Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2008

  1. KACHLÍK, Petr a Marie HAVELKOVÁ. "Deskripce drogové scény na MU a návrh preventivních opatření. Etapa 3 - Zmapování preventivních aktivit na MU a jejich podpora.". 1. vyd. Brno: PdF MU. 66 s. Výzkumná zpráva. 2008.
  2. KACHLÍK, Petr a Marie HAVELKOVÁ. Návykové látky, jejich konzumace, postoje a názory studentů Masarykovy univerzity. In Prevence závislostí ve škole. 1. vyd. Brno: MSD, s.r.o. s. 25-45. ISBN 978-80-7392-077-7. 2008.
  3. KACHLÍK, Petr a Marie HAVELKOVÁ. Pohled studentů Masarykovy univerzity na prevenci patologických závislostí. In Prevence závislostí ve škole. 1. vyd. Brno: MSD. s. 13-24. ISBN 978-80-7392-077-7. 2008.
  4. KACHLÍK, Petr a Marie HAVELKOVÁ. Pohled studentů Masarykovy univerzity na primární prevenci patologických závislostí. In Sborník z mezinárodní vědecké konference Firma a konkurenční prostředí 2008-3.část. Sekce 9: Firma a vzdělanostní kapitál. 1. vyd. Brno: MSD, s.r.o. s. 453-464, 512 s. ISBN 978-80-7392-022-7. 2008.

  2006

  1. KACHLÍK, Petr a Halina MATĚJOVÁ. Pilotní intervenční projekt "DDD" (Drogy-Důvod-Dopad) - analýza výsledků a zhodnocení efektivity. 1. část. Alkoholizmus a drogové závislosti. Bratislava: OBZOR, roč. 41, č. 1, s. 3-15. ISSN 0862-0350. 2006.
  2. KACHLÍK, Petr a Halina MATĚJOVÁ. Pilotní intervenční projekt "DDD" (Drogy-Důvod-Dopad) - analýza výsledků a zhodnocení efektivity. 2. část. Alkoholizmus a drogové závislosti. Bratislava: OBZOR, roč. 41, č. 3, s. 129-144. ISSN 0862-0350. 2006.
  3. KACHLÍK, Petr a Halina MATĚJOVÁ. Pilotní preventivní projekt Drogy-Důvod-Dopad alias „DDD". In Sborník z mezinárodní konference Komunikace a její místo v Rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní a základní vzdělávání. 1. vyd. MU Brno: PdF MU. s. 391-417, 491 s. 2006.
  4. KACHLÍK, Petr a Marie HAVELKOVÁ. Sonda do drogové scény na 2 fakultách MU. In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Firma a konkurenční prostředí 2006. Sekce 9: Firma v právním a sociálním prostředí. 1. vyd. Brno: KONVOJ, s.r.o. s. 21-39, 200 s. ISBN 80-7302-113-7. 2006.
  5. KACHLÍK, Petr. Zneužívání návykových látek, primární prevence závislostí. 1. vyd. 2006.

  2005

  1. KACHLÍK, Petr. Deskripce drogové scény a prevence závislostí na 6 fakultách MU v Brně. In Sborník z celostátní konference s mezinárodní účastí XXXIII. Ostravské dny dětí a dorostu. 1. vyd. Ostrava: ČLS JEP. s. 272-288. ISBN 80-7329-107-X. 2005.
  2. KACHLÍK, Petr. Problém závislostí u vysokoškolských studentů a možnosti jeho zvládání. In Sborník z mezinárodní vědecké konference Firma a konkurenční prostředí 2005, sekce 9: Firma a sociální prostředí. 1. vyd. Brno: KONVOJ, s.r.o. s. 56-69, 144 s. ISBN 80-7302-096-3. 2005.
  3. KACHLÍK, Petr. Zneužívání návykových látek studenty MU v Brně. 1. část. Protialkoholický obzor. Bratislava: Obzor, roč. 40, č. 4, s. 193-221. ISSN 0862-0350. 2005.
  4. KACHLÍK, Petr. Zneužívání návykových látek studenty MU v Brně. 2. část. Protialkoholický obzor. Bratislava: Obzor, roč. 40, č. 5, s. 259-282. ISSN 0862-0350. 2005.

  2004

  1. KACHLÍK, Petr a Halina MATĚJOVÁ. Primary Drug Prevention at the Second Level of Elementary Schools. In ŘEHULKA, Evžen. Teachers and Health 6. A Collection from International Conference Teachers and Health. 1. vyd. Brno: PAIDO. s. 529-541. ISBN 80-7315-093-X. 2004.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 16. 4. 2024 11:41