Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2018

 1. STOJAROVÁ, Věra a Richard STOJAR. Balkan Regional Development : Moderate or Radical Islam for the Balkans. Journal of Balkan and Near Eastern Studies, Abingdon: Routledge, Taylor & Francis Group, 2018, neuveden, online, s. 1-16. ISSN 1944-8953. doi:10.1080/19448953.2018.1506284.
 2. STOJAROVÁ, Věra. Balkánští džihádisté. Vojenské rozhledy, Praha: Ministerstvo obrany ČR, 2018, roč. 27, č. 3, s. 63-74. ISSN 1210-3292. doi:10.3849/2336-2995.27.2018.03.063-074.
 3. STOJAROVÁ, Věra. Populist, Radical and Extremist Political Parties in Visegrad countries vis a vis the migration crisis. In the name of the people and the nation in Central Europe. Open Political Science, De Gruyter Poland, 2018, roč. 1, č. 1, s. 32-45. ISSN 2543-8042. doi:10.1515/openps-2018-0001.
 4. 2016

 5. STOJAR, Richard a Věra STOJAROVÁ. Electoral April in Serbia. CPG Online Magazine, Bangkok: German South East Asian Center of Excellence for Public Policy and Good Governance, 2016, roč. 2016, č. 3, s. 24-28.
 6. STOJAROVÁ, Věra. Political polarization in the Czech Republic and beyond. In The Aspen Institute Germany: Democratization of political processes and overcoming political-ideological polarization. 2016.
 7. STOJAROVÁ, Věra. Referendum in BiH: Opening of Pandora´s Box or continuation of post-Dayton stalemate? New Eastern Europe, 2016.
 8. STOJAROVÁ, Věra. Review. Combalía et al. (eds.): Derecho e Islam en una sociedad globalizada. Středoevropské politické studie, Brno: MPU, 2016, roč. 18, č. 4, s. 412-414. ISSN 1212-7817.
 9. STOJAROVÁ, Věra a Richard STOJAR. The Roots of Success of Far Right Parties in Serbia, Romania and Bulgaria. In Ejdus, Filip-Jurekovic, Predrag. Violent Extremism in the Western Balkans. první. Vienna: Federal Ministry of Defence and Sports of Republic of Austria, 2016. s. nestránkováno, 20 s. ISBN 978-3-902944-99-3.
 10. 2013

 11. STOJAROVÁ, Věra. The Far Right in the Balkans. Manchester and New York: Manchester University Press, 2013. 173 s. ISBN 978-0-7190-8973-2.
 12. 2012

 13. STOJAROVÁ, Věra. Paramilitary structures in Eastern Europe. In Backes-Moreau. The Extreme Right in Europe. Current Trends and Perspectives. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2012. s. 265-279, 14 s. Schriften des Hannah-Arendt-Instituts 46. ISBN 978-3-525-36922-7.
 14. STOJAROVÁ, Věra. The extreme right in Croatia, Bosnia-Herzegovina and Serbia. In Mammone -Godin-Jenkins. Mapping the extreme right in contemporary Europe. From local to transnational. 1. vyd. London: Routledge, 2012. s. 143-158, 15 s. Routledge studies in extremism and democracy. ISBN 978-0-415-50265-8.
 15. 2011

 16. STOJAROVÁ, Věra. Západní Balkán na cestě do Evropské unie. Mezinárodní politika, Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2011, roč. 2011, č. 5, s. 4-7. ISSN 0543-7962.
 17. 2010

 18. ŠEDO, Jakub a Peter EMERSON. Electoral systems and the link to the party systems. In STOJAROVÁ, Věra a Peter EMERSON. Party Politics in the Western Balkans. 1. vyd. Oxon: Routledge, 2010. s. 6-25, 20 s. Routledge research in comparative politics. ISBN 0-415-55099-8.
 19. STOJAROVÁ, Věra. Legacy of communist and socialist parties in the Western Balkans. In STOJAROVÁ, Věra a Peter EMERSON. Party Politics in the Western Balkans. 1. vyd. Oxon: Routledge, 2010. s. 26-41, 15 s. Political science. ISBN 0-415-55099-8.
 20. STOJAROVÁ, Věra. Nationalist parties and the party systems of the Western Balkans. In STOJAROVÁ, Věra a Peter EMERSON. Party politics in the Western Balkans. 1. vyd. Oxon: Routledge, 2010. s. 42-58, 16 s. Political science. ISBN 0-415-55099-8.
 21. STOJAROVÁ, Věra a Peter EMERSON. Party Politics in the Western Balkans. 1. vyd. Oxon: Routledge, 2010. 240 s. Political science. ISBN 0-415-55099-8.
 22. ŠEDO, Jakub. Party system of Croatia. In STOJAROVÁ, Věra a Peter EMERSON. Party Politics in the Western Balkans. 1. vyd. Oxon: Routledge, 2010. s. 73-84, 12 s. Routledge research in comparative politics sv. 28. ISBN 0-415-55099-8.
 23. STOJAROVÁ, Věra, Miroslav MAREŠ, Richard STOJAR a Srdjan PRTINA. Security perspectives on the Western Balkan countries. první. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2010. 123 s. Politics series Volume 32. ISBN 978-80-7325-232-8.
 24. STOJAROVÁ, Věra. The party system of Albania. In STOJAROVÁ, Věra a Peter EMERSON. Party politics in the Western Balkans. 1. vyd. Oxon: Routledge, 2010. s. 180-189, 9 s. Political science. ISBN 0-415-55099-8.
 25. ŠEDO, Jakub. The party system of Bosnia and Herzegovina. In STOJAROVÁ, Věra a Peter EMERSON. Party Politics in the Western Balkans. 1. vyd. Oxon: Routledge, 2010. s. 85-99, 14 s. Routledge research in comparative politics sv. 28. ISBN 0-415-55099-8.
 26. STOJAROVÁ, Věra. The party system of Kosovo. In STOJAROVÁ, Věra a Peter EMERSON. Party Politics in the Western Balkans. 1. vyd. Oxon: Routledge, 2010. s. 151-166, 15 s. Political science. ISBN 0-415-55099-8.
 27. ŠEDO, Jakub. The party system of Macedonia. In STOJAROVÁ, Věra a Peter EMERSON. Party Politics in the Western Balkans. 1. vyd. Oxon: Routledge, 2010. s. 167-179, 13 s. Routledge research in comparative politics sv. 28. ISBN 0-415-55099-8.
 28. 2009

 29. STOJAROVÁ, Věra, Martin HRABÁLEK a Pavlína SPRINGEROVÁ. Security in the Andean Community of Nations: the member states in the 21st century. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2009. 187 s. Politics series No. 30. ISBN 978-80-7325-198-7.
 30. 2008

 31. STOJAROVÁ, Věra. Albánie: od stalinistického skanzenu k evropské integraci. In CABADA, Ladislav. Komparace politických systémů. Nové demokracie střední a východní Evropy1. 1. vyd. Praha: VŠE, 2008. s. 157-180, 23 s. komparace pol systemu. ISBN 978-80-245-1388-1.
 32. STOJAROVÁ, Věra. Ecuador - weak state. KIAS PAPERS, 2008, roč. 1/3, č. 1, s. 94-106. ISSN 1802-1565.
 33. STOJAROVÁ, Věra a Hana VYKOUPILOVÁ. Populism in the Balkans. Case of Serbia. Středoevropské politické studie, Brno: Mezinárodní politologický ústav MU, 2008, X, 2-3, s. 95-112. ISSN 1212-7817.
 34. STOJAROVÁ, Věra. Post-conflict reconstruction in Kosovo. In BUREŠ, Oldřich. Teorie a praxe postkonfliktní rekonstrukce. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2008. s. 61-71, 10 s. Mezinárodní vztahy 1. ISBN 978-80-7380-142-7.
 35. STOJAROVÁ, Věra. Problem bosniacki a szerzej rozumiane bezpieczenstwo. Strony i reprezentacja interesow w Bosni i Hercegowinie. Europejski protektorat? Bosnia i Hercegowina w perspektywie srodkowoeuropejskiej. In GNIAZDOWSKI, Mateusz. Europejski protektorat? Bosnia i Hercegowina w perspektywie srodkowoeuropejskiej. 1. vyd. Warszawa: Polski institut spraw miedzynarodowych, 2008. s. 63-84, 21 s. PISM, 1. ISBN 978-83-89607-44-7.
 36. STOJAROVÁ, Věra. Recenze Fink Hafner, D. – Pejanović, M. (eds.): Razvoj političkog pluralizma u Sloveniji i Bosni i Hercegovini. Brno: MPU, 2008. ISSN 1212-7817.
 37. STOJAROVÁ, Věra. Současné bezpečnostní hrozby a perspektivy vývoje západního Balkánu. CEVROREVUE. Praha: CEVRO, 2008. 2 s. květen. ISSN 1213-9521.
 38. 2007

 39. BACKES, Uwe. Meaning and Forms of Political Extremism. Středoevropské politické studie, Brno: MPÚ, 2007, roč. 9, č. 4, s. 242-262. ISSN 1212-7817.
 40. STOJAROVÁ, Věra. Organized crime in the Western Balkans. Graz: HUMSEC, 2007.
 41. STOJAROVÁ, Věra. Otázka kosovská v širším pojetí bezpečnosti. In ŠTĚPÁNEK, Václav. Současné Srbsko- politika, kultura, Evropská unie. první. Brno: Ústav slavistiky, 2007. s. 101-125, 24 s. ISBN 80-7326-127-8.
 42. ŠEDO, Jakub, Věra STOJAROVÁ, Roman CHYTILEK a Lubomír KOPEČEK. Political Parties in Central and Eastern Europe: In Search of Consolidation. Stockholm: International IDEA, 2007. 133 s. Research and Dialogue with Political Parties. ISBN 978-91-85724-01-7.
 43. STOJAROVÁ, Věra. Recenze knihy Politické systémy Latinské Ameriky. Politologický časopis, Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2007, XIV/2007, č. 1, s. 77-78. ISSN 1211-3247.
 44. STOJAROVÁ, Věra. Rozšíření Evropské unie o Rumunsko a Bulharsko. Revue politika, Brno: CDK, 2007, V. (XVIII., č. 1, s. 31-34. ISSN 1214-0899.
 45. STOJAROVÁ, Věra. Současné bezpečnostní hrozby západního Balkánu. Kritická analýza konceptu Kodaňské školy. Brno: CDK, 2007. 295 s. politologická řada. ISBN 978-80-7325-134-5.
 46. CAMUS, Jean Ywes. The European Extreme Right and Religious Extremism. Středoevropské politické studie, Brno: MPÚ, 2007, roč. 9, č. 4, s. 263-279. ISSN 1212-7817.
 47. 2006

 48. STÝSKALÍKOVÁ, Věra. Etnické menšiny v Albánii. Boček, Pavel-Hladký, Ladislav-Krejčí, Pavel-Stehlík, Petr-Štěpánek, Václav (eds. In Studia Balcanica Bohemo-Slovaca. Brno: Matice moravská, 2006. s. 531-539, 8 s. ISBN 80-86488-32-2.
 49. STOJAROVÁ, Věra. Evropská unie a západní Balkán. In ZÁVĚŠICKÝ, Jan. Evropská unia a její bezpečnost. Vybrané problémy evropské bezpečnosti. Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2006. s. 177-192, 15 s. Ediční řada Sborníky, svazek č. 31. ISBN 80-210-4172-2.
 50. STOJAROVÁ, Věra. Organizovaný zločin na území západního Balkánu. In NĚMEC, Jan a Markéta ŠŮSTKOVÁ. Kongres českých politologů, Olomouc, 8-10.9.2006. Praha, Olomouc: Česká společnost pro politické vědy, 2006. s. 393-405, 12 s. ISBN 978-80-902176-0-7.
 51. STOJAROVÁ, Věra. The Republic of Macedonia, identity and the Taiwan link. In CABADA, Ladislav a Šárka WAISOVÁ. Contemporary Security Dilemmas: Reflections on Security in East Asia and Central Europe. první. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2006. s. 112-127, 15 s. ISBN 80-7380-014-4.
 52. STÝSKALÍKOVÁ, Věra. UCK: Terorismus nebo guerilla? In SOULEIMANOV, Emil. Terorismus: válka proti státu. první. Praha: Eurolex Bohemia, 2006. s. 203-224, 21 s. edice. ISBN 80-86861-76-7.
 53. 2005

 54. BALÍK, Stanislav a Věra STÝSKALÍKOVÁ. Berishovská a postberishovská Albánie. Případová studie defektního režimu. Středoevropské politické studie, Brno: Mezinárodní politologický ústav MU, 2005, VII., č. 4, s. 366-388. ISSN 1212-7817.
 55. STÝSKALÍKOVÁ, Vera. Der Einfluss der EU Osterweiterung auf die tschechische Asyl- und Migrationspolitik. In SALIMI, Cyrus a Eric WRASSE. Die Transformation nationaler Politik. Berlin: DGAP, 2005. s. 137-156, 19 s. ISBN 3-9810553-0-6.
 56. BALÍK, Stanislav a Věra STÝSKALÍKOVÁ. Miloševičovo Srbsko. Případová studie kompetitivního mobilizačního autoritativního režimu. Stedoevropské politické studie, Brno: Mezinárodní politologický ústav MU, 2005, VII., č. 4, s. 456-479. ISSN 1212-7817.
 57. STÝSKALÍKOVÁ, Věra. Recenze knihy The search for Greater Albania. Politologický časopis, Brno: MPU, 2005, roč. 2005, č. 1, s. 91-93. ISSN 1211-3247.
 58. PRTINA, Srdjan a Věra STÝSKALÍKOVÁ. Vývoj bezpečnostní situace v Bosně a Hercegovině. Zahraniční a bezpečnostní politika Slovinska, Chorvatska a Rumunska a vývoj bezp. In STÝSKALÍKOVÁ, Věra a Hubert SMEKAL. Zahraničí a bezpečnostní politika Slovinska, Chorvatska, Rumunska a vývoj bezpečnostní situace v Bosně a Hercegovině. Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2005. s. 105-152, 48 s. ISBN 80-210-3873-X.
 59. LASÁK, Jan. Zahraniční a bezpečnostní politika Republiky Slovinsko. In STÝSKALÍKOVÁ, Věra a Hubert SMEKAL. Zahraniční a bezpečnostní politika Slovinska, Chorvatska a Rumunska a vývoj bezpečnostní situace v Bosně a Hercegovině. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita. Mezinárodní politologický ústav, 2005. s. 13 - 54, 41 s. ISBN 80-210-3873-X.
 60. STANKOV, Daniel. Zahraniční a bezpečnostní politika Rumunska. In STÝSKALÍKOVÁ, Věra a Hubert SMEKAL. Zahraniční a bezpečnostní politika Slovinska, Chorvatska a Rumunska a vývoj bezpečnostní situace v Bosně a Hercegovině. 1. vydání. Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2005. s. 153-198, 45 s. ISBN 80-210-3873-X.
 61. STÝSKALÍKOVÁ, Věra a Hubert (eds.) SMEKAL. Zahraniční a bezpečnostní politika Slovinska, Chorvatska a Rumunska a vývoj bezpečnostní situace v Bosně a Hercegovině. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005. 204 s. studie I. ISBN 80-210-3873-X.
 62. 2004

 63. STÝSKALÍKOVÁ, Vera. Civil-military relations in Albania. Sofia: G.S. Rakovski Defence and Statt College, 2004.
 64. MAREŠ, Miroslav, Lubomír KOPEČEK, Pavel PEČÍNKA a Věra STÝSKALÍKOVÁ. Etnické menšiny a česká politika. Analýza stranických přístupů k etnické a imigrační politice po roce 1989. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2004. 139 s. Politologická řada. ISBN 80-7325-050-0.
 65. STÝSKALÍKOVÁ, Vera. Modely integrace imigrantů a jejich projevy v české politice. Stredoevropske politicke studie, 2004, VI, 2-3, s. 1-13. ISSN 1212-7817.
 66. STÝSKALÍKOVÁ, Vera. Modely pristupu k narodnostnim mensinam a imigrantum a jejich projevy v ceske politice. In MAREŠ, Miroslav, Lubomír KOPEČEK, Pavel PEČÍNKA a Věra STÝSKALÍKOVÁ. Etnické menšiny a česká politika. Analýza stranických přístupů k etnické a imigrační politice po roce 1989. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2004. s. 8-33, 139 s. Politologická řada. ISBN 80-7325-050-0.
 67. STÝSKALÍKOVÁ, Vera. Republika Albánie. In KUBÁT, Michal. Politické a ústavní systémy zemí středovýchodní Evropy. Praha: Eurolex Bohemia, 2004. 18 s. politologie, I. ISBN 80-86432-90-4.
 68. STÝSKALÍKOVÁ, Vera. Weak Civil Society in Central European Countries: NGOs within the Asylum and Migration Policy in the Czech republic/ a Case Study. The End of Transformation Era?Graduate Seminar in Politics. In WOŁEK, Artur. The End of Transformation Era?Graduate Seminar in Politics. 1. vyd. Nowy Sącz: uni nowi sacz, 2004. s. 40-57, 17 s. ISBN 83-88421-40-9.
 69. STÝSKALÍKOVÁ, Věra. Zahraniční a bezpečnostní politika Albánie. Zahraniční a bezpečnostní politika vybraných zemí Balkánu. In STÝSKALÍKOVÁ, Věra a Hubert SMEKAL. Zahraniční a bezpečnostní politika vybraných zemí Balkánu. Brno: MPÚ, 2004. s. 91-137, 46 s. ISBN 80-210-3572-2.
 70. STANKOV, Daniel. Zahraniční a bezpečnostní politika Bulharska. In STÝSKALÍKOVÁ, Věra a Hubert SMEKAL. Zahraniční a bezpečnostní politika vybraných zemí Balkánu. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity v Brně, 2004. s. 179-213, 34 s. Studie č. 31. ISBN 80-210-3572-2.
 71. ŠMÍD, Tomáš. Zahraniční a bezpečnostní politika Makedonie. In STÝSKALÍKOVÁ, Věra a Hubert SMEKAL. Zahraniční a bezpečnostní politika vybraných zemí Balkánu. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2004. s. 58 - 90, 32 s. ISBN 80-210-3572-2.
 72. ZÁVĚŠICKÝ, Jan. Zahraniční a bezpečnostní politika Řecka. In STÝSKALÍKOVÁ, Věra a Hubert SMEKAL. Zahraniční a bezpečnostní politika vybraných zemí Balkánu. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity v Brně, 2004. s. 138-178, 41 s. Studie č. 31. ISBN 80-210-3572-2.
 73. PRTINA, Srdjan. Zahraniční a bezpečnostní politika Srbska a Černé Hory. In STÝSKALÍKOVÁ, Věra a Hubert SMEKAL. Zahraniční a bezpečnostní politika vybraných zemí Balkánu. Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2004. s. 12-57, 45 s. ISBN 80-210-3572-2.
 74. SMEKAL, Hubert a Věra STÝSKALÍKOVÁ. Zahraniční a bezpečnostní politika vybraných zemí Balkánu. Brno: MPÚ, 2004. 219 s. studie 1. ISBN 80-210-3572-2.
 75. 2003

 76. STÝSKALÍKOVÁ, Věra. Albánská levice v současnosti. Vývoj nástupnických komunistických stran v Albánii. Středoevropské politické studie, Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2003, V, 2-3, s. 1-9. ISSN 1212-7817.
 77. STÝSKALÍKOVÁ, Věra. Kosovská osvobozenecká armáda - UÇK. Rexter - časopis pro výzkum radikalismu, extremismu a terorismu, Brno: Centrum strategických studií, 2003, roč. 2003, č. 1, s. 1-14. ISSN 1214-7737.
 78. KRPEC, Oldřich a Vera STYSKALIKOVA. Republika Albánie. Politické strany ve střední a jihovýchodní Evropě. In FIALA, Petr, Jan HOLZER a Maxmilián STRMISKA. Politické strany ve střední a jihovýchodní Evropě. 1. vyd. Brno: MPÚ, 2003. s. 28-42, 14 s. ISBN 80-210-3036-4.
 79. STÝSKALÍKOVÁ, Věra. Teorie Steina Rokkana a její použití v postsocialistických zemích jihovýchodní Evropy. Case study Abánie. Středoevropské politické studie, Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2003, roč. 2003, č. 1, s. 1-10. ISSN 1212-7817.
 80. STÝSKALÍKOVÁ, Vera. Zahranicni a bezpecnostni politika Albanie. : USS VA v Brne, 2003. 49 s.
 81. STÝSKALÍKOVÁ, Věra. Západní Balkán a perspektivy jeho vstupu do EU. Revue Politika. Příloha., Brno: CDK, 2003, III (XVI), březen, s. 11-17. ISSN 1214-0899.
 82. 2000

 83. TUCKER, Avizier, Karel JAKEŠ, Marian KIŠŠ a Věra STÝSKALÍKOVÁ. From Republican Virtue to Technology of Political Power. Three episodes od Czech nonpolitical Politics. Political Science Quarterly, New York: academy of political science, 2000, roč. 115, č. 3, s. 421-445. ISSN 0032-3195.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 12. 11. 2018 21:13