Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2009

  1. JESENSKÁ, Andrea, Marta MONINCOVÁ, Táňa KOUDELÁKOVÁ, Khomaini HASAN, Radka CHALOUPKOVÁ, Zbyněk PROKOP, Z. GEERLOF a Jiří DAMBORSKÝ. Characterization of Haloalkane Dehalogenases DrbA and DmbC: Representatives of Novel Subfamily. Applied and Environmental Microbilogy. 2009, roč. 75, č. 15, s. 5157-5160. ISSN 0099-2240.
  2. FOŘTOVÁ, Andrea, J. SÝKORA, Agniezska OLZYNSKA, Jan BREZOVSKÝ, Zbyněk ZDRÁHAL, Jiří DAMBORSKÝ a Martin HOF. Nanosecond Time-Dependent Stokes Shift at the Tunnel Mouth of Haloalkane Dehalogenases. JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY. 2009, roč. 0000, č. 131, s. 494-501, 12 s. ISSN 0002-7863.

  2008

  1. STSIASPANAVA, A., Táňa KOUDELÁKOVÁ, M. LAPKOUSKI, Martina PAVLOVÁ, Jiří DAMBORSKÝ a Ivana KUTÁ-SMATANOVÁ. Crystals of DhaA Mutants from Rhodococcus rhodochrous NCIMB 13064 Diffracted to Ultrahigh Resolution: Crystallization and Preliminary Diffraction Analysis. Acta Crystallographica Section D: Biological Crystallography. 2008, F, č. 64, s. 137-140. ISSN 1744-3091.
  2. FOŘTOVÁ, Andrea, J. SÝKORA, Agniezska OLZYNSKA, Jan BREZOVSKÝ, Z. ZDRÁHAL, Martin HOF a Jiří DAMBORSKÝ. Dynamics of Water Molecules at the Tunnel Mouths of Haloalkane Dehalogenases Studied by Time Resolved Fluorescence Spectroscopy and Molecular Dynamic Simulations. 2008.
  3. HOLUB, Peter, Martina PAVLOVÁ, Martin KLVAŇA, Zbyněk PROKOP, Radka CHALOUPKOVÁ, Aaron OAKLEY, M. TSUDA, Yuji NAGATA a Jiří DAMBORSKÝ. Protein Engineering of Haloalkane Dehalogenases: Towards the Change of Reaction Mechanism. 2008.
  4. BREZOVSKÝ, Jan, Marta MONINCOVÁ, Zbyněk PROKOP, Yukari SATO, T. SENDA, Yuji NAGATA, R.C. WADE a Jiří DAMBORSKÝ. Quantitative Comparison of Binding Sites within the Protein Family of Haloalkane Dehalogenases,. 2008.

  2007

  1. SATO, Yukari, Rio NATSUME, M. TSUDA, Jiří DAMBORSKÝ, Yuji NAGATA a T. SENDA. Crystallization and Preliminary Crystallographic Analysis of a Haloalkane Dehalogenase DbjA from Bradyrhizobium japonicum USDA110. Acta Crystallographica Section F. 2007, roč. 63, č. 4, s. 294-296. ISSN 1744-3091.
  2. STIAPANAVA, A., Táňa KOUDELÁKOVÁ, Lucie GRODECKÁ, Jiří DAMBORSKÝ a Iva KUTÁ-SMATANOVÁ. Crystallization study of three mutant haloalkane dehalogenases derived from dehalogenase DhaA of Rhodococcus rhodochrous NCIMB 13064. 2007.
  3. CHOVANCOVÁ, Eva, J. KOSINSKI, Janusz BUJNICKI a Jiří DAMBORSKÝ. Evolution of Haloalkane Dehalogenase Protein Family. 2007.
  4. CHOVANCOVÁ, Eva, Jan KOSINSKI, Janusz M. BUJNICKI a Jiří DAMBORSKÝ. Phylogenetic Analysis of Haloalkane Dehalogenases. Proteins: Structure, Function, and Bioinformatics. 2007, roč. 67, č. 2, s. 305-316. ISSN 0887-3585.
  5. MONINCOVÁ, Marta, Zbyněk PROKOP, Jitka VEVODOVÁ, Yuji NAGATA a Jiří DAMBORSKÝ. Weak Activity of Haloalkane Dehalogenase LinB with 1,2,3-Trichloropropane Revealed by X-ray Crystallography and Microcalorimetry. Applied and Environmental Microbiology. 2007, roč. 73, č. 6, s. 2005-2008. ISSN 0099-2240.

  2006

  1. FOŘTOVÁ, Andrea, Martina PAVLOVÁ, Martin KLVAŇA, Radka CHALOUPKOVÁ, Marta MONINCOVÁ, T. SATO, M. TSUDA, Yuji NAGATA a Jiří DAMBORSKÝ. Mycobacteria as a Source of Haloalkane Dehalogenases: Identification of the Catalytic Pentad within the Structure of DhmA from Mycobacterium avium N85. 2006.
  2. CHOVANCOVÁ, Eva, J. KOSINSKI, Janusz BUJNICKI a Jiří DAMBORSKÝ. Phylogenetic Analyses of Haloalkane Dehalogenases. 2006.

  2005

  1. PROKOP, Zbyněk, Yukari SATO, Tomáš MOZGA, Petr JEŘÁBEK, Dick JANSSEN, Yuji NAGATA a Jiří DAMBORSKÝ. Enantioselectivity of Haloalkane Dehalogenases. 2005.
  2. JESENSKÁ, Andrea, Martina PAVLOVÁ, Michal STROUHAL, Radka CHALOUPKOVÁ, Iva TĚŠÍNSKÁ, Marta MONINCOVÁ, Zbyněk PROKOP, Milan BARTOŠ, Ivo PAVLÍK, Ivan RYCHLÍK, Petra MOBIUS, Yuji NAGATA a Jiří DAMBORSKÝ. Mycobacterial Haloalkane Dehalogenases: Cloning, Biochemical Properties and distribution. Applied and Environmental Microbiology. 2005, roč. 71, č. 11, s. 6736-6745. ISSN 0099-2240.
  3. KMUNÍČEK, Jan, Kamila HYNKOVÁ, Tomáš JEDLIČKA, Yuji NAGATA, Ana NEGRI, Frederico GAGO, Rebecca WADE a Jiří DAMBORSKÝ. Quantitative Analysis of Substrate Specificity of Haloalkane Dehalogenase LinB from Sphingomonas paucimobilis UT26. Biochemistry. 2005, roč. 9, č. 44, s. 3390-3401. ISSN 0006-2960.
  4. SATO, Yukari, Marta MONINCOVÁ, Radka CHALOUPKOVÁ, Zbyněk PROKOP, Yoshiyuki OHTSUBO, Kiwamu MINAMISAWA, Masataka TSUDA, Jiří DAMBORSKÝ a Yuji NAGATA. Two Rhizobial Strains, Mesorhizobium loti MAFF303099 and Bradyrhizobium japonicum USDA110, Encode Haloalkane Dehalogenases with Novel Structures and Substrate Specificities. APPLIED AND ENVIRONMENTAL MICROBIOLOGY. 2005, roč. 71, č. 8, s. 43724379-43724386. ISSN 0099-2240.
  5. PROKOP, Zbyněk, Jiří DAMBORSKÝ, František OPLUŠTIL, Andrea JESENSKÁ a Yuji NAGATA. Způsob detoxikace sulfidického yperitu psobením halogenalkandehalogenázami. 2005. Patent. Číslo: PV2005/352. Vydavatel: Masarykova univerzita, rektorát. Místo vydání: Brno, Česká republika. Název vlastníka: Masarykova univerzita, rektorát. Datum registrace: 3. 6. 2005. Datum přijetí: 3. 6. 2005.
  6. PROKOP, Zbyněk, Jiří DAMBORSKÝ, Dick JANSSEN a Yuji NAGATA. Způsob výroby opticky aktivních halogenalkanů a alkoholů hydrolytickou dehalogenací katalyzovanou halogenalkandehalogenázami. 2005. Patent. Číslo: PCT/CZ2005/000099. Vydavatel: Masarykova univerzita, rektorát. Místo vydání: Brno, Česká Republika. Název vlastníka: Masarykova univerzita, rektorát. Datum registrace: 27. 12. 2004. Datum přijetí: 27. 12. 2004.

  2004

  1. DAMBORSKÝ, Jiří, Andrea JESENSKÁ, Zbyněk PROKOP, Jan KMUNÍČEK, Michal BOHÁČ, Radka CHALOUPKOVÁ, Martina PAVLOVÁ, Marta MONINCOVÁ a Michal OTYEPKA. Rational and Directed Evolution of Haloalkane Dehalogenases. 2004.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 23. 2. 2024 03:31