Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2014

 1. ŠTOURAČ, Petr, Hana HARAZIM, Marta STODŮLKOVÁ, Martin HUSER, Ivo KŘIKAVA, Petr JANKŮ, Olga HAKLOVA, Lubomír HAKL, Roman ŠTOUDEK, Roman GÁL a Pavel ŠEVČÍK. Comparison of parturient – controlled remifentanil with epidural bupivacain and sufentanil for labour analgesia: Randomised controlled trial. Biomedical papers of the Medical Faculty of the University Palacký, Olomouc Czech Republic. Olomouc: Palacký University, 2014, roč. 158, č. 2, s. 227-232. ISSN 1213-8118. doi:10.5507/bp.2012.073.
 2. ŠTOURAČ, Petr, Eliška KUCHAŘOVÁ, Ivo KŘIKAVA, Roman MALÝ, Martina KOSINOVÁ, Hana HARAZIM, Olga SMÉKALOVÁ, Ivana BÁRTÍKOVÁ, Roman ŠTOUDEK, Petr JANKŮ, Martin HUSER, Kristýna WÁGNEROVÁ, Olga HAKLOVÁ, Lubomír HAKL, Daniel SCHWARZ, Hana ZELINKOVÁ, Simona LITTNEROVÁ, Jiří JARKOVSKÝ, Roman GÁL a Pavel ŠEVČÍK. Establishment and evaluation of post caesarean acute pain service in a perinatological center: retrospective observational study. Česká gynekologie. Praha: Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, 2014, roč. 79, č. 5, s. 363-370. ISSN 1210-7832.
 3. ŠTOURAČ, Petr, Dagmar SEIDLOVÁ, Ivana BÁRTÍKOVÁ, Eliška KUCHAŘOVÁ, Petr JANKŮ, Ivo KŘIKAVA, Martin HUSER, Kristýna WÁGNEROVÁ, Olga HAKLOVÁ, Lubomír HAKL, Roman ŠTOUDEK, Martina KOSINOVÁ, Daniel SCHWARZ, Hana ZELINKOVÁ, Pavel ŠEVČÍK a Roman GÁL. Srovnání opioidní a neopioidní analgezie po císařském řezu v celkové anestezii – prospektivní observační studie. Anesteziologie a intenzivní medicína. Praha: ČLS JE Purkyně Praha, 2014, roč. 25, č. 1, s. 8-16. ISSN 1214-2158.
 4. 2012

 5. ŠTOURAČ, Petr, Hana HARAZIM, Marta STODŮLKOVÁ, Martin HUSER, Ivo KŘIKAVA, Roman ŠTOUDEK, Olga HAKLOVÁ, Lubomír HAKL, Roman GÁL a Pavel ŠEVČÍK. Comparison of Parturient Controlled Remifentanil With Epidural Bupivacain and Sufentanil for Labour Analgesia: Randomised Controlled Trial. In ANESTHESIOLOGY 2012 ASA Annual Meeting. 2012.
 6. HŘIB, Radovan, Hana NEUDERTOVÁ, Marek HAKL, Lubomír HAKL, Tomáš GABRHELÍK, olga HAKLOVÁ, Pavel ŠEVČÍK, Jan LEJČKO a jan KOZÁK. Doporučený postup při podezření na změnu schopnosti řídit motorové vozidlo vlivem medikace. Bolest. Tigis s.r.o., 2012. ISSN 1212-0634.
 7. 2010

 8. ŠTOURAČ, Petr, Lubomír HAKL, Olga HAKLOVÁ, Ivo KŘIKAVA, Ivana BÁRTÍKOVÁ, Martina KOSINOVÁ a Eliška KUCHAŘOVÁ. Six months review of postcaesarean acute pain. In 13th World Congress on Pain. 2010.
 9. 2004

 10. HAKL, Lubomír a Ondřej SLÁMA. Domácí paliativní péče. In Paliativní medicína. Druhé, přepracované a doplněné vydání. Praha: Grada Publishing, 2004. s. 505-510. ISBN 80-0279-7.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 3. 10. 2022 00:22