KACHLÍK, Petr a Marie HAVELKOVÁ. "Deskripce drogové scény na MU a návrh preventivních opatření. Etapa 3 - Zmapování preventivních aktivit na MU a jejich podpora.". 1. vyd. Brno: PdF MU, 2008, 66 s. Výzkumná zpráva.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název "Deskripce drogové scény na MU a návrh preventivních opatření. Etapa 3 - Zmapování preventivních aktivit na MU a jejich podpora."
Název česky "Deskripce drogové scény na MU a návrh preventivních opatření. Etapa 3 - Zmapování preventivních aktivit na MU a jejich podpora."
Název anglicky "Description of Drug Scene at MU in Brno and Preventive Measures Proposal. Stage 3: Monitoring of preventive activities at MU and their support".
Autoři KACHLÍK, Petr (203 Česká republika, garant) a Marie HAVELKOVÁ (203 Česká republika).
Vydání 1. vyd. Brno, 66 s. Výzkumná zpráva, 2008.
Nakladatel PdF MU
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Přehledové a vzdělávací texty
Obor 30000 3. Medical and Health Sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14410/08:00032914
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Klíčová slova anglicky questionnaire; student hostel; maladaptation; habit-forming substances; prevention; survey; students; university; leisure; addiction
Štítky addiction, habit-forming substances, Leisure, maladaptation, prevention, questionnaire, student hostel, students, survey, University
Změnil Změnila: doc. MUDr. Marie Havelková, CSc., učo 1564. Změněno: 10. 3. 2010 12:39.
Anotace
V rámci projektu byl pomocí elektronické verze dotazníku umístěné na webu anonymně osloven vzorek studentů všech fakult MU. Byla mapována nabídka aktivit, které jsou preventivně zaměřeny a podporují snižování výskytu sociálních patologií, zvl. závislostí. Pozornost byla rovněž soustředěna na trávení volného času, život na kolejích, příznaky maladaptace na studium. Po zpracování dat a vyhodnocení šetření budou zveřejněna doporučení k posílení primární prevence na Univerzitě.
Anotace anglicky
The project intents to put an electronic questionnaire into web in order to refer to an anonymous sample of students of all MU faculties. It was survey an offer of preventive activities supporting reduction of socially pathological phenomena, particularly addictions. It was focus on leisure time spending, life in halls of residence, signs of maladaptation on study. Recommendation for strengthening primary prevention at the university will be published after data processing and research evaluation.
Návaznosti
MSM0021622421, záměrNázev: Škola a zdraví pro 21. století
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Škola a zdraví pro 21. století
VytisknoutZobrazeno: 23. 7. 2024 20:37