Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2012

  1. ZOUNEK, Jiří. University Students - the Dawn of a Digital Generation? (a pilot study). In The European Conference on Educational Research 2012, Cádiz, 18 -21. September, 2012. 2012.

  2009

  1. VLÁČILOVÁ, Petra. Doprovodná výstava Aktuální arteterapie, art brut k semináři s názvem Destigmatizace a zvýšení kvality péče v psychiatrii. (The accompanying exhibition Current art therapy, art brut for seminary called Destigmatisation and improving the quality of care in psychiatry.). 2009.
  2. ZOUNEK, Jiří. E-learning - jedna z podob učení v moderní společnosti (E-learning - one of the forms of learning in modern society). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2009, 161 pp. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. ISBN 978-80-210-5123-2.

  2008

  1. KACHLÍK, Petr and Marie HAVELKOVÁ. A Drug Scene at the Masaryk University Brno 10 Years after. In ŘEHULKA, E. et al. SCHOOL and HEALTH 21(3/2008): Contemporary School Practice and Health Education. 1st ed. Brno: MSD, s.r.o., 2008, p. 141-164, 23 pp. SCHOOL and HEALTH 21(3/2008). ISBN 978-80-7392-042-5.
  2. KACHLÍK, Petr and Marie HAVELKOVÁ. "Deskripce drogové scény na MU a návrh preventivních opatření. Etapa 3 - Zmapování preventivních aktivit na MU a jejich podpora." ("Description of Drug Scene at MU in Brno and Preventive Measures Proposal. Stage 3: Monitoring of preventive activities at MU and their support".). 1st ed. Brno: PdF MU, 2008, 66 pp. Výzkumná zpráva.
  3. REMSOVÁ, Lenka. Drápek 2008 - Festival dramatické výchovy na PdF MU (Drápek 2008 - Festival of Drama Education). 2008.
  4. KACHLÍK, Petr and Marie HAVELKOVÁ. Hodnocení aktivit primární protidrogové prevence studenty Masarykovy univerzity (Evaluation of the Primary Antidrug Prevention of Masaryk University Students). In Přehled anotací 4. Mezinárodní konference ŠKOLA A ZDRAVÍ 21, 36. Mezinárodní konference pro podporu zdraví a mládeže pořádané v rámci výzkumného záměru MSM0021622421 Škola a zdraví pro 21. století. 1st ed. Brno, PdF MU: MSD, s.r.o., 2008, p. 19-19, 52 pp. ISBN 978-80-7392-044-9.
  5. KACHLÍK, Petr and Marie HAVELKOVÁ. Návykové látky, jejich konzumace, postoje a názory studentů Masarykovy univerzity (Habit-forming Substances, its Consuption, Attitudes and Opinions of Masaryk University Students). In Prevence závislostí ve škole. 1st ed. Brno: MSD, s.r.o., 2008, p. 25-45. ISBN 978-80-7392-077-7.
  6. KUBIATKO, Milan. Názory študentov na praktickú aplikáciu IKT do vyučovania biológie (Students views of practical application of ICT to biology lessons). E-Pedagogium. 2008, vol. 8, No 3, p. 7-20. ISSN 1213-7758.
  7. HAVELKOVÁ, Marie, Petr KACHLÍK and Martina POKORNÁ. Nová skripta pro výuku Biologie člověka a Výchovu ke zdraví na Katedře rodinné výchovy a výchovy ke zdraví PdF MU (New University Mimeographed for Education subject Biology of Human and Education to Health at Department of Family Education and Health Education of Faculty of Education of Masaryk University). In I. OLOMOUCKÉ DNY ANTROPOLOGIE A BIOLOGIE. 1st ed. Olomouc: Olomouc UP, 2008, p. 420 - 425. ISBN 978-80-244-2066-0.
  8. HALÁKOVÁ, Zuzana and Milan KUBIATKO. Obľúbenosť používania počítačov študentmi gymnázií (The popularity of computer usage among secondary grammar schools students). Informatika v škole. 2008, vol. 17, No 35, p. 33-36. ISSN 1335-616X.
  9. KUBIATKO, Milan, Soňa NAGYOVÁ and Tibor NAGY. Postoje študentov gymnázií k počítačom (High school students attitudes toward computers). 2008, 14 pp. ISSN 1213-3809.
  10. KUBIATKO, Milan. Praktická aplikácia informačných a komunikačných technológií do vyučovania biológie (A practical application of information and communication technologies to the biology teaching). Technológia vzdelávania. 2008, vol. 16, No 3, p. 14-17. ISSN 1335-003X.
  11. KOHOUTEK, Rudolf and Eva FILÍPKOVÁ. Psychotraumatizing of pupils, students and teachers at czech schools. In Quality of Life in the Contexts of Health and Illness. první. Brno: MSD, s.r.o., 2008, p. 90-96, 6 pp. School and Halth in 21 Century. ISBN 978-80-7392-073-9.
  12. KUBIATKO, Milan and Zuzana HALÁKOVÁ. Students point of view of the biology lecture taught with an ICT assistance: Preliminary results. Problems of Education in 21st century. 2008, vol. 5, No 5, p. 75-79. ISSN 1822-7864.
  13. POKORNÁ, Andrea and Dana KRETHOVÁ. Supervize odborné praxe - názory a zkušenosti studentů (The supervision f the clinical practice of nursing students - the opinions and experience of students). In Sborník 2. Mezinárodní konference ošetřovatelství Pracovníků vzdělávajících nelékařské zdravotnické povolání. 1st ed. Brno: NCO NZO, 2008, p. 38-42. ISBN 978-80-7013-469-6.

  2007

  1. KUBIATKO, Milan and Pavol PROKOP. Bojíte sa upírov? Postoje študentov VŠ k netopierom (Are you afraid of vampires? Students attitudes toward bats). In Študentská vedecká konferencia 2007, 2. zväzok – chemická, geologická, geografická a didaktická sekcia. Bratislava: KARTPRINT, 2007, p. 286-288. ISBN 978-80-88870-65-4.
  2. KACHLÍK, Petr and Marie HAVELKOVÁ. Deskripce drogové scény na MU v Brně a návrh preventivních opatření. Etapa 2: Realizace deskriptivní dotazníkové studie na MU (A Drug Scene Description at the Masaryk University Brno and Suggestion of Prevention Steps. Periode 2: A Realisation of Descriptive Study via Questionnaire at the Masaryk University). 1st ed. Brno: PdF MU, 2007, 96 pp. Výzkumná zpráva.
  3. KACHLÍK, Petr and Marie HAVELKOVÁ. Drogová scéna na MU po 10 letech (A Drug Scene at the Masaryk University Brno 10 Years after). In Přehled anotací 3. konference Škola a zdraví 21 a 35. konference pro podporu zdraví dětí a mládeže. 1st ed. Brno: MSD a PdF MU, 2007, p. 18-19, 48 pp. ISBN 978-80-86633-98-5.
  4. KACHLÍK, Petr and Marie HAVELKOVÁ. Drogy na MU, aneb Berou, neberou ? (Habit-forming substances at the Masaryk University, They are taking, or not ?). 1st ed. Brno: MU, 2007. Internetový měsíčník MU.
  5. JEDLIČKOVÁ, Helena and Iva TYMRÁKOVÁ FRÝZOVÁ. Education for the 21 st. Century, Environment, Substainability and Health. Students Pedagogic Project SOIL in the Education of Primary Schoul Teachers. In School and Health 21 3. 2007.
  6. BAZALOVÁ, Barbora. Education of Children, Pupils and Students with SEN in the Czech Republic. In Finsko, Jyväskylä, University of Applied Sciences. 2007.
  7. KUBIATKO, Milan. Information and computer literacy of high school students. Problems of Education in the 21st century. 2007, vol. 2, No 1, p. 31-36. ISSN 1822-7864.
  8. KUBIATKO, Milan, Pavol PROKOP, Jana FANČOVIČOVÁ and Zuzana HALÁKOVÁ. Lepší vrabec v hrsti ako holub na streche (alebo ornitológia očami gymnazistov). Postoje študentov gymnázií k vtákom (A bird in the hands is worth two in the bush (or how secondary grammar students see the ornithology). Attitudes of secondary grammar students toward birds.). In ScienEdu – Aktuálne trendy vo vyučovaní prírodovedných predmetov. Bratislava: ŠEVT, 2007, p. 109-112. ISBN 978-80-88707-90-5.
  9. KUBIATKO, Milan. Počítačová gramotnosť študentov gymnázií (The computer literacy of high school students). Technológia vzdelávania, príloha Slovenský učiteľ. 2007, vol. 15, No 3, p. 8-10. ISSN 1335-003X.
  10. KUBIATKO, Milan and Zuzana HALÁKOVÁ. Používanie IKT vo vyučovaní biológie (ICT using in the biology teaching). Biologie - Chemie - Zeměpis. 2007, vol. 16, No 2, p. 72-74. ISSN 1210-3349.
  11. NAJVAR, Petr, Veronika NAJVAROVÁ and Jana DOLEŽALOVÁ. Reading skills of Student of Faculties of Education. první. Berlín: DGLS, 2007. Book of Abstracts. ISBN 978-3-9809663-6-8.
  12. VOJÁČEK, Ladislav. Studenti právnických fakult v právní úpravě meziválečného Československa (se zvláštním zřetelem na poměry v Brně) (Student of facilties of law in the legal regulation of Czechoslovakia between the world wars). Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2007, XV/2007, No 4, p. 329 - 335. ISSN 1210-9126.
  13. ADAM, Martin. The Riches of Students' Mistakes Rediscovered (Czech Interference in Learning English). Part 2. Masaryk University Brno: Dept. of English Language and Literature, 2007, 2 pp. The Messenger. Vol.7, No.1. ISSN 1214-6676.

  2006

  1. PROKOPOVÁ, Alice. Čtvrtý rozměr zdraví (The fourth dimension of health). In Výchova ke zdraví II. 1st ed. ČR Brno MU: Masarykova univerzita Pedagogická fakulta, 2006, p. 62-73. ISBN 80-210-4215-X.
  2. KUBIATKO, Milan. Predstavy študentov o využívaní informačných a komunikačných technológií vo vyučovaní biológie (Students ideas about ICT using in the biology teaching). Informatika v škole. 2006, vol. 15, No 31, p. 10-15. ISSN 1335-616X.
  3. ADAM, Martin. The Riches of Students' Mistakes Rediscovered (Czech Interference in Learning English). Part 1. Masaryk University Brno: Dept. of English Language and Literature, 2006, 2 pp. The Messenger. Vol.6, No.1+2. ISSN 1214-6676.
  4. HAVELKOVÁ, Marie and JItka REISSMANNOVÁ. Výchova ke zdraví - II. (Health Education - II.). In Výchova ke zdraví II. 1st ed. ČR Brno MU: Masarykova univerzita Pedagogická fakulta, 2006, 100 pp. ISBN 80-210-4215-X.
  5. KUBIATKO, Milan. Využívajú sa IKT v dostatočnej miere na gymnáziách (Do the ICT use in the sufficient measure at grammar schools). Technológia vzdelávania. 2006, vol. 14, No 8, p. 12-14. ISSN 1335-003X.
  6. KUBIATKO, Milan. Záujem študentov o biológiu s použitím informačných a komunikačných technológií. (Students interest in biology taught with the help of information and communication technology). E-Pedagogium. 2006, vol. 6, No 4, p. 49-59. ISSN 1213-7758.
  7. VACEK, Patrik and Jana KRÁTKÁ. Zlovolné obrazy: film a audiovizuální kultura z pohledu vysokoškolských studentů (Malevolent Pictures: Film and Audio-Visual Culture From Colllege Students Point of View). In Sborník z konference ČAPV Současné metodologické přístupy a strategie pedagogického výzkumu, 5.-7. 9. 2006 (CD-ROM) Plzeň. 1. vyd. Plzeň: ČAPV, Kped FPE ZČU, 2006, p. 34-34, 2 pp. ISBN 80-7043-483-X.

  2005

  1. KACHLÍK, Petr, Vladislav MUŽÍK, Evžen ŘEHULKA, Marie HAVELKOVÁ and Leona MUŽÍKOVÁ. Aktuální stav výchovy ke zdraví v přípravě učitelů (Current State of Health Education in Teachers Training.). In Sborník z celostátní konference s mezinárodní účastí XXXIII. Ostravské dny dětí a dorostu. 1st ed. Česká republika, Ostrava: Česká lékařská společnost J. E Purkyně., 2005, p. 13-20. ISBN 80-7329-107-X.
  2. MUŽÍK, Vladislav, Marie HAVELKOVÁ, Petr KACHLÍK, Leona MUŽÍKOVÁ, Alice PROKOPOVÁ and Jitka REISSMANNOVÁ. Aktuální stav výchovy ke zdraví v přípravě učitelů (Current situation of health education in teachers training.). In KALOKAGATHIE Fórum výchovy ke zdraví VIII. 1st ed. Česká republika, Brno: Pedagogická fakulta MU Brno, 2005, p. 1 - 10.
  3. RIPKA, Vojtěch. Cestou do parlamentu aneb jak debatovat o EU (On the way to the Parliament or how to debate the EU). Praha: Agora CE, 2005, 34 pp. Agora CE.
  4. KUBIATKO, Milan and Soňa NAGYOVÁ. Edukačný disk Rady vtákov Európy (The educational disc Taxonomy of European birds). Informatika v škole. 2005, vol. 14, No 30, p. 38-40. ISSN 1336-7323.
  5. HAVELKOVÁ, Marie. Historie a současnost katedry a oboru Rodinná výchova a výchova ke zdraví na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. (Department of Family and Health Education - History and Present.). In Výchova ke zdraví I. 1st ed. ČR Brno: Masarykova univerzita Pedagogická fakulta, 2005, p. 7 - 18. ISBN 80-210-3918-3.
  6. MUŽÍK, VLADISLAV, MARIE HAVELKOVÁ, HELENA JEDLIČKOVÁ, PETR KACHLÍK, LEONA MUŽÍKOVÁ, ALICE PROKOPOVÁ, JITKA REISSMANOVÁ, EVŽEN ŘEHULKA, MOJMÍR STOJAN and IVA ŽALOUDÍKOVÁ. Integrace aktivit v oblasti podpory zdraví do výukového procesu a odborné činnosti. (Integration of activities in health support into teaching process and professional activity.). In "Jihlavské dny podpory zdraví - 3. Celostátní konference". 1st ed. Jihlava: Zdravotní ústav se sídlem v Jihlavě, 2005, p. 1 - 21.
  7. JEŽEK, Stanislav. Psychosociální klima školy: Vývoj diagnostické metodiky pro použití s žáky 2. stupně ZŠ (School climate: the development of an assessment procedure for middle school children). prezntace. Brno: Vývoj a utváření osobnosti v sociálních a etnických kontextech, 2005.
  8. SKORUNKA, David and Zbyněk VYBÍRAL. Septimus Project - Combining traditional and e-learning methods in psychotherapy training. In Book of Abstracts. Montreal, Quebec, Canada: Society for Psychotherapy Research, 2005, p. 96-97, 1 pp. ISBN 3-926002-18-2.
  9. HAVELKOVÁ, Marie, Kateřina LEFNEROVÁ, Petr KACHLÍK and Pavel MENŠÍK. Vybraná praktická cvičení z cytogenetiky ve výuce budoucích učitelů. (Practicals from cytogenetics in teachers training.). In Výchova ke zdraví I. 1st ed. ČR Brno: Masarykova univerzita Pedagogická fakulta, 2005, p. 81 - 90, 9 pp. ISBN 80-210-3918-3.
  10. HAVELKOVÁ, Marie and Romana FERBAROVÁ. Výchova ke zdraví I. (Health Education I.). 1st ed. ČR Brno: Masarykova univerzita Pedagogická fakulta, 2005, 125 pp. ISBN 80-210-3918-3.
  11. HAVELKOVÁ, Marie and Romana FERBAROVÁ. Výchova ke zdraví I. (Health Education.). 1st ed. ČR Brno: Masarykova univerzita Pedagogická fakulta, 2005, 125 pp. ISBN 80-210-3918-3.

  2004

  1. FOREJT, Martin and Hana HRSTKOVÁ. Drinking regimen in children, adolescents, and university students. Scripta Medica. Masarykova univerzita Brno, 2004, vol. 77, No 1, p. 43-52. ISSN 1211-3395.
  2. ČECH, Tomáš and Petr SOJÁK. Sociální pedagogika z pohledu začínajících studentů oboru. In Socialia Olomouc 2003. Olomouc: Pedagogická fakulta UP, 2004, p. 166-169. ISBN 80-244-0878-3.

  2003

  1. POUČOVÁ, Marcela. Are French Students and Teachers stressed? In Teachers and Health 5. Brno: Pavel Křepela, 2003, p. 259-263. ISBN 80-86669-02-5.
  2. HAVELKOVÁ, Marie. Informace o IV. Studentské odborné konferenci Katedry biologie Pedagogické fakulty MU. (Information about the fourth Students` Conference - the Department of Biology, Faculty of Education, Masaryk University.). Univerzitní noviny. Česká republika, Brno: Masarykova universita, Brno., 2003, vol. 10, 7-8, p. 21-21. ISSN 1211-6866.
  3. ZOUNEK, Jiří. Internet nejen pro studenty (Internet (not only) for Students). Praha: Grada, 2003, 104 pp. Internet pro... ISBN 80-247-0570-2.
  4. STRÁNSKÁ, Zdenka. Motivace adeptů učitelství k volbě učitelské profese (poster) (Students` Motivation for Choice of Teaching Career). In Zborník príspevkov "Psychologické dni" Trenčín, 17.- 19.9. 2003: Práca a jej kontexty, Ed.: Ivan Sarmány Schuller. 1st ed. Bratislava: Stimul, 2003, p. 414-422. ISBN 80-88982-75-8.

  2002

  1. STŘELEC, Stanislav. Kooperace v edukačních vztazích mezi učitelem a rodiči žáků (The cooperation in educational relations between teachers and students). In Studie z teorie a metodiky výchovy. Brno: MSD,s.r.o., 2002, p. 136-146, 150 pp. ISBN 80-86633-00-4.
  2. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk. Studenti z Brtnice (okr. Jihlava, Morava) na vídeňské univerzitě (Students from Brtnice (district Jihlava, Moravia) at the university in Vienna). In Chocholáč, B. - Malíř, J. (eds.): Pocta Janu Janákovi. Předsedovi Matice moravské, profesoru Masarykovi univerzity věnují k sedmdesátinám jeho přátelé a žáci. Brno: Matice moravská, 2002, p. 307-321. ISBN 80-86488-07-1.

  2001

  1. MAREČKOVÁ, Marie. Orientace středoškolských studentů ve vývojových trendech a jejich vyústění (Orientacion Secondary School Students in historical Trends and they Results). In Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řasda společenských věd č.18. Brno: MU, 2001, p. 72-98, 23 pp. ISBN 80-210-2594-8.

  2000

  1. KULÍSKOVÁ, Olga. Postoje studentů lékařské fakulty k suicidiu. Trendy v medicíně. Praha: Triton, 2000, vol. 2, No 3, p. 45-47. ISSN 1212-9046.

  1998

  1. FIALA, Jindřich and Zuzana BRÁZDOVÁ. Preventive examination and advice on healthy lifestyle for future teachers as a method of primary preventive intervention : project results (Preventive examination and advice on healthy lifestyle for future teachers as a method of primary preventive intervention: project results). Scripta Medica. Brno: Lékařská fakulta MU, 1998, vol. 71, 2-3, p. 135-152. ISSN 1211-3395.
  2. FIALA, Jindřich. Projekt podpory zdraví jako součást přípravy budoucích lékařů: výsledky brněnského projektu "Poznej a zlepši svoje zdraví" (Health promotion project, part of the training of future doctors:results of the Brno project "Know and improve your health"). Hygiena. Praha: ČLS JEP, 1998, vol. 43, No 1, p. 34-44. ISSN 1210-7840.

  1997

  1. MRKÝVKA, Petr. Daně studentů. In Právní minimum pro studenty VŠ aneb co by měl každý student vysoké školy vědět. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1997, p. 67-77. ISBN 80-210-1490-3.

  1996

  1. FIALA, Jindřich and Zuzana BRÁZDOVÁ. "Know and improve your health":Symbiosis of preventive projct and preventive medicine education at the Medical faculty in Brno. Central European Journal of Public Health. 1996, vol. 4, No 4, p. 257-262. ISSN 1210-7778.

  1995

  1. DOLEŽAL, Michael. Manažerský kurz v Kremži a Blansku (A course of management in Krems and Blansko). Univerzitni noviny. Brno, 1995, II, No 9, p. 8-38. ISSN 1211-6866.

  1991

  1. FIALA, Jindřich. Biorytmická cirkadiánní struktura a její význam pro dení rozvrh práce (Biorhytmical circadian structure and its importance for daily work scheduling). Pracovní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 1991, vol. 43, No 2, p. 67-70. ISSN 0032-6291.
  2. POL, Milan and Milada RABUŠICOVÁ. Studium, studenti a učitelé FF rok po revoluci. (Study, students and teaching staff of the Faculty of Arts one year after the revolution). Universitas. Brno: Masarykova univerzita, 1991, vol. 24, No 4, p. 21-26. ISSN 1211-3395.
  3. FIALA, Jindřich. Vliv časového rozvrhu dne a individuálního biorytmického typu na spánek (Influence of time table and indivudula biorhytmical type on sleep). Čs. Hygiena. Praha, 1991, vol. 36, 3-4, p. 148-155. ISSN 1210-7840.
Display details
Displayed: 19/5/2024 06:56