Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2012

 1. ZOUNEK, Jiří. University Students - the Dawn of a Digital Generation? (a pilot study). In The European Conference on Educational Research 2012, Cádiz, 18 -21. September, 2012. 2012.
 2. 2009

 3. VLÁČILOVÁ, Petra. Doprovodná výstava Aktuální arteterapie, art brut k semináři s názvem Destigmatizace a zvýšení kvality péče v psychiatrii. 2009.
 4. ZOUNEK, Jiří. E-learning - jedna z podob učení v moderní společnosti. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 161 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. ISBN 978-80-210-5123-2.
 5. 2008

 6. KACHLÍK, Petr a Marie HAVELKOVÁ. A Drug Scene at the Masaryk University Brno 10 Years after. In ŘEHULKA, E. et al. SCHOOL and HEALTH 21(3/2008): Contemporary School Practice and Health Education. 1. vyd. Brno: MSD, s.r.o., 2008. s. 141-164, 23 s. SCHOOL and HEALTH 21(3/2008). ISBN 978-80-7392-042-5.
 7. KACHLÍK, Petr a Marie HAVELKOVÁ. "Deskripce drogové scény na MU a návrh preventivních opatření. Etapa 3 - Zmapování preventivních aktivit na MU a jejich podpora.". 1. vyd. Brno: PdF MU, 2008. 66 s. Výzkumná zpráva.
 8. REMSOVÁ, Lenka. Drápek 2008 - Festival dramatické výchovy na PdF MU. 2008.
 9. KACHLÍK, Petr a Marie HAVELKOVÁ. Hodnocení aktivit primární protidrogové prevence studenty Masarykovy univerzity. In Přehled anotací 4. Mezinárodní konference ŠKOLA A ZDRAVÍ 21, 36. Mezinárodní konference pro podporu zdraví a mládeže pořádané v rámci výzkumného záměru MSM0021622421 Škola a zdraví pro 21. století. 1. vyd. Brno, PdF MU: MSD, s.r.o., 2008. s. 19-19, 52 s. ISBN 978-80-7392-044-9.
 10. KACHLÍK, Petr a Marie HAVELKOVÁ. Návykové látky, jejich konzumace, postoje a názory studentů Masarykovy univerzity. In Prevence závislostí ve škole. 1. vyd. Brno: MSD, s.r.o., 2008. s. 25-45. ISBN 978-80-7392-077-7.
 11. KUBIATKO, Milan. Názory študentov na praktickú aplikáciu IKT do vyučovania biológie. E-Pedagogium. 2008, roč. 8, č. 3, s. 7-20. ISSN 1213-7758.
 12. HAVELKOVÁ, Marie, Petr KACHLÍK a Martina POKORNÁ. Nová skripta pro výuku Biologie člověka a Výchovu ke zdraví na Katedře rodinné výchovy a výchovy ke zdraví PdF MU. In I. OLOMOUCKÉ DNY ANTROPOLOGIE A BIOLOGIE. 1. vyd. Olomouc: Olomouc UP, 2008. s. 420 - 425. ISBN 978-80-244-2066-0.
 13. HALÁKOVÁ, Zuzana a Milan KUBIATKO. Obľúbenosť používania počítačov študentmi gymnázií. Informatika v škole. 2008, roč. 17, č. 35, s. 33-36. ISSN 1335-616X.
 14. KUBIATKO, Milan, Soňa NAGYOVÁ a Tibor NAGY. Postoje študentov gymnázií k počítačom. 2008. 14 s. ISSN 1213-3809.
 15. KUBIATKO, Milan. Praktická aplikácia informačných a komunikačných technológií do vyučovania biológie. Technológia vzdelávania. 2008, roč. 16, č. 3, s. 14-17. ISSN 1335-003X.
 16. KOHOUTEK, Rudolf a Eva FILÍPKOVÁ. Psychotraumatizing of pupils, students and teachers at czech schools. In Quality of Life in the Contexts of Health and Illness. první. Brno: MSD, s.r.o., 2008. s. 90-96, 6 s. School and Halth in 21 Century. ISBN 978-80-7392-073-9.
 17. KUBIATKO, Milan a Zuzana HALÁKOVÁ. Students point of view of the biology lecture taught with an ICT assistance: Preliminary results. Problems of Education in 21st century. 2008, roč. 5, č. 5, s. 75-79. ISSN 1822-7864.
 18. POKORNÁ, Andrea a Dana KRETHOVÁ. Supervize odborné praxe - názory a zkušenosti studentů. In Sborník 2. Mezinárodní konference ošetřovatelství Pracovníků vzdělávajících nelékařské zdravotnické povolání. 1. vyd. Brno: NCO NZO, 2008. s. 38-42. ISBN 978-80-7013-469-6.
 19. 2007

 20. KUBIATKO, Milan a Pavol PROKOP. Bojíte sa upírov? Postoje študentov VŠ k netopierom. In Študentská vedecká konferencia 2007, 2. zväzok – chemická, geologická, geografická a didaktická sekcia. Bratislava: KARTPRINT, 2007. s. 286-288. ISBN 978-80-88870-65-4.
 21. KACHLÍK, Petr a Marie HAVELKOVÁ. Deskripce drogové scény na MU v Brně a návrh preventivních opatření. Etapa 2: Realizace deskriptivní dotazníkové studie na MU. 1. vyd. Brno: PdF MU, 2007. 96 s. Výzkumná zpráva.
 22. KACHLÍK, Petr a Marie HAVELKOVÁ. Drogová scéna na MU po 10 letech. In Přehled anotací 3. konference Škola a zdraví 21 a 35. konference pro podporu zdraví dětí a mládeže. 1. vyd. Brno: MSD a PdF MU, 2007. s. 18-19, 48 s. ISBN 978-80-86633-98-5.
 23. KACHLÍK, Petr a Marie HAVELKOVÁ. Drogy na MU, aneb Berou, neberou ? 1. vyd. Brno: MU, 2007. Internetový měsíčník MU.
 24. JEDLIČKOVÁ, Helena a Iva TYMRÁKOVÁ FRÝZOVÁ. Education for the 21 st. Century, Environment, Substainability and Health. Students Pedagogic Project SOIL in the Education of Primary Schoul Teachers. In School and Health 21 3. 2007.
 25. BAZALOVÁ, Barbora. Education of Children, Pupils and Students with SEN in the Czech Republic. In Finsko, Jyväskylä, University of Applied Sciences. 2007.
 26. KUBIATKO, Milan. Information and computer literacy of high school students. Problems of Education in the 21st century. 2007, roč. 2, č. 1, s. 31-36. ISSN 1822-7864.
 27. KUBIATKO, Milan, Pavol PROKOP, Jana FANČOVIČOVÁ a Zuzana HALÁKOVÁ. Lepší vrabec v hrsti ako holub na streche (alebo ornitológia očami gymnazistov). Postoje študentov gymnázií k vtákom. In ScienEdu – Aktuálne trendy vo vyučovaní prírodovedných predmetov. Bratislava: ŠEVT, 2007. s. 109-112. ISBN 978-80-88707-90-5.
 28. KUBIATKO, Milan. Počítačová gramotnosť študentov gymnázií. Technológia vzdelávania, príloha Slovenský učiteľ. 2007, roč. 15, č. 3, s. 8-10. ISSN 1335-003X.
 29. KUBIATKO, Milan a Zuzana HALÁKOVÁ. Používanie IKT vo vyučovaní biológie. Biologie - Chemie - Zeměpis. 2007, roč. 16, č. 2, s. 72-74. ISSN 1210-3349.
 30. NAJVAR, Petr, Veronika NAJVAROVÁ a Jana DOLEŽALOVÁ. Reading skills of Student of Faculties of Education. první. Berlín: DGLS, 2007. Book of Abstracts. ISBN 978-3-9809663-6-8.
 31. VOJÁČEK, Ladislav. Studenti právnických fakult v právní úpravě meziválečného Československa (se zvláštním zřetelem na poměry v Brně). Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2007, XV/2007, č. 4, s. 329 - 335. ISSN 1210-9126.
 32. ADAM, Martin. The Riches of Students' Mistakes Rediscovered (Czech Interference in Learning English). Part 2. Masaryk University Brno: Dept. of English Language and Literature, 2007. 2 s. The Messenger. Vol.7, No.1. ISSN 1214-6676.
 33. 2006

 34. PROKOPOVÁ, Alice. Čtvrtý rozměr zdraví. In Výchova ke zdraví II. 1. vyd. ČR Brno MU: Masarykova univerzita Pedagogická fakulta, 2006. s. 62-73. ISBN 80-210-4215-X.
 35. KUBIATKO, Milan. Predstavy študentov o využívaní informačných a komunikačných technológií vo vyučovaní biológie. Informatika v škole. 2006, roč. 15, č. 31, s. 10-15. ISSN 1335-616X.
 36. ADAM, Martin. The Riches of Students' Mistakes Rediscovered (Czech Interference in Learning English). Part 1. Masaryk University Brno: Dept. of English Language and Literature, 2006. 2 s. The Messenger. Vol.6, No.1+2. ISSN 1214-6676.
 37. HAVELKOVÁ, Marie a JItka REISSMANNOVÁ. Výchova ke zdraví - II. In Výchova ke zdraví II. 1. vyd. ČR Brno MU: Masarykova univerzita Pedagogická fakulta, 2006. 100 s. ISBN 80-210-4215-X.
 38. KUBIATKO, Milan. Využívajú sa IKT v dostatočnej miere na gymnáziách. Technológia vzdelávania. 2006, roč. 14, č. 8, s. 12-14. ISSN 1335-003X.
 39. KUBIATKO, Milan. Záujem študentov o biológiu s použitím informačných a komunikačných technológií. E-Pedagogium. 2006, roč. 6, č. 4, s. 49-59. ISSN 1213-7758.
 40. VACEK, Patrik a Jana KRÁTKÁ. Zlovolné obrazy: film a audiovizuální kultura z pohledu vysokoškolských studentů. In Sborník z konference ČAPV Současné metodologické přístupy a strategie pedagogického výzkumu, 5.-7. 9. 2006 (CD-ROM) Plzeň. 1. vyd. Plzeň: ČAPV, Kped FPE ZČU, 2006. s. 34-34, 2 s. ISBN 80-7043-483-X.
 41. 2005

 42. KACHLÍK, Petr, Vladislav MUŽÍK, Evžen ŘEHULKA, Marie HAVELKOVÁ a Leona MUŽÍKOVÁ. Aktuální stav výchovy ke zdraví v přípravě učitelů. In Sborník z celostátní konference s mezinárodní účastí XXXIII. Ostravské dny dětí a dorostu. 1. vyd. Česká republika, Ostrava: Česká lékařská společnost J. E Purkyně., 2005. s. 13-20. ISBN 80-7329-107-X.
 43. MUŽÍK, Vladislav, Marie HAVELKOVÁ, Petr KACHLÍK, Leona MUŽÍKOVÁ, Alice PROKOPOVÁ a Jitka REISSMANNOVÁ. Aktuální stav výchovy ke zdraví v přípravě učitelů. In KALOKAGATHIE Fórum výchovy ke zdraví VIII. 1. vyd. Česká republika, Brno: Pedagogická fakulta MU Brno, 2005. s. 1 - 10.
 44. RIPKA, Vojtěch. Cestou do parlamentu aneb jak debatovat o EU. Praha: Agora CE, 2005. 34 s. Agora CE.
 45. KUBIATKO, Milan a Soňa NAGYOVÁ. Edukačný disk Rady vtákov Európy. Informatika v škole. 2005, roč. 14, č. 30, s. 38-40. ISSN 1336-7323.
 46. HAVELKOVÁ, Marie. Historie a současnost katedry a oboru Rodinná výchova a výchova ke zdraví na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. In Výchova ke zdraví I. 1. vyd. ČR Brno: Masarykova univerzita Pedagogická fakulta, 2005. s. 7 - 18. ISBN 80-210-3918-3.
 47. MUŽÍK, VLADISLAV, MARIE HAVELKOVÁ, HELENA JEDLIČKOVÁ, PETR KACHLÍK, LEONA MUŽÍKOVÁ, ALICE PROKOPOVÁ, JITKA REISSMANOVÁ, EVŽEN ŘEHULKA, MOJMÍR STOJAN a IVA ŽALOUDÍKOVÁ. Integrace aktivit v oblasti podpory zdraví do výukového procesu a odborné činnosti. In "Jihlavské dny podpory zdraví - 3. Celostátní konference". 1. vyd. Jihlava: Zdravotní ústav se sídlem v Jihlavě, 2005. s. 1 - 21.
 48. JEŽEK, Stanislav. Psychosociální klima školy: Vývoj diagnostické metodiky pro použití s žáky 2. stupně ZŠ. prezntace. Brno: Vývoj a utváření osobnosti v sociálních a etnických kontextech, 2005.
 49. SKORUNKA, David a Zbyněk VYBÍRAL. Septimus Project - Combining traditional and e-learning methods in psychotherapy training. In Book of Abstracts. Montreal, Quebec, Canada: Society for Psychotherapy Research, 2005. s. 96-97, 1 s. ISBN 3-926002-18-2.
 50. HAVELKOVÁ, Marie, Kateřina LEFNEROVÁ, Petr KACHLÍK a Pavel MENŠÍK. Vybraná praktická cvičení z cytogenetiky ve výuce budoucích učitelů. In Výchova ke zdraví I. 1. vyd. ČR Brno: Masarykova univerzita Pedagogická fakulta, 2005. s. 81 - 90, 9 s. ISBN 80-210-3918-3.
 51. HAVELKOVÁ, Marie a Romana FERBAROVÁ. Výchova ke zdraví I. 1. vyd. ČR Brno: Masarykova univerzita Pedagogická fakulta, 2005. 125 s. ISBN 80-210-3918-3.
 52. HAVELKOVÁ, Marie a Romana FERBAROVÁ. Výchova ke zdraví I. 1. vyd. ČR Brno: Masarykova univerzita Pedagogická fakulta, 2005. 125 s. ISBN 80-210-3918-3.
 53. 2004

 54. FOREJT, Martin a Hana HRSTKOVÁ. Drinking regimen in children, adolescents, and university students. Scripta Medica. Masarykova univerzita Brno, 2004, roč. 77, č. 1, s. 43-52. ISSN 1211-3395.
 55. ČECH, Tomáš a Petr SOJÁK. Sociální pedagogika z pohledu začínajících studentů oboru. In Socialia Olomouc 2003. Olomouc: Pedagogická fakulta UP, 2004. s. 166-169. ISBN 80-244-0878-3.
 56. 2003

 57. POUČOVÁ, Marcela. Are French Students and Teachers stressed? In Teachers and Health 5. Brno: Pavel Křepela, 2003. s. 259-263. ISBN 80-86669-02-5.
 58. HAVELKOVÁ, Marie. Informace o IV. Studentské odborné konferenci Katedry biologie Pedagogické fakulty MU. Univerzitní noviny. Česká republika, Brno: Masarykova universita, Brno., 2003, roč. 10, 7-8, s. 21-21. ISSN 1211-6866.
 59. ZOUNEK, Jiří. Internet nejen pro studenty. Praha: Grada, 2003. 104 s. Internet pro... ISBN 80-247-0570-2.
 60. STRÁNSKÁ, Zdenka. Motivace adeptů učitelství k volbě učitelské profese (poster). In Zborník príspevkov "Psychologické dni" Trenčín, 17.- 19.9. 2003: Práca a jej kontexty, Ed.: Ivan Sarmány Schuller. 1. vyd. Bratislava: Stimul, 2003. s. 414-422. ISBN 80-88982-75-8.
 61. 2002

 62. STŘELEC, Stanislav. Kooperace v edukačních vztazích mezi učitelem a rodiči žáků. In Studie z teorie a metodiky výchovy. Brno: MSD,s.r.o., 2002. s. 136-146, 150 s. ISBN 80-86633-00-4.
 63. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk. Studenti z Brtnice (okr. Jihlava, Morava) na vídeňské univerzitě. In Chocholáč, B. - Malíř, J. (eds.): Pocta Janu Janákovi. Předsedovi Matice moravské, profesoru Masarykovi univerzity věnují k sedmdesátinám jeho přátelé a žáci. Brno: Matice moravská, 2002. s. 307-321. ISBN 80-86488-07-1.
 64. 2001

 65. MAREČKOVÁ, Marie. Orientace středoškolských studentů ve vývojových trendech a jejich vyústění. In Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řasda společenských věd č.18. Brno: MU, 2001. s. 72-98, 23 s. ISBN 80-210-2594-8.
 66. 2000

 67. KULÍSKOVÁ, Olga. Postoje studentů lékařské fakulty k suicidiu. Trendy v medicíně. Praha: Triton, 2000, roč. 2, č. 3, s. 45-47. ISSN 1212-9046.
 68. 1998

 69. FIALA, Jindřich a Zuzana BRÁZDOVÁ. Preventive examination and advice on healthy lifestyle for future teachers as a method of primary preventive intervention : project results. Scripta Medica. Brno: Lékařská fakulta MU, 1998, roč. 71, 2-3, s. 135-152. ISSN 1211-3395.
 70. FIALA, Jindřich. Projekt podpory zdraví jako součást přípravy budoucích lékařů: výsledky brněnského projektu "Poznej a zlepši svoje zdraví". Hygiena. Praha: ČLS JEP, 1998, roč. 43, č. 1, s. 34-44. ISSN 1210-7840.
 71. 1997

 72. MRKÝVKA, Petr. Daně studentů. In Právní minimum pro studenty VŠ aneb co by měl každý student vysoké školy vědět. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1997. s. 67-77. ISBN 80-210-1490-3.
 73. 1996

 74. FIALA, Jindřich a Zuzana BRÁZDOVÁ. "Know and improve your health":Symbiosis of preventive projct and preventive medicine education at the Medical faculty in Brno. Central European Journal of Public Health. 1996, roč. 4, č. 4, s. 257-262. ISSN 1210-7778.
 75. 1995

 76. DOLEŽAL, Michael. Manažerský kurz v Kremži a Blansku. Univerzitni noviny. Brno, 1995, II, č. 9, s. 8-38. ISSN 1211-6866.
 77. 1991

 78. FIALA, Jindřich. Biorytmická cirkadiánní struktura a její význam pro dení rozvrh práce. Pracovní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 1991, roč. 43, č. 2, s. 67-70. ISSN 0032-6291.
 79. POL, Milan a Milada RABUŠICOVÁ. Studium, studenti a učitelé FF rok po revoluci. Universitas. Brno: Masarykova univerzita, 1991, roč. 24, č. 4, s. 21-26. ISSN 1211-3395.
 80. FIALA, Jindřich. Vliv časového rozvrhu dne a individuálního biorytmického typu na spánek. Čs. Hygiena. Praha, 1991, roč. 36, 3-4, s. 148-155. ISSN 1210-7840.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 28. 9. 2023 10:08