Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

 1. VÁCLAVÍK, Ladislav. In quest of similarity: Raising cross-linguistic awareness among Erasmus students learning French. In the 5th International Conference Contemporary Challenges in LSP Teaching. 2021.
 2. 2020

 3. VÁCLAVÍK, Ladislav. Learning French through English: students’ beliefs and motivations and the role of English as language medium. CASALC Review. Česká a slovenská asociace učitelů jazykových center na vysokých školách, 2020, roč. 10, č. 2, s. 25-40. ISSN 1804-9435. doi:10.5817/CASALC2020-2-3.
 4. 2018

 5. TRUMPEŠOVÁ - RUDOLFOVÁ, Eva. Key Factors in Teacher Behaviour Enhancing the Emotional Intelligence in Language Learners. In International Conference on Language Education and Testing. 2018.
 6. 2017

 7. KATRŇÁKOVÁ, Hana. Encouraging students' independence and motivation in a virtual classroom. Casalc Review. Brno: Česká a slovenská asociace učitelů jazykových center na vysokých školách, 2017, č. 2,roč.7, č. 2, s. 163-175. ISSN 1804-9435.
 8. 2016

 9. VÁCLAVÍK, Ladislav. Thinking creatively: Introducing new didactic methods into a course of English for Laboratory Technicians. Language Learning in Higher Education; Journal of the European Confederation of Language Centres in Higher Education (CercleS). De Gruyter, 2016, Vol. 6, Issue 1, s. 33-52. ISSN 2191-611X. doi:10.1515/cercles-2016-0002.
 10. 2009

 11. SLÁDEK, Petr. How to increase student's motivation to choose a technical profession. In The strategy of engineering education in the reflection of the contemporary era. 1. vyd. Ústí nad Labem: Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2009. s. 56-62. ISBN 978-80-7414-126-3.
 12. TRNA, Josef, Eva TRNOVÁ, Ivana VACULOVÁ a Petr NOVÁK. Problematika motivace přírodovědně nadaných žáků. In DIDFYZ 2008. Vyučovanie fyziky vo svetle nových poznatkov vedy. Nitra, Slovakia: Univerzita K. Filozofa v Nitre. Fakulta prírodných vied., 2009. 5 s. ISBN 978-80-8094-496-4.
 13. TRNA, Josef, Eva TRNOVÁ, Ivana VACULOVÁ a Petr NOVÁK. Problematika motivace přírodovědně nadaných žáků. In DIDFYZ 2008. 2009. ISBN 978-80-8094-496-4.
 14. PTÁČEK, Petr. Strategie pozitivního hodnocení jako motivační nástroj při výuce chemických výpočtů na ZŠ. In Vémolová,R. (ed.). XXVII. mezinárodní kolokvium o řízení vzdělávacího procesu. Brno: Univerzita obrany, 2009. s. nestránkováno, 3 s. ISBN 978-80-7231-650-2.
 15. 2008

 16. STRÁNSKÁ, Zdenka a Ivana POLEDŇOVÁ. Adequate motivation for learning - a prerequisite for the development of a healthy pupils' development. In Řehulka, E. et al. School and Health 21, 3/2008 Contemporary School Practice and Health Education. 1. vyd. Brno: MSD, s.r.o., 2008. s. 25-30. School and Health 21. ISBN 978-80-7392-042-5.
 17. TRNA, Josef. Motivation and Hands-on Experiments. In Selected Papers on Hands-on Science. Braga, Portugal: Associacio Hands-on Science Network, Vila Verde, Portugal, 2008. s. 221-230. Hands-on Science Network. ISBN 978-989-95336-2-2.
 18. TRNA, Josef, Eva TRNOVÁ a Eva PAVLOVSKÁ. Motivational learning tasks in science education. In 4th International scientific meeting: The impact of recent scientific researches on child's early learning. 2008. ISBN 978-961-6528-83-2.
 19. TRNA, Josef a Eva TRNOVÁ. Motivování nadaných žáků přírodovědným experimentem v učebních úlohách. In Výchova a nadání 2. Brno: MSD, 2008. s. 46-56. Výzkumné zprávy 3. ISBN 978-80-7392-055-5.
 20. MUDRÁK, Jiří. Odchod z vrcholového sportu ze subjektivního pohledu: dvě případové studie. In Sport a kvalita života 2008. Brno: Fakulta sportovních studií, MU, 2008. 10 s. ISBN 978-80-210-4716-7.
 21. RYCHNOVSKÝ, Boris. Problematika biologie ve virtuální učebnici pro terénní výuku v Jedovnicích. In Možnosti motivace mládeže ke studiu přírodních věd. Olomouc: UP Olomouc, 2008. s. 60-66. ISBN 978-80-244-2206-0.
 22. TRNA, Josef a Eva TRNOVÁ. Přírodovědný experiment v učebních úlohách jako zdroj motivace nadaných žáků. In Učitel a nadaný žák. Brno: MSD, Brno, 2008. s. 206-214. ISBN 978-80-7392-054-8.
 23. TRNA, Josef a Eva TRNOVÁ. Přírodovědný experiment v učebních úlohách jako zdroj motivace nadaných žáků. In Učitel a nadaný žák. 2008. ISBN 978-80-7392-053-1.
 24. BLAŽEK, Ladislav. Struktura a motivace zaměstnanců podniků v České republice. In Podnikanie konkurencieschopnosť firiem. Bratislava: Ekonomická univerzita, 2008. s. 13. ISBN 978-80-225-2552-7.
 25. TRNA, Josef a Eva TRNOVÁ. The motivation of gifted students through a natural experiment in learning tasks. In Education and Talent 2. Brno: MSD, 2008. s. 32-46. Výzkumné práce 4. ISBN 978-80-7392-056-2.
 26. 2007

 27. STRÁNSKÁ, Zdenka a Ivana POLEDŇOVÁ. Adekvátní motivace k učení - předpoklad rozvoje zdravé osobnosti žáků. 2007.
 28. NOVOTNÝ, Petr. Adult Education as a Part of Professional Life - Motivation and Participation of Czech Adults. In European Conference of Educational Research 2007, VETNET sessions. 2007.
 29. JANYŠKOVÁ, Anna a Štěpán KONEČNÝ. Analýza motivace obézních žen a mužů k redukční léčbě konzervativními postupy. Praha: Guarant International, 2007.
 30. CHMELOVÁ, Věra. Česká a slovenská klavírní literatura 2. poloviny 20. století. PhDr. Marek Sedláček, Ph.D. Teoretické reflexe hudební výchovy. Brno: Masarykova univerzita, 2007, roč. 3, č. 1, s. nestránkováno, 9 s. ISSN 1803-1331.
 31. GREGOROVÁ, Ivana. Konkurenceschopnost podniku a skupina zaměstnanci - první fáze vyhodnocování dotazníkového šetření. In Vývojové tendence podniků III. první. Brno: Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita Brno, 2007. s. 181-246, 65 s. ISBN 978-80-210-4466-1.
 32. VOJTKOVÁ, Naděžda. Lesson without preparation. 2007.
 33. MATYÁŠ, Václav a Marek KUMPOŠT. Location Privacy Pricing and Motivation. In Proceedings of Privacy-Aware Location-based Mobile Services Workshop (PALMS 07). Los Alamitos, CA, USA: IEEE Computer Society, 2007. s. 11-15. ISBN 1-4244-1241-2.
 34. JANYŠKOVÁ, Anna a Štěpán KONEČNÝ. Motivace obézních pacientů k redukci hmotnosti - Aneb proč chtějí obézní ženy a muži hubnout? Sociální procesy a osobnost, Telč, 2007.
 35. TRNA, Josef. Motivational Problem Exercises Based on Simple Experiments. In Science and Technology Literacy in the 21st Century. Volume II. Cyprus: University of Cyprus, 2007. s. 15-24. ISBN 978-9963-8519-8-0.
 36. STRÁNSKÁ, Zdenka a Ivana POLEDŇOVÁ. Možnosti diagnostiky motivace v prostředí školy. In Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu. Sborník příspěvků XV. konference ČAPV s mezinárodní účastí pořádané katedrou pedagogiky a psychologie Pedagogické fakulty JU, České Budějovice, 12. 9.-14. 9. 2007 (CD-ROM). 1. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2007. s. 50-56. ISBN 978-80-7040-991-6.
 37. STRÁNSKÁ, Zdenka a Ivana POLEDŇOVÁ. Možnosti diagnostiky motivace v prostředí školy. In Jandová, R. (Ed.): Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu. Sborník anotací XV. konference ČAPV s mezinárodní účastí pořádané katedrou pedagogiky a psychologie Pedagogické fakulty JU. České Budějovice: JU, 2007 (s. 81). 2007. ISBN 978-80-7040-987-9.
 38. SOUKOPOVÁ, Jana a Ladislav KAVŘÍK. Pozitivní motivace zadavatelů veřejných zakázek. In Teoretické a praktické aspekty veřejných financí. Praha: VŠE v Praze, 2007. s. 111-118. ISBN 978-80-903654-2-1.
 39. ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ, Božena a Viktor KULHAVÝ. Rozvoj manažerských dovedností. Brno: Vydavatelství Masarykovy univerzity, 2007. 240 s. učební texty.
 40. CÍDLOVÁ, Hana a Pavel GALLE. Společenské karetní hry s chemickou problematikou. Bedrník - časopis pro ekogramotnost. 2007, roč. 5, č. 6, s. 25-27. ISSN 1801-1381.
 41. SLOVÁČKOVÁ, Zuzana, Jaroslava DOSEDLOVÁ a Helena KLIMUSOVÁ. Tělesná hmotnost, míra podkožního tuku a motivace vysokoškolských studentů k fyzické aktivitě. In Sborník z konference Sociální procesy a osobnost v Telči 2007. Brno: PsÚ FF MU, 2007. s. 51-60. ISBN 978-80-969628-4-6.
 42. DVOŘÁK, Ladislav. Využití freewaru ve fyzice. In Projektová výuka fyziky ve ŠVP. Brno: JČMF, 2007. 9 s.
 43. MUDRÁK, Jiří. Vývoj nadání z pohledu nadaných dětí a jejich rodičů: Vícepřípadová studie. In Sociální procesy a osobnost 2007. Brno: Psychologický ústav FF MU, 2007. s. 312-320. ISBN 978-80-7392-016-6.
 44. 2006

 45. VRBAS, Jaroslav, Marek TRÁVNÍČEK, Jiří NYKODÝM a Petr KOLÁŘ. BRÄNNBALL nejvhodnější pálkovací hra pro děti na základní škole. In Sport a kvalita života 2006. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 138-143, 5 s. ISBN 80-7043-443-0.
 46. MUDRÁK, Jiří. Čtyři cesty k vrcholu: Kvalitativní studie vývoje sportovního výkonu. In Sport a kvalita života. Brno: Masarykova Universita, 2006. 10 s. ISBN 80-210-4145-5.
 47. DVOŘÁK, Ladislav. Google Earth ve výuce. In XXIV International Colloquium on the Acquisition Process Management. Brno: University of Defence, Faculty of Economics and Management, 2006. 9 s. ISBN 80-7231-139-5.
 48. CÍDLOVÁ, Hana a Jaromír TOUŠEK. III. Fyzikální chemie. In Chemická olympiáda : 43. ročník : 2006-2007 : školní kolo : kategorie A a E : soutěžní úlohy studijní a praktické části. 1. vyd. Praha: Národní institut dětí a mládeže MŠMT, 2006. s. 16-18. Petr Holzhauser. ISBN 80-86784-32-0.
 49. CÍDLOVÁ, Hana, Michaela ZEMANOVÁ a Emílie MUSILOVÁ. Motivační úlohy pro výuku chemie s interdisciplinárním zaměřením II. In XXIV International Colloquium on the Acquisition Process Management. Brno: University of Defence, Faculty of Economics and Management, 2006. 7 s. ISBN 80-7231-139-5.
 50. DVOŘÁK, Ladislav. Physicus - Návrat - počítačová hra ve výuce fyziky. In Zborník referátov zo 15. mezinárodnej konferencie DIDFYZ 2006 - Rozvoj schopností žiakov v prírodovednom vzdelávaní. Račkova dolina, SR: JSMF v Nitre, 2006. 4 s. ISBN 978-80-8094-083-6.
 51. MORÁVEK, Antonín. Proč si žáci nedají poradit? Školní sport : časopis pro sportovce ze základních a středních škol a učilišť. Praha: Agentura Sprint, 2006, roč. 2005/2006, č. 5, s. 12.
 52. KOHOUTEK, Rudolf. Psychologie osobnosti a zdraví žáka. První. Brno: Masarykova univerzita, pedagogická fakulta, 2006. 167 s. Výzkumný záměr Škola a zdraví. ISBN 80-210-4077-7.
 53. 2005

 54. DIVÍNOVÁ, Radana. Cybersex as the Form of the Internet Communication: Motivation of the Users. In Cyberspace 2004: Normative Framework. Brno: Masarykova univerzita v Brne, 2005. s. 149-154. ISBN 80-210-3690-7.
 55. DIVÍNOVÁ, Radana. Cybersex, jeho přitažlivost a specifika. Uherské Hradiště: Poradenská skupina Extima, Sexuologická společnost České lékařské společnosti, Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu, Česká systemická společnost, 2005.
 56. BRYCHOVÁ, Alice. Evropské jazykové portfolio a sebehodnocení jako podpora autonomie v procesu učení se cizímu jazyku. In Autonomie v procesu učení a vyučování cizích jazyků. 1. vyd. Brno: Pdf MU, 2005. s. 58-64. ISBN 80-210-3919-1.
 57. FILO, Petr. Konzistence hodnotového systému podniku ve vztahu k jeho konkurenceschopnosti. In Vývojové tendence podniků. Brno: ESF MU Brno, 2005. s. 75-83. ISBN 80-210-3847-0.
 58. CÍDLOVÁ, Hana, Ivana BRŇOVJÁKOVÁ, Helena HLAVIČKOVÁ, Hana NOVÁČKOVÁ a Emilie MUSILOVÁ. Motivační úlohy pro výuku chemie s interdisciplinárním zaměřením. In XXIII. mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu. Brno: Univerzita obrany, Fakulta ekonomiky a managementu, 2005. 9 s. ISBN 80-85960-92-3.
 59. TRNA, Josef. Motivation and Hands-on Experiments. In HSci2005. Hands-on Science in a Changing Education. Rethymno (Řecko): University of Crete, 2005. s. 169-174. ISBN 960-88712-1-2.
 60. DVOŘÁK, Ladislav. Physicus - PC hra při výuce fyziky. In ... ABY FYZIKA ŽÁKY BAVILA 2. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2005. s. 67 - 71. ISBN 80-244-1181-4.
 61. BLAHUTKOVÁ, Marie, Evžen ŘEHULKA a Šárka DVOŘÁKOVÁ. Pohyb a duševní zdraví. Brno: Paido, 2005. 78 s. Edice pedagogické literatury. ISBN 80-7315-108-1.
 62. DIVÍNOVÁ, Radana. Psychological Background of Cybersexual Activities : Qualitative Survey of Specific Computer Mediated Communication (among Czech Users). In Abuse: The Dark Side of Human-Computer Interaction. Řím, Itálie: Antonella De Angeli, Sheryl Braman, Peter Wallis, 2005. s. 38-44, 72 s.
 63. BLAHUTKOVÁ, Marie, Ladislav BEDŘICH a Martin SEBERA. Psychologická charakteristika osobnosti vysokoškolského studenta v oboru tělesná výchova. In Tělesná výchova, sport a rekreace v procesu současné globalizace. první. Olomouc: UP Olomouc, 2005. s. 221-226. ISBN 80-244-1116-4.
 64. CÍDLOVÁ, Hana, Michal BŘÍZA, Eva LOMOVCIVOVÁ a Libor ŠKARVADA. Společenské hry jako motivační prostředek ve výuce chemie - interaktivní verze. In XXIII. mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu. Brno: Univerzita obrany, Fakulta ekonomiky a managementu, 2005. 5 s. ISBN 80-85960-92-3.
 65. BERGEROVÁ, Martina, Michal BŘÍZA, Hana CÍDLOVÁ, Pavel GALLE, Jana HOLÁSKOVÁ, Eva LOMOVCIVOVÁ, Jiří MATYÁŠEK, Emilie MUSILOVÁ a Libor ŠKARVADA. Společenské karetní hry s chemickou problematikou. 2005.
 66. SLEZÁKOVÁ, Ivana. Teaching ICT in English: CLIL Lessons in Elementary Schools. In Intensive Programme TiFoLa. Paido. Brno, 2005. s. 92-101, 140 s. 219. publikace. ISBN 80-7315-109-X.
 67. GREGOROVÁ, Ivana. Vztahy podniku ke svým zaměstnancům a jejich vliv na konkurenceschopnost podniku. In Vyvojové tendence podniků (Svazek II.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. s. 85-113, 28 s. ISBN 80-210-3847-0.
 68. DVOŘÁK, Rudolf. Závěr 6. semináře z cyklu Hodnocení kvality vysokých škol. Plénum semináře. In MÜNSTEROVÁ, Eva a Emanuel ONDRÁČEK. Hodnocení kvality vysokých škol. První vydání. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2005. s. 239 - 243. ISBN 80-7044-652-8.
 69. 2004

 70. DIVÍNOVÁ, Radana. Cybersex jako způsob internetové komunikace. Psychologie Dnes. Praha: Portál, 2004, roč. 10, 7-8, s. 9-13. ISSN 1212-9607.
 71. BENEŠOVÁ, Pavla. Emotionen sind unsere Energie. In Brünner Hefte zur Didaktik, Sprach- und Literaturwissenschaft. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. s. 10-15. ISBN 80-210-3517-X.
 72. MAREŠ, Petr. Faktory a úroveň motivace k zaměstnávání. In Český trh práce a Evropská strategie zaměstnanosti. Brno: Masarykova univerzita, 2004. s. 100-113. není. ISBN 80-210-3867-5.
 73. CÍDLOVÁ, Hana, Luděk JANČÁŘ, Eva LOMOVCIVOVÁ a Emilie MUSILOVÁ. Pexeso a kvarteto jako motivační prvek v chemii. Biologie, chemie, zeměpis. Praha: SPN a Fortuna, 2004, roč. 13, č. 4, s. 183-185. ISSN 1210-3349.
 74. ČECH, Tomáš a Petr SOJÁK. Sociální pedagogika z pohledu začínajících studentů oboru. In Socialia Olomouc 2003. Olomouc: Pedagogická fakulta UP, 2004. s. 166-169. ISBN 80-244-0878-3.
 75. DVOŘÁK, Ladislav. Využití ping-pongových míčků ve fyzice. In Veletrh nápadů učitelů fyziky IX. Sv.2. Vyd. I. Brno: Pedagogická fakulta MU v Brně, 2004. s. 21 - 26. ISBN 80-7315-087-5.
 76. 2003

 77. NOSEK, Jakub. Faktory působící na efektivitu týmu. In Management & Business in New Europe. 2003. vyd. Brno: Vysoké učení technické Brno, 2003. 8 s.
 78. LOMOVCIVOVÁ, Eva a Hana CÍDLOVÁ. Hrajeme si v chemii. In XXI. mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu. Vyškov: Vysoká vojenská škola pozemního vojska ve Vyškově, 2003. s. 33-33.
 79. NOSEK, Jakub. Impact of internal factors on a team's efficiency. In Business Development and European Community. 2003. vyd. Brno: Vysoké učení technické Brno, 2003. 10 s.
 80. STRÁNSKÁ, Zdenka. Motivace adeptů učitelství k volbě učitelské profese (poster). In Zborník príspevkov "Psychologické dni" Trenčín, 17.- 19.9. 2003: Práca a jej kontexty, Ed.: Ivan Sarmány Schuller. 1. vyd. Bratislava: Stimul, 2003. s. 414-422. ISBN 80-88982-75-8.
 81. ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ, Božena. Vedení pracovních týmů, komunikace, motivace. In Rektořík, J., Šelešovský, J. a kol.: Obecná část vzdělávání vedoucích úředníků ÚSC. Brno: Vydavatelství MU, 2003. s. 80-89, 9 s. ISBN 80-216-3278-2.
 82. 2002

 83. JANČÁŘ, Luděk, Hana CÍDLOVÁ, Radek GALÁŠ a Emilie MUSILOVÁ. Motivační úlohy typu chemický text. Chemické listy. Praha: Česká chemická společnost, 2002, roč. 96, č. 6, s. 455. ISSN 0009-2770.
 84. BLAHUTKOVÁ, Marie. Výkonová motivace učitelů ve vztahu k duševnímu zdraví. In Učitelé a zdraví 4. první. Brno: nakl. Pavel Křepela, 2002. s. 61-65. ISBN 80-902653-9-4.
 85. 2001

 86. PAVLOVSKÁ, Marie. Dramatická výchova a divadlo. 1. vyd. Bratislava: Pedagogické centrum, 2001. 65 s. ISBN 80-8052-135-2.
 87. PAVLOVSKA, Marie. Dramatická výchova dnes. 1. vyd. Praha: Divadelní fakulta Akademie múzických umění Praha, 2001. 161 s. ISBN 80-901660-4-0.
 88. NAVRÁTIL, Vladislav. Poznámka k motivaci studentů fyziky. In XIX. Vědecké kolokvium o řízení osvojovacího procesu. Vyškov: VVŠ pozemního vojska ve Vyškově, 2001. s. 232-235. ISBN 80-7231-071-2.
 89. 1999

 90. LOKŠOVÁ, Irena a Jozef LOKŠA. Pozornost, motivace, relaxace a tvořivost dětí ve škole. Portál. Praha: Portál, 1999. 199 s. Pedagogická praxe. ISBN 80-7178-205-X.
 91. LINKESCHOVÁ, Dana a Radek DOHNAL. Teorie řízení, vedení a řízení lidí ve stavebnictví. Brno: FAST VUT v Brně, Ústav stavební ekonomiky a řízení, 1999. 107 s.
 92. 1998

 93. DOKULIL, Miloš. Morální hodnoty v současné etice a morálce. In Teoretické otázky etiky. Prešov: PVT Bratislava, 1998. s. 61-84. sv. 1. ISBN 80-88859-15-8.
 94. 1997

 95. TRNA, Josef a Eva TRNOVÁ. Zdravý způsob života a jeho motivační role v přírodovědné výuce. In Výchova dětí a mládeže ke zdravému způsobu života na konci XX. století. Brno: Pedagogická fakulta MU v Brně, 1997. s. 259-262. ISBN 80-210-1654-X.
 96. 1996

 97. TRNA, Josef. Alternativní přírodovědné výukové postupy založené na aktuálních psychologických poznatcích. Brno: PAIDO, 1996. 14 s. Příprava učitelů.1. ISBN 80-85931-21-4.
 98. TRNA, Josef. Motivace žáka jako integrační prvek technologie výuky fyziky. In Didaktické technologie v profesní přípravě učitelů fyziky. České Budějovice: Pedagogická fakulta JČU, 1996. s. 29-32.
 99. TRNA, Josef. Motivační složka zájmu žáka o fyziku. In Didfyz´94. Samostatné fyzikálne poznávanie žiakov. Nitra, Slovakia: PROTON a JSMF, 1996. s. 93-99.
 100. TRNA, Josef a Leszek RYK. Motywacja ucznia w nauczaniu przedmietow przyrodniczich. Wiesci zamkowe. Legnica, Poland, 1996, roč.3, č. 3, s. 40-41. ISSN 1426-0913.
 101. TRNA, Josef. Vytváření dovednosti učitele fyziky motivovat žáka. Pedagogická orientace. 1996, roč.6, 18-19, s. 58-63. ISSN 1211-4669.
 102. 1995

 103. TRNA, Josef. Motivační účinek fyzikálních učebních pomůcek. In Fyzikální učební pomůcky, jejich tvorba a užití. Plzeň: Pedagogická fakulta ZčU, 1995. s. 57-60. ISBN 80-7043-187-3.
 104. 1994

 105. TRNA, Josef a Eva TRNOVÁ. Diagnostika ve výuce fyziky a motivace žáka. In Pedagogická diagnostika´93. Ostrava: Pedagogická fakulta OU, 1994. s. 115-117. ISBN 80-7042-074-X.
 106. TRNA, Josef. Problémová úloha jako jeden ze zdrojů motivace žáka ve výuce fyziky. In Fyzika a didaktika fyziky 1. Brno: Pedagogická fakulta MU v Brně, 1994. s. 81-91. ISBN 80-210-0860-1.
 107. TRNA, Josef. Utváření dovednosti učitele fyziky motivovat žáka. In Profesionální příprava učitele fyziky. Olomouc: Přírodovědecká fakulta UP a FPS JČMF, 1994. s. 50-51.
 108. 1993

 109. TRNA, Josef. Motivacionni těchnologii v obučenieto po fizika. Fizika. Sofia, Bulgaria, 1993, roč. 29, č. 3, s. 6-8. ISSN 0204-6946.
 110. BUCHTOVÁ, Božena. Úvod do psychologie osobnosti : studijní text pro distanční studium ESF MU. 1.vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1993. 38 s. I. ISBN 80-210-0756-7.
 111. 1992

 112. TRNA, Josef. Perspektivy výuky fyziky a problém motivace. Pedagogická orientace. 1992, roč.2, č. 5, s. 67-71. ISSN 1211-4669.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 23. 9. 2023 12:27