Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

  1. MARRONE, Tancredi Andrew a Andrej KAPCÁR. Hedonistic Occultism : Blood Desire Sex and Magic. 2022.

  2018

  1. HOLZBACHOVÁ, Ivana. Dva názory na blízkou budoucnost (Hervé juvin contra Gilles Lipovetsky). Studia philosophica. Brno: Masarykova univrzita, 2018, roč. 65/2018, 1-2, s. 45 - 61, 16 s. ISSN 1803-7445.
  2. BEGANOVIĆ, Velid. ‘God Damn This War’ : Virginia Woolf’s Struggle for Peace between the Wars. In 14th ESSE Conference, 29 August - 2 September, Masaryk University, Brno, Czech Republic. 2018. ISBN 978-80-210-9015-6.
  3. HOLZBACHOVÁ, Ivana. Heinrich Geiselberger (ed.) Velký regres. Mezinárodní rozprava o duchovní situaci dneška. Studia philosophica. Brno: Masarykova universita, 2018, roč. 65/2018, 1-2, s. 120 - 126, 6 s. ISSN 1803-7445.

  2009

  1. HOLZBACHOVÁ, Ivana. Josef Šmajs: Potřebujeme filosofii přežití? Studia philosophica. Brno: Masarykova univerzita, 2009, roč. 56, 1-2, s. 115-116. ISSN 1803-7445.
  2. TIMKO, Marek. K problému ontologie kultury. Brno: Tribun EU, 2009, 152 s. ISBN 978-807399-736-6.
  3. MUSIL, Libor, Kateřina KUBALČÍKOVÁ, Jana HAVLÍKOVÁ a Olga HUBÍKOVÁ. Kvalita v sociálních službách: implementace nástroje řízení kvality na úrovni poskytovatelů sociálních služeb. Fórum sociální politiky. Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2009, roč. 2009, č. 1, s. 14-19, 32 s. ISSN 1802-5854.
  4. ZEMANOVÁ, Marcela. L´intime et le féminin dans l´art. In FIDLEROVÁ, Ludmila. Mimochodem - By the way. Projekty, myšlenky a koncepty studentů a absolventů doktorského studijního programu na Katedře výtvarné výchovy PdF MU a odborných hostů. Brno: Masarykova univerzita, 2009, s. 88-90. Pd-6/09-02/58. ISBN 978-80-210-4825-6.
  5. ŠKARABELOVÁ, Simona. Subsidies to culture in Brno - Czech Republic. In Topical Questions of Reforming Housing and Public Services in Ukraine. 1. vyd. Donetsk, Ukrajina: Donbas national academy of civil engineering and architecture, 2009, s. 9-11.
  6. BAZALOVÁ, Barbora. Život, kultura a školství v severní Indii - Ladakhu. Komenský, odborný časopis pro učitele základní školy. Brno: Pedagogická fakulta MU, 2009, roč. 133, č. 5, s. 16-21, 40 s. ISSN 0323-0449.

  2008

  1. DOLÁK, Jan. Cultura do patrimônio e sua conservaçao. In Um olhar contemporâneo sombre a preservação do patrimônio cultural material. 1. vyd. Rio de Janeiro: Museu Histórico Nacional, 2008, s. 218 - 230. ISBN 85-85822-03-1.
  2. HANUŠ, Jiří. Divadelní Brno na přelomu století. In Brno Vídni, Vídeň Brnu. Zemské metropole a centrum říše v 19. století. Brünn-Wien, Wien-Brünn. Landesmetropolen un Zentrum des Reiches in 19. Jahrhundert. Brno: Matice moravská, 2008, 8 s. ISBN 978-80-86488-50-9.
  3. ŠMAJS, Josef. Evolutionary Ontology. Reclaiming the Value of Nature by Transforming Culture. New York: Editions Rodopi B.V., Amsterdam - New York, 2008, 196 s. Value Inquiry book series Volume 195. ISBN 978-90-420-2448-9.
  4. ŠMAJS, Josef. Filosofie - obrat k Zemi. Praha: Nakladatelství Academia, 2008, 440 s. 10460. ISBN 978-80-200-1639-3.
  5. PAVLICOVÁ, Martina a Lucie UHLÍKOVÁ. Folklorismus v historických souvislostech let 1945 - 1989 (na příkladu folklorního hnutí v České republice). Národopisná revue. Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2008, roč. 18, č. 4, s. 187 - 197. ISSN 0862-8351.
  6. ŠÍP, Radim. K debatě "O nájemní smlouvě". Filosofický casopis. Praha: Filosofický ústav AV CR, 2008, roč. 56, č. 3, s. 443-446. ISSN 0015-1831.
  7. ČECH, Tomáš a Markéta JANKOVÁ. K úloze etnického vědomí a tradic v životě dětí. In Wiegerová, A. (ed.) Fórum o premenách školy a učiteľskej profesie [CD-ROM]. Bratislava: Pedagogická fakulta UK, 2008, s. 143-147. ISBN 978-80-969146-8-5.
  8. MIESSLER, Jan. Lost in Translation? Comparing Media Discourses in Different Languages. In Communication in International R&D Projects: A Perspective from Social Sciences and Humanities. Brno: Barrister & Principal, 2008, s. 93-95. ISBN 978-80-87029-28-2.
  9. SEKOT, Aleš. Mediální sport jako forma masové kultury. In Média, sport a jejich role v aktivním životním stylu. 1. vyd. Praha: Karlova univerzita, 2008, s. 9-19. ISBN 978-80-86317-65-6.
  10. ŠKARABELOVÁ, Simona. Multiplikační efekty dotací do vybraných divadel - příspěvkových organizací města Brna. ACTA AERARII PUBLICI. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2008, roč. 4/2007, č. 2, s. 36-52. ISSN 1336-8818.
  11. HYÁNEK, Vladimír, Zuzana PROUZOVÁ a Marie HLADKÁ. NPO & Government Relations in the Czech Republic. In The Third Sector and Sustainable Social Change: New Frontiers for Research; 8th International Conference of the International Society for Third Sector Research (ISTR) and 2nd European Conference of the EMES and ISTR. Barcelona, Spain, July 9-12, 2008. 2008.
  12. STEHLÍKOVÁ, Eva. Otrocká komedie pro svobodné Římany. In AFROBRAZILIAN CONFERENCE. 2008.
  13. ŠMAJS, Josef, Bohuslav BINKA, Marie PUTNOVÁ a Pavel SEKNIČKA. Podnikatelská a environmentální etika. Brno: Masarykova univerzita, 2008, 184 s. Pořadové číslo 4642/ESF-6/08-17/99. ISBN 978-80-210-4561-4.
  14. ŠMAJS, Josef. Potřebujeme filosofii přežití? Filosofický časopis. 2008, roč. 56, č. 4, s. 593-598. ISSN 0015-1831.
  15. ŠMAJS, Josef. Přírodě musíme ustoupit. Brno: Regionální sdružení ČSOP Brno, 2008, 2 s. Veronika č.4 XXII. ročník. ISSN 1213-0699.
  16. SEKOT, Aleš. Rituály ve sportu. Universitas. Brno: Masarykova univerzita, 2008, roč. 41/2008, č. 3, s. 8-16. ISSN 1211-3387.
  17. SEKOT, Aleš. Sport - významný společenský a kulturní fenomén. Contact. Praha: Chambre de Comerce Franco-Tchékue, 2008, roč. 1, č. 50, s. 14.
  18. ŠMAJS, Josef a Emil VIŠŇOVSKÝ. The concept of "evolutionary-ontological literacy". In 11th Biennial Conference Education and Multicultural Understanding. Japan: Kyoto University, 2008, s. 181-181.
  19. ŠKARABELOVÁ, Simona a Mirka WILDMANNOVÁ. The share of nonprofit organisations in the provision of selected public services: culture and social services. In The Third Sector and Sustainable Social Change: New Frontiers for Research. 2008.
  20. ŠMAJS, Josef a Emil VIŠŇOVSKÝ. Towards an Evoluntionary-Ontological Understanding and Reconstruction. In XXII World congress of philosophy, Rethinking philosophy today. Korea: Seoul National University, 2008, s. 530-531.
  21. ŠKARABELOVÁ, Simona. Účinnost kulturní politiky na municipální úrovni. In Veřejné politiky a jejich účinnost: determinanty racionálnosti řízení ve veřejném sektoru. 1. vydání. Brno: Tribun EU s.r.o., 2008, s. 44-49. ISBN 978-80-7399-345-0.
  22. VAŠEČKA, Michal. Visegrad Summer School, VII. edition, 6 - 19 July, 2008. 2008.

  2007

  1. ŠMAJS, Josef. Člověk a krajina. Praha: Společnost pro zahradní a krajinářskou, 2007.
  2. KRÁLÍK, Oldřich. Ekonomie a kultura. In Systémové pojetí kultury. první. Hradec Králové: Gaudeamus, 2007, s. 162-166. Systémové přístupy. ISBN 978-80-7041-213-8.
  3. ŠKARABELOVÁ, Simona, Jarmila NESHYBOVÁ a Jaroslav REKTOŘÍK. Ekonomika kultury a masmédií. 1. vyd. Brno: Ekonomicko-správní fakulta, MU, 2007, 210 s. učebnís text. ISBN 978-80-210-4267-4.
  4. KLVAŇOVÁ, Radka. Issues, methods and outcomes of ethnological studies on cultural diversity in the Czech Republic with a special emphasis on migration and inclusion of immigrants. In Ethnological understandings of cultural diversity in Central European Urban Spaces; Ethnic and Minority Research Institute of the Hungarian Academy of Sciences. 2007.
  5. ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ, Božena a Josef ŠMAJS. K problému ekonomického vzdělávání v globalizované kultuře. In Ekonomické znalosti pro tržní praxi. Olomouc: Filosofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, 2007, s. 501-506, 7 s. ISBN 978-80-903808-8-2.
  6. ŠMAJS, Josef. K problému konstituování podnikatelské a invironmentální etiky. In Vývojové tentence podniků III, sv. 2. 2007. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007, s. 689-697. ISBN 978-80-210-4466-1.
  7. ŠMAJS, Josef. K technologickému a sociálnímu obsahu práce. In Nezaměstanost - technologické a sociální proměny práce. Brno: Masarykova univerzita, 2007, s. 10-21, 161 s. ISBN 978-80-210-4422-7.
  8. MALINA, Jaroslav. Kruh prstenu: Světové dějiny sexuality, erotiky a lásky od počátků do současnosti v reálném životě, krásné literatuře, výtvarném umění a dílech českých malířů a sochařů inspirovaných obsahem této knihy. Brno: Akademické nakladatelství CERM; Nakladatelství a vydavatelství NAUMA, 2007, 1200 s. bez edice. ISBN 978-80-7204-494-8.
  9. ŠKARABELOVÁ, Simona. Kultura a rozvoj regionu. In Sociální ekonomika, sociální podnik a sociální kapitál. 1. vydání. Ústí nad Labem: UJEP Ústí nad Labem - Fakulta sociálně ekonomická Katedra financí a účetnictví, 2007, s. 43-49. ISBN 9788070449547.
  10. RYBÁŘ, Radovan. Kulturní procesy a modely. In Systémové pojetí kultury. první. Hradec Králové: nakladatelství Gaudeamus, Univerzita Kradec Králové, 2007, s. 153-161. ISBN 978-80-7041-213-8.
  11. HYTYCH, Roman. Marková, I.: Dialogicality and Social Representations:The Dynamics of Mind. Česká a Slovenská Psychiatrie. Praha: ČLS JEP, 2007, roč. 103, č. 7, s. 385. ISSN 1212-0383.
  12. ŠKARABELOVÁ, Simona. Multiplikační efekty dotací do brněnských divadel. In Teoretické a praktické aspekty veřejných financí. 1. vydání. Praha: VŠE, 2007, s. 102-111. ISBN 978-80-9036-542-1.
  13. ŠKARABELOVÁ, Simona. Multiplikační efekty dotací do vybraných divadel města Brna. In Nové trendy, nové nápady 2007. 1. vyd. Znojmo: SVŠE, 2007, s. 68-81. ISBN 978-80-903914-1-3.
  14. NECHUTOVÁ, Jana. Otcové synům. Latinská kontinuita Západu. 14. výroční přednáška k poctě J. L. Fischera. 1. vyd. Olomouc: Vydavatelství UP, 2007, 26 s. ISBN 978-80-244-1756-1.
  15. ZEMANOVÁ, Marcela. Pojetí ženské identity v současném umění. In HORÁČEK, Radek a Jan ZÁLEŠÁK. Aktuální otázky zprostředkování umění. Teorie a praxe galerijní pedagogiky, vizuální kultura a výtvarná výchova. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007, s. 49-53. Spisy Pedagogické fakulty MU. ISBN 978-80-210-4371-8.
  16. ŠMAJS, Josef. Potřebujeme filosofii přežití? In Ekologizácia a humanizácia elebo o predpokladoch a cestách prežitia. 1. vyd. Zvolen: Peter Krchňák, Technická univerzita Zvolen, 2007, s. 26-31. ISBN 978-80-8093-035-6.
  17. SEKOT, Aleš. Sociologický pohled na sport: Konceptuální východiska. Česká kinantropologie. Praha: Česká kínantropologická společnost, 2007, roč. 11, č. 1, s. 53-61. ISSN 1211-9261.

  2006

  1. HODAŇ, Bohuslav. About Cultural and Value Fundamentals of Movement. In Sport, Culture and Society. Warsaw, Poland: Akademia Wychowania Fizycznego, 2006, 21 s. ISBN 83-89630-56-7.
  2. GRYGAR, Jakub. Anthropology of Borders: work in progress. 2006.
  3. ŠMAJS, Josef. Culture. In Encyclopedia of anthropology. Londýn: Sage publications Ltd., 2006, s. 636-640. ISBN 0-7619-3029-9.
  4. GRYGAR, Jakub. Enacting borders: power at interstitial places. In Anthropology at Borders: Power, Culture, Memories. Ed. by Barbora Spalová and Jakub Grygar. 1. vyd. Prague: MKC Prague, FHS UK, 2006, s. 13-23, 88 s. ISBN 80-239-8391-1.
  5. ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ, Božena a Josef ŠMAJS. K problému ekonomického vzdělávání v globalizované kultuře. In K aktuálním otázkám oboru Podnikového hospodářství. Brno: Ekonomicko-správní fakulta, 2006, s. 5-12. ISBN 80-210-4169-2.
  6. BOROVSKÝ, Tomáš, Jiří HANUŠ a Milan ŘEPA. Kultura jako téma a problém dějepisectví. Brno: Matice moravská pro VZ MU a AV ČR, 2006, 217 s. Prameny, země, kultura. ISBN 80-86488-33-0.
  7. HANUŠ, Jiří. "Kůň již stojí v branách Tróje." Cesta Jacoba Burckhardta ke kritice moderní kultury. In Kultura jako téma a problém dějepisectví. Brno: Matice moravská, 2006, s. 99-112, 13 s. ISBN 80-86488-33-0.
  8. ŠMAJS, Josef. Miejsce i rola kultury w przyrodzie. Problemy ekologii. 2006, roč. 10, č. 5, s. 227-231. ISSN 1427-3381.
  9. HODAŇ, Bohuslav. Philosophical and Social-Cultural Conditionality of Human Movement as Quality of Life Determination. Gymnica - Acta Univ. Palacki. Olomouc: Univerzita Palackého, 2006, roč. 36, č. 4, 17 s. ISSN 1212-1185.
  10. ŠMAJS, Josef. Potřebujeme filozofii přežití? Filosofický časopis AV ČR. Praha: Filosofický ústav Akademie věd ČR, 2006, roč. 56, č. 4, s. 593-598. ISSN 0015-1831.
  11. SZALÓ, Csaba. Představa svébytnosti lokálních kultur a její dopad na zdůvodnění odlišných kulturních práv příslušníků etnokulturních menšin a přistěhovalců. In CHYTILEK, Roman a Miroslav MAREŠ. Reprezentace zájmů menšin v EU. Brno: CDK, 2006, s. 68-82, 14 s. ISBN 807325087X.
  12. MACEK, Petr. Směleji a rozhodněji za českou hudbu! "Společenské vědomí" české hudební kultury 1945-1969 v zrcadle dobové hudební publicistiky. 1. vydání. Praha: Koniasch Latin Press, 2006, 206 s. Primitiae, sv. 2. ISBN 80-86791-33-5.

  2005

  1. PAVLICOVÁ, Martina. Folklorní festival - křižovatka kultur? (The Folklore Festival: A Crossroad of Cultures?). In Od východu na západ a od západu na východ (From the East to the West and from the West to the East). 1. vyd. Náměšť nad Oslavou: Městské kulturní středisko, 2005, s. 12-23. ISBN 80-903416-2-4.
  2. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ, Martin SEDLÁČEK a Jiří ZOUNEK. K sociálním souvislostem kultury školy. Vnitřní a vnější aspekty chodu školy. Pedagogická orientace. Brno: Česká pedagogická společnost, 2005, roč. 2004, č. 4, s. 16-24. ISSN 1211-4669.
  3. LIŠKOVÁ, Kateřina. Nalézání spojenců na nečekaných místech. Elizabeth Grosz přepisuje binarismus příroda vs. kultura. Sociální studia. Fakulta sociálních studií MU Brno, 2005, roč. 2005, č. 12, s. 145-151. ISSN 1214-813X.
  4. KOLMAŠ, Josef a Jaroslav MALINA. Panoráma biologické a sociokulturní antropologie 21: Čína z antropologické perspektivy. Editor: Jaroslav Malina. Brno (CZ): Nadace Universitas Masarykiana v Brně, nakladatelství a vydavatelství Nauma v Brně, 2005, 475 s. Modulové učební texty pro studenty antropologie. ISBN 80-210-3218-9.
  5. MALÁ, Jiřina. Phraseologie - Blütezeit einer linguistischen Disziplin (Eine Reise durch die Phraseologielandschaft). Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik. Brno: Masarykova univerzita, 2005, R10, č. 2005, s. 65-77. ISSN 1211-4979.
  6. LEQUESNE, Christian, Jean-Luc GOESTER, Petr HORÁK, Eduard MAUR a Martina ONDO-GREČENKOVÁ. Quelle Europe a annocé la bataille de Slavkov. 2005.
  7. HOLZBACHOVÁ, Ivana. Spenglerovo pojetí dějin a kultury v Der Untergang des Abendlandes. In Filozofia blizsa zyciu. Warszawa: Wysza szkola finansów i zarzadzania, 2005, s. 291 - 306, 15 s. ISBN 83-88953-76-1.
  8. VOJTKOVÁ, Naděžda. The Vienna ConneXion-Conference Report. The Messenger. PdF MU, Dpt. of English, Brno, 2005, roč. 5, č. 4, s. 12. ISSN 1214-6676.
  9. VAŠEČKA, Michal. V4 Summer School, IV edition, July 10 - 23, 2005. 2005.
  10. ŠMAJS, Josef. Základy systematické filosofie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005, 255 s. Masarykova univerzita, 1. ISBN 80-210-3871-3.

  2004

  1. KRIŠTOF, Martin. Cultural Patterns and Possible Intercultural Problems in the Czech Republic. In Intercultural Business Management in Central and Eastern Europe. 1. vyd. Wien: IDM, 2004, s. 17-25.
  2. JANÍK, Zdeněk. Interkulturní výcvik a etnopedagogika v praxi: projekt "Argonauts of Europe". Komenský, odborný časopis pro učitele základní školy. Brno: Pedagogická fak Masarykovy univerzity, 2004, roč. 129, č. 1, s. 34 - 38. ISSN 0323-0449.
  3. ŠKARABELOVÁ, Simona. Kultura a nestátní neziskové organizace. In Oblast rozvoje lidských zdrojů - Zvláštní část vezdělávání vedoucích úředníků ÚSC - Díl III. Brno: Masarykova univerzita, 2004, s. 31-37. díl III. ISBN 80-210-3544-7.
  4. DOKULIL, Miloš. "Mem" -- jen nešikovný výraz pro Popperův "3. svět"? In Memy ve vědě a filosofii. 1. vyd. Praha: Filosofický ústav AV ČR, 2004, s. 43-56. ISBN 80-7007-196-6.
  5. SEKOT, Aleš. Multikulturní problematika v systému studia sociální pedagogiky. In Konstituonání sociální pedagogiky jako vědního oboru. 1. vyd. Brno: Institut mezioborových studií, 2004, s. 242-248. ISBN 80-902936-5-4.
  6. ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ, Božena a Jiří POKORNÝ. Podnikání a kulturní odlišnosti. Brno: ESF MU, 2004, 247 s. skripta. ISBN 80-210-3490-4.
  7. POSPÍŠIL, Tomáš. Review: Prem Poddar. Violent Civilities: English, India, Culture. Aarhus UP, 2002. Brno Studies in English. Brno: FF MU Brno, 2004, roč. 10, č. 1, s. 224-225. ISSN 1211-1791.
  8. KLVAČ, Pavel. Symbolic Dimension of Forest. In Contemporary State and Development Trends of Forest in Cultural Landscape. 1. vyd. Brno: Faculty of forestry and Wood Technology - Mendel University of Agriculture and Forestry in Brno, 2004, s. 72-75. ISBN 80-7157-794-4.
  9. SVOBODA, Jiří a L. SEDLÁČKOVÁ. The Gravettian along the Danube. ČR: Archeologický ústav AV ČR Brno, 2004. Dolnověstonické studie 11. ISBN 80-86023-61-3.
  10. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ, Martin SEDLÁČEK a Jiří ZOUNEK. Vnitřní a vnější souvislosti fungování školy a její kultury. Studia Paedagogica, Sborník Filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita, 2004, U9, č. 1, s. 49-58, 9 s. ISSN 1211-6971.
  11. VAŠEČKA, Michal. V4 Summer School, III. edition, July 11 - 25, 2004. 2004.
  12. OSOLSOBĚ, Petr a Roger SCRUTON. What I Believe and Why. Revue Politika. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2004, roč. 2004, 6-7, s. 13-19. ISSN 1214-0899.
  13. SEKOT, Aleš. Ženy a sport - sociologické dimenze (CD - ROM). In Sport a kvalita života (CD ROM). 1. vyd. Brno: Fakulta sportovních studíí MU, 2004, s. 77-78, 24 s. ISBN 80-210-3541-2.

  2003

  1. HARDY, Stephen Paul. A Barking Dog? Manchester Writing and English Regional Culture. In Proceedings of the 7th Conference of English, American and Canadian Stuides. Brno: Masarykova univerzita, 2003, s. 57-65, 8 s. ISBN 80-210-3394-0.
  2. OSOLSOBĚ, Petr. Ars moriendi: Smrt na anglickém dvoře jako rituál a divadlo a její odraz v Shakespearových historických hrách. Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university. C, řada historická. Brno: Filosofická fakulta brněnské university, 2003, roč. 2002, C 49, s. 101-120. ISSN 0231-7710.
  3. KYLOUŠEK, Petr. Avant-propos. In Codifications et symboles des cultures nationales. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2003, s. 5-7. ISBN 80-210-3159-X.
  4. POL, Milan, Petr NOVOTNÝ, Lenka HLOUŠKOVÁ a Jiří ZOUNEK. Capturing School Culture - A Czech Perspective. In School Managers Centre. Belgie: Anne Gilleran, 2003, s. 1-2.
  5. ŠMAJS, Josef. Civilizace (kultura), téma k zamyšlení. Bratislava (Slovenská republika): Ústav krajinnej ekológie SAV, 2003. Životné prostredie.
  6. POL, Milan, Petr NOVOTNÝ, Lenka HLOUŠKOVÁ a Jiří ZOUNEK. Culture of the Czech school: on particular areas of its manifestation. Education-line. Velká Británie: Brotherton Library, University of Leeds, 2003, -, -, s. 1-8.
  7. VAŠEČKA, Michal, Martina JURÁSKOVÁ a Tom NICHOLSON. Čačipen pal o Roma. A Global report on Roma in Slovakia. 1. vydání. Bratislava: Institute for Public Affairs, 2003, 525 s. Global reports. ISBN 80-88935-46-6.
  8. JEMELKA, Petr. Člověk - svět - příroda (hodnota přírody jako téma filosofické historiografie). In GÁLIK, Slavomír. Hodnotové aspekty súčasného sveta. 1. vyd. Bratislava: IRIS, 2003, s. 109-111. ISBN 80-89018-57-2.
  9. JŮVA, Vladimir. Děti, mládež, ... a muzea? Ladění. Brno: PdF MU, 2003, roč. 2003, č. 1, s. 33. ISSN 1211-3484.
  10. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ a Jiří ZOUNEK. Dobrý ředitel je ... : (Ke kultuře české školy). In Další profesní vzdělávání a naplňování Národního programu rozvoje vzdělávání v ČR. Ostrava: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, Centrum dalšího vzdělávání, 2003, s. 46-53. ISBN 80-7042-262-9.
  11. ŠMAJS, Josef a Josef KROB. Evoluční ontologie. Brno: Masarykova univerzita, 2003, 400 s. ISBN 80-210-3038-0.
  12. ŠTĚTKA, Václav. Evropa na obrazovkách. Audiovizuální politika a konstrukce evropské identity. In Média a realita 04. Brno: Masarykova univerzita, 2003, s. 227-254, 27 s. ISBN 80-210-3308-8.
  13. NOVOTNÝ, Petr. Innovative Teachers: School Culture Being Helpful or Harmful. In Proceedings of the 11th Biennial Conference 2003. Leiden: ICLON, 2003, s. 107. ISBN 90-804722-6-3.
  14. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ a Jiří ZOUNEK. K základům úspěchu v řízení škol - O práci ředitelů škol s vizí. Studia Paedagogica, Sborník Filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2003, U8, č. 1, s. 87-102, 15 s. ISSN 1211-6971.
  15. ŠMAJS, Josef. L'information-la réflexion d'un point de vue del'ontologie évolutionniste. In Aprés le postmodernisme guelle philosophie? Brno-Paris: Msarykova univerzita - Université Paris I - Sorbone, 2003, s. 58-76. ISBN 80-210-3080-1.
  16. NAVRÁTIL, Pavel. Menšiny. In NAVRÁTIL, Pavel. Romové v české společnosti: jak se nám spolu žije a jaké má naše soužití vyhlídky. 1. vyd. Praha: Portál, 2003, s. 16-29. Výzkumné zprávy. ISBN 80-7178-741-8.
  17. RYBÁŘ, Radovan. Některé současné tendence v kultuře a umění. In Demokracie a Evropa v době globalizace. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2003, s. 218-223. ISBN 80-210-3301-0.
  18. SZALÓ, Csaba. O propojenosti identity a legitimity v sociologii kultury. In KVASNIČKOVÁ, Adela. Paradigmy sociológie kultury. Bratislava: Univerzita Komenského, 2003, s. 117-131, 14 s. ISBN 80-223-1917-1.
  19. NIEDERLE, Rostislav. Průvodce inteligentního člověka po moderní kultuře. Host. Brno: Host, 2003, roč. 4/2003, č. 4, s. 111-2, 2 s. ISSN 1211-9938.
  20. SEKOT, Aleš. Sociologické texty II. 1. vyd. Brno: IMS, Fakulta Tomáše Bati, 2003, 30 s. Učební pomůcka.
  21. SEKOT, Aleš. Sport - sociálně kulturní fenomén. In: Leska, D., Oborný, J. (eds) telesná výchova a šport v kultúre spoločnosti. In Vělecná výchova a šport v kultúre spoločnosti (Monografický sborník veeckých a odborných prác). Bratislava: Slovenská vedecká spoločnost: FTVS UK Bratislava, 2003, s. 172-176. ISBN 80-89075-20-7.
  22. VYBÍRAL, Zbyněk. Vyšokovaný svět. 1. vyd. Hradec Králové: Konfrontace, 2003, 295 s. ISBN 80-86088-08-1.
  23. VAŠEČKA, Michal. V4 Summer School, II. edition, July 13 - 27, 2003. 2003.
  24. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ a Jiří ZOUNEK. Who Rests the School Culture On? On the Results of the Research of the Czech School Culture. In Proceedings of the 11th Biennial Conference 2003. Leiden: ICLON, 2003, s. 87. ISBN 90-804722-6-3.

  2002

  1. JEMELKA, Petr. Environmentalismus v českém filosofickém myšlení 1.poloviny 20. století. 1. vyd. Brno: MU Brno, 2002, 146 s. Spisy PdF MU Brno, sv. 79. ISBN 80-210-2800-9.
  2. RYBÁŘ, Radovan. Etické a právní otázky současné kultury a umění. In Lidská práva v evropském kontextu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2002, s. 166-171. ISBN 80-210-3034-8.
  3. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ, Eva VÁCLAVÍKOVÁ a Jiří ZOUNEK. Hledání pojmu kultura školy. Pedagogika. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 2002, roč. 52, č. 2, s. 206-218. ISSN 0031-3815.
  4. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ, Eva VÁCLAVÍKOVÁ a Jiří ZOUNEK. Kultura školy jako předmět výzkumu. Studia Paedagogica, Sborník Filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita, 2002, U8, č. 1, s. 47-61, 5 s. ISSN 1211-6971.
  5. DOKULIL, Miloš. Lidská práva jako globální problém. In Lidská práva v evropském kontextu. 1. vyd. Brno: MU, 2002, s. 14-24. ISBN 80-210-3034-8.
  6. ŠMAJS, Josef. Příroda - přehlížený konstitutivní faktor lidské osobnosti. Bratislava: Ústav krajinnej ekológie SAV, 2002. Životné prostredie.
  7. VAŠEČKA, Michal. Rómovia. In In: Mesežnikov, Grigorij - Kollár, Miroslav (eds): Slovensko 2002. Súhrnná správa o stave spolocnosti. 1. vydání. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky, 2002, s. 213 - 248, 35 s. Slovensko v pohybe. ISBN 80-88935-407.
  8. SEKOT, Aleš. Sociologie v kostce (první vydání). 1. vydání. Brno: Paido, 2002, 142 s. Edice pedagogické literatury. ISBN 80--7315-021-2,.
  9. VAŠEČKA, Michal. V4 Summer School, I. edition, July 14 - 27, 2002. 2002.
  10. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ, Eva VÁCLAVÍKOVÁ a Jiří ZOUNEK. Zkoumání kultury školy a jeho potenciál pro evaluaci a autoevaluaci školy na příkladu výzkumů. E-Pedagogium. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2002, roč. 2, č. 1, s. neuvedeno, neuvedeno. ISSN 1213-7499.

  2001

  1. VÁCLAVÍK, David. Etnické a kulturní minority ve střední Evropě I. 1. vyd. Liberec: Technická univerzita, 2001, 120 s. ISBN 80-7083-457-9.
  2. KOZÁKOVÁ, Simona. Kultura. In REKTOŘÍK, Jaroslav. Ekonomika veřejného sektoru. druhé vydání. Brno: MU, 2001, s. 104-116. ISBN 80-210-2550-6.
  3. ŠMAJS, Josef. Romantická úvaha o rekonstrukci krajiny a biofilní přestavbě měst. In Tvář naší země. Krajina domova. Praha: Ministerstvo životního prostředí, 2001, s. 140-148. Tvář naší země. Krajina domova. ISBN 80-85512-01-0.

  2000

  1. ŠMAJS, Josef. Biofilní perspektiva kultury. In Bilance a výhledy středu Evropy na prahu 21. století. Brno: S. Kučerová a kol., 2000, s. 327-333. Bilance a výhledy středu Evropy na prahu 21. stol. ISBN 80-7302-000-9.
  2. ŠMAJS, Josef. Člověk a příroda. Praha: RX, 2000. Reflex.
  3. RAICHOVÁ, Irena. Dokumentace a podpora občanského spolužití ve městě Brně. Bulletin Muzea romské kultury. Brno: Muzeum romské kultury, 2000, roč. 1999, č. 8, s. 54-58, 76 s. ISSN 1212-070.
  4. ŠMAJS, Josef. Technika - ekologický fenomén kultury. Teorie vědy : věda, technika, společnost. Praha: Kabinet pro studium vědy, techniky a společnosti při Filozofickém ústavu AV ČR, 2000, roč. 2000, č. 2, s. 51-96. ISSN 1210-0250.
  5. ŠMAJS, Josef. Věda, kultura, příroda. Praha: RX, 2000. Reflex.

  1999

  1. POSPÍŠIL, Ivo. Filologie-kultura-umění-politika (In margine jedné slovenské učebnice). In ZELENKA, Miloš. Slovakistika v české slavistice. Brno: Vydavatelství MU, 1999, s. 59-66. ISBN 80-210-2059-8.
  2. DOROVSKÝ, Ivan. K metodologii studia literatury a kultury národností v podmínkách sjednocování Evropy. Estetika. Brno, 1999, roč. 36, 1-3, s. 27-34.
  3. DOROVSKÝ, Ivan. Makedonská literatura, kultura, dějiny a jazyk v českých zemích a na Slovensku (1945-1995). In Makedonsko-češka naučna konferencija. Skopje: Filozofická fakula, 1999, s. 29-41. ISBN 9989-724-08-3.
  4. DOROVSKÝ, Ivan. O nekotorych metodologičeskich voprosach izučenija: voprosy istorii i kuľtury. In Makedonija: voprosy istorii i kuľtury, Skopje-Moskva. Skopje: Makedonija, 1999, s. 75-83.
  5. VOLEK, Jaromír. Televize jako spolutvůrce domova a extenze rodiny. Sociální studia. Brno: Fakulta sociálních studií MU Brno, 1999, roč. 1999, č. 4, s. 17-41. ISSN 1212-365X.
  6. POSPÍŠIL, Ivo, Jiří GAZDA a Jan HOLZER. Transformation of Culture and Humanities as a Global Process. In Integrovaná žánrová typologie (Komparativní genologie). 1. vydání. Brno: Vydavatelství MU, 1999, s. 89-100. 1. ISBN 80-210-2192-6.
  7. MAŇÁK, Josef. Výchova, výuka a imaginace. In Psychologie imaginativní výchovy a vzdělávání s příklady aplikace. Brno: Doplněk, 1999, s. 301-307. edice pedagogické literatury. ISBN 80-7239-034-1.

  1998

  1. KROB, Josef. Je Internet téma pro filosofii? Filosofický časopis. Praha: AV ČR, 1998, roč. 46, č. 1, s. 59-66. ISSN 0015-1831.
  2. OSOLSOBĚ, Petr. Sacrum et profanum: Česká kultura, nominalismus a zakletí ve světě. In SACRUM ET PROFANUM. Sborník sympózia. 1. vyd. Praha: Koniasch Latin Press, 1998, s. 27-33. ISBN 80-85917-41-6.

  1997

  1. TELEC, Ivo. Dotazník k otázkám nevhodné komercializace tradiční lidové kultury a folkloru. In Zásady ochrany tradiční lidové kultury před nevhodnou komercializací. 1. vyd. Strážnice: Ústav lidové kultury, 1997, s. 59-81.
  2. JEMELKA, Petr. Kultura, civilizace, příroda (K otázce zdrojů tzv. ekologické krize). In Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí. první. Úpice: Hvězdárna v Úpici, 1997, s. 121-122.

  1996

  1. JEMELKA, Petr. Kultura, civilizace, příroda. Filosofický časopis [roč. 2 (1954)-40 (1992)]. Praha: Filosofický ústav AV ČR, 1996, roč. 1996, č. 1, s. 15-16. ISSN 0015-1831.

  1995

  1. REITTEREROVÁ, Vlasta. Zu den Kontexten der Kulturentwicklung in Böhmen zwischen den Weltkriegen. Praha: Univerzita Karlova, 1995, 40-48. Kontexte - Musica iudaica. ISBN 80-85899-13-2.

  1994

  1. PAVELKA, Jiří. Dějiny slova a kultury jako nové téma literární teorie. Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university. D, Řada literárněvědná. Brno: Filosofická fakulta brněnské university, 1994, roč. 1994, D41, s. 127-134. ISSN 0231-7818.
  2. TELEC, Ivo. Privatizace kulturních fondů. Ekonom : Týdeník Hospodářských novin. Praha: Economia, 1994, roč. 4, č. 5, s. 58. ISSN 1210-0714.

  1993

  1. HARDY, Stephen. Poetry, Culture and the Nation State: (some) recent British perspectives. Brno Studies in English. Brno: Masarykova univerzita, 1993, roč. 20, č. 20, s. 119-132, 13 s. ISSN 1211-1791.
  2. TELEC, Ivo. Právo státu na přednostní koupi kulturních památek. Bulletin advokacie. Praha: Česká advokátní komora, 1993, roč. 23, č. 9, s. 14-16. ISSN 1210-6348.
  3. PAVELKA, Jiří. The Human "World" as a Fairy tale Good and Bad Children. S-European Journal for Semiotic Studies. 1993, roč. 1992, č. 1, s. 735-744. ISSN 1015-0102.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 15. 7. 2024 19:00