Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. TOMANDL, Jan, Jaroslav ČUŘÍK, Kristýna MARŠOVSKÁ a Tereza FOJTOVÁ. Krizová komunikace : principy - zkušenosti - postupy. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 221 s. ProMedia, sv. 1. ISBN 978-80-210-9638-7.
 2. TOMANDL, Jan, Jaroslav ČUŘÍK, Kristýna MARŠOVSKÁ a Tereza FOJTOVÁ. Krizová komunikace : principy - zkušenosti - postupy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 221 s. ProMedia, sv. 1. ISBN 978-80-210-9636-3.
 3. TOMANDL, Jan, Jaroslav ČUŘÍK, Kristýna MARŠOVSKÁ a Tereza FOJTOVÁ. Krizová komunikace : principy - zkušenosti - postupy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 221 s. ProMedia, sv. 1. ISBN 978-80-210-9636-3.
 4. 2014

 5. ČELIŠOVÁ, Olga, Jitka ČUPOVÁ, Martin VACULÍK, Jaroslav ČUŘÍK, Jindřiška SVOBODOVÁ, Michaela ŠIRŮČKOVÁ a Miroslava ŠTĚPÁNKOVÁ. Komunikace v českém jazyce pro střední školy : pracovní sešit. 1. vyd. Brno: Didaktis, 2014. 120 s. ISBN 978-80-7358-229-6.
 6. ADÁMKOVÁ, Petra, Eva BEKOVÁ, Irena BORTLÍKOVÁ, Ivana BOZDĚCHOVÁ, Olga ČELIŠOVÁ, Jitka ČUPOVÁ, Jaroslav ČUŘÍK, Michal FRÁNEK, Šárka GREŠOVÁ, Helena HUBATKOVÁ SELUCKÁ, Eva JANDOVÁ, Hana JEŘÁBKOVÁ, Michaela KŘIVANCOVÁ, Kateřina LEFEBVRE, Jindřiška SVOBODOVÁ, Michaela ŠIRŮČKOVÁ, Miroslava ŠTĚPÁNKOVÁ, Lucie TARALDSEN MEDOVÁ a Martin VACULÍK. Komunikace v českém jazyce pro střední školy : průvodce pro učitele. 1. vyd. Brno: Didaktis, 2014. 184 s. ISBN 978-80-7358-230-2.
 7. ČUŘÍK, Jaroslav. Masová komunikace. In Adámková, P., Beková, E., Bortlíková, I., Bozděchová, I., Čelišová, O., Čupová, J., Čuřík, J., Fránek, M., Grešová, Š., Hubatková Selucká, H., Jandová, E., Jeřábková, H., Křivancová, M., Lefebvre, K., Svobodová, J., Širůčková, M., Štěpánková, M., Taraldsen Medová, L., Vaculík, M. Komunikace v českém jazyce pro střední školy (průvodce pro učitele). 1. vyd. Brno: Didaktis, 2014. s. 113-116. ISBN 978-80-7358-230-2.
 8. ČUŘÍK, Jaroslav. Masová komunikace. In Čelišová, O., Čupová, J., Čuřík, J., Svobodová, J., Širůčková, M., Štěpánková, M., Vaculík, M. Komunikace v českém jazyce pro střední školy (pracovní sešit). 1. vyd. Brno: Didaktis, 2014. s. 113-115. ISBN 978-80-7358-229-6.
 9. ČUŘÍK, Jaroslav. Multimedia journalist in the newsrooms of Czech and Slovak „Hospodářské noviny“. In Matúš, J. – Petranová, D. Marketing Identity : Explosion of Innovations. Trnava: Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, Slovak Republic, 2014. s. 373-392. ISBN 978-80-8105-666-6.
 10. ČUŘÍK, Jaroslav. Multimediální novinář v redakcích SME a Mladé fronty Dnes. Otázky žurnalistiky. Bratislava: Verbum, Katolícka univerzita v Ružomberku, 2014, roč. 2014/57, 1 - 2, s. 28-46. ISSN 0322-7049.
 11. ČUŘÍK, Jaroslav. Zpravodajské žánry v tištěných a online médiích. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 156 s. ISBN 978-80-210-7589-4.
 12. 2013

 13. ČUŘÍK, Jaroslav, Eva JANDOVÁ, Šárka KRPCOVÁ, Šárka PEŠKOVÁ, JIndřiška SVOBODOVÁ, Michaela ŠIRŮČKOVÁ, Miroslava ŠTĚPÁNKOVÁ a Vlasta TOBOLÍKOVÁ. Český jazyk a komunikace pro střední školy : komplexní opakování a příprava k maturitě. 1. vyd. Brno: Didaktis, 2013. 76 s. ISBN 978-80-7358-201-2.
 14. ČUŘÍK, Jaroslav a Vlasta TOBOLÍKOVÁ. Funkční styl publicistický. In Adámková, P., Grešová, Š., Čuřík, J., Dlabajová, J., Fránek, M., Jandová, E., Křivancová, M., Pešková, Š., Svobodová, J., Svobodová, L., Širůčková, M., Štěpánková, M., Taraldsen Medová, L., Tobolíková, V., Český jazyk a komunikace pro střední školy – 3. a 4. díl (průvodce pro učitele). 1. vyd. Brno: Didaktis, 2013. s. 82-94. ISBN 978-80-7358-202-9.
 15. ČUŘÍK, Jaroslav. Funkční styl publicistický. In Adámková, P., Beková, E., Bozděchová, I., Čelišová, O., Čupová, J., Vaculík, M., Čuřík, J., Fránek, M., Grešová, Š., Hubatková Selucká, H., Jeřábková, H., Jandová, E., Křivancová, M., Lefebvre, K., Svobodová, J., Širůčková, M., Štěpánková, M., Taraldsen Medová, L., Komunikace v českém jazyce pro střední školy (učebnice). 1. vyd. Brno: Didaktis, 2013. s. 92-97. ISBN 978-80-7358-228-9.
 16. ADÁMKOVÁ, Petra, Eva BEKOVÁ, Ivana BOZDĚCHOVÁ, Olga ČELIŠOVÁ, Jitka ČUPOVÁ, Martin VACULÍK, Jaroslav ČUŘÍK, Michal FRÁNEK, Šárka GREŠOVÁ, Helena HUBATKOVÁ SELUCKÁ, Hana JEŘÁBKOVÁ, Eva JANDOVÁ, Michaela KŘIVANCOVÁ, Kateřina LEFEBVRE, Jindřiška SVOBODOVÁ, Michaela ŠIRŮČKOVÁ, Miroslava ŠTĚPÁNKOVÁ a Lucie TARALDSEN MEDOVÁ. Komunikace v českém jazyce pro střední školy : učebnice. 1. vyd. Brno: Didaktis, 2013. 184 s. ISBN 978-80-7358-228-9.
 17. ČUŘÍK, Jaroslav. Masová komunikace. In J. Čuřík, Jandová, E., Krpcová, Š., Pešková, Š., Svobodová, J., Širůčková, M., Štěpánková, M., Tobolíková, V., Český jazyk a komunikace pro střední školy – Komplexní opakování a příprava k maturitě (pracovní sešit). 1. vyd. Brno: Didaktis, 2013. s. 28. ISBN 978-80-7358-201-2.
 18. ČUŘÍK, Jaroslav. Masová komunikace. In Adámková, P., Grešová, Š., Čuřík, J., Dlabajová, J., Fránek, M., Jandová, E., Křivancová, M., Pešková, Š., Svobodová, J., Svobodová, L., Širůčková, M., Štěpánková, M., Taraldsen Medová, L., Tobolíková, V., Český jazyk a komunikace pro střední školy – 3. a 4. díl (průvodce pro učitele). 1. vyd. Brno: Didaktis, 2013. s. 72-81. ISBN 978-80-7358-202-9.
 19. ČUŘÍK, Jaroslav. Masová komunikace. In Adámková, P., Beková, E., Bozděchová, I., Čelišová, O., Čupová, J., Vaculík, M., Čuřík, J., Fránek, M., Grešová, Š., Hubatková Selucká, H., Jeřábková, H., Jandová, E., Křivancová, M., Lefebvre, K., Svobodová, J., Širůčková, M., Štěpánková, M., Taraldsen Medová, L., Komunikace v českém jazyce pro střední školy (učebnice). 1. vyd. Brno: Didaktis, 2013. s. 132-135. ISBN 978-80-7358-228-9.
 20. 2012

 21. ADÁMKOVÁ, Petra, Jaroslav ČUŘÍK, Julie DLABAJOVÁ, Eva JANDOVÁ, Michaela KŘIVANCOVÁ, Šárka PEŠKOVÁ, Jindřiška SVOBODOVÁ, Lucie SVOBODOVÁ, Michaela ŠIRŮČKOVÁ, Miroslava ŠTĚPÁNKOVÁ, Lucie TARALDSEN MEDOVÁ a Vlasta TOBOLÍKOVÁ. Český jazyk a komunikace pro střední školy : pracovní sešit. Díl 3.- 4. 1. vyd. Brno: Didaktis, 2012. 103 s. ISBN 978-80-7358-200-5.
 22. ADÁMKOVÁ, Petra, Jaroslav ČUŘÍK, Michael FRÁNEK, Eva JANDOVÁ, Šárka KRPCOVÁ, Michaela KŘIVANCOVÁ, Jindřiška SVOBODOVÁ, Michaela ŠIRŮČKOVÁ, Miroslava ŠTĚPÁNKOVÁ a Lucie TARALDSEN MEDOVÁ. Český jazyk a komunikace pro střední školy : učebnice. Díl 3.- 4. 1. vyd. Brno: Didaktis, 2012. 128 s. ISBN 978-80-7358-199-2.
 23. ČUŘÍK, Jaroslav a Vlasta TOBOLÍKOVÁ. Funkční styl publicistický. In Adámková, P., Čuřík, J., Dlabajová, J., Jandová, E., Křivancová, M., Pešková, Š., Svobodová, J., Svobodová, L., Širůčková, M., Štěpánková, M., Taraldsen Medová, L., Tobolíková, V., Český jazyk a komunikace pro střední školy, pracovní sešit. 1. vyd. Brno: Didaktis, 2012. s. 34-41. 3.-4. díl. ISBN 978-80-7358-200-5.
 24. ČUŘÍK, Jaroslav. Funkční styl publicistický. In Adámková, Petra, Čuřík, Jaroslav, Fránek, Michal, Jandová, Eva, Krpcová, Šárka, Křivancová, Michaela, Svobodová, Jindřiška, Širůčková, Michaela, Štěpánková, Miroslava, Taraldsen Medová, Lucie, Český jazyk a komunikace pro střední školy, učebnice. 1. vyd. Brno: Didaktis, 2012. s. 36-41. 3.-4. díl. ISBN 978-80-7358-199-2.
 25. ČUŘÍK, Jaroslav. Inovace a trendy ve výuce žurnalistů. In ČUŘÍK, J. a kol.: Nové trendy v médiích I : Online a tištěná média. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 201-215. ISBN 978-80-210-5825-5.
 26. ČUŘÍK, Jaroslav. Masová komunikace. In Adámková, P., Čuřík, J., Dlabajová, J., Jandová, E., Křivancová, M., Pešková, Š., Svobodová, J., Svobodová, L., Širůčková, M., Štěpánková, M., Taraldsen Medová, L., Tobolíková, V., Český jazyk a komunikace pro střední školy, pracovní sešit. 1. vyd. Brno: Didaktis, 2012. s. 28-32. 3.-4. díl. ISBN 978-80-7358-200-5.
 27. ČUŘÍK, Jaroslav. Masová komunikace. In Adámková, Petra, Čuřík, Jaroslav, Fránek, Michal, Jandová, Eva, Krpcová, Šárka, Křivancová, Michaela, Svobodová, Jindřiška, Širůčková, Michaela, Štěpánková, Miroslava, Taraldsen Medová, Lucie, Český jazyk a komunikace pro střední školy, učebnice. 1. vyd. Brno: Didaktis, 2012. s. 30-33. 3.-4. díl. ISBN 978-80-7358-199-2.
 28. ČUŘÍK, Jaroslav. Multimediální novinář: proměny pracovních rutin. In Zahraniční vědecká konference Masmédiá a marketing: nová autenticita mediálneho priestoru (Slovensko, Častá – Papiernička, 13. 4. 2012). 2012.
 29. ČUŘÍK, Jaroslav. Nové trendy v médiích I : Online a tištěná média. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 240 s. ISBN 978-80-210-5825-5.
 30. ČUŘÍK, Jaroslav a Rudolf BURGR. Organizace práce v redakci. In ČUŘÍK, J. a kol.: Nové trendy v médiích I : Online a tištěná média. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 153-183, 30 s. ISBN 978-80-210-5825-5.
 31. ČUŘÍK, Jaroslav. Vývoj zpravodajství v online a tištěných médiích. In ČUŘÍK, J. a kol.: Nové trendy v médiích : Online a tištěná média. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 35-55, 20 s. ISBN 978-80-210-5825-5.
 32. 2009

 33. ČUŘÍK, Jaroslav a Pavel PROŠEK. Profesor v Antarktidě. 1. vydání. Praha: Akropolis, 2009. ISBN 978-80-86903-94-1.
 34. ČUŘÍK, Jaroslav. Zrod multimediálního novináře v regionálních denících společnosti Vltava-Labe-Press. In Slobodová, B. – Višňovský, J. (eds.): Zborník z medzinárodnej konferencie doktorandov Quo vadis Mass Media. Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2009. s. 365–376, 11 s. ISBN 978-80-8105-123-4.
 35. 2008

 36. ČUŘÍK, Jaroslav. Příručka EU Headliners: Objevte svůj Evropský parlament! Příručka pro novináře. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2008. 45 s. ISBN 978-80-210-4690.
 37. ČUŘÍK, Jaroslav. Studenty z Brna v redakcích vítají. Fórum, mesačník Slovenského syndikátu novinárov. Bratislava, 2008, XIX, 2008, 7–8, s. 5-5.
 38. 2007

 39. MOŽNÝ, Ivo, Jiří PAVELKA, Rudolf BURGR, Lenka WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ, Jaroslav ČUŘÍK, Leo NITČE, Jan JIRÁK a Ludmila RAKUŠANOVÁ. Mezinárodní konference Regionální média v evropském kontextu. 2007.
 40. ČUŘÍK, Jaroslav. Nové pojetí studentských praxí - krok správným směrem. In Vědecká konference s mezinárodní účastí Perspektíva z retrospektívy. 2007.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 1. 10. 2023 18:02