Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

 1. BALÁŽOVÁ, Zuzana, Radek MAREČEK, Ľubomíra NOVÁKOVÁ, Nela NĚMCOVÁ ELFMARKOVÁ, Sylvie KROPÁČOVÁ, Luboš BRABENEC, Roman GRMELA, Pavlína VACULÍKOVÁ, Lenka SVOBODOVÁ a Irena REKTOROVÁ. Dance Intervention Impact on Brain Plasticity: A Randomized 6-Month fMRI Study in Non-expert Older Adults. frontiers in aging neuroscience. LAUSANNE: FRONTIERS MEDIA SA, 2021, roč. 13, OCT, s. 724064-724071. ISSN 1663-4365. doi:10.3389/fnagi.2021.724064.
 2. MITTEROVÁ, Kristína, Martin LAMOŠ, Radek MAREČEK, Monika PUPÍKOVÁ, Patrik ŠIMKO, Roman GRMELA, Alena SKOTÁKOVÁ, Pavlína VACULÍKOVÁ a Irena REKTOROVÁ. Dynamic Functional Connectivity Signifies the Joint Impact of Dance Intervention and Cognitive Reserve. Frontiers in aging neuroscience. 2021, roč. 13, SEP, s. 724094-724102. ISSN 1663-4365. doi:10.3389/fnagi.2021.724094.
 3. MITTEROVÁ, Kristína, Patrícia KLOBUŠIAKOVÁ, Alžběta ŠEJNOHA MINSTEROVÁ, Sylvie KROPÁČOVÁ, Zuzana BALÁŽOVÁ, Jaroslav TOČÍK, Pavlína VACULÍKOVÁ, Alena SKOTÁKOVÁ, Roman GRMELA a Irena REKTOROVÁ. Impact of cognitive reserve on dance intervention-induced changes in brain plasticity. Nature Scientific Reports. USA: NATURE PUBLISHING GROUP, 2021, roč. 11, č. 1, s. 1-9. ISSN 2045-2322. doi:10.1038/s41598-021-97323-2.
 4. 2020

 5. REKTOROVÁ, Irena, Patrícia KLOBUŠIAKOVÁ, Zuzana BALÁŽOVÁ, Sylvie KROPÁČOVÁ, Alžběta ŠEJNOHA MINSTEROVÁ, Roman GRMELA, Alena SKOTÁKOVÁ a Ivan REKTOR. Brain structure changes in nondemented seniors after six-month dance-exercise intervention. Acta Neurologica Scandinavica. Hoboken: WILEY-BLACKWELL, 2020, roč. 141, č. 1, s. 90-97. ISSN 0001-6314. doi:10.1111/ane.13181.
 6. ŠEJNOHA MINSTEROVÁ, Alžběta, Patrícia KLOBUŠIAKOVÁ, Sylvie KROPÁČOVÁ, Ľubomíra NOVÁKOVÁ, Luboš BRABENEC, Zuzana BALÁŽOVÁ, Roman GRMELA, Alena SKOTÁKOVÁ, Lenka SVOBODOVÁ a Irena REKTOROVÁ. Multishell Diffusion MRI Reflects Improved Physical Fitness Induced by Dance Intervention. Neural Plasticity. 2020, roč. 2020, č. 2020, s. 8836925-8836933. ISSN 2090-5904. doi:10.1155/2020/8836925.
 7. 2019

 8. KROPÁČOVÁ, Sylvie, Kristína MITTEROVÁ, Patrícia KLOBUŠIAKOVÁ, Luboš BRABENEC, Ľubomíra ANDERKOVÁ, Nela NĚMCOVÁ ELFMARKOVÁ, Zuzana BALÁŽOVÁ, Ivan REKTOR, Roman GRMELA, Lenka SVOBODOVÁ, Pavlína VACULÍKOVÁ a Irena REKTOROVÁ. Cognitive effects of dance-movement intervention in a mixed group of seniors are not dependent on hippocampal atrophy. Journal of Neural Transmission. WIEN: SPRINGER WIEN, 2019, roč. 126, č. 11, s. 1455-1463. ISSN 0300-9564. doi:10.1007/s00702-019-02068-y.
 9. VACULÍKOVÁ, Pavlína, Alena SKOTÁKOVÁ, Roman GRMELA, Lenka SVOBODOVÁ a Michaela PIJÁKOVÁ. Senioři tančí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. Elportál. ISBN 978-80-210-9571-7.
 10. VACULÍKOVÁ, Pavlína, Alena SKOTÁKOVÁ, Roman GRMELA, Lenka SVOBODOVÁ a Michaela PIJÁKOVÁ. Senioři tančí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. Elportál. ISBN 978-80-210-9570-0.
 11. SVOBODOVÁ, Lenka, Roman GRMELA, Alena SKOTÁKOVÁ, Pavlína VACULÍKOVÁ, Martin SEBERA, Sylvie KROPÁČOVÁ, Jana SKLENAŘÍKOVÁ, Gabriela CHYTILOVÁ, Lucie SOVADINOVÁ a Dominik HUSÁR. Tanečně pohybové aktivity pro zdravé seniory a seniory s mírnou kognitivní poruchou. Brno: Tribun EU s.r.o., 2019. 92 s. ahddasd. ISBN 978-80-263-1521-6.
 12. VACULÍKOVÁ, Pavlína, Alena SKOTÁKOVÁ, Sylvie KROPÁČOVÁ a Roman GRMELA. The effect of the intervention dance program on the level of functional fitness and postural stability in elderly. Studia Sportiva. Brno: Masarykova univerzita, 2019, roč. 13/2019, No 1, s. 63-71. ISSN 1802-7679.
 13. KUMSTÁT, Michal, Petr ŠIRC, Ivan STRUHÁR, Kateřina KAPOUNKOVÁ, Iva HRNČIŘÍKOVÁ, Roman GRMELA a Tomáš HLINSKÝ. The effects of 32 weeks of beta-alanine supplementation on CrossFit-specific performance, body composition and dietary habits in CrossFit athletes. In 24th Annual Congress of the EUROPEAN COLLEGE OF SPORT SCIENCE. 2019. ISBN 978-3-9818414-2-8.
 14. ŠEJNOHA MINSTEROVÁ, Alžběta, Roman GRMELA a Irena REKTOROVÁ. Vliv intenzivní tanečně-pohybové intervence na mikrostrukturní vlastnosti mozkové tkáně u seniorů. In 66.český a slovenský sjezd klinické neurofyziologie. 2019.
 15. 2018

 16. SKOTÁKOVÁ, Alena, Jana SKLENAŘÍKOVÁ, Lenka SVOBODOVÁ, Pavlína VACULÍKOVÁ a Roman GRMELA. Intensive dance - exercise intervention program for healthy seniors and patients with mild cognitive impairment. In European Congress of Adapted Physical Activity 2018. 2018.
 17. SKLENAŘÍKOVÁ, Jana, Lenka SVOBODOVÁ, Alena SKOTÁKOVÁ, Pavlína VACULÍKOVÁ, Roman GRMELA, Martin SEBERA a Petra SUCHÁČKOVÁ. The effect of a six - month dancing program on motor performance in elderly with mild cognitive impairment. In European Congress of Adapted Physical Activity 2018. 2018.
 18. 2017

 19. SKLENAŘÍKOVÁ, Jana, Lenka SVOBODOVÁ, Pavlína VACULÍKOVÁ, Alena SKOTÁKOVÁ a Roman GRMELA. SENIOR FITNESS TEST BEFORE INTENSIVE DANCE-EXERCISE INTERVENTION FOR HEALTHY SENIORS AND PATIENTS WITH MILD COGNITIVE IMPAIRMENT. 1. vyd. Opatia: Univ Zagreb, 2017. s. 58-58. ISBN 978-953-317-049-7.
 20. SKLENAŘÍKOVÁ, Jana, Alena SKOTÁKOVÁ, Pavlína VACULÍKOVÁ, Roman GRMELA, Lenka SVOBODOVÁ a Martin SEBERA. THE LEVEL OF PHYSICAL ABILITIES OF HEALTHY SENIORS AND PATIENTS WITH MILD COGNITIVE IMPAIRMENT. In Martin Zvonař, Zuzana SAjdlová. Brno, Proceedings of the 11th International Conference on Kinanthropology. Brno: Masarykova Univerzita, 2017. s. 632 - 639. ISBN 978-80-210-8917-4.
 21. SKOTÁKOVÁ, Alena, Pavlína VACULÍKOVÁ, Jana SKLENAŘÍKOVÁ a Roman GRMELA. The effect of dance interventions on the level of chosen physical abilities in elderly people. Review. In Martin Zvonař, Zuzana SAjdlová. Brno, Proceedings of the 11th International Conference on Kinanthropology. Brno: Masarykova Univerzita, 2017. s. 735 - 745. ISBN 978-80-210-8917-4.
 22. 2015

 23. KOPŘIVOVÁ, Jitka a Roman GRMELA. Psychomotorika v práci se seniory. Tělesná kultura. Univerzita Palackého v Olomouci, 2015, roč.38, č. 2, s. 25-35. ISSN 1211-6521.
 24. 2014

 25. HEJMALOVÁ, Michaela a Roman GRMELA. Vznik a vývoj definice metabolického syndromu. Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca. Brno: Česká společnost tělovýchovného lékařství, 2014, roč. 23, č. 3, s. 124-126. ISSN 1210-5481.
 26. 2013

 27. HEJMALOVÁ, Michaela, Michal KUMSTÁT a Roman GRMELA. Metabolický syndrom a dětský věk. In Konference Výživa, pohyb a zdravý životní styl. 2013. ISBN 978-80-87502-14-3.
 28. HEJMALOVÁ, Michaela, Luboš HRAZDIRA, Iva HRNČIŘÍKOVÁ, Michal KUMSTÁT a Roman GRMELA. The most important events of definiton of the metabolic syndrome. In Journal of Diabetes. 2013. ISSN 1753-0393.
 29. HEJMALOVÁ, Michaela, Roman GRMELA a Pavla JAKLOVÁ. Zdravotní aspekty pohybové aktivity u diabetu 1. typu a 2. typu. In Medicina Sportiva 2013. 2013. ISSN 1210-5481.
 30. HEJMALOVÁ, Michaela, Michal KUMSTÁT a Roman GRMELA. Zhodnocení nutričního stavu účastníků akce "Den diabetu". In Konference Výživa, pohyb a zdravý životní styl. 2013. ISBN 978-80-87502-14-3.
 31. 2012

 32. BERÁNKOVÁ, Lenka, Roman GRMELA, Jitka KOPŘIVOVÁ a Martin SEBERA. Zdravotní tělesná výchova. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. Elportál. ISSN 1802-128X.
 33. 2008

 34. BERÁNKOVÁ, Lenka, Martin SEBERA, Roman GRMELA a Jitka KOPŘIVOVÁ. Use of e-learning as a tutorial aid in semi practical courses at Faculty of sports studies, Masaryk university. In ICERI 2008. 1. vydání. Madrid, Španělsko: International Association of Technology, Education and Development, 2008. 4 s. ISBN 978-84-612-5091-2.
 35. GRMELA, Roman. Využití vyrovnávacích cvičení při sportovní přípravě v zápase dětí ve věku 7 - 10 let. In Sport a kvalita života 2008. 2008. vyd. Brno: Masarykova univerzita, fakulta sportovních studiíí, 2008. s. 43. ISBN 978-80-210-4716-7.
 36. 2003

 37. KOPŘIVOVÁ, Jitka, Igor JADVIDŽÁK, Roman GRMELA a Jiří DOLINA. Cvičení pro zlepšení fyzického i psychického stavu seniorů. 1, video-záznam. FSpS MU Brno, 2003.
 38. KOPŘIVOVÁ, Jitka, Jiří DOLINA, Roman GRMELA a Igor JADVIDŽÁK. Pohybové aktivity pro zlepšení fyzického a psychického stavu seniorů. In Nové poznatky v kinantropologickém výzkumu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2003. s. 97-100, 249 s. ISBN 80-210-3099-2.
 39. KOPŘIVOVÁ, Jitka, Jiří DOLINA, Roman GRMELA a Igor JADVIDŽÁK. Sportliche aktivität alsmittel für Schteigerung des Psychischen und Physischen Zustandes der Älteren. In Gemeinsames Kolloquium der Bewegungs- und Treiningswischensschaft. 1. vyd. Magdeburg: Institut für Sportwissenschaft an der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, 2003. s. 59-120.
 40. 2002

 41. KOPŘIVOVÁ, Jitka, Roman GRMELA a Igor JADVIDŽÁK. Cvičení jako prostředek ke zlepšení psycického a fyzického stavu seniorů. 1. vyd. Brno: ČSTL, 2002. s. 201-470. ISBN 80-210-3099-2.
 42. KOPŘIVOVÁ, Jitka, Roman GRMELA a Igor JADVIDŽÁK. Cvičení pro zlepšení fyzického, ale i psychického stavu seniorů II. 1. vyd. Brno: Propag Servis, 2002. 23 s.
 43. GRMELA, Roman. Úprava svalové nerovnováhy u chlapců v období staršího školního věku. In Nové poznatky v kinantropologickém výzkumu. 2002. vyd. Pedagogická fakulta Brno., 2002.
 44. RADKOVSKÁ, Renata a Roman GRMELA. Význam pohybu v procesu rozvoje hudebnosti u dětí a jeho využití v hodinách hudební výchovy. Komenský. Brno., 2002, roč. 127., 2., s. 29-31., 3.
 45. GRMELA, Roman, Jitka KOPŘIVOVÁ a Igor JADVIDŽÁK. Význam specifických pohybových aktivit pro zlepšení fyzického a psychického stavu u starších osob. In Medicina Sportiva Bohemica Slovaca. 2002. vyd. Praha: Česká společnost tělovýchovného lékařství., 2002. s. 201. ISSN 1210-5481.
 46. KOPŘIVOVÁ, Jitka. Význam specifických pohybových aktivit pro zlepšení fyzického a psychického stavu u starších osob. Medicina Sportiva Bohemica Slovaca. Praha: Česká společnost tělových. lékařství, 2002, roč. 11/2002, č. 3, s. 201-201. ISSN 1210-5481.
 47. 2001

 48. KOPŘIVOVÁ, Jitka, Roman GRMELA a Igor JADVIDŽÁK. Cvičení pro zlepšení fyzického, ale i psychického stavu seniorů. 1. vyd. Brno: Propag servis, 2001. 23 s.
 49. KOPŘIVOVÁ, Jitka. Cvičení pro zlepšení fyzického, ale i psychického stavu seniorů. Brno: MHS Brno, 2001. 23 s.
 50. GRMELA, Roman. Náprava poruch pohybového ústrojí u dětí na 2. stupni základní školy. In Nové poznatky v kinantropologickém výzkumu. 2001. vyd. Brno: Pedagogická fakulta Brno, 2001.
 51. 2000

 52. GRMELA, Roman. Náprava poruch pohybového ústrojí. Komenský. Brno: Komenský., 2000, roč. 124, 5/6, s. 109-110.
 53. 1999

 54. GRMELA, Roman, Ilona DOHNALOVÁ, Dita HLAVOŇOVÁ, Hana HRSTKOVÁ, Petr KRÁTKÝ a Jan NOVOTNÝ. Cvičení dětí v rekonvalescenci po léčbě zhoubných nádorů. In PYŠNÝ, Ladislav a Miluše VAVRUŠKOVÁ. Teorie a praxe v tělesné výchově a sportu. Ústí nad Labem: UJEP, 1999. s. 25-27. ISBN 80-7044-265-4.
 55. GRMELA, Roman, Ilona DOHNALOVÁ, Dita HLAVOŇOVÁ, Hana HRSTKOVÁ, Petr KRÁTKÝ a Jan NOVOTNÝ. Rehabilitačně - rekondiční cvičení dětí léčených pro zhoubné nádory. In PAVLÍK, Josef. Alternativní pohybové aktivity dětí a mládeže. Brno: Ústav tělesné kultury PdF MU, 1999. s. 51-54.
 56. KRÁTKÝ, Petr, Jan NOVOTNÝ, Dita HLAVOŇOVÁ, Roman GRMELA a Ilona DOHNALOVÁ. Týdenní mimoškolní energetická náročnost pohybu dětí dětí a její vztah k tělesné zdatnosti a somatickému rozvoji. In PYŠNÝ, Ladislav a Miluše VAVRUŠKOVÁ. Teorie a praxe v tělesné výchově a sportu. Ústí nad Labem: UJEP, 1999. s. 54-56. ISBN 80-7044-265-4.
 57. HLAVOŇOVÁ, Dita, Roman GRMELA, Petr KRÁTKÝ a Jan NOVOTNÝ. Vztah vytrvalostní zdatnosti a variability srdeční frekvence u 13 letých dívek. In Teorie a praxe v tělesné výchově a sportu. Ústí nad Labem: UJEP, PdF, Katedra tělesné výchovy, 1999. s. 36-38. ISBN 80-7044-265-4.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 2. 10. 2023 11:30