KACHLÍK, Petr. Problém závislostí u vysokoškolských studentů a možnosti jeho zvládání. In Sborník z mezinárodní vědecké konference Firma a konkurenční prostředí 2005, sekce 9: Firma a sociální prostředí. 1. vyd. Brno: KONVOJ, s.r.o., 2005, s. 56-69, 144 s. ISBN 80-7302-096-3.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Problém závislostí u vysokoškolských studentů a možnosti jeho zvládání
Název česky Problém závislostí u vysokoškolských studentů a možnosti jeho zvládání
Název anglicky Addictions problem at theUniversity Students and Possibilities of its Solution
Autoři KACHLÍK, Petr (203 Česká republika, garant).
Vydání 1. vyd. Brno, Sborník z mezinárodní vědecké konference Firma a konkurenční prostředí 2005, sekce 9: Firma a sociální prostředí, od s. 56-69, 144 s. 2005.
Nakladatel KONVOJ, s.r.o.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 30000 3. Medical and Health Sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14410/05:00013889
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 80-7302-096-3
Klíčová slova anglicky questionnaire; habit-forming substances; prevention; programme; survey; university; undergraduates
Štítky habit-forming substances, prevention, programme, questionnaire, survey, undergraduates, University
Změnil Změnil: doc. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D., učo 2190. Změněno: 1. 9. 2005 18:07.
Anotace
V roce 1997 proběhlo anonymní dotazníkové šetření, zaměřené na užívání drog a na postoje k nim u 1567 posluchačů 6 fakult Masarykovy univerzity v Brně. 75 % respondentů pije alkohol alespoň jednou týdně, 30 % alespoň jednou týdně kouří tabák. Ze zakázaných látek je nejčastěji konzumováno konopí, následují halucinogeny, diskotékové drogy, pervitin, kokain a opiáty. V 80% šlo o 1-2 pokusy, méně často 3-5, výjimečně i více. K první drogové zkušenosti nejčastěji vedla zvědavost, touha po příjemných pocitech, potřeba psychické relaxace a družnosti. U respondentů existuje silný rozpor mezi znalostmi, vnímáním rizika a následným chováním. Je třeba podporovat bezdrogovou zónu na akademické půdě, prosazovat zásady zdravého životního stylu, studenty vhodně motivovat, v případě problémů jim pomáhat.
Anotace anglicky
In 1997 was realized a anonymous survey via questionnaire among 1567 university students from 6 faculties of Masaryk University in Brno. It was focused on abuse of habit-forming substantions and attitudes to them. 75 % of respondents drinks alcoholic beverages once a week at least, 30 % of respondents smokes tobacco once a week at least. From illegal substantions are most frequently consumed hemp, hallucinogens, dancing drugs, speed, cocaine and opiates. 80 % of consumption were 1 or 2 experiments, less frequently from 3 to 5, rarely more. Reasons of first drug experiment were most often curiosity, craving for pleasant sensations, need of psychological relaxation and gregariousness. In file of respondents exists a strong contrast among knowledges, risk perception and consequent behavior. It is necessary support drug-free zone at the academic ground, promote principles of healthy lifestyle, motivate university students opportunely, help them in their problems.
Návaznosti
MSM 144100001, záměrNázev: Učitelé a zdraví (Psychologický přístup)
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Učitelé a zdraví (Psychologický přístup)
VytisknoutZobrazeno: 13. 7. 2024 03:33