Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

 1. SOVOVÁ, Lucie, Petr JEHLIČKA a Petr DANĚK. Growing the Beautiful Anthropocene: Ethics of Care in East European Food Gardens. Sustainability. MDPI, 2021, roč. 13, č. 9, s. "5193", 17 s. ISSN 2071-1050. doi:10.3390/su13095193.
 2. DANĚK, Petr a Petr JEHLIČKA. Quietly degrowing: Food self-provisioning in Central Europe. In Nelson, Anitra; Edwards,Ferne. FOOD FOR DEGROWTH: Perspectives and Practices. Abingdon: Routledge, 2021. s. 33-44. 1st. ISBN 978-0-367-43646-9.
 3. 2020

 4. KEVICKÝ, Dominik a Petr DANĚK. Kde sa chodí voliť? Faktory ovplyvňujúce geografické rozloženie volebnej účasti v slovenských parlamentných voľbách. Geografický časopis. Slovenská akadémia vied, 2020, roč. 72, č. 1, s. 5-25. ISSN 0016-7193. doi:10.31577/geogrcas.2020.72.1.01.
 5. DANĚK, Petr. Nederveen Pieterse, J.: Multipolar Globalization. Emerging Economies and Development. Informace České geografické společnosti. Česká geografická společnost, 2020, roč. 39, č. 1, s. 44-49. ISSN 1213-1075.
 6. DANĚK, Petr. Orientalismus: západní formování vzdálených regionů. Geografické rozhledy. Česká geografická společnost, 2020, roč. 29, č. 3, s. 24-25. ISSN 1210-3004.
 7. DANĚK, Petr. Orientalistické nevědomí a výuka regionální geografie. Geografické rozhledy. Nakladatelství České geografické společnosti s.r.o., 2020, roč. 29, č. 3, s. "i"-"iv", 4 s. ISSN 1210-3004.
 8. PODHRÁZSKÝ, Štěpán a Petr DANĚK. Perennially Perishable? Development Trends in the Set of De Facto States. Czech Journal of International Relations (CJIR). Prague: Institute of International Relations, 2020, roč. 55, č. 3, s. 5-30. ISSN 0323-1844. doi:10.32422/mv-cjir.1662.
 9. DANĚK, Petr. Výuka regionální geografie? Situace je vážná, nikoli však zoufalá! Informace České geografické společnosti. Praha: Česká geografická společnost, 2020, roč. 39, č. 2, s. 24-31. ISSN 1213-1075.
 10. 2019

 11. DANĚK, Petr. Anděl, Bičík, Bláha: Makroregiony světa. Nová regionální geografie. Informace České geografické společnosti. Česká geografická společnost, 2019, roč. 38, č. 2, s. 19-25. ISSN 1213-1075.
 12. DANĚK, Petr a Petr JEHLIČKA. Beyond coping strategy: Central European informal food economies as future-oriented and transformation-enabling practices. In International workshop From Economic to Political Informality: Exploring the Link between Shadow Practices, Policy Making and Development. 2019.
 13. DANĚK, Petr. Convergencies and divergencies in making postcolonial Sri Lanka: buddhism, nationalism and development. In Přednáška pro studenty doktorských programů. 2019.
 14. DANĚK, Petr. Environmentální hnutí v Indii: podoby lidového protestu. Geografické rozhledy. Nakladatelství České geografické společnosti s.r.o., 2019, roč. 28, č. 5, s. 1-2. ISSN 1210-3004.
 15. DANĚK, Petr. Informal economies within the Czech society. Interpretation of survey results. In Seminar on Social Science Research on Food Self-provisioning in Central and Eastern Europe and China. 2019.
 16. DANĚK, Petr. Jak dál ve výuce regionální geografie? 2019.
 17. DANĚK, Petr. Memories of Society and Lanscape: Long-term Consequences of Re-settlement. In Lecture for members of the Department of Geography, Peradeniya University. 2019.
 18. DANĚK, Petr a Jan VÁVRA. Proč je lepší motyka než golfová hůl: motivace k zahrádkaření. Zahrádkář. Praha: Český zahrádkářský svaz o.s., 2019, roč. 2019, č. 12, s. 56-57.
 19. DANĚK, Petr. Proměny sinhálského buddhismu. Geografické rozhledy. Nakladatelství České geografické společnosti s.r.o., 2019, roč. 28, č. 4, s. 16-19. ISSN 1210-3004.
 20. JEHLIČKA, Petr, Petr DANĚK a Jan VÁVRA. Rethinking resilience: home gardening, food sharing and everyday resistance. Canadian Journal of Development Studies. Abingdon: Routledge Journals, Taylor & Francis, 2019, roč. 40, č. 4, s. 511-527. ISSN 0225-5189. doi:10.1080/02255189.2018.1498325.
 21. DANĚK, Petr. Rozvoj proti rozvoji: environmentální hnutí v Indii. Geografické rozhledy. Nakladatelství České geografické společnosti s.r.o., 2019, roč. 28, č. 5, s. 12-15. ISSN 1210-3004.
 22. VÁVRA, Jan, Petr DANĚK, Petr JEHLIČKA a Miloslav LAPKA. Urban gardens as a source of self-grown food in Czech towns and cities. In 10th International Association for Landscape Ecology World Congress. 2019.
 23. DANĚK, Petr, Petr JEHLIČKA a Jan VÁVRA. Zahrádkaření: nenápadný půvab nezamýšlené udržitelnosti. Geografické rozhledy. Nakladatelství České geografické společnosti s.r.o., 2019, roč. 28, č. 5, s. 38-41. ISSN 1210-3004.
 24. DANĚK, Petr. Zahrádky: prostor mimo tržní ekonomiku. Zahrádkář. Praha: Český zahrádkářský svaz o.s., 2019, roč. 2019, č. 4, s. 61.
 25. 2018

 26. DANĚK, Petr. Geografické myšlení, demokracie a etika v kartocentrické společnosti. In Mapy jsou pro každého. 2018.
 27. DANĚK, Petr, Petr JEHLIČKA a Jan VÁVRA. Kdo pěstuje zeleninu? Hodnoty a motivace českých zahrádkářů. In Geografia na vzostupe? 17. kongres Slovenskej geografickej spoločnosti. 2018. ISBN 978-80-223-4576-7.
 28. BERA, Mohan Kumar a Petr DANĚK. Risk Perception and Action to Reduce the Impact of Floods in the Czech Republic. In Leal Filho. Handbook of Climate Change Resilience. Cham: Springer, 2018. s. 1-16. Springer reference. ISBN 978-3-319-71025-9. doi:10.1007/978-3-319-71025-9_31-1.
 29. BERA, Mohan Kumar a Petr DANĚK. The perception of risk in the flood-prone area: a case study from the Czech municipality. Disaster Prevention and Management. 2018, roč. 27, č. 1, s. 2-14. ISSN 0965-3562. doi:10.1108/DPM-01-2017-0004.
 30. VÁVRA, Jan, Petr DANĚK a Petr JEHLIČKA. What is the contribution of food self-provisioning towards environmental sustainability? A case study of active gardeners. Journal of Cleaner Production. Oxford: Elsevier, 2018, roč. 185, June, s. 1015-1023. ISSN 0959-6526. doi:10.1016/j.jclepro.2018.02.261.
 31. 2017

 32. JEHLIČKA, Petr, Petr DANĚK a Jan VÁVRA. A change engaging resilience: home gardening, food sharing and everyday resistance. In XXVII European Society for Rural Sociology Congress. 2017.
 33. VIŠŇOVSKÝ, Maroš a Petr DANĚK. Money for our people, not for migrants: Electoral geography of xenophobic and extreme right-wing political parties in the 2016 Czech regional elections. In The Nordic Geographers Meeting. 2017.
 34. JEHLIČKA, Petr a Petr DANĚK. Rendering the Actually Existing Sharing Economy Visible: Home-Grown Food and the Pleasure of Sharing. Sociologia ruralis. Hoboken, NJ USA: Wiley, 2017, roč. 57, č. 3, s. 274-296. ISSN 0038-0199. doi:10.1111/soru.12160.
 35. NOVOTNÝ, Gustav a Petr DANĚK. Sekularizace nebo re-sakralizace? Prostory víry mladých věřících v Brně. In Klímová, V., Žítek, V. (eds.). 20th International Colloquium on Regional Sciences. Conference Proceedings. Brno: Masarykova univerzita, 2017. s. 945-951. ISBN 978-80-210-8587-9. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-8587-2017-124.
 36. 2016

 37. DANĚK, Petr a Petr JEHLIČKA. Domácí výroba, vzájemná pomoc a sdílení: má prostor netržních ekonomických vztahů svoji geografii? In Výroční konference České geografické společnosti, "Geografické myšlení jako aktuální společesnká výzva", České Budějovice. 2016.
 38. JEHLIČKA, Petr a Petr DANĚK. Jiné ekonomiky a česká společnost. Výsledky sociologického průzkumu. In Seminář Peníze, nebo život? Jiné ekonomiky a potravinové iniciativy v ČR, FSS MU 21. 10. 2016. 2016.
 39. JOHANISOVÁ, Naděžda, Petr JEHLIČKA, Petr DANĚK a Lucie SOVOVÁ. Peníze nebo život: Jiné ekonomiky a potravinové iniciativy v Česku. 2016.
 40. BERA, Mohan Kumar a Petr DANĚK. PERCEPTION OF RISK AND MANAGING FLOOD DISASTER: A CASE STUDY OF RURAL COMMUNITY IN CZECH REPUBLIC. In Danko, L Slovakova, M. 12TH ANNUAL INTERNATIONAL BATA CONFERENCE FOR PH.D. STUDENTS AND YOUNG RESEARCHERS (DOKBAT). ZLIN: TOMAS BATA UNIV ZLIN, 2016. s. 57-70. ISBN 978-80-7454-592-4. doi:10.7441/dokbat.2016.06.
 41. NOVOTNÝ, Gustav a Petr DANĚK. Post-sekulární Brno? Proměny religiozity očima brněnských věřících. In Sjezd ČGS 2016. 2016.
 42. NOVOTNÝ, Gustav a Petr DANĚK. Proměny religiozity očima mladých věřících v Brně. In RNDr. et PhDr. Aleš Nováček, Ph.D. Sborník příspěvků. Výroční konference České geografické společnosti. Geografické myšlení jako aktuální společenská výzva. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2016. s. 118-127. ISBN 978-80-7394-619-7.
 43. JEHLIČKA, Petr a Petr DANĚK. Rendering actually existing economic alternatives visible: Central European food sharing networks. In 4th Biannual Conference on Nordic Rural Research „NORDIC RURALITIES: Crisis and resiliece“. 2016.
 44. JEHLIČKA, Petr a Petr DANĚK. Rendering the actually existing sharing economy visible: food, social networks and non-market exchanges in Central and Eastern Europe. In 5th Degrowth Conference Budapest. 2016.
 45. JEHLIČKA, Petr a Petr DANĚK. Rendering the actually existing sharing economy visible: social networks, non-market exchanges and mutual help in Central and Eastern Europe. In 2nd International Workshop on the Sharing Economy, ESCP Europe, Paris. 2016.
 46. JOHANISOVÁ, Naděžda a Petr DANĚK. Some Survival Strategies of Communal Economic Projects. In International Conference of the European Network of Political Ecology (ENTITLE), „Undisicplined Environments“. 2016.
 47. 2015

 48. DANĚK, Petr, Petr JEHLIČKA, Naděžda JOHANISOVÁ a Eva FRAŇKOVÁ. Beyond coping strategies: motivation for food self-provisioning and sharing in the Czech Republic. 2015.
 49. JEHLIČKA, Petr, Naděžda JOHANISOVÁ, Eva FRAŇKOVÁ a Petr DANĚK. Post-socialist sharing economy: home grown food and informal distribution networks. In XXVI Congress of the European Society for Rural Sociology. 2015.
 50. DANĚK, Petr, Petr JEHLIČKA, Naděžda JOHANISOVÁ a Eva FRAŇKOVÁ. Rendering actually existing economic alternatives visible: post-socialist sharing networks in Czechia. In Annual International Conference 2015 of the Royal Geographical Society with the Institute of British Geographers ‘Geographies of the Anthropocene’. 2015.
 51. JEHLIČKA, Petr, Naděžda JOHANISOVÁ, Eva FRAŇKOVÁ a Petr DANĚK. The Sharing Economy?: Informal Economic Practices in the Post-socialist Countryside. In British Association for Slavonic and East European Studies, annual conference. 2015.
 52. 2014

 53. DANĚK, Petr. Heterodoxní ekonomické prostory. In Sjezd České geografické společnosti, Praha. 2014.
 54. DANĚK, Petr, Adam ČAJKA, Filip CHVÁTAL, Petr VODA, Lenka ZAHRÁDKOVÁ a Pavlína ZRŮSTOVÁ. Indie: společnost a hospodářství v transformaci. Kapitoly z humánní geografie Indie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 272 s. ISBN 978-80-210-7528-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-7528-2014.
 55. DANĚK, Petr, Adam ČAJKA, Filip CHVÁTAL, Petr VODA, Lenka ZAHRÁDKOVÁ a Pavlína ZRŮSTOVÁ. Indie: společnost a hospodářství v transformaci. Kapitoly z humánní geografie Indie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 272 s. ISBN 978-80-210-7528-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-7528-2014.
 56. NOVOTNÝ, Gustav a Petr DANĚK. New religions in a post-communist city: Seventh-Day Adventists and Diamond Way Buddhists in Brno. In Regional Conference of IGU, Krakow. 2014.
 57. DOBOŠ, Pavel a Petr DANĚK. Observing the other : imaginative geographies of czech news media. In International Geographical Union Regional Conference. 2014.
 58. JOHANISOVÁ, Naděžda, Petr DANĚK, Eva FRAŇKOVÁ a Petr JEHLIČKA. The potential of heterodox economic spaces and of commons regimes in a no-growth economy. In 16th Confernce of the Association for Heterodox Economics, University of Greenwich, London. 2014.
 59. JEHLIČKA, Petr, Petr DANĚK, Naděžda JOHANISOVÁ a Eva FRAŇKOVÁ. The Unbearable Rightness of Sharing: Informal Economic Practices in Post-socialist Central Europe. In Regional Conference of IGU, Krakow. 2014.
 60. 2013

 61. DANĚK, Petr a Petr VODA. Deeply rooted or smartly managed? Transformations of the Czech Communist Party. In RGS-IBG Annual International Conference. 2013.
 62. DANĚK, Petr. Geografické myšlení: úvod do teoretických přístupů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 172 s. ISBN 978-80-210-6694-6. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-6694-2013.
 63. DANĚK, Petr. Geografické myšlení: úvod do teoretických přístupů. první. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 172 s. ISBN 978-80-210-6694-6. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-6694-2013.
 64. SZCZYRBA, Zdeněk, Václav TOUŠEK, Karel KIRCHNER, Petr DANĚK, Pavel PTÁČEK, Jan DIVÍŠEK, Bohumil FRANTÁL, Robert OSMAN, Petr VODA, Ondřej ŠERÝ a Ondřej HERZÁN. Geografický výzkum: participace a angažovanost. 2013.
 65. FRAJER, Jindřich, Petr DANĚK, Pavel PTÁČEK, Irena SMOLOVÁ a Milada DUŠKOVÁ. Nové metody ve výuce geografie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 88 s. ISBN 978-80-210-6664-9.
 66. DANĚK, Petr. Šest výzev pro výuku geografie. In Frajer, Daněk, Ptáček, Dušková, Smolová. Nové metody ve výuce geografie. první. Brno: Munipress, 2013. s. 7-11. ISBN 978-80-210-6664-9.
 67. 2012

 68. DANĚK, Petr. Ádivásiové a přehrady: rozvoj proti rozvoji. Brno: Kulturní noviny - vydavatelské a mediální družstvo, 2012. 1 s. Kulturní noviny 2/2012. ISSN 1804-8897.
 69. DANĚK, Petr a Lenka DUŠKOVÁ. Dekolonizace. In Dušková, Harmáček, Krylová, Opršal, Syrovátka, Šafaříková. Encyklopedie rozvojových studií. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012. s. 43-44. ISBN 978-80-244-2948-9.
 70. SZCZYRBA, Zdeněk, Václav TOUŠEK, Martin CULEK, Karel KIRCHNER, Petr DANĚK, Pavel PTÁČEK, Bohumil FRANTÁL, Robert OSMAN, Petr VODA, Ondřej ŠERÝ, Ondřej HERZÁN a Jan DIVÍŠEK. Geografický výzkum : společnost a příroda v období krize. 2012.
 71. OSMAN, Robert a Petr DANĚK. Geografický výzkum v České republice. 1. vyd. Brno: Tribun EU, 2012. s. 1-217. ISBN 978-80-263-0246-9.
 72. DANĚK, Petr. Globalizace. In Dušková, Harmáček, Krylová, Opršal, Syrovátka, Šafaříková. Encyklopedie rozvojových studií. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012. s. 88-90. ISBN 978-80-244-2948-9.
 73. DANĚK, Petr. Kolonialismus. In Dušková, Harmáček, Krylová, Opršal, Syrovátka, Šafaříková. Encyklopedie rozvojových studií. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012. s. 116-118. ISBN 978-80-244-2948-9.
 74. DANĚK, Petr. Neokolonialismus. In Dušková, Harmáček, Krylová, Opršal, Syrovátka, Šafaříková. Encyklopedie rozvojových studií. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012. s. 175-176. ISBN 978-80-244-2948-9.
 75. ŠAFAŘÍKOVÁ, Simona a Petr DANĚK. Orientalismus. In Dušková, Harmáček, Krylová, Opršal, Syrovátka, Šafaříková. Encyklopedie rozvojových studií. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012. s. 199-201. ISBN 978-80-244-2948-9.
 76. CHVÁTAL, Filip a Petr DANĚK. Sborník abstraktů studentských vědeckých prací s geografickou tematikou ze soutěže O cenu Stanislava Řeháka. 1. vyd. Brno: Tribun EU, s.r.o., 2012. 50 s. ISBN 978-80-263-0249-0.
 77. SVOBODOVÁ, Hana, Jaromír KOLEJKA, Eduard HOFMANN a Petr DANĚK. Výroční konference České geografické společnosti a workshop doktorandů/doktorandek. Informace České geografické společnosti. Praha: Česká geografická společnost, 2012, ročník 31, 1/2012, s. 48-49. ISSN 1213-1075.
 78. SVOBODOVÁ, Hana, Eduard HOFMANN, Libor LNĚNIČKA, Kateřina HÖNIGOVÁ, Petr DANĚK, Petr KUBÍČEK, Ondřej ŠERÝ, Filip CHVÁTAL, Eva NOVÁKOVÁ a Josef KUNC. Výroční konference České geografické společnosti: Nové výzvy pro geografii. 2012.
 79. 2011

 80. SZCZYRBA, Zdeněk, Václav TOUŠEK, Martin CULEK, Karel KIRCHNER, Petr DANĚK, Pavel PTÁČEK, Bohumil FRANTÁL, Robert OSMAN, Petr VODA, Ondřej ŠERÝ, Ondřej HERZÁN a Jan DIVÍŠEK. Geografický výzkum v České republice 2011. 2011.
 81. 2010

 82. DANĚK, Petr. Město Olomouc: Prognóza demografického vývoje. Centrum pro regionální rozvoj, 2010.
 83. DANĚK, Petr. Regionální identita a změna krajských hranic. 2010. ISBN 978-80-7097-824-5.
 84. 2009

 85. DANĚK, Petr. Kéralský model rozvoje: alternativní interpretace. Geographia Cassoviensis. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košic, 2009, roč. 2009, č. 2, s. 43-91. ISSN 1337-6748.
 86. DANĚK, Petr, Václav TOUŠEK, Lucie HROMKOVÁ a David MICHALEC. Prognóza demografického vývoje města Kuřimi. Centrum pro regionální rozvoj, 2009.
 87. DANĚK, Petr. Prognóza demografického vývoje města Šumperk. Centrum pro regionální rozvoj, 2009.
 88. DANĚK, Petr, Václav TOUŠEK a Robert OSMAN. Průzkum postojů obyvatel k výstavbě rychlostní komunikace R52. Centrum pro regionální rozvoj, 2009.
 89. 2008

 90. DANĚK, Petr, Alice NAVRÁTILOVÁ, Marika HILDEBRANDOVÁ a Robert STOJANOV. Approaching the Other: The Four Projects of Western Domination. Olomouc: Palacký University, 2008. 176 s. Monographs. ISBN 978-80-244-2046-2.
 91. DANĚK, Petr. Colony, Empire, and Power: Colonial Encounter and the Discourse of the Other. In Approaching the Other: the Four Projects of Western Domination. Olomouc: Palacký University, 2008. s. 27-44. Monographs. ISBN 978-80-244-2046-2.
 92. DANĚK, Petr. Dependency: Critical Modern Approaches to Development. In Approaching the Other: the Four Projects of Western Domination. Olomouc: Palacký University, 2008. s. 93-109, 16 s. Monographs. ISBN 978-80-244-2046-2.
 93. KUNC, Josef, Václav TOUŠEK, Jiří VYSTOUPIL, Petr DANĚK, Pavel KLAPKA, Ondřej MULÍČEK, Daniel SEIDENGLANZ, Zdeněk SZCZYRBA, Michal VANČURA, Antonín VĚŽNÍK, Milan VITURKA a Petr TONEV. Ekonomická a sociální geografie. 1. vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2008. 411 s. učebnice vysokých škol. ISBN 978-80-7380-114-4.
 94. DANĚK, Petr a Alice NAVRÁTILOVÁ. Introduction. In Approaching the Other: The Four Projects of Western Domination. Olomouc: Palacký University, 2008. s. 15-23. Monographs. ISBN 978-80-244-2046-2.
 95. DANĚK, Petr. Írán mezi Usámou a Obamou. In Blok expertů. 2008.
 96. DANĚK, Petr. Legitimizing Empire: Critique of and Advocacy for the Colonial Project. In Approaching the Other: the Four Projects of Western Domination. Olomouc: Palacký University, 2008. s. 45-58, 13 s. Monographs. ISBN 978-80-244-2046-2.
 97. DANĚK, Petr. Teorie rozvoje: indická perspektiva. In Rozvojová pomoc a spolupráca. Zborník z III. medzinárodnej vedeckej konferencie. Bratislava: Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity, 2008. s. 73-80. ISBN 978-80-225-2640-1.
 98. DANĚK, Petr. Vývoj moderního geografického myšlení. In Toušek, V., Kunc, J., Vystoupil, J. (ed.) Ekonomická a sociální geografie. Plzeň: Aleš Čeněk, 2008. s. 9-40. učebnice. ISBN 978-80-7380-114-4.
 99. 2007

 100. DANĚK, Petr a Jana VOBECKÁ. Brno-Jehnice. In Politické důsledky suburbanizace. Analýza případových studií proměn politického chování a občanské participace ve vybraných suburbánních lokalitách Prahy a Brna. první. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2007. s. 40-44. Sociologické studie 07:8. ISBN 978-80-7330-129-3.
 101. DANĚK, Petr. Hlavní charakteristiky vývoje regionů NUTS 2 České republiky. In Společný regionální operační program. Výroční zpráva za rok 2006. Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 2007. s. 17-21. Výroční zpráva SROP.
 102. DANĚK, Petr. Malá Fatra. Praha: Freytag a Berndt, 2007. 152 s. Turistický průvodce Rother. ISBN 978-80-7316-208-5.
 103. DANĚK, Petr. Nízké Tatry. Praha: Freytag a Berndt, 2007. 176 s. Turistický průvodce Rother. ISBN 978-80-7316-250-4.
 104. DANĚK, Petr. Politický konflikt v suburbii? Suburbanizace a její vliv na místní politiku v místní části Brno-Jehnice. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 2007.
 105. DANĚK, Petr. Proměny vztahů jádro-zázemí v metropolitních oblastech: analýza, syntéza a opatření k jejich optimalizaci. In Transformace ekonomiky a regionální rozvoj. první. Ostrava: Ostravská univerzita, 2007. s. 126-173. ISBN 978-80-248-1656-2.
 106. DANĚK, Petr. Sociálně ekonomický vývoj. Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 2007. 7 s. Výroční zpráva SROP.
 107. DANĚK, Petr a Tomáš KREJČÍ. Suburbanizace a proměny vztahů v metropolitních oblastech ČR. In Město: proměnlivá nesamozřejmost. 2007.
 108. DANĚK, Petr. Ve Stínadlech zatím klid: problémy místní správy v suburbánní lokalitě (case study Kuřim - Díly za sv. Janem). In Česká geografie v evropském kontextu. XXI. sjezd České geografické společnosti. první. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2007. s. 539-547. ISBN 978-80-7040-986-2.
 109. DANĚK, Petr. Změny v národní, regionální a sektorových politikách. In Společný regionální operační program. Výroční zpráva za rok 2006. Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 2007. s. 21-24. Výroční zpráva SROP.
 110. 2006

 111. DANĚK, Petr. Sociálně ekonomický vývoj v ČR, Hlavní charakteristiky vývoje regionů NUTS 2 a Změny v národních, regionální a sektorových politikách. In Společný regionální operační program. Výroční zpráva za rok 2005. Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 2006. s. 12-22.
 112. DANĚK, Petr. Společný regionální operační program. Dva roky realizace. Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 2006. 22 s.
 113. DANĚK, Petr a Vojtěch KUČERA. Strategický plán rozvoje města Kuřimi. Kuřim: Městský úřad Kuřim, 2006. 124 s.
 114. 2005

 115. DANĚK, Petr. Kraje v transformaci: vývoj regionálních rozdílů. Praha: CEVRO, 2005. 15 s. Fakta, názory, komentáře.
 116. DANĚK, Petr. Vývoj regionálních rozdílů a jejich odraz v politických preferencích obyvatel. In VIII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: Masarykova univerzita, 2005. s. 31-40. ISBN 80-210-3888-8.
 117. 2003

 118. DANĚK, Petr a Václav TOUŠEK. Situační analýza demografických trendů Jihomoravského kraje a směry jejich podpory. 2003. vyd. Brno: Jihomoravský kraj, 2003. 173 s.
 119. 2002

 120. DANĚK, Petr. Geografické a strukturální předpoklady demokratické místní správy v pohraničí českých zemí. Praha: Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova, 2002. 211 s. Dizertační práce.
 121. 2001

 122. DANĚK, Petr. Kraje a jejich sociální, ekonomická a demografická charakteristika. In MRKLAS, Ladislav. Krajské volby 2000. Fakta, názory a komentáře. Praha: CEVRO, 2001. s. 30-57. ISBN 80-238-67.
 123. 2000

 124. DANĚK, Petr. Existuje politická kultura českého pohraničí? Geografie. Sborník České geografické společnosti. Praha: Česká geografická společnost, 2000, roč. 2000, č. 1, s. 50-62. ISSN 1212-0014.
 125. DANĚK, Petr. Nerovnoměrný rozvoj světa: kolonialismus, neokolonialismus a diskurz rozvoje. In Stát, prostor, politika. Vybrané otázky politické geografie. Praha: Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2000. s. 28-58. ISBN 80-238-5566-2.
 126. JEHLIČKA, Petr, Jiří TOMEŠ a Petr DANĚK. Stát, prostor, politika. Vybrané otázky politické geografie. Praha: Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2000. 276 s. ISBN 80-238-5566-2.
 127. 1997

 128. SURAZSKA, Wisla, Jan BUČEK a Petr DANĚK. Towards regional government in Central Europe: territorial restructuring of post-communist regimes. Environment and Planning C. Londýn, Spojené království: Pion, Ltd., 1997, roč. 15, č. 4, s. 437-462. ISSN 0263-774.
 129. 1995

 130. DANĚK, Petr. Towards cultural regionalization of the Czech Lands: Sudeten half a century after the transfer. Scripta Fac.Brun. 1995, roč. 1995, č. 25, s. 41-60. ISSN 2101-2986.
 131. 1993

 132. DANĚK, Petr. Communist Landscapes of Moravia and Silesia (1925-1992). Scripta Fac.Brun. 1993, roč. 23, č. 1, s. 9-24. ISSN 2101-2986.
 133. DANĚK, Petr a V. ŠTĚPÁNEK. Územní diferenciace náboženského vyznání obyvatel českých zemí 1930-1991. Sborník ČGS. Praha: ČGS, 1993, roč. 99, č. 3, s. 129-145. ISSN 0231-5300.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 18. 6. 2021 22:21