978-80-7028-359-2.
  8. MIHOLA, Jiří. Na cestě do nebeského Jeruzaléma. Poutnictví v českých zemích v evropském kontextu. Brno: Moravské zemské muzeum, 2010. 234 s. ISBN 978-80-7028-359-2.
  9. MIHOLA, Jiří. On the inner life and the situation of the mendicant monasteries in the Josephian period (with special consideration of the Minims order). In Pruskie kasaty klasztorne na Ślasku na tle procesów sekularyzacyjnych w Polsce i Europie. 2010.
  10. MIHOLA, Jiří. Poutnictví v českých zemích v evropském kontextu. Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd, č. 24. Brno, Masarykova univerzita 2010, s. 186-187. 2010.
  11. MIHOLA, Jiří. Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd, č. 24. Brno, Masarykova univerzita 2010, 217 s. 2010.
  12. MIHOLA, Jiří. Vranov u Brna. Vranov U Brna: F.R.Z. agency, 2010. 143 s. ISBN 978-80-87332-08-5.
  13. MIHOLA, Jiří. Vranov u Brna. Mariánské poutní místo, paulánský klášter, hrobka Lichtenštejnů. Vranov u Brna: Kartuziánské nakl., 2010. 30 s.
  14. MIHOLA, Jiří. Zur nationalen Herkunft und Anzahl der Ordensleute der deutsch-tschechisch-ungarischen Provincz des Paulanerordens im 17. und 18. Jahrhundert. In Przemiany demograficzne europy środkowej w czasach nowozytnych. Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski, 2010. s. 313-320. Zielonogórskie spotkania z demografia I. ISBN 978-83-7481-387-7.

  2009

  1. MIHOLA, Jiří. K problematice barokní poutní tradice a jejímu místu v působení mendikantského řádu (na příkladě řádu paulánů). Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd 23. Brno: Masarykova univerzita, 2009, roč. 2009, č. 23, s. 49-62. ISSN 1211-6068.
  2. MIHOLA, Jiří. Matka Boží tuřanská. Brno: ŘK farnost Brno-Tuřany, 2009. 12 s.
  3. MIHOLA, Jiří. Poutník. Žďár nad Sázavou: Gymnasion o.p.s., 2009. 2 s. Gymnasion 11/09. ISSN 1214-603X.
  4. MIHOLA, Jiří. Regions history, walks and excursions as a space for realization of multicultural education. Czech - polish historical and pedagpgical Journal. Brno: Masarykova univerzita, 2009, roč. 1, č. 1, s. 49-54. ISSN 1803-6546.
  5. MIHOLA, Jiří. Rezidence v Mořicích a další nemovité majetky paulánského konventu na Vranově u Brna. Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd. Brno, 2009, roč. 23/2009, č. 1, s. 144-147. ISSN 1211-6068.
  6. VACULÍK, Jaroslav a Jiří MIHOLA. Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd č. 23. 1. vyd. Brno: MU, 2009. 202 s. ISBN 978-80-210-5044-0.
  7. MIHOLA, Jiří. Sympozium Život a všední den v česko-moravských a dolnorakouských klášterech v pozdním středověku a novověku. Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd, č. 23. Brno, Masarykova univerzita 2009, s.170-171. 2009.

  2008

  1. MIHOLA, Jiří. K obnově německo-české provincie a situaci paulánských konventů v českých zemích za třicetileté války. In Od konfesijní konfrontace ke konfesijnímu míru. Ústí nad Orlicí: OFTIS, 2008. s. 127-151. ISBN 978-80-7405-035-0.
  2. MIHOLA, Jiří. K vnitřnímu životu paulánských konventů německo-české provincie v barokní době. In Locus pietatis et vitae. 2008. vyd. Praha: Scriptorium, Karlova univerzita v Praze, 2008. 38 s. ISBN 978-80-86197-39-5.
  3. MIHOLA, Jiří. Nutzlose und gefährliche Untertanen. Zur Aufhebung der Paulanerkonvente der deutsch-tschechisch-ungarischen Provinz in den Jahren 1784-1803. In Bettelorden in Mitteleuropa. Geschichte, Kunst, Spiritualität. 2008. vyd. St. Pölten: Diözesanarchiv St. Pölten, 2008. 19 s. ISBN 978-3-901863-29-5.
  4. VACULÍK, Jaroslav a Jiří MIHOLA. Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd, č. 22. In Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. 2. vyd. Brno: MU, 2008. 274 s. ISBN 978-80-210-4502-6.
  5. MIHOLA, Jiří. Zánik německo-česko-uherské provincie řádu paulánů v letech 1784-1803. Příspěvek k dějinám josefinismu. Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd 22. Brno, 2008, roč. 2008, č. 22, 11 s. ISSN 1211-6068.

  2007

  1. MIHOLA, Jiří. Archivní materiály k dějinám německo-české provincie paulánského řádu v 16.-18. století. In Církevní archivy a fondy v České republice. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 46-50, 51 s. ISBN 978-80-210-4316-9.
  2. VACULÍK, Jaroslav a Jiří MIHOLA. Československo 1945-1992. In Československo 1945-1992. 1. vyd. Brno: MU, 2007. s. 5-84, 79 s. ISBN 987-80-210-4483-8.
  3. MIHOLA, Jiří. K problematice ženských řeholních institucí a jejich místu ve společnosti na Moravě v 19. století v kontextu dějepisné výuky. In Problematika sociálních skupin ve výuce společenskovědních předmětů. 2006. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 163-166. ISBN 80-86633-74-8.

  2006

  1. MIHOLA, Jiří. Atlas Marianus Marchionatus Moraviae - eine Quelle zur Problematik der barocken marianischen Wallfahrtstraditionen in Mähren. In Wallfahrten in der europäischen Kultur. Pilgrimage in European Culture. 2006. vyd. Frankfurt am Main: Peter Lang Verlag, 2006. 14 s. ISBN 3-631-54996-2.
  2. UNGER, Josef, Aleš FILIP a Jiří MIHOLA. Kirchen in den Pollauer Bergen. In Kirchen in den Pollauer Bergen. 1. vyd. Klentnice: Římskokatolická farnost, 2006. s. 8-20. Kostely. ISBN 80-239-8123-4.
  3. UNGER, Josef, Aleš FILIP a Jiří MIHOLA. Pálavské kostely. In Pálavské kostely. 2006. vyd. Klentnice: Římskokatolická farnost, 2006. s. 8-20. Kostely. ISBN 80-239-7758-X.
  4. VACULÍK, Jaroslav, Jiří MIHOLA, František ČAPKA a Kamil ŠTĚPÁNEK. Problematika sociálních skupin ve výuce společenskovědních předmětů. 2006.
  5. VACULÍK, Jaroslav a Jiří MIHOLA. Reformator Kościola i mosty między konfesjami. In Historia-Pamięć-Tożsamość. Poznaň: UAM, 2006. s. 215-223. ISBN 83-89407-18-3.
  6. MIHOLA, Jiří. Řeholníci ve svatých a zbožných skutcích zvláště pevní. K dějinám paulánského konventu sv. Matouše v Brtnici. In Mezi Jihlavou a Vídní 1700 – 1900. 2006. vyd. Jihlava: Muzeum Vysočina Jihlava, 2006. 12 s. ISBN 80-86382-18-4.

  2004

  1. VACULÍK, Jaroslav a Jiří MIHOLA. Postać Jana Husa v historii i pamięci Czechów. In Héros dans historie et dans la memoire des sociétés europeénnes. Laval: Chaire de recherche du Canada en histoire comparée de memoire, 2004. s. 1-10, 11 s.
  2. VACULÍK, Jaroslav a Jiří MIHOLA. Reformator kosciola i most miedzy konfesiami. In Bohaterowie w historii i pamieci spolecenstw europejskich. Poznan: Uniwersytet im Adama Mickiewicza, 2004. s. 1-10, 11 s.
  3. VACULÍK, Jaroslav a Jiří MIHOLA. The presence of John Huss on the history and memory of Czech society. In Les héros dans lhistoire et dans la mémoire des sociétés europénnes. 2004. vyd. Poznań: Uniwersytet A. Mickiewicza, 2004. s. 71.

  2003

  1. FILIP, Aleš a Jiří MIHOLA. Σύυεσιζ. Sborník Mikulovského centra pro evropskou kulturu, sv. 1. Brno: Studio Arx, 2003. 116 s. ISBN 80-86665-01-1.

  2002

  1. VACULÍK, Jaroslav, František ČAPKA, Kamil ŠTĚPÁNEK a Jiří MIHOLA. Místo historie a úloha učitele dějepisu při formování multikulturní společnosti. 2002.

  1999

  1. MIHOLA, Jiří. Paulánská komunita na Vranově u Brna a její zrušení v roce 1784. In Sborník prací Pedagogické fakulty MU, řada společenských věd. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1999. s. 66-79. ISBN 80-210-2076-8.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 2. 12. 2023 08:53