Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

 1. OTAVA, Ladislav. Countertransference Narratives of a Social Worker in Supervision. The British Journal of Social Work. Oxford: Oxford University Press, 2021, neuveden, neuveden, s. 1-19. ISSN 0045-3102. doi:10.1093/bjsw/bcab086.
 2. 2020

 3. WINKLER, Jiří, Ladislav OTAVA a Iveta ZELENKOVÁ. Analýza cílového stavu CS projektu Symbios : Evaluační zpráva z projektu Symbios CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_024/0006476. První. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 57 s.
 4. OTAVA, Ladislav. Formy vyrušení dilematu : Změna ideálu sociálního pracovníka a Změna ideálu a pracovních podmínek sociálního pracovníka. Sociální práce - Sociálna práca. Brno: Asociace vzdělavatelů v sociální práci, 2020, roč. 20, č. 2, s. 50-60. ISSN 1213-6204.
 5. WINKLER, Jiří, Ladislav OTAVA a Iveta ZELENKOVÁ. Procesní evaluace klíčových aktivit : Průběžná evaluační zpráva z projektu Symbios CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_024/0006476. První. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 50 s.
 6. WINKLER, Jiří, Ladislav OTAVA a Iveta ZELENKOVÁ. Závěrečná evaluační zpráva z projektu Symbios CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_024/000647. První. Brno: MPSV ČR, 2020. 118 s. Symbios.
 7. 2017

 8. OTAVA, Ladislav. Návrhy řešení nejasné konceptualizace vybraných pojmů teorie zvládání dilemat sociálními pracovníky. Sociální práce - Sociálna práca. Brno: Asociace vzdělavatelů v sociální práci, 2017, roč. 17, č. 3, s. 80-89. ISSN 1213-6204.
 9. OTAVA, Ladislav. Protipřenos sociálních pracovnic v supervizi. In Supervizní konference ČIS. 2017.
 10. NEČASOVÁ, Mirka a Ladislav OTAVA. The way of approaching ethical dilemmas by frontline social workers. In Social Work Education in Europe: Challenging Boundaries, Promoting a Sustainable Future. EASSW-UNAFORIS, Paříž. 2017.
 11. 2016

 12. WINKLER, Jiří, Zdeňka DOHNALOVÁ, Kateřina KUBALČÍKOVÁ, Ladislav OTAVA, Monika PUNOVÁ, Jiří VANDER, Martin ŽIŽLAVSKÝ, Magda FRIŠAUFOVÁ, Josef HORŇÁČEK, Anna KRCHŇAVÁ, Pavel NAVRÁTIL, Jitka NAVRÁTILOVÁ, Daniela JAKLOVÁ STŘIHAVKOVÁ a Imrich VAŠEČKA. Analýza potřebnosti rozvoje sociálních služeb v Brně. Brno: Statutární město Brno se sídlem v Brně, 2016. 385 s. Odborná studie pro tvorbu 5. komunitního plánu.
 13. OTAVA, Ladislav. Institucionalizace sociální práce a sebezkušenost sociálních pracovnic. Časopis sociální práce|Sociálna práca. Národní centrum pro rodinu, 2016, roč. 2016, č. 3, s. 105-116. ISSN 1213-6204.
 14. 2007

 15. OTAVA, Ladislav. METODIKA A JEJÍ RÁMEC V PROJEKTU ASISTENT DO RODINY. In Praktické vzdělávání v sociální práci. 1. vyd. Brno: Tribun, 2007. s. 92-97, 5 s. Edice pro praxi a supervizi v sociální práci. ISBN 978-80-7399-343-6.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 27. 11. 2021 21:35