Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

 1. DOSTÁL, Marek, Miloš KEŘKOVSKÝ, Jakub STULÍK, Josef BEDNAŘÍK, Petra PRAKSOVÁ, Monika HULOVÁ, Yvonne BENEŠOVÁ, Eva KORIŤÁKOVÁ, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ a Marek MECHL. MR Diffusion Properties of Cervical Spinal Cord as a Predictor of Progression to Multiple Sclerosis in Patients with Clinically Isolated Syndrome. Journal of Neuroimaging. Hoboken: Wiley-Blackwell, 2021, roč. 31, č. 1, s. 108-114. ISSN 1051-2284. doi:10.1111/jon.12808.
 2. 2020

 3. KOLČAVA, Jan, Jan KOČICA, Monika HULOVÁ, Ladislav DUŠEK, Magda HORÁKOVÁ, Miloš KEŘKOVSKÝ, Jakub STULÍK, Marek DOSTÁL, Matyáš KUHN, Eva VLČKOVÁ, Josef BEDNAŘÍK a Yvonne BENEŠOVÁ. Conversion of clinically isolated syndrome to multiple sclerosis: a prospective study. MULTIPLE SCLEROSIS AND RELATED DISORDERS. OXFORD: ELSEVIER SCI LTD, 2020, roč. 44, SEP 2020, s. 1-10. ISSN 2211-0348. doi:10.1016/j.msard.2020.102262.
 4. KOLČAVA, Jan, Jiří LITZMAN, Josef BEDNAŘÍK, Jakub STULÍK a Pavel ŠTOURAČ. Neurological manifestation of immune system dysregulation resulting from CTLA-4 receptor mutation: a case report. MULTIPLE SCLEROSIS AND RELATED DISORDERS. OXFORD: ELSEVIER SCI LTD, 2020, roč. 45, October 2020, s. 1-4. ISSN 2211-0348. doi:10.1016/j.msard.2020.102313.
 5. 2019

 6. KEŘKOVSKÝ, Miloš, Jakub STULÍK, Marek DOSTÁL, Matyáš KUHN, Jan LOŠÁK, Petra PRAKSOVÁ, Monika HULOVÁ, Josef BEDNAŘÍK, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ a Marek MECHL. Structural and functional MRI correlates of T2 hyperintensities of brain white matter in young neurologically asymptomatic adults. European Radiology. New York: Springer, 2019, roč. 29, č. 12, s. 7027-7036. ISSN 0938-7994. doi:10.1007/s00330-019-06268-8.
 7. 2018

 8. DOSTÁL, Marek, Miloš KEŘKOVSKÝ, Eva KORIŤÁKOVÁ, Eva NĚMCOVÁ, Jakub STULÍK, Monika STAŇKOVÁ a Vladan BERNARD. Analysis of diffusion tensor measurements of the human cervical spinal cord based on semiautomatic segmentation of the white and gray matter. Journal of Magnetic Resonance Imaging. Hoboken: Wiley, 2018, roč. 48, č. 5, s. 1217-1227. ISSN 1053-1807. doi:10.1002/jmri.26166.
 9. 2017

 10. KEŘKOVSKÝ, Miloš, Jakub STULÍK, Ivana OBHLÍDALOVÁ, Petra PRAKSOVÁ, Josef BEDNAŘÍK, Marek DOSTÁL, Matyáš KUHN, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ a Marek MECHL. Moderní techniky MR zobrazení u roztroušené sklerózy. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Brno: Ambit Media, 2017, roč. 80, č. 6, s. 647-657. ISSN 1210-7859. doi:10.14735/amcsnn2017647.
 11. 2016

 12. KOUKALOVÁ, Renata, Petr SZTURZ, Iva SVOBODOVÁ, Jakub STULÍK a Zdeněk ŘEHÁK. Ložisková amyloidóza v dutině nosní. Klinická onkologie. Praha: Ambit Media, 2016, roč. 29, č. 3, s. 216-219. ISSN 0862-495X. doi:10.14735/amko2016216.
 13. ADAMOVÁ, Blanka, Iva ŠROTOVÁ a Jakub STULÍK. Lumbální spinální stenóza nebo amyotrofická laterální skleróza? Neurologie pro praxi. Olomouc: Solen, 2016, roč. 17, č. 2, s. 117-122. ISSN 1213-1814.
 14. DOSTÁL, Marek, Miloš KEŘKOVSKÝ, Eva KORIŤÁKOVÁ, Eva NĚMCOVÁ a Jakub STULÍK. Semiautomatická segmentace MR obrazu krční míchy a její aplikace při analýze parametrůtenzoru difúze u pacientů s roztroušenou sklerózou. In XL. český radiologický kongres. 2016.
 15. ANDRAŠINOVÁ, Tereza, Blanka ADAMOVÁ, Jakub STULÍK, J. BECK, Karel STARÝ, Stanislav VOHÁŇKA a Z. BÁLINTOVÁ. Spinální epidurální lipomatóza – tři kazuistiky. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2016, roč. 79, č. 1, s. 93-99. ISSN 1210-7859.
 16. DOSTÁL, Marek, Miloš KEŘKOVSKÝ, Eva KORIŤÁKOVÁ, Eva NĚMCOVÁ a Jakub STULÍK. VYUŽITÍ STROJOVÉHO UČENÍ PŘI SEGMENTACI KRČNÍ MÍCHY A JEJÍ APLIKACE PŘI ANALÝZE PARAMETRŮ TENZORU DIFÚZE. In XXXIX. Dni lekárskej biofyziky. 2016. ISBN 978-80-223-4105-9.
 17. 2015

 18. HRABOVSKÝ, Štěpán, Zdeněk ŘEHÁK, Jakub STULÍK, Jiří PRÁŠEK a Jiří MAYER. Raritní případ mnohočetného myelomu: vícečetný solitární plazmocytom kostí bérců a předloktí. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2015, roč. 61, č. 2, s. 161-165. ISSN 0042-773X.
 19. STULÍK, Jakub, Monika Justýna POLÁČKOVÁ, Marie MAXOVÁ a Marek MECHL. Současný pohled na diagnostiku difuzního axonálního poranění zobrazovacími metodami. Česká radiologie. Praha: Galén, 2015, roč. 69, č. 1, s. 61-66. ISSN 1210-7883.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 25. 6. 2021 00:25