Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

 1. SKULOVÁ, Soňa, Petr HAVLAN, Alena KLIKOVÁ, Miloš MATULA, Petr MRKÝVKA, Lukáš POTĚŠIL, Petr PRŮCHA, Jan SVATOŇ a Tomáš SVOBODA. Základy správní vědy. 3.doplněné. Brno: Masarykova univerzita, 2023. 261 s. Učebnice sv.č. 559. ISBN 978-80-280-0244-2.
 2. PRŮCHA, Petr. Základy správního práva. 3.doplněné. Brno: Masarykova univerzita, 2023. 260 s. č.562. ISBN 978-80-280-0282-4.
 3. 2022

 4. KOPECKÝ, Martin, Petr PRŮCHA, Petr HAVLAN a Jan JANEČEK. Zákon o obcích, komentář, 4. vydání. 4. vydání. Praha: Wolters Kluwer CR, 2022. 351 s. ISBN 978-80-7676-419-4.
 5. BOHADLO, David, Jan BROŽ, Stanislav KADEČKA, Petr PRŮCHA, Filip RIGEL a Vít ŠŤASTNÝ. Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Komentář. 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2022. 596 s. ISBN 978-80-7676-419-4.
 6. 2021

 7. PRŮCHA, Petr. Místní správa. 1. dotisk 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 277 s. Edice Učebnice Právnické fakulty MU, sv. č. 542. ISBN 978-80-210-9007-1.
 8. PRŮCHA, Petr. Nový stavební zákon. Právo a bezpečnost. 2021, roč. 2021, č. 3, s. 34 - 64. ISSN 2336-5323.
 9. PRŮCHA, Petr. Základy správního práva. Učební text pro bakalářské studium. 4. dotisk 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 254 s. Edice učebnic Právnické fakulty MU, sv. č. 535. ISBN 978-80-210-8517-6.
 10. 2020

 11. PRŮCHA, Petr. K institutu souhlasu zastupitelstva obce v režimu § 188a stavebního zákona. Stavební právo - bulletin. 2020, roč. 2020, č. 4, s. 10-22. ISSN 1211-6386.
 12. SKULOVÁ, Soňa, Petr PRŮCHA, Petr HAVLAN, Jana JURNÍKOVÁ, Stanislav KADEČKA, Lukáš POTĚŠIL, Alena KLIKOVÁ a Radislav BRAŽINA. Správní právo procesní. 4. aktualizované a doplněné. Plzeň: Aleš Čeněk, s.r.o., 2020. 486 s. ISBN 978-80-7380-830-3.
 13. PRŮCHA, Petr, Jana GREGOROVÁ, Ján BAHÝĽ, Eva HAMRLOVÁ, Stanislava NEUBAUEROVÁ, Pavel PŮČEK, Martin STUDNIČKA, Jana VAŠÍKOVÁ a Dominik ŽIDEK. Stavební zákon. Praktický komentář. 2. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2020. 1073 s. Komentátor. ISBN 978-80-7502-400-8.
 14. PRŮCHA, Petr. Veřejnoprávní souhlasy v režimu stavebního zákona. Acta Universitatis Carolinae, Iuridica. 2020, roč. 66, č. 2, s. 37-50. ISSN 0323-0619. doi:10.14712/23366478.2020.10.
 15. PRŮCHA, Petr. Vyšší územní samosprávné celky. In Jaromír Tauchen, Karel Schelle eds. Encyklopedie českých právních dějin. 1. vyd. Plzeň: A.Čeněk, 2020. s. 300 - 313. Sv. XXI. ISBN 978-80-7380-569-2.
 16. PRŮCHA, Petr. Za JUDr. Stanislavem Kadečkou. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno, 2020, roč. 2020, č. 3, s. 529 - 531.
 17. PRŮCHA, Petr. Základy správního práva. Učební text pro bakalářské studium. 3. dotisk 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 254 s. Edice učebnic Právnické fakulty MU, sv. č. 535. ISBN 978-80-210-8517-6.
 18. 2019

 19. PRŮCHA, Petr. K režimu změn příslušnosti správních orgánů v průběhu správního řízení ve stavebních věcech. Stavební právo. 2019, roč. 23, č. 2, s. 31-36. ISSN 1211-6386.
 20. PRŮCHA, Petr. Ohlédnutí za 50letým vývojem oboru „správní právo“ a katedry správní vědy a správního práva. Časopis pro právní vědu a praxi, ročník XXVIII, zvláštní číslo (2019), str. 117 - 138. Brno: MU Brno, 2019, XXVII, zvláštní číalo (2019), s. 117 - 138.
 21. PRŮCHA, Petr. Správní řád s poznámkami a judikaturou. 4, vydání. Paha: Leges, s.r.o., 2019.
 22. PRŮCHA, Petr a Alena KLIKOVÁ. Veřejné stavební právo. 1. dotisk 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 189 s. Edice Učebnice Právnické fakulty MU, sv. č. 547. ISBN 978-80-210-9362-1.
 23. PRŮCHA, Petr a Alena KLIKOVÁ. Veřejné stavební právo. 2., aktualizované vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 189 s. Edice Učebnice Právnické fakulty MU, sv. č. 547. ISBN 978-80-210-9362-1.
 24. PRŮCHA, Petr a Alena KLIKOVÁ. Veřejné stavební právo. 2.aktualizované. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 189 s. 547. ISBN 978-80-210-9362-1.
 25. KLIKOVÁ, Alena a Petr PRŮCHA. Veřejné stavební právo, 2. aktualizované vydání. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 189 s. učebnice Právnické fakulty MU. ISBN 978-80-210-9362-1.
 26. PRŮCHA, Petr. Základy správního práva. Učební text pro bakalářské studium. 2. dotisk 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 254 s. Edice učebnic Právnické fakulty MU, sv. č. 535. ISBN 978-80-210-8517-6.
 27. KOUDELKA, Zdeněk, Petr PRŮCHA a Jana ZWYRTEK HAMPLOVÁ. Zákon o obcích (obecní zřízení). Komentář. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Leges, 2019. 477 s. Komentátor. ISBN 978-80-7502-335-3.
 28. 2018

 29. PRŮCHA, Petr. člen Ediční rady PrF MU. Ediční rada PrF MU, 2018.
 30. PRŮCHA, Petr. člen Konzultačního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu. Konzultační sbor ministra vnitra ke správnímu řádu, 2018.
 31. PRŮCHA, Petr. člen redakční rady. Stavební právo, bulletin, 2018.
 32. PRŮCHA, Petr. člen redakční rady. Redakční rada Sbírky rozhodnutí NSS, 2018.
 33. PRŮCHA, Petr. člen redakční rady. Právo a bezpečnost, 2018.
 34. PRŮCHA, Petr. člen Vědecké rady PrF MU. Vědecká rada PrF MU, 2018.
 35. PRŮCHA, Petr. Ještě ke správnímu přezkumu závazných stanovisek vydávaných pro potřeby a postupy podle stavebního zákona. Stavební právo : bulletin. Praha: Česká Společnost pro stavební právo, 2018, roč. 2018, č. 4, s. 7-18. ISSN 1211-6386.
 36. PRŮCHA, Petr. K problematice soudního přezkumu rozhodnutí, jimiž byla v přezkumném řízení zrušena závazná stanoviska. In Staša,J., Rajchl,J. (eds.):. Sondy do stavebního práva. 1. vyd. Praha: Praha: Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018. s. 121-130. ISBN 978-80-87975-85-5.
 37. PRŮCHA, Petr. K ústavním základům správního soudnictví. Správní právo. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 2018, roč. 51, 1-2, s. 56-71. ISSN 0139-6005.
 38. PRŮCHA, Petr. K životu a dílu profesora Jiřího Hoetzela. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018. s. VII - XXXII, 25 s. Klasická právnická díla. ISBN 978-80-7598-168-4.
 39. PRŮCHA, Petr. Místní správa. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 277 s. Edice Učebnice Právnické fakulty MU, sv. č. 542. ISBN 978-80-210-9007-1.
 40. PRŮCHA, Petr. Místní správa. 2. vyd. Brno: MU Brno, 2018. 277 s. Edice Učebnice Právnické fakulty MU, sv. č. 542. ISBN 978-80-210-9007-1.
 41. PRŮCHA, Petr. Místní správa. 2.vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 277 s. Učebnice č.542. ISBN 978-80-210-9007-1.
 42. PRŮCHA, Petr. Ohlédnutí za změnami v úpravě správního soudnictví v České republice,. In Papáčová, Ingrida. Verejná správa na rázcestí. 1. vyd. Bratislava: UK Bratislava, PrF, 2018. s. 142-151. ISBN 978-80-7160-459-4.
 43. PRŮCHA, Petr. Samospráva obecní. In Schelle, Karel a Jaromír Tauchen (eds.). Encyklopedie českých právních dějin. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2018. s. 99-121. XII. svazek Sa – Smlouva ná. ISBN 978-80-7380-722-1.
 44. PRŮCHA, Petr. Správní trestání a jeho příklon k povaze soudního trestání. In Kalvodová, Věra, Marek Fryšták a Jan Provazník. Trestní právo (stále) v pohybu: pocta Vladimíru Kratochvílovi. Brno: Masarykova univerzita, 2018. s. 311-322. ISBN 978-80-210-8921-1.
 45. PRŮCHA, Petr. Základy správního práva. Učební text pro bakalářské studium. 1. dotisk 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 254 s. Edice učebnic Právnické fakulty MU, sv. č. 535. ISBN 978-80-210-8517-6.
 46. BOHADLO, David, Jan BROŽ, Stanislav KADEČKA, Petr PRŮCHA, Filip RIGEL a Vít ŠŤASTNÝ. Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Komentář. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018. 700 s. Komentáře Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7598-052-6.
 47. KLIKOVÁ, Alena a Petr PRŮCHA. Závazná stanoviska a jejich přezkum po nejnovějších změnách stavebního zákona. Forenzní vědy, právo, kriminalistika. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2018, roč. 3, č. 1, s. 67-78. ISSN 2533-4387.
 48. 2017

 49. PRŮCHA, Petr. § 4-17, § 117, § 143-151. In Stavební zákon. Praktický komentář. 1. vyd. Praha: Leges Praha, 2017. s. 53-101, 537-546, 701-721, 80 s. Komentátor. ISBN 978-80-7502-180-9.
 50. PRŮCHA, Petr a Pavel PŮČEK. § 96, §106, § 122, § 127. In Stavební zákon. Praktický komentář. 1. vyd. Praha: Leges Praha, 2017. s. Nestránkováno, 39 s. Komentátor. ISBN 978-80-7502-180-9.
 51. PRŮCHA, Petr. K závazným stanoviskům, Dny práva 2016. In Dny práva 2016, PrF MU. 2017.
 52. PRŮCHA, Petr. Ochrana subjektivních práv při vydávání tzv. jiných úkonů. In Skulová, Potěšil., a kol. Prostředky ochrany subjektivních práv ve veřejné správě - jejich systém a efektivnost. Praha: C.H.Beck, 2017. s. 234 - 240. Právní instituty. ISBN 978-80-7400-647-0.
 53. PRŮCHA, Petr. Ochrana subjektivních práv ve veřejné správě pohledem správního soudnictví. In Skulová, Potěšil., a kol.:. Prostředky ochrany subjektivních práv ve veřejné správě - jejich systém a efektivnost,. Praha: C.H.Beck, 2017. s. 382 - 390. Právní instituty. ISBN 978-80-7400-647-0.
 54. PRŮCHA, Petr. Opatření obecné povahy. In Skulová, S. a kol. Správní právo procesní. 3. aktualizované vydání. Plzeň: A.Čeněk, s.r.o., 2017. s. 370-387. učebnice vysokých škol, 342. ISBN 978-80-7380-688-0.
 55. PRŮCHA, Petr. Pojem a podstata správního práva procesního a správního řízení. In Skulová, S. a kol. Správní právo procesní. 3. aktualizované vydání. Plzeň: A.Čeněk, s.r.o., 2017. s. 13 - 35. učebnice vysokých škol, 342. ISBN 978-80-7380-688-0.
 56. PRŮCHA, Petr. Pojem přestupku v nové právní úpravě. In Leges, Praha. Frumarová, K. a kol.: Správní trestání. Praha, 2017. Praha: Leges, Praha, 2017. s. 22-34. teoretik, 451. ISBN 978-80-7502-250-9.
 57. PRŮCHA, Petr. Přezkoumání správních rozhodnutí. In Skulová, S. a kol.:. Správní právo procesní. 3. aktualizované vydání. Plzeň: A. Čeněk, s.r.o., 2017. s. 263 - 316. učebnice vysokých škol, 342. ISBN 978-80-7380-688-0.
 58. POTĚŠIL, Lukáš, Soňa SKULOVÁ, Petr PRŮCHA, Petr HAVLAN, Stanislav KADEČKA, Jana JURNÍKOVÁ a Alena KLIKOVÁ. Správní právo procesní. 3. aktualizované a doplněné. Plzeň: Aleš Čeněk, 2017. 421 s. ISBN 978-80-7380-688-0.
 59. PRŮCHA, Petr. Správní řád s poznámkami a judikaturou. 3. aktualizovan. Praha: Praha, Leges, 2017,, 2017. 519 s. ISBN 978-80-7502-202-8.
 60. PRŮCHA, Petr. Vyjádření, osvědčení a sdělení. In Skulová, S. a kol. Správní právo procesní. 3. aktualizované vydání. Plzeň: A.Čeněk, s.r.o., 2017. s. 340-353. učebnice vysokých škol, 342. ISBN 978-80-7380-688-0.
 61. SKULOVÁ, Soňa, Petr HAVLAN, Alena KLIKOVÁ, Miloš MATULA, Petr MRKÝVKA, Lukáš POTĚŠIL, Petr PRŮCHA a Jan SVATOŇ. Základy správní vědy. 1. dotisk 2., dopl. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 216 s. Učebnice PrF MU, sv. 513. ISBN 978-80-210-7335-7.
 62. PRŮCHA, Petr. Základy správního práva. 2.vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 256 s. učebnice č.535. ISBN 978-80-210-8517-6.
 63. PRŮCHA, Petr. Základy správního práva. Učební text pro bakalářské studium. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 254 s. Edice učebnic Právnické fakulty MU, sv. č. 535. ISBN 978-80-210-8517-6.
 64. KOPECKÝ, Martin, Petr PRŮCHA, Petr HAVLAN a Jan JANEČEK. Zákon o obcích. Komentář. 3. vyd. Praha: Wolters Kluwer, Praha, 2017. 353 s. komentáře, 2017/3075. ISBN 978-80-7552-862-9.
 65. 2016

 66. PRŮCHA, Petr. člen redakční rady. Sbírka rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, 2016.
 67. PRŮCHA, Petr. člen redakční rady. Bulletin - stavební právo, 2016.
 68. PRŮCHA, Petr. člen redakční rady. Časopis pro právní vědu a praxi, 2016.
 69. PRŮCHA, Petr. člen redakční rady. Správní právo, 2016.
 70. PRŮCHA, Petr. člen Vědecké rady ESF MU. Vědecká rada ESF MU, 2016.
 71. PRŮCHA, Petr. K přezkoumání aktů územního plánování, vydaných ve formě opatření obecné povahy. Stavební právo : bulletin. Česká společnost pro stavební právo, 2016, Neuveden, č. 2, s. 15-26. ISSN 1211-6386.
 72. PRŮCHA, Petr. Ke vztahu správního řádu a soudního řádu správního. In Deset let účinnosti správního řádu. 2016.
 73. PRŮCHA, Petr. Ke vztahu správního řádu a soudního řádu správního. In Správní řád, 10 let v akci. 1. vyd. Praha: PrF UK Praha, 2016. s. 214-223. ISBN 978-80-87975-57-2.
 74. PRŮCHA, Petr. Opravné a dozorčí prostředky deset let po nabytí účinnosti správního řádu. Právo a bezpečnost. Brno: Vysoká škola Karla Engliše, a.s., 2016, roč. 2016, č. 1, s. 57 - 73. ISSN 2336-5323.
 75. KLIKOVÁ, Alena, Petr HAVLAN, Marek CHADIMA, Jana JURNÍKOVÁ, Stanislav KADEČKA, Petr PRŮCHA, Stanislav SEDLÁČEK, Soňa SKULOVÁ a Jiří VENCLÍČEK. Správní řád. 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2016. 652 s. Meritum. ISBN 978-80-7478-943-4.
 76. PRŮCHA, Petr. Správní trestání v České republice, pojmová a teoretická východiska. 2016.
 77. PRŮCHA, Petr. Správní trestání v České republice, pojmová a teoretická východiska. In Bratislavské právnické fórum 2016. 2016.
 78. PRŮCHA, Petr. Základy správního práva. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. ISBN 978-80-210-8115-4.
 79. PRŮCHA, Petr. Základy správního práva. 1.vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 204 s. učebnice - 529. ISBN 978-80-210-8115-4.
 80. PRŮCHA, Petr, Martin KOPECKÝ, Petr HAVLAN a Jan JANEČEK. Zákon o obcích, komentář, 2. vydání. 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer, Praha, 2016. ISBN 978-80-7552-376-1.
 81. 2015

 82. PRŮCHA, Petr. Česká společnost pro stavební právo - člen. 2015.
 83. PRŮCHA, Petr. Ještě k tzv. systémové podjatosti ve správním řízení. Stavební právo, bulletin. 2015, roč. 2015, č. 2, s. 42 - 55.
 84. PRŮCHA, Petr. Kasační stížnost a správní soudnictví v České republice. In Bratislavské právnické dny, 2015. 2015.
 85. PRŮCHA, Petr. Konzultační sbor ministra vnitra ke správnímu řádu - člen. 2015.
 86. PRŮCHA, Petr. Kopecký, M., Průcha, P., Havlan, P., Janeček, J.: Zákon o obcích, komentář. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, Praha, 2015.
 87. PRŮCHA, Petr. Opravné a dozorčí prostředky deset let po přijetí “nového” správního řádu. In Správní řád v praxi krajských úřadů, Jihlava 2015. 2015.
 88. PRŮCHA, Petr. Redakční rada časopisu Časopis pro právní vědu a praxi - člen. 2015.
 89. PRŮCHA, Petr. Redakční rada časopisu Správní právo - člen. 2015.
 90. PRŮCHA, Petr. Redakční rada časopisu Stavební právo, Bulletin - člen. 2015.
 91. PRŮCHA, Petr. Redakční rada Sbírky rozhodnutí NSS - člen. 2015.
 92. PRŮCHA, Petr. Správní řád s poznámkami a judikaturou. druhé. Praha: Leges, 2015. 496 s. Leges, s.r.o., 252 publikace. ISBN 978-80-7502-051-2.
 93. PRŮCHA, Petr. Správní řád s poznámkami a judikaturou, 2. aktualizované a doplněné vydání, Praha, Leges, 2015, 496 str. 2. aktualizované. Praha: Leges, Praha, 2015. 496 s. ISBN 978-80-7502-051-2.
 94. 2014

 95. PRŮCHA, Petr. K pojetí správněprávní odpovědnosti a správního trestání. Správní právo. ¨Praha: Ministerstvo vnitra, 2014, roč. 2014, 1-2, s. 16-27. ISSN 0139-6005.
 96. PRŮCHA, Petr. K reformě místní, resp. územní správy v České republice. In Baron Roman; Madecki Roman. Česká polonistická studia: tradice a současnost: (filologie - historie - politologie - právo). 1. vyd. Praha: Historický ústav ČSAV, 2014. s. 351-359, 10 s. Řada A, Monographia, sv. 56. ISBN 978-80-7286-245-0.
 97. PRŮCHA, Petr. K vybraným otázkám správního soudnictví v České republice v souvislosti s připravovanou úpravou správního soudnictví na Slovensku,. In Vrabko Marian. Nový správny súdny poriadok. 1. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského, 2014. s. 20-35. ISBN 978-80-7160-374-0.
 98. PRŮCHA, Petr, Jiří VENCLÍČEK a Michal MATOUŠ. Organizational aspects of administration in the field of regional development. In 2014 EGPA Annual Conference. 2014.
 99. PRŮCHA, Petr. Podstata a funkce správního soudnictví ve vztahu k ochraně veřejných subjektivních práv,. In Soňa Skulová. Prostředky ochrany subjektivních práv ve veřejné správě. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2014. s. 131-146. ISBN 978-80-210-7537-5.
 100. KLIKOVÁ, Alena a Petr PRŮCHA. Veřejné stavební právo. 1.dotisk 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 157 s. ISBN 978-80-210-7062-2.
 101. KLIKOVÁ, Alena a Petr PRŮCHA. Veřejné stavební právo. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 157 s. ISBN 978-80-210-7062-2.
 102. PRŮCHA, Petr a Alena KLIKOVÁ. Veřejné stavební právo. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 158 s. Učebnice -512. ISBN 978-80-210-7062-2.
 103. SKULOVÁ, Soňa, Petr HAVLAN, Alena KLIKOVÁ, Miloš MATULA, Petr MRKÝVKA, Lukáš POTĚŠIL, Petr PRŮCHA a Jan SVATOŇ. Základy správní vědy. 3., doplněné a rozšířené. Brno: Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-280-0244-2.
 104. SKULOVÁ, Soňa, Petr HAVLAN, Alena KLIKOVÁ, Miloš MATULA, Petr MRKÝVKA, Lukáš POTĚŠIL, Petr PRŮCHA a Jan SVATOŇ. Základy správní vědy. 2. dopl. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 216 s. Učebnice PrF MU, sv. 513. ISBN 978-80-210-7335-7.
 105. SKULOVÁ, Soňa, Petr HAVLAN, Alena KLIKOVÁ, Miloš MATULA, Petr MRKÝVKA, Lukáš POTĚŠIL, Petr PRŮCHA a Jan SVATOŇ. Základy správní vědy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 216 s. Učebnice -513. ISBN 978-80-210-7335-7.
 106. 2013

 107. PRŮCHA, Petr. Aktuální otázky soudního přezkumu rozhodnutí správních orgánů v České republice. In Čičkánová, Daniela. Kontrola rozhodovacích procesov vo verejnej správa jako prostriedok hospodárskej efektivnosti, UK Bratislava, Právnická fakulta, 21013. I. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2013. s. 148-153. ISBN 978-80-7160-363-4.
 108. PRŮCHA, Petr. Ještě k certifikátu autorizovaného inspektora. Stavební právo, Bulletin,. 2013, č. 4/2013,, s. str. 1 - 11.
 109. PRŮCHA, Petr. K postavení a druhům kolegiálních správních orgánů. In Kolegiální orgány ve veřejné správě. 1. vyd. Brno: Kancelář veřejného ochránce práv, Wolters Kluwer 2013, 2013. s. 19 - 29.
 110. PRŮCHA, Petr, Alena KLIKOVÁ a Jan NECKÁŘ. Projektování komunikací a povolování výstavby pozemních komunikací. 2013.
 111. PRŮCHA, Petr, Alena KLIKOVÁ a Jan NECKÁŘ. Soudní přezkum na úseku územního plánování s přihlédnutím k problematice dopravní infrastruktury. 2013.
 112. JURNÍKOVÁ, Jana, Petr HAVLAN, Stanislav KADEČKA, Alena KLIKOVÁ, Petr KOLMAN, Veronika KUDROVÁ, Petr PRŮCHA, Stanislav SEDLÁČEK, Soňa SKULOVÁ, Jana FILIPOVÁ, Eva KEBRLOVÁ, Jakub KRÁL, Dagmar STREJČKOVÁ, Radim VIČAR, Faisal HUSSEINI a Klára PROKOPOVÁ. Správní právo.Zvláštní část. Studijní text pro bakaláře. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 280 s. Edice učebnic PrF MU č. 498. ISBN 978-80-210-6272-6.
 113. PRŮCHA, Petr a Karel MAREK. Stavební právo veřejné a soukromé. 1. vyd. Praha: Leges Praha, 2013. 330 s. ISBN 978-80-87576-79-3.
 114. 2012

 115. PRŮCHA, Petr. Prostředky obrany před nečinností podle správního řádu, str. 57 – 63, in Nečinnost ve veřejné správě. 1. vyd. Brno: KVOP Brno, 2012. s. 57 - 63, 245 s. ISBN 978-80-7357-917-3.
 116. PRŮCHA, Petr. Soudní kontrola veřejné správy a aktuální stav její úpravy, in Pocta Karlu Schellemu k 60. narozeninám: sborník prací k životnímu jubileu. 1. vyd. Ostrava: KEY Publishing, 2012, 2012. s. s. 912-923. ISBN 978-80-7418-144-3.
 117. SKULOVÁ, Soňa, Petr PRŮCHA, Petr HAVLAN, Jana JURNÍKOVÁ, Stanislav KADEČKA a Lukáš POTĚŠIL. Správní právo - procesní část. Multimediální učební text pro bakalářské studium na Právnické fakultě MU. 1. dotisk 2., doplněného vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 103 s. Edice multimediálních učebních textů č. 80. ISBN 978-80-210-5470-7.
 118. PRŮCHA, Petr. Správní právo, obecná část. 8. doplněné. Brno: Doplněk - Brno, A.Čeněk - Plzeň, 2012. 427 s. ISBN 978-80-7239-281-0.
 119. SKULOVÁ, Soňa, Petr PRŮCHA, Petr HAVLAN, Jana JURNÍKOVÁ a Stanislav KADEČKA. Správní právo procesní. 2. upravené vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2012. 386 s. ISBN 978-80-7380-381-0.
 120. PRŮCHA, Petr. Vybrané otázky správního soudnictví v České republice s přihlédnutím k novelizaci účinné od 1.1.2012; sborník: Posobnosť a organizácia správneho súdnictva v Slovenskej republike. 1. vyd. Bratislava: UK v Bratislave, Právnická fakulta, 2012. s. 189 - 199. ISBN 978-80-7160-339-9.
 121. 2011

 122. PRŮCHA, Petr. K pojetí správního soudnictví a dualismus soudní kontroly v České republice. In sborník Správne súdnictvo a jeho rozvojové aspekty, Trnavská univerzita v Trnave. Trnava: Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, IKARUS.SK – EUROUNION, Bratislava, 2011. s. 180 -190.
 123. PRŮCHA, Petr. Místní správa. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 277 s. Edice učebnic PrF MU č. 474. ISBN 978-80-210-5590-2.
 124. SKULOVÁ, Soňa, Petr PRŮCHA, Petr HAVLAN, Jana JURNÍKOVÁ, Stanislav KADEČKA a Lukáš POTĚŠIL. Správní právo - procesní část. Multimediální učební text pro bakalářské studium na Právnické fakultě MU. 2., doplněné vydání. Brno: Masarykova univerzita - Právnická fakulta, 2011. 103 s. Edice multimediálních učebních textů č. 67. ISBN 978-80-210-5470-7.
 125. JURNÍKOVÁ, Jana, Soňa SKULOVÁ, Petr PRŮCHA, Petr HAVLAN, Stanislav SEDLÁČEK, Stanislav KADEČKA, Petr KOLMAN a Alena KLIKOVÁ. Správní právo: zvláštní část. 2. dotisk 6. doplněného vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 400 s. Edice učebnic Právnické fakulty MU č. 477. ISBN 978-80-210-4847-8.
 126. MAREK, Karel a Petr PRŮCHA. Stavební právo v teorii i praxi. 1. vyd. Praha: Leges Praha, 2011. 400 s. Spis Leges Praha Sv. 101. ISBN 978-80-87576-00-7.
 127. PRŮCHOVÁ, Ivana, Hana ADAMOVÁ, Ján BAHÝĽ, Lenka BAHÝĽOVÁ, Jitka BĚLOHRADOVÁ, Jakub HANÁK, Martin HOLÍK, Tomáš KOCOUREK, Ivo KRÝSA, Milan PEKÁREK, Marie POLÁČKOVÁ, Petr PRŮCHA, Petr VACULÍK, Vojtěch VOMÁČKA a Vendula ZAHUMENSKÁ. Stavební zákon a ochrana životního prostředí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 487 s. Spisy PrF MU, řada teoretická, svazek č. 396. ISBN 978-80-210-5667-1.
 128. 2010

 129. PRŮCHA, Petr. Činnost veřejné správy, in Machajová, J. a kol.: Všeobecné správne právo. 2010. 5. vyd. Bratislava: Eurokodex Bratislava, 2010.
 130. PRŮCHA, Petr a Šimka, K.: BAXA, J.,. K problematice odkladného účinku kasační stížnosti podané žalovaným. Správní právo. 2010, roč. 2010, č. 8, s. 498 - 510, 12 s.
 131. PRŮCHA, Petr. K problematice územního souhlasu. Stavební právo - Bulletin. Praha, 2010, roč. 2010, č. 1, s. 1 - 12.
 132. PRŮCHA, Petr. K vybraným novým formám činnosti veřejné správy v režimu stavebního zákona, in sborník O veřejné správě. Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010. s. 251 - 263, 12 s.
 133. PRŮCHA, Petr. Nové instituty správního řádu v České republice, in sborník Všeobecné správne konanie. Bratislava: Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2010. s. 27 - 47, 20 s.
 134. PRŮCHA, Petr. Ombudsman nesoudí, in sborník Deset let veřejného ochránce práv v České republice. Kancelář veřejného ochránce práv Brno, Omega Design, s.r.o., 2010. s. 76 - 79.
 135. PRŮCHA, Petr. Opatření obecné povahy a stavební zákon, in Pomahač, R. a kol.: Správní řád v praxi. Verlag Dashofer Praha, 2010. 69 s. kap. 9/4.1, 19. aktualizace.
 136. PRŮCHA, Petr a Petr PRŮCHA. Povolování staveb a autorizovaní inspektoři. Státní zastupitelství. 2010, roč. 2010, č. 10, s. 28 - 30.
 137. 2009

 138. PRŮCHA, Petr. Aktuální otázky řízení před správními soudy, Dny práva, MU v Brně,. 2009.
 139. MAREK, Karel a Petr PRŮCHA. České stavební právo v evropském kontextu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 451 s. Spisy PrF MU. Řada teoretická. Sv. 351. ISBN 978-80-210-4958-1.
 140. PRŮCHA, Petr. Činnost veřejné správy, in Machajová, J. a kol.: Všeobecné správne právo. In Machajová, J. a kol.: Všeobecné správne právo. 3. vydání. Žilina: Bratislavská škola práva, Žilina - EUROKODEX, 2009. s. 123 - 148. učebnice 1. ISBN 978-80-89447-05-3.
 141. PRŮCHA, Petr. Ještě k soudní přezkoumatelnosti dřívějších územních plánů. Stavební právo - Bulletin. Praha, 2009, roč. 1-2/2009, s. 60 - 66.
 142. PRŮCHA, Petr. K aktuálním otázkám krajského zřízení, in Kadečka, S., Marek, D. (eds.): Nový správní řád v praxi krajských úřadů II., Sborník z 2. a 3. zimní konference/workshopu. Plzeň: Aleš Čeněk,. 1. vyd. Plzeň, 2009. s. 199 - 216, 271 s.
 143. PRŮCHA, Petr. K problematice finančního hospodaření obcí v České republice, in Pocta profesorovi Slovinskému : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. In zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Únovce nad Váhom 22.-23. mája 2009, zostavovatelia: Marián Vrabko, Ján Škrobák, Bratislava : Univerzita Komenského. 2009. s. 69 - 80, 287 s.
 144. PRŮCHA, Petr. Přezkumné řízení v podmínkách nového správního řádu, in Kadečka, S., Marek, D. (eds.): Nový správní řád v praxi krajských úřadů II., Sborník z 2. a 3. zimní konference/workshopu. Plzeň: Aleš Čeněk. 1. vyd. Plzeň, 2009. s. 49 - 65, 271 s.
 145. KOUDELKA, Zdeněk, Radek ONDRUŠ a Petr PRŮCHA. Zákon o obcích - Komentář. 4. vyd. Praha: Linde Praha a.s., 2009. 486 s. 818. ISBN 978-80-7201-760-7.
 146. 2008

 147. PRŮCHA, Petr a Jan NECKÁŘ. Expropriation from the administrative law and financial law point of view in the Czech Republic. In LISZEWSKI, Grzegorz ; RADVAN, Michal (ed.) Real Estate in Czech and Polish Law. Białystok: Wydział prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Temida 2, 2008. s. 143-149. Białostockie studia prawnicze ; zeszyt 4. ISBN 978-83-89620-43-9.
 148. PRŮCHA, Petr a Stanislav KADEČKA. Generally towards the Regulation of Sanction Regimes in Administrative Law of the Czech Republic. In Legal Sanctions: Theoretical and Practical Aspects in Poland and the Czech Republic (Edited by Mariusz Popławski and Dana Šramková). 1. vydání. Brno – Białystok: Masarykova univerzita, 2008. s. 66-76. Spisy Právnické fakulty MU č.340 (řada teoretická). ISBN 978-80-210-4768-6.
 149. PRŮCHA, Petr. K otázkám organizace současné místní a regionální samosprávy. In Dny práva - 2008 - Days of Law. Brno: MU, 2008. s. 1582 -1595. ISBN 978-80-210-4733-4.
 150. PRŮCHA, Petr. Malá právnická encyklopedie. 7. vyd. Praha: Linde, 2008. 303 s. ISBN 978 - 80-7201-7.
 151. MAREK, Karel a Lenka ŽVÁČKOVÁ. Obchodní podmínky, obchodní zvyklosti a vykládací pravidla. Recenzoval: Petr Průcha. Vyd. 1. Praha: ASPI Wolters Kluwer, 2008. 282 s. 2008. ISBN 9788073573331.
 152. PRŮCHA, Petr. Samostatná a přenesená působnost místní (a regionální) samosprávy (smíšený model územní veřejné správy). In Právní regulace místní (a regionální) samosprávy : sborník z 4. letní mezinárodní konference/worshopu, Kroměříž, Právnická fakulta Masarykovy univerzity a Veřejný ochránce práv, 19.-20. června 2008. 1. vyd. Brno: Masarykova universita, 2008. s. 203-220. ISBN 9788021047846.
 153. SKULOVÁ, Soňa, Petr PRŮCHA, Petr HAVLAN, Stanislav KADEČKA a Jana JURNÍKOVÁ. Správní právo procesní. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2008. 405 s. Učebnice. ISBN 978-80-7380-110-6.
 154. VRÁBLÍKOVÁ, Petra a kolektiv a Petr PRŮCHA. Správní řád v praxi. Praha: Verlag Dashofer, 2008. s. kapitola 10/1, 24 s. 10. aktualizace. ISSN 1802-0186.
 155. PRŮCHA, Petr. Změny v úpravě živnostenského podnikání. Právní fórum. Praha: ASPI Wolters Kluwer, 2008, č. 12, s. 504-514. ISSN 1214-7966.
 156. 2007

 157. PRŮCHA, Petr. K přezkoumání rozhodnutí aj. aktů v podmínkách českého správního řádu. In Aktuálne otázky rekodifikácie správneho poriadku : zborník príspevkov z celoslovenského seminára s medzinárodnou účasťou Piešťany 19.10.2006-20.10.2006. Vyd. 1. Bratislava: Akadémia Policajného zboru, 2007. s. 72-96. ISBN 978-80-8054-396-9.
 158. PRŮCHA, Petr. K souvislostem poslání územní samosprávy a problematiky regionálního rozvoje. In Územní samospráva v České republice a Evropě : sborník příspěvků z mezinárodní konference "Územní samospráva v České republice a v Evropě - její problémy a perspektivy v XXI. století" : Třešť, 21.-22.11.2006. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2007. 18 s. ISBN 80-7380-028-4.
 159. PRŮCHA, Petr. K úpravě dozoru nad výkonem působnosti obcí se zřetelem k průběhu reformy územní veřejné správy a k aktuálnímu stavu dané právní úpravy. In Reforma veřejné správy : sborník příspěvků. Praha: ASPI, 2007. s. 113-128. ISBN 978-80-7357-300-3.
 160. PRŮCHA, Petr. Machajová, J. a kol.: Všeobecné správne právo. In Všeobecné správní právo. 1. vydání. Žilina: Poradca podnikatela, s.r.o., 2007. s. 123 - 148, 501 s. Poradca podnikatela, s.r.o. ISBN 978-80-88931-71-3.
 161. MAREK, Karel a Petr PRŮCHA. Nové stavební právo. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 264 s. Edice učebnic Právnické fakulty MU ; č. 400. ISBN 978-80-210-4419-7.
 162. KADEČKA, Stanislav, Kateřina VALACHOVÁ, Alena KLIKOVÁ, Otakar MOTEJL, Petr PRŮCHA a Soňa SKULOVÁ. Nový správní řád a místní samospráva II (3. letní mezinárodní workshop). 2007.
 163. PRŮCHA, Petr. Opatření obecné povahy a nový stavební zákon. In Nový správní řád v praxi krajských úřadů : sborník ze zimní konference/workshopu. Plzeň: Aleš Čeněk, 2007. s. 167-210. ISBN 978-80-7380-072-7.
 164. PRŮCHA, Petr. Průcha, P.: Správní právo, obecná část, (učebnice) 7. doplněné a aktualizované vydání. 7. vydání. Brno: MU Brno - Doplněk Brno, 2007. 418 s. ISBN 978-80-210-427.
 165. PRŮCHA, Petr. Správní právo, obecná část. 7. vydání. Brno: MU Brno - Doplněk Brno, 2007. 418 s. MU Brnio - Doplněk Brno. ISBN 978-80-210-4276-6.
 166. PRŮCHA, Petr. Vyjádření, osvědčení a sdělení a další obdobné úkony správních orgánů (tzv. jiné právní úkony). In Nový správní řád a místní samospráva : sborník z 3. letního mezinárodního workshopu : Kroměříž, Právnická fakulta Masarykovy univerzity a Veřejný ochránce práv, 18.-19. června 2007. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 103-118. ISBN 978-80-210-4489-0.
 167. 2006

 168. PRŮCHA, Petr. Jiné úkony správních orgánů [Část III.]. In Správní řád : výklad je zpracován k právnímu stavu ke dni 1.11.2006. Vyd. 1. Praha: ASPI, 2006. s. 361-372. (Meritum). ISBN 80-7357-226-5.
 169. PRŮCHA, Petr. K souvztažnostem úpravy v novém správním řádu a v soudním řádu správním. In Nový správní řád a místní samospráva : sborník z letního mezinárodního workshopu (Brno, Právnická fakulta Masarykovy univerzity, 28. června 2006). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 273-299. ISBN 80-210-4183-8.
 170. FIALA, Josef, Petr PRŮCHA, Pavel MATES a Karel NOVÝ. Malá právnická encyklopedie. 6. aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Linde, 2006. 271 s. bez. ISBN 80-7201-582-6.
 171. PRŮCHA, Petr. Opatření obecné povahy [Část V.]. In Správní řád : výklad je zpracován k právnímu stavu ke dni 1.11.2006. Vyd. 1. Praha: ASPI, 2006. s. 399-407. (Meritum). ISBN 80-7357-226-5.
 172. PRŮCHA, Petr. Přezkoumání správních rozhodnutí [Část II. Správní řízení. Hlava VII.]. In Správní řád : výklad je zpracován k právnímu stavu ke dni 1.11.2006. Vyd. 1. Praha: ASPI, 2006. s. 299-337. (Meritum). ISBN 80-7357-226-5.
 173. PRŮCHA, Petr. Správní řízení v režimu zákona o přestupcích [Část VI. Správní řízení v režimu zvláštních zákonů. Hlava I.]. In Správní řád : výklad je zpracován k právnímu stavu ke dni 1.11.2006. Vyd. 1. Praha: ASPI, 2006. s. 415-433. (Meritum). ISBN 80-7357-226-5.
 174. PRŮCHA, Petr. Změny ve veřejném stavebním právu. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 2006, Roč. 14, č. 3, s. 274-288. ISSN 1210-9126.
 175. 2005

 176. PRŮCHA, Petr. Der Aufbau und die Kontrolle der öffentlichen Verwaltung in der Tschechischen Republik. Mezinárodní a srovnávací právní revue. Olomouc: Univerzita Palackého, 2005, Roč. 5, č. 13, s. 25-31. ISSN 1213-8770.
 177. PRŮCHA, Petr. K některým otázkám hospodaření územních samospráv. In Financování územní samosprávy ve sjednocující se Evropě : sborník 1. mezinárodního právnického symposia : Brno 12.9.2003. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2005. s. 27 + CD, 1 + CD. ISBN 80-210-3677-X.
 178. PRŮCHA, Petr. K problematice soudní kontroly veřejné správy v České republice. In Zodpovednosť za výkon verejnej moci s osobitným akcentom na normy správného práva : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. 1. vyd. Košice: SOTAC, 2005. s. 68-78. ISBN 8096915525.
 179. PRŮCHA, Petr. Obecně závazné vyhlášky obcí a ochrana životního prostředí, se zaměřením na ochranu před hlukem. In Aktuální otázky práva životního prostředí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005. s. 191-199. ISBN 802103629X.
 180. PRŮCHA, Petr. Organizace a kontrola veřejné správy v České republice. Mezinárodní a srovnávací právní revue. Olomouc: Univerzita Palackého, 2005, Roč. 5, č. 13, s. 19-24. ISSN 1213-8770.
 181. KADEČKA, Stanislav a Alena KLIKOVÁ. Právní aspekty postavení obcí v oblasti bydlení. Neuveden: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 2005. 111 s.
 182. SKULOVÁ, Soňa, Petr PRŮCHA, Petr HAVLAN a Stanislav KADEČKA. Správní právo procesní. 1. vyd. Praha: EUROLEX BOHEMIA, 2005. 280 s. ISBN 80-86861-54-6.
 183. PRŮCHA, Petr. Správní právo procesní na rozcestí : aneb "je tu nový správní řád". Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 2005, Roč. 13, č. 3, s. 279-295. ISSN 1210-9126.
 184. HAVLAN, Petr, Alena KLIKOVÁ a Petr PRŮCHA. Stavební právo : praktická příručka. Praha: Linde, 2005. 163 s. 1. vydání. ISBN 80-7201-514-1.
 185. KOUDELKA, Zdeněk, Radek ONDRUŠ a Petr PRŮCHA. Zákon o obcích - Komentář. 3. doplněné. Praha: Linde Praha a.s., 2005. 445 s. 605. ISBN 80-7201-525-7.
 186. PRŮCHA, Petr. Živnostenské právo. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005. 163 s. (Edice učebnic Právnické fakulty MU ; č. 362). ISBN 8021037784.
 187. 2004

 188. PRŮCHA, Petr. K problematice dozoru nad výkonem působnosti obcí. In Reforma veřejné správy v teorii a praxi : problémy reformy veřejné správy v České republice, Maďarské republice, Polské republice a Slovenské republice : sborník z mezinárodní konference, Třešť, 22.-24. října 2003. Plzeň: Aleš Čeněk, 2004. s. 201-211. ISBN 80-8647-371-6.
 189. PRŮCHA, Petr, Josef FIALA a Pavel MATES. Malá právnická encyklopedie. 5. dopl. a přeprac. vyd. Praha: Linde, 2004. 253 s. ISBN 80-7201-461-7.
 190. SCHELLE, Karel, Jaroslava TOMANCOVÁ, Ilona SCHELLEOVÁ, Josef FIALA, Milan GALVAS, Milana HRUŠÁKOVÁ, Věra KALVODOVÁ, Petr PRŮCHA, Jindřiška ŠEDOVÁ, Jana ZEZULOVÁ, Martin JANKŮ, Alois HYNŠT a Zdeněk NOVOTNÝ. Právní nauka pro školy i praxi. / Jaroslava Tomancová, Karel Schelle a kolektiv. 1. vyd. Praha: Eurolex Bohemia, 2004. 446 s. Právo. ISBN 80-86432-78-5.
 191. KADEČKA, Stanislav a Petr PRŮCHA. Správní právo - obecná část: multimediální učební text. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně - Právnická fakulta, 2004. 76 s. Multimediální učební text č. 9. ISBN 80-210-3600-1.
 192. SKULOVÁ, Soňa, Petr PRŮCHA a Stanislav KADEČKA. Správní právo - procesní část: multimediální učební text. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně - Právnická fakulta, 2004. 64 s. Multimediální učební text č. 6. ISBN 80-210-3577-3.
 193. JURNÍKOVÁ, Jana, Soňa SKULOVÁ, Petr PRŮCHA, Petr HAVLAN, Stanislav KADEČKA, Petr KOLMAN a Alena KLIKOVÁ. Správní právo - zvláštní část: multimediální učební text. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně - Právnická fakulta, 2004. 104 s. Multimediální učební text č. 4. ISBN 80-210-3576-5.
 194. PRŮCHA, Petr. Správní právo. Obecná část. 6. dopl.a aktualiz. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2004. 356 s. (Edice učebnic PrF MU v Brně ; č. 337). ISBN 80-210-3350-9.
 195. PRŮCHA, Petr. Správní právo. Obecná část. 6. dopl.a aktualiz. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2004. 356 s. (Edice učebnic PrF MU v Brně ; č. 337). ISBN 80-210-3350-9.
 196. PRŮCHA, Petr. Správní právo. Obecná část. 6. dopl.a aktualiz. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2004. 356 s. (Edice učebnic PrF MU v Brně ; č. 337). ISBN 80-210-3350-9.
 197. PRŮCHA, Petr. Správní právo. Obecná část. 6. dopl.a aktualiz. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2004. 356 s. (Edice učebnic PrF MU v Brně ; č. 337). ISBN 80-210-3350-9.
 198. JURNÍKOVÁ, Jana, Soňa SKULOVÁ, Petr PRŮCHA, Petr HAVLAN, Stanislav SEDLÁČEK, Stanislav KADEČKA, Petr KOLMAN a Alena KLIKOVÁ. Správní právo. Zvláštní část. / Jana Jurníková ... [et al.]. 5. dopl. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2004. 339 s. Edice učebnic PrF MU v Brně ; č. 340. ISBN 80-210-3417-3.
 199. PRŮCHA, Petr. Výkonná moc a územní samospráva. In Výkonná moc v ústavním systému České republiky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita Brno, Mezinárodní politologický ústav, 2004. s. 253-273. ISBN 8021036117.
 200. KOUDELKA, Zdeněk, Radek ONDRUŠ a Petr PRŮCHA. Zákon o obcích (obecní zřízení) : komentář. 2. aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Linde Praha a.s., 2004. 379 s. 526. ISBN 80-7201-444-7.
 201. 2003

 202. PRŮCHA, Petr. K diferenciaci v přenesené působnosti obcí. Právní zpravodaj : časopis pro právo a podnikání. Praha: C. H. Beck, 2003, Roč. 4, č. 8, s. 7-9. ISSN 1212-8694.
 203. PRŮCHA, Petr. K přechodným ustanovením s.ř.s. ve věcech tzv.neskončených řízení. In Nová úprava správního soudnictví : soudní řád správní. Vyd. 1. Praha: ASPI, 2003. s. 25-35. ISBN 80-86395-65-0.
 204. PRŮCHA, Petr a Richard POMAHAČ. Lexikon správní právo [elektronická verze]. 2. přeprac. vyd. Ostrava: Sagit, 2003. 698 s. ISBN 80-7208-314-7.
 205. PRŮCHA, Petr. Správněprávní odpovědnost v právu životního prostředí a reforma správního trestání. In Právo a životní prostředí : (sborník referátů z vědecké konference). Praha: Vysoká škola aplikovaného práva, 2003. s. 57-72.
 206. PRŮCHA, Petr. Správní právo. Obecná část. 5. dopl.a opr.vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2003. 224 s. Edice učebnic PrF MU v Brně ; č. 313. ISBN 80-210-2763-0.
 207. PRŮCHA, Petr a Karel MAREK. Stavební právo v praxi. 1. vyd. Praha: ABF, 2003. 100 s. ISBN 80-86165-71-X.
 208. KADEČKA, Stanislav, Radek ONDRUŠ a Petr PRŮCHA. Základy správního práva pro ekonomy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, Ekonomicko-správní fakulta, 2003. 220 s. ISBN 80-210-3050-X.
 209. PRŮCHA, Petr. Změny v působnosti obcí a činnost ombudsmana. In Působení ombudsmana v demokratické společnosti : sborník příspěvků přednesených na mezinárodní vědecké konferenci dne 5. června 2003. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2003. s. 35-40. ISBN 80-210-3202-2.
 210. 2002

 211. PRŮCHA, Petr. Integrovaný záchranný systém a krizové řízení v podmínkách reformované územní veřejné správy : (s důrazem na výkladové problémy stran kompetencí). In Krizový management : sborník konference pořádané pod záštitou Ministerstva vnitra ČR, Rady Jihomoravského kraje a rektora Vojenské akademie v Brně, 24.října 2002, Brno. 1. vyd. Brno: Vojenská akademie, 2002. s. 233-240. ISBN 80-85950-46-X.
 212. PRŮCHA, Petr, Soňa SKULOVÁ, Stanislav SEDLÁČEK a Stanislav KADEČKA. Jak řídit kraj, město, obec : právo, normotvorba, veřejný pořádek : rukověť územní samosprávy. I. díl. 1. vyd. Brno - Praha: Masarykova univerzita a Institut pro místní správu Praha, 2002. 126 s. Institut pro místní správu Praha 1. ISBN 80-210-2954-4.
 213. PRŮCHA, Petr a Jana JURNÍKOVÁ. Jak řídit kraj, město, obec : sociální a technická infrastruktura : rukověť územní samosprávy. III. díl. 1. vyd. Brno - Praha: Masarykova univerzita a Institut pro místní správu Praha, 2002. 135+3 příl. ISBN 80-210-2956-0.
 214. PRŮCHA, Petr. K reformě územní veřejné správy. In Pocta Doc. JUDr. Vladimíru Mikule k 65. narozeninám. Vyd. 1. Praha: ASPI, 2002. s. 229-246. ISBN 80-86395-47-2.
 215. PRŮCHA, Petr. Krizové řízení a územní veřejná správa. In Bezpečnost České republiky : právní aspekty situace po 11. září 2001. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. Mezinárodní politologický ústav, 2002. s. 57-64. ISBN 80-210-3009-7.
 216. PRŮCHA, Petr a Richard POMAHAČ. Lexikon správní právo. Vyd. 1. Ostrava: Sagit, 2002. 683 s. (Lexikony Sagit ; Sv. 6). ISBN 80-7208-314-7.
 217. PRŮCHA, Petr. Madar, Z. a kol.: Slovník českého práva (hesla dle zadání nakladatele). 3. rozšířené a přepracované. Praha: Linde Praha, a.s., 2002. 1842 s.
 218. PRŮCHA, Petr. Několik poznámek ke stavu správního trestání a jeho reformě v ČR. In Aktuálne otázky správného trestania. 1. vyd. Bratislava: Akadémia policaj,ného zboru, 2002. s. 49-59. ISBN 80-8054-261-9.
 219. PRŮCHA, Petr. Parlament ČR schválil novou úpravu správního soudnictví. Právní zpravodaj : časopis pro právo a podnikání. Praha: C. H. Beck, 2002, Č. 4, s. 1,3-4, 3 s. ISSN 1212-8694.
 220. SCHELLE, Karel, Jaroslava TOMANCOVÁ, Jaromír HARVÁNEK, Miloš VEČEŘA, Ilona SCHELLEOVÁ, Milana HRUŠÁKOVÁ, Josef FIALA, Milan GALVAS, Petr PRŮCHA a Karel MAREK. Právní nauka pro školy a praxi. / Jaroslavá Tomancová, Karel Schelle a kolektiv. 5. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2002. 343 s. Právo. ISBN 80-210-1118-1.
 221. PRŮCHA, Petr. Veřejný ochránce práv a systém kontroly veřejné správy. In Postavení a role ombudsmana v demokratické společnosti : sborník příspěvků přednesených na mezinárodní vědecké konferenci dne 14. května 2002. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2002. s. 47-54. ISBN 80-210-2944-7.
 222. KOUDELKA, Zdeněk, Radek ONDRUŠ a Petr PRŮCHA. Zákon o obcích (obecní zřízení) : komentář. Praha: Linde, 2002. 310 s. 605. ISBN 80-7201-326-2.
 223. 2001

 224. PRŮCHA, Petr. K novelizaci zákona o majetku obcí. Právní zpravodaj : časopis pro právo a podnikání. Praha: C. H. Beck, 2001, Č. 3, s. 7-8. ISSN 1212-8694.
 225. PRŮCHA, Petr. K průběhu reformy veřejné správy v ČR. In Aktuální otázky vývoje právního řádu v České republice a ve Slovenské republice : sborník příspěvků z mezinárodní konference konané 26.6.2001 v Brně. Brno: Institut dalšího vzdělávání, 2001. s. 97-113, 7 s.
 226. PRŮCHA, Petr. K současnosti a perspektivám veřejné správy. In Veřejná správa na prahu 21. století. Vyd. 1. Brno: Spisy PrF MU v Brně. Řada teoretická ; Sv. 251, 2001. s. 6-20. ISBN 80-210-2739-8.
 227. PRŮCHA, Petr. K vybraným otázkám vztahu krajů a jejich právnických osob a organizačních složek. Právo a podnikání. Praha: Orac, 2001, Roč. 10, č. 11, s. 11-17. ISSN 1211-1120.
 228. PRŮCHA, Petr, Josef FIALA a Pavel MATES. Malá právnická encyklopedie. 4. dopl. a přeprac. vyd. Praha: Linde, 2001. 287 s. ISBN 80-7201-312-2.
 229. PRŮCHA, Petr. Správní právo : obecná část. 4.dopl. a opr. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2001. 272 s. (Edice učebnic PrF MU v Brně ; č. 282). ISBN 80-210-2763-0.
 230. BLAŽEK, Pavel, Petr HAVLAN, Jana JURNÍKOVÁ, Stanislav KADEČKA, Petr PRŮCHA, Stanislav SEDLÁČEK, Soňa SKULOVÁ a Miloslava ŠEBKOVÁ. Správní právo : (zvláštní část). Vyd. 4. dopl. Brno: Masarykova univerzita, 2001. 348 s. Edice učebnic PrF MU ; č. 262. ISBN 80-210-2598-0.
 231. SKULOVÁ, Soňa, Petr PRŮCHA, Peter ŠKULTÉTY a Pavel ZLOCH. Správní právo hmotné. Brno: Institut dalšího vzdělávání, 2001. 401 s.
 232. PRŮCHA, Petr. Správní řízení v režimu stavebního zákona. In Majetkoprávní problematika přípravy a realizace pozemních komunikací. Praha: Česká silniční společnost, 2001. s. 80-113.
 233. PRŮCHA, Petr. Správní soudnictví a jeho projednávaná nová úprava. Právní zpravodaj : časopis pro právo a podnikání. Praha: C. H. Beck, 2001, Č. 11, s. v-vi, 2 s. ISSN 1212-8694.
 234. 2000

 235. PRŮCHA, Petr. K dalšímu postupu reformy veřejné správy v České republice. In Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae. Tomus XX. Bratislava: Univerzita Komenského, 2000. s. 91-100. ISBN 80-223-1505-2.
 236. PRŮCHA, Petr. K finančnímu hospodaření obcí v nových podmínkách. Daně : odborný časopis pro daňové právo a praxi. Praha: Orac, 2000, Roč. 8, č. 10, s. 12-15. ISSN 1210-8103.
 237. PRŮCHA, Petr. K zaměření a obsahu reformy veřejné správy. In Aktuální otázky reformy veřejné správy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2000. s. 7-29. ISBN 80-210-2295-7.
 238. PRŮCHA, Petr. Postup při poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v podmínkách územní samosprávy. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 2000, Roč. 8, č. 1, s. 43-51. ISSN 1210-9126.
 239. SCHELLE, Karel, Jaroslava TOMANCOVÁ, Jaromír HARVÁNEK, Miloš VEČEŘA, Ilona SCHELLEOVÁ, Milana HRUŠÁKOVÁ, Josef FIALA, Milan GALVAS, Petr PRŮCHA a Karel MAREK. Právní nauka pro školy a praxi. / Jaroslava Tomancová, Karel Schelle a kolektiv. 4. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2000. 335 s. Právo. ISBN 80-210-1118-1.
 240. PRŮCHA, Petr a Soňa SKULOVÁ. Správní právo : procesní část. 3. dopl. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2000. 262 s. Edice učebnic PrF MU v Brně ; č. 230. ISBN 80-210-2294-9.
 241. PRŮCHA, Petr. Státní správa a samospráva na úseku územního plánování : (současný stav a perspektivy dalšího vývoje). Stavební právo : bulletin : stavební informační systém ABF. Praha: ARCH, 2000, Roč. 5, č. 2, s. 51-65. ISSN 0862-4895.
 242. PRŮCHA, Petr. Účastenství v řízeních podle stavebního zákona. Právní zpravodaj : časopis pro právo a podnikání. Praha: Beck, 2000, Roč. 1, č. 6, s. 9-10. ISSN 1212-8694.
 243. PRŮCHA, Petr. Územní samospráva a územní plánování. Právní zpravodaj : časopis pro právo a podnikání. Praha: Beck, 2000, Roč. 1, č. 9, s. 8. ISSN 1212-8694.
 244. 1999

 245. PRŮCHA, Petr. Die Position von privaten Hochschulen in der Tschechischen Republik. In Hochschulwesen angesichts zeitgenössischer Herausforderungen. Wien - Poznań. Wien - Poznań: Österreichische Gesellschaft für Mitteleuropäische Studien Verlag - Wydawnictwo Fundacji Humaniora, 1999. s. 235-241. ISBN 3-901449-67-1.
 246. PRŮCHA, Petr. K aktualním otázkám provozování výherních hracích přístrojů. Black Jack : časopis pro hru, zábavu, napětí a hazard. Liberec: Agentura Black Jack, 1999, roč. 6, č. 20, s. 7. ISSN 1210-8286.
 247. PRŮCHA, Petr. K formě vyhlašování závazné části schválené ÚPD na úrovni obcí a k působnosti obcí na úseku územního plánování. Veřejná správa : týdeník vlády České republiky. Praha: Ministerstvo vnitra, 1999, roč. 10, č. 35-příl, s. 1-4. ISSN 0027-8009.
 248. PRŮCHA, Petr a Ivana PRŮCHOVÁ. K některým otázkám práva na informace o životním prostředí ve světle přezkumných režimů. In Přístup k informacím o životním prostředí : (sborník z konference). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1999. s. 59-64. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 221. ISBN 80-210-1751-1.
 249. PRŮCHA, Petr. K režimu a některým otázkám normotvorné pravomoci obcí. Veřejná správa : týdeník vlády České republiky. Praha: Ministerstvo vnitra, 1999, roč. 10, č. 6, s. 23 (+s.12), 3 s. ISSN 0027-8009.
 250. PRŮCHA, Petr. K ústavně právním aspektům územní samosprávy. In Aktuálnost změn Ústavy ČR. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1999. s. 15-31. ISBN 80-210-2250-7.
 251. PRŮCHA, Petr. Slovník českého práva [vybraná hesla]. In Slovník českého práva. I. díl. A-O ; II. díl. P-Z. 2.rozšíř.a podst.přepr.vyd. Praha: Linde, 1999. s. Přer.str., 20 s. ISBN 80-7201-150-2.
 252. PRŮCHA, Petr. Územní plánování a působnost obcí : (současný stav a perspektivy dalšího vývoje). Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1999, roč. 7, č. 2, s. 125-135. ISSN 1210-9126.
 253. PRŮCHA, Petr. Velký domácí právník : [vybraná hesla]. In Velký domácí právník. 1. vyd. Praha: Reader's Digest Výběr, 1999. s. Přer.str., 35 s. ISBN 80-86196-04-6.
 254. PRŮCHA, Petr. Vyšší územní samosprávné celky v České republice. In Z problematyki prawa administracyjnego i nauki administracji. Poznań: Terra, 1999. s. 219-226. ISBN 83-86134-23-2.
 255. 1998

 256. PRUCHA, Petr a Soňa SKULOVÁ. K otázkám potřebnosti nového správního řádu a východiskům jeho přípravy. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1998, roč. 6, č. 4, s. 721-736. ISSN 1210-9126.
 257. PRŮCHA, Petr. K reformě správního trestání. Právník. Praha: Academia, 1998, roč. 137, č. 12, s. 1029-1038. ISSN 0324-7007.
 258. PRŮCHA, Petr. K režimu a některým aktuálním otázkám normotvormé pravomoci obcí. In K normotvorné pravomoci obcí : (sborník příspěvků z konference). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1998. s. 7-19. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 198. ISBN 80-210-1751-1.
 259. PRŮCHA, Petr. K režimu právní úpravy správního trestání. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1998, roč. 6, č. 2, s. 163-173. ISSN 1210-9126.
 260. PRŮCHA, Petr. K vybraným problémům správního soudnictví. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1998, roč. 6, č. 3, s. 477-487. ISSN 1210-9126.
 261. PRŮCHA, Petr. K vyhláškám o místních poplatcích za výherní hrací přístroje. Black Jack : časopis pro hru, zábavu, napětí a hazard. Liberec: Agentura Black Jack, 1998, roč. 5, č. 17, s. 2-4. ISSN 1210-8286.
 262. SCHELLE, Karel, Jaroslava TOMANCOVÁ, Jaromír HARVÁNEK, Miloš VEČEŘA, Ilona SCHELLEOVÁ, Milana HRUŠÁKOVÁ, Milan GALVAS, Josef FIALA, Petr PRŮCHA a Karel MAREK. Právní nauka pro školy a praxi. / Jaroslava Tomancová, Karel Schelle a kolektiv. 3. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1998. 335 s. Právo. ISBN 80-210-1118-1.
 263. PRŮCHA, Petr. Vyšší územní samosprávné celky, další krok reformy veřejné správy. Daně : odborný časopis pro daňové právo a praxi. Brno: Orac, 1998, roč. 6, č. 6, s. 10-13. ISSN 1210-8103.
 264. PRŮCHA, Petr, Pavel BLAŽEK a Petr MACHÁLEK. Vzory podání ve správních věcech. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1998. 217 s. Edice učebnic PrF č.. 189. ISBN 80-210-1948-4.
 265. PRŮCHA, Petr. Základní pojmy a instituty správního práva. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1998. 420 s. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 215. ISBN 80-210-2002-4.
 266. 1997

 267. MAREK, Karel a Petr PRŮCHA. Obce a města jako společníci a akcionáři. Právní rádce : Měsíčník Hospodářských novin. Praha: Economia, 1997, roč. 6, č. 7, s. 15. ISSN 2100-0765.
 268. PRŮCHA, Petr. Povolování výherních hracích automatů. Státní správa a samospráva : týdeník vlády České republiky. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 1997, roč. 8, č. 23, s. 7. ISSN 0027-8009.
 269. PRŮCHA, Petr. Právní režim povolování provozu výherních hracích přístrojů. In Sborník přednášek doprovodného programu URBIS 97. Brno: Brněnské veletrhy a výstavy, 1997. s. 48-52.
 270. PRŮCHA, Petr. Procesy a postupy při pořizování územně plánovací dokumentace. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1997, roč. 5, č. 4, s. 515-537. ISSN 1210-9126.
 271. PRŮCHA, Petr a Soňa SKULOVÁ. Správní právo : procesní část [Učebnice]. 2. přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1997. 176 s. Edice učebnic PrF MU v Brně ; č. 164. ISBN 80-210-1523-3.
 272. PRŮCHA, Petr. Živnostenské oprávnění. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1997. 256 s. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 189. ISBN 80-210-1656-6.
 273. 1996

 274. PRŮCHA, Petr. Hrací automaty. Moderní obec : měsíčník pro komunální politiku a regionální rozvoj. Praha: Economia, 1996, roč. 2, č. 12, s. 40-41. ISSN 1211-0507.
 275. PRŮCHA, Petr. K pojmu, podstatě a perspektivám územní správy. In Současnost a perspektivy místní správy : sborník příspěvků z konference. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1996. s. 35-43. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 170. ISBN 80-210-1386-9.
 276. 1995

 277. PRŮCHA, Petr. Kontrola vykonáváná Nejvyšším kontrolním úřádem. Daně : odborný časopis pro daňové právo a praxi. Praha: Orac, 1995, roč. 3, č. 11, s. 10-12. ISSN 1210-8103.
 278. PRŮCHA, Petr. Slovník českého práva [hesla dle zadání nakladatele]. In Slovník českého práva. I. díl a/o ; II. díl p/z. Praha: Linde, 1995. s. Přer.str., 30 s. ISBN 80-856-4762-1.
 279. PRŮCHA, Petr. Veřejná správa. Moderní obec : měsíčník pro komunální politiku a regionální rozvoj. Praha: Economia, 1995, roč. 1, č. 7, s. 51-53. ISSN 1211-0507.
 280. PRŮCHA, Petr a Josef FIALA. Živnostenský list v teorii a praxi. Moderní obec : měsíčník pro komunální politiku a regionální rozvoj. Praha: Economia, 1995, roč. 1, č. 6, s. 48-50. ISSN 1211-0507.
 281. 1994

 282. SCHELLE, Karel a Petr PRŮCHA. Jaroslav Pošvář. Právní praxe. Praha, 1994, roč. 42, č. 3, s. 245 - 246. ISSN 1210-0900.
 283. PRŮCHA, Petr. K problematice podnikání obcí. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1994, roč. 2, č. 5, s. 42-51. ISSN 1210-9126.
 284. PRŮCHA, Petr. Právní úprava správního řízení. 1. část. Daně : odborný časopis pro daňové právo a praxi. Praha: Orac, 1994, roč. 2, č. 1, s. 19-24. ISSN 1210-8103.
 285. PRŮCHA, Petr. Právní úprava správního řízení. 2. část. Daně : odborný časopis pro daňové právo a praxi. Praha: Orac, 1994, roč. 2, č. 2, s. 6-11. ISSN 1210-8103.
 286. SCHELLE, Karel a Petr PRŮCHA. Základy místní správy. 1. vydání. Brno: Iuridica Brunensia, 1994. 282 s. ISBN 80-85964-00-7.
 287. 1993

 288. PRŮCHA, Petr. K některým otázkám správního soudnictví. In Aktuální otázky českého a československého konstitucionalismu : sborník příspěvků z konference věnované prof. JUDr. Bohumilu Baxovi. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1993. s. 151-158. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 117. ISBN 80-210-0619-6.
 289. PRŮCHA, Petr. K pojetí vědy správního práva a správní vědy. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1993, roč. 1, č. 2, s. 31-37. ISSN 1210-9126.
 290. PRŮCHA, Petr. K problematice hospodaření obcí. Daně : odborný časopis pro daňové právo a praxi. Praha: Orac, 1993, roč. 1, č. 4, s. 13-17. ISSN 1210-8103.
 291. PRŮCHA, Petr a Josef FIALA. Odpovědný zástupce v živnostenském podnikání. Ekonom : Týdeník Hospodářských novin. Praha: Economia, 1993, roč. 3, č. 4, s. 54-55. ISSN 1210-0714.
 292. PRŮCHA, Petr. Právní úprava postavení obcí v České republice. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1993, roč. 1, č. 1, s. 76-92. ISSN 1210-9126.
 293. PRŮCHA, Petr a Josef FIALA. Transformace oprávnění k podnikatelské činnosti na živnostenská oprávnění. Státní správa a samospráva : týdeník vlády České republiky. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 1993, roč. 4, č. 38, s. 8-10. ISSN 0027-8009.
 294. FIALA, Josef a Petr PRŮCHA. Transformace oprávnění k podnikatelské činnosti na živnostenská oprávnění. Státní správa a samospráva : týdeník vlády České republiky. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 1993, roč. 4, č. 38, s. 8-10. ISSN 0027-8009.
 295. PRŮCHA, Petr a Josef FIALA. Úloha orgánů státní správy na úseku hospodaření s nebytovými prostory. Státní správa a samospráva : týdeník vlády České republiky. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 1993, roč. 4, č. 43, s. 7-12. ISSN 0027-8009.
 296. FIALA, Josef a Petr PRUCHA. Živnostenský list versus správní řízení. In Historie a současnost veřejné správy : sborník příspěvků z vědecké konference. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1993. s. 154-160. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 127. ISBN 80-210-0821-0.
 297. SCHELLE, Karel a Petr PRŮCHA. Život a dílo prof. JUDr. Jaroslava Pošváře, CSc. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1993. 39 s. Právnické sešity č. 38. ISBN 80-210-0710-9.
 298. 1992

 299. PRŮCHA, Petr a Karel SCHELLE. František Weyr a státní správa. In K odkazu prof. JUDr. Františka Weyra (Sborník příspěvků z mezinárodní konference). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1992. s. 87 - 90. ISBN 80-210-0494-0.
 300. PRŮCHA, Petr a Karel SCHELLE. František Weyr und die staatliche Verwaltung. In Zum Nachlaß von Prof. F. Weyr (Sammelband der Beiträge der internationalen Konferenz). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1992. s. 97 - 99. ISBN 80-210-0568-8.
 301. 1981

 302. SCHELLE, Karel a Petr PRŮCHA. K vývoji právní úpravy přestupků. Pravny obzor. Bratislava, 1981, roč. 64, č. 10, s. 919 - 935.
 303. SCHELLE, Karel a Petr PRŮCHA. K vývoji vztahu mezi správním a soudním trestáním. Správní právo. Praha: Ministerstvo vnitra, 1981, roč. 14, č. 7, s. 412 - 422. ISSN 0139-6005.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 23. 3. 2023 19:38