Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2007

  1. KANICKÝ, Viktor, Tomáš VACULOVIČ, Alice STAŇKOVÁ, Lubomír PROKEŠ, Veronika KONEČNÁ a Karel NOVOTNÝ. Lokální analýza slitin, povrchů a objektů kulturního dědictví plazmovou spektrometrií s využitím laseru. In 37. mezinárodní konference Defektoskopie 2007. Praha: Česká společnost pro nedestruktivní testování, 2007, s. 305-310. ISBN 978-80-214-3504-9.
  2. KANICKÝ, Viktor, Tomáš VACULOVIČ, Markéta HOLÁ, Lubomír PROKEŠ, Veronika KONEČNÁ a Karel NOVOTNÝ. Přímá analýza pevných látek plazmovou spektrometrií s využitím laseru. In Anorganická analýza v životním prostředí, sborník přednášek ze semináře. Český Těšín: Ing. Václav Helán - 2 THETA, 2007, s. 73-78. ISBN 978-80-86380-41-4.

  2003

  1. NOVOTNÝ, Karel, Vítězslav OTRUBA a Viktor KANICKÝ. Analýza materiálů pomocí spektrometrie laserem buzeného plazmatu - LIBS. In Juniormat 03 4th International Conference. Brno: Brno University of Technology Faculty of Mechanical Engineering, 2003, s. 87-90. ISBN 80-214-2462-1.
  2. NOVOTNÝ, Karel, Tomáš VACULOVIČ, Viktor KANICKÝ a Vítězslav OTRUBA. Influence of surrounding gas in laser induced breakdown spectrometry and laser ablation - ICP atomic emission spectrometry in analysis of metals. In Colloquium Spectroscopicum Internationale XXXIII. Granada, Spain: Universidad de Granada, 2003, s. 476-476. ISBN 84-338-3017-1.
  3. NOVOTNÝ, Karel, Vítězslav OTRUBA a Viktor KANICKÝ. Optická emisní spektrometrie laserem buzeného plazmatu - LIBS. In Sborník abstrakt 12. Spektroskopické konference. Praha: Spektroskopická společnost Jana Marca Marci, 2003, s. 13.
  4. NOVOTNÝ, Karel, Tomáš VACULOVIČ, Vítězslav OTRUBA a Viktor KANICKÝ. Spektrometrie laserem buzeného plazmatu - LIBS. In Hutnícka Analytika 2003. Český Těšín: 2Theta, 2003, s. 54-62. ISBN 80-86380-15-7.
  5. VACULOVIČ, Tomáš, Karel NOVOTNÝ, Vítězslav OTRUBA a Viktor KANICKÝ. Spektrometrie laserem buzeného plazmatu v analýze kovových materiálů. In Sborník abstrakt 12. Spektroskopické konference. Praha: Spektroskopická společnost Jana Marca Marci, 2003, s. 42.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 22. 6. 2024 20:36