Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2009

 1. PAVLICOVÁ, Martina a Lucie UHLÍKOVÁ. Die Folklorebewegung in der Tschechischen Republik in der Zeit des Realsocialismus. In Jahrbuch für Europaische Ethnologie. Paderborn: Schöning, 2009. s. 99-112, 13 s. ISBN 978-3-506-76560-4.
 2. PAVLICOVÁ, Martina. Lidový tanec jako pohyb i emoce. Národopisný věstník. Praha: Česká národopisná společnost, 2009, roč. 26 (68), č. 1, s. 76-84. ISSN 0323-2492.
 3. 2008

 4. CÍSARÍKOVÁ, Klára. Etnologie - současnost a terminologické otazníky. Národopisná revue. Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2008, roč. 18, č. 4, s. 246-247. ISSN 0862-8351.
 5. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk. Rec.: Lidová kultura. Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska. Nakl. MF, Praha 2007, 284 str. Archaeologia historica. Brno: MVS, AÚ AV ČR, ÚAM FF MU, 2008, roč. 33, č. 1, s. 571-576. ISSN 0231-5823.
 6. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk. Recenze na Lidová kultura: Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska, sv. 1 až 3. Praha - Brno 2007. Český lid - Etnologický časopis. Praha: Etnologický ústav AV ČR, 2008, roč. 95, č. 3, s. 325-329. ISSN 0009-0794.
 7. 2007

 8. DOLÁK, Jan. Za Josefem Benešem. In Pravěk - Nová řada. 1. vyd. Brno: Ústav archeologické a památkové péče, 2007. s. 500-501. ISBN 80-902511-5-3.
 9. 2006

 10. DRÁPALA, Daniel. Nová osobnost Valašského Slavína. ZVUK. Zlín: Krajská knihovna Františka Bartoše, 2006, roč. 2006, 4 (Zima), s. 26. ISSN 1214-0139.
 11. DRÁPALA, Daniel. Všechny krásy Valašska. K 110. výročí narození Miloše Kulišťáka. ZVUK. Zlín: Krajská knihovna Františka Bartoše, 2006, roč. 2006, 3 (Podzim), s. 21-23. ISSN 1214-0139.
 12. 2005

 13. DRÁPALA, Daniel. Návrh na udělení čestného členství České národopisné společnosti prof. PhDr. Ludvíku Baranovi, Dr.Sc. Národopisný věstník. Praha: Česká národopisná společnost, 2005, roč. 22 (64), č. 1, s. 263. ISSN 0323-2492.
 14. DRÁPALA, Daniel. Odešel "kronikář rolnické vesnice". Valašsko. Vsetín: Muzeum regionu Valašsko, 2005, roč. 2005, č. 15, s. 46. ISSN 1212-3382.
 15. 2003

 16. PAVLICOVÁ, Martina. Etnologie a world music (Úvahy o soudobém předmětu studia lidové hudební tradice). In Od folkloru k world music (From Folklore to World Music). Náměšť nad Oslavou: Městské kulturní středisko v Náměšti nad Oslavou, 2003. s. 19-29. ISBN 80-903416-0-8.
 17. DRÁPALA, Daniel. Jiřina Veselská mezi jubilanty. Národopisný věstník. Praha: Česká národopisná společnost, 2003, roč. 20 (62), č. 1, s. 232-237. ISSN 0323-2492.
 18. JEŘÁBEK, Richard. Marginálie k záměru a pojetí Biografického slovníku evropské etnologie. Strážnice: grantový projekt, 2003. 5 s. Národopisná revue č. 4.
 19. 2002

 20. BOČKOVÁ, Helena. Pojem etnografie v 19. století a na počátku 20. století. In Česká etnologie 2000. 1. vyd. Praha: Etnologický ústav AV ČR, 2002. s. 179-183. ISBN 80-85010-41-0.
 21. JEŘÁBEK, Richard. Volkskundliche Zeitschriften aus den Böhmischen Ländern, der Slowakei und der Russischen Föderation. Hessische Blätter für Volkskunde und Kulturgeschichte. 2002, roč. 37-38, č. 1, s. 67-84.
 22. 2001

 23. PAVLICOVÁ, Martina. Folkloristika a etnologie: dvojí obraz lidového tance? Národopisná revue. Strážnice: Ústav lidové kultury, 2001, roč. 11, č. 2, s. 85-86. ISSN 0862-8351.
 24. 1995

 25. PAVLICOVÁ, Martina. How Can One Incorporate Research Resulte into the Endeavour to Preserve Traditional Culture (Using the Development in the Czech Republic as an Example. Viltis - Magazine of Folklore and Folk Dance. USA, 1995, roč. 55, č. 4, s. 15-17.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 29. 5. 2022 02:14