Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2008

 1. ŠVÁCHOVÁ, Hana a Roman HÁJEK. Analýza profilů genové exprese u mnohočetného myelomu a jeho význam v klinické onkologii. Klinická onkologie. Brno, Česká republika: ApS Brno, 2008, roč. 21, č. 1, s. A-230-3, 4 s. ISSN 0862-495X.
 2. GOJOVA, Lucie, Eva JANSOVA, Maigi KULM, Slavka POUCHLA a Libor KOZÁK. Genotyping microarray as a novel approach for the detection of ATP7B gene mutations in patients with Wilson disease. Clinical Genetics. Denmark: Blackwell Munksgaard, 2008, roč. 73, č. 5, s. 441-52, 12 s. ISSN 0009-9163.
 3. ŠVÁCHOVÁ, Hana a Roman HÁJEK. Molekulární definice rizika jako nový prognostický nástroj pro mnohočetný myelom. Klinická onkologie. Brno, Česká republika: ApS Brno, 2008, roč. 21, č. 1, s. A-234-6, 3 s. ISSN 0862-495X.
 4. 2007

 5. ŠIMARA, Pavel, Irena KOUTNÁ, Stanislav STEJSKAL, Martina PETERKOVÁ, Petr KRONTORÁD a Zdeněk RUČKA. Large-scale Microarray Analysis of Protein and mRNA Level Changes in HL-60 Cells. 2007.
 6. KOUTNÁ, Irena, Petr KRONTORÁD, Zbyněk SVOBODA, Eva BÁRTOVÁ, Michal KOZUBEK a Stanislav KOZUBEK. New insights into gene positional clustering and its properties supported by large-scale analysis of various differentiation pathways. Genomics. United States: Elsevier Science Inc, 2007, roč. 89, č. 1, s. 81-88. ISSN 0888-7543.
 7. 2006

 8. KOTAŠKOVÁ, Jana, Boris TICHÝ, Marek BORSKÝ, Jitka MALČÍKOVÁ, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Jiří MAYER. Analýza genové exprese B-CLL buněk s různými chromosomálními aberacemi. In XX. olomoucké hematologické dny. 2006. vyd. Olomouc: Česká hematologická společnost ČLS JEP, 2006. s. 65. ISBN 80-7346-065-3.
 9. SVOBODA, Marek, Ingrid VÁŠOVÁ, Jana KOTAŠKOVÁ, Jitka MALČÍKOVÁ, Pavel FABIAN, Boris TICHÝ, Jitka BERKOVCOVÁ, Martin KLABUSAY a Aleš REJTHAR. Aplikace DNA čipů u lymfoidních malignit. Klinická onkologie, Supplementum. BRNO: ApS BRNO, spol. s r. o, 2006, roč. 19, supp 2, s. 389-396. ISSN 0862-495X.
 10. KOTAŠKOVÁ, Jana, Boris TICHÝ, Romana BORSKÁ, Marek BORSKÝ, Jitka MALČÍKOVÁ, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Jiří MAYER a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Expression Analysis of B-cell Chronic Lymphocytic Leukemia Cells with Different Chromosomal Aberrations. In X. Pracovní setkání biochemiků a molekulárních biologů. 1. vyd. Brno: Masarykova Univerzita, 2006. s. 29-30, 1 s. ISBN 80-210-3942-6.
 11. SVOBODA, Marek, Peter GRELL, Pavel FABIAN, Markéta PALÁCOVÁ, Katarína PETRÁKOVÁ, Rudolf NENUTIL, Hajdúch MARIÁN a Rostislav VYZULA. Molekulární taxonomie a prediktivní systémy karcinomu prsu definované na základě profilů genové exprese. Klinická onkologie. Brno: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2006, roč. 19/2006, Suppl. 2, s. 373-381. ISSN 0862-495X.
 12. GREGAR, Tomáš, Jan PAVLOVIČ a Lukáš KOKRMENT. Visualization of Multidimensional Information from Scientific Computations. In Current Research in Information Sciences and Technologies, Volume II. Spain: American Society for Information Science and Technology, 2006. s. 472-476, 602 s. ISBN 84-611-3105-3.
 13. KOUTNÁ, Irena, Petr KRONTORÁD, Zbyněk SVOBODA a Michal KOZUBEK. Vybrané aplikace technologie cDNA microarrays v onkologickém výzkumu. Klinická onkologie. Czech Republic: ApS BRNO, 2006, roč. 19, č. 2, s. 338 - 341. ISSN 0862-495X.
 14. 2005

 15. BUDINSKÁ, Eva, Jiří JARKOVSKÝ a Ladislav DUŠEK. CGH microarrays: detekcia "zlomov" v genóme. In Sborník abstraktů konference se zahraniční účastí. Analytická cytometrie III. Brno: Česká společnosti pro analytickou cytologii, 2005. s. 103-104. ISBN 80-239-5155-6.
 16. JANSOVÁ, Eva, Petr KRONTORÁD, Irena KOUTNÁ, Stanislav STEJSKAL, Petr MATULA, David SVOBODA, Michal KOZUBEK a Stanislav KOZUBEK. Combination of cDNA microarray technology and fluorescence leads to better understanding of relationships between gene expression and epigenetic regulation. In MGED8 Abstract book. 2005.
 17. KOKRMENT, Lukáš a Petr HETMÁNEK. Different approaches to microarray data analysis. In 19. International Conference Informatics for Environmental Protection EnviroInfo 2005 - Networking Environmental Information. první. Brno: Masarykova universita, 2005. 7 s. ISBN 80-210-3780-6.
 18. KRONTORÁD, Petr, Zbyněk SVOBODA, Irena KOUTNÁ, Eva JANSOVÁ a Michal KOZUBEK. New practical tools for microarray data analysis. In MGED8 Abstract book. 2005.
 19. LIDMAN, Petr, Zdenko STANÍČEK, Filip PROCHÁZKA, Eva BUDINSKÁ, Jiří JARKOVSKÝ a Ladislav DUŠEK. Projekt EMIL (Effective Microarray IntelLigence): přínos metod umělé inteligence pro analýzu microarrays. In Sborník abstraktů konference se zahraniční účastí. Analytická cytometrie III. Brno: Česká společnost pro analytickou cytologii, 2005. s. 107-108. ISBN 80-239-5155-6.
 20. LIDMAN, Petr, Zdenko STANÍČEK, Filip PROCHÁZKA, Jan MUŽÍK, Ladislav DUŠEK, Rostislav VYZULA a Pavel ANDRES. Projekt UIRON ("Universal information robot in oncology"): přínos metod umělé inteligence v biomedicíně a klinické praxi. In Vybrané otázky onkologie IX. Praha: Galén, 2005. s. 143-144. ISBN 80-7262-382-6.
 21. LIDMAN, Petr, Zdenko STANÍČEK, Filip PROCHÁZKA, Ladislav DUŠEK, Jiří JARKOVSKÝ a Eva BUDINSKÁ. Rule-based systems: employing intelligent computer assistant in biomedicine & clinical practice. In Proceedings of 1st International Summer School on Computational Biology. Brno: Masarykova univerzita, 2005. s. 100-104. ISBN 80-210-3907-8.
 22. KOUTNÁ, Irena, Jiří MAYER, Martin KLABUSAY, Petr KRONTORÁD, Eva JANSOVÁ, Michal KOZUBEK a Stanislav KOZUBEK. Transcriptional profiling of human CD34+ cells during in vitro differentiation. In MGED8 Abstract book. 2005.
 23. BUDINSKÁ, Eva, Jiří JARKOVSKÝ a Ladislav DUŠEK. Úvod do analýzy a designu DNA microarrays. In Sborník abstraktů konference se zahraniční účastí. Analytická cytometrie III. Brno: Česká společnosti pro analytickou cytologii, 2005. s. 99-100. ISBN 80-239-5155-6.
 24. 2004

 25. JANSOVÁ, Eva, Petr KRONTORÁD, Zbyněk SVOBODA, Irena KOUTNÁ, Tomáš PAVLÍK, Michal KOZUBEK, Marie JAROŠOVÁ, Jan ŽALOUDÍK a Stanislav KOZUBEK. Gene expression in colorectal carcinoma determined by cDNA microarrays using a combination of several evaluation approaches. In Biophysics of the Genome. First Edition 2004. Brno: Masaryk University, 2004. s. 29-37. ISBN 80-210-3560-9.
 26. ASTIER, Anne, Marek SVOBODA, Esther HINDS, Rosalie DE BEAUMONT, Olivier MUNOZ a Arnold Stephen FREEDMAN. Integrins regulate survival of pre-B-ALL cells through differential IAP and caspase-7 ubiquitination and degradation. Leukemia. 2004, Vol. 18, č. 4, s. 873-875. ISSN 0887-6924.
 27. SVOBODA, Marek a Jaroslav MICHÁLEK. Úvod do technologie DNA čipů. Lékař a technika. 2004, roč. 33, č. 3, s. 67-75. ISSN 0301-5491.
 28. 2003

 29. ASTIER, Anne, Ronghui XU, Marek SVOBODA, Esther HINDS, Olivier MUNOZ, Rosalie DE BEAUMONT, Colin Daniel CREAN, Theodore GABIG a Arnold Stephen FREEDMAN. Temporal gene expression profile of human precursor B leukemia cells induced by adhesion receptor: identification of pathways regulating B-cell survival. Blood. Washington, DC: American Society of Hematology, 2003, roč. 101, č. 3, s. 1118-1127. ISSN 0006-4971.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 6. 3. 2021 19:23