Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2008

 1. FIŠER, Zbyněk. Didaktisches Modell des kreativen Übersetzens oder Kreative Wende in der Übersetzungswissenschaft. In Literatur und Übersetzung. Bohemistische Studien. 1. vyd. Greifswald: Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald, Slawistik., 2008. s. 155-164. ISBN 978-3-86006-301-9.
 2. BENEŠOVÁ, Pavla. Die Rolle von Emotionen beim kreativen Schreiben im Fremdsprachenunterricht. In Methoden der Sprachlehr- und Sprachlernforschung. Beispiele aus dem Bereich des Deutschen als Fremdsprache in Tschechien. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 10-21. ISBN 978-80-210-4764-8.
 3. FIŠER, Zbyněk. (ed) Literatur und Übersetzung. Bohemistische Studien. In HAUCK, Raija a Zbyněk FIŠER. Literatur und Übersetzung. Bohemistische Studien. 1. vyd. Greifswald: Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald, Slawistik., 2008. 164 s. ISBN 978-3-86006-301-9.
 4. FIŠER, Zbyněk. Funkcionalistická koncepce překládání a tvůrčí psaní. In Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 37-46. ISBN 978-80-210-4686-3.
 5. BENEŠOVÁ, Pavla. Kreatives Schreiben im Deutschunterricht bei lernschwachen Schülern. R. Grenarová, M. Vítková (eds.). In Komunikativní přístup v cizojazyčné výuce u žáků s SPU / Communicative approach in foreign language teaching in learners with SLD. 1. vyd. Brno: Pedagogická fakulta MU, 2008. s. 19-24. ISBN 978-80-210-4782-2.
 6. FIŠER, Zbyněk. Kreatives Übersetzen in der translatorischen Hochschuldidaktik. In Přednáška pro Instytut Lingwistyki Stosowanej, Uniwersytet Poznań. 2008.
 7. FIŠER, Zbyněk. Leerstellen laut sprechen oder Didaktische Stimuli zur literarischen Interpretation. Vortrag mit deutsch-tschechisch-polnischen Beispielen. In Přednáška pro Institut für Slavistik Universität Regensburg. 2008.
 8. PAVLOVSKA, Marie. My, Ty, Oni, aneb tvůrčí psaní na PdF MU. In My, Ty, Oni, aneb tvůrčí psaní na PdF MU. Brno: PdF MU, 2008. 126 s. ISBN 978-80-7392-071-5.
 9. BENEŠOVÁ, Pavla. Realizace výzkumného šetření v rámci disertační práce doktorandky Pavly Benešové. 2008.
 10. FIŠER, Zbyněk. Role tvůrčího psaní ve vysokoškolském vzdělávání popisovaná autorem v dušičkovém čase roku 2008. In My, Ty, Oni aneb tvůrčí psaní na PdF MU. 1. vyd. Brno: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, 2008. s. 71-79. ISBN 978-80-7392-071-5.
 11. PAVLOVSKÁ, Marie. Tvůrčí psaní jako metoda práce pro učitele dramatické výchovy. In My, Ty, Oni, aneb tvůrčí psaní na PdF MU. Brno: PdF MU, 2008. s. 108-110, 126 s. ISBN 978-80-7392-071-5.
 12. FIŠER, Zbyněk. Übersetzung - ein kreativer Prozess. In Přednáška pro posluchače a pedagogy filologické fakulty, Fachbereich Slawistik, Universität Salzburg. 2008.
 13. 2007

 14. FIŠER, Zbyněk. Do boje se špatnou náladou. (Automatický text a automatická kresba.). In Na stope slovám. Príručka tvorivého písania pre učiteľov slovenského jazyka. 1. vyd. Bratislava: Štátny pedagogický ústav, 2007. s. 97-98. Mimo edice. ISBN 978-80-89225-35-4.
 15. FIŠER, Zbyněk. Doplňování příběhu aneb Vylepšený Erben. (Techniky tvůrčího psaní na cestě k recepci textu). In Slovo o slove. 1. vyd. Prešov: Přesovská univerzita, 2007. s. 82-86. ISBN 978-80-8068-646-8.
 16. FIŠER, Zbyněk. Kolektivní text a kolektivní malba jako kreativní techniky k rozvoji kooperativních kompetencí. In Retrospektíva a perspektívy poslania Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. 1. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského, 2007. s. 545-550. ISBN 978-80-223-2412-0.
 17. BENEŠOVÁ, Pavla. Kreatives Schreiben online - Ein Forschungsprojekt. In Der moderne Unterricht des Deutschen als Fremdsprache. 1. vyd. Olomouc: Pedagogická fakulta UP v Olomouci, 2007. s. 17-21. ISBN 978-80-244-1777-6.
 18. BENEŠOVÁ, Pavla. Kreatives und emotionsgefärbtes Schreiben online - Ein Forschungsprojekt. In Brünner Hefte zur Didaktik, Sprach- und Literaturwissenschaft. Brno: Pedagogická fakulta MU, 2007. s. 15-20. ISBN 978-80-210-4501-9.
 19. FIŠER, Zbyněk. Obrazy vyprávějí. (Příběh podle cyklu fotografií.). In Na stope slovám. Príručka tvorivého písania pre učiteľov slovenského jazyka. 1. vyd. Bratislava: Štátny pedagogický ústav, 2007. s. 58-59. Mimo edice. ISBN 978-80-89225-35-4.
 20. FIŠER, Zbyněk. Poslepu (Psaní a kresba poslepu). In Na stope slovám. Príručka tvorivého písania pre učiteľov slovenského jazyka. 1. vyd. Bratislava: Štátny pedagogický ústav, 2007. s. 83-85. Mimo edice. ISBN 978-80-89225-35-4.
 21. FIŠER, Zbyněk. Tři muži ve člunu a text. (Kolektivní psaní a kolektivní malba.). In Na stope slovám. Príručka tvorivého písania pre učiteľov slovenského jazyka. 1. vyd. Bratislava: Štátny pedagogický ústav, 2007. s. 98-101, 3 s. Mimo edice. ISBN 978-80-89225-35-4.
 22. FIŠER, Zbyněk a Jitka CHOLASTOVÁ. Tvorba odborného textu a techniky tvůrčího psaní na vysoké škole. In Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 65-75. ISBN 978-80-210-4396-1.
 23. FIŠER, Zbyněk. Tvůrčí psaní interdisciplinárně. Místo oboru ve společenských vědách. In Na stope slovám. Príručka tvorivého písania pre učiteľov slovenského jazyka. 1. vyd. Bratislava: Štátny pedagogický ústav, 2007. s. 132-136. Mimo edice. ISBN 978-80-89225-35-4.
 24. BENEŠOVÁ, Pavla. Tvůrčí psaní ve výuce německého jazyka u žáků se specifickými poruchami učení. Komenský. Brno: PdF MU v Brně, 2007, roč. 132, č. 2, s. 13-16. ISSN 0323-0449.
 25. 2006

 26. BENEŠOVÁ, Pavla. Herbstbilder der Stadt Brünn - projekt kreativního psaní pro posílení autonomního učení. In Autonomie a cizojazyčná výuka. Autonomie v teorii, edukační praxi a lingvodidaktickém výzkumu. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 203-211. ISBN 80-210-4164-1.
 27. 2005

 28. MAREČEK, Zdeněk. Der Mord auf dem Campus. Kriminální román jako téma semináře kreativního psaní ve výuce germanistů. In Tvůrčí psaní - klíčová kompetence na vysoké škole. 1. vyd. Brno: Doplněk, 2005. s. 117-127. ISBN 80-7239-182-8.
 29. BENEŠOVÁ, Pavla. Emotionale Aspekte im Fremdsprachenunterricht - am Beispiel des kreativen Schreibens. In Jazyk a komunikácia. Príprava učiteľa cudzích jazykov v 21. storočí. 1. vyd. Bratislava: Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě, 2005. s. 155-158. ISBN 80-89113-22-2.
 30. BENEŠOVÁ, Pavla. Emotionalität beim Schreiben in der Fremdsprache. In Brünner Hefte für Germanistik. Brno: Masarykova univerzita, 2005. s. 27-30. ISBN 80-210-3882-9.
 31. JANÍKOVÁ, Věra. Jazyková tvořivost a tvůrčí psaní v cizojazyčné výuce. Cizí jazyky. Plzeň: Fraus, 2005, roč. 49, č. 2, s. 51-53. ISSN 1210-0811.
 32. BRÜCKNEROVÁ, Karla. Má tvůrčí psaní místo v nových vzdělávacích programech? In Sborník prací filozofické fakulty, Řada pedagogická. Brno: Masarykova univerzita, 2005. s. 28-35, 7 s. ISBN 80-210-3891-8.
 33. FIŠER, Zbyněk. O využití výtvarných činností při tvorbě odborného textu. In Tvůrčí psaní - klíčová kompetence na vysoké škole. 1. vyd. Brno: Doplněk, 2005. s. 148-156. ISBN 80-7239-182-8.
 34. FIŠER, Zbyněk. Výuka tvorby textu na vysoké škole. Universitas : revue Masarykovy univerzity v Brně. Brno: Masarykova univerzita, 2005, roč. 38, č. 4, s. 15-28. ISSN 1211-3384.
 35. 2004

 36. FIŠER, Zbynek. Tvůrčí psaní - klíčová kompetence na vysoké škole. 2004.
 37. CHOLASTOVÁ, Jitka. Tvůrčí psaní třikrát jinak. Česká literatura : časopis pro literární vědu. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2004, roč. 2004, č. 5. ISSN 0009-0468.
 38. FIŠER, Zbyněk. Využití výtvarných činností v tvůrčím psaní. Kritické listy : čtvrtletník pro kritické myšlení ve školách. Praha: Občanské sdružení Kritické myšlení, 2004, neuveden, č. 17, s. 8-9. ISSN 1214-5823.
 39. 2003

 40. FIŠER, Zbyněk. Techniky tvůrčího psaní na cestě k odbornému textu. In Přednáška pro posluchače ateliéru Papír a kniha, FaVU VUT Brno. 2003.
 41. 2002

 42. FIŠER, Zbyněk. Tvůrčí psaní: malá učebnice technik tvůrčího psaní. 1. vyd. Brno: Paido. Edice pedagogické literatury., 2002. 164 s. ISBN 80-85931-99-0.
 43. 2001

 44. VLČKOVÁ, Kateřina. Kreatives Schreiben im Deutschunterricht. Brno: PdF MU, 2001. 90 s.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 26. 1. 2021 16:48