Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

 1. NECHUTOVÁ, Jana, Helena KRMÍČKOVÁ, Jana MALÁ, Lucie MAZALOVÁ, Petra MUTLOVÁ a Libor ŠVANDA. Mistr Jan Hus, učitel a kolega. Promoční promluvy M. Jana Husa. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 202 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, č. 508. ISBN 978-80-210-9797-1. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9797-2021.
 2. NECHUTOVÁ, Jana, Helena KRMÍČKOVÁ, Jana MALÁ, Lucie MAZALOVÁ, Petra MUTLOVÁ a Libor ŠVANDA. Mistr Jan Hus, učitel a kolega. Promoční promluvy M. Jana Husa. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 202 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity 508. ISBN 978-80-210-9796-4.
 3. 2020

 4. KRMÍČKOVÁ, Helena. K rukopisnému dochování Husova traktátu De tribus dubiis. Studie o rukopisech. AV ČR, Masarykův ústav a Archiv, 2020, roč. 49, č. 1, s. 27-36. ISSN 0585-5691.
 5. 2019

 6. KRMÍČKOVÁ, Helena. K vydávání Husových spisů : Magistri Iohannis Hus Opera omnia po šesti (ale i dvou) desetiletích. Listy filologické. AV ČR, Filosofický ústav, Kabinet pro klasická studia, 2019, roč. 142, 1-2, s. 125-159. ISSN 0024-4457.
 7. 2018

 8. KRMÍČKOVÁ, Helena. Debita nostra. Oeuvres inédites de Jacobellus de Stříbro. In De ratione edendi : Medieval Texts and Their Editors. Brno, 2018/10/25-26. 2018.
 9. 2017

 10. KRMÍČKOVÁ, Helena. Tabule staré a nové barvy Mikuláše z Drážďan ve staročeském překladu. Studie o rukopisech. AV ČR, Masarykův ústav a Archiv, 2017, roč. 47, 2017, s. 288-291.
 11. 2016

 12. KRMÍČKOVÁ, Helena, Jana NECHUTOVÁ, Jana FUKSOVÁ, Lucie MAZALOVÁ, Petra MUTLOVÁ, Dušan COUFAL, Libor ŠVANDA a Soňa ŽÁKOVSKÁ. Magister Iohannis Hus: Constantiensia. Turnhout: Brepols Publishers, 2016. 347 s. Corpus Christianorum Continuatio Mediaevalis (CCCM) 274. ISBN 978-2-503-55469-3.
 13. 2015

 14. KRMÍČKOVÁ, Helena, Petra MUTLOVÁ, Jindra PAVELKOVÁ, Lucie MAZALOVÁ a Pavel ŠEVČÍK. Gladio verbi Dei. Písemnictví doby husitské ve fondech rajhradských a brněnských. 2015.
 15. KRMÍČKOVÁ, Helena, Petra MUTLOVÁ, Pavel ŠEVČÍK, Jindra PAVELKOVÁ a Lucie MAZALOVÁ. Gladio verbi Dei. Písemnictví doby husitské ve fondech rajhradských a brněnských. Katalog k výstavě. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 99 s. ISBN 978-80-210-7849-9.
 16. KRMÍČKOVÁ, Helena a Lucie MAZALOVÁ. Jan Hus. In Doprovodná přednáška k výstavě Gladio verbi Dei, Brno, 17. června 2015. 2015.
 17. KRMÍČKOVÁ, Helena. K nápisům na klenbě chóru kostela svaté Barbory v Kutné Hoře. Studia historica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2015, roč. 60, č. 1, s. 143-156. ISSN 1803-7429.
 18. KRMÍČKOVÁ, Helena. Napsal Jan Hus Krátký výklad Páteře (Bartoš - Spunar, č. 49)? In Datum per manus. Přátelé, kolegové a žáci Zbyňku Svitákovi k 60. narozeninám. Brno: Statutární město Brno-Archiv města Brna, 2015. s. 179-190. ISBN 978-80-86736-45-7.
 19. KRMÍČKOVÁ, Helena. Počátky kalicha. In Gladio verbi Dei. Písemnictví doby huitské ve fondech rajhradských a brněnských, Moravská zemská knihovna. 2015.
 20. KRMÍČKOVÁ, Helena, Lucie MAZALOVÁ, Petra MUTLOVÁ a Pavel ŠEVČÍK. Pro defensa veritatis evangelice. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 155 s. ISBN 978-80-210-8023-2.
 21. KRMÍČKOVÁ, Helena, Lucie MAZALOVÁ, Petra MUTLOVÁ a Pavel ŠEVČÍK. Pro defensa veritatis evangelice. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 155 s. ISBN 978-80-210-8023-2.
 22. KRMÍČKOVÁ, Helena a Lucie MAZALOVÁ. Předchůdci husitství. In Doprovodná přednáška k výstavě Gladio verbi Dei, Brno, 3. června 2015. 2015.
 23. 2014

 24. KRMÍČKOVÁ, Helena. Edice středověkého diplomatického materiálu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 98 s. ISBN 978-80-210-7000-4.
 25. KRMÍČKOVÁ, Helena. Edice středověkého diplomatického materiálu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 98 s. ISBN 978-80-210-6999-2.
 26. HAVEL, Dalibor a Helena KRMÍČKOVÁ. Paleografická čítanka : literární texty. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 121 s. ISBN 978-80-210-7081-3.
 27. HAVEL, Dalibor a Helena KRMÍČKOVÁ. Paleografická čítanka : literární texty. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 121 s. ISBN 978-80-210-7081-3.
 28. 2013

 29. NECHUTOVÁ, Jana, Helena KRMÍČKOVÁ, Dušan COUFAL, Jana FUKSOVÁ, Petra MUTLOVÁ, Anna PUMPROVÁ, Dana STEHLÍKOVÁ a Libor ŠVANDA. Magistri Iohannis Hus Enarratio Psalmorum (Ps. 109-118). Turnhout: Brepols Publishers, 2013. 493 s. Corpus Christianorum. Continuatio Mediaevalis 253, Magistri Iohannis Hus Opera omnia XVII. ISBN 978-2-503-54293-5.
 30. 2010

 31. KRMÍČKOVÁ, Helena. členka. zkušební komise na Teologické fakultě Univerzity Karlovy, 2010 - trvá.
 32. 2009

 33. KRMÍČKOVÁ, Helena. Articulus pro communione sub utraque specie Jakoubka ze Stříbra. Studie o rukopisech. Praha: Archiv Akademie věd České republiky, 2009, roč. 39, s. 73-87. ISSN 0585-5691.
 34. KRMÍČKOVÁ, Helena a Mirek ČEJKA. Dvě staročeská utrakvistická díla Jakoubka ze Stříbra. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita 2009, 2009. 140 s. Spisy Masarykovy univerzity v Brně, FF, č. 379. ISBN 978-80-210-4843-0.
 35. KRMÍČKOVÁ, Helena. Jan Sedlák, historik kalicha. In Jan Sedlák, historik kalicha. Brno: Museum Brněnska, 2009. s. 89-96. ISBN 978-80-904397-0-2.
 36. KRMÍČKOVÁ, Helena. Paběrky z rukopisů univerzitních. In Paběrky z rukopisů univerzitních. Brno: Campana – codex – civitas Miroslao Flodr octogenario, 2009. s. 178-211. ISBN 978-80-86736-14-3.
 37. 2008

 38. KRMÍČKOVÁ, Helena. Kanonické právo v počátcích utrakvismu. In Sacri canones servandi sunt. Ius canonicum et status ecclesiae saeculis XIII-XV. Praha: Pavel Krafl, Praha, 2008. s. 145-150,664, 7 s. Sacri canones servandi sunt. 1. ISBN 978-80-7286-121-7.
 39. 2007

 40. KRMÍČKOVÁ, Helena. členka. Redakční rada Sborníku archivních prací, 2007 - trvá.
 41. 2006

 42. KRMÍČKOVÁ, Helena, Zbyněk SVITÁK, Jana NECHUTOVÁ a Jarmila KREJČÍKOVÁ. Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae VI. 1 (1278-1283). Praha: Academia, 2006. 327 s. VI.1. ISBN 80-200-1522-1.
 43. KRMÍČKOVÁ, Helena. Jakoubkova utrakvistická díla z roku 1414. In Jakoubek ze Stříbra Texty a jejich působení. Praha: FILOSOFIA, 2006. s. 171-181. ISBN 80-7007-227-X.
 44. ZOUHAR, Jan. Masarykův Jan Hus. In KRMÍČKOVÁ, Helena. Querite primum regnum Dei (sborník příspěvků k poctě Jany Nechutové). 1. vyd. Brno: FF MU a Matice moravská, 2006. s. 635-639. mimo edice. ISBN 80-86488-35-7.
 45. KRMÍČKOVÁ, Helena. Petri Clarificatoris Vita domini Iohannis, Pragensis archiepiscopi tercii. In QUERITE PRIMUM REGNUM DEI. Brno: Matice moravská, 2006. s. 441-461. ISBN 80-86488-35-7.
 46. KRMÍČKOVÁ, Helena, Anna PUMPROVÁ, Dana RŮŽIČKOVÁ a Libor ŠVANDA. Querite primum regnum Dei. Sborník příspěvků k poctě Jany Nechutové. 1. vyd. Brno: Matice moravská, MU Brno, 2006. 640 s. ISBN 80-86488-35-7.
 47. 2005

 48. KRMÍČKOVÁ, Helena. členka. Vědecká archivní rada Ministerstva vnitra ČR, 2005 - trvá.
 49. KRMÍČKOVÁ, Helena a Zbyněk SVITÁK. Dva chronologické příspěvky k listinám z období 1. interregna (1278-1283) ( In margine CDB VI). Medievalia historica Bohemica 2005. Praha: Historický ústav, 2005, roč. 2005, č. 10, s. 149-160. ISSN 0862-979X.
 50. KRMÍČKOVÁ, Helena. Medievalia historica Bohemica 2005. Praha: Historický ústav AV ČR Praha, 2005. 12 s. Medievalia historica Bohemica 2005. ISBN 80-7286-091-7.
 51. 2004

 52. KRMÍČKOVÁ, Helena a Zbyněk SVITÁK. O lokalizaci místního jména "PYSPIZ". Studia historica Brunensia. Brno: MU Brno, 2004, C 50/2003, č. 2004, s. 53-64, 17 s. ISSN 0231-7710.
 53. KRMÍČKOVÁ, Helena. Vladimír Vašků (15.10.1933). Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university. C, řada historická. Brno: Filosofická fakulta brněnské university, 2004, roč. 50/2003, č. 1, s. 5-15. ISSN 0231-7710.
 54. 2003

 55. KRMÍČKOVÁ, Helena. Nedochovaná předloha rukopisů PUK XI D 9 a ÖNB 4940. Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university. C, řada historická. Brno: Filosofická fakulta brněnské university, 2003, C 48/2001, č. 1, s. 89-98. ISSN 0231-7710.
 56. KRMÍČKOVÁ, Helena. předsedkyně. Komise pro vydávání spisů M. Jana Husa při Centru medievistických studií AV ČR, 2003 - trvá.
 57. 2002

 58. KRMÍČKOVÁ, Helena. Utraquism in 1414. Praha: The Bohemian Reformation and Religious Practice, 2002. 8 s. The Bohemian Reform. and Religious Practice, 4. ISBN 80-86675-01-7.
 59. KRMÍČKOVÁ, Helena. Vliv Matěje z Janova na utrakvismus Jakoubka ze Stříbra a Mikuláše z Drážďan. In Mistr Matěj z Janova ve své a v naší době. Brno: L. Marek Brno, 2002. s. 78-87. ISBN 80-86263-36-3.
 60. 2001

 61. KRMÍČKOVÁ, Helena. Příspěvek k edici kázání Mikuláše z Drážďan Sermo ad clerum Nisi manducaveritis. In Listy filologické. Praha: KLP, 2001. s. 251-298.
 62. 2000

 63. KRMÍČKOVÁ, Helena. The Janovite Theory and the Renewal of the Lay Chalice, The Bohemian Reformation and Religious Practice. In DAVID, Z.. V. a D. R. HOLETON. Papers from the XIX World Congress of the Czechoslovak Society of Arts and Sciences. 1. vyd. Praha: L. Marek Brno, 2000. s. 63-68. Vol. 3. ISBN 80-902262-4-3.
 64. 1999

 65. KRMÍČKOVÁ, Helena. K pramenům Husovy kvestie De sanguine Christi sub specie vini. Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university. C, Řada historická. Brno: Filosofická fakulta brněnské university, 1999, roč. 1998, č. 45, s. 79-101. ISSN 0231-7710.
 66. 1998

 67. GABRIEL, Jiří. Slovník českých filozofů. Brno: Masarykova univerzita, 1998. 10 s. ISBN 80-210-1810-2.
 68. KRMÍČKOVÁ, Helena. Soupis děl Jany Nechutové z let 1958-1996. In Sborník prací filozofické fakulty BU. Brno: Masarykova univerzita, 1998. s. 5-21. N 2. ISBN 80-210-1797-X.
 69. KRMÍČKOVÁ, Helena. The Fifteenth Century Origins of Lay Communion sub utraque in Bohemia. In The Bohemian Reformation and Religious Practice. Praha: Papers from the XVIIIth World Congress of the Czechoslovak Society of Arts and Sciences, 1998. s. 57-65. ISBN 80-902262-1-3.
 70. 1997

 71. KRMÍČKOVÁ, Helena. K posloupnosti louckých opatů ve 13. století. Časopis Matice moravské. V Brně: Matice moravská v Brně, 1997, roč. 116, č. 1, s. 53-65. ISSN 0323-052X.
 72. KRMÍČKOVÁ, Helena. Le Malogranatum et la question de la communion fréquente. Ci^teaux, commentarii cistercienses. 1997, roč. 47, s. 135-143.
 73. KRMÍČKOVÁ, Helena. Několik poznámek k přijímání maličkých 1414-1416. In Sborník prací filozofické fakulty BU. Brno: Masarykova univerzita, 1997. s. 59-69. C 44. ISBN 80-210-1763-5.
 74. KRMÍČKOVÁ, Helena. Studie a texty k počátkům kalicha v Čechách. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1997. ISBN 80-210-1533-0.
 75. 1996

 76. KRMÍČKOVÁ, Helena. Malogranatum a jeho pramen Compendium theologicae veritatis. In Sborník prací FF BU. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1996. s. 37-47. C 43. ISBN 80-210-0973-X.
 77. 1995

 78. KRMÍČKOVÁ, Helena. Gallus - asserund quidam (rozbor textu a edice). SPFFBU C 42. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1995. ISBN 80-210-1271-4.
 79. 1994

 80. KRMÍČKOVÁ, Helena. Jakoubkova kvestie Quia heu in templis a její vztah k Regulím. SPFFBU C 41. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1994. ISBN 80-210-0973-x.
 81. 1993

 82. KRMÍČKOVÁ, Helena. Iacobellus de Misa, Magna cena. SPFFBU C 40. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1993. ISBN 80-210-0645-5.
 83. KRMÍČKOVÁ, Helena. Jubileum doc. PhDr. Vladimíra Vašků, CSc. Časopis Matice moravské. V Brně: Matice moravská v Brně, 1993, CXII, č. 1, s. 395-398. ISSN 0323-052X.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 18. 6. 2021 23:28