Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Počet zobrazovaných publikací je příliš dlouhý. Seznam byl zkrácen.

Filtrování publikací

  2024

  1. JOUKAL, Marek a Ladislava HORÁČKOVÁ. Anatomie pohybového systému pro fyzioterapeuty. 2. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2024. ISBN 978-80-210-6602-1.
  2. VOJÁČEK, Ladislav, Jaromír TAUCHEN a David KOLUMBER. České právní dějiny do roku 1989. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2024, 271 s. Učebnice Právnické fakulty MU 568. ISBN 978-80-280-0517-7.
  3. VOJÁČEK, Ladislav, Jaromír TAUCHEN a David KOLUMBER. České právní dějiny do roku 1989. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2024, 271 s. Učebnice Právnické fakulty MU 568. ISBN 978-80-280-0517-7.
  4. GUARDINI, Romano. Dopisy od jezera Como. Nečekané inspirace Ludwiga Miese van der Rohe. 1. vyd. Brno: koedice Masarykova univerzita / Muzeum města Brna, 2024, 121 s. Poprvé v češtině sv. č. 8.
  5. MRÁZEK, Ivan. Drahé kameny Anatolie, Dodekan a Kypru ve starověku. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2024. ISBN 978-80-280-0355-5.
  6. MRÁZEK, Ivan. Drahé kameny Anatolie, Dodekan a Kypru ve starověku. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2024. ISBN 978-80-280-0354-8.
  7. HUSA, Petr, Lenka KRBKOVÁ, Svatava SNOPKOVÁ, Matúš MIHALČIN, Václav MUSIL, Lukáš HOMOLA, Petr HUSA, Roman STEBEL, Zlatava JIRSENSKÁ, Lenka VOJTILOVÁ, Kateřina HAVLÍČKOVÁ, Miriam MALÁ, Evelína KOVÁCSOVÁ a Peter MIKOLÁŠEK. Infekční lékařství. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2024. ISBN 978-80-210-9438-3.
  8. DOŠLÝ, Ondřej a Petr ZEMÁNEK. Integrální počet v R. 1. dotisk 1. Brno: Masarykova univerzita, 2024, 214 s. ISBN 978-80-210-5635-0.
  9. VÁLKA, Miroslav. Kamenina na Moravě. K procesu industrializace keramické výroby v 19. století. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2024. Etnologické studie 28. ISBN 978-80-280-0482-8.
  10. DASTYCH, Milan. Klinická biochemie : bakalářský obor Zdravotní laborant. 2. dotisk 3. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2024. ISBN 978-80-210-7788-1.
  11. FLAŠAR, Martin. Mankind – Music – Technology. Technology in the Musical Thinking of the 20th and Early 21st Centuries. Online. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2024, 145 s. Masaryk University Monographs, svazek číslo 3. ISBN 978-80-280-0365-4. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M280-0365-2024.
  12. FLAŠAR, Martin. Mankind – Music – Technology. Technology in the Musical Thinking of the 20th and Early 21st Centuries. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2024, 145 s. Masaryk University Monographs, svazek číslo 3. ISBN 978-80-280-0364-7.
  13. HANOUSKOVÁ, Michaela. Mapy – světadíl Afrika. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2024. ISBN 978-80-280-0294-7.
  14. HANOUSKOVÁ, Michaela. Mapy – světadíl Amerika. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2024. ISBN 978-80-280-0551-1.
  15. VÁCHA, Jiří. Meze Darwinismu. 2., přepracované vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2024. ISBN 978-80-280-0393-7.
  16. MALENOVSKÝ, Jiří. Mezinárodní právo veřejné – obecná část – a poměr k jiným právním systémům. 2. dotisk 7., upr. a dopl. Brno: Masarykova univerzita, 2024. Učebnice Právnické fakulty MU, sv. č. 549. ISBN 978-80-210-9510-6.
  17. BAR, Přemysl, Lukáš FÜHRER, Dalibor HAVEL a Lenka ŠMÍDOVÁ MALÁROVÁ. Moc inkoustu. Středověká knižní kultura na Moravě. 1. vyd. Brno: koedice Masarykova univerzita / Moravský zemský archiv v Brně / Zemský archiv v Opavě / Statutární město Brno, Archiv města Brna, 2024, 348 s. ISBN 978-80-280-0520-7. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M280-0520-2023.
  18. MORNSTEIN, Vojtěch, Jiří DOSTÁL a Iva SLANINOVÁ. Modelové testové otázky k přijímacím zkouškám na LF MU (fyzika, chemie, biologie). 3. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2024. ISBN 978-80-210-9045-3.
  19. PEKÁR, Stanislav a Marek BRABEC. Moderní analýza biologických dat. 4. díl. Analýza času do události a další metody v prostředí R. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2024. ISBN 978-80-280-0366-1.
  20. PEKÁR, Stanislav a Marek BRABEC. Moderní analýza biologických dat. 4. díl. Analýza času do události a další metody v prostředí R. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2024. ISBN 978-80-280-0353-1.
  21. PŘIBYL, Jan, Radka OBOŘILOVÁ a Šimon KLIMOVIČ. Multimodal Microscopy Workshop: Probing the Triad of Structure, Mechanics, and Chemistry in Biological Systems. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2024. ISBN 978-80-280-0535-1.
  22. BLAŽEK, Jiří, Alena KERLINOVÁ, Jan KUBÍČEK, Eva TOMÁŠKOVÁ a Vladimír TOMŠÍK. Národní hospodářství. 8. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2024, 223 s. Učebnice Právnické fakulty MU, sv. 510. ISBN 978-80-210-6949-7.
  23. DAMBORSKÝ, Štěpán, Sára KOZÁKOVÁ a Tomáš KUMPAN. Paleozoikum 2024. Sborrník abstraktů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2024. ISBN 978-80-280-0498-9.
  24. PEKÁR, Stanislav, Radek MICHALKO, ondřej KOŠULIČ a Martina MARTIŠOVÁ. Podpora benefičních organismů v ekologické produkci ovoce. 2024.
  25. PEKÁR, Stanislav a Kateřina KINTROVÁ. Populační ekologie živočichů v příkladech. 2., upravené vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2024. ISBN 978-80-280-0519-1.
  26. KURFÜRST, Petr. Praktické početní metody pro fyziky. 2., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2024. Elportál. ISBN 978-80-280-0539-9.
  27. KOMENDOVÁ, Jana, Michal SMEJKAL, Vojtěch KADLUBIEC a Michal BLAŽEK. Praktikum práva sociálního zabezpečení. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2024, 123 s. sv. č. 565. ISBN 978-80-280-0504-7.
  28. PRŮCHA, Petr. Správní právo – obecná část. 9., doplněné a aktualizované. Brno: Masarykova univerzita, 2024, 371 s. ISBN 978-80-280-0503-0.
  29. POTĚŠIL, Lukáš, Radislav BRAŽINA, David HEJČ, Alžbeta KRÁLOVÁ a Tomáš SVOBODA. Správní právo – zvláštní část (v příkladech a otázkách). 2. dotisk 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2024, 170 s. Edice učebnic Právnické fakulty MU, č. 533. ISBN 978-80-210-9812-1.
  30. ŠERÁKOVÁ, Hana a Anna MECERODOVÁ. Tělovýchovné chvilky pro 5. až 6. ročník ZŠ: Cvičení se superhrdiny. Multimediální elektronický výukový materiál. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2024. Elportál. ISBN 978-80-280-0537-5.
  31. KUBEŠ, Vladimír. Teorie práva a státu a právní filozofie. Online. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2024, 265 s. Reminiscentia iuridica, číslo sv. 4. ISBN 978-80-280-0514-6.
  32. KUBEŠ, Vladimír. Teorie práva a státu a právní filozofie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2024, 265 s. Reminiscentia iuridica, číslo sv. 4. ISBN 978-80-280-0513-9.
  33. MAREČKOVÁ, Elena, Hana REICHOVÁ, Libor ŠVANDA, Natália GACHALLOVÁ, Tereza ŠEVČÍKOVÁ, Kamila NOVOTNÁ, Jan SLÍVA a Lucie MAZALOVÁ. Úvod do lékařské terminologie. Základy latiny s přihlédnutím k řečtině. 4. dotisk 7., přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2024, 225 s. ISBN 978-80-210-8699-9.
  34. WALTARI, Mika. Válka o pravdu. Pravda o Estonsku, Lotyšsku a Litvě. 2. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2024. Poprvé v češtině, svazek 7. ISBN 978-80-210-9999-9.
  35. CÍDLOVÁ, Hana, Michaela PETRŮ a Emilie MUSILOVÁ. Ve dvou se to lépe táhne: chemie – fyzika. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2024. ISBN 978-80-280-0198-8.
  36. SMRČKA, Martin, Vladimír PŘIBÁŇ a Pavel FADRUS. Vybrané kapitoly z neurochirurgie pro studenty lékařské fakulty. 2., přeprac. a dopl. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2024. ISBN 978-80-280-0483-5.
  37. HANUŠ, Jiří. Základy moderní Evropy. Lekce z kulturní historie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2024, 132 s. Munice, číslo svazku 8. ISBN 978-80-280-0526-9.

  2023

  1. ZVYNIATSKOVSKYI, Volodymyr. Лекции по истории русско-українских литературных связей. Online. 1., elektronické. Brno: Masarykova univerzita, 2023, 238 s. ISBN 978-80-280-0369-2.
  2. GAJARSKÝ, Lukáš, Andrea GROMINOVÁ, Andrea SPIŠIAKOVÁ, Oleh TYSHCHENKO, Josef DOHNAL, Simón José SUÁREZ CUADROS, Benamí BARROS GARCÍA a Irina VOTYAKOVA. Разработка цифровых методико-дидактических рекомендаций и учебных материалов для докторантов в области «твердых навыков». 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2023. ISBN 978-80-280-0419-4. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M280-0419-2023.
  3. GAJARSKÝ, Lukáš, Andrea GROMINOVÁ, Andrea SPIŠIAKOVÁ, Oleh TYSHCHENKO, Josef DOHNAL, Simón José SUÁREZ CUADROS, Benamí BARROS GARCÍA a Irina VOTYAKOVA. Разработка цифровых методико-дидактических рекомендаций и учебных материалов для докторантов в области «твердых навыков». 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2023. ISBN 978-80-280-0418-7.
  4. KOLMANOVÁ, Magdaléna. «Afréntate de que yo / te enseño el vivir». El gracioso y su papel de consejero en el teatro de Lope de Vega. Online. 1., elektronické vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2023, 225 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 524. ISBN 978-80-280-0218-3. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M280-0218-2023.
  5. KOLMANOVÁ, Magdaléna. «Afréntate de que yo / te enseño el vivir». El gracioso y su papel de consejero en el teatro de Lope de Vega. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2023. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity 524. ISBN 978-80-280-0217-6.
  6. JUHAŇÁK, Libor. Analytika učení a data mining ve vzdělávání v kontextu systémů pro řízení výuky. Online. 1., elektronické vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2023, 223 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity 525. ISBN 978-80-280-0185-8. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M280-0185-2023.
  7. JUHAŇÁK, Libor. Analytika učení a data mining ve vzdělávání v kontextu systémů pro řízení výuky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2023. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity 525. ISBN 978-80-280-0184-1.
  8. PÁČ, Libor. Anatomie člověka II. Splanchnologie, kardiovaskulární systém, žlázy s vnitřní sekrecí. 3. dotisk 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2023. ISBN 978-80-210-9207-5.
  9. PÁČ, Libor a Ladislava HORÁČKOVÁ. Anatomie pohybového systému člověka. 7. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2023, 117 s. ISBN 978-80-210-4953-6.
  10. PÁČ, Libor, Ladislava HORÁČKOVÁ a Hana NECHUTOVÁ. Anatomy of human locomotor system. 5. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2023. ISBN 978-80-210-5258-1.
  11. VLADÍKOVÁ, Hana a Lenka SOUČKOVÁ. Book of Abstracts Educational V4 Platform for Capacity Building in Oncology. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2023. ISBN 978-80-280-0453-8.
  12. RYCHETSKÁ, Magdaléna. Bouřlivý příběh : Postavení katolíků v Čínské lidové republice. Online. 1., elektronické vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2023, 133 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 522. ISBN 978-80-280-0167-4. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M280-0167-2023.
  13. RYCHETSKÁ, Magdaléna. Bouřlivý příběh : Postavení katolíků v Čínské lidové republice. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2023, 133 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity 552. ISBN 978-80-280-0166-7. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M280-0167-2023.
  14. KUNC, Josef, Petr ŠAŠINKA, Petr TONEV, Markéta NOVOTNÁ, Soňa RASZKOVÁ, Zdeněk DVOŘÁK, Radim JIRKŮ a Ján BAHÝĽ. Budoucnost metropolitní spolupráce v České republice: rozvoj, správa, řízení. Online. 1. elektronické vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2023, 104 s. ISBN 978-80-280-0360-9. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M280-0361-2023.
  15. REISSMANNOVÁ, Jitka, Markéta MERTOVÁ a Vanda LÍZALOVÁ. Být připraven, znamená přežít!3.díl. Metodický materiál k výuce ochrany člověka za mimořádných událostí pro 2. stupeň základních škol – psychosociální oblast v OČMU. 1., elektronické. Brno: Masarykova univerzita, 2023. ISBN 978-80-280-0401-9.
  16. TIŠLIAR, Pavol a Branislav ŠPROCHA. Censuses in Slovakia in the interwar and post-war period. Online. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2023. ISBN 978-80-280-0443-9. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M280-0443-2023.
  17. KŘÍŽ, Zdeněk. Cesta z Ruska. Ruská agrese proti Ukrajině a její důsledky. Online. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2023, 168 s. Mezi žánry 4. ISBN 978-80-280-0261-9.
  18. KŘÍŽ, Zdeněk. Cesta z Ruska. Ruská agrese proti Ukrajině a její důsledky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2023, 168 s. Mezi žánry 4. ISBN 978-80-280-0260-2.
  19. SVOBODOVÁ, Hana, Zuzana MUCHOVÁ, Eva GLOGAROVÁ, Lucie ONDROVÁ a Kristýna ZUZAŇÁKOVÁ. Cestou necestou A1+. Učebnice češtiny jako druhého/cizího jazyka 15+. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2023. ISBN 978-80-280-0508-5.
  20. WERTICH, Vojtěch, Markéta HOLÁ, Martin KUBEŠ, Jaromír LEICHMANN, Petr NAVRÁTIL a Kateřina ZACHOVALOVÁ. Cesty uranu aneb když geolog potká chemika v "GeoBarru". 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2023, 17 s. ISBN 978-80-280-0320-3.
  21. WERTICH, Vojtěch, Markéta HOLÁ, Martin KUBEŠ, Jaromír LEICHMANN, Petr NAVRÁTIL a Kateřina ZACHOVALOVÁ. Cesty uranu aneb když geolog potká chemika v "GeoBarru". 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2023, 17 s. ISBN 978-80-280-0319-7.
  22. RYCHLÍČKOVÁ, Jitka a Lenka SOUČKOVÁ. Clinical Pharmacology. Multimedia electronic educational material. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2023. ISBN 978-80-280-0277-0.
  23. DRLIČKOVÁ, Klára, Radovan MALACHTA a Patrik PROVAZNÍK. Cofola International 2023. Conference Proceedings. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2023. ISBN 978-80-280-0469-9. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P280-0469-2023.
  24. RUBAN, Radek, Kamil KOVAŘÍČEK a Daniel TAUBER. Cofola 2023. Část 1 – Financování obchodních korporací. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2023. ISBN 978-80-280-0405-7.
  25. JANOVEC, Michal, Jana KOMENDOVÁ, Michal SMEJKAL a Eva TOMÁŠKOVÁ. COFOLA 2023. Část 2 – Nelegální práce. 1. elektronické vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2023. ISBN 978-80-280-0429-3.
  26. ZEMANDLOVÁ, Anna, Jan HOLAS a Michal JANOVEC. COFOLA 2023. Část 3 – Sborník příspěvků mladých právníků, doktorandů a právních vědců. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2023, 334 s. ISBN 978-80-280-0470-5.
  27. ŠVEC, Martin. COFOLA 2023. Část 4 – Energetická krize na pozadí klimatické nouze. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2023. ISBN 978-80-280-0473-6.
  28. SVOBODA, Tomáš a David HEJČ. COFOLA 2023. Část 5 – Žaloba proti rozhodnutí správního orgánu. Online. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2023. ISBN 978-80-280-0486-6.
  29. ČEP, David, Jan PROVAZNÍK a Michal JANOVEC. COFOLA 2023. Část 6 – Ochrana hodnot v postmoderní společnosti. 1., elektronické vyd. Masarykova univerzita, 2023. ISBN 978-80-280-0502-3.
  30. VIRDIS, Alberto. Colors in medieval art. Theories, matter, and light from Suger to Grosseteste (1100–1250). Brno, Rome: koedice Masarykova univerzita / Viella, 2023, 396 s. CONVIVIA III. ISBN 978-80-280-0329-6.
  31. NEPIVODOVÁ, Linda. Computer or Paper? A Comparison of Two Modes of Test Administration. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2023. Cizí jazyky a jejich didaktiky : teorie, empirie, praxe ; volume 12. ISBN 978-80-280-0291-6.
  32. NEPIVODOVÁ, Linda. Computer or Paper? A Comparison of Two Modes of Test Administration. Online. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2023. Cizí jazyky a jejich didaktiky : teorie, empirie, praxe ; volume 12. ISBN 978-80-280-0292-3. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M280-0292-2023.
  33. BELOVA, Arina, Tereza POSPÍŠILOVÁ, Tereza STAŠÁKOVÁ a Jan OSIČKA. Connecting the dots: Sector coupling and hydrogen policies in Europe. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2023. ISBN 978-80-280-0250-3. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M280-0250-2023.
  34. BACCI, Michele a Ivan FOLETTI. Cultural Interactions in the Medieval Subcaucasian Region: Historiographical and Art-Historical Perspectives. Vol. I a II. Online. 1., elektronické vyd. koedice Masarykova univerzita / Viella Libreria Editrice, 2023. CONVIVIA IV. ISBN 978-80-280-0451-4.
  35. BACCI, Michele a Ivan FOLETTI. Cultural Interactions in the Medieval Subcaucasian Region: Historiographical and Art-Historical Perspectives. Vol. I a II. 1. vyd. koedice Masarykova univerzita / Viella Libreria Editrice, 2023. CONVIVIA IV. ISBN 978-80-280-0450-7.
  36. RUBAN, Radek, Zdeněk HOUDEK a Kamil KOVAŘÍČEK. Cvičebnice práva obchodních korporací. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2023. sv. č. 563. ISBN 978-80-280-0391-3.
  37. TAUCHEN, Jaromír, Ladislav VOJÁČEK, David KOLUMBER, Pavel SALÁK a Ondřej HORÁK. České právní dějiny po roce 1989. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2023, 220 s. Edice učebnic Právnické fakulty MU, sv. č. 560. ISBN 978-80-280-0227-5.
  38. KOMENDA, Martin. Data-driven decision-making in medical education and healthcare. 1. vyd. Brno: koedice Masarykova univerzita / Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, 2023. ISBN 978-80-280-0392-0.
  39. KADAŇKA, Zdeněk, Blanka ADAMOVÁ, Marek DOSTÁL, Tomáš HORÁK, Zdeněk KADAŇKA, Miloš KEŘKOVSKÝ, Marek MECHL, Martin NĚMEC, Luděk RYBA a Eva VLČKOVÁ. Degenerativní cervikální myelopatie. 1., elektronické vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2023. ISBN 978-80-280-0192-6.
  40. FASORA, Lukáš, Josef ŠAUR, Anna PEČINKOVÁ a Sobotka JAROMÍR. Dějiny Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2023, 358 s. ISBN 978-80-280-0259-6. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M280-0259-2023.
  41. FASORA, Lukáš, Pavel BOČEK, Tomáš BOROVSKÝ, Tomáš DVOŘÁK, Jiří HANUŠ, Václav KAŠKA, Ludmila KLÍČOVÁ, Tomáš KNOZ, Tomáš MALÝ, Markéta MELOUNOVÁ, Denisa NEČASOVÁ, Lukáš REITINGER, Petr STEINER a Zdeňka STOKLÁSKOVÁ. Didaktické inspirace k aktivizační výuce ve středoškolském dějepisu. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2023. ISBN 978-80-280-0415-6.
  42. FASORA, Lukáš, Pavel BOČEK, Tomáš BOROVSKÝ, Tomáš DVOŘÁK, Jiří HANUŠ, Václav KAŠKA, Ludmila KLÍČOVÁ, Tomáš KNOZ, Tomáš MALÝ, Markéta MELOUNOVÁ, Denisa NEČASOVÁ, Lukáš REITINGER, Petr STEINER a Zdeňka STOKLÁSKOVÁ. Didaktické inspirace k aktivizační výuce ve středoškolském dějepisu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2023. ISBN 978-80-280-0414-9.
  43. HAUSER, Přemysl, Květoslava KLÍMOVÁ, Helena ANDRESOVÁ a Ivo MARTINEC. Didaktika českého jazyka pro 2. stupeň ZŠ. 1. dotisk 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2023, 137 s. ISBN 978-80-210-9489-5.
  44. ZBIEJCZUK SUCHÁ, Ladislava, Matěj MÁLEK a Jan MARTINEK. Digitální transformace čtení. Knihovní služby, prototypy, artefakty. Online. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2023. ISBN 978-80-280-0345-6. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M280-0345-2023.
  45. ODEHNALOVÁ, Lenka. Dostojevského Deník spisovatele v kontextech a konfrontacích. Online. 1., elektronické vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2023, 219 s. Edice Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 523. ISBN 978-80-280-0214-5. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M280-0214-2023.
  46. ODEHNALOVÁ, Lenka. Dostojevského Deník spisovatele v kontextech a konfrontacích. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2023, 219 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity 523. ISBN 978-80-280-0213-8.
  47. GAJARSKÝ, Lukáš, Andrea GROMINOVÁ, Andrea SPIŠIAKOVÁ, Oleh TYSHCHENKO, Josef DOHNAL, Simón José SUÁREZ CUADROS a Benamí BARROS GARCÍA. Elaboration of digital methodological-didactic recommendations and study materials for doctoral students in the field of hard skills. Online. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2023. ISBN 978-80-280-0316-6. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M280-0316-2023.
  48. GAJARSKÝ, Lukáš, Andrea GROMINOVÁ, Andrea SPIŠIAKOVÁ, Oleh TYSHCHENKO, Josef DOHNAL, Simón José SUÁREZ CUADROS a Benamí BARROS GARCÍA. Elaboration of digital methodological-didactic recommendations and study materials for doctoral students in the field of hard skills. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2023. ISBN 978-80-280-0315-9.
  49. NECKÁŘ, Jan, Petr MRKÝVKA, Tereza HOMA, Michal RADVAN, Martina VAVŘÍKOVÁ, Michael FELDEK, Ladislav HRABČÁK, Eva TOMÁŠKOVÁ, Damian CZUDEK, Johan SCHWEIGL, Jiří BLAŽEK a Michal JANOVEC. Evoluce finančního práva. Online. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2023. Edice Scientia, sv. č. 756. ISBN 978-80-280-0501-6.
  50. KŘEPELKA, Filip. Evropské unijní zákony za obzorem. Online. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2023, 310 s. Acta Universitatis Brunensis Iuridica - Editio Scientia. ISBN 978-80-280-0356-2.
  51. SKOPAL, Pavel, Michal VEČEŘA, Terézia PORUBČANSKÁ, Martin KOS, Petr VEINHAUER, Jan POSPÍŠIL, Dita STUCHLÍKOVÁ, Benedikt KYSELKA, Dominik BAČA a Lukáš SKUPA. Filmové ateliéry ve Zlíně : Příběhy – fakta – mapy – souvislosti. Online. Brno: Munipress, 2023. ISBN 978-80-280-0408-8. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M280-0408-2023.
  52. GREGOR, Miloš, Jakub ŠEDO, Kateřina BASEL, Sára CIGÁNKOVÁ, Jakub JUSKO, Václav ŠMATERA a Martin VÉRTEŠI. Flanelem proti válce aneb Česká prezidentská volba 2023. 1. vyd. Brno: Books & Pipes; Masarykova univerzita, 2023, 273 s. ISBN 978-80-280-0406-4.
  53. SOBOTKA, Jaromír. Génius, mučedník, prorok: Mýtus Karla Marxe v sociálně demokratickém prostředí Předlitavska. Online. 1., elektronické vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2023, 131 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 532. ISBN 978-80-280-0372-2. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M280-0372-2023.
  54. SOBOTKA, Jaromír. Génius, mučedník, prorok: Mýtus Karla Marxe v sociálně demokratickém prostředí Předlitavska. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2023, 131 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, číslo svazku 532. ISBN 978-80-280-0371-5.
  55. DUBOVÝ, Petr. Gross anatomy and structure of the human nervous system. Part I. Surface anatomy and structural arrangement of the central nervous system. 5. dotisk 3. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2023. ISBN 978-80-210-6125-5.
  56. VAŇHARA, Petr, Miroslava SEDLÁČKOVÁ, Irena LAUSCHOVÁ, Svatopluk ČECH a Aleš HAMPL. Guide to General Histology and Microscopic Anatomy. 2., přepracované. Brno: Masarykova univerzita, 2023. ISBN 978-80-280-0416-3.
  57. HOCHMANOVÁ, Dita. Henry Fielding between Satire and Sentiment. Politeness and Masculinity in Eighteenth-Century Britain. Online. 1., elektronické vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2023, 99 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 531. ISBN 978-80-280-0404-0. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M280-0404-2023.
  58. HOCHMANOVÁ, Dita. Henry Fielding between Satire and Sentiment. Politeness and Masculinity in Eighteenth-Century Britain. Brno. 1.: Masarykova univerzita, 2023, 99 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, číslo svazku 531. ISBN 978-80-280-0403-3.
  59. BUGALA, Martin. Human Performance for Special Operations Forces – HP SOF. Optimalizace výkonu operátorů speciálních sil. Online. 1., elektronické vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2023, 91 s. ISBN 978-80-280-0285-5. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M280-0285-2023.
  60. BUGALA, Martin. Human Performance for Special Operations Forces – HP SOF. Optimalizace výkonu operátorů speciálních sil. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2023, 91 s. ISBN 978-80-280-0284-8.
  61. BUGALA, Martin. Human Performance for Special Operations Forces – HP SOF. Optimising Performance of Special Forces Operators. Online. 1., elektronické vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2023, 92 s. ISBN 978-80-280-0287-9. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M280-0287-2023.
  62. BUGALA, Martin. Human Performance for Special Operations Forces – HP SOF. Optimising Performance of Special Forces Operators. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2023, 92 s. ISBN 978-80-280-0286-2.
  63. CAMPINI, Ruben a Annalisa MORASCHI. Il Mito di Ravenna nell'Ottocento . Immaginare una città tardoantica tra il Congresso di Vienna e la Grande Guerra. 1. vyd. Rome: Viella, 2023, 120 s. Studia Artium Mediaevalium Brunensia 13. ISBN 979-12-5469-210-3.
  64. VESELSKÁ, Renata, Jan ŠIRŮČEK, Josef KUŘE, Jan ŠEREK, Radim BĚLOHRAD, Blanka JANČEKOVÁ, Veronika SMÍTKOVÁ, Jana KLIMENTOVÁ, Tomáš VENCÚRIK a Lukáš PRUDIL. INSURE: Posuzovací guidelines pro etické komise. Multimediální elektronický výukový materiál. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2023. ISBN 978-80-280-0273-2.
  65. VESELSKÁ, Renata, Jan ŠIRŮČEK, Josef KUŘE, Jan ŠEREK a Radim BĚLOHRAD. INSURE: Průvodce vědeckou integritou. Multimediální elektronický výukový materiál. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2023. ISBN 978-80-280-0274-9.
  66. DROZDOVÁ, Eva, Šárka POSPÍŠILOVÁ, Dana FIALOVÁ, Filip PARDY, Michael DOUBEK, Blanka KŘÍŽOVÁ, Marek PEŠKA, Antonín ZŮBEK a Lenka FALK. Jak jsme zkoumali Gregora Johanna Mendela. Lekce z historické antropologie a paleogenetiky. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2023, 103 s. Munice, číslo svazku 7. ISBN 978-80-280-0434-7.
  67. DROZDOVÁ, Eva, Šárka POSPÍŠILOVÁ, Dana FIALOVÁ, Filip PARDY, Michael DOUBEK, Blanka KŘÍŽOVÁ, Marek PEŠKA, Antonín ZŮBEK a Lenka FALK. Jak jsme zkoumali Gregora Johanna Mendela. Lekce z historické antropologie a paleogenetiky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2023, 103 s. Munice, číslo svazku 7. ISBN 978-80-280-0433-0.
  68. ČERVENKA, Karel, Věra VOJTOVÁ a Petra RÖDEROVÁ. Kdo jsme? / Who are we? Rozmanitost rolí speciálního pedagoga očima speciálního pedagoga / Variety of roles of special educational needs teachers as perceived by special educational needs teachers / Kdo jsme? 1. dotisk 1. Brno: Masarykova univerzita, 2023, 196 s. ISBN 978-80-280-0247-3.
  69. RYCHLÍČKOVÁ, Jitka a Lenka SOUČKOVÁ. Klinická farmakologie. Multimediální elektronický výukový materiál. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2023. ISBN 978-80-280-0278-7.
  70. VOHNOUTOVÁ EL ROUMHAINOVÁ, Suzanne, Martin FLAŠAR a Marek SEDLÁČEK. Klub moravských skladatelů: Historie a současnost. Online. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2023, 304 s. ISBN 978-80-280-0472-9. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M280-0472-2023.
  71. SEHNÁLEK, David a Iveta ROHOVÁ. Komentář k vybrané judikatuře Soudního dvora EU. 2. doplň. a přeprac. vyd. Brno: Masarykova Univerzita, 2023, 250 s. ISBN 978-80-210-9789-6.
  72. KRÁTKÝ, Daniel. Král monster! Filmy s Godzillou v letech 1954 až 1965. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2023, 139 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, číslo svazku 528. ISBN 978-80-280-0296-1.
  73. KRÁTKÝ, Daniel. Král monster! Filmy s Godzillou v letech 1954 až 1965. Online. 1., elektronické vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2023, 139 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 528. ISBN 978-80-280-0297-8. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M280-0297-2023.
  74. CHALUPOVÁ, Marta a Pavel SUCHÝ. Květinův den. Mezioborová konference mladých farmakologů a toxikologů. Brno 25. května 2023. 1. vyd. Brno: koedice Masarykova univerzita / ČAZV / ČSEKFT ČLS JEP, 2023. ISBN 978-80-280-0305-0.
  75. SOPOUŠEK, Jiří. Laboratory exercises in physical chemistry for bachelor's studies. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2023, 88 s. ISBN 978-80-280-0205-3.
  76. ŠAŠINKA, Čeněk, Michal ČERNÝ, Alžběta ŠAŠINKOVÁ, Nicola Catherine FOŘTOVÁ, Jiří RAMBOUSEK a Zdeněk STACHOŇ. Learning and Teaching in Virtual Reality. Possibilities and Limits of Collaborative Immersive Virtual Environments. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2023, 121 s. ISBN 978-80-280-0500-9. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M280-0500-2023.
  77. SLABÝ, Ondřej, Jiří ŠÁNA, Iva SLANINOVÁ, Kateřina CETKOVSKÁ, Stjepan ULDRIJAN, Lívia EISELLEOVÁ a Lenka BEŠŠE. Lékařská biologie I. Buněčná a molekulární biologie. 1. dotisk 1. Brno: Masarykova univerzita, 2023, 268 s. ISBN 978-80-280-0060-8.
  78. SLABÝ, Ondřej, Iva SLANINOVÁ, David ŠMAJS, Jiří ŠÁNA, Vladimír ROTREKL, Pavel KREJČÍ, Stjepan ULDRIJAN, Juraj BOSÁK, Kateřina SLABÁ a Sabina ŠEVČÍKOVÁ. Lékařská biologie II. Genetika a molekulární medicína. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2023, 227 s. ISBN 978-80-280-0338-8.
  79. MORNSTEIN, Vojtěch, Vladan BERNARD, Marek DOSTÁL, Ivo HRAZDIRA, Erik STAFFA, Jaromír ŠRÁMEK a Daniel VLK. Lékařská fyzika a biofyzika. 2. dotisk 1. Brno: Masarykova univerzita, 2023, 339 s. ISBN 978-80-210-8984-6.
  80. ZVYNIATSKOVSKYI, Volodymyr. Lekcyy po ystoryy russko-ukrajinskych lyteraturnỳch svjazej. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2023, 238 s. n/a. ISBN 978-80-280-0368-5.
  81. ŠTĚDROŇ, Bohumír a Lukáš KOZÁČEK. Management, Technology and Sport. Proceedings of the Second International Conference held on 2. 2. 2023 at the Faculty of Sports Studies of Masaryk University in Brno in Cooperation with the Czech Management Association. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2023. ISBN 978-80-280-0330-2.
  82. ŠTĚDROŇ, Bohumír a Lukáš KOZÁČEK. Management, Technology and Sport. Proceedings of the Second International Conference held on 2. 2. 2023 at the Faculty of Sports Studies of Masaryk University in Brno in Cooperation with the Czech Management Association. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2023. ISBN 978-80-280-0331-9.
  83. MALÝ BLAŽEK, Jan, Jana KUBCOVÁ, Tomáš HOŘENÍ SAMEC, Anna VINKLÁRKOVÁ, Lukáš HOUSER, Markéta KÁŇOVÁ, Petr KODENKO KUBALA, Václav ORCÍGR a David TICHÝ. Manuál participativního bydlení. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2023. ISBN 978-80-280-0477-4. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M280-0477-2023.
  84. JAVOROVÁ ŠVANDOVÁ, Pavlína a Cristina RODRÍGUEZ GARCÍA. ManuCat 1: Učebnice katalánštiny. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2023. Elportál. ISBN 978-80-280-0370-8.
  85. PAVLÍČEK, Tomáš W. a Barbora KULAWIAKOVÁ. Martin Černohorský. Studenti v centru pozornosti. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2023. Pocta osobnostem. ISBN 978-80-280-0471-2.
  86. PAVLÍČEK, Tomáš W. a Barbora KULAWIAKOVÁ. Martin Černohorský. Studenti v centru pozornosti. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2023. Pocta osobnostem. ISBN 978-80-280-0428-6.
  87. ŠTĚDROŇ, Miloš a Jiří HANUŠ. Mé celoživotní janáčkování. Hovory nejen o hudbě. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2023, 97 s. Mezi žánry 5. ISBN 978-80-280-0300-5.
  88. ŠTĚDROŇ, Miloš a Jiří HANUŠ. Mé celoživotní janáčkování. Hovory nejen o hudbě. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2023, 97 s. Mezi žánry 5. ISBN 978-80-280-0299-2.
  89. SLABÝ, Ondřej. Medical Biology II. Genetics and Molecular Medicine. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2023. ISBN 978-80-280-0459-0.
  90. MALÝ BLAŽEK, Jan, Jana KUBCOVÁ, Tomáš HOŘENÍ SAMEC, Anna VINKLÁRKOVÁ a Lukáš HOUSER. Metodická příručka participativního bydlení. 2023. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M280-0479-2023.
  91. BEHARKOVÁ, Natália, Petra BÚŘILOVÁ, Dana DOLANOVÁ, Miroslava KYASOVÁ, Pavel KŮŘIL, Andrea MENŠÍKOVÁ, Edita PEŠÁKOVÁ, Andrea POKORNÁ, Alena POSPÍŠILOVÁ, Simona SAIBERTOVÁ, Dana SOLDÁNOVÁ a Marta ŠENKYŘÍKOVÁ. Metodika ke zpracování závěrečné práce pro vybrané nelékařské zdravotnické obory. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2023. Elportál. ISBN 978-80-280-0462-0.
  92. BARÁKOVÁ, Miluše. Metodika výuky středoškolské matematiky. Multimediální elektronický výukový materiál. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2023. ISBN 978-80-280-0518-4.
  93. KYSELOVSKÁ, Tereza. Mezinárodní právo soukromé a právo k duševnímu vlastnictví – procesní otázky. Online. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2023, 283 s. Edice Scientia 750. ISBN 978-80-280-0467-5. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M280-0467-2023.
  94. KUČEROVÁ, Judita. Miloslav Buček. Varhaník – Sbormistr – Pedagog. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2023. ISBN 978-80-280-0454-5.
  95. KUBEŠ, Vladimír. Mimořádné poměry a smlouvy úplatné. Online. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2023. Reminiscentia iuridica 3. ISBN 978-80-280-0318-0.
  96. VÁLEK, Jan. Modelování jevů z mechaniky ve školské fyzice. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2023. Odborné a technické vzdělávání, číslo svazku 4. ISBN 978-80-280-0438-5.
  97. VÁLEK, Jan. Modelování jevů z mechaniky ve školské fyzice. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2023. Odborné a technické vzdělávání, číslo svazku 4. ISBN 978-80-280-0439-2. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M280-0439-2023.
  98. MAREŠ, Petr. Moje dobrodružná cesta sociologií. 100 let sociologie v Brně z mého pohledu. 2., přepracované a doplněné. Brno: Masarykova univerzita, 2023. ISBN 978-80-280-0378-4.
  99. MAREŠ, Petr. Moje dobrodružná cesta sociologií. 100 let sociologie v Brně z mého pohledu. 2. elektronické, přepr. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2023. ISBN 978-80-280-0379-1.
  100. BRÁZDIL, Jan. Morální charakter a jeho empirická reflexe. Edited by Radim Brázda. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2023, 150 s. ISBN 978-80-280-0348-7.
  101. BRÁZDIL, Jan. Morální charakter a jeho empirická reflexe. Online. Edited by Radim Brázda. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2023. ISBN 978-80-280-0349-4.
  102. MUSIL, Ondřej, Judita KUČEROVÁ, Zdeňka SVOBODOVÁ, Michaela ŠILHAVÍKOVÁ, Pavol BREZINA, Georg BRUNNER, Alena ČIERNA, Alois DANĚK, Anna DEREVJANÍKOVÁ, Lukáš FILIPPI, Simonetta HLADKÁ, Zuzana KENTOŠOVÁ, Lenka KRUŽÍKOVÁ, Jiří MAZUREK, Jiří MUSIL, Marta SPIER, Daniela STŘÍLKOVÁ, Martin VOZÁR, Gladis FALAVIGNA, Zdislava VOBORNÁ ZÁLESKÁ a Lubor BOŘEK ML. Musica viva in schola XXVIII. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2023, 224 s. ISBN 978-80-280-0272-5.
  103. VOJÁČEK, Ladislav, Jaromír TAUCHEN, Karel SCHELLE a Naďa ŠTACHOVÁ. Nástin právních dějin. 10. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2023, 322 s. Edice učebnic PrF MU č. 490. ISBN 978-80-210-5462-2.
  104. CORNÉLISSEN, Germaine, Jarmila SIEGELOVÁ, Petr DOBŠÁK, Michal POHANKA, Nandu GOSWAMI, Chase TURNER a Mitsuo TAKEI. Noninvasive Methods in Cardiology 2023. 1., elektronické vyd. Masarykova univerzita, 2023. ISBN 978-80-280-0442-2.
  105. CORNÉLISSEN, Germaine, Jarmila SIEGELOVÁ, Petr DOBŠÁK, Michal POHANKA, Nandu GOSWAMI, Chase TURNER a Mitsuo TAKEI. Noninvasive Methods in Cardiology 2023. 1. vyd. Masarykova univerzita, 2023. ISBN 978-80-280-0441-5.
  106. BRUCKNEROVÁ, Eva, Věra KALVODOVÁ a Jan PROVAZNÍK. Nové jevy v ekonomické kriminalitě 2023. Sborník příspěvků z mezinárodní konference k poctě doc. Josefa Kuchty. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2023. ISBN 978-80-280-0390-6.
  107. BRUCKNEROVÁ, Eva, Věra KALVODOVÁ a Jan PROVAZNÍK. Nové jevy v ekonomické kriminalitě 2023. Sborník příspěvků z mezinárodní konference k poctě doc. Josefa Kuchty. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2023. ISBN 978-80-280-0389-0.
  108. ŘEZNÍČKOVÁ, Veronika a Tereza HORÁKOVÁ. Od myšlenky k architektuře. 1. vyd. Brno: koedice Masarykova univerzita / B&P, 2023, 285 s. ISBN 978-80-280-0290-9.
  109. ŘEZNÍČKOVÁ, Veronika a Tereza HORÁKOVÁ. Od myšlenky k architektuře. 1. vyd. Brno: koedice Masarykova univerzita / B&P, 2023, 288 s. ISBN 978-80-280-0290-9.
  110. ANTOŠOVSKÁ, Tereza. Odvrácená tvář dětství v římské společnosti. Násilí a smrt v životě dítěte. Online. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2023. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, číslo svazku 533. ISBN 978-80-280-0432-3. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M280-0432-2023.
  111. ANTOŠOVSKÁ, Tereza. Odvrácená tvář dětství v římské společnosti. Násilí a smrt v životě dítěte. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2023. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, číslo svazku 533. ISBN 978-80-280-0431-6.
  112. BLAŽEK, Václav. Old Germanic Languages. Historical and grammatical survey. Online. 1., elektronické vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2023, 191 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, číslo svazku 530. ISBN 978-80-280-0358-6. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M280-0358-2023.
  113. BLAŽEK, Václav. Old Germanic Languages. Historical and grammatical survey. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2023. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, číslo svazku 530. ISBN 978-80-280-0357-9.
  114. BUREŠOVÁ, Jitka, Marie POSPÍŠILOVÁ, Otakar UNGERMAN, Jaroslava DĚDKOVÁ, Jitka JURSOVÁ a Jan BERKI. Online marketingová komunikace cílící na děti školního věku. Online. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2023. ISBN 978-80-280-0303-6. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M280-0303-2023.
  115. BUREŠOVÁ, Jitka, Marie POSPÍŠILOVÁ, Otakar UNGERMAN, Jaroslava DĚDKOVÁ, Jitka JURSOVÁ a Jan BERKI. Online marketingová komunikace cílící na děti školního věku. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2023. ISBN 978-80-280-0302-9.
  116. POKORNÁ, Andrea, Alena KOMÍNKOVÁ a Nikola SIKOROVÁ. Ošetřovatelské postupy založené na důkazech. 2. díl. 2. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2023, 171 s. ISBN 978-80-210-7415-6.
  117. NĚMEC, Jiří, Michal KAPLÁNEK, Ivo JIRÁSEK, Markéta KOŠATKOVÁ, Richard MACKŮ, Dušan KLAPKO, Michal PAŘÍZEK a Petr SOJÁK. Pedagogika volného času. 1., elektronické. Brno: Masarykova univerzita, 2023. ISBN 978-80-280-0461-3.
  118. FUKOVÁ, Petra. Podpora motivace ve výuce německého jazyka (i mimo ni). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2023. Cizí jazyky a jejich didaktiky: teorie, empirie, praxe 13. ISBN 978-80-280-0399-9.
  119. FUKOVÁ, Petra. Podpora motivace ve výuce německého jazyka (i mimo ni). Online. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2023. Cizí jazyky a jejich didaktiky: teorie, empirie, praxe 13. ISBN 978-80-280-0400-2. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M280-0400-2023.
  120. DRESLEROVÁ, Gabriela. Pohansko u Břeclavi. Sociální a ekonomická stratifikace velkomoravského centra na základě archeozoologických analýz. Online. 1., elektronické vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2023. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, číslo svazku 529. ISBN 978-80-280-0343-2. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M280-0343-2023.
  121. DRESLEROVÁ, Gabriela. Pohansko u Břeclavi. Sociální a ekonomická stratifikace velkomoravského centra na základě archeozoologických analýz. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2023. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, číslo svazku 529. ISBN 978-80-280-0342-5.
  122. KURFÜRST, Petr. Praktické početní metody pro fyziky. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2023. Elportál. ISBN 978-80-280-0430-9.
  123. ŠTĚPÁNÍKOVÁ, Markéta a Ondřej GLOGAR. Právo, literatura a formování státoprávní identity první republiky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2023, 201 s. Scientia 742. ISBN 978-80-280-0327-2.
  124. ŠTĚPÁNÍKOVÁ, Markéta a Ondřej GLOGAR. Právo, literatura a formování státoprávní identity první republiky. Online. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2023, 201 s. Scientia 742. ISBN 978-80-280-0328-9. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M280-0328-2023.
  125. PICHANIČOVÁ, Veronika. Precious Stones in Religious Objects. Use and Representation in the Early Medieval Latin West. Edited by Ivan Foletti. 1. vyd. koedice Masarykova univerzita / Viella Libreria Editrice, 2023, 184 s. Studia Artium Mediaevalium Brunensia 14. ISBN 978-80-280-0417-0.
  126. HOLUŠA, Jakub, Martin KADLEC a Christopher STRINGER. Proceedings: Students in Polar and Alpine Research Conference 2023. 1., elektronické. Brno: Masarykova univerzita, 2023. ISBN 978-80-280-0456-9.
  127. RADVAN, Michal. Propedeutika finančního práva III – Daňové právo. 1. dostisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2023, 145 s. Učebnice PrF MU, 554. ISBN 978-80-210-9948-7.
  128. PROKEŠ, Josef. Průhledy do současné české prózy. Čtení o čtení. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2023, 150 s. ISBN 978-80-280-0347-0.
  129. PROKEŠ, Josef. Průhledy do současné české prózy. Čtení o čtení. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2023, 150 s. ISBN 978-80-280-0346-3.
  130. SAIBERTOVÁ, Simona, Pavel KŮŘIL, Michal POSPÍŠIL a Vlasta VAŘEKOVÁ. První pomoc. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2023, 125 s. ISBN 978-80-280-0339-5.
  131. RUSÍNOVÁ, Eva. Přednášky a besedy z LVI. ročníku Letní školy slovanských (bohemistických) studií. Rusinová, Eva (ed.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2023, 269 s. ISBN 978-80-280-0337-1.
  132. HRDLIČKOVÁ, Marcela. Příběhová próza ze života mládeže v období zlomu. Online. 1., elektronické vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2023, 131 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, číslo svazku 534. ISBN 978-80-280-0485-9. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M280-0485-2023.
  133. HRDLIČKOVÁ, Marcela. Příběhová próza ze života mládeže v období zlomu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2023, 131 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, číslo svazku 534. ISBN 978-80-280-0484-2.
  134. ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ, Božena, Jakub PROCHÁZKA, Viktor KULHAVÝ a Alena NOVOTNÁ. Přípravný kurz k přijímací zkoušce na Masarykovu univerzitu. Přípravný kurz k přijímací zkoušce z Testu studijních předpokladů. 9., aktualizované. Brno: Masarykova univerzita, 2023. ISBN 978-80-280-0204-6.
  135. UNGERMAN, Šimon. Raně středověké pohřebiště v Dolních Věstonicích – Na pískách. Díl I – Analýza. Online. Edited by Zdeněk Měřínský. 1. vyd. Brno: koedice Masarykova univerzita / Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., 2023, 443 s. Spisy archeologického ústavu AV ČR Brno 74(I). ISBN 978-80-280-0411-8.
  136. UNGERMAN, Šimon. Raně středověké pohřebiště v Dolních Věstonicích – Na pískách. Díl I – Analýza. Edited by Zdeněk Měřínský. 1. vyd. Brno: koedice Masarykova univerzita / Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., 2023, 443 s. Spisy archeologického ústavu AV ČR Brno 74(I). ISBN 978-80-280-0410-1.
  137. UNGERMAN, Šimon. Raně středověké pohřebiště v Dolních Věstonicích – Na pískách. Díl II – Katalog. Online. Edited by Zdeněk Měřínský. 1. vyd. Brno: koedice Masarykova univerzita / Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., 2023, 511 s. Spisy archeologického ústavu AV ČR Brno 74(I). ISBN 978-80-280-0413-2.
  138. UNGERMAN, Šimon. Raně středověké pohřebiště v Dolních Věstonicích – Na pískách. Díl II – Katalog. Edited by Zdeněk Měřínský. 1. vyd. Brno: koedice Masarykova univerzita / Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., 2023, 511 s. Spisy archeologického ústavu AV ČR Brno 74(I). ISBN 978-80-280-0412-5.
  139. STEHLÍKOVÁ BABYRÁDOVÁ, Hana. Rozhovory s Lubošem Plným. 1. vyd. Praha, Brno: koedice Masarykova univerzita / Dokořán, 2023, 141 s. ISBN 978-80-280-0340-1.
  140. BARBERA, Mary Lynch a Tracy RASMUSSEN. Rozvoj verbálního chování. Jak učit děti s autismem a jinými neurovývojovými poruchami. 4. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2023, 207 s. ISBN 978-80-210-9212-9.
  141. DOHNAL, Josef. Ruská filozofie 19. a začátku 20. století. Čítanka antropologicky zaměřených textů ruských filozofů idealistické orientace. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2023, 296 s. ISBN 978-80-280-0252-7.
  142. DOHNAL, Josef. Ruská filozofie 19. a začátku 20. století. Čítanka antropologicky zaměřených textů ruských filozofů idealistické orientace. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2023, 296 s. ISBN 978-80-280-0251-0.
  143. FOLETTI, Ivan. Ruský imperialismus. Umění, věda a náboženství ve službách režimů (1801–⁠2023). 1. vyd. Brno: koedice Masarykova univerzita / Energeia, o.p.s., 2023, 158 s. Parva Convivia 12. ISBN 978-80-280-0308-1.
  144. NEČADA, Václav. Řečický děkanát a jeho klérus do roku 1436. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2023, 382 s. ISBN 978-80-280-0293-0.
  145. CHALUPA, Aleš. Římský kult boha Mithry : Atlas lokalit a katalog nálezů I. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2023, 442 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity 527. ISBN 978-80-280-0275-6.
  146. CHALUPA, Aleš. Římský kult boha Mithry. Atlas lokalit a katalog nálezů I. Online. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2023, 442 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity 527. ISBN 978-80-280-0276-3. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M280-0276-2023.
  147. ŠVAŘÍČEK, Roman a Hana VONKOVÁ. Sborník příspěvků XXXI. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. Pedagogický výzkum a proměny vzdělávání. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2023. ISBN 978-80-280-0359-3.
  148. STEHLÍK, Petr, Ivo POSPÍŠIL, Josef ŠAUR, Josef DOHNAL, Marcel ČERNÝ a Pavel PILCH. Slovanské literatury v evropském kontextu: zvláštnosti vývoje a promýšlení alternativ. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2023, 153 s.
  149. STEHLÍK, Petr, Ivo POSPÍŠIL, Josef ŠAUR, Josef DOHNAL, Marcel ČERNÝ a Pavel PILCH. Slovanské literatury v evropském kontextu: zvláštnosti vývoje a promýšlení alternativ. Online. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2023, 153 s. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M280-0492-2023.
  150. ČERNOCKÁ, Jana, Ivan FOLETTI, Adrien PALLADINO a Katarína ŠIMOVÁ. Smrtí smrt překonat. Relikvie a jejich moc ve středověku. Brno. 1.: Masarykova univerzita, 2023, 211 s. PARVA Convivia2 3. ISBN 978-80-280-0402-6. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M280-0402-2023.
  151. SOUKUP, Petr, Ladislav RABUŠIC a Petr MAREŠ. Statistická analýza sociálněvědních dat v R. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2023, 491 s. ISBN 978-80-280-0151-3.
  152. SOUKUP, Petr, Ladislav RABUŠIC a Petr MAREŠ. Statistická analýza sociálněvědních dat v R. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2023, 491 s. ISBN 978-80-280-0150-6.
  153. FILIP, Jan, Jan SVATOŇ a Kateřina ŠIMÁČKOVÁ. Státověda. Učební text pro bakalářské studium. 5. dotisk 3. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2023, 196 s. Edice učebnic Právnické fakulty MU, č. 524. ISBN 978-80-210-7972-4.
  154. BOBÁĽ, Pavel, Eva HAVRÁNKOVÁ, Veronika BALLAYOVÁ, David ŠVESTKA a Adéla LAMACZOVÁ. Student Scientific Conference MUNI Pharm. Doctoral Students 2023, The Book of Abstracts. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2023. ISBN 978-80-280-0324-1.
  155. BOBÁĽ, Pavel, Petr MOKRÝ, Adéla LAMACZOVÁ a Veronika BALLAYOVÁ. Student Scientific Conference MUNI Pharm. Master Students 2023, The Book of Abstracts. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2023, 19 s. ISBN 978-80-280-0323-4.
  156. PŘIBYL, Jan, Radka OBOŘILOVÁ a Šimon KLIMOVIČ. Summer workshop on BioAFM microscopy 2023. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2023. ISBN 978-80-280-0397-5.
  157. LORMAN, Jan, Jaroslava PRCHALOVÁ, Zdeněk KALVACH a Lucie VIDOVIĆOVÁ. Široká definice a typologie seniorského abusu: fenomén týrání, zneužívání, zanedbávání a dalšího nevhodného jednání a zacházení s muži a ženami ve vyšším věku (EAN). Metodika. 2023. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M280-0455-2023.
  158. JEŽEK, Zdeněk. Škola, ideje a hodnoty ve věku tl;dr. Esej. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2023. Mezi žánry, svazek č. 6. ISBN 978-80-280-0396-8.
  159. JEŽEK, Zdeněk. Škola, ideje a hodnoty ve věku tl;dr. Esej. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2023. Mezi žánry, svazek č. 6. ISBN 978-80-280-0395-1.
  160. GUNIŠOVÁ, Eliška. Terézia Vansová v slavistickom literárnom kontexte. 1., elektronické vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2023, 170 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 526. ISBN 978-80-280-0216-9. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M280-0216-2023.
  161. GUNIŠOVÁ, Eliška. Terézia Vansová v slavistickom literárnom kontexte. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2023, 170 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. ISBN 978-80-280-0215-2.
  162. FRANCOVÁ, Marta a Leni LVOVSKÁ. Texty k základům ELEMENTÁRNÍ GEOMETRIE. 1. dotisk 1. vydání. Brno, 2023, 77 s. ISBN 978-80-210-7594-8.
  163. MÍSAŘOVÁ, Darina, Hana SVOBODOVÁ, Vendula MAŠTEROVÁ, Radek DURNA, Jan HERCIK, Petr ŠIMÁČEK, Hana ŠVEDOVÁ a Petr KUBÍČEK. The Concept of Developing Geoinformatics Skills in Teaching at Primary and Secondary Schools. Online. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2023. ISBN 978-80-280-0352-4. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M280-0352-2023.
  164. BELTING, Hans a Ivan FOLETTI. The presence of images. Hans Belting interviewed by Ivan Foletti. 1. vyd. Brno, Rome: koedice Masarykova univerzita / Viella, 2023. PARVA Convivia 13. ISBN 978-80-280-0375-3.
  165. ZUBOV, Andrey. The Russian Catastrophe and Chances to Overcome It. Online. 1., elektronické vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2023, 102 s. ISBN 978-80-280-0385-2. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M280-0385-2023.
  166. ZUBOV, Andrey. The Russian Catastrophe and Chances to Overcome It. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2023. ISBN 978-80-280-0384-5.
  167. ŠRÁMKOVÁ, Petra, Dušan KOVÁČIK, Dana SKÁCELOVÁ, Jakub KELAR a Pedram GHOURCHI BEIGI. The 3rd Plasma Nanotechnologies and Bioapplications Workshop. Scientific Program & Book of Abstracts. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2023. ISBN 978-80-280-0387-6.
  168. ŠRÁMKOVÁ, Petra, Dušan KOVÁČIK, Dana SKÁCELOVÁ, Jakub KELAR a Pedram GHOURCHI BEIGI. The 3rd Plasma Nanotechnologies and Bioapplications Workshop. Scientific Program & Book of Abstracts. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2023. ISBN 978-80-280-0388-3.
  169. KLEKNEROVÁ, Dominika. Tomáškovy dny 2023. XXXII. konference mladých mikrobiologů. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2023. ISBN 978-80-280-0314-2.
  170. TAUCHEN, Jaromír, David KOLUMBER a David ČEP. Trestné činy proti svobodě a lidské důstojnosti včera a dnes. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2023. ISBN 978-80-280-0444-6.
  171. TAUCHEN, Jaromír, David KOLUMBER a David ČEP. Trestné činy proti svobodě a lidské důstojnosti včera a dnes. 1., elektronické. Brno: Masarykova univerzita, 2023. ISBN 978-80-280-0445-3. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P280-0445-2023.
  172. BRUCKNEROVÁ, Eva. Trestní právo hmotné a procesní - obecná část. 1. dot. 5. dopl. přepr. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2023, 230 s. č.557. ISBN 978-80-280-0067-7.
  173. BRUCKNEROVÁ, Eva. Trestní právo hmotné a procesní – zvláštní část. 3. doplněné a přepracované. Brno: Masarykova univerzita, 2023. ISBN 978-80-280-0281-7.
  174. KUBEŠ, Martin a Vojtěch WERTICH. Uranový cyklus. Od vzniku ložisek uranu až po hlubinné ukládání vyhořelého jaderného paliva. Online. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2023. ISBN 978-80-280-0322-7.
  175. KUBEŠ, Martin a Vojtěch WERTICH. Uranový cyklus. Od vzniku ložisek uranu až po hlubinné ukládání vyhořelého jaderného paliva. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2023. ISBN 978-80-280-0321-0.
  176. FILIP, Jan. Ústavní právo. Učební text pro bakalářské studium. 4. dotisk 4. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2023, 167 s. Edice Učebnice Právnické fakulty MU, sv. č. 519. ISBN 978-80-210-7845-1.
  177. MAREČKOVÁ, Elena, Hana REICHOVÁ, Libor ŠVANDA, Natália GACHALLOVÁ, Tereza ŠEVČÍKOVÁ, Kamila NOVOTNÁ, Jan SLÍVA a Lucie MAZALOVÁ. Úvod do lékařské terminologie. Základy latiny s přihlédnutím k řečtině. 3. dotisk 7., přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2023, 225 s. ISBN 978-80-210-8699-9.
  178. SMEJKAL, Michal, Jana KOMENDOVÁ, Vojtěch KADLUBIEC a Michal BLAŽEK. Úvod do práva sociálního zabezpečení. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2023. Edice Učebnice Právnické fakulty MU č. 564. ISBN 978-80-280-0440-8.
  179. SVOBODA, Tomáš, Soňa SKULOVÁ a David HEJČ. Územní samosprávní celky v souvislostech správního práva. Pocta doc. JUDr. Petru Havlanovi, CSc. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2023, 223 s. ISBN 978-80-280-0326-5.
  180. SVOBODA, Tomáš, Soňa SKULOVÁ a David HEJČ. Územní samosprávní celky v souvislostech správního práva. Pocta doc. JUDr. Petru Havlanovi, CSc. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2023, 223 s. ISBN 978-80-280-0325-8.
  181. VOJÁČEK, Ladislav a Jaromír TAUCHEN. Veveří Street 70. History of the Building of the Faculty of Law of Masaryk University. Online. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2023. ISBN 978-80-280-0421-7.
  182. VOJÁČEK, Ladislav a Jaromír TAUCHEN. Veveří Street 70. History of the Building of the Faculty of Law of Masaryk University. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2023. ISBN 978-80-280-0420-0.
  183. TAYLOR, Daniela. Výběr písní ke studiu hudební výchovy. Učitelství pro 1. stupeň ZŠ. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2023, 123 s. ISBN 978-80-280-0298-5.
  184. TAYLOR, Daniela. Výběr písní ke studiu hudební výchovy. Učitelství pro 1. stupeň ZŠ. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2023, 123 s. ISBN 978-80-280-0298-5.
  185. SOUČKOVÁ, Lenka. Výroční vědecká konference CZECRIN 2023. Sborník abstraktů. Online. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2023, 36 s. ISBN 978-80-280-0336-4.
  186. VALENTOVÁ, Kateřina. Výroční vědecká konference STROCZECH. Sborník abstraktů. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2023. ISBN 978-80-280-0386-9.
  187. JASTRZEMBSKÁ, Zdeňka. Výroční zpráva Filozofické fakulty Masarykovy univerzity za rok 2022. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2023. ISBN 978-80-280-0490-3.
  188. JASTRZEMBSKÁ, Zdeňka. Výroční zpráva Filozofické fakulty Masarykovy univerzity za rok 2022. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2023. ISBN 978-80-280-0489-7.
  189. REIMEROVÁ, Klára, Marcela PETROVÁ KAFKOVÁ a Lucie VIDOVIĆOVÁ. Výsledky výběrového šetření RESTABUS Inovativní cesty definice, měření prevalence a řešení seniorského abusu v ČR. Souhrnná výzkumná zpráva. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2023. ISBN 978-80-280-0475-0. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M280-0475-2023.
  190. SVOBODA, František a Jiří VÁCHA. Vzory krásy: Vzory historických tkanin ze sbírek Diecéze brněnské a Kanonie premonstrátů v Nové Říši. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2023, 391 s. ISBN 978-80-280-0301-2.
  191. JANÍK, Tomáš, Lenka ĎULÍKOVÁ, Petra DVOŘÁČKOVÁ, Tereza DVOŘÁKOVÁ, Jan EGERLE, Jiří HAVEL, Alžběta JURASOVÁ, Ivana JŮZOVÁ, Petra RYŠKOVÁ a Teresa VICIANOVÁ. Vztahová dimenze interprofesní spolupráce ve škole: případové studie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2023. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, sv. 51. ISBN 978-80-280-0505-4.
  192. JANÍK, Tomáš, Lenka ĎULÍKOVÁ, Petra DVOŘÁČKOVÁ, Tereza DVOŘÁKOVÁ, Jan EGERLE, Jiří HAVEL, Alžběta JURASOVÁ, Ivana JŮZOVÁ, Petra RYŠKOVÁ a Teresa VICIANOVÁ. Vztahová dimenze interprofesní spolupráce ve škole: případové studie. Online. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2023. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, sv. 51. ISBN 978-80-280-0506-1. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M280-0506-2023.
  193. ŠMARDOVÁ, Jana. What can we learn from tumors? Parallels in cell and human behavior. Online. 1., elektronické vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2023, 349 s. ISBN 978-80-280-0377-7. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M280-0377-2023.
  194. ŠMARDOVÁ, Jana. What can we learn from tumors? Parallels in cell and human behavior. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2023, 349 s. ISBN 978-80-280-0376-0.
  195. NOVÁKOVÁ, Ester a Ondřej ZABLOUDIL PECHNÍK. XV. studentská vědecká konference Katedry českého jazyka a literatury. 23. března 2023. 1., elektronické. Brno: Masarykova univerzita, 2023. ISBN 978-80-280-0436-1.
  196. WIMMEROVÁ, Michaela. XXII. setkání biochemiků a molekulárních biologů. Sborník příspěvků. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2023. ISBN 978-80-280-0409-5.
  197. KLÍMOVÁ, Viktorie a Vladimír ŽÍTEK. XXVI. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2023. ISBN 978-80-280-0311-1. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P280-0311-2023.
  198. ENGLIŠ, Karel. Z vědecké dílny. Kapitoly o vědecké práci. Online. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2023. Pocta osobnostem, Dílo Karla Engliše 5. ISBN 978-80-280-0381-4.
  199. ENGLIŠ, Karel. Z vědecké dílny. Kapitoly o vědecké práci. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2023. Pocta osobnostem, Dílo Karla Engliše 5. ISBN 978-80-280-0380-7.
  200. LEPKA, Karel. Základy elementární teorie čísel. 1. vyd. Masarykova univerzita, 2023. ISBN 978-80-280-0423-1.
  201. LEPKA, Karel. Základy elementární teorie čísel. Online. 1., elektronické vyd. Masarykova univerzita, 2023. ISBN 978-80-280-0424-8.
  202. TOMANDL, Josef, Jiří DOSTÁL, Hana PAULOVÁ a Eva TÁBORSKÁ. Základy lékařské chemie a biochemie. 5. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2023, 212 s. ISBN 978-80-210-6973-2.
  203. PRŮCHA, Petr. Základy správního práva. Učební text pro bakalářské studium. 3., doplněné a rozšířené. Brno: Masarykova univerzita, 2023, 260 s. Edice učebnic Právnické fakulty MU, sv. č. 562. ISBN 978-80-280-0282-4.
  204. KRAVČÍKOVÁ, Katarína, Ivan FOLETTI, Michele BACCI a Šćepanović VESNA. Zaříkávači kamene / Les Magiciens de la Pierre. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2023. Zaříkávači kamene / Les Magiciens de la Pierre. ISBN 978-80-280-0452-1.
  205. FOLETTI, Ivan. Ženy u oltáře? Matka Boží a gender v raném křesťanství. Brno: Munipress, 2023, 155 s. Parva Convivia 14. ISBN 978-80-280-0398-2.
  206. SAVAROVÁ, Zdeňka, Veronika VELIČKA ZAPLETALOVÁ, Stanislav BALÍK a Michaela KOLKOVÁ. 25 let Fakulty sociálních studií MU. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2023. ISBN 978-80-280-0362-3.
  207. SAVAROVÁ, Zdeňka, Veronika VELIČKA ZAPLETALOVÁ, Stanislav BALÍK a Michaela KOLKOVÁ. 25 let Fakulty sociálních studií MU. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2023. ISBN 978-80-280-0363-0.
  208. DUBJELOVÁ, Nikoleta a Martin IVANOV. 28. Kvartér. Sborník abstraktů. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2023. ISBN 978-80-280-0458-3.

  2022

  1. LU, Wei-lun. A Conceptual Exploration of Polysemy : A Case Study of [V] – [UP] and [V] – [SHANG]. Online. 1., elektronické vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2022, 176 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity; 515. ISBN 978-80-280-0039-4. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M280-0039-2022.
  2. LU, Wei-lun. A Conceptual Exploration of Polysemy: A Case Study of [V] – [UP] and [V] – [SHANG]. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022, 176 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity 515. ISBN 978-80-280-0038-7.
  3. TAUCHEN, Jaromír. …a chtěl bych to všechno znovu. Filozofické vypořádání s pesimistickým světovým názorem. 2., doplněné a upravené vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022, 293 s. ISBN 978-80-280-0077-6.
  4. TAUCHEN, Jaromír. …a chtěl bych to všechno znovu. Filozofické vypořádání s pesimistickým světovým názorem. Online. 2., doplněné a upravené vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022, 293 s. ISBN 978-80-280-0078-3.
  5. KALOVÁ, Simona. Accuracy Matters: Exploring the Accuracy of Advanced Learner English in Czech Tertiary Education. Online. 1., elektronické. Brno: Masarykova univerzita, 2022, 211 s. ISBN 978-80-280-0335-7. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M280-0335-2022.
  6. KALOVÁ, Simona. Accuracy Matters: Exploring the Accuracy of Advanced Learner English in Czech Tertiary Education. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022, 211 s. ISBN 978-80-280-0334-0.
  7. VYMAZALOVÁ, Kateřina, Lucie KUBÍČKOVÁ, Karolína BRETOVÁ, Veronika DZETKULIČOVÁ, Vojtěch KARVAY, Erik KROČKA, Klaudia LAKATOSOVÁ, Zuzana MUSILOVÁ a Ivana PRAČKOVÁ. Anatomická pitva – Protokoly. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022. ISBN 978-80-280-0042-4.
  8. FOLETTI, Ivan a Cécile VOYER. Aux portes de la Jérusalem Céleste. Le tympan sculpté de Conques. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022.
  9. SCHMIDT, Ondřej. Briefe vom Kaiserhof. Die letzten Luxemburger in der diplomatischen Korrespondenz aus dem Archiv der Gonzaga von Mantua (1380-1436). Online. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022, 180 s. ISBN 978-80-280-0016-5. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M280-0016-2022.
  10. SCHMIDT, Ondřej. Briefe vom Kaiserhof. Die letzten Luxemburger in der diplomatischen Korrespondenz aus dem Archiv der Gonzaga von Mantua (1380-1436). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022, 180 s. ISBN 978-80-280-0015-8.
  11. LÍZALOVÁ, Vanda a Jitka REISSMANNOVÁ. Být připraven, znamená přežít! Metodický materiál k výuce ochrany člověka za mimořádných událostí pro 2. stupeň základních škol – první pomoc v OČMU. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022. ISBN 978-80-280-0174-2.
  12. BENÁK, Jaroslav. Církev a stát 2022. Sborník příspěvků z konference. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022, 93 s. ISBN 978-80-280-0152-0.
  13. BENÁK, Jaroslav. Církev a stát 2022. Sborník příspěvků z konference. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022, 93 s. ISBN 978-80-280-0172-8.
  14. DRLIČKOVÁ, Klára, Radovan MALACHTA a Patrik PROVAZNÍK. Cofola International 2022. Current Challenges of Resolution of International (Cross-Border) Disputes. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022, 465 s. ISBN 978-80-280-0231-2. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P280-0231-2022.
  15. DRLIČKOVÁ, Klára, Radovan MALACHTA a Patrik PROVAZNÍK. Cofola International 2022. Current Challenges of Resolution of International (Cross-Border) Disputes. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022, 465 s. ISBN 978-80-280-0230-5.
  16. VODIČKA, Jiří, Dominik ŽIDEK a Michal JANOVEC. COFOLA 2022 – část 1. Sborník příspěvků mladých právníků, doktorandů a právních vědců. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022. ISBN 978-80-280-0157-5.
  17. ČEP, David, Jan PROVAZNÍK a Michal JANOVEC. COFOLA 2022 – část 2. Sborník příspěvků mladých právníků, doktorandů a právních vědců. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022. ISBN 978-80-280-0159-9.
  18. SCHWEIGL, Johan, Michal RADVAN a Michal JANOVEC. COFOLA 2022 – část 3. Sborník příspěvků mladých právníků, doktorandů a právních vědců. Online. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022. Edice Scientia 731. ISBN 978-80-280-0160-5.
  19. KOMENDOVÁ, Jana, Michal SMEJKAL a Michal JANOVEC. COFOLA 2022 – část 4. Sborník příspěvků mladých právníků, doktorandů a právních vědců. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022. ISBN 978-80-280-0161-2.
  20. HEJČ, David, Filip KŘEPELKA, Tomáš SVOBODA a Michal JANOVEC. COFOLA 2022 – část 5. Sborník příspěvků mladých právníků, doktorandů a právních vědců. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022. Edice Scientia 733. ISBN 978-80-280-0162-9.
  21. JANOVEC, Michal. COFOLA 2022 – část 6. Sborník příspěvků mladých právníků, doktorandů a právních vědců. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022. ISBN 978-80-280-0243-5.
  22. KÁŇA, Tomáš. Česká deminutiva : korpusová studie. 1. vyd. Praha: masarykova univerzita / NLN, s.r.o., 2022. Studie z korpusové lingvistiky 28. ISBN 978-80-280-0069-1.
  23. SEDLÁČKOVÁ, Jitka, Lenka TÓTHOVÁ, Nicola NUNN a JunHui YANG. DEAFinitely English. Online materials for teachers of English as a Foreign Language for Deaf, deaf and hard of hearing students. Online. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022, 153 s. ISBN 978-80-280-0141-4.
  24. FASORA, Lukáš a Jaromír SOBOTKA. Dějiny Biologického ústavu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022. ISBN 978-80-280-0169-8. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M280-0169-2022.
  25. FASORA, Lukáš a Jaromír SOBOTKA. Dějiny Biologického ústavu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022. ISBN 978-80-280-0168-1.
  26. BARTONIČKA, Tomáš, Zdeněk BOCHNÍČEK, Vítězslav BRYJA, Petr BUREŠ, Magdalena BURGR, Martin CULEK, Miloš ČERNÍK, Martin ČERNOHORSKÝ, Dominik ČERNÝ, Martin ČUTA, Jiří DANIHELKA, Jiří DOŠKAŘ, Zuzana DOŠLÁ, Petr FIRBAS, Eduard FUCHS, Milan GELNAR, Jan GLOSER, Michal HÁJEK, Jan HELEŠIC, Ivan HOLOUBEK, Michal HORSÁK, Petr HROUDA, Dagmar CHYTKOVÁ, Magdaléna CHYTRÁ, Milan CHYTRÝ, Zuzana JAYASUNDERA, Jaroslav JONAS, Mikoláš JURDA, Josef KALAS, Tomáš KAŠPAROVSKÝ, Jana KLÁNOVÁ, Jaroslav KOČA, Alois KOZUBÍK, František KUBÍČEK, Radan KUČERA, Aleš LACINA, Kamil LÁSKA, Jaromír LEICHMANN, Zdeněk LOSOS, Přemysl LUBAL, Jaroslav MALINA, Petr MIKULÍK, Dominik MUNZAR, Rudolf MUSIL, Jana MUSILOVÁ, Marek NEČAS, Miroslav NĚMEC, Milan NOVÁK, Kateřina NOVÁKOVÁ, Stanislav PEKÁR, Milan POTÁČEK, Pavel PROŠEK, Antonín PŘICHYSTAL, Jiřina RELICHOVÁ, Jiří ROSICKÝ, Zdeněk ŘEHÁK, Ivo SEDLÁČEK, Jana SCHENKOVÁ, Jiří SCHLAGHAMERSKÝ, Eduard SCHMIDT, Pavlína SLAVÍKOVÁ, Jan SLOVÁK, Josef STANĚK, Kateřina ŠEBKOVÁ, Vladimír ŠIMEK, Roman ŠIMON HILSCHER, Pavel ŠIŠMA, Taťána ŠKARKOVÁ, Petr ŠPAČEK, Magdalena ŠPOKOVÁ, Vladimír ŠTEFL, Jan ŠVANCARA, Andrea ŠPALEK TÓTHOVÁ, Libuše TRNKOVÁ, David TRUNEC, Martin VÁCHA, Jaromír VAŇHARA, Monika VÍTĚZOVÁ, Michaela WIMMEROVÁ, Světlana ZAHRÁDKOVÁ, Petr ZBOŘIL a Josef ZEMAN. Dějiny psané přírodovědci : Vývoj vědních oborů na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity. Online. Edited by Milan Gelnar - Z. Jayasundera. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022, 997 s. ISBN 978-80-280-0089-9.
  27. BARTONIČKA, Tomáš, Zdeněk BOCHNÍČEK, Vítězslav BRYJA, Petr BUREŠ, Magdalena BURGR, Martin CULEK, Miloš ČERNÍK, Martin ČERNOHORSKÝ, Dominik ČERNÝ, Martin ČUTA, Jiří DANIHELKA, Jiří DOŠKAŘ, Zuzana DOŠLÁ, Petr FIRBAS, Eduard FUCHS, Milan GELNAR, Jan GLOSER, Michal HÁJEK, Jan HELEŠIC, Ivan HOLOUBEK, Michal HORSÁK, Petr HROUDA, Dagmar CHYTKOVÁ, Magdaléna CHYTRÁ, Milan CHYTRÝ, Zuzana JAYASUNDERA, Jaroslav JONAS, Mikoláš JURDA, Josef KALAS, Tomáš KAŠPAROVSKÝ, Jana KLÁNOVÁ, Jaroslav KOČA, Alois KOZUBÍK, František KUBÍČEK, Radan KUČERA, Aleš LACINA, Kamil LÁSKA, Jaromír LEICHMANN, Zdeněk LOSOS, Přemysl LUBAL, Jaroslav MALINA, Petr MIKULÍK, Dominik MUNZAR, Rudolf MUSIL, Jana MUSILOVÁ, Marek NEČAS, Miroslav NĚMEC, Milan NOVÁK, Kateřina NOVÁKOVÁ, Stanislav PEKÁR, Milan POTÁČEK, Pavel PROŠEK, Antonín PŘICHYSTAL, Jiřina RELICHOVÁ, Jiří ROSICKÝ, Zdeněk ŘEHÁK, Ivo SEDLÁČEK, Jana SCHENKOVÁ, Jiří SCHLAGHAMERSKÝ, Eduard SCHMIDT, Pavlína SLAVÍKOVÁ, Jan SLOVÁK, Josef STANĚK, Kateřina ŠEBKOVÁ, Vladimír ŠIMEK, Roman ŠIMON HILSCHER, Pavel ŠIŠMA, Taťána ŠKARKOVÁ, Petr ŠPAČEK, Magdalena ŠPOKOVÁ, Vladimír ŠTEFL, Jan ŠVANCARA, Andrea ŠPALEK TÓTHOVÁ, Libuše TRNKOVÁ, David TRUNEC, Martin VÁCHA, Jaromír VAŇHARA, Monika VÍTĚZOVÁ, Michaela WIMMEROVÁ, Světlana ZAHRÁDKOVÁ, Petr ZBOŘIL a Josef ZEMAN. Dějiny psané přírodovědci : Vývoj vědních oborů na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity. Edited by Milan Gelnar - Z. Jayasundera. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022, 997 s. ISBN 978-80-280-0088-2.
  28. BLAŽKOVÁ, Růžena. Didaktika matematiky se zaměřením na specifické poruchy učení. 2. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022, 194 s. Matematika a didaktika matematiky, sv. 2. ISBN 978-80-210-8673-9. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-8673-2017.
  29. KRUTÍLKOVÁ, Hana. Disciplinované buřičky. Ženy v politických stranách na Moravě do roku 1914. 1. vyd. Brno: koedice Masarykova univerzita / Matice moravská / Moravské zemské muzeum, 2022. ISBN 978-80-280-0226-8.
  30. ŠERÁKOVÁ, Hana. Držení těla a funkční stav pohybového aparátu u dětí ve věku 6–8 let: případová studie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022. Tělesná výchova a výchova ke zdraví 4. ISBN 978-80-280-0164-3.
  31. ŠERÁKOVÁ, Hana. Držení těla a funkční stav pohybového aparátu u dětí ve věku 6–8 let: případová studie. Online. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022. Tělesná výchova a výchova ke zdraví 4. ISBN 978-80-280-0165-0. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M280-0165-2022.
  32. POLICKÁ, Alena. Dynamika šíření lexikálních inovací. Identitární neologie a sociolektologie ve francouzském jazykovém kontextu. Online. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022, 289 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 517. ISBN 978-80-280-0032-5. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M280-0032-2022.
  33. POLICKÁ, Alena. Dynamika šíření lexikálních inovací. Identitární neologie a sociolektologie ve francouzském jazykovém kontextu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022, 289 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity 517. ISBN 978-80-280-0031-8.
  34. TAUCHEN, Jaromír a David KOLUMBER. Edge of Tomorrow: the Next Generation of Legal Historians and Romanists : Collection of Contributions from the 2022 International Legal History Meeting of PhD Students. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022, 302 s. ISBN 978-80-280-0156-8. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P280-0156-2022.
  35. TAUCHEN, Jaromír a David KOLUMBER. Edge of Tomorrow: the Next Generation of Legal Historians and Romanists : Collection of Contributions from the 2022 International Legal History Meeting of PhD Students. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022, 302 s. ISBN 978-80-280-0155-1.
  36. VAĎUROVÁ, Helena, Katarína SLEZÁKOVÁ a Lenka SLEPIČKOVÁ. Efektivita práce učitele v inkluzivním vzdělávání: sebehodnoticí nástroj pro studující pedagogických odborů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022. ISBN 978-80-280-0233-6.
  37. VAĎUROVÁ, Helena, Katarína SLEZÁKOVÁ a Lenka SLEPIČKOVÁ. Efektivita práce učitele v inkluzivním vzdělávání: sebehodnoticí nástroj pro studující pedagogických odborů. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022. ISBN 978-80-280-0234-3.
  38. BLAŽEK, Jiří, Alena KERLINOVÁ a Eva TOMÁŠKOVÁ. Ekonomika veřejné správy. 2. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022, 186 s. Edice učebnic Právnické fakulty MU, č. 528. ISBN 978-80-210-8040-9.
  39. ŘEHÁK, Pavel a Roman ŠIMON HILSCHER. EQUADIFF 15. History, Personalities, Plenary and Invited Abstracts, and Program. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022, 110 s. ISBN 978-80-280-0239-8.
  40. ŘEHÁK, Pavel a Roman ŠIMON HILSCHER. EQUADIFF 15. History, Personalities, Plenary and Invited Abstracts, and Program. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022, 110 s. ISBN 978-80-280-0082-0.
  41. ČERNÁ, Monika. Evaluation of ELT Textbooks: A Handbook for Trainee Teachers. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022. ISBN 978-80-280-0219-0.
  42. ČERNÁ, Monika. Evaluation of ELT Textbooks: A Handbook for Trainee Teachers. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022. ISBN 978-80-280-0220-6.
  43. HAVÁČ, Ondřej. Exil a identita : Posrpnový exil v Rakousku a Švýcarsku. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022, 265 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity 516. ISBN 978-80-280-0036-3. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M280-0037-2022.
  44. HAVÁČ, Ondřej. Exil a identita. Posrpnový exil v Rakousku a Švýcarsku. Online. 1., elektronické vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2022, 265 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity 516. ISBN 978-80-280-0037-0. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M280-0037-2022.
  45. VODÁKOVÁ, Jana, Eva HÝBLOVÁ, Zuzana KŘÍŽOVÁ, Petr VALOUCH a Filip HAMPL. Finanční účetnictví 2. Sbírka příkladů. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022, 157 s. ISBN 978-80-210-9644-8.
  46. VITKOVÁ, Zuzana, Eva CHOCHOLOVÁ, Eliška SVOBODOVÁ a Blanka KŘÍŽOVÁ. Genetik? Von der Erbse zum Genom. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022. ISBN 978-80-280-0149-0.
  47. ŠAFÁROVÁ, Katarína, Jiří MEKYSKA, Tomáš URBÁNEK, Lukáš ČUNEK, Galáž ZOLTÁN, Ján MUCHA, Vojtěch ZVONČÁK a Jiřina BEDNÁŘOVÁ. Grafomotorické dovednosti: Nové přístupy k diagnostice. Online. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022. ISBN 978-80-280-0257-2. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M280-0257-2022.
  48. ŠAFÁROVÁ, Katarína, Jiří MEKYSKA, Tomáš URBÁNEK, Lukáš ČUNEK, Galáž ZOLTÁN, Ján MUCHA, Vojtěch ZVONČÁK a Jiřina BEDNÁŘOVÁ. Grafomotorické dovednosti: Nové přístupy k diagnostice. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022. ISBN 978-80-280-0256-5.
  49. DROZDOVÁ, Eva, Michael DOUBEK, Šárka POSPÍŠILOVÁ, Dana FIALOVÁ, Filip PARDY, Blanka KŘÍŽOVÁ, Marek PEŠKA, Kristýna BRZOBOHATÁ, Jan Emil BIERNAT a Jiří DUŠEK. Gregor Johann Mendel. Cesty ke genomu zakladatele genetiky | Begründer der Genetik – die Wege zu seinem Genom | Ways to the genome of the founder of genetics. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022, 197 s. Masaryk University Contributions to Genetics 1. ISBN 978-80-280-0080-6.
  50. DROZDOVÁ, Eva, Michael DOUBEK, Šárka POSPÍŠILOVÁ, Dana FIALOVÁ, Michael DOUBEK, Blanka KŘÍŽOVÁ, Marek PEŠKA, Kristýna BRZOBOHATÁ, Jan Emil BIERNAT a Jiří DUŠEK. Gregor Johann Mendel. Cesty ke genomu zakladatele genetiky | Begründer der Genetik – die Wege zu seinem Genom | Ways to the genome of the founder of genetics. Online. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022, 197 s. Masaryk University Contributions to Genetics 1. ISBN 978-80-280-0081-3. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M280-0081-2022.
  51. DROZDOVÁ, Eva, Michael DOUBEK, Šárka POSPÍŠILOVÁ, Dana FIALOVÁ, Michael DOUBEK, Blanka KŘÍŽOVÁ, Marek PEŠKA, Kristýna BRZOBOHATÁ, Jan Emil BIERNAT a Jiří DUŠEK. Gregor Johann Mendel. Cesty ke genomu zakladatele genetiky | Begründer der Genetik – die Wege zu seinem Genom | Ways to the genome of the founder of genetics. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022, 197 s. Masaryk University Contributions to Genetics 1. ISBN 978-80-280-0080-6.
  52. KŘÍŽOVÁ, Blanka, Eva CHOCHOLOVÁ, Eliška SVOBODOVÁ a Zdenka BROUŠKOVÁ. Gregor Johann Mendel. Die Lebensgeschichte eines bescheidenen Genies. Genetik oder Die Wundersame Reise in den Zellkern bescheidenen Genies. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022. ISBN 978-80-280-0147-6.
  53. ČIŽMÍKOVÁ, Danuša. Hľadanie identít v modernej libanonskej ženskej próze. Online. 1., elektronické. Brno: Masarykova univerzita, 2022, 122 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity 518. ISBN 978-80-280-0085-1. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M280-0085-2022.
  54. ČIŽMÍKOVÁ, Danuša. Hľadanie identít v modernej libanonskej ženskej próze. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022, 122 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity 518. ISBN 978-80-280-0084-4.
  55. ŠŤASTNÁ, Kateřina Alexandra. Christian Gottfried Krause: O hudební poezii. Komentovaný překlad. Online. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022, 343 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity 521. ISBN 978-80-280-0146-9. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M280-0146-2022.
  56. ŠŤASTNÁ, Kateřina Alexandra. Christian Gottfried Krause: O hudební poezii. Komentovaný překlad. Online. 1., elektronické vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2022, 343 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 521. ISBN 978-80-280-0146-9. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M280-0146-2022.
  57. ŠŤASTNÁ, Kateřina Alexandra. Christian Gottfried Krause: O hudební poezii. Komentovaný překlad. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022, 343 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity 521. ISBN 978-80-280-0145-2.
  58. DUBOVÝ, Petr. Instructions for anatomical dissection course. 3. dotisk 3. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022, 71 s. ISBN 978-80-210-6202-3.
  59. HRADIL, Ondřej, Václav TESAŘ a Zuzana VÉMOLOVÁ. International Conference on Research Infrastructures 2022. Proceedings Report. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022. ISBN 978-80-280-0148-3.
  60. MARTINÍKOVÁ, Šárka. International Perforator Flap Dissection Course. Book of abstracts. 1., elektronické vyd. Brno: koedice Masarykova univerzita / FN USA, 2022. ISBN 978-80-280-0109-4.
  61. PALLADINO, Adrien. Inventing Late Antique Reliquaries. Reception, Material History, and Dynamics of Interaction (4th–6th Centuries CE). 1. vyd. koedice Masarykova univerzita / Viella Libreria Editrice, 2022. Studia Artium Mediaevalium Brunensia 12. ISBN 978-80-280-0095-0.
  62. FOLETTI, Ivan, Martin LEŠÁK, Veronika PICHANIČOVÁ a Sabina ROSENBERGOVÁ. Je (středověk) doba temna? Umění, migrace a moc. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Books & Pipes, 2022, 163 s. ISBN 978-80-280-0086-8.
  63. VELIKÁ, Anna. K dějinám studia lidové pohádky. Na příkladu českých zemí, Slovenska, Německa a Rakouska. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022. Etnologické materiály 6. ISBN 978-80-280-0209-1.
  64. ELLEDEROVÁ, Eva. Konstrukční výzkum učebnice pro výuku odborného anglického jazyka. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022, 375 s. Cizí jazyky a jejich didaktiky: teorie, empirie, praxe 11. ISBN 978-80-280-0266-4.
  65. ELLEDEROVÁ, Eva. Konstrukční výzkum učebnice pro výuku odborného anglického jazyka. Online. Brno: Masarykova univerzita, 2022, 375 s. Cizí jazyky a jejich didaktiky: teorie, empirie, praxe 11. ISBN 978-80-280-0267-1. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M280-0267-2022.
  66. CHALUPOVÁ, Marta a Pavel SUCHÝ. Květinův den. Mezioborová konference mladých farmakologů a toxikologů, Brno 2021, sborník abstraktů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v koedici s ČAZV a ČSEKFT ČLS JEP, 2022. ISBN 978-80-280-0056-1.
  67. ŠEDOVÁ, Marie. Latina pro právníky. 3. dotisk 5. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022, 377 s. Učebnice Právnické fakulty MU, sv. 506. ISBN 978-80-210-6844-5.
  68. SLABÝ, Ondřej, Jiří ŠÁNA, Iva SLANINOVÁ, Kateřina CETKOVSKÁ, Stjepan ULDRIJAN, Lívia EISELLEOVÁ a Lenka BEŠŠE. Lékařská biologie I. Buněčná a molekulární biologie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022, 268 s. ISBN 978-80-280-0060-8.
  69. VLČEK, Petr a Jitka SLANÁ REISSMANNOVÁ. Life in Health 2021: Research and Practice Proceedings of the International Conference held on 9–10 September 2021. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022, 180 s. ISBN 978-80-280-0076-9. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P280-0076-2021.
  70. SOLDÁNOVÁ, Dana, Jiřina VEČEŘOVÁ a Andrea POKORNÁ. Logbook ošetřovatelské praxe pro studijní program Intenzivní péče. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022, 91 s. ISBN 978-80-280-0005-9.
  71. MOŽNÁ, Tereza a Hana VÁLKOVÁ. MABC-2 pro děti s poruchou autistického spektra. Manuál pro metodiku šetření dětí testem motoriky MABC-2. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022. ISBN 978-80-280-0176-6.
  72. MOŽNÁ, Tereza a Hana VÁLKOVÁ. MABC-2 pro děti s poruchou autistického spektra. Manuál pro metodiku šetření dětí testem motoriky MABC-2. Online. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022. ISBN 978-80-280-0177-3. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M280-0177-2023.
  73. HNILICOVÁ, Karolina a Daniela WALOVÁ. Manuel linguistique pratique. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022. ISBN 978-80-280-0262-6.
  74. SLABÝ, Ondřej, Iva SLANINOVÁ, Jiří ŠÁNA, Kateřina CETKOVSKÁ, Stjepan ULDRIJAN, Lívia EISELLEOVÁ a Lenka BEŠŠE. Medical biology I. Cell and Molecular Biology. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022. ISBN 978-80-280-0158-2.
  75. MUSILOVÁ, Jana. Mechanika. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022. ISBN 978-80-280-0132-2.
  76. MUSILOVÁ, Jana. Mechanika. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022. ISBN 978-80-280-0091-2.
  77. HOBZOVÁ, Dominika, Kateřina KREJČÍ, Lumír KREJČÍ, Alena MIZEROVÁ, Jiřina RELICHOVÁ a Gabriela PAVLÍKOVÁ. Mendel Lectures 2002–2022. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022, 317 s. ISBN 978-80-280-0058-5. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M280-0058-2022.
  78. HOBZOVÁ, Dominika, Kateřina KREJČÍ, Lumír KREJČÍ, Alena MIZEROVÁ, Jiřina RELICHOVÁ a Gabriela PAVLÍKOVÁ. Mendel Lectures 2002–2022. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022, 317 s. ISBN 978-80-280-0057-8.
  79. JANÍK, Tomáš, Jan SLAVÍK, Petr NAJVAR a Tereza ČEŠKOVÁ. METODIKA 3A: Nástroj pro reflexi výuky a hodnocení její kvality. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022. ISBN 978-80-280-0235-0.
  80. JANÍK, Tomáš, Jan SLAVÍK, Petr NAJVAR a Tereza ČEŠKOVÁ. METODIKA 3A: Nástroj pro reflexi výuky a hodnocení její kvality. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022. ISBN 978-80-280-0236-7.
  81. BÁRTOVÁ, Markéta, Jana HORVÁTHOVÁ a Tomáš MAZÁČ. Míla Doleželová. Edited by Aleš Filip - Alena Mizerová. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022, 187 s. ISBN 978-80-280-0049-3. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M280-0049-2022.
  82. MAREŠ, Petr. Moje dobrodružná cesta sociologií. 100 let sociologie v Brně z mého pohledu. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022. ISBN 978-80-280-0103-2.
  83. MAREŠ, Petr. Moje dobrodružná cesta sociologií. 100 let sociologie v Brně z mého pohledu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022. ISBN 978-80-280-0102-5.
  84. SRBA, Ondřej a Michal SCHWARZ. Mongolian Ritual Texts in Manuscript Collections in the Czech Republic. Part 1. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022. ISBN 978-80-280-0237-4.
  85. SRBA, Ondřej a Michal SCHWARZ. Mongolian Ritual Texts in Manuscript Collections in the Czech Republic. Part 1. Online. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M280-0238-2022.
  86. JAGOŠOVÁ, Lucie, Pavol TIŠLIAR, Otakar KIRSCH a Monika FRECEROVÁ. Muzejní výstava na cestách. Specifika putovních výstav do škol, muzeí i dalších veřejných institucí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022, 115 s. ISBN 978-80-280-0210-7.
  87. ŠÍP, Radim, Denisa DENGLEROVÁ, Miroslav BIELIK, Lenka ĎULÍKOVÁ, Jan KALENDA, Markéta KOŠATKOVÁ, Martina KUROWSKI, Lenka GULOVÁ a František TRAPL. Na cestě k inkluzivní škole: interakce a norma. Online. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022, 275 s. ISBN 978-80-280-0125-4.
  88. ŠÍP, Radim, Denisa DENGLEROVÁ, Miroslav BIELIK, Lenka ĎULÍKOVÁ, Jan KALENDA, Markéta KOŠATKOVÁ, Martina KUROWSKI, Lenka GULOVÁ a František TRAPL. Na cestě k inkluzivní škole: interakce a norma. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022, 275 s. ISBN 978-80-280-0124-7.
  89. BLAŽEK, Jiří, Alena KERLINOVÁ, Jan KUBÍČEK, Eva TOMÁŠKOVÁ a Vladimír TOMŠÍK. Národní hospodářství. 7. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022, 223 s. Učebnice Právnické fakulty MU, sv. 510. ISBN 978-80-210-6949-7.
  90. VOJÁČEK, Ladislav, Jaromír TAUCHEN, Karel SCHELLE a Naďa ŠTACHOVÁ. Nástin právních dějin. 9. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022, 322 s. Edice učebnic PrF MU č. 490. ISBN 978-80-210-5462-2.
  91. VOJÁČEK, Ladislav, Jaromír TAUCHEN, Karel SCHELLE a Naďa ŠTACHOVÁ. Nástin právních dějin. 8. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022, 322 s. Edice učebnic PrF MU č. 490. ISBN 978-80-210-5462-2.
  92. HANUŠ, Jiří a Vít HLOUŠEK. Náš stát. Online. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022, 108 s. Mezi žánry 1. ISBN 978-80-280-0046-2.
  93. HANUŠ, Jiří a Vít HLOUŠEK. Náš stát. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022, 108 s. Mezi žánry 1. ISBN 978-80-280-0045-5.
  94. ROZEHNALOVÁ, Naděžda, Lukáš GRODL, Jiří VALDHANS, Tereza KYSELOVSKÁ, Patrik PROVAZNÍK, Jan HODERMARSKY, Radovan MALACHTA a Jan KADLEC. Nestátní právo v oblasti mezinárodního obchodu aneb ke konceptu Lex Mercatoria 21. století. Online. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022. Edice Scientia 738. ISBN 978-80-280-0246-6. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M280-0246-2022.
  95. ROZEHNALOVÁ, Naděžda, Lukáš GRODL, Jiří VALDHANS, Tereza KYSELOVSKÁ, Patrik PROVAZNÍK, Jan HODERMARSKY, Radovan MALACHTA a Jan KADLEC. Nestátní právo v oblasti mezinárodního obchodu aneb ke konceptu Lex Mercatoria 21. století. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022. Edice Scientia 738. ISBN 978-80-280-0245-9.
  96. SPARLING, Thomas Donaldson, Tomáš KAČER a Renata KAMENICKÁ. Outside In. A Personal History of the Brno Department of English Narrated by Don Sparling. Online. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022, 124 s. MUNI ARTS 100. ISBN 978-80-210-8633-3. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-8633-2022.
  97. SPARLING, Thomas Donaldson, Tomáš KAČER a Renata KAMENICKÁ. Outside In. A Personal History of the Brno Department of English Narrated by Don Sparling. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022, 124 s. MUNI ARTS 100. ISBN 978-80-210-8632-6.
  98. ENGLIŠ, Karel. Paměti. Kdo sloužíš vlasti, odměny nečekej. 1., elektronické vydání. Brno: Masarykova univerzita v koedici s Masarykovým ústavem a Archivem AV ČR, 2022, 598 s. Pocta osobnostem, Dílo Karla Engliše 2. ISBN 978-80-280-0114-8. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M280-0114-2022.
  99. ENGLIŠ, Karel. Paměti. Kdo sloužíš vlasti, odměny nečekej. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v koedici s Masarykovým ústavem a Archivem AV ČR, 2022. Pocta osobnostem, Dílo Karla Engliše 2. ISBN 978-80-280-0113-1.
  100. PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ, Monika, Kamil ĎURIŠ, Jaromír GUMULEC, Jaromír GUMULEC, Adam PAŽOUREK a Anna VAŠKŮ. Patofyziologie v obrazech. 2. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022. ISBN 978-80-210-8323-3.
  101. HŮLKOVÁ, Irena, Renata POVOLNÁ a Radek VOGEL. Patterns and Variation in English Language Discourse: 9th Brno Conference on Linguistics Studies in English. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022. ISBN 978-80-280-0211-4.
  102. HŮLKOVÁ, Irena, Renata POVOLNÁ a Radek VOGEL. Patterns and Variation in English Language Discourse: 9th Brno Conference on Linguistics Studies in English. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022. ISBN 978-80-280-0212-1. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P280-0212-2022.
  103. BENÁK, Jaroslav, Jan FILIP a Vojtěch ŠIMÍČEK. Pocta doc. Janu Svatoňovi k 70. narozeninám. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022, 610 s. ISBN 978-80-280-0190-2.
  104. BENÁK, Jaroslav, Jan FILIP a Vojtěch ŠIMÍČEK. Pocta doc. Janu Svatoňovi k 70. narozeninám. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022, 610 s. ISBN 978-80-280-0191-9.
  105. KOTÁSEK, Josef a Michala ŠPAČKOVÁ. Pocta prof. Josefu Bejčkovi k 70. narozeninám. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022. ISBN 978-80-280-0093-6.
  106. KOTÁSEK, Josef a Michala ŠPAČKOVÁ. Pocta prof. Josefu Bejčkovi k 70. narozeninám. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022. ISBN 978-80-280-0094-3.
  107. ŠVEC, Vlastimil, Petra BARANOVÁ, Tereza DVOŘÁKOVÁ, Lenka ĎULÍKOVÁ, Tomáš JANÍK, Jan EGERLE, Ivana JŮZOVÁ, Alena PAROUBKOVÁ a Valentýna VESELÁ. Podoby profesní spolupráce ve škole: případové studie. Online. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022. Pedagogický výzkum v teorii a praxi (sv. 49). ISBN 978-80-280-0254-1. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M280-0254-2022.
  108. ŠVEC, Vlastimil, Petra BARANOVÁ, Tereza DVOŘÁKOVÁ, Lenka ĎULÍKOVÁ, Tomáš JANÍK, Jan EGERLE, Ivana JŮZOVÁ, Alena PAROUBKOVÁ a Valentýna VESELÁ. Podoby profesní spolupráce ve škole: případové studie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022. Pedagogický výzkum v teorii a praxi (sv. 49). ISBN 978-80-280-0253-4.
  109. NÉMIROVSKY, Irène. Podzimní mouchy, aneb, Žena z dávných dob. Translated by Karolina Foletti. 1. vyd. Brno: koedice Masarykova univerzita / B&P, 2022. ISBN 978-80-280-0144-5.
  110. SOUKUP, Petr. Pokročilá analýza dat v SPSS a AMOS. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022, 285 s. ISBN 978-80-210-9936-4.
  111. SOUKUP, Petr. Pokročilá analýza dat v SPSS a AMOS. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022, 285 s. ISBN 978-80-210-9935-7.
  112. BANĎOUCHOVÁ, Petra, Eva DITTINGEROVÁ a Martina KUROWSKI. Poradní kruh jako součást školní praxe. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022. ISBN 978-80-280-0118-6.
  113. BANĎOUCHOVÁ, Petra, Eva DITTINGEROVÁ a Martina KUROWSKI. Poradní kruh jako součást školní praxe. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022. ISBN 978-80-280-0119-3.
  114. FOLETTI, Ivan, Karolina FOLETTI a Adrien PALLADINO. Potenciál migrace. Hranice, karantény a osudy meziválečných uprchlíků. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Books & Pipes, 2022, 271 s. Parva Convivia, sv. 11. ISBN 978-80-280-0140-7. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M280-0140-2022.
  115. FOLETTI, Ivan a Martin LEŠÁK. Poutní umění ve středověku jako tělesný zážitek. Brno: Masarykova univerzita, Books & Pipes, 2022. Parva Convivia 2, II. ISBN 978-80-7485-258-9. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M280-0096-2022.
  116. ŠVEC, Vlastimil. Povolání chirurg: Specifická pomáhající profese. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022, 129 s. ISBN 978-80-280-0030-1. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M280-0030-2022.
  117. ŠVEC, Vlastimil. Povolání chirurg: Specifická pomáhající profese. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022, 129 s. ISBN 978-80-280-0029-5.
  118. MAJCÍK, Martin. Práce učitele s žákovskou chybou v komunikaci s celou třídou. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022, 135 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity 519. ISBN 978-80-280-0126-1.
  119. MAJCÍK, Martin. Práce učitele s žákovskou chybou v komunikaci s celou třídou. Online. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022, 135 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity 519. ISBN 978-80-280-0127-8. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M280-0127-2022.
  120. WHELANOVÁ, Markéta, Robert ZBÍRAL a Grinc JAN. Praktická příručka pro implementaci práva Evropské unie do českého právního řádu. Komentář s příklady k vybraným článkům Metodických pokynů pro zajišťování prací při plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022, 258 s. ISBN 978-80-280-0065-3.
  121. WHELANOVÁ, Markéta, Robert ZBÍRAL a Grinc JAN. Praktická příručka pro implementaci práva Evropské unie do českého právního řádu. Komentář s příklady k vybraným článkům Metodických pokynů pro zajišťování prací při plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii. Online. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022, 258 s. ISBN 978-80-280-0066-0.
  122. KAPOUNKOVÁ, Kateřina, Iveta HOLÁ, Gabriela KAVALÍŘOVÁ a Tamara BÍLKOVÁ. Problematika plánování tréninku v moderní gymnastice. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022, 99 s. ISBN 978-80-280-0073-8.
  123. KAPOUNKOVÁ, Kateřina, Iveta HOLÁ, Gabriela KAVALÍŘOVÁ a Tamara BÍLKOVÁ. Problematika plánování tréninku v moderní gymnastice. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022, 99 s. ISBN 978-80-280-0072-1.
  124. JANÍK, Tomáš, Jan SLAVÍK, Tereza ČEŠKOVÁ, Markéta BARTOŇOVÁ, Irena BUDÍNOVÁ, Věra FERDIÁNOVÁ, Lukáš FEŘT, Michaela HORNIAKOVÁ, Alena HOŠPESOVÁ, Jan HUSÁK, Martin JÁČ, Jiří KOHOUT, Petra KONEČNÁ, Dana KRIČFALUŠI, Markéta KUBERSKÁ, Pavel MASOPUST, Pavel MENTLÍK, Eva MINAŘÍKOVÁ, Petr NAJVAR, Alena NOHAVOVÁ, Markéta PÍŠOVÁ, Lukáš ROKOS, Václav STACKE, Stanislav ŠTĚPÁNÍK, Kateřina TOMEŠKOVÁ, Tereza TOPOLOVSKÁ, Michal VAVROŠ a Matěj VRHEL. Produktivní kultura vyučování a učení v didaktických kazuistikách. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022. Pedagogický výzkum v teorii a praxi 50. ISBN 978-80-280-0240-4.
  125. JANÍK, Tomáš, Jan SLAVÍK, Tereza ČEŠKOVÁ, Markéta BARTOŇOVÁ, Irena BUDÍNOVÁ, Věra FERDIÁNOVÁ, Lukáš FEŘT, Michaela HORNIAKOVÁ, Alena HOŠPESOVÁ, Jan HUSÁK, Martin JÁČ, Jiří KOHOUT, Petra KONEČNÁ, Dana KRIČFALUŠI, Markéta KUBERSKÁ, Pavel MASOPUST, Pavel MENTLÍK, Eva MINAŘÍKOVÁ, Petr NAJVAR, Alena NOHAVOVÁ, Markéta PÍŠOVÁ, Lukáš ROKOS, Václav STACKE, Stanislav ŠTĚPÁNÍK, Kateřina TOMEŠKOVÁ, Tereza TOPOLOVSKÁ, Michal VAVROŠ a Matěj VRHEL. Produktivní kultura vyučování a učení v didaktických kazuistikách. Online. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022. Pedagogický výzkum v teorii a praxi 50. ISBN 978-80-280-0241-1. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M280-0241-2022.
  126. MRKÝVKA, Petr. Propedeutika finančního práva I. Obecná část. 4. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022, 124 s. ISBN 978-80-210-7745-4.
  127. JANOVEC, Michal, Lukáš WEISS, Katarína KOLBENHAYEROVÁ a Marek BOČÁNEK. Propedeutika finančního práva IV. Právo finančního trhu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022, 226 s. Učebnice Právnické fakulty MU 556. ISBN 978-80-280-0025-7.
  128. LÉTALOVÁ, Jana. Propřírodně zaměřený učitel a jeho přístup k (environmentální) výchově. 1. vydání. Masarykova univerzita, 2022, 117 s. ISBN 978-80-280-0178-0.
  129. LÉTALOVÁ, Jana. Propřírodně zaměřený učitel a jeho přístup k (environmentální) výchově. Online. 1., elektronické vyd. Masarykova univerzita, 2022. ISBN 978-80-280-0179-7. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M280-0179-2022.
  130. GALETA, Jan, Ivan FOLETTI a Tomáš VALEŠ. Průvodce rozvášněným Znojmem. Průvodce městem, jeho uměním a příběhem. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022, 142 s. Zápisky z cest, sv. 4. ISBN 978-80-280-0099-8.
  131. PROKOPOVÁ, Tereza, Tereza VAFKOVÁ, Václav VAFEK, Daniel BARVÍK, Martina KOSINOVÁ a Petr ŠTOURAČ. První pomoc. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022. ISBN 978-80-280-0135-3.
  132. RUSÍNOVÁ, Eva. Přednášky a besedy z LIV. ročníku Letní školy slovanských (bohemistických) studií. Rusinová, Eva (ed.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022, 348 s. ISBN 978-80-280-0059-2.
  133. KLÁNOVÁ, Jana a Jan KRAJČIROVIČ. Příběh jedné generace. CELSPAC: 30 let na cestě. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022. ISBN 978-80-280-0098-1.
  134. KLÁNOVÁ, Jana a Jan KRAJČIROVIČ. Příběh jedné generace. CELSPAC: 30 let na cestě. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022. ISBN 978-80-280-0097-4.
  135. KRATOCHVÍLOVÁ, Jana, Jan NEHYBA, Karel PICKA, Petr SVOJANOVSKÝ a Barbora ZAVADILOVÁ. Připravenost studenta učitelství: sebehodnocení v jádrových dovednostech výuky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022. ISBN 978-80-280-0221-3.
  136. KRATOCHVÍLOVÁ, Jana, Jan NEHYBA, Karel PICKA, Petr SVOJANOVSKÝ a Barbora ZAVADILOVÁ. Připravenost studenta učitelství: sebehodnocení v jádrových dovednostech výuky. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022. ISBN 978-80-280-0222-0.
  137. RODOVÁ, Veronika. Rozhovory v Komenském. Tucet zamyšlení o výchově a vzdělávání. Online. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022, 191 s. ISBN 978-80-280-0101-8. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M280-0101-2022.
  138. RODOVÁ, Veronika. Rozhovory v Komenském. Tucet zamyšlení o výchově a vzdělávání. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022, 191 s. ISBN 978-80-280-0100-1.
  139. NOVÁKOVÁ, Eva a Růžena BLAŽKOVÁ. Rozvíjení matematické gramotnosti s využitím inovativního modulu systematického rozvoje akcelerovaných žáků 1. až 3. tříd. Metodický text pro učitele. Online. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022. ISBN 978-80-280-0271-8.
  140. VYSTRČILOVÁ, Petra, Jiří HAVEL a Petr NAJVAR. Sada nástrojů pro (sebe)hodnocení studentů na souvislé praxi. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022, 39 s. ISBN 978-80-280-0223-7.
  141. VYSTRČILOVÁ, Petra, Jiří HAVEL a Petr NAJVAR. Sada nástrojů pro (sebe)hodnocení studentů na souvislé praxi. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022, 39 s. ISBN 978-80-280-0224-4.
  142. ŠVAŘÍČEK, Roman a Hana VOŇKOVÁ. Sborník příspěvků XXX. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. Proměny výchovy a vzdělávání a jejich reflexe v pedagogickém výzkumu. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022, 342 s. ISBN 978-80-280-0090-5.
  143. ČULEN, Martin, Jiří DOHNAL a JAMPÍLEK. Selected Analytical Techniques of Solid State, Structure Identification, and Dissolution Testing in Drug Life Cycle. Analytical Techniques in Drug Life Cycle. Online. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022. ISBN 978-80-280-0193-3. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.O280-0193-2022.
  144. JANYŠKA, Josef a Marco MODUGNO. Smooth and F-smooth systems with applications to Covariant Quantum Mechanics. Online. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022, 128 s. Folia Facultatis Scientiarum Naturalium Universitatis Masarykianae Brunensia, Mathematica 20. ISBN 978-80-210-8631-9. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-8631-2022.
  145. JANYŠKA, Josef a Marco MODUGNO. Smooth and F-smooth systems with applications to Covariant Quantum Mechanics. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022, 128 s. Folia Facultatis Scientiarum Naturalium Universitatis Masarykianae Brunensia, Mathematica 20. ISBN 978-80-210-8626-5.
  146. STIBRAL, Karel. Sokol mezi obrazy. Teorie umění, estetika a umělecká kritika Miroslava Tyrše. 1. vyd. Brno: koedice Masarykova univerzita / Dokořán, 2022. ISBN 978-80-210-8641-8.
  147. KREIDL, Martin, Anna ŠŤASTNÁ, Jitka SLABÁ, Tomáš ZVONÍČEK a Dominika PERDOCH SLADKÁ. „Současná česká rodina“ – dokumentace k datům. 1., elektronické. Brno: Masarykova univerzita, 2022. ISBN 978-80-280-0083-7. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M280-0083-2023.
  148. MAURER, Joanna Monika. Sousedé. Migrace Poláků do Česka a Čechů do Polska po roce 2004. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022, 187 s. Etnologické studie 27. ISBN 978-80-280-0116-2.
  149. KUMSTÁT, Michal a Tomáš HLINSKÝ. Sportovní výživa v tréninkové a závodní praxi. 2., upravené vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022, 115 s. ISBN 978-80-280-0173-5.
  150. POTĚŠIL, Lukáš, Radislav BRAŽINA, David HEJČ, Alžbeta KRÁLOVÁ a Tomáš SVOBODA. Správní právo – zvláštní část (v příkladech a otázkách). 1. dotisk 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022, 170 s. Edice učebnic Právnické fakulty MU, č. 533. ISBN 978-80-210-9812-1.
  151. POTĚŠIL, Lukáš, Alžbeta KRÁLOVÁ a Jiří VENCLÍČEK. Správní právo procesní (v příkladech a otázkách). 1. dotisk 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022, 197 s. Učebnice č.544. ISBN 978-80-210-9054-5.
  152. FILIP, Jan, Jan SVATOŇ a Kateřina ŠIMÁČKOVÁ. Státověda. Učební text pro bakalářské studium. 4. dotisk 3. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022, 198 s. Edice učebnic Právnické fakulty MU, č. 524. ISBN 978-80-210-7972-4.
  153. BARTÁK, Miloš. Stokrát Antarktida. Online. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022, 166 s. Mezi žánry 2. ISBN 978-80-280-0048-6.
  154. BARTÁK, Miloš. Stokrát Antarktida. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022, 166 s. Mezi žánry 2. ISBN 978-80-280-0047-9.
  155. DRÁPALA, Daniel, Přemysl MÁCHA, Vojtěch BAJER, Radek BRYOL, Miroslav BUDÍK, Radim ČERVENKA, Václav MICHALIČKA, Jitka PETŘEKOVÁ, Lenka TLAPÁKOVÁ, Samuel ŠPANIHEL a Jiří WOITSCH. Stopy lidského umu. Předindustriální technické provozy na území někdejšího panství Rožnov. Brno: Masarykova univerzita, 2022. Ethnologica. ISBN 978-80-280-0201-5.
  156. BOBÁĽ, Pavel, Eva HAVRÁNKOVÁ, Adéla LAMACZOVÁ, Veronika BALLAYOVÁ a David ŠVESTKA. Student Scientific Conference MUNI Pharm. Doctorals Students 2022, The Book of Abstracts. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022. ISBN 978-80-280-0105-6.
  157. BOBÁĽ, Pavel, Petr MOKRÝ, Adéla LAMACZOVÁ a Tereza PADRTOVÁ. Student Scientific Conference MUNI Pharm. Master Students 2022, The Book of Abstracts. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022. ISBN 978-80-280-0106-3.
  158. SOBEK, Kamil, Přemysl POŘÁDEK, Vojtěch CÍGLER a Petr NEČAS. Studentská geologická konference 2022. Sborník abstraktů. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022, 24 s. ISBN 978-80-280-0061-5.
  159. GRŮZOVÁ, Lucie, Lucie JARKOVSKÁ, Martina KAMPICHLER a Katarína SLEZÁKOVÁ. Svět pro děti do tří let. Vhledy do současné podoby rané výchovy a péče v ČR. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022, 214 s. ISBN 978-80-280-0206-0.
  160. GRŮZOVÁ, Lucie, Lucie JARKOVSKÁ, Martina KAMPICHLER a Katarína SLEZÁKOVÁ. Svět pro děti do tří let. Vhledy do současné podoby rané výchovy a péče v ČR. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022. ISBN 978-80-280-0207-7. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M280-0207-2022.
  161. RASTALL, Paul. Synthetic Syntax, Meaning, and Philosophical Questions. Online. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022, 189 s. ISBN 978-80-280-0121-6.
  162. RASTALL, Paul. Synthetic Syntax, Meaning, and Philosophical Questions. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022, 189 s. ISBN 978-80-280-0120-9.
  163. KREJČOVÁ, Elena, Mateja KOSI a Kristýna DUFKOVÁ. Tematický slovník češtiny, slovinštiny a makedonštiny. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022. ISBN 978-80-280-0199-5.
  164. NĚMEC, Jiří, Lenka GULOVÁ, Hana HORKÁ, Markéta KOŠATKOVÁ, Martina KUROWSKI, Jan NEHYBA a Radek POSPÍŠIL. Teorie a metodika výchovy. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022. ISBN 978-80-280-0131-5.
  165. STIBRAL, Karel. The Art Theory, Aesthetics and Art Criticism of Miroslav Tyrš. 1. vyd. Brno: koedice Masarykova univerzita / Dokořán, 2022. ISBN 978-80-280-0128-5.
  166. ŠKODA, Jan, Pavel DVOŘÁK, Markéta WAYHELOVÁ, Martin BENEŠÍK, Tomáš BURYŠKA a Dana ŠTVERÁKOVÁ. The Biomania Student Scientific Meeting 2022. Book of Abstracts. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022. ISBN 978-80-280-0040-0.
  167. HORÁKOVÁ, Jana, Marika KUPKOVÁ a Monika SZŰCSOVÁ. The Black Box Book : Archives and Curatorship in the Age of Transformation of Art Institutions. Online. 1., elektronické vydání. Brno: Masaryk University Press, 2022. ISBN 978-80-280-0225-1. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M280-0225-2022.
  168. KONDAKOV, Nikodim Pavlovič, Ivan FOLETTI, Adrien PALLADINO a Zuzana URBANOVÁ. The Current State of Russian Folk Icon Painting. 1. vyd. Brno/Roma: koedice Masarykova univerzita / Viella Libreria Editrice, 2022, 208 s. Parva Convivia 10. ISBN 978-80-280-0108-7.
  169. KOVÁŘ, Petr, Marta KOVÁŘOVÁ, Ondřej NAVRÁTIL a Magda NAVRÁTILOVÁ GARGULÁKOVÁ. To bych zvládl taky. Umění moderny v komiksech. 2. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022. ISBN 978-80-210-8187-1.
  170. KREJČÍ, Pavel. Toponyma v české, chorvatské a bulharské frazeologii. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022, 251 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity 520. ISBN 978-80-280-0133-9. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M280-0134-2022.
  171. KREJČÍ, Pavel. Toponyma v české, chorvatské a bulharské frazeologii. Online. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022, 251 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity 520. ISBN 978-80-280-0134-6. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M280-0134-2022.
  172. NOBLE, Ivana. Tou cestou domů. Meditace s obrazy. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022. Mezi žánry 3. ISBN 978-80-280-0130-8.
  173. NOBLE, Ivana. Tou cestou domů. Meditace s obrazy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022. Mezi žánry 3. ISBN 978-80-280-0129-2.
  174. MALÝ, Jan. Trestní odpovědnost právnických osob. Vybrané hmotněprávní a procesněprávní konsekvence. Online. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022. Edice Scientia 735. ISBN 978-80-280-0195-7. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M280-0195-2022.
  175. MALÝ, Jan. Trestní odpovědnost právnických osob. Vybrané hmotněprávní a procesněprávní konsekvence. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022. Edice Scientia 735. ISBN 978-80-280-0194-0.
  176. MAZÁČKOVÁ, Jana a Petr ŽAŽA. Udržitelný rozvoj kulturně-historické krajiny a ochrana historických památek v zalesněném prostředí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022. ISBN 978-80-280-0268-8.
  177. MAZÁČKOVÁ, Jana a Petr ŽAŽA. Udržitelný rozvoj kulturně-historické krajiny a ochrana historických památek v zalesněném prostředí. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022. ISBN 978-80-280-0269-5. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M280-0269-2022.
  178. KREJČOVÁ, Elena a Nadežda STALJANOVA. Upražnenija po leksika (bălgarski ezik kato čužd za naprednali). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022. ISBN 978-80-280-0175-9.
  179. KNORRING, Irina Nikolajevna. Útěk z Ruska. Deník (1920–1921). Translated by Lucie Dlouhá - Karolina Foletti. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022. ISBN 978-80-280-0232-9.
  180. TÝČ, Vladimír. Úvod do mezinárodního a evropského práva. 4., aktualizované vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022. Edice Učebnice Právnické fakulty MU, sv. č. 539. ISBN 978-80-280-0507-8.
  181. TÝČ, Vladimír. Úvod do mezinárodního a evropského práva. 4. dotisk 3., aktualizované. Brno: Masarykova univerzita, 2022. Edice Učebnice Právnické fakulty MU, sv. č. 539. ISBN 978-80-210-8899-3.
  182. WALTARI, Mika. Válka o pravdu. Pravda o Estonsku, Lotyšsku a Litvě. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022. Poprvé v češtině, svazek 7. ISBN 978-80-280-0013-4.
  183. WALTARI, Mika. Válka o pravdu. Pravda o Estonsku, Lotyšsku a Litvě. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022. Poprvé v češtině, svazek 7. ISBN 978-80-210-9999-9.
  184. WALTARI, Mika. Válka o pravdu. Pravda o Estonsku, Lotyšsku a Litvě. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022. Poprvé v češtině, svazek 7. ISBN 978-80-210-9999-9.
  185. SMEJKALOVÁ, Terezie, Petr PALÍŠEK, Markéta ŠTĚPÁNÍKOVÁ, Anežka SMEJKALOVÁ, Jana STEHLÍKOVÁ a Linda TVRDÍKOVÁ. Veřejný pořádek, důstojnost soudce a judikatura: Tři studie využití přístupu sociálních reprezentací v analýze právních pojmů. Online. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022, 283 s. Edice Scientia 736. ISBN 978-80-280-0203-9. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M280-0203-2022.
  186. SMEJKALOVÁ, Terezie, Petr PALÍŠEK, Markéta ŠTĚPÁNÍKOVÁ, Anežka SMEJKALOVÁ, Jana STEHLÍKOVÁ a Linda TVRDÍKOVÁ. Veřejný pořádek, důstojnost soudce a judikatura: Tři studie využití přístupu sociálních reprezentací v analýze právních pojmů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022, 283 s. Edice Scientia 736. ISBN 978-80-280-0202-2.
  187. VOJÁČEK, Ladislav a Jaromír TAUCHEN. Veveří 70. Historie budovy Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Online. Brno: Masarykova univerzita, 2022, 121 s. ISBN 978-80-280-0064-6.
  188. VOJÁČEK, Ladislav a Jaromír TAUCHEN. Veveří 70. Historie budovy Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Brno: Masarykova univerzita, 2022, 121 s. ISBN 978-80-280-0063-9.
  189. POLÁČEK, Jiří, Jan BÍLEK, Erik GILK, Lukáš HOLEČEK, Miroslav CHOCHOLATÝ, David KROČA, Marek LOLLOK, Petr MAREŠ, Radomil NOVÁK, Ester NOVÁKOVÁ, Ondřej SLÁDEK, Hana SVOBODOVÁ, Martin TICHÝ, Veronika VALENTOVÁ a Adam VEŘMIŘOVSKÝ. Vladislav Vančura v literárním kontextu 20. století. Online. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022, 190 s. ISBN 978-80-280-0139-1.
  190. POLÁČEK, Jiří, Jan BÍLEK, Erik GILK, Lukáš HOLEČEK, Miroslav CHOCHOLATÝ, David KROČA, Marek LOLLOK, Petr MAREŠ, Radomil NOVÁK, Ester NOVÁKOVÁ, Ondřej SLÁDEK, Hana SVOBODOVÁ, Martin TICHÝ, Veronika VALENTOVÁ a Adam VEŘMIŘOVSKÝ. Vladislav Vančura v literárním kontextu 20. století. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022, 190 s. ISBN 978-80-280-0138-4.
  191. KŘEPELKA, Filip. Vnitřní trh Evropské unie - základní hospodářské svobody. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022, 132 s. ISBN 978-80-280-0115-5.
  192. VLČEK, Petr, Veronika PELCOVÁ, Denisa BODIŠOVÁ a Eva MLNAŘÍKOVÁ. Vodní pohybové pohádky nejen pro předškoláky. Online. 2. aktual.,elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022. ISBN 978-80-280-0053-0.
  193. VLČEK, Petr, Veronika PELCOVÁ, Denisa BODIŠOVÁ a Eva MLNAŘÍKOVÁ. Vodní pohybové pohádky nejen pro předškoláky. Online. 2. aktual.,elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022. ISBN 978-80-280-0052-3.
  194. HANÍK, Zdeněk, Ondřej FOLTÝN a Jiří PETRŮ. Volejbal pro trenéry a učitele. 1., elektronické vyd. Brno: koedice Masarykova univerzita / Český volejbalový svaz, 2022, 163 s. ISBN 978-80-210-9829-9.
  195. HANÍK, Zdeněk, Ondřej FOLTÝN a Jiří PETRŮ. Volejbal pro trenéry a učitele. 1. vyd. Brno: koedice Masarykova univerzita / Český volejbalový svaz, 2022, 163 s. ISBN 978-80-210-9828-2.
  196. RYŠÁNKOVÁ, Dagmar. Výběr písní pro Klavírní improvizaci oboru Učitelství mateřských škol. 10. dotisk 2., rozš. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022, 99 s. ISBN 978-80-210-5726-5.
  197. SUKOVÁ, Olga a Zdeňka KNECHTOVÁ. Vybrané kapitoly z intenzivní ošetřovatelské péče. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022.
  198. SOUČKOVÁ, Lenka. Výroční vědecká konference CZECRIN 2022. Sborník abstraktů. Online. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022, 40 s. ISBN 978-80-280-0074-5.
  199. HORÁKOVÁ, Jana. Výroční zpráva Filozofické fakulty Masarykovy univerzity za rok 2021. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022, 197 s. ISBN 978-80-280-0070-7.
  200. DVOŘÁČKOVÁ, Veronika, Libor ŠVANDA a Ivana REŠKOVÁ. Výuka jazyků na lékařských fakultách II. Sborník příspěvků z konference 9.-10. 9. 2021. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022. ISBN 978-80-280-0171-1.
  201. JANÍKOVÁ, Věra a Světlana HANUŠOVÁ. Výzkum v didaktice cizích jazyků V. Janíková, Věra – Hanušová, Světlana (eds.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022. ISBN 978-80-280-0309-8.
  202. JANÍKOVÁ, Věra a Světlana HANUŠOVÁ. Výzkum v didaktice cizích jazyků V. Janíková, Věra – Hanušová, Světlana (eds.). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022. ISBN 978-80-280-0310-4. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P280-0310-2022.
  203. CHYTIL, Václav a Ladislav VOJÁČEK. Vzpomínám si 2. Z pamětí Englišova žáka.. Online. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022. Reminiscentia Iuridica 2. ISBN 978-80-280-0143-8.
  204. CHYTIL, Václav a Ladislav VOJÁČEK. Vzpomínám si 2. Z pamětí Englišova žáka. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022. Reminiscentia Iuridica 2. ISBN 978-80-280-0142-1.
  205. NOVÁKOVÁ, Ester a Ondřej ZABLOUDIL PECHNÍK. XIV. studentská vědecká konference Katedry českého jazyka a literatury. 17. března 2022. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022. ISBN 978-80-280-0122-3.
  206. NOVÁKOVÁ, Ester a Ondřej ZABLOUDIL PECHNÍK. XIV. studentská vědecká konference Katedry českého jazyka a literatury. 17. března 2022. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022. ISBN 978-80-280-0123-0.
  207. WIMMEROVÁ, Michaela a David NOVÁK. XXI. setkání biochemiků a molekulárních biologů. Sborník příspěvků. 12.–13. listopadu 2019. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022, 95 s. ISBN 978-80-280-0136-0.
  208. TRNKOVÁ, Libuše. XXII. Workshop of Biophysical Chemists and Electrochemists. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022. ISBN 978-80-280-0087-5.
  209. WEBER, Pavel. XXIV. Brněnský geriatrický den a 14. Brněnsko-bratislavské gerontologické sympozium. 14. 6. 2022. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022, 38 s. ISBN 978-80-280-0075-2.
  210. KLÍMOVÁ, Viktorie a Vladimír ŽÍTEK. XXV. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022. ISBN 978-80-280-0068-4. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P280-0068-2022.
  211. HORÁKOVÁ, Tereza a Veronika ŘEZNÍČKOVÁ. Zadání, umělecká úloha a funkce v architektuře a ve výtvarném umění. 1. vyd. Brno: koedice Masarykova univerzita / B&P, 2022. ISBN 978-80-280-0228-2.
  212. ŠEDOVÁ, Jindřiška, Petra DVOŘÁKOVÁ a Filip HAMPL. Základy práva. Studijní podklad pro seminární výuku. 2.dotisk 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2022, 82 s. ISBN 978-80-210-9645-5.
  213. FOLETTI, Ivan, Karolina FOLETTI a Klára DOLEŽALOVÁ. Zápisky z cest 4. Umění středověké Arménie a Gruzie. Jižní Kavkaz. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022, 403 s. ISBN 978-80-280-0196-4. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M280-0196-2022.
  214. BÍL, Michal a Tomáš BARTONIČKA. Zvířata na silnicích. Online. 1., elektronické vydání. Brno: Masarykova univerzita a Centrum dopravního výzkumu v. v. i., 2022, 209 s. ISBN 978-80-210-8470-4. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-8470-2022.
  215. BÍL, Michal a Tomáš BARTONIČKA. Zvířata na silnicích. 1. vyd. Brno: koedice Masarykova univerzita / Centrum dopravního výzkumu, 2022, 209 s. ISBN 978-80-210-9933-3.
  216. SVOBODA, Tomáš, František HALML, David HEJČ, Sára HRUBEŠOVÁ a Denisa SKLÁDALOVÁ. Žalobní typy ve správním soudnictví – aktuální otázky. Online. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022. Edice Scientia 739. ISBN 978-80-280-0249-7. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M280-0249-2022.
  217. SVOBODA, Tomáš, František HALML, David HEJČ, Sára HRUBEŠOVÁ a Denisa SKLÁDALOVÁ. Žalobní typy ve správním soudnictví – aktuální otázky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022. Edice Scientia 739. ISBN 978-80-280-0248-0.
  218. MUŽÍKOVÁ, Leona a Jitka REISSMANNOVÁ. Život ve zdraví 2022: výzkum a praxe. Sborník anotací příspěvků z konference konané 13.–14. října 2022. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022. ISBN 978-80-280-0341-8. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P280-0341-2022.
  219. CACEK, Jan. 13th International Conference on Kinanthropology. Sport and Quality of Life. Book of Abstracts. September 7–9, 2022. 1., elektronické vyd. Masarykova univerzita, 2022. ISBN 978-80-280-0107-0.
  220. PLICHTA, Aleš, Tomáš TUREK, Nikoleta DUBJELOVÁ a Martin IVANOV. 27. Kvartér. Sborník abstraktů. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022. ISBN 978-80-280-0187-2.
  221. PLICHTA, Aleš, Tomáš TUREK, Nikoleta DUBJELOVÁ a Martin IVANOV. 27. Kvartér. Sborník abstraktů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022. ISBN 978-80-280-0186-5.
  222. MARVANOVÁ, Pavlína. 50th Conference Synthesis and Analysis of Drugs. The Book of Abstracts. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022. ISBN 978-80-280-0110-0.
  223. JURAJDA, Michal. 66. studentská vědecká konference. Program a sborník abstraktů. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022, 47 s. ISBN 978-80-280-0163-6.

  2021

  1. SOKOLOVA, Anastasija. Фонетика и фонология русского языка. Мультимедийное электронное учебное издание. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. ISBN 978-80-280-0092-9.
  2. BERGER, Olga. Синтаксические термины в русском и чешском языках: cопоставительный аспект (на материале выбранных терминов). Online. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021, 141 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, č. 507. ISBN 978-80-210-9808-4. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9808-2021.
  3. BERGER, Olga. Синтаксические термины в русском и чешском языках: cопоставительный аспект (на материале выбранных терминов). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021, 141 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity 507. ISBN 978-80-210-9807-7.
  4. RODRÍGUEZ GARCÍA, Cristina. Análisis de errores en la interlengua de aprendices de ELE universitarios checos y eslovacos. Online. 2021. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021, 339 s. Pontes Philologici 1. ISBN 978-80-210-9799-5. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9799-2021.
  5. RODRÍGUEZ GARCÍA, Cristina. Análisis de errores en la interlengua de aprendices de ELE universitarios checos y eslovacos. 2021. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021, 339 s. Pontes Philologici 1. ISBN 978-80-210-9798-8.
  6. PÁČ, Libor. Anatomie člověka II. Splanchnologie, kardiovaskulární systém, žlázy s vnitřní sekrecí. 2. dotisk 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. ISBN 978-80-210-9207-5.
  7. PÁČ, Libor a Ladislava HORÁČKOVÁ. Anatomie pohybového systému člověka. 6. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021, 117 s. ISBN 978-80-210-4953-6.
  8. SMEJKALOVÁ, Terezie, Michał ARASZKIEWICZ, Ondřej GLOGAR, Linda TVRDÍKOVÁ, Jana STEHLÍKOVÁ, Markéta ŠTĚPÁNÍKOVÁ, Terezie SMEJKALOVÁ, Markéta ŠTĚPÁNÍKOVÁ, Linda TVRDÍKOVÁ, Ondřej GLOGAR, András MOLNÁR a Lukáš HLOUCH. Argumentation 2021. International Conference on Alternative Methods of Argumentation in Law. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021, 110 s. ISBN 978-80-210-9971-5.
  9. SMEJKALOVÁ, Terezie, Michał ARASZKIEWICZ, Ondřej GLOGAR, Linda TVRDÍKOVÁ, Jana STEHLÍKOVÁ, Markéta ŠTĚPÁNÍKOVÁ, Terezie SMEJKALOVÁ, Markéta ŠTĚPÁNÍKOVÁ, Linda TVRDÍKOVÁ, Ondřej GLOGAR, András MOLNÁR a Lukáš HLOUCH. Argumentation 2021. International Conference on Alternative Methods of Argumentation in Law. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021, 110 s. ISBN 978-80-210-9972-2.
  10. VODIČKA, Jiří. Auta, emise a klima: právní nástroje environmentální regulace. Online. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021, 204 s. sv. č. 709. ISBN 978-80-210-9879-4.
  11. KRÁLÍKOVÁ, Michaela, Hana PAULOVÁ, Jiří DOSTÁL, Ondřej PEŠ, Jiří SLANINA, Eva TÁBORSKÁ a Marie TOMANDLOVÁ. Biochemie pro biomedicínské techniky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021, 177 s. ISBN 978-80-210-9857-2.
  12. PAULOVÁ, Hana, Jiří DOSTÁL, Michaela KRÁLÍKOVÁ, Ondřej PEŠ, Jiří SLANINA, Eva TÁBORSKÁ a Marie TOMANDLOVÁ. Biochemie pro nelékařské zdravotnické obory. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021, 154 s. ISBN 978-80-210-9858-9.
  13. MACHÁČEK, Jiří, Adéla BALCÁRKOVÁ, Petr DRESLER, Renáta PŘICHYSTALOVÁ a Michaela PRIŠŤÁKOVÁ. Břeclav – Pohansko X. Sídelní areál na Severovýchodním předhradí. Archeologické výzkumy v letech 2008–2016. Online. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021, 849 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 510. ISBN 978-80-210-9893-0. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9893-2021.
  14. MACHÁČEK, Jiří, Adéla BALCÁRKOVÁ, Petr DRESLER, Renáta PŘICHYSTALOVÁ a Michaela PRIŠŤÁKOVÁ. Břeclav – Pohansko X. Sídelní areál na Severovýchodním předhradí. Archeologické výzkumy v letech 2008–2016. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021, 849 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity 510. ISBN 978-80-210-9892-3.
  15. LAZAROVÁ, Bohumíra, Milan POL, Vladimír MOŠKVAN, Karl-Heinz GERHOLZ, Jörg NEUBAUER, Hannes REINKE, Anne WAGNER, Nils MARKO, Johannes SEITLE, Karl WILBERS, Bjorn Ivar MIDJO, Kari SMITH, Ingrid STENØIEN, Luis TINOCA a Tiago TEMPERA. Building University Schools in Teacher Education Programmes. Guidelines and Suggestions. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021, 54 s. ISBN 978-80-210-9901-2. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9901-2021.
  16. FOLETTI, Ivan, Ondřej JAKUBEC a Radka NOKKALA MILTOVÁ. Central Europe as a Meeting Point of Visual Cultures Circulation of Persons, Artifacts, and Ideas. 1. vyd. Rome: koedice Viella Libreria Editrice / Masarykova univerzita, 2021, 248 s. Studia Artium Mediaevalium Brunensia, 11. ISBN 978-80-210-9944-9.
  17. SLANÁ REISSMANNOVÁ, Jitka a Markéta MERTOVÁ. Cesta ke zdraví. Náměty k implementaci onkologické prevence do výuky výchovy ke zdraví. Online. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova unoverzita, 2021. ISBN 978-80-280-0117-9.
  18. SALHIOVÁ, Martina. Cesty autorské pohádky po roce 2000 v České republice a v Bulharsku. Online. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021, 171 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity 513. ISBN 978-80-210-9952-4. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9952-2021.
  19. SALHIOVÁ, Martina. Cesty autorské pohádky po roce 2000 v České republice a v Bulharsku. Online. 1., elektronické. Brno: Masarykova univerzita, 2021, 171 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity 513. ISBN 978-80-210-9952-4. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9952-2021.
  20. SALHIOVÁ, Martina. Cesty autorské pohádky po roce 2000 v České republice a v Bulharsku. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021, 171 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity 513. ISBN 978-80-210-9951-7.
  21. BENÁK, Jaroslav. Církev a stát 2020. Sborník příspěvků z konference. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021, 103 s. ISBN 978-80-210-8629-6.
  22. BENÁK, Jaroslav. Církev a stát 2021. Sborník příspěvků z konference. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021, 74 s. ISBN 978-80-210-8637-1.
  23. ŠMARDOVÁ, Jana. Co nás učí nádory. Paralely v chování buněk a lidí. Online. 1., elektronické vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2021, 363 s. ISBN 978-80-210-9700-1. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9700-2021.
  24. ŠMARDOVÁ, Jana. Co nás učí nádory. Paralely v chování buněk a lidí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021, 364 s. ISBN 978-80-210-9699-8.
  25. MALACHTA, Radovan a Patrik PROVAZNÍK. Cofola International 2021. International and National Arbitration – Challenges and Trends of the Present and Future. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021, 505 s. ISBN 978-80-210-8639-5.
  26. MALACHTA, Radovan a Patrik PROVAZNÍK. Cofola International 2021. International and National Arbitration – Challenges and Trends of the Present and Future. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021, 505 s. ISBN 978-80-210-8638-8.
  27. JANOVEC, Michal, Jan MALÝ, Josef ŠÍP a Jakub POHL. COFOLA 2021. Conference for Young Lawyers, part 2. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021, 74 s. ISBN 978-80-210-9981-4. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P210-9981-2021.
  28. JANOVEC, Michal, Jan MALÝ, Josef ŠÍP, Jakub POHL a Marika ZAHRADNÍČKOVÁ. COFOLA 2021. Sborník příspěvků mladých právníků, doktorandů a právních vědců, část 1. 2021. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021, 399 s. ISBN 978-80-210-8627-2.
  29. JANOVEC, Michal, Jan MALÝ, Josef ŠÍP, Jakub POHL a Marika ZAHRADNÍČKOVÁ. COFOLA 2021. Sborník příspěvků mladých právníků, doktorandů a právních vědců, část 3. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021, 670 s. ISBN 978-80-210-8628-9.
  30. JANOVEC, Michal, Jan MALÝ, Josef ŠÍP, Jakub POHL a Marika ZAHRADNÍČKOVÁ. COFOLA 2021. Sborník příspěvků mladých právníků, doktorandů a právních vědců, část 4. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021, 146 s. ISBN 978-80-280-0017-2.
  31. CHAMONIKOLASOVÁ, Jana, Eva GOLKOVÁ a Jiří LUKL. Collected works of Jan Firbas. Volume Five (1994–2000). Edited by Jana Chamonikolasová - Miroslav Černý - Eva Golková. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021, 398 s. Pocta osobnostem. ISBN 978-80-210-9954-8.
  32. CHAMONIKOLASOVÁ, Jana, Miroslav ČERNÝ a Eva GOLKOVÁ. Collected works of Jan Firbas. Volume Four (1987–1993). Edited by Jana Chamonikolasová - Miroslav Černý - Eva Golková. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021, 386 s. Pocta osobnostem. ISBN 978-80-210-9953-1.
  33. OSULA, Anna Maria, Dan Jerker Börje SVANTESSON, David KOSAŘ, Jakub KLODWIG, Bríd NÍ GHRÁINNE, Donald FERGUSON, Ivana KUDLÁČKOVÁ, Jakub VOSTOUPAL, Kateřina UHLÍŘOVÁ, Jan KOLOUCH a Veronika ŽOLNERČÍKOVÁ. Cybersecurity Law Casebook 2020. Online. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021, 489 s. ISBN 978-80-210-9774-2.
  34. OSULA, Anna Maria, Dan Jerker Börje SVANTESSON, David KOSAŘ, Jakub KLODWIG, Bríd NÍ GHRÁINNE, Donald FERGUSON, Ivana KUDLÁČKOVÁ, Jakub VOSTOUPAL, Kateřina UHLÍŘOVÁ, Jan KOLOUCH a Veronika ŽOLNERČÍKOVÁ. Cybersecurity Law Casebook 2020. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021, 489 s. ISBN 978-80-210-9773-5.
  35. VURM, Petr. Des rives des autres. Nouveaux récits, nouvelles esthétiques : auteurs contemporains de l’Afrique francophone subsaharienne du point de vue de l’hybridité, des migrations et de la globalisation mondiale. Online. 1., elektronické vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2021, 245 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 512. ISBN 978-80-210-9926-5. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9926-2021.
  36. VURM, Petr. Des rives des autres. Nouveaux récits, nouvelles esthétiques : auteurs contemporains de l’Afrique francophone subsaharienne du point de vue de l’hybridité, des migrations et de la globalisation mondiale. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021, 245 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity 512. ISBN 978-80-210-9925-8.
  37. SKULÍNEK, Michal. Do pekla, nebo do ráje? Evropská integrace v diskurzu českých a slovenských politických stran (1989–1998). 1. vyd. Brno: Koedice CDK a Masarykova univerzita, 2021, 224 s. Politologická řada 84. ISBN 978-80-210-9989-0.
  38. SKULÍNEK, Michal. Do pekla, nebo do ráje? Evropská integrace v diskurzu českých a slovenských politických stran (1989–1998). Online. 1., elektronické vyd. Brno: Koedice CDK a Masarykova univerzita, 2021, 224 s. Politologická řada 84. ISBN 978-80-210-9990-6.
  39. HANUŠ, Jiří, Jiří SUK, Jan KLÁPŠTĚ, Václav BŮŽEK, Tomáš MALÝ, Daniela TINKOVÁ, Radmila ŠVAŘÍČKOVÁ SLABÁKOVÁ, Markéta KŘÍŽOVÁ, Stanislav BALÍK, Lukáš FASORA, Tomáš PETRÁČEK, Jiří LACH, Petr HUSÁK, Daniela KOLENOVSKÁ, Vít SMETANA, Matěj SPURNÝ, Petr FIALA, Lubomír KOPEČEK a Vít HLOUŠEK. Dobrodružství historické interpretace. The Adventure of Historical Interpretation. Online. 1., elektronické vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2021, 291 s. Masaryk University Contributions to History 1. ISBN 978-80-210-9865-7. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9865-2021.
  40. FOLETTI, Ivan, Jan GALETA, Ondřej JAKUBEC, Radka NOKKALA MILTOVÁ, Šárka BAHOUNKOVÁ, Ruben CAMPINI, Annalisa MORASCHI, Jana ČERNOCKÁ, Martin DEUTSCH, Klára DOLEŽALOVÁ, Christian DROBE, Alžběta FILIPOVÁ, Marta FILIPOVÁ, Aleš FLÍDR, Karolina FOLETTI, Jakub FRANK, Zuzana FRANTOVÁ, Jana GAZDAGOVÁ, Veronika HALAMOVÁ, Michaela HOJDYSZ, Anna JAEGEROVÁ, Katarína KRAVČÍKOVÁ, Jiří KROUPA, Denisa KUJELOVÁ, Cassandre LEJOSNE, Martin LEŠÁK, Petra LEXOVÁ, Žaneta MARVANOVÁ, Martina MRÁZOVÁ, Helena MUSILOVÁ, Pavol MÚDRY, Adrien PALLADINO, Martina PETŘÍKOVÁ, Veronika PICHANIČOVÁ, Alena POMAJZLOVÁ, Matthew RAMPLEY, Eva RICHTROVÁ, Sabina ROSENBERGOVÁ, Marcela RUSINKO, Veronika ŘEZNÍČKOVÁ, Tereza ŘÍHOVÁ, Julia SECKLEHNER, Lubomír SLAVÍČEK, Pavel SUCHÁNEK, Michaela ŠEFERISOVÁ LOUDOVÁ, Martin ŠOLC, Pavla TICHÁ, Martin JAKUBČO, Tomáš VALEŠ, Lenka VRLÍKOVÁ a Petra WILLERTHOVÁ. Emoce v obraze od středověku po současnost. Seminář dějin umění k poctě Ladislava Kesnera. 1. vyd. Brno: koedice Masarykova univerzita / Books & Pipes, 2021, 128 s. ISBN 978-80-210-9824-4.
  41. SPARLING, Thomas Donaldson, Simona KALOVÁ a Chris RANCE. English or Czenglish. Avoiding Czechism in English. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021, 319 s. ISBN 978-80-210-9965-4.
  42. ČERNOCH, Filip, Lukáš LEHOTSKÝ, Petr OCELÍK a Jan OSIČKA. Exploring and explaining participation in local opposition : brown coal mining in Horní Jiřetín. Online. 2. doplň. a přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021, 128 s. ISBN 978-80-210-9906-7. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9906-2021.
  43. NECKAŘOVÁ, Markéta. Faculty of Medicine. Faculty Calendar 2021/2022. General Medicine. Dentistry. Physiotherapy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021, 156 s. ISBN 978-80-210-9885-5.
  44. ERBEN, Karel Jaromír. Fasciculus florum / Kytice. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021, 308 s. ISBN 978-80-210-9055-2.
  45. BRÁZDA, Radim. Filozofové ve městě. Online. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021, 152 s. MUNI ARTS 100. ISBN 978-80-210-9827-5. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9827-2021.
  46. BRÁZDA, Radim. Filozofové ve městě. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021, 152 s. MUNI ARTS 100. ISBN 978-80-210-9826-8.
  47. VODÁKOVÁ, Jana, Eva HÝBLOVÁ, Zuzana KŘÍŽOVÁ, Petr VALOUCH a Filip HAMPL. Finanční účetnictví 1. Sbírka příkladů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021, 164 s. ISBN 978-80-210-9915-9.
  48. JIRÁSEK, Ivo, Jiří NĚMEC a Richard MACKŮ. Foglar v nás : Záhada hlav a lomu. Online. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021, 183 s. ISBN 978-80-210-8635-7. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-8635-2021.
  49. JIRÁSEK, Ivo, Jiří NĚMEC a Richard MACKŮ. Foglar v nás : Záhada hlav a lomu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021, 183 s. ISBN 978-80-210-8634-0.
  50. MIZEROVÁ, Alena, Lea NOVOTNÁ, Radka VYSKOČILOVÁ a Radek GOMOLA. Freedom in the Mirror of University History. Dedicated to the 100th anniversary of the founding of Masaryk University and to all authors in its history who were silenced. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021, 155 s. ISBN 978-80-210-9743-8.
  51. MIZEROVÁ, Alena, Lea NOVOTNÁ, Radka VYSKOČILOVÁ a Radek GOMOLA. Freedom in the Mirror of University History. Dedicated to the 100th anniversary of the founding of Masaryk University and to all authors in its history who were silenced. Online. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021, 156 s. ISBN 978-80-210-9744-5.
  52. HRAZDIRA, Ivo, Vojtěch MORNSTEIN, Aleš BOUREK a Jiřina ŠKORPÍKOVÁ. Fundamentals of biophysics and medical technology. Edited by Vojtěch Mornstein. 6. dotisk 2., přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021, 325 s. ISBN 978-80-210-5758-6.
  53. VÍTKOVÁ, Zuzana, Štaffa OLGA, Chocholová EVA, Blanka KŘÍŽOVÁ, Eliška SVOBODOVÁ a Zdenka BROUŠKOVÁ. Genetics. From Pea to Genome. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. ISBN 978-80-210-9961-6.
  54. VÍTKOVÁ, Zuzana, Štaffa OLGA, Chocholová EVA, Blanka KŘÍŽOVÁ, Eliška SVOBODOVÁ a Zdenka BROUŠKOVÁ. Genetika. Od hrášku po genom. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. ISBN 978-80-210-9904-3.
  55. OSMAN, Robert. Geografie bariér. Příklady dobrých bezbariérových realizací. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021, 477 s. ISBN 978-80-210-9909-8.
  56. OSMAN, Robert. Geografie bariér. Příklady dobrých bezbariérových realizací. Online. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021, 477 s. ISBN 978-80-210-9910-4. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9910-2021.
  57. DONTCHEVA-NAVRATILOVA, Olga. Grammatical Structures in English: Meaning in Context. 1. dotisk 4. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. ISBN 978-80-210-9053-8.
  58. SCRUTON, Roger a Mark DOOLEY. Hovory s Rogerem Scrutonem. 1. vyd. Brno: koedice Masarykova univerzita / Books & Pipes, 2021, 332 s. Poprvé v češtině, svazek 6. ISBN 978-80-210-9886-2.
  59. BOTTIG, Magdalena, Christa HAMMERL, Jaromír LEICHMANN, Peter MELICHAR, Fee-Alexandra RODLER, Petr ŠPAČEK, Martin KOPECKÝ, Slavomír NEHYBA, Tomáš KUCHOVSKÝ, Jana PAZDÍRKOVÁ, Hana KRUMLOVÁ, Doris RUPPRECHT a Dominika TÓTHOVÁ. Hydrotermální potenciál oblasti Pasohlávky – Laa an der Thaya. Brožura k videu s přehledem projektu HTPO. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021, 35 s. ISBN 978-80-210-9942-5.
  60. HANUŠ, Jiří, Stanislav BALÍK, Petr DVOŘÁK, Petr FIALA, Floss PAVEL, Horák PETR, Jirsa JAKUB, Jiří LACH, Jiří MACHÁČEK, Machula TOMÁŠ, Dominik MUNZAR, Noble IVANA, Sokol JAN, Soukup DANIEL a Kateřina ŠIMÁČKOVÁ. Idea univerzity z české perspektivy. Rozhovory s Jiřím Hanušem. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021, 213 s. Masaryk University Conversations 1. ISBN 978-80-210-9762-9.
  61. HARDY, Stephen Paul. Implicating environments. The Earlier Work of Paul Carter and J.H. Prynne in the Context of Related Aspects of Later Modern Neo-Pastoral. Online. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021, 631 s. ISBN 978-80-210-9735-3. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9735-2021.
  62. HARDY, Stephen Paul. Implicating environments. The Earlier Work of Paul Carter and J.H. Prynne in the Context of Related Aspects of Later Modern Neo-Pastoral. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021, 631 s.
  63. MRKÝVKA, Petr a Johan SCHWEIGL. Interakce práva a ekonomie. 1. elektronické vydání. Brno: Masarykova Univerzita, 2021, 310 s. ISBN 978-80-210-9934-0.
  64. JEDLIČKOVÁ, Alice a Stanislava FEDROVÁ. Já z hvězd svou moudrost nevyčet… Studentský sborník intermediálních analýz. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021, 89 s. ISBN 978-80-210-8469-8. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-8469-2021.
  65. STRAKA, Ondřej. Jak měřit metakognici (nejen) u nadaných dětí. Online. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021, 97 s. ISBN 978-80-210-9905-0.
  66. JŮZOVÁ, Ivana a Nikol VICHERKOVÁ. Jak to zvládám? Vliv stresorů školního a rodinného prostředí na žáky ve věku 14–19 let. Online. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. ISBN 978-80-280-0374-6.
  67. JŮZOVÁ, Ivana a Nikol VICHERKOVÁ. Jak to zvládám? Vliv stresorů školního a rodinného prostředí na žáky ve věku 14–19 let. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. ISBN 978-80-280-0373-9.
  68. FOLETTI, Ivan, Martin F. LEŠÁK, Veronika PICHANIČOVÁ a Sabina ROSENBERGOVÁ. Je (středověk) doba temna? Umění, migrace a moc. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Books & Pipes, 2021, 163 s. ISBN 978-80-210-9907-4. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9907-2021.
  69. KOŠUT, Michal. Kapitoly z hudebních forem. 1. dotisk 3. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021, 88 s. ISBN 978-80-210-9329-4.
  70. HUSÁK, Petr. Když rozpínají ruce, dotýkají se temnot. Proměny kněžské identity v prostředí českého katolicismu v 19. a 20. století. Online. 1., elektronické. Brno: Masarykova univerzita, 2021, 454 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 511. ISBN 978-80-210-9793-3. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9793-2021.
  71. HUSÁK, Petr. Když rozpínají ruce, dotýkají se temnot. Proměny kněžské identity v prostředí českého katolicismu v 19. a 20. století. Online. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. ISBN 978-80-210-9793-3. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9793-2021.
  72. HUSÁK, Petr. Když rozpínají ruce, dotýkají se temnot. Proměny kněžské identity v prostředí českého katolicismu v 19. a 20. století. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. ISBN 978-80-210-9792-6.
  73. DASTYCH, Milan. Klinická biochemie : bakalářský obor Zdravotní laborant. 1. dotisk 3. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. ISBN 978-80-210-7788-1.
  74. KISS, Igor, Radim NĚMEČEK, Michael DOUBEK a Rostislav VYZULA. Klinická onkologie pro mediky. Solidní nádory, nádory dětského věku a hematologické malignity. Online. 3., přepr. a dopl. elektron. Brno: Masarykova univerzita, 2021. ISBN 978-80-210-9908-1.
  75. SEHNÁLEK, David a Iveta ROHOVÁ. Komentář k vybrané judikatuře Soudního dvora EU. 2. doplň. a přeprac. vyd. Brno: Masarykova Univerzita, 2021, 252 s. Učebnice - č.495. ISBN 978-80-210-9789-6.
  76. MÍSAŘOVÁ, Darina, Hana SVOBODOVÁ, Vendula MAŠTEROVÁ, Jan HERCIK, Petr ŠIMÁČEK, Hana ŠVEDOVÁ, Petr KUBÍČEK a Radek DURNA. Koncepce rozvoje geoinformačních dovedností ve výuce na základních a středních školách. Brno: Masarykova univerzita, 2021, 67 s. ISBN 978-80-280-0010-3.
  77. MÍSAŘOVÁ, Darina, Hana SVOBODOVÁ, Vendula MAŠTEROVÁ, Jan HERCÍK, Petr ŠIMÁČEK, Hana ŠVEDOVÁ, Petr KUBÍČEK a Radek DURNA. Koncepce rozvoje geoinformačních dovedností ve výuce na základních a středních školách. Online. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021, 67 s. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M280-0011-2021.
  78. SOPOUŠEK, Jiří. Laboratorní cvičení z fyzikální chemie pro bakalářské studium. 3., zcela přepracované. Brno: Masarykova univerzita, Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno, 2021, 84 s. ISBN 978-80-210-9955-5.
  79. KUČEROVÁ, Judita. Lidová píseň v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. I. díl. 1. dotisk 1. Brno: Masarykova univerzita, 2021, 108 s. ISBN 978-80-210-4719-8.
  80. KŘÍŽOVÁ, Alena. Lidový a zlidovělý šperk v českých zemích. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021, 359 s. Ethnologica. ISBN 978-80-210-9877-0.
  81. VRUBEL, Martin, Karel PANČOCHA, Věra VOJTOVÁ a Marie VÍTKOVÁ. Logbook for Special Edication doctoral program. Online. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. ISBN 978-80-210-9840-4.
  82. VRUBEL, Martin, Karel PANČOCHA, Věra VOJTOVÁ a Marie VÍTKOVÁ. Logbook pro doktorský studijní program Speciální pedagogika. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. ISBN 978-80-210-9838-1.
  83. VRUBEL, Martin, Karel PANČOCHA, Věra VOJTOVÁ a Marie VÍTKOVÁ. Logbook pro doktorský studijní program Speciální pedagogika. Online. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. ISBN 978-80-210-9839-8.
  84. ZAVADILOVÁ, Lucie. Majetkové poměry manželů – unifikace kolizního práva v rámci Evropské unie. Brno: Masarykova univerzita, 2021, 233 s.
  85. ZAVADILOVÁ, Lucie. Majetkové poměry manželů – unifikace kolizního práva v rámci Evropské unie. Online. Brno: Masarykova univerzita, 2021, 233 s. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9978-2021.
  86. ŘEHOŘOVÁ, Šárka. Masaryk University Strategic Plan 2021–2028. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021, 63 s. ISBN 978-80-210-9862-6.
  87. GAZDAGOVÁ, Jana a Lenka VRLÍKOVÁ. Materiál a materialita v architektuře v rámci Brněnské školy dějin umění. 1. vyd. Brno: koedice Books & Pipes / Masarykova univerzita, 2021, 260 s. ISBN 978-80-280-0012-7.
  88. FOLETTI, Ivan a Zuzana FRANTOVÁ. Mediální revoluce. Christianizace Evropy, Ravenna pátého století a jak obrazy mění dějiny. 1. vyd. Brno: koedice Masarykova univerzita / Books & Pipes, 2021, 166 s. Parva Convivia 9. ISBN 978-80-210-9854-1. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9854-2021.
  89. SMEKAL, Hubert, Jaroslav BENÁK, Ladislav VYHNÁNEK, Monika HANYCH a Štěpán JANKŮ. Mimoprávní vlivy na rozhodování českého Ústavního soudu. Online. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2021, 278 s. Edice Scientia, sv. 710. ISBN 978-80-210-9884-8. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9884-2021.
  90. PRŮCHA, Petr. Místní správa. 1. dotisk 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021, 277 s. Edice Učebnice Právnické fakulty MU, sv. č. 542. ISBN 978-80-210-9007-1.
  91. NECHUTOVÁ, Jana, Helena KRMÍČKOVÁ, Jana MALÁ, Lucie MAZALOVÁ, Petra MUTLOVÁ a Libor ŠVANDA. Mistr Jan Hus, učitel a kolega. Promoční promluvy M. Jana Husa. Online. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021, 202 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, č. 508. ISBN 978-80-210-9797-1. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9797-2021.
  92. NECHUTOVÁ, Jana, Helena KRMÍČKOVÁ, Jana MALÁ, Lucie MAZALOVÁ, Petra MUTLOVÁ a Libor ŠVANDA. Mistr Jan Hus, učitel a kolega. Promoční promluvy M. Jana Husa. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021, 202 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity 508. ISBN 978-80-210-9796-4.
  93. MORNSTEIN, Vojtěch, Jiří DOSTÁL a Iva SLANINOVÁ. Modelové testové otázky k přijímacím zkouškám na LF MU (fyzika, chemie, biologie). 2. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. ISBN 978-80-210-9045-3.
  94. MUSELÍK, Jan, Jakub VYSLOUŽIL a Kateřina KUBOVÁ. Modern Instrumental Methods in Solid Dosage Form Analysis. Online. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021, 231 s. ISBN 978-80-210-9724-7. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9724-2021.
  95. MUSELÍK, Jan, Jakub VYSLOUŽIL a Kateřina KUBOVÁ. Modern Instrumental Methods in Solid Dosage Form Analysis. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021, 231 s. ISBN 978-80-210-9723-0.
  96. MUSIL, Ondřej a Petr HALA. Musica viva in schola XXVII. Sborník konferenčních příspěvků. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021, 165 s. ISBN 978-80-280-0028-8. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P280-0028-2021.
  97. VOJÁČEK, Ladislav, Jaromír TAUCHEN, Karel SCHELLE a Naďa ŠTACHOVÁ. Nástin právních dějin. 7. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021, 322 s. Edice učebnic PrF MU č. 490. ISBN 978-80-210-5462-2.
  98. FRANCOVÁ, Jana. Navigátor Úvod do umění nových médií. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2021, 263 s. ISBN 978-80-210-9887-9.
  99. PŘIBYLOVÁ, Lenka. Nelineární dynamika. Multimediální elektronický výukový materiál. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. Elportál. ISBN 978-80-280-0111-7.
  100. NOVOTNÝ, Petr, Karla BRÜCKNEROVÁ, Milada RABUŠICOVÁ, Libor JUHAŇÁK, Dana KNOTOVÁ a Katarína ROZVADSKÁ. Netradiční studenti pedagogických oborů na českých vysokých školách. Online. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021, 305 s. ISBN 978-80-210-9974-6.
  101. NOVOTNÝ, Petr, Karla BRÜCKNEROVÁ, Milada RABUŠICOVÁ, Libor JUHAŇÁK, Dana KNOTOVÁ a Katarína ROZVADSKÁ. Netradiční studenti pedagogických oborů na českých vysokých školách. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021, 305 s. ISBN 978-80-210-9973-9.
  102. NOVOTNÝ, Petr, Petr NOVOTNÝ, Milada RABUŠICOVÁ, Libor JUHAŇÁK, Dana KNOTOVÁ a Katarína ROZVADSKÁ. Netradiční studenti pedagogických oborů na českých vysokých školách.. Online. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021, 306 s. ISBN 978-80-210-9974-6. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9974-2021.
  103. HOŠEK, Jiří, Jiří KOŠTA a Petr ŽÁKOVSKÝ. Ninth to mid-sixteenth century swords from the Czech Republic in their European context. Part II. Swords of medieval and early renaissance Europe as a technological and archaeological source. 1. vyd. koedice Archeologický ústav AV ČR, Praha / Archeologický ústav AV ČR, Brno / Národní muzeum Praha / Masarykova univerzita / Centrum dopravního výzkumu, 2021, 512 s.
  104. CORNÉLISSEN, Germaine, Jarmila SIEGELOVÁ a Petr DOBŠÁK. Noninvasive Methods in Cardiology 2021. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021, 101 s. ISBN 978-80-210-9970-8.
  105. GALETA, Jan, Ondřej JAKUBEC, Radka NOKKALA MILTOVÁ a Tomáš VALEŠ. Od dějin umění k uměleckému dílu. Cesty k porozumění vizuální kultuře. 1. vyd. Brno: koedice Books & Pipes / Masarykova univerzita, 2021, 662 s. Maturandum, III. ISBN 978-80-210-9993-7.
  106. DUFKOVÁ, Kristýna. Olší, Nusperg, Růžodol. Názvy dřevin v sídelních jménech českých zemí. Online. 1., elektronické. Brno: Masarykova univerzita, 2021, 331 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity 514. ISBN 978-80-210-9964-7. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9964-2021.
  107. DUFKOVÁ, Kristýna. Olší, Nusperg, Růžodol. Názvy dřevin v sídelních jménech českých zemí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021, 331 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity 514. ISBN 978-80-210-9963-0.
  108. POKORNÁ, Andrea, Alena KOMÍNKOVÁ, Andrea MENŠÍKOVÁ a Marta ŠENKYŘÍKOVÁ. Ošetřovatelské postupy založené na důkazech. 1. dotisk 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. ISBN 978-80-210-9297-6.
  109. POKORNÁ, Andrea, Alena KOMÍNKOVÁ a Nikola SIKOROVÁ. Ošetřovatelské postupy založené na důkazech. 2. díl. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021, 171 s. ISBN 978-80-210-7415-6.
  110. HOFMANN, Eduard, Hana SVOBODOVÁ, Iva FRÝZOVÁ, Tereza ČEŠKOVÁ, Radek DURNA, Darina MÍSAŘOVÁ, Petr KNECHT, Jaromír KOLEJKA, Miroslav JIREČEK, Světlana HANUŠOVÁ, Ailsa Marion RANDALL, Jaroslav SUCHÝ, Alena DOBROVOLNÁ, Pavla BUCHTOVÁ, Zuzana KRŠKOVÁ, Ondřej KRAHULEC, Filip PULTAR, Ondřej VITULA, Marek ANTAL, Jaroslav VRBAS, Marek TRÁVNÍČEK a Petr SOJÁK. Outdoor Education and its Inclusion into Teaching at PdF MU. Support for the Use of Technology and the Implementation of Research Activities in the Undergraduate Education of Future Teachers. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021, 202 s. ISBN 978-80-280-0007-3.
  111. HOFMANN, Eduard, Hana SVOBODOVÁ, Iva FRÝZOVÁ, Tereza ČEŠKOVÁ, Radek DURNA, Darina MÍSAŘOVÁ, Petr KNECHT, Jaromír KOLEJKA, Miroslav JIREČEK, Světlana HANUŠOVÁ, Ailsa Marion RANDALL, Jaroslav SUCHÝ, Alena DOBROVOLNÁ, Pavla BUCHTOVÁ, Zuzana KRŠKOVÁ, Ondřej KRAHULEC, Filip PULTAR, Ondřej VITULA, Marek ANTAL, Jaroslav VRBAS, Marek TRÁVNÍČEK a Petr SOJÁK. Outdoor Education and its Inclusion into Teaching at PdF MU. Support for the Use of Technology and the Implementation of Research Activities in the Undergraduate Education of Future Teachers. Online. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021, 202 s. ISBN 978-80-280-0008-0. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M280-0008-2021.
  112. STEHLÍKOVÁ BABYRÁDOVÁ, Hana, Alena DRURY SOJKOVÁ, Lenka BUREŠOVÁ, Lucie HÁJKOVÁ, Tereza MIKULOVÁ a Dita VALERIANOVÁ. Participace v umění a ve výchově. 1. vyd. Brno, Praha: Masarykova univerzita, Dokořán, 2021, 168 s. ISBN 978-80-210-9969-2. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9969-2021.
  113. KRATOCHVÍLOVÁ, Jana, Jana OBROVSKÁ, Dana VESELÁ, Markéta KOŠATKOVÁ, Kateřina VLČKOVÁ, Jarmila BRADOVÁ, Hana KOBLIHOVÁ a Eva TRNOVÁ. Pedagogická diagnostika a pedagogické diagnostikování. Učební materiál. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021, 90 s. ISBN 978-80-280-0018-9.
  114. STADLEROVÁ, Hana, Pavla NOVOTNÁ, Kateřina PLESNÍKOVÁ, Jana FRANCOVÁ, Marta SVOBODOVÁ a Katarína TUĽAKOVÁ. Po O. Východiska a inspirace pro výtvarnou tvorbu dětí v předškolním vzdělávání.. Online. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021, 136 s. ISBN 978-80-280-0079-0.
  115. RONOVSKÁ, Kateřina, Bohumil HAVEL a Petr LAVICKÝ. Pocta prof. Janu Hurdíkovi k 70. narozeninám. Základní otázky života, práva a vůbec…! 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021, 770 s. ISBN 978-80-210-9938-8.
  116. RONOVSKÁ, Kateřina, Bohumil HAVEL a Petr LAVICKÝ. Pocta prof. Janu Hurdíkovi k 70. narozeninám. Základní otázky života, práva a vůbec…! 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021, 770 s. ISBN 978-80-210-9937-1.
  117. ELBEL, Petr, Lukáš FÜHRER a Ondřej SCHMIDT. Pod ochranou svatého Petra? Morava a papežství ve středověku a raném novověku. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021, 605 s. ISBN 978-80-210-9947-0. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9947-2021.
  118. ELBEL, Petr, Lukáš FÜHRER, Ondřej SCHMIDT, Stanislav BÁRTA, Petra ČERNÁ, Tomáš ČERNUŠÁK, Martin FIRON, Dalibor HAVEL, Petr HOUZAR, Štěpánka HRONKOVÁ, Pavel HRUBOŇ, David KALHOUS, Viktorie KLENNEROVÁ, Tomáš KREJČÍK, Iveta KRPÁLKOVÁ, Lucia KUBOVÁ, Tereza KUČEROVÁ, Sára KVĚTOŇOVÁ, Eduard LAZORÍK, Viktor LESTYAN, Laura MANIAKOVÁ, Miluše MOUČKOVÁ, Adam PÁLKA, Tomáš PARMA, Leoš PECHA, Kristýna SEIDLOVÁ, Hana SKOPALOVÁ, Jiřina ŠTOURAČOVÁ, Radek VÁŠA, Martina VODOVÁ, Daniela WALLNEROVÁ a Irena ZAHRADNÍKOVÁ. Pod ochranou svatého Petra? Morava a papežství ve středověku a raném novověku. Brno: Munipress, 2021, 605 s. ISBN 978-80-210-9947-0. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9947-2021.
  119. KOUŘILOVÁ, Iva, Hana DVOŘÁKOVÁ, Lenka VOJTÍKOVÁ a Hana JANOŠKOVÁ. Pohyb v životě dítěte (od narození do předškolního věku). Multimediální elektronický výukový materiál. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. ISBN 978-80-210-8644-9.
  120. KAPOUNKOVÁ, Kateřina, Iva HRNČIŘÍKOVÁ, Zora SVOBODOVÁ, Marie CRHOVÁ, Ivan STRUHÁR, Alexandra MALÁ, Martina ŠPERKOVÁ, Jana HALÁMKOVÁ, Iva BUREŠOVÁ, Markéta HADRABOVÁ a Andrea JANÍKOVÁ. Pohybová aktivita jako účinný prostředek nefarmakologické péče v onkologii. Online. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021, 108 s. ISBN 978-80-210-9787-2.
  121. KASL, František. Porušení bezpečnosti osobních údajů v kontextu internetu věcí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021, 346 s. ISBN 978-80-210-9985-2.
  122. KASL, František. Porušení bezpečnosti osobních údajů v kontextu internetu věcí. Online. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021, 346 s. ISBN 978-80-210-9986-9. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9986-2021.
  123. ŠRÁMEK, Jiří. Poslední evropské století (1918–2018). Faktografické eseje. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021, 423 s. ISBN 978-80-210-8636-4.
  124. JANÍK, Tomáš, Monika ČERNÁ, Petra VYSTRČILOVÁ, Helena VAĎUROVÁ, Jan NEHYBA, Petr SVOJANOVSKÝ, Karel PICKA, Katarína SLEZÁKOVÁ, Lenka SLEPIČKOVÁ a Jana KRATOCHVÍLOVÁ. Postupy a nástroje pedagogické evaluace pro (budoucí) učitele. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021, 95 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi 48. ISBN 978-80-210-9956-2.
  125. JANÍK, Tomáš, Monika ČERNÁ, Petra VYSTRČILOVÁ, Helena VAĎUROVÁ, Jan NEHYBA, Petr SVOJANOVSKÝ, Karel PICKA, Katarína SLEZÁKOVÁ, Lenka SLEPIČKOVÁ a Jana KRATOCHVÍLOVÁ. Postupy a nástroje pedagogické evaluace pro (budoucí) učitele. Online. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021, 97 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi 48. ISBN 978-80-210-9957-9.
  126. SYSLOVÁ, Zora, Lucie ŠTĚPÁNKOVÁ, Miroslav JINDRA, Iva KOUŘILOVÁ, Hana KŘÍŽOVÁ, Leona MUŽÍKOVÁ, Pavla NOVOTNÁ, Hana STADLEROVÁ a Daniela TAYLOR. Praxe studijního programu Učitelství pro mateřské školy: Metodická příručka pro studenty. Online. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021, 115 s. ISBN 978-80-210-7982-3.
  127. MAZÁČKOVÁ, Jana, Petr ŽAŽA a Andrej PÚČAŤ. Predikce potenciálních míst k výstavbě retenčních nádrží v krajině na základě využití reliktů zaniklých vodohospodářských staveb. Certifikovaná metodika. 2021. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9911-2021.
  128. DOSEDĚL, Tomáš, Barbora HUBATKOVÁ a Tomáš KATRŇÁK. Proměna role vzdělání v době čtvrté průmyslové revoluce. 1. vyd. Brno: Koedice Barrister & Principal / Masarykova univerzita, 2021, 151 s. ISBN 978-80-210-9931-9. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9932-2021.
  129. DOSEDĚL, Tomáš. Proměna role vzdělání v době čtvrté průmyslové revoluce. Online. 1., elektronické vydání. Brno: Masarykova univerzita, Barrister & Principal, 2021, 151 s. ISBN 978-80-210-9932-6. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9932-2021.
  130. MRKÝVKA, Petr. Propedeutika finančního práva I. Obecná část. 3. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021, 124 s. ISBN 978-80-210-7745-4.
  131. RADVAN, Michal. Propedeutika finančního práva III – Daňové právo. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021, 145 s. Učebnice PrF MU, 554. ISBN 978-80-210-9948-7.
  132. TAUCHEN, Jaromír. Protistátní trestné činy včera a dnes. Sborník z konference. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021, 342 s. ISBN 978-80-210-9975-3.
  133. TAUCHEN, Jaromír. Protistátní trestné činy včera a dnes. Sborník z konference. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021, 342 s. ISBN 978-80-210-9976-0. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9976-2021.
  134. RUSÍNOVÁ, Eva. Přednášky a besedy z LIV. ročníku Letní školy slovanských (bohemistických) studií. Rusinová, Eva (ed.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021, 314 s. ISBN 978-80-210-9883-1.
  135. BUDÍNOVÁ, Irena. Přístupy nadaných žáků 1. a 2. stupně základní školy k řešení některých typů úloh v matematice. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021, 200 s. Matematika a didaktika matematiky, sv. 4. ISBN 978-80-210-9215-0.
  136. TIŠLIAR, Pavol a Monika MAŽÁROVÁ. Putovní výstava: Doba (před)covidová teoretický, koncepční a empirický pohled. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021, 127 s. ISBN 978-80-280-0002-8.
  137. ČINČERA, Jan, Bruce JOHNSON, Roman KROUFEK, Miloslav KOLENATÝ, Petra ŠIMONOVÁ a Jan ZÁLEŠÁK. Real World Learning in Outdoor Environmental Education Programs. The Practice from the Perspective of Educational Research. Online. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021, 194 s. ISBN 978-80-210-9758-2.
  138. ČINČERA, Jan, Bruce JOHNSON, Roman KROUFEK, Miloslav KOLENATÝ, Petra ŠIMONOVÁ a Jan ZÁLEŠÁK. Real World Learning in Outdoor Environmental Education Programs. The Practice from the Perspective of Educational Research. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021, 194 s. ISBN 978-80-210-9757-5.
  139. SPÁČ, Peter. Rozdeľuj a panuj : Distribúcia dotácií na Slovensku a jej dopad na komunálne voľby. Online. 1., elektronické vyd. Brno: koedice Centrum pro studium demokracie a kultury; Masarykova univerzita, 2021, 219 s. Politologická řada, sv. č. 81. ISBN 978-80-210-9843-5.
  140. SPÁČ, Peter. Rozdeľuj a panuj : Distribúcia dotácií na Slovensku a jej dopad na komunálne voľby. 1. vyd. Brno: koedice Centrum pro studium demokracie a kultury; Masarykova univerzita, 2021, 219 s. Politologická řada, sv. č. 81. ISBN 978-80-210-9842-8.
  141. BARBERA, Mary Lynch a Tracy RASMUSSEN. Rozvoj verbálního chování. Jak učit děti s autismem a jinými neurovývojovými poruchami. 3. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021, 207 s. ISBN 978-80-210-9212-9.
  142. LOSKOTOVÁ, Irena, Klápště JAN, Martin WIHODA, David KALHOUS, Rudolf PROCHÁZKA, Piekalski JERZY, Nodl MARTIN, Žemlička JOSEF, Libor JAN, Cymbalak TOMASZ, Musílek MARTIN, Podliska JAROSLAV, Havrda JAN, Zavřel JAN, Slézar PAVEL, Ostrý CTIBOR, Nováček KAREL a Břínková HEDVIKA. Rudolfovo číslo. Rudolfu Procházkovi k 65. narozeninám kolegové a přátelé. In To Rudolf Procházka on his 65th birthday, from colleagues and friends. 1. vyd. Praha: koedice Masarykova univerzita / Nakladatelství Lidové noviny / Archeologický ústav AV ČR / Archaia Brno, z. ú., 2021, 284 s. ISBN 978-80-210-9860-2.
  143. KALETA, Petr. Ruský sport v Československu od počátku první republiky do padesátých let 20. století. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2021, 274 s. ISBN 978-80-210-9968-5.
  144. FOLETTI, Ivan a Adrien PALLADINO. Sainte Foy Révélée. La plus ancienne statue médiévale à Conques. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021, 37 s. ISBN 978-80-210-9816-9.
  145. ŠVANDOVÁ, Veronika, Jaromír LITERÁK a Barbora PELÁNKOVÁ. Sborník konference didaktitky přírodních věd DidSci+ 2021. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021, 129 s. ISBN 978-80-210-9876-3.
  146. BRŇOVJÁK, Jiří a Petr ELBEL. Sigilla – arma – monetae. Sborník příspěvků k 70. narozeninám profesora Tomáše Krejčíka. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021, 524 s. ISBN 978-80-210-9847-3. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9847-2021.
  147. ODEHNALOVÁ, Lenka. Slovanský literární svět: kontexty a konfrontace IV. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021, 91 s. ISBN 978-80-210-9142-9.
  148. ODEHNALOVÁ, Lenka. Slovanský literární svět: kontexty a konfrontace IV. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021, 91 s. ISBN 978-80-210-9141-2.
  149. BLATNÝ, Marek, Petr KVĚTON a Martin JELÍNEK. Sociální procesy a osobnost 2020. Sborník příspěvků. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021, 234 s. ISBN 978-80-210-9912-8.
  150. JEŽEK, Miroslav. Sociophonology of Received Pronunciation. Native and Non-Native Environments. Online. 1., elektronické. Brno: Masarykova univerzita, 2021, 271 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, č. 509. ISBN 978-80-210-9833-6. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9833-2021.
  151. JEŽEK, Miroslav. Sociophonology of Received Pronunciation. Native and Non-Native Environments. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021, 271 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity 509. ISBN 978-80-210-9832-9.
  152. HORÁČEK, Radek, Olga BÚCIOVÁ, Martina MRÁZOVÁ a Petra LEXOVÁ. Sochařské Brno 1989–2019 / Sculpture in Brno 1989–2019. 2., doplněné vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2021, 292 s. ISBN 978-80-210-9866-4.
  153. SMEJKALOVÁ, Terezie. Soudní rozhodnutí jako autoportrét českého soudnictví. Online. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021, 277 s. Scientia 713. ISBN 978-80-210-9960-9.
  154. SMEJKALOVÁ, Terezie. Soudní rozhodnutí jako autoportrét českého soudnictví. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021, 277 s. Scientia 713. ISBN 978-80-210-9959-3.
  155. POTĚŠIL, Lukáš, Radislav BRAŽINA, David HEJČ, Alžbeta KRÁLOVÁ a Tomáš SVOBODA. Správní právo – zvláštní část (v příkladech a otázkách). 2., přeprac. a dopl. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021, 170 s. Edice učebnic Právnické fakulty MU, č. 533. ISBN 978-80-210-9812-1.
  156. HULEŠOVÁ, Martina. Srovnatelnost testových verzí slovenské maturitní zkoušky z anglického jazyka. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021, 150 s. Cizí jazyky a jejich didaktiky: teorie, empirie, praxe 10. ISBN 978-80-210-9949-4.
  157. HULEŠOVÁ, Martina. Srovnatelnost testových verzí slovenské maturitní zkoušky z anglického jazyka. Online. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021, 150 s. Cizí jazyky a jejich didaktiky: teorie, empirie, praxe 10. ISBN 978-80-210-9950-0. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9950-2021.
  158. KRATOCHVÍLOVÁ, Jana, Petr SVOJANOVSKÝ, Alena DOBROVOLNÁ, Blanka DVOŘÁKOVÁ, Johana FIALKOVÁ, Martina GRYCOVÁ, Hana HORKÁ, Marta KUCHAŘÍKOVÁ, Olga NOVOTNÁ, Hana PRACHAŘOVÁ, Jitka SLANÁ REISSMANNOVÁ, Petra SUQUET, Lucie TEŠNAROVÁ, Jitka TICHÁ a Petra VYSTRČILOVÁ. Standard kvality profesních kompetencí studenta učitelství. 2. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021, 24 s. ISBN 978-80-210-9581-6.
  159. Strategický záměr Fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity 2021–2028. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021, 32 s. ISBN 978-80-210-8190-1.
  160. Strategický záměr Fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity 2021–2028. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021, 32 s. ISBN 978-80-210-6871-1.
  161. HORÁKOVÁ, Jana. Strategický záměr Filozofické fakulty Masarykovy univerzity 2021–2028. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021, 52 s. ISBN 978-80-210-9880-0.
  162. KAŠÍKOVÁ, Iva. Strategický záměr Masarykovy univerzity na léta 2021–2028. 2021.
  163. ŘEHOŘOVÁ, Šárka. Strategický záměr Masarykovy univerzity na léta 2021–2028. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021, 63 s. ISBN 978-80-210-9861-9.
  164. BOBÁĽ, Pavel, Petr MOKRÝ a Adéla LAMACZOVÁ. Student Scientific Conference MUNI Pharm 2021. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021, 52 s. ISBN 978-80-210-9870-1.
  165. KAVAN, Jan a Matěj ROMAN. Students in Polar and Alpine Research Conference 2021 – Proceedings. Online. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021, 59 s.
  166. BRÜCKNEROVÁ, Karla. Studují spolu. Vzájemné učení mezi vysokoškolskými studenty kombinovaných studií a možnosti jeho podpory. Online. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021, 249 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. ISBN 978-80-210-9914-2. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9914-2021.
  167. BRÜCKNEROVÁ, Karla. Studují spolu. Vzájemné učení mezi vysokoškolskými studenty kombinovaných studií a možnosti jeho podpory. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021, 249 s. ISBN 978-80-210-9913-5.
  168. BRÜCKNEROVÁ, Karla. Studují spolu. Vzájemné učení mezi vysokoškolskými studenty kombinovaných studií a možnosti jeho podpory. Online. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021, 249 s. ISBN 978-80-210-9914-2. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9914-2021.
  169. KOUBEK, Petr. Subjektivní teorie a jednání učitelů: vícečetná případová studie v kontextu profesního rozvoje učitelů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021, 235 s. ISBN 978-80-210-9809-1.
  170. KOUBEK, Petr. Subjektivní teorie a jednání učitelů: vícečetná případová studie v kontextu profesního rozvoje učitelů. Online. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021, 235 s. ISBN 978-80-210-9810-7.
  171. KISSOVÁ, Lenka, Katarína SLEZÁKOVÁ, Dana DLOUHÁ, Lenka FELCMANOVÁ, Veronika MAVROGIANNOPOULOU LAPŠANSKÁ, Lenka GAJZLEROVÁ a Martin VRUBEL. Sumář dobré praxe. Zkušenosti s inzkluzivním vzděláváním. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. ISBN 978-80-280-0270-1.
  172. PŘIBYLOVÁ, Lenka. Teorie bifurkací, chaos a fraktály. Multimediální elektronický výukový materiál. 1., vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. Elportál. ISBN 978-80-280-0112-4.
  173. HOFMANN, Eduard, Hana SVOBODOVÁ, Iva FRÝZOVÁ, Tereza ČEŠKOVÁ, Radek DURNA, Darina MÍSAŘOVÁ, Petr KNECHT, Jaromír KOLEJKA, Miroslav JIREČEK, Světlana HANUŠOVÁ, Ailsa Marion RANDALL, Jaroslav SUCHÝ, Alena DOBROVOLNÁ, Pavla BUCHTOVÁ, Zuzana KRŠKOVÁ, Ondřej KRAHULEC, Filip PULTAR, Ondřej VITULA, Marek ANTAL, Jaroslav VRBAS, Marek TRÁVNÍČEK a Petr SOJÁK. Terénní výuka na PdF MU. Podpora využití technološgií a realizace výzkumných aktivit v pregraduálním vzdělávání budoucích učitelů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. ISBN 978-80-210-9916-6.
  174. HOFMANN, Eduard, Hana SVOBODOVÁ, Iva FRÝZOVÁ, Tereza ČEŠKOVÁ, Radek DURNA, Darina MÍSAŘOVÁ, Petr KNECHT, Jaromír KOLEJKA, Miroslav JIREČEK, Světlana HANUŠOVÁ, Ailsa Marion RANDALL, Jaroslav SUCHÝ, Alena DOBROVOLNÁ, Pavla BUCHTOVÁ, Zuzana KRŠKOVÁ, Ondřej KRAHULEC, Filip PULTAR, Ondřej VITULA, Marek ANTAL, Jaroslav VRBAS, Marek TRÁVNÍČEK a Petr SOJÁK. Terénní výuka na PdF MU. Podpora využití technološgií a realizace výzkumných aktivit v pregraduálním vzdělávání budoucích učitelů. Online. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. ISBN 978-80-210-9917-3. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9917-2021.
  175. LIBROVÁ, Hana, Vojtěch PELIKÁN, Lucie GALČANOVÁ a Lukáš KALA. The Faithful and the Reasonable. Chapters on ecological Foolishness. Online. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021, 263 s. Masaryk University Monographs 1. ISBN 978-80-210-9992-0. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9992-2021.
  176. LIBROVÁ, Hana, Vojtěch PELIKÁN, Lucie GALČANOVÁ a Lukáš KALA. The Faithful and the Reasonable. Chapters on ecological Foolishness. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021, 263 s. Masaryk University Monographs 1. ISBN 978-80-210-9991-3.
  177. VÁZQUEZ BARNÉS, Antonio a Magda KUČERKOVÁ. The Figurativeness of the Language of Mystical Experience. Particularities and Interpretations. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021, 278 s. ISBN 978-80-210-9997-5. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P210-9997-2021.
  178. VACEK, Lukáš a Dominika KLEKNEROVÁ. Tomáškovy dny 2021. XXX. konference mladých mikrobiologů. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021, 62 s. ISBN 978-80-210-9882-4.
  179. ENGLIŠ, Karel. Tož poslouchejte, jak jsme budovali republiku. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021, 251 s. Pocta osobnostem. ISBN 978-80-210-9867-1.
  180. KUMINKOVÁ, Eva. Tradice – proměny – identita Lidový oděv a tanec na Valašsku jako zdroje inspirace. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021, 271 s. Etnologické studie 26. ISBN 978-80-210-9962-3.
  181. SMRČKA, Aleš. Tradiční horský transport. Krkonoše, Šumava, Západní Beskydy a Javorníky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Etnologický ústav AV ČR, 2021, 255 s. Etnologické studie 25. ISBN 978-80-210-9929-6. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9929-2021.
  182. ZBIEJCZUK SUCHÁ, Ladislava a Roman NOVOTNÝ. Tvořte jako designéři: Sada 36 karet pro návrh a tvorbu skvělých služeb. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021, 84 s. ISBN 978-80-210-8383-7.
  183. FLAŠAR, Martin a Pavel ŽŮREK. Umělec nesmí nikdy ztratit odvahu. Jan Novák a Bohuslav Martinů ve světle korespondence (1947–1959). Online. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021, 423 s. ISBN 978-80-210-9891-6. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9891-2021.
  184. FLAŠAR, Martin a Pavel ŽŮREK. Umělec nesmí nikdy ztratit odvahu. Jan Novák a Bohuslav Martinů ve světle korespondence (1947–1959). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021, 423 s. ISBN 978-80-210-9890-9.
  185. JEMELKA, Petr. Úvod do ekologické problematiky. Online. 3., uprav. vyd., 1. elektr. Brno: Masarykova univerzita, 2021, 86 s. ISBN 978-80-210-9769-8.
  186. MAREČKOVÁ, Elena, Hana REICHOVÁ, Libor ŠVANDA, Natália GACHALLOVÁ, Tereza ŠEVČÍKOVÁ, Kamila NOVOTNÁ, Jan SLÍVA a Lucie MAZALOVÁ. Úvod do lékařské terminologie. Základy latiny s přihlédnutím k řečtině. 2. dotisk 7., přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021, 225 s. ISBN 978-80-210-8699-9.
  187. TÝČ, Vladimír. Úvod do mezinárodního a evropského práva. 3. dotisk 3., aktualizované. Brno: Masarykova univerzita, 2021. Edice Učebnice Právnické fakulty MU, sv. č. 539. ISBN 978-80-210-8899-3.
  188. KONEČNÝ, Pavel a Zdeněk BOCHNÍČEK. Veletrh nápadů učitelů fyziky 26. Sborník z konference. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021, 163 s. ISBN 978-80-280-0009-7.
  189. JANÍK, Tomáš. Vše pro výchovu. Lekce z pedagogiky. Online. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021, 125 s. Munice, svazek č. 6. ISBN 978-80-210-9869-5.
  190. JANÍK, Tomáš. Vše pro výchovu. Lekce z pedagogiky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021, 125 s. Munice, svazek č. 6. ISBN 978-80-210-9768-1.
  191. RYŠÁNKOVÁ, Dagmar. Výběr písní pro Klavírní improvizaci oboru Učitelství mateřských škol. 9. dotisk 2., rozš. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021, 99 s. ISBN 978-80-210-5726-5.
  192. RYŠÁNKOVÁ, Dagmar. Výběr písní pro Klavírní improvizaci oboru Učitelství mateřských škol. 8. dotisk 2., rozš. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021, 99 s. ISBN 978-80-210-5726-5.
  193. ROZEHNALOVÁ, Naděžda, Jiří VALDHANS a Radovan MALACHTA. Vybrané kapitoly z mezinárodního práva soukromého. Online. 3., 2. elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021, 128 s. ISBN 978-80-210-9895-4.
  194. NOVÁKOVÁ, Andrea a Kamil SOBEK. Vyjmenovaná slova s Radkou a Kájou a pejskem Ottou. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021, 56 s. ISBN 978-80-210-9995-1.
  195. NOVÁKOVÁ, Andrea a Kamil SOBEK. Vyjmenovaná slova s Radkou a Kájou a pejskem Ottou. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021, 56 s. ISBN 978-80-210-9994-4.
  196. NOVÁKOVÁ, Andrea a Kamil SOBEK. Vyjmenovaná slova s Radkou a Kájou a pejskem Ottou. 1. elektronické vydání. Brno: Masaryk University Press, 2021, 56 s. ISBN 978-80-210-9995-1.
  197. HORÁKOVÁ, Jana. Výroční zpráva Filozofické fakulty Masarykovy univerzity za rok 2020. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021, 172 s. ISBN 978-80-210-9966-1.
  198. ČEŘOVSKÁ, Martina. Výslovnost ve výuce německého jazyka na ZŠ. Online. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021, 141 s. Cizí jazyky a jejich didaktiky: teorie, empirie, praxe 9. ISBN 978-80-210-9903-6.
  199. ČEŘOVSKÁ, Martina. Výslovnost ve výuce německého jazyka na ZŠ. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021, 141 s. Cizí jazyky a jejich didaktiky: teorie, empirie, praxe 9. ISBN 978-80-210-9902-9.
  200. JANÍKOVÁ, Věra a Světlana HANUŠOVÁ. Výzkum v didaktice cizích jazyků IV. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. ISBN 978-80-280-0055-4.
  201. JANÍKOVÁ, Věra a Světlana HANUŠOVÁ. Výzkum v didaktice cizích jazyků IV. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. ISBN 978-80-280-0054-7.
  202. ENGLIŠ, Karel. Vzpomínky na T. G. Masaryka. 1. dotisk 1. Brno: Masarykova univerzita, 2021, 63 s. ISBN 978-80-210-9790-2.
  203. ENGLIŠ, Karel. Vzpomínky na T. G. Masaryka. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021, 63 s. ISBN 978-80-210-9791-9.
  204. ENGLIŠ, Karel. Vzpomínky na T. G. Masaryka. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021, 63 s. ISBN 978-80-210-9790-2.
  205. HRUŠKOVÁ, Jana, Juraj JAKUBÍK, Michal HENDRYCH, Paštěka RICHARD, Jana SVAČINOVÁ, Ksenia BUDINSKAYA, Kujalová VERONIKA, Vejtasová VERONIKA a Zuzana NOVÁKOVÁ. Workbook fyziologie protokoly. Biomedicínská technika a nelékařské obory. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021, 178 s. ISBN 978-80-210-9897-8.
  206. NOVÁKOVÁ, Ester, Ondřej ZABLOUDIL PECHNÍK, Gabriela ČERMÁKOVÁ, Radim OŠMERA, Veronika TINKOVÁ, Zuzana PROCHÁZKOVÁ, Miroslav JINDRA, Tereza ŠVANDOVÁ, Klára BŘEZINOVÁ a Alexandra GONČARENKO. XIII. studentská vědecká konference Katedry českého jazyka a literatury. 18. března 2021. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021, 108 s. ISBN 978-80-210-9928-9.
  207. NOVÁKOVÁ, Ester, Ondřej ZABLOUDIL PECHNÍK, Gabriela ČERMÁKOVÁ, Radim OŠMERA, Veronika TINKOVÁ, Zuzana PROCHÁZKOVÁ, Miroslav JINDRA, Tereza ŠVANDOVÁ, Klára BŘEZINOVÁ a Alexandra GONČARENKO. XIII. studentská vědecká konference Katedry českého jazyka a literatury. 18. března 2021. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021, 108 s. ISBN 978-80-210-9927-2.
  208. TRNKOVÁ, Libuše. XXI. Workshop of Biophysical Chemists and Electrochemists. Book of abstracts. Online. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021, 131 s. ISBN 978-80-210-9943-2.
  209. GIMUNOVÁ, Marta. Základy anatomie pro využití ve sportu. Multimediální elektronický výukový materiál. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. Elportál. ISBN 978-80-280-0043-1.
  210. DUBOVÝ, Petr a Radim JANČÁLEK. Základy neuroanatomie a nervových drah I. 3. dotisk 2., přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021, 114 s. ISBN 978-80-210-7426-2.
  211. DUBOVÝ, Petr a Ilona KLUSÁKOVÁ. Základy neuroanatomie a nervových drah II. 2. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021, 111 s. ISBN 978-80-210-6355-6.
  212. KROUPA, Jiří a Jaroslav BENÁK. Základy politického systému České republiky. Učební text pro bakalářské studium. 4., aktualizované vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2021, 89 s. ISBN 978-80-210-8630-2.
  213. ŠEDOVÁ, Jindřiška, Petra DVOŘÁKOVÁ a Filip HAMPL. Základy práva. Studijní podklad pro seminární výuku. 1.dotisk 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2021, 82 s. ISBN 978-80-210-9645-5.
  214. PRŮCHA, Petr. Základy správního práva. Učební text pro bakalářské studium. 4. dotisk 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021, 254 s. Edice učebnic Právnické fakulty MU, sv. č. 535. ISBN 978-80-210-8517-6.
  215. LOSKOTOVÁ, Irena, Martin HLOŽEK, Markéta TYMONOVÁ, Vojtěch NOSEK, Zdeňka MĚCHUROVÁ, Petr HOLUB, Lenka SEDLÁČKOVÁ, Antonín ZŮBEK, Hana JORDÁNKOVÁ, Zofia JAGOSZ-ZARZYCKA a Miroslava GREGEROVÁ. Zdroje a šíření vybraných komodit keramické produkce vrcholného a pozdního středověku. Online. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021, 435 s. ISBN 978-80-210-9920-3. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9920-2021.
  216. VÁLEK, Jan, Peter MARINIČ a Pavel PECINA. 14. mezinárodní vědecká konference Didaktická konference 2021. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021, 156 s. ISBN 978-80-210-9998-2.
  217. GALMIZ, Oleksandr, Vlasta ŠTĚPÁNOVÁ, Richard KRUMPOLEC, Slavomír SIHELNÍK a Dušan KOVÁČIK. 2nd Plasma Nanotechnologies and Bioapplications Workshop. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021, 65 s. ISBN 978-80-210-9946-3.
  218. GALMIZ, Oleksandr, Vlasta ŠTĚPÁNOVÁ, Richard KRUMPOLEC, Slavomír SIHELNÍK a Dušan KOVÁČIK. 2nd Plasma Nanotechnologies and Bioapplications Workshop. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021, 65 s. ISBN 978-80-210-9945-6.
  219. PLICHTA, Aleš, Tomáš TUREK, Kristína MAJOROŠOVÁ a Martin IVANOV. 26. Kvartér. Sborník abstraktů. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. ISBN 978-80-210-9988-3.
  220. PLICHTA, Aleš, Tomáš TUREK, Kristína MAJOROŠOVÁ a Martin IVANOV. 26. Kvartér. Sborník abstraktů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. ISBN 978-80-210-9987-6.
  221. JURAJDA, Michal. 65. studentská vědecká konference. Program a sborník abstraktů. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021, 71 s. ISBN 978-80-210-6313-6.

  2020

  1. PÁČ, Libor. Anatomie člověka II. Splanchnologie, kardiovaskulární systém, žlázy s vnitřní sekrecí. 1. dotisk 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. ISBN 978-80-210-9207-5.
  2. PÁČ, Libor a Ladislava HORÁČKOVÁ. Anatomie pohybového systému člověka. 5. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020, 117 s. ISBN 978-80-210-4953-6.
  3. JOUKAL, Marek a Ladislava HORÁČKOVÁ. Anatomie pohybového systému pro fyzioterapeuty. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. ISBN 978-80-210-6602-1.
  4. HRADILOVÁ SVÍŽENSKÁ, Ivana, Michaela RAČANSKÁ a Petr DUBOVÝ. Anatomy. Handbook of Splanchnology and Angiology. 3. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020, 154 s. ISBN 978-80-210-6771-4.
  5. PÁČ, Libor, Ladislava HORÁČKOVÁ a Hana NECHUTOVÁ. Anatomy of human locomotor system. 4. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. ISBN 978-80-210-5258-1.
  6. HRADILOVÁ SVÍŽENSKÁ, Ivana, Michaela RAČANSKÁ a Petr DUBOVÝ. Anatomy. Peripheral Nervous System. 2. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. ISBN 978-80-210-8993-8.
  7. HRADILOVÁ SVÍŽENSKÁ, Ivana, Michaela RAČANSKÁ a Petr DUBOVÝ. Anatomy. Peripheral Nervous System. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. ISBN 978-80-210-8993-8.
  8. KLAPUCHOVÁ, Petra. Approche épilinguistique des adolescents québécois sur la situation linguistique au Québec. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020, 208 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. č. 505. ISBN 978-80-210-9732-2.
  9. POLOUČEK, Oto. Babičky na bigbítu. Společenský život na moravském venkově pozdního socialismu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020, 167 s. Etnologické studie 24. ISBN 978-80-210-9681-3.
  10. VOGEL, Radek. Basics of Lexicology. 1. dotisk 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020, 97 s. ISBN 978-80-210-7154-4.
  11. NEPUSTIL, Pavel a Markéta GEREGOVÁ. Bez podmínek. Metody psychosociální podpory pro lidi užívající drogy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020, 219 s. ISBN 978-80-210-9667-7.
  12. NEPUSTIL, Pavel a Markéta GEREGOVÁ. Bez podmínek. Metody psychosociální podpory pro lidi užívající drogy. Online. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020, 219 s. ISBN 978-80-210-9668-4. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9668-2020.
  13. FOLETTI, Ivan a Adrien PALLADINO. Byzantium or Democracy? Kondakov’s Legacy in Emigration: the Institutum Kondakovianum and André Grabar, 1925–1952. 1. vyd. Brno-Rome: Masarykova univerzita, Viella, 2020, 211 s. Parva Convivia 8. ISBN 978-80-210-9637-0.
  14. KLONTZA, Věra. Cesty horním Kurveleshem v čase a prostoru. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020, 39 s. ISBN 978-80-210-9708-7.
  15. BENÁK, Jaroslav. Církev a stát 2020. Sborník příspěvků z konference. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020, 103 s. ISBN 978-80-210-9747-6.
  16. VALDHANS, Jiří, Silvia ELIÁŠOVÁ, Radovan MALACHTA, Kateřina ZABLOUDILOVÁ, Kristina SEDLÁKOVÁ SALIBOVÁ a Michaela GARAJOVÁ. Cofola International 2020. Brexit and its Consequences. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020, 119 s. ISBN 978-80-210-9801-5. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P210-9801-2020.
  17. VALDHANS, Jiří, Silvia ELIÁŠOVÁ, Radovan MALACHTA, Kateřina ZABLOUDILOVÁ, Kristina SEDLÁKOVÁ SALIBOVÁ a Michaela GARAJOVÁ. Cofola International 2020. Brexit and its Consequences. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020, 119 s. ISBN 978-80-210-9800-8.
  18. STEHLÍKOVÁ BABYRÁDOVÁ, Hana, Tereza MIKULOVÁ, Petra VICHROVÁ, Lucie HÁJKOVÁ, Lorrie BLAIR, Alena DRURY SOJKOVÁ, Hay KENNETH, Amélie LEMIEUX, Katherin PARAYRE, Anita SINNER, Jan SLAVÍK a Ernst WAGNER. Connection – Contact – Community. Permanent on-line in Education of Art. 1. vyd. Praha / Brno: Dokořán / Masaryk University Press, 2020, 239 s. ISBN 978-80-210-9661-5.
  19. ŠIBOR, Jiří. Cvičebnice organické chemie. 2. dotisk 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. ISBN 978-80-210-8474-2.
  20. ŠIBOR, Jiří. Cvičebnice organické chemie. 1. dotisk 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. ISBN 978-80-210-8474-2.
  21. VAŇHARA, Petr a Jana DUMKOVÁ. Cytologický a embryologický atlas. Online. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. ISBN 978-80-210-9542-7.
  22. ČAPKA, František. Dějiny v datech. Politika, hospodářství, kultura zemí Koruny české a světa v souběhu. Od Sáma po nástup Habsburků. Od 7. století do roku 1526. 1. vyd. Brno; Praha: Masarykova univerzita; Euromedia Group, 2020, 149 s. Universum. ISBN 978-80-210-9506-9.
  23. BLAŽKOVÁ, Růžena. Didaktika matematiky se zaměřením na specifické poruchy učení. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020, 194 s. Matematika a didaktika matematiky, sv. 2. ISBN 978-80-210-8673-9. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-8673-2017.
  24. JARKOVSKÁ, Lucie, Martina KAMPICHLER a Katarína SLEZÁKOVÁ. Diverzifikace předškolního vzdělávání v ČR. Online. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020, 89 s. ISBN 978-80-210-9625-7. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9625-2020.
  25. JARKOVSKÁ, Lucie, Martina KAMPICHLER a Katarína SLEZÁKOVÁ. Diverzifikace předškolního vzdělávání v ČR. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020, 89 s. ISBN 978-80-210-9624-0.
  26. SELUCKÁ, Markéta, Michal JANOUŠEK a Jiří VALDHANS. Dny práva 2019. Zajištění dluhu. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020, 104 s. ISBN 978-80-210-9804-6.
  27. LAVICKÝ, Petr a Jiří VALDHANS. Dny práva 2019. 100 let Brněnské školy normativní teorie. Online. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020, 124 s. ISBN 978-80-210-9740-7.
  28. POLÁKOVÁ, Jana. Dva životy, dvě kultury, dvě země. Řekové na českém území od 2. poloviny 20. století do současnosti. Online. 1., elektronické vyd. Vydal nadační fond Hellenika ve spolupráci s MZM a MU., 2020, 313 s. ISBN 978-80-210-9672-1.
  29. POLÁKOVÁ, Jana. Dva životy, dvě kultury, dvě země. Řekové na českém území od 2. poloviny 20. století do současnosti. 1. vyd. Vydal nadační fond Hellenika ve spolupráci s MZM a MU, 2020, 313 s. ISBN 978-80-210-9665-3.
  30. KRCHŇÁK, Daniel. Dvě hemisféry – dva světy. O vztahu asymetrie mozku a trendů v současné západní společnosti. Online. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020, 315 s. ISBN 978-80-210-9664-6.
  31. KRCHŇÁK, Daniel. Dvě hemisféry – dva světy. O vztahu asymetrie mozku a trendů v současné západní společnosti. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020, 315 s. ISBN 978-80-210-9663-9.
  32. KLÍMOVÁ, Květoslava a Jitka ZÍTKOVÁ. Edukace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v českém jazyce a literatuře – zaměření na žáky s SPU a zdravotním znevýhodněním. Online. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020, 410 s. ISBN 978-80-210-9834-3.
  33. BARTOŇOVÁ, Miroslava a Marie VÍTKOVÁ. Efektivní vyučování v heterogenní třídě se zřetelem na metody a učební strategie. Online. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020, 122 s. ISBN 978-80-210-9830-5.
  34. BARTOŇOVÁ, Miroslava a Marie VÍTKOVÁ. Efektivní vyučování v heterogenní třídě se zřetelem na metody a učební strategie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020, 122 s.
  35. SVOBODA, František a Simona ŠKARABELOVÁ. Ekonomika kultury. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020, 283 s. ISBN 978-80-210-9633-2.
  36. NECKAŘOVÁ, Markéta. Faculty Calendar 2020/2021. General Medicine. Dentistry. Physiotherapy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020, 158 s. ISBN 978-80-210-9642-4.
  37. ČERNÝ, Michal. Fenomenologicko-pragmatistická interpretace hyperkonektivistického světa: k problémům filosofie informace. Online. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020, 154 s. ISBN 978-80-210-9455-0.
  38. VODÁKOVÁ, Jana, Eva HÝBLOVÁ, Zuzana KŘÍŽOVÁ, Petr VALOUCH a Filip HAMPL. Finanční účetnictví 2. Sbírka příkladů. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020, 157 s. ISBN 978-80-210-9619-6.
  39. VODÁKOVÁ, Jana, Eva HÝBLOVÁ, Zuzana KŘÍŽOVÁ, Petr VALOUCH a Filip HAMPL. Finanční účetnictví 2. Sbírka příkladů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020, 157 s. ISBN 978-80-210-9644-8.
  40. PUCHNAROVÁ, Kamila. Formulierungsverfahren der Antworten in politischen Diskussionen. Am Beispiel der Fernsehtalkshow Günther Jauch. 1. vyd. Brno: Masaryk University Press, 2020, 258 s. ISBN 978-80-210-9519-9.
  41. HEADLANDOVÁ KALISCHOVÁ, Irena a Martin NĚMEC. Functional Plurality of Language in Contextualised Discourse. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020, 172 s. ISBN 978-80-210-9767-4. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P210-9767-2020.
  42. HEADLANDOVÁ KALISCHOVÁ, Irena a Martin NĚMEC. Functional Plurality of Language in Contextualised Discourse. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020, 172 s. ISBN 978-80-210-9766-7.
  43. RŮŽIČKOVÁ, Petra, Pavla FIALOVÁ, Petra STUCHLÍK FIŠEROVÁ, Simona Rozárka JÍLKOVÁ, Barbora NEŽIKOVÁ, Jiří PALÁT, Tomáš PERSAŇ, Jaromír SOBOTKA a Jana KLÁNOVÁ. Fundamentals in Environmental Processes Research. Laboratory Course. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020, 69 s. ISBN 978-80-210-9685-1.
  44. HRAZDIRA, Ivo, Vojtěch MORNSTEIN, Aleš BOUREK a Jiřina ŠKORPÍKOVÁ. Fundamentals of biophysics and medical technology. Edited by Vojtěch Mornstein. 5. dotisk 2., přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. ISBN 978-80-210-5758-6.
  45. MIKEŠ, Marek. Gendži monogatari a populární literatura období Edo. Online. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020, 206 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, č. 503. ISBN 978-80-210-9713-1. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9713-2020.
  46. MIKEŠ, Marek. Gendži monogatari a populární literatura období Edo. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020, 204 s. Spisy Filozofické Fakulty Masarykovy univerzity (číslo 503). ISBN 978-80-210-9712-4.
  47. DUBOVÝ, Petr. Gross anatomy and structure of the human nervous system. Part I. Surface anatomy and structural arrangement of the central nervous system. 4. dotisk 3. vyd. Brno: Masaryk University Press, 2020, 92 s. ISBN 978-80-210-6125-5.
  48. VAŇHARA, Petr, Miroslava SEDLÁČKOVÁ, Irena LAUSCHOVÁ, Svatopluk ČECH a Aleš HAMPL. Guide to General Histology and Microscopic Anatomy. Online. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. ISBN 978-80-210-9671-4.
  49. JIREČEK, Miroslav. Historie 2019. Sborník prací z celostátní studentské vědecké konference konané 17. a 18. dubna 2019 v Brně. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020, 210 s. ISBN 978-80-210-9817-6.
  50. HUSA, Petr, Lenka KRBKOVÁ, Svatava SNOPKOVÁ, Václav MUSIL, Lukáš HOMOLA, Roman STEBEL, Lenka VOJTILOVÁ, Matúš MIHALČIN, Petr HUSA, Kateřina HAVLÍČKOVÁ, Miriam MALÁ, Evelína KOVÁCSOVÁ a Peter MIKOLÁŠEK. Infectious Diseases. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2020, 179 s. ISBN 978-80-210-9729-2.
  51. DOLEŽALOVÁ, Lenka, Ilona FIALOVÁ, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Evžen ŘEHULKA, Ivo ŠLAPÁK a Marie VÍTKOVÁ. Inkluze žáků se zdravotním postižením z pohledu lékaře, psychologa a pedagoga. Osvětové aktivity na podporu inkluzivního vzdělávání. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020, 144 s. ISBN 978-80-210-9596-0.
  52. BARTOŇOVÁ, Miroslava, Alena SEDLÁČKOVÁ a Marie VÍTKOVÁ. Inkluzivní didaktika v praxi základní školy. Teorie, výzkum a praxe. Online. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020, 141 s. ISBN 978-80-210-9831-2.
  53. BARTOŇOVÁ, Miroslava, Alena SEDLÁČKOVÁ a Marie VÍTKOVÁ. Inkluzivní didaktika v praxi základní školy. Teorie, výzkum a praxe. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020, 141 s. ISBN 978-80-210-9585-4.
  54. ŠTĚPÁNEK, Václav, Dimitri KIRJAKOVSKÝ, Jaroslav PÁNEK, Ivo POSPÍŠIL, Ladislav HLADKÝ, Pavel KREJČÍ, Ivan DOROVSKÝ, Miroslav KOUBA, Libuše VALENTOVÁ, Zvonko TANESKI, Ivana SRBKOVÁ, Ilona JANYŠKOVÁ, Jan PELIKÁN, Ondřej VOJTĚCHOVSKÝ, Miroslav TEJCHMAN a Helena BOČKOVÁ. Ivanu Dorovskému ad honorem. Příspěvky z kolokvia k 85. narozeninám prof. dr. Ivana Dorovského, DrSc. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020, 214 s. ISBN 978-80-210-9604-2.
  55. HLAĎO, Petr, Lucia KVASKOVÁ, Lenka HLOUŠKOVÁ, Bohumíra LAZAROVÁ, Stanislav JEŽEK, Libor JUHAŇÁK, Petr MACEK, Petra DAŇSOVÁ, Jaroslav GOTTFRIED, Petr PALÍŠEK, Karel REČKA a Václav ŠAŠINKA. Kariérová adaptabilita : její podoby, proměny, souvislosti a role v životě mladých dospělých procházejících středním odborným vzděláváním. Online. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020, 208 s. monografie. ISBN 978-80-210-9692-9. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9692-2020.
  56. HLAĎO, Petr, Lucia KVASKOVÁ, Lenka HLOUŠKOVÁ, Bohumíra LAZAROVÁ, Stanislav JEŽEK, Libor JUHAŇÁK, Petr MACEK, Petra DAŇSOVÁ, Jaroslav GOTTFRIED, Petr PALÍŠEK, Karel REČKA a Václav ŠAŠINKA. Kariérová adaptabilita : její podoby, proměny, souvislosti a role v životě mladých dospělých procházejících středním odborným vzděláváním. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020, 208 s. monografie. ISBN 978-80-210-9666-0.
  57. MUZIKANT, Mojmír a Roland Anton WAGNER. Kleines derivationelles Valenzlexikon zu einigen zentralen Valenzträgern im Deutschen und Tschechischen. Online. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020, 439 s. ISBN 978-80-210-9572-4. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9108-2018.
  58. HÁJEK, Lukáš a Stanislav BALÍK. Komunální volby v roce 2018. Online. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020, 229 s. Ediční řada Monografie ; svazek č. 71. ISBN 978-80-210-9603-5.
  59. HÁJEK, Lukáš a Stanislav BALÍK. Komunální volby v roce 2018. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020, 229 s. Ediční řada Monografie ; svazek č. 71. ISBN 978-80-210-9602-8.
  60. BUDÍNOVÁ, Irena a Lenka PAVLÍČKOVÁ. Konstrukční úlohy. Učební text pro studenty učitelství matematiky 2. stupně základní školy. Online. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. ISBN 978-80-210-9819-0.
  61. BUDÍNOVÁ, Irena a Lenka PAVLÍČKOVÁ. Konstrukční úlohy. Učební text pro studenty učitelství matematiky 2. stupně základní školy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. ISBN 978-80-210-9818-3.
  62. TOMANDL, Jan, Jaroslav ČUŘÍK, Kristýna MARŠOVSKÁ a Tereza FOJTOVÁ. Krizová komunikace : principy - zkušenosti - postupy. Online. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020, 221 s. ProMedia, sv. 1. ISBN 978-80-210-9638-7.
  63. TOMANDL, Jan, Jaroslav ČUŘÍK, Kristýna MARŠOVSKÁ a Tereza FOJTOVÁ. Krizová komunikace : principy - zkušenosti - postupy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020, 221 s. ProMedia, sv. 1. ISBN 978-80-210-9636-3.
  64. LAZAROVÁ, Bohumíra, Milan POL, Ruud LELIEUR, Wouter SCHELFHOUT, Jan VANHOOF, Kristin VANLOMMEL, Mateja BREJC, Justina ERČULJ, Torbjorn HORTLUND, Kristina MALMBERG, Linda DEVLIN, Rachel MORGAN-GUTHRIE, Tracy WALLIS, Daniel CEBRIÁN a Manuel CEBRIÁN. Leading Learning Networks in Education. Theoretical Framework and School Leaders´ Perspectives across Europe. 1., elektronické vyd. Brno: Masaryk University Press, 2020, 100 s. ISBN 978-80-210-9591-5.
  65. LAZAROVÁ, Bohumíra, Milan POL, Ruud LELIEUR, Wouter SCHELFHOUT, Jan VANHOOF, Kristin VANLOMMEL, Mateja BREJC, Justina ERČULJ, Torbjorn HORTLUND, Kristina MALMBERG, Linda DEVLIN, Rachel MORGAN-GUTHRIE, Tracy WALLIS, Daniel CEBRIÁN a Manuel CEBRIÁN. Leading Learning Networks in Education. Theoretical Framework and School Leaders´ Perspectives across Europe. 1. vyd. Brno: Masaryk University Press, 2020, 100 s. ISBN 978-80-210-9589-2.
  66. MORNSTEIN, Vojtěch, Vladan BERNARD, Marek DOSTÁL, Ivo HRAZDIRA, Erik STAFFA, Jaromír ŠRÁMEK a Daniel VLK. Lékařská fyzika a biofyzika. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020, 339 s. ISBN 978-80-210-8984-6.
  67. BENEŠ, Pavel, Sylvie PETROVÁ, Petr VESELÝ, Svatopluk SYNEK, Šárka SKORKOVSKÁ, Miroslav DOSTÁLEK, Libuše NOVÁKOVÁ KNOLLOVÁ, Jana SOKOLOVÁ ŠIDLOVÁ a Marek RAŠOVSKÝ. Logbook pro cvičení bakalářského studijního programu Optika a optometrie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020, 113 s. ISBN 978-80-210-9607-3.
  68. BENEŠ, Pavel, Hana FRAITOVÁ, Miroslav DOSTÁLEK, Kateřina MALÁ, Sylvie PETROVÁ a Svatopluk SYNEK. Logbook pro cvičení bakalářského studijního programu Ortoptika. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020, 208 s. ISBN 978-80-210-9526-7.
  69. NEWTON, Isaac. Matematické principy přírodní filozofie. Výbor z díla. Dopisy Isaaca Newtona Richardu Bentleymu. 1. vyd. Brno, Praha: Masarykova univerzita & Togga s. r. o., 2020, 242 s. Fontes scientiae, sv. 1. ISBN 978-80-210-9558-8.
  70. MÍCHALOVÁ, Zdeňka. Měšťané, umělci, řemeslníci. Výtvarná kultura v Telči a Slavonicích v době renesance. 1. vyd. Brno: koedice Masarykova univerzita / Books & Pipes, 2020, 166 s. Maturandum. ISBN 978-80-210-9691-2.
  71. FIALOVÁ, Ilona. Metodika práce s třídním kolektivem v inkluzivní třídě se zaměřením na žáky s epilepsií. Metodická příručka. Online. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020, 188 s. ISBN 978-80-210-9855-8.
  72. CHLEBORADOVÁ, Barbora a Petr KOPEČNÝ. Metodika práce s třídním kolektivem v inkluzivní třídě se zaměřením na žáky s narušenou komunikační schopností. Online. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020, 126 s. ISBN 978-80-210-9841-1.
  73. OPATŘILOVÁ, Dagmar a Dana ZÁMEČNÍKOVÁ. Metodika práce s třídním kolektivem v inkluzivní třídě se zaměřením na žáky s tělesným postižením. Metodická příručka. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020, 268 s. ISBN 978-80-210-5578-0.
  74. BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona, Lenka DOLEŽALOVÁ a Radka HORÁKOVÁ. Metodika práce s třídním kolektivem v inkluzivní třídě se zaměřením na žáky se sluchovým postižením. Metodická příručka. Online. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020, 303 s. ISBN 978-80-210-6643-4.
  75. RÖDEROVÁ, Petra, Marie PAVLOVSKÁ a Martin VRUBEL. Metodika práce s třídním kolektivem v inkluzivní třídě se zaměřením na žáky se zrakovým postižením. Metodická příručka. Online. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020, 135 s. ISBN 978-80-210-9845-9.
  76. VÁCHA, Jiří. Meze Darwinismu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020, 366 s. ISBN 978-80-210-9958-6.
  77. VÁCHA, Jiří. Meze Darwinismu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020, 384 s. ISBN 978-80-210-9531-1.
  78. MALENOVSKÝ, Jiří. Mezinárodní právo veřejné – obecná část – a poměr k jiným právním systémům. 7., upravené a dopl. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. Učebnice Právnické fakulty MU, sv. č. 549. ISBN 978-80-210-9510-6.
  79. MICHÁLEK, Zbyněk, Lenka ODEHNALOVÁ a Josef ŠAUR. Mladá slavistika V. Slavistická badatelská dílna. Online. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020, 120 s. ISBN 978-80-210-9704-9.
  80. MICHÁLEK, Zbyněk, Lenka ODEHNALOVÁ a Josef ŠAUR. Mladá slavistika V. Slavistická badatelská dílna. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020, 120 s. ISBN 978-80-210-9703-2.
  81. PEKÁR, Stanislav a Marek BRABEC. Moderní analýza biologických dat. 1. Zobecněné lineární modely v prostředí R. 2., přepracované. Brno: Masarykova univerzita, 2020, 278 s. ISBN 978-80-210-9782-7.
  82. MÍŠEK, Jakub. Moderní regulatorní metody ochrany osobních údajů. Online. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020, 279 s. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, řada teoretická, Edice Scientia. ISBN 978-80-210-9737-7.
  83. MÍŠEK, Jakub. Moderní regulatorní metody ochrany osobních údajů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020, 279 s. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, řada teoretická, Edice Scientia. ISBN 978-80-210-9736-0.
  84. BALÁK, Ivan, Eduard HOFMANN, Hana SVOBODOVÁ, Radek DURNA a Jaromír KOLEJKA. Moravský kras a okolí. Atlas pro terénní výuku a outdoorové aktivity. Online. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020, 116 s. ISBN 978-80-210-9627-1. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9627-2020.
  85. BALÁK, Ivan, Eduard HOFMANN, Hana SVOBODOVÁ, Radek DURNA a Jaromír KOLEJKA. Moravský kras a okolí. Atlas pro terénní výuku a outdoorové aktivity. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020, 116 s. ISBN 978-80-210-9626-4.
  86. MALÝ, Ivan, Juraj NEMEC, Veronika KRŮTILOVÁ, Pavol ČIŽMÁRIK a Ladislav POMPURA. Možnosti zvyšování efektivnosti veřejného sektoru v podmínkách krize veřejných financí II.. Online. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020, 156 s. ISBN 978-80-210-9594-6. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-6503-2013.
  87. JANÍK, Tomáš. Mýty – omyly – nepravdy: O „chibách“ ve vzdělávání a pedagogice. Online. 1., elektronické. Brno: Masarykova univerzita, 2020, 116 s. ISBN 978-80-210-9754-4.
  88. JANÍK, Tomáš. Mýty – omyly – nepravdy: O „chibách“ ve vzdělávání a pedagogice. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020, 116 s. ISBN 978-80-210-9753-7.
  89. VOJÁČEK, Ladislav, Jaromír TAUCHEN, Karel SCHELLE a Naďa ŠTACHOVÁ. Nástin právních dějin. 6. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020, 322 s. Edice učebnic PrF MU č. 490. ISBN 978-80-210-5462-2.
  90. TÓTHOVÁ, Dominika, Jana SOUKOPOVÁ, Michaela DVOŘÁKOVÁ, Zuzana BEDŘICHOVÁ, Stanislav ČURDA a Michal STRUK. Nástroje pro přechod na oběhové hospodářství: Informační, motivační a dobrovolné nástroje pro obce a občany. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020, 39 s. ISBN 978-80-210-9730-8.
  91. TÓTHOVÁ, Dominika, Jana SOUKOPOVÁ, Michaela DVOŘÁKOVÁ, Zuzana BEDŘICHOVÁ, Stanislav ČURDA a Michal STRUK. Nástroje pro přechod na oběhové hospodářství: Informační, motivační a dobrovolné nástroje pro obce a občany. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2020, 40 s. ISBN 978-80-210-9749-0.
  92. MAŇAS, Vladimír. Nicolaus Zangius: hudebník přelomu 16. a 17. století. Na stopě neznámému. Online. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020, 204 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, č. 504. ISBN 978-80-210-9717-9. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9717-2020.
  93. MAŇAS, Vladimír. Nicolaus Zangius: hudebník přelomu 16. a 17. století. Na stopě neznámému. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020, 204 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity; 504. ISBN 978-80-210-9716-2.
  94. CORNÉLISSEN, Germaine, Jarmila SIEGELOVÁ a Petr DOBŠÁK. Noninvasive methods in cardiology 2020. 1. vyd. Brno: Masaryk University Press, 2020, 119 s. ISBN 978-80-210-9715-5.
  95. KEPLER, Johannes. Nová astronomie. Výbor z díla. 1. vyd. Brno, Praha: Masarykova univerzita & Togga s. r. o., 2020, 268 s. Fontes scientiae, sv. 2. ISBN 978-80-210-9537-3.
  96. FRYŠTÁK, Marek a Eva BRUCKNEROVÁ. Nové jevy v ekonomické kriminalitě: sborník příspěvků z mezinárodní konference. Online. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, řada teoretická, Edice Scientia, 687, 2020, 240 s. ISBN 978-80-210-9680-6.
  97. FRYŠTÁK, Marek a Eva BRUCKNEROVÁ. Nové jevy v ekonomické kriminalitě: sborník příspěvků z mezinárodní konference. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, řada teoretická, Edice Scientia, 687, 2020, 240 s. ISBN 978-80-210-9679-0.
  98. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Antonín FASSMANN, Hana POSKEROVÁ, Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Jan VOKURKA a Zdeněk DANĚK. Onemocnění sliznice ústní dutiny – repetitorium a atlas. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. Elportál. ISBN 978-80-210-9794-0.
  99. MALÍŠKOVÁ, Johana a Peter TÓTH. Otázky neolitu a eneolitu. 39. ročník. Brno, 9.–11. 9. 2020 : Sborník abstraktů. Brno: Masarykova univerzita, 2020, 62 s. ISBN 978-80-210-9632-5. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P210-9632-2020.
  100. CÍGLER, Vojtěch, Tereza MALÁ a Tomáš KUMPAN. Paleozoikum 2020. Sborník abstraktů. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020, 22 s. ISBN 978-80-210-9515-1.
  101. CÍGLER, Vojtěch, Tereza MALÁ a Tomáš KUMPAN. Paleozoikum 2020. Sborník abstraktů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020, 22 s. ISBN 978-80-210-9514-4.
  102. STEHLÍKOVÁ BABYRÁDOVÁ, Hana. Permanentní invence. 1. vyd. Brno, Praha: Masarykova univerzita & Dokořán, 2020, 166 s. ISBN 978-80-210-9543-4.
  103. BARTOSZEWICZ, Monika Gabriela. Pevnost Evropa. Online. 1., elektronické vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury; Masarykova univerzita, 2020, 246 s. Politologická řada, svazek č. 79. ISBN 978-80-7325-512-1.
  104. BARTOSZEWICZ, Monika Gabriela. Pevnost Evropa. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury; Masarykova univerzita, 2020, 246 s. Politologická řada, svazek č. 79. ISBN 978-80-7325-512-1.
  105. LÁSKOVÁ, Eva a Markéta BEDNÁŘOVÁ. Pobytová oprávnění studentů v České republice. Online. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020, 201 s. Scientia 701. ISBN 978-80-210-9778-0.
  106. LÁSKOVÁ, Eva a Markéta BEDNÁŘOVÁ. Pobytová oprávnění studentů v České republice. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020, 201 s. Scientia 701. ISBN 978-80-210-9775-9.
  107. SOURALOVÁ, Adéla a Michaela ŽÁKOVÁ. Pod jednou střechou: Třígenerační soužití v české společnosti. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, Masarykova univerzita, 2020, 263 s. ISBN 978-80-210-9588-5. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9588-2020.
  108. SCHILDBERGER, František. Podoby české literární reportáže. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020, 215 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. č. 502. ISBN 978-80-210-9656-1.
  109. SCHILDBERGER, František. Podoby české literární reportáže. Online. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020, 215 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, č. 502. ISBN 978-80-210-9657-8. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9657-2020.
  110. ZÁLESKÁ, Klára. Podpora školní adaptace dětí-cizinců. Náhled do české a norské praxe. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020, 163 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, č. 501. ISBN 978-80-210-9649-3. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9650-2020.
  111. ZÁLESKÁ, Klára. Podpora školní adaptace dětí-cizinců. Náhled do české a norské praxe. Online. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020, 163 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, č. 501. ISBN 978-80-210-9650-9. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9650-2020.
  112. NEVEČEŘALOVÁ, Nikol a Johan SCHWEIGL. Právní aspekty evropských fondů finanční asistence. Online. Brno: Masarykova Univerzita, 2020, 134 s. Edice Scientia, 683. ISBN 978-80-210-9618-9.
  113. NEVEČEŘALOVÁ, Nikol a Johan SCHWEIGL. Právní aspekty evropských fondů finanční asistence. Brno: Masarykova Univerzita, 2020, 134 s. Edice Scientia, 683. ISBN 978-80-210-9617-2.
  114. JELÍNEK, Kamil, Jan ŠLESINGER a Michal PROCHÁZKA. Právní aspekty sdílení dat v rámci informačních technologií konceptu Smart City v dopravě a jejich dopady do práva veřejných zakázek. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2020, 91 s. Edice Scientia, sv. 702. ISBN 978-80-210-9777-3.
  115. ŠÍP, Radim. Proč školství a jeho aktéři selhávají. Kognitivní krajiny a nacionalismus. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020, 471 s. ISBN 978-80-210-9377-5.
  116. KUČEROVÁ, Judita, Hana BARTOŠOVÁ, Alena VESELÁ, Marek SEDLÁČEK a Martin BEJČEK. Proměny Brněnského varhanního festivalu. Online. 1., elektronické vyd. Brno: Klub moravských skladatelů a Masarykova univerzita, 2020, 106 s. ISBN 978-80-210-9640-0. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9640-2020.
  117. KUČEROVÁ, Judita, Hana BARTOŠOVÁ, Alena VESELÁ, Marek SEDLÁČEK a Martin BEJČEK. Proměny Brněnského varhanního festivalu. 1. vyd. Brno: Klub moravských skladatelů a Masarykova univerzita, 2020, 106 s. ISBN 978-80-210-9639-4.
  118. GALILEI, Galileo. Prubíř. 1. vyd. Brno, Praha: Masarykova univerzita & Togga s. r. o., 2020, 352 s. Fontes scientiae, sv. 3. ISBN 978-80-210-9538-0.
  119. SEDLÁČEK, Martin. První učitel. K roli ředitele školy v pedagogickém vedení. Online. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020, 181 s. ISBN 978-80-210-9719-3. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9719-2020.
  120. SEDLÁČEK, Martin. První učitel. K roli ředitele školy v pedagogickém vedení. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020, 181 s. ISBN 978-80-210-9718-6.
  121. REICHSTÄTER, Jan. Předkřesťanská náboženství severních Indoevropanů : Tradice Keltů, Germánů a Baltů v kritické perspektivě humanitních věd. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020, 201 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, č. 499. ISBN 978-80-210-9578-6.
  122. ČECH, Svatopluk, Drahomír HORKÝ a Miroslava SEDLÁČKOVÁ. Přehled embryologie člověka. 6. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020, 187 s. ISBN 978-80-210-5414-1.
  123. TKÁČIKOVÁ, Jana, Vojtěch VOMÁČKA, Dominik ŽIDEK, Ján BAHÝĽ, Lucia ČERŇANOVÁ, Helena DOLEŽALOVÁ, Lenka GREŠOVÁ, Jan HAK, Karel HUNEŠ, Alena CHALOUPKOVÁ, Jaroslav CHYBA, Štěpán JAKL, Kateřina KOMÁROVÁ, Barbora KŘÍŽOVÁ, Ľudovít MÁČAJ, Matúš MICHALOVIČ, Nikola MRKÝVKOVÁ, Hana MÜLLEROVÁ, Maroš PAVLOVIČ, Marek PERINGER, Gabriela PROCHÁZKOVÁ, Ivana PRŮCHOVÁ, Gulnur, K. RASHEVA, Hana SEDLÁČKOVÁ, Tereza SNOPKOVÁ, Ondřej VÍCHA a Martina WEISSOVÁ. Půda v právních vztazích: aktuální otázky. Brno: Masarykova univerzita, 2020, 472 s. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, řada teoretická, Edice Scientia, sv. č. 690. ISBN 978-80-210-9695-0.
  124. BUDŇÁK, Jan a Erkan OSMANOVIĆ. Reader Politik und Gesellschaft. Materialien für den Unterricht. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020, 116 s. ISBN 978-80-210-9728-5.
  125. BUDŇÁK, Jan a Erkan OSMANOVIĆ. Reader Politik und Gesellschaft. Materialien für den Unterricht. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020, 116 s. ISBN 978-80-210-9727-8.
  126. BERNACIKOVÁ, Martina, Jan CACEK, Lenka DOVRTĚLOVÁ, Iva HRNČIŘÍKOVÁ, Tomáš HLINSKÝ, Kateřina KAPOUNKOVÁ, Jitka KOPŘIVOVÁ, Michal KUMSTÁT, Dagmar MOC KRÁLOVÁ, Jan NOVOTNÝ, Petr POSPÍŠIL, Jana ŘEZANINOVÁ, Michal ŠAFÁŘ a Ivan STRUHÁR. Regenerace a výživa ve sportu. 3., dopl., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020, 262 s. ISBN 978-80-210-9726-1.
  127. BERNACIKOVÁ, Martina, Jan CACEK, Lenka DOVRTĚLOVÁ, Iva HRNČIŘÍKOVÁ, Tomáš HLINSKÝ, Kateřina KAPOUNKOVÁ, Jitka KOPŘIVOVÁ, Michal KUMSTÁT, Dagmar MOC KRÁLOVÁ, Jan NOVOTNÝ, Petr POSPÍŠIL, Jana ŘEZANINOVÁ, Michal ŠAFÁŘ a Ivan STRUHÁR. Regenerace a výživa ve sportu. 3., doplněné vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2020, 262 s. ISBN 978-80-210-9725-4.
  128. KOKEŠ, Radomír. Rozbor filmu. 4. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020, 264 s. Spisy Masarykovy univerzity v Brně, Filozofická fakulta, sv. 430. ISBN 978-80-210-7756-0.
  129. DE FONTENELLE, Bernard. Rozhovory o mnohosti světů. 1. vyd. Brno, Praha: Masarykova univerzita & Togga s. r. o., 2020, 158 s. Fontes scientiae, sv. 5. ISBN 978-80-210-9539-7.
  130. BARBERA, Mary Lynch a Tracy RASMUSSEN. Rozvoj verbálního chování. Jak učit děti s autismem a jinými neurovývojovými poruchami. 2. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020, 207 s. ISBN 978-80-210-9212-9.
  131. POSPÍŠIL, Ivo. Ruská literatura: setkání a konfrontace. Online. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020, 225 s. ISBN 978-80-210-9616-5.
  132. NAVRÁTIL, Ondřej. Řečiště a vlna. České umění a environmentální problematika na počátku 21. století. Brno: Koedice Masarykova univerzita / Dexon Art, 2020, 318 s. ISBN 978-80-210-9837-4.
  133. VLČKOVÁ, Kateřina, Kateřina LOJDOVÁ, Josef LUKAS, Jan MAREŠ, Lucie ŠKARKOVÁ, Tomáš KOHOUTEK, Petr KVĚTON a Stanislav JEŽEK. Řízení třídy: studenti učitelství a jejich provázející učitelé. Online. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020, 278 s. Pedagogický výzkum, sv. 1. ISBN 978-80-210-9652-3.
  134. VLČKOVÁ, Kateřina, Kateřina LOJDOVÁ, Josef LUKAS, Jan MAREŠ, Lucie ŠKARKOVÁ, Tomáš KOHOUTEK, Petr KVĚTON a Stanislav JEŽEK. Řízení třídy: studenti učitelství a jejich provázející učitelé. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020, 278 s. Pedagogický výzkum, sv. 1. ISBN 978-80-210-9651-6.
  135. HASIL, Petr, Kamila HASILOVÁ a Jiřina ŠIŠOLÁKOVÁ. Sbírka příkladů o nekonečných řadách. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. Elportál. ISBN 978-80-280-0006-6.
  136. KRATOCHVÍLOVÁ, Jana, Kateřina LOJDOVÁ a Jan NEHYBA. Směřování ke kvalitě 2016–2020 v pedagogicko-psychologické přípravě budoucích učitelů na PdF MU. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020, 36 s. ISBN 978-80-210-9567-0.
  137. KRATOCHVÍLOVÁ, Jana, Kateřina LOJDOVÁ a Jan NEHYBA. Směřování ke kvalitě 2016–2020 v pedagogicko-psychologické přípravě budoucích učitelů na PdF MU. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020, 36 s. ISBN 978-80-210-9566-3.
  138. STRACHOVÁ, Milena. Sokol Brno I 1862–1938. Dějiny elitní moravské jednoty. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020, 183 s. ISBN 978-80-210-9441-3.
  139. MACEK, Jakub a Iveta JANSOVÁ. Současná česká televizní a post-televizní publika: Kvantitativní studie. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020, 15 s. ISBN 978-80-210-9759-9.
  140. ZSÓFIA, Bárczi, Gallik JÁN, Hlavinová DOMINIKA a Tkáč-Zabáková LENKA. Spiritual-Religious Literature. Through the Lens of Comparative Imagology. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020, 112 s. ISBN 978-80-210-9764-3.
  141. BÁRCZI, Zsófia, Ján GALLIK, Dominika HLAVINOVÁ TEKELIOVÁ a Lenka TKÁČ-ZABÁKOVÁ. Spiritual-Religious Literature. Through the Lens of Comparative Imagology. Online. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020, 112 s. ISBN 978-80-210-9765-0. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9765-2020.
  142. NAVRÁTILOVÁ, Jana. Spolu, a přece odděleně: vnitřní diferenciace na druhém stupni základních škol. Komenský. Brno: Masarykova univerzita, 2020, č. 145, s. 01, 21-27. ISSN 0323-0449.
  143. KRATOCHVÍLOVÁ, Jana, Petr SVOJANOVSKÝ, Alena DOBROVOLNÁ, Blanka DVOŘÁKOVÁ, Johana FIALKOVÁ, Martina GRYCOVÁ, Hana HORKÁ, Marta KUCHAŘÍKOVÁ, Olga NOVOTNÁ, Hana PRACHAŘOVÁ, Jitka SLANÁ REISSMANNOVÁ, Petra SUQUET, Lucie TEŠNAROVÁ, Jitka TICHÁ a Petra VYSTRČILOVÁ. Standard kvality profesních kompetencí studenta učitelství. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020, 24 s. ISBN 978-80-210-9581-6.
  144. KRATOCHVÍLOVÁ, Jana, Petr SVOJANOVSKÝ, Alena DOBROVOLNÁ, Blanka DVOŘÁKOVÁ, Johana FIALKOVÁ, Martina GRYCOVÁ, Hana HORKÁ, Marta KUCHAŘÍKOVÁ, Olga NOVOTNÁ, Hana PRACHAŘOVÁ, Jitka SLANÁ REISSMANNOVÁ, Petra SUQUET, Lucie TEŠNAROVÁ, Jitka TICHÁ a Petra VYSTRČILOVÁ. Standard kvality profesních kompetencí studenta učitelství. Online. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020, 24 s. ISBN 978-80-210-9582-3.
  145. VOMÁČKA, Vojtěch. Stavební právo a požadavky Evropské unie v oblasti ochrany životního prostředí. Online. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020, 242 s. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, řada teoretická, Edice Scientia, sv. č. 703. ISBN 978-80-210-9786-5.
  146. VOMÁČKA, Vojtěch. Stavební právo a požadavky Evropské unie v oblasti ochrany životního prostředí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020, 242 s. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, řada teoretická, Edice Scientia, sv. č. 703. ISBN 978-80-210-9785-8.
  147. LEŠÁK, Martin, Sabina ROSENBERGOVÁ a Veronika TVRZNÍKOVÁ. Step by Step Towards the Sacred. Ritual, Movement, and Visual Culture in the Middle Ages. 1. vyd. Roma & Brno: Viella & Masaryk University Press, 2020, 144 s. ISBN 978-80-210-9630-1.
  148. CÍGLER, Vojtěch, Kamil SOBEK, Přemysl POŘÁDEK a Ludmila DAŇKOVÁ. Studentská geologická konference 2020. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova Univerzita, 2020, 31 s. ISBN 978-80-210-9683-7.
  149. STŘÍTECKÝ, Jaroslav. Studie a stati 2. Online. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020, 319 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 500. ISBN 978-80-210-9569-4. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9569-2020.
  150. STŘÍTECKÝ, Jaroslav. Studie a stati 2. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020, 319 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, č. 500. ISBN 978-80-210-9568-7.
  151. FIALOVÁ, Ilona, Barbora BAZALOVÁ, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Iveta BOGNEROVÁ, Dana DLOUHÁ, Lenka DOLEŽALOVÁ, Kateřina HEISLEROVÁ, Barbora CHLEBORADOVÁ, Petr KACHLÍK, Petr KOPEČNÝ, Ivana JŮZOVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ, Hana PACLTOVÁ, Pavlína PETROUŠKOVÁ, Petra RÖDEROVÁ, Evžen ŘEHULKA, Sandra SZEWCZYKOVÁ, Michaela ŠEDÁ, Kateřina VESELÁ, Věra VOJTOVÁ, Ester WERNEROVÁ a Barbora ZAIFERTOVÁ. Tady jsme! Kazuistické studie ve speciální pedagogice – zkušenosti z inkluze. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020, 257 s. ISBN 978-80-280-0229-9.
  152. MÍSAŘOVÁ, Darina a Jana PETRÁKOVÁ. (Teaching) Regional Geography. Proceedings of 27th Central European Conference:. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020, 248 s. ISBN 978-80-210-9694-3. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P210-9694-2020.
  153. MÍSAŘOVÁ, Darina a Jana PETRÁKOVÁ. (Teaching) Regional Geography. Proceedings of 27th Central European Conference:. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020, 248 s. ISBN 978-80-210-9693-6.
  154. CRHA, Bedřich a Petr HALA. Technika klavírního doprovodu lidových písní. 2. dotisk 3. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020, 115 s. ISBN 978-80-210-7275-6.
  155. KONÝVKOVÁ, Tereza. Tělo v pohybu. Performativita sokolského hnutí v období formování moderního českého národa. Online. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020, 126 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, č. 506. ISBN 978-80-210-9752-0. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9752-2020.
  156. KONÝVKOVÁ, Tereza. Tělo v pohybu. Performativita sokolského hnutí v období formování moderního českého národa. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020, 126 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity ; 506. ISBN 978-80-210-9751-3.
  157. ZÍTKOVÁ, Jitka. Teorie výuky literatury v historické perspektivě. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020, 313 s. ISBN 978-80-210-9629-5.
  158. ADÁMKOVÁ, Lenka. The Attitudes of Elementary School Teachers to Eating Disorders. 1. vyd. Brno: Masaryk University Press, 2020, 133 s. Physical Education and Health Education, vol. 3. ISBN 978-80-210-9802-2.
  159. ADÁMKOVÁ, Lenka. The Attitudes of Elementary School Teachers to Eating Disorders. Online. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020, 138 s. ISBN 978-80-210-9803-9. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9803-2020.
  160. VACEK, Lukáš. Tomáškovy dny 2020. XXIX. konference mladých mikrobiologů. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020, 55 s. ISBN 978-80-210-9611-0.
  161. ČEP, David. Trestní odpovědnost právnické osoby a člen statutárního orgánu : aneb vytýkatelnost protiprávního činu člena statutárního orgánu právnické osobě. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2020, 253 s. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, řada teoretická, Edice Scientia, 689. ISBN 978-80-210-9706-3.
  162. ČEP, David. Trestní odpovědnost právnické osoby a člen statutárního orgánu aneb vytýkatelnost protiprávního činu člena statutárního orgánu právnické osobě. Online. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020, 253 s. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, řada teoretická, Edice Scientia, 689. ISBN 978-80-210-9707-0.
  163. DRÁPALA, Daniel a Jana TICHÁ. Tuto se všeliké památky… Památeční záznamy autorů z okruhu Vranečkovy kroniky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020, 143 s. Ethnologica. ISBN 978-80-210-9598-4.
  164. NOGA, Pavel. Typo Poster. Traditional Medium of Communication in Epoch of Advanced Digital Technologies. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020, 171 s. ISBN 978-80-210-9760-5.
  165. NOGA, Pavel. Typo Poster. Traditional Medium of Communication in Epoch of Advanced Digital Technologies. Online. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020, 171 s. ISBN 978-80-210-9761-2. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9761-2020.
  166. BERNOULLI, Jacob. Umění odhadu. Část čtvrtá. 1. vyd. Brno, Praha: Masarykova univerzita & Togga s. r. o., 2020, 133 s. Fontes scientiae, sv. 4. ISBN 978-80-210-9559-5.
  167. STADLEROVÁ, Hana, Pavla NOVOTNÁ, Jana OVČÁČKOVÁ, Milada SOMMEROVÁ a Magda STROUHALOVÁ. Uměním tě proměním. Výtvarné činnosti a jejich přínos preprimárnímu vzdělávání. Online. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020, 206 s. ISBN 978-80-210-9746-9. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9746-2020.
  168. STADLEROVÁ, Hana, Pavla NOVOTNÁ, Jana OVČÁČKOVÁ, Milada SOMMEROVÁ a Magda STROUHALOVÁ. Uměním tě proměním. Výtvarné činnosti a jejich přínos preprimárnímu vzdělávání. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020, 206 s. ISBN 978-80-210-9745-2.
  169. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Antonín FASSMANN, Hana POSKEROVÁ, Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ a Zdeněk DANĚK. University textbook on oral mucosal diseases. 3., elektronické vyd. Brno, 2020, 154 s. ISBN 978-80-210-9563-2.
  170. FILIP, Jan. Ústavní právo. Učební text pro bakalářské studium. 2. dotisk 4. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020, 167 s. Edice Učebnice Právnické fakulty MU, sv. č. 519. ISBN 978-80-210-7845-1.
  171. KOLÁŘOVÁ, Ivana a Hana SVOBODOVÁ. Variantnost v onymii a dialektech. Sborník příspěvků z konference uspořádané při příležitosti životního jubilea prof. PhDr. Rudolfa Šrámka, CSc., dr.h.c., ve dnech 18.–19. 1. 2019. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020, 156 s. ISBN 978-80-210-9820-6.
  172. MRÁZKOVÁ, Lucie. Věcná práva ve srovnání DCFR a českého občanského zákoníku. Online. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020, 108 s. Edice Scientia 707. ISBN 978-80-210-9844-2.
  173. MENDEL, Gregor, Staffan MÜLLER-WILLE, Kersten HALL, Ondřej DOSTÁL, Gregory RADICK a Rychlík MARTIN. Versuche über Pflanzen-Hybriden. Experiments on Plant Hybrids. New Translation with Commentary. Online. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020, 194 s. ISBN 978-80-210-9555-7.
  174. MENDEL, Gregor, Staffan MÜLLER-WILLE, Kersten HALL, Ondřej DOSTÁL, Gregory RADICK a Rychlík MARTIN. Versuche über Pflanzen-Hybriden. Experiments on Plant Hybrids. New Translation with Commentary. 1. vyd. Brno: Masaryk University Press, 2020, 194 s. ISBN 978-80-210-9554-0.
  175. TAUCHEN, Jaromír. VIII. česko-slovenské právněhistorické setkání doktorandů a postdoktorandů. Sborník z konference. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020, 396 s. ISBN 978-80-210-9722-3.
  176. TAUCHEN, Jaromír. VIII. česko-slovenské právněhistorické setkání doktorandů a postdoktorandů. Sborník z konference. Brno: Masarykova univerzita, 2020, 396 s. ISBN 978-80-210-9721-6.
  177. MRKÝVKA, Petr, Jiří BLAŽEK, Eva TOMÁŠKOVÁ, Johan SCHWEIGL, Ivana PAŘÍZKOVÁ, Jan NECKÁŘ, Dana ŠRAMKOVÁ, Nikol NEVEČEŘALOVÁ a Romana BUZKOVÁ. Vybrané právní otázky fiskální odpovědnosti státu. Online. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020, 229 s. Scientia. ISBN 978-80-210-9772-8.
  178. MRKÝVKA, Petr, Jiří BLAŽEK, Eva TOMÁŠKOVÁ, Johan SCHWEIGL, Ivana PAŘÍZKOVÁ, Jan NECKÁŘ, Dana ŠRAMKOVÁ, Nikol NEVEČEŘALOVÁ a Romana BUZKOVÁ. Vybrané právní otázky fiskální odpovědnosti státu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020, 229 s. Scientia. ISBN 978-80-210-9771-1.
  179. ŠTĚPÁNEK, Václav. Východní otázka II. Od Velké východní krize do počátku 20. století. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2020, 178 s. ISBN 978-80-210-9780-3.
  180. KOLUMBER, Tereza. Výuka němčiny v podmínkách baťovské pokusné školy. Online. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020, 106 s. ISBN 978-80-210-9654-7. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9654-2020.
  181. KOLUMBER, Tereza. Výuka němčiny v podmínkách baťovské pokusné školy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020, 106 s. ISBN 978-80-210-9653-0.
  182. JANÍKOVÁ, Věra a Světlana HANUŠOVÁ. Výzkum v didaktice cizích jazyků III. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020, 173 s. ISBN 978-80-210-9821-3.
  183. JANÍKOVÁ, Věra a Světlana HANUŠOVÁ. Výzkum v didaktice cizích jazyků III. In Research in foreign language didactics III. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020, 173 s. ISBN 978-80-210-9822-0.
  184. BAZALOVÁ, Barbora. Vzdělávání žáků s Aspergerovým syndromem v inkluzivní třídě. Online. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020, 83 s. ISBN 978-80-210-5936-8.
  185. BLAŽKOVÁ, Růžena. Vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení – matematika. Metodická příručka. Online. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020, 149 s. ISBN 978-80-210-9930-2.
  186. SLANÁ REISSMANNOVÁ, Jitka a Zdeňka SMEJKALOVÁ. We’re Not Afraid of Cancer or Prevention as a Doorway to Health. Oncological Prevention Methology for Lower Secondary Schools. Online. 1., elektronické vyd. Brno: Masaryk University Press, 2020. ISBN 978-80-210-9641-7.
  187. VEČEŘA, Miloš, Tomáš SOBEK, Linda TVRDÍKOVÁ a Martin HAPLA. Weyrovy dny právní teorie 2020. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020, 243 s. ISBN 978-80-210-9686-8.
  188. NOVÁKOVÁ, Ester a Ondřej ZABLOUDIL PECHNÍK. XII. studentská vědecká konference Katedry českého jazyka a literatury. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020, 50 s. ISBN 978-80-210-9689-9.
  189. NOVÁKOVÁ, Ester a Ondřej ZABLOUDIL PECHNÍK. XII. studentská vědecká konference Katedry českého jazyka a literatury. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020, 50 s. ISBN 978-80-210-9690-5.
  190. PANÁČOVÁ, Jitka a Jaroslav BERÁNEK. Základy elementární matematiky s didaktikou pro učitelství 1. stupně ZŠ. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020, 167 s. ISBN 978-80-210-9863-3.
  191. TOMANDL, Josef, Jiří DOSTÁL, Hana PAULOVÁ a Eva TÁBORSKÁ. Základy lékařské chemie a biochemie. 4. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020, 212 s. ISBN 978-80-210-6973-2.
  192. PRŮCHA, Petr. Základy správního práva. Učební text pro bakalářské studium. 3. dotisk 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020, 254 s. Edice učebnic Právnické fakulty MU, sv. č. 535. ISBN 978-80-210-8517-6.
  193. RŮŽIČKOVÁ, Petra, Pavla FIALOVÁ, Petra STUCHLÍK FIŠEROVÁ, Simona Rozárka JÍLKOVÁ, Barbora NEŽIKOVÁ, Jiří PALÁT, Tomáš PERSAŇ, Jaromír SOBOTKA a Jana KLÁNOVÁ. Základy studia environmentálních procesů. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020, 69 s. ISBN 978-80-210-9684-4.
  194. LITZMAN, Jiří, Zita CHOVANCOVÁ, Vojtěch THON, Marcela VLKOVÁ, Vlastimil KRÁL a Tomáš FREIBERGER. Základy vyšetření v klinické imunologii. 1. dotisk 2., přepr. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. ISBN 978-80-210-7853-6.
  195. AULICKÁ, Štefánia, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Katarína ČESKÁ, Michaela HABALOVÁ, Klára ŠPANĚLOVÁ a Petra HANÁKOVÁ. Základy vývojové neurologie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. ISBN 978-80-210-9621-9.
  196. HORECKÝ, Jan, Michal BLAŽEK, Jakub HALÍŘ, Vojtěch KADLUBIEC, Michal SMEJKAL, Roman ZAPLETAL a Tereza ANTLOVÁ. Závislá práce a výkon umělecké činnosti. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2020, 177 s. Edice Scientia sv. 704. ISBN 978-80-210-9805-3.
  197. HORECKÝ, Jan, Michal BLAŽEK, Jakub HALÍŘ, Vojtěch KADLUBIEC, Michal SMEJKAL, Roman ZAPLETAL a Tereza ANTLOVÁ. Závislá práce a výkon umělecké činnosti. Online. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020, 177 s. Edice Scientia 704. ISBN 978-80-210-9806-0.
  198. HANÁK, Jakub. Zemědělské právo v době klimatické krize. Sborník příspěvků z konference. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020, 145 s. ISBN 978-80-210-9748-3.
  199. ČERNÝ, Michal. Život onlife. Lekce z informační vědy. Ilustrace Nikola Kalinová. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020, 125 s. Munice, sv. č. 5. ISBN 978-80-210-9586-1.
  200. ČERNÝ, Michal. Život onlife. Lekce z informační vědy. Ilustrace Nikola Kalinová. 1., elektronické. Brno: Masarykova univerzita, 2020, 125 s. Munice, sv. č. 5. ISBN 978-80-210-9587-8.
  201. JEMELKA, Petr a Slavomír LESŇÁK. 100 let R.U.R. Sborník z konference na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, 11. září 2019. 1., elektronické. Brno: Masarykova univerzita, 2020, 107 s. ISBN 978-80-210-9688-2. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P210-9688-2020.
  202. JEMELKA, Petr a Slavomír LESŇÁK. 100 let R.U.R. Sborník z konference na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, 11. září 2019. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020, 107 s. ISBN 978-80-210-9687-5.
  203. SAVAROVÁ, Zdeňka, Zdeňka LECHNEROVÁ, Jarmila NÝDRLOVÁ a Tereza BREDLOVÁ. 2020 / Výroční zpráva Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020, 60 s. ISBN 978-80-210-9918-0.
  204. SAVAROVÁ, Zdeňka, Zdeňka LECHNEROVÁ, Jarmila NÝDRLOVÁ a Tereza BREDLOVÁ. 2020 / Výroční zpráva Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020, 60 s. ISBN 978-80-210-9919-7.
  205. JURAJDA, Michal. 64. studentská vědecká konference. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020, 44 s. ISBN 978-80-210-9788-9.

  2019

  1. BLAŽEK, Václav, Michal SCHWARZ a Ondřej SRBA. Altaic Languages. History of research, survey, classification and a sketch of comparative grammar. Online. 1., elektronické vyd. Brno: Masaryk University Press, 2019, 358 s. ISBN 978-80-210-9322-5. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9322-2019.
  2. BLAŽEK, Václav, Michal SCHWARZ a Ondřej SRBA. Altaic Languages. History of research, survey, classification and a sketch of comparative grammar. 1. vyd. Brno: Masaryk University Press, 2019, 358 s. ISBN 978-80-210-9321-8.
  3. PÁČ, Libor. Anatomie člověka II. Splanchnologie, kardiovaskulární systém, žlázy s vnitřní sekrecí. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. ISBN 978-80-210-9207-5.
  4. PÁČ, Libor, Ladislava HORÁČKOVÁ a Hana NECHUTOVÁ. Anatomy of human locomotor system. 3. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019, 119 s. ISBN 978-80-210-5258-1.
  5. ŠTĚPÁNÍKOVÁ, Markéta, Michal MALANÍK, Terezie SMEJKALOVÁ a Martin ŠKOP. Argumentation 2019. International Conference on Alternative Methods of Argumentation in Law. 1. vyd. Brno: Masaryk University Press, 2019, 92 s. ISBN 978-80-210-9445-1.
  6. ŠTĚPÁNÍKOVÁ, Markéta, Michal MALANÍK, Terezie SMEJKALOVÁ a Martin ŠKOP. Argumentation 2019. International Conference on Alternative Methods of Argumentation in Law. 1., elektronické vyd. Brno: Masaryk University Press, 2019, 92 s. ISBN 978-80-210-9446-8.
  7. JANČÁŘOVÁ, Ilona, Jakub HANÁK, Štěpánka BIBROVÁ, Nikola CHÁBOVÁ, Alena CHALOUPKOVÁ, Štěpán JAKL, Kateřina KOMÁROVÁ, Tomáš MAŇAS, Helena MÜLLEROVÁ, Alžbeta NEMEŠKALOVÁ ROSINOVÁ, Jana TKÁČIKOVÁ, Jiří VODIČKA, Vojtěch VOMÁČKA a Dominik ŽIDEK. Auta, auta, auta… a životní prostředí. Online. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019, 292 s. Spisy Právnické fakulty MU, řada teoretická, Edice Scientia, svazek č. 663. ISBN 978-80-210-9409-3.
  8. JANČÁŘOVÁ, Ilona, Jakub HANÁK, Štěpánka BIBROVÁ, Nikola CHÁBOVÁ, Alena CHALOUPKOVÁ, Štěpán JAKL, Kateřina KOMÁROVÁ, Tomáš MAŇAS, Helena MÜLLEROVÁ, Alžbeta NEMEŠKALOVÁ ROSINOVÁ, Jana TKÁČIKOVÁ, Jiří VODIČKA, Vojtěch VOMÁČKA a Dominik ŽIDEK. Auta, auta, auta… a životní prostředí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019, 292 s. Spisy Právnické fakulty MU, řada teoretická, Edice Scientia, svazek č. 663. ISBN 978-80-210-9408-6.
  9. SALÁK, Pavel, Radek ČERNOCH a Ondřej HORÁK. Autonomie vůle zůstavitele podle občanského zákoníku z historické perspektivy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019, 185 s. Spisy Právnické fakulty Masarykova univerzity. Edice Scientia, sv. č. 670. ISBN 978-80-210-9474-1.
  10. SALÁK, Pavel, Radek ČERNOCH a Ondřej HORÁK. Autonomie vůle zůstavitele podle občanského zákoníku z historické perspektivy. Online. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019, 185 s. Spisy Právnické fakulty Masarykova univerzity. Edice Scientia, sv. č. 670. ISBN 978-80-210-9475-8.
  11. KOUKAL, Pavel. Autorská práva, public domain a lidská práva. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019, 524 s. Scientia, sv. č. 647. ISBN 978-80-210-9279-2.
  12. TIŠLIAR, Pavol, Monika MAŽÁROVÁ a Lucie JAGOŠOVÁ. Baráky u Svatobořic: pohled do dějin 1914-1950. Putovní výstava z pohledu teorie a praxe. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019, 114 s. ISBN 978-80-210-9507-6.
  13. RASTALL, Paul. Bottom-up Linguistics. Perspectives and Explorations with a Postscript on Language and Reality. Online. 1., elektronické vyd. Brno: Masaryk University Press, 2019, 146 s. ISBN 978-80-210-9434-5.
  14. RASTALL, Paul. Bottom-up Linguistics. Perspectives and Explorations with a Postscript on Language and Reality. 1. vyd. Brno: Masaryk University Press, 2019, 146 s. ISBN 978-80-210-9433-8.
  15. PŘICHYSTALOVÁ, Renáta, Kateřina KALOVÁ a Kateřina BOBEROVÁ. Břeclav – Pohansko IX. Pohřební areály z Jižního předhradí (archeologicko-antropologická studie). Online. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019, 657 s. ISBN 978-80-210-9354-6. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9354-2019.
  16. PŘICHYSTALOVÁ, Renáta, Kateřina KALOVÁ a Kateřina BOBEROVÁ. Břeclav – Pohansko IX. Pohřební areály z Jižního předhradí (archeologicko-antropologická studie). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019, 657 s. ISBN 978-80-210-9353-9.
  17. KREJČOVÁ, Elena a Nadezhda STALYANOVA. Bulharské texty k překladatelskému semináři. Část 3. Cvičebnice. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019, 40 s. ISBN 978-80-210-9398-0.
  18. SPARLING, Thomas Donaldson a Katalin KÜRTÖSI. Canada Consumed: The Impact of Canadian Writing in Central Europe (1990–2017) / Le Canada à la carte : influence des écrits canadiens en Europe centrale (1990–2017). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019, 285 s. ISBN 978-80-210-9369-0.
  19. SPARLING, Thomas Donaldson a Katalin KÜRTÖSI. Canada Consumed: The Impact of Canadian Writing in Central Europe (1990–2017) / Le Canada à la carte : influence des écrits canadiens en Europe centrale (1990–2017). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019, 285 s. ISBN 978-80-210-9368-3.
  20. DRLIČKOVÁ, Klára. Cofola International 2019. Private Enforcement of Antitrust Law and Unfair Competition with Cross-border Element. Conference Proceedings. 1., elektronické vyd. Brno: Masaryk University Press, 2019, 69 s. ISBN 978-80-210-9492-5.
  21. DRLIČKOVÁ, Klára. Cofola International 2019. Private Enforcement of Antitrust Law and Unfair Competition with Cross-border Element. Conference Proceedings. 1. vyd. Brno: Masaryk University Press, 2019, 69 s. ISBN 978-80-210-9491-8.
  22. PAČKA, Roman. CSIRT: v přední linii boje proti kybernetickým hrozbám. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita; Centrum pro studium demokracie a kultury, 2019, 131 s. Politologická řada, sv. č. 73. ISBN 978-80-210-9243-3.
  23. DVOŘÁKOVÁ, Petra. Current Trends in Public Sector Research. Proceedings of the 23rd International Conference. 1., elektronické vyd. Brno: Masaryk University Press, 2019. ISBN 978-80-210-9257-0. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P210-9257-2019.
  24. DVOŘÁKOVÁ, Petra. Current Trends in Public Sector Research. Proceedings of the 23rd International Conference. 1. vyd. Brno: Masaryk University Press, 2019. ISBN 978-80-210-9256-3.
  25. KROČA, David. Česká problémová dramatika šedesátých let 20. století. Online. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019, 227 s. ISBN 978-80-210-9541-0. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9541-2019.
  26. KROČA, David. Česká problémová dramatika šedesátých let 20. století. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019, 227 s. ISBN 978-80-210-9540-3.
  27. ŠIMÁNĚ, Michal. České menšinové školství v Československé republice : Ke každodennosti obecných škol v politickém okresu Ústí nad Labem. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019, 218 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity; 495. ISBN 978-80-210-9410-9.
  28. ŠIMÁNĚ, Michal. České menšinové školství v Československé republice. Ke každodennosti obecných škol v politickém okresu Ústí nad Labem. Online. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019, 220 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, č. 495. ISBN 978-80-210-9411-6. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9411-2019.
  29. ŠEDO, Jakub, Otto EIBL, Miloš GREGOR, Ondřej SAX, Martin VÉRTEŠI a Miroslav NÁVRAT. České prezidentské volby v roce 2018. Jiný souboj, stejný vítěz. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita; Centrum pro studium demokracie a kultury, 2019, 234 s. Politologická řada, sv. č. 72. ISBN 978-80-210-9167-2.
  30. RYCHNOVSKÁ, Lucie. Čeština Bedřicha Smetany. Analýza Smetanovy česky psané korespondence. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019, 205 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, č. 488. ISBN 978-80-210-9282-2.
  31. RYCHNOVSKÁ, Lucie. Čeština Bedřicha Smetany. Analýza Smetanovy česky psané korespondence. Online. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019, 208 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, č. 488. ISBN 978-80-210-9283-9. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9283-2019.
  32. ŽIŽKOVÁ, Hana, Květoslava KLÍMOVÁ, Ivana KOLÁŘOVÁ, Marek LOLLOK a Jana Marie TUŠKOVÁ. Čeština v pohybu 2. Teoretické a komunikační aspekty proprií. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019, 135 s. ISBN 978-80-210-9534-2.
  33. RADVAN, Michal. Daně a správa daní. 2. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019, 130 s. Učebnice Právnické fakulty MU, sv. č. 503. ISBN 978-80-210-7746-1.
  34. VOJÁČEK, Ladislav, Karel SCHELLE a Jaromír TAUCHEN. Dějiny Právnické fakulty Masarykovy univerzity 1919–2019. Díl 1 – 1919–1989. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019, 574 s. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, svazek č. 646. ISBN 978-80-210-9240-2.
  35. VOJÁČEK, Ladislav, Karel SCHELLE a Jaromír TAUCHEN. Dějiny Právnické fakulty Masarykovy univerzity 1919–2019. Díl 2, 1989–2019. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019, 689 s. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, svazek č. 680. ISBN 978-80-210-9241-9.
  36. JUŘENÍKOVÁ, Petra, Zdeňka KNECHTOVÁ a Olga SUKOVÁ. Deník ošetřovatelské praxe. Intenzivní péče. Online. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. ISBN 978-80-210-9449-9.
  37. HAUSER, Přemysl, Květoslava KLÍMOVÁ, Helena ANDRESOVÁ a Ivo MARTINEC. Didaktika českého jazyka pro 2. stupeň ZŠ. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019, 137 s. ISBN 978-80-210-9489-5.
  38. BÁRTA, Stanislav, Hana BRZOBOHATÁ, Radana ČERVENÁ, Jiří JELÍNEK, Zbyšek STODŮLKA a Michaela ZEMÁNKOVÁ. Digitální archivnictví. Online. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019, 134 s. ISBN 978-80-210-9450-5. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9450-2019.
  39. ČERNÝ, Michal. Digitální informační kurátorství jako univerzální edukační přístup : pragmatická edukační teorie a její prakticko-výzkumná implementace. Online. 2., přeprac., elektron. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019, 206 s. Čítárna Munispace. ISBN 978-80-210-9234-1.
  40. ČERNÝ, Michal. Digitální informační kurátorství jako univerzální edukační přístup. Pragmatická edukační teorie a její prakticko-výzkumná implementace. 1. dotisk 2., přepr. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019, 206 s. ISBN 978-80-210-9233-4.
  41. ČERNÝ, Michal. Digitální informační kurátorství jako univerzální edukační přístup. Pragmatická edukační teorie a její prakticko-výzkumná implementace. 2., přepracované vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2019, 206 s. ISBN 978-80-210-9233-4.
  42. ČERNÝ, Michal. Digitální kompetence v transdisciplinárním nahlédnutí : mezi filosofií, sociologií, pedagogikou a informační vědou. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019, 190 s. Masarykova univerzita. ISBN 978-80-210-9330-0.
  43. ČERNÝ, Michal. Digitální kompetence v transdisciplinárním nahlédnutí: mezi filosofií, sociologií, pedagogikou a informační vědou. Online. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019, 190 s. ISBN 978-80-210-9331-7.
  44. HAVLÍČKOVÁ, Margita. Divadlo, můj osud. Setkávání s Bořivojem Srbou. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019, 69 s. ISBN 978-80-210-9260-0.
  45. HAVLÍČKOVÁ, Margita. Divadlo, můj osud. Setkávání s Bořivojem Srbou. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019, 69 s. ISBN 978-80-210-9261-7. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9261-2019.
  46. LUKÁŠ, Miroslav. Divadlo v Mikulově za éry rodu Dietrichsteinů (od konce 16. století do druhé světové války). Online. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019, 250 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, č. 490. ISBN 978-80-210-9312-6. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9312-2019.
  47. LUKÁŠ, Miroslav. Divadlo v Mikulově za éry rodu Dietrichsteinů (od konce 16. století do druhé světové války). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019, 250 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, č. 490. ISBN 978-80-210-9311-9.
  48. LÍZAL, Pavel. DNA jako občanský průkaz. Lekce z genetiky. Ilustrace Nikola Kalinová. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019, 113 s. Munice, sv. č. 4. ISBN 978-80-210-9399-7.
  49. LÍZAL, Pavel. DNA jako občanský průkaz. Lekce z genetiky. Ilustrace Nikola Kalinová. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019, 113 s. Munice, sv. č. 4. ISBN 978-80-210-9381-2.
  50. HURYCH, Emanuel. Duchovní rozměr pohybu v sekularizující se společnosti. Celkový rámec a vybrané pohledy poutníků a běžců. Online. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019, 183 s. ISBN 978-80-210-9159-7.
  51. HURYCH, Emanuel. Duchovní rozměr pohybu v sekularizující se společnosti. Celkový rámec a vybrané pohledy poutníků a běžců. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019, 183 s. ISBN 978-80-210-9158-0.
  52. ČERNÝ, Michal a Hana TULINSKÁ. EdTech KISK: Studijní profilace Technologie ve vzdělávání. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. ISBN 978-80-210-9480-2.
  53. ČERNÝ, Michal a Hana TULINSKÁ. EdTech KISK: Studijní profilace Technologie ve vzdělávání. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. ISBN 978-80-210-9479-6.
  54. KACHLÍK, Petr, Věra VOJTOVÁ, Karel ČERVENKA, Martin FIALA, Michaela FIALOVÁ, Tereza KRČMÁŘOVÁ, Viktor KRIŽO, Jiří MARTINEC, Petra SEGEŤOVÁ a Kateřina ŠTRAUSOVÁ. Edukační přístupy k dětem v riziku, s problémy a s poruchami v chování. Online. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019, 199 s. ISBN 978-80-210-9379-9.
  55. KREJČÍ, Pavel. Eleven Fragments from the World of Czech and South Slavonic Languages. Selected South Slavonic Studies 2. Online. 1., elektronické vyd. Brno: Masaryk University Press, 2019, 167 s. ISBN 978-80-210-9469-7.
  56. KREJČÍ, Pavel. Eleven Fragments from the World of Czech and South Slavonic Languages. Selected South Slavonic Studies 2. 1. vyd. Brno: Masaryk University Press, 2019, 167 s. ISBN 978-80-210-9468-0.
  57. NEŠLEHA, Josef, Lukáš MAREK, Miroslav SVOBODA a Zuzana RAKOVSKÁ. European Financial Systems 2019. Proceedings of the 16th International Scientific Conference. 1., elektronické vyd. Brno: Masaryk University Press, 2019, 664 s. ISBN 978-80-210-9338-6.
  58. NEŠLEHA, Josef, Lukáš MAREK, Miroslav SVOBODA a Zuzana RAKOVSKÁ. European Financial Systems 2019. Proceedings of the 16th International Scientific Conference. 1. vyd. Brno: Masaryk University Press, 2019, 664 s. ISBN 978-80-210-9337-9.
  59. PAVLINCOVÁ, Helena. Filosofie jako životní cesta. Ad honorem Jan Zouhar. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019, 238 s. ISBN 978-80-210-9458-1. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P210-9458-2019.
  60. PAVLINCOVÁ, Helena. Filosofie jako životní cesta. Ad honorem Jan Zouhar. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019, 238 s. ISBN 978-80-210-9457-4.
  61. STEHLÍKOVÁ BABYRÁDOVÁ, Hana, Petr KAMENICKÝ, Radek HORÁČEK, Jana NEDOMOVÁ a Jana OVČÁČKOVÁ. Focus on: Inside/Outside. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. ISBN 978-80-210-9439-0.
  62. STEHLÍKOVÁ BABYRÁDOVÁ, Hana, Petr KAMENICKÝ, Radek HORÁČEK, Jana NEDOMOVÁ a Jana OVČÁČKOVÁ. Focus on: Inside/Outside. Brno: Masarykova univerzita, 2019, 112 s. ISBN 978-80-210-9440-6. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.O210-9440-2019.
  63. HŮLKOVÁ, Irena a Radek VOGEL. Functional Plurality of Language in Contextualised Discourse. Eighth Brno Conference on Linguistics Studies in English. Book of Abstracts. Brno, 12–13 September 2019. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019, 27 s. ISBN 978-80-210-9363-8.
  64. MUKHERJEE, Siddhartha. Gen. O dědičnosti v našich osudech. Překlad Jan Šmarda, Kateřina Danielová. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019, 523 s. Poprvé v češtině. Sv. 5. ISBN 978-80-210-9140-5.
  65. WEISSAR, Tomáš, Klára MODLÍKOVÁ a Jana NECHUTOVÁ. Gnóthi seauton. Sto let klasických studí v Brně v osobních vzpomínkách i úřední korespondenci. Online. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019, 109 s. ISBN 978-80-210-9255-6. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9255-2019.
  66. WEISSAR, Tomáš, Klára MODLÍKOVÁ a Jana NECHUTOVÁ. Gnóthi seauton. Sto let klasických studí v Brně v osobních vzpomínkách i úřední korespondenci. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019, 109 s. ISBN 978-80-210-9254-9.
  67. PYTLÍK, Petr. Guido List – poeta vates der österreichischen Alldeutschen. 1. vyd. Brno: Masaryk University Press, 2019, 139 s. ISBN 978-80-210-9208-2.
  68. HORÁKOVÁ, Jana, Jiří MUCHA, Monika SZŰCSOVÁ, Adam FRANC, Martina IVIČIČ, Tomáš STAUDEK, Filip JOHÁNEK, Jakub BAJZÍK a Pavel SIKORA. Hands-on Media Art Theory. TIM Exhibited @ Ars Electronica Festival 2019. 1., elektronické vyd. Brno: Masaryk University Press, 2019, 76 s. ISBN 978-80-210-9376-8.
  69. FASORA, Lukáš. Historický pohled na století života Masarykovy univerzity. Katalog k výstavě MUNI 100. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019, 141 s. ISBN 978-80-210-9262-4.
  70. HUSA, Petr, Lenka KRBKOVÁ, Svatava SNOPKOVÁ, Matúš MIHALČIN, Václav MUSIL, Lukáš HOMOLA, Petr HUSA, Roman STEBEL, Zlatava JIRSENSKÁ, Lenka VOJTILOVÁ, Kateřina HAVLÍČKOVÁ, Miriam MALÁ, Evelína KOVÁCSOVÁ a Peter MIKOLÁŠEK. Infekční lékařství. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. ISBN 978-80-210-9438-3.
  71. KOVÁŘOVÁ, Pavla. Informační bezpečnost žáků základních škol. Lekce v knihovnách. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019, 261 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, č. 489. ISBN 978-80-210-9270-9.
  72. KOVÁŘOVÁ, Pavla. Informační bezpečnost žáků základních škol. Lekce v knihovnách. Online. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019, 261 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 489. ISBN 978-80-210-9271-6. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9271-2019.
  73. STODOLA, Jiří. Information. Studies in information science and ethics with regard to users with visual impairment. Online. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019, 122 s. ISBN 978-80-210-9211-2. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9211-2019.
  74. DUBOVÝ, Petr. Instructions for anatomical dissection course. 2. dotisk 3. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019, 71 s. ISBN 978-80-210-6202-3.
  75. FOLETTI, Ivan a Adrien PALLADINO. Inventing Medieval Czechoslovakia 1918–1968. Between Slavs, Germans, and Totalitarian Regimes. 1. vyd. Brno; Rome: Masaryk University Press; Viella, 2019, 197 s. Parva Convivia, sv. č. 6. ISBN 978-80-210-9478-9.
  76. SALÁK, Pavel a Lucie MRÁZKOVÁ. Ius honorarium – římské magistratury a jejich činnost. Sborník z konference. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019, 146 s. ISBN 978-80-210-9447-5.
  77. JURKOVIČ, Tomáš. Izanagiovský motiv v románech Haruki Murakamiho. Online. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019, 159 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. č. 496. ISBN 978-80-210-9427-7. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9427-2019.
  78. JURKOVIČ, Tomáš. Izanagiovský motiv v románech Haruki Murakamiho. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019, 159 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. č. 496. ISBN 978-80-210-9426-0.
  79. DOČEKALOVÁ, Petra, Lucie URBÁNKOVÁ, Tomáš BROUSIL, Karel HALOUN a Šárka ŠILAROVÁ. Jaroslav Benda 1882–1970. Typografická úprava a písmo. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita; Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, 2019, 151 s. ISBN 978-80-210-8375-2.
  80. UNGER, Josef, Soňa BORIOVÁ, Martin ČUTA, Jan DIVÍŠEK, Petr HALAS, Alica KŘÁPKOVÁ, Jan LACINA, Tomáš MOŘKOVSKÝ, Robin PĚNIČKA, Jan VELEK a Daniel WOJTUCKI. Jihomoravské šibenice v časném novověku (16. až 18. stol.). Online. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019, 148 s. ISBN 978-80-210-9460-4.
  81. UNGER, Josef, Soňa BORIOVÁ, Martin ČUTA, Jan DIVÍŠEK, Petr HALAS, Alica KŘÁPKOVÁ, Jan LACINA, Tomáš MOŘKOVSKÝ, Robin PĚNIČKA, Jan VELEK a Daniel WOJTUCKI. Jihomoravské šibenice v časném novověku (16. až 18. stol.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019, 148 s. ISBN 978-80-210-9459-8.
  82. KUPKOVÁ, Ivana, Zbyněk FIŠER, Milan SUCHOMEL, Edita GROMOVÁ, Daniela MÜGLOVÁ, Daša MUNKOVÁ, Petra MRAČKOVÁ, Jana KITZLEROVÁ, Radek MALÝ, Radek ČERNOCH a Zdeňka VYCHODILOVÁ. Jiří Levý: zakladatel československé translatologie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019, 131 s. ISBN 978-80-210-9348-5.
  83. KUPKOVÁ, Ivana, Zbyněk FIŠER, Milan SUCHOMEL, Edita GROMOVÁ, Daniela MÜGLOVÁ, Daša MUNKOVÁ, Petra MRAČKOVÁ, Jana KITZLEROVÁ, Radek MALÝ, Radek ČERNOCH a Zdeňka VYCHODILOVÁ. Jiří Levý: zakladatel československé translatologie. Online. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019, 131 s. ISBN 978-80-210-9349-2. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9349-2019.
  84. PRAŽÁK, Richard. Josef Dobrovský. Hungarista a ugrofinista. Online. Kovář, Michal (ed.). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019, 122 s. ISBN 978-80-210-9267-9. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9267-2019.
  85. PRAŽÁK, Richard. Josef Dobrovský. Hungarista a ugrofinista. Kovář, Michal (ed.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019, 122 s. ISBN 978-80-210-9266-2.
  86. FOLETTI, Ivan a Katharina MEINECKE. Jupiter, Kristus, Chalífa. Obrazy mocných a zrození středověku (IV.–VIII. století). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita; Books & Pipes, 2019, 109 s. Parva Convivia, sv. č. 5. ISBN 978-80-210-9425-3.
  87. VLHA, Marek, Josef ŠAUR, Lukáš FASORA, Jiří HANUŠ, Jana ČERNÁ a Anna PEČINKOVÁ. Kalendárium Masarykovy univerzity 1919–2019. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019, 248 s. ISBN 978-80-210-9116-0.
  88. KOŠUT, Michal. Kapitoly z hudebních forem. 3. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019, 88 s. ISBN 978-80-210-9329-4.
  89. HORÁKOVÁ, Radka. Komunikace osob s duálním smyslovým postižením. Metodické texty k projektu MUNI 4.0. Pedagogická fakulta, studijní program Logopedie (Bc.). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019, 33 s. ISBN 978-80-210-9620-2.
  90. KOPEČNÝ, Petr a Barbora CHLEBORADOVÁ. Komunikační a simulační techniky logopedické. Metodické texty k projektu MUNI 4.0. Pedagogická fakulta, studijní program Logopedie (Bc.). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019, 40 s. ISBN 978-80-210-9599-1.
  91. DOLEŽALOVÁ, Lenka a Radka HORÁKOVÁ. Komunikační a simulační techniky surdopedické. 1., elektronické. Brno: Masarykova univerzita, 2019, 68 s. ISBN 978-80-210-9678-3.
  92. SVOBODOVÁ, Hana, Darina MÍSAŘOVÁ, Radek DURNA, Tereza ČEŠKOVÁ a Eduard HOFMANN. Koncepce terénní výuky pro základní školy. Na příkladu námětů pro krátkodobou a střednědobou terénní výuku vlastivědného a zeměpisného učiva. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019, 110 s. ISBN 978-80-210-9245-7.
  93. SVOBODOVÁ, Hana, Darina MÍSAŘOVÁ, Radek DURNA, Tereza ČEŠKOVÁ a Eduard HOFMANN. Koncepce terénní výuky pro základní školy. Na příkladu námětů pro krátkodobou a střednědobou terénní výuku vlastivědného a zeměpisného učiva. Online. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019, 110 s. ISBN 978-80-210-9246-4. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9246-2019.
  94. KLEPRLÍKOVÁ, Lucie, Aleš PLICHTA a Tomáš TUREK. Konference 25. Kvartér. Sborník abstraktů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019, 64 s. ISBN 978-80-210-9470-3.
  95. KOSTELECKÁ, Marta. Konfrontační popis kultivované výslovnosti nizozemštiny a češtiny z pohledu českého mluvčího. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019, 172 s. ISBN 978-80-210-9512-0.
  96. KREJČOVÁ, Elena a Nadezhda STALYANOVA. Kouzlo a umění překladu. Cvičebnice. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019, 44 s. ISBN 978-80-210-9400-0.
  97. KOLEJKA, Jaromír, Jan VYBÍRAL, Mária KOZOVÁ, Martin BOLTIŽIAR, Petr ČUPA, Libor LNĚNIČKA a František SYNEK. Krajinotvorné profese a aktivity člověka v chráněných územích UNESCO. Role lidských činností v současné kulturní krajině. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019, 109 s. ISBN 978-80-210-9201-3.
  98. LOLLOK, Marek. Kritika v pohybu. Literární kritika a metakritika 90. let 20. století. Online. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019, 184 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, č. 497. ISBN 978-80-210-9417-8. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9417-2019.
  99. LOLLOK, Marek. Kritika v pohybu. Literární kritika a metakritika 90. let 20. století. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019, 184 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. č. 497. ISBN 978-80-210-9416-1.
  100. STANOVSKÁ, Sylvie. Láska a smrt ve vybraných literárních dílech německého středověku. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019, 82 s. ISBN 978-80-210-9235-8.
  101. ŠEDOVÁ, Marie. Latina pro právníky. 2. dotisk 5. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019, 378 s. Učebnice Právnické fakulty MU, sv. 506. ISBN 978-80-210-6844-5.
  102. PELOUŠKOVÁ, Hana. Leitfaden zur Syntax des zusammengesetzten Satzes. Kurz gefasste Theorie mit Übungen. 2. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019, 48 s. ISBN 978-80-210-5119-5.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 21. 6. 2024 09:07